Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об отчетности на рынке телекоммуникаций

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи
Положение, Решение от 04.11.2008 № 1189
Утратил силу

Про затвердження Положення про звітність на ринку телекомунікацій

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
від 4 листопада 2008 року N 1189

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2009 р. за N 59/16075

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30 вересня 2014 року N 676

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 5 квітня 2016 року N 180)

Відповідно до статей 18 та 39 Закону України "Про телекомунікації" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про звітність на ринку телекомунікацій, що додається.

2. Економічному управлінню та Юридичному управлінню в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена НКРЗ Пащука В. П.

 

Голова 

С. Колобов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

 

Положення про звітність на ринку телекомунікацій

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про телекомунікації", "Про інформацію" та Положення про Національну комісію з питань регулювання зв'язку України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 N 971.

1.2. Дія цього Положення поширюється на всіх операторів та провайдерів телекомунікацій, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій на території України.

1.3. Оператори та провайдери телекомунікацій подають НКРЗ звітність в обсягах, порядку і в терміни, визначені НКРЗ.

1.4. Оператори та провайдери телекомунікацій складають та подають НКРЗ звітність безоплатно.

1.5. Форми звітності заповнюються операторами та провайдерами телекомунікацій на підставі даних первинної облікової документації.

1.6. Оператори та провайдери телекомунікацій при поданні звітності відповідно до цього Положення зобов'язані надавати достовірну та об'єктивну інформацію про себе та свою діяльність у сфері телекомунікацій.

1.7. Оператори та провайдери телекомунікацій заповнюють тільки ті форми звітності, що стосуються їх діяльності відповідно до отриманих ліцензій (їх копій).

2. Порядок подання операторами та провайдерами телекомунікацій звітності до НКРЗ

2.1. Оператори та провайдери телекомунікацій подають звітність до НКРЗ в такі терміни:

- квартальну - не пізніше 15-го числа місяця, що настає за звітним кварталом;

- піврічну - не пізніше 30 липня звітного року;

- річну - не пізніше 30 січня року, наступного за звітним.

2.2. Квартальна звітність подається операторами (провайдерами) телекомунікацій наростаючим підсумком з початку звітного періоду за станом на кінець останнього дня кварталу.

2.3. Піврічна звітність подається операторами (провайдерами) телекомунікацій наростаючим підсумком з початку звітного періоду за станом на кінець останнього дня півріччя.

2.4. Річна звітність подається операторами (провайдерами) телекомунікацій після завершення звітного року наростаючим підсумком з початку звітного періоду за станом на кінець останнього дня року.

2.5. Оператори та провайдери телекомунікацій подають звітність у паперовій та електронній формах.

2.6. Форми звітності заповнюються державною мовою.

2.7. Звітність в електронній формі формується за допомогою програмних засобів у відповідному розділі "Звітність" на офіційному сайті НКРЗ в мережі Інтернет. Ці програмні засоби забезпечують формування файлів у форматі, установленому НКРЗ.

Відповідний розділ "Звітність" на сайті НКРЗ доступний для учасників ринку телекомунікацій, які включені до реєстру операторів і провайдерів телекомунікацій, що ведеться НКРЗ, та яким адміністратором цього реєстру видані реквізити доступу (логін, пароль тощо).

Звітна інформація від учасників ринку телекомунікацій повинна надаватись в електронному вигляді по телекомунікаційних каналах зв'язку (електронна пошта) із застосуванням електронного цифрового підпису.

2.8. Звітність у паперовій формі формується у вигляді друкованих таблиць з відповідних електронних форм звітних даних, які за складом інформації повністю відповідають електронній формі цієї звітності. При відображенні друкованої інформації не повинно бути виправлень та редагування.

2.9. Повнота та достовірність наданої інформації, а також відповідність паперової форми звітності електронній формі підтверджуються підписом керівника оператора (провайдера) телекомунікацій, засвідчуються печаткою (за наявності) на супровідному листі до звіту із зазначенням кількості аркушів паперової форми звітності, а також на полях кожної форми звітності.

(пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676)

2.10. Паперові форми звітності направляються поштою з повідомленням про вручення або подаються представником оператора (провайдера) телекомунікацій, що має відповідні повноваження.

2.11. При поданні звітності через уповноважену особу оператора (провайдера) телекомунікацій, відділом діловодства і контролю НКРЗ на копії супровідного листа до звітності, що повертається уповноваженій особі оператора (провайдера), робиться відмітка про дату її надходження.

2.12. Датою подання звітності вважається дата її реєстрації відділом документального забезпечення і контролю НКРЗ.

2.13. У разі якщо останній день строку подання звітності припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем цього строку вважається день, що передує вихідному або святковому дню.

2.14. Звітність надсилається із супровідним листом за формами, що затверджуються НКРЗ.

2.15. У разі якщо звітність складена з порушенням вимог чинного законодавства, то НКРЗ протягом 30 робочих днів з дня її подання письмово повідомляє операторів та провайдерів телекомунікацій про наявність порушення подання звітності із зазначенням змісту порушення.

2.16. Оператор (провайдер) телекомунікацій протягом трьох робочих днів з дати отримання письмового повідомлення від НКРЗ повинен усунути порушення та подати звітність повторно.

2.17. У разі самостійного виявлення операторами (провайдерами) телекомунікацій помилок у раніше поданій звітності вони мають протягом місяця з дати подання такої звітності подати виправлені форми звітності з виділенням інформації, щодо якої були допущені помилки, з відповідним обґрунтуванням.

3. Прикінцеві положення

У разі виявлення порушень вимог щодо подання звітності з надання телекомунікаційних послуг, установлених цим Положенням, винні особи несуть відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства.

 

Начальник
Економічного управління
 

 
Т. Ієвлєва
 

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України
 

 
О. І. Мельниченко
 

Опрос