Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 12.06.98 N 36/5

Минюст
Приказ от 19.01.2009 № 62/5
Утратил силу

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 12.06.98 N 36/5

Наказ Міністерства юстиції України
від 19 січня 2009 року N 62/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 січня 2009 р. за N 35/16051

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства юстиції України
 від 12 червня 1998 року N 36/5

згідно з наказом Міністерства юстиції України 
від 23 березня 2011 року N 888/5)

Відповідно до Закону України "Про нотаріат" та з метою підвищення рівня культури обслуговування населення НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства юстиції України від 12.06.98 N 36/5 "Про затвердження Положення про вимоги до робочого місця приватного нотаріуса та здійснення контролю за їх дотриманням", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.98 за N 376/2816 (із змінами), слова "місця приватного нотаріуса" замінити словами "місця (контори) приватного нотаріуса".

2. Затвердити Зміни до Положення про вимоги до робочого місця (нотаріальної контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за їх дотриманням, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.06.98 N 36/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 17.04.2007 N 186/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.98 за N 376/2816, що додаються.

3. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань (Н. В. Ященко):

3.1. Забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. В. Єфіменка.

 

Міністр 

М. Оніщук 

 

Зміни до Положення про вимоги
до робочого місця (нотаріальної контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за їх дотриманням

1. У назві та тексті Положення слова "нотаріальна контора" у всіх відмінках замінити словом "контора" у відповідних відмінках.

2. У пункті 3:

в абзацах першому та четвертому слова "таємниці вчинюваних нотаріальних дій" замінити словами "нотаріальної таємниці";

абзаци другий та третій викласти в такій редакції:

"Робоче місце (контора) приватного нотаріуса повинно розташовуватися в межах визначеного для нього нотаріального округу. Кількість кімнат у приміщенні, де знаходиться робоче місце (контора) приватного нотаріуса, не може бути меншою, ніж кількість приватних нотаріусів, які здійснюють нотаріальну діяльність у його межах.

Особи, які працюють з приватним нотаріусом на підставі цивільно-правового чи трудового договору і є технічним персоналом, повинні бути забезпечені відокремленою від нотаріуса, належно пристосованою для роботи кімнатою.

Робоче місце (контора) приватного нотаріуса повинно давати можливість кожному приватному нотаріусу, який здійснює нотаріальну діяльність, одночасно та незалежно від іншого приватного нотаріуса здійснювати нотаріальну діяльність.";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Архів приватного нотаріуса повинен зберігатися у металевих шафах або в окремій належно обладнаній кімнаті. Забороняється розміщувати шафи для зберігання архіву в приймальні, а також у місцях, де відвідувач може безперешкодно до них підійти. Якщо в Приміщенні працюють двоє чи більше приватних нотаріусів, їхні архіви повинні зберігатися у відокремлених металевих шафах чи відокремлених кімнатах.";

абзац шостий виключити, абзаци сьомий - одинадцятий уважати відповідно абзацами шостим - десятим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Приміщення має бути захищене від несанкціонованого проникнення. Вхідні двері та вікна повинні бути обладнані засобами захисту.";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"Приміщення має бути забезпечене сейфом для збереження печаток, штампів та спеціальних бланків нотаріальних документів.".

3. У пункті 4:

абзац перший після слів "договору про оренду" доповнити словами "договору позички";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Доступ до приміщення приватного нотаріуса має бути зручним для відвідувачів.";

в абзаці четвертому виключити друге речення.

4. У пункті 5:

в абзаці першому слова "комплексних, цільових або контрольних" виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

"До початку нотаріальної діяльності приватним нотаріусом, а також у разі зміни адреси розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі протягом 15 днів з моменту отримання заяви про зміну адреси розташування робочого місця (контори), проводиться перевірка відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса умовам, визначеним Законом України "Про нотаріат", за результатами якої складається акт про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса або акт про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса.".

Доповнити новим абзацом такого змісту:

"Невідповідність Приміщення вимогам зазначеного Закону є підставою для зупинення або припинення приватної нотаріальної діяльності".

5. У пункті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

"7. За наслідками перевірки складається акт про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса чи акт про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса.";

абзац четвертий після слів "він зареєстрований" доповнити словами "(за наявності реєстрації)";

в абзаці п'ятому слова "приватного нотаріуса" виключити;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"відомості про наявність засобів захисту вхідних дверей та вікон;";

абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"реквізити документа, який підтверджує право власності, право оренди чи право позички Приміщення, договору про співпрацю з іншим нотаріусом;".

6. Пункти 8, 9, 10, 11 викласти в такій редакції:

"8. Після проведеної перевірки відповідності Приміщення вимогам цього Положення відповідальним працівником, який здійснював перевірку, готується висновок щодо можливості використання даного Приміщення для розташування у ньому робочого місця (контори) приватного нотаріуса, який зазначається в акті про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса чи акті про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса.

9. Акт про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса чи акт про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса підписується особою, яка її проводила, та нотаріусом, чиє Приміщення перевірялося, і затверджується начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальниками головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

10. Якщо приватний нотаріус не згоден з висновком, який вказаний в акті про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса, він має право звернутися до суду.

Рішенням суду, що набрало законної сили, яким визнано незаконним акт про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса, є підставою для здійснення нотаріальної діяльності у цьому Приміщенні.

11. У разі невідповідності Приміщення вимогам цього Положення або відмови нотаріуса від проведення перевірки відповідності Приміщення нотаріальна діяльність нотаріуса зупиняється, але не більше, ніж на 60 днів з дня виявлення цього порушення, або припиняється у разі неусунення нотаріусом вказаних порушень без поважних причин.".

 

Директор Департаменту
нотаріату та реєстрації
адвокатських об'єднань
 

 
 
Н. В. Ященко
 

Опрос