Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ ВАК Украины от 04.04.2000 N 178

Высшая аттестационная комиссия
Приказ от 07.07.2008 № 437
Утратил силу

Про внесення змін до наказу ВАК України від 04.04.2000 N 178

Наказ Вищої атестаційної комісії України
від 7 липня 2008 року N 437

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 січня 2009 р. за N 21/16037

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Вищої атестаційної комісії України
від 4 квітня 2000 року N 178
 згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 14 вересня 2011 року N 1059)

Відповідно до пункту 3 Положення про Вищу атестаційну комісію України, затвердженого Указом Президента України від 25 лютого 1999 року N 216, та пункту 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року N 423, та з метою удосконалення механізму оприлюднення творчого доробку науковців НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу ВАК України від 04.04.2000 N 178 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх апробацію", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 431/4652 (із змінами), такі зміни:

1.1. Преамбулу наказу викласти в такій редакції:

"Відповідно до пункту 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року N 423, з метою поліпшення опублікування результатів дисертаційних досліджень".

1.2. Пункт 7 наказу викласти в такій редакції:

"7. Встановити такі вимоги, за умов дотримання яких періодичні друковані наукові фахові видання (далі - фахові видання) можуть бути включені до переліку наукових фахових видань, що затверджує ВАК України:

7.1. Фахове видання (журнал, збірник наукових праць) має свідоцтво про державну реєстрацію та загальнодержавну та (або) зарубіжну сферу розповсюдження засобу масової інформації.

7.2. Засновником (співзасновником) фахового видання є наукова установа, організація, вищий навчальний заклад.

7.3. Фахове видання має тематичну спрямованість з певної галузі науки в межах наукової спеціальності або групи спеціальностей з переліку наукових спеціальностей, затвердженого ВАК України за погодженням з МОН відповідно до чинного законодавства.

7.4. Наявність у складі редколегії фахового видання не менше трьох докторів наук з відповідної галузі науки - штатних працівників засновника. Редактором (головним редактором) видання є штатний працівник засновника.

7.5. Фахове видання підписується до друку за рекомендацією вченої ради наукової установи, організації, вищого навчального закладу, що його видає, про що зазначається у вихідних відомостях.

7.6. Тираж фахового видання не менше 100 примірників.

7.7. Наявність примірників фахового видання у фондах бібліотек України, визначених відповідно до наказу ВАК України від 04.04.2000 N 175 "Про затвердження Переліку установ і організацій, куди обов'язково належить надсилати наукові видання, в яких публікуються основні результати дисертаційних робіт", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.06.2000 за N 352/4573.

7.8. Електронна копія фахового видання буде розміщена на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України у розділі "Наукова періодика України" безоплатно.

7.9. Повне дотримання вимог до редакційного оформлення фахового видання згідно з чинними державними стандартами України".

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови ВАК України.

 

Голова ВАК України

В. Ф. Мачулін

Опрос