Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка принятия решения о целесообразности подготовки проектов экономического и социального развития Украины, для реализации которых предусматривается привлечение ресурсов международных финансовых организаций, и об определении ответственных исполнителей

Министерство экономики Украины (3)
Порядок, Приказ от 19.12.2008 № 889
действует с 26.01.2009

Про затвердження Порядку прийняття рішення про доцільність підготовки проектів економічного і соціального розвитку України, для реалізації яких передбачається залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій, та про визначення відповідальних виконавців

Наказ Міністерства економіки України
від 19 грудня 2008 року N 889

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 січня 2009 р. за N 17/16033

На виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1027 "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями" та з метою визначення порядку прийняття рішення про доцільність підготовки проектів економічного і соціального розвитку України, для реалізації яких передбачається залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій, та про визначення відповідальних виконавців НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийняття рішення про доцільність підготовки проектів економічного і соціального розвитку України, для реалізації яких передбачається залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій, та про визначення відповідальних виконавців (додається).

2. Департаменту міжнародної технічної допомоги та співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями:

разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку;

після державної реєстрації довести цей наказ до відома заінтересованих органів.

3. Установити, що дія цього наказу поширюється на проекти економічного і соціального розвитку України, для реалізації яких передбачається залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економіки України Максюту А. А.

 

Міністр економіки України 

Б. М. Данилишин 

 

ПОРЯДОК
прийняття рішення про доцільність підготовки проектів економічного і соціального розвитку України, для реалізації яких передбачається залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій, та про визначення відповідальних виконавців

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм прийняття рішення про доцільність підготовки інвестиційних проектів, для реалізації яких передбачається залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій, та про визначення відповідальних виконавців.

У цьому Порядку поняття і терміни вживаються в значеннях, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1027 "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями".

2. Рішення про доцільність підготовки інвестиційних проектів, для реалізації яких передбачається залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій, та про визначення відповідальних виконавців приймається Мінекономіки за результатами експертизи проектної пропозиції, проведеної спільно із заінтересованими органами виконавчої влади.

II. Прийняття Рішення

1. Для проведення експертизи ініціатор проекту подає до Мінекономіки проектну пропозицію, яка містить опис про:

визначення проблеми, на розв'язання якої спрямований проект, шляхів і механізму її розв'язання;

цілі і завдання проекту та результати, яких передбачається досягти, відповідність їх національним, регіональним і галузевим пріоритетам;

орієнтовні показники, що дадуть змогу оцінити результати реалізації проекту та досягнення його цілей;

попередні розрахунки оціночної вартості проекту;

ресурси, необхідні для реалізації проекту, альтернативні джерела його фінансування, обґрунтування необхідності залучення позики;

передбачуване джерело повернення позики;

орієнтовний план заходів щодо підготовки проекту з очікуваним строком його реалізації.

2. Проектна пропозиція юридичної особи щодо ініціювання інвестиційного самоокупного проекту повинна додатково містити:

лист про підтримку проекту центральним органом виконавчої влади, відповідальним за забезпечення проведення державної політики у сфері, у якій передбачається реалізація проекту, та згоду такого органу на визначення його відповідальним виконавцем;

нотаріально засвідчені копії установчих документів потенційного бенефіціара та свідоцтва про його державну реєстрацію;

інформацію щодо способу забезпечення погашення та обслуговування позики;

висновок Мінфіну щодо оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара;

інформацію про стан розроблення проектної документації та проведення екологічної експертизи, вирішення питань з виділення земельних ділянок у разі, коли реалізація проекту пов'язана з інвестиційними програмами та проектами будівництва;

довідку потенційного бенефіціара про відсутність простроченої понад три місяці заборгованості з погашення та обслуговування раніше наданих позик та довгострокових кредитів комерційних банків, у тому числі іноземних;

довідку ДПА про відсутність у потенційного бенефіціара простроченої понад три місяці заборгованості перед державним бюджетом із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

3. Юридична особа, що має прострочену понад три місяці заборгованість з погашення та обслуговування раніше отриманої позики, кредиту комерційного банку або перед державним бюджетом із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), не може виступати ініціатором інвестиційного проекту.

4. Оцінка відповідності проектної пропозиції вимогам, зазначеним у пунктах 1 та/або 2 цього розділу, проводиться в п'ятиденний строк після її надходження до Мінекономіки.

5. У разі невідповідності проектної пропозиції вимогам, зазначеним у пунктах 1 та/або 2 цього розділу, Мінекономіки повертає її ініціаторові на доопрацювання.

6. У разі відповідності проектної пропозиції вимогам, зазначеним у пунктах 1 та/або 2 цього розділу, Мінекономіки виходячи із змісту проектної пропозиції визначає перелік заінтересованих органів виконавчої влади, до компетенції яких належить проведення експертизи такої проектної пропозиції, та в п'ятиденний строк після надходження надсилає проектну пропозицію на розгляд визначених органів для проведення експертизи згідно з повноваженнями відповідного органу виконавчої влади та інформує про це ініціатора проекту.

Разом з надсиланням проектної пропозиції Мінекономіки звертається до визначених заінтересованих органів виконавчої влади із запитом стосовно надання експертних висновків про доцільність/недоцільність підготовки ініційованого проекту та надання рекомендацій (у разі їх наявності) щодо заходів, яких необхідно вжити відповідальному виконавцеві та/або ініціатору проекту, у тому числі для мінімізації ризиків під час подальшої підготовки та реалізації проекту.

7. Визначені заінтересовані органи виконавчої влади у двотижневий строк після надходження проектної пропозиції проводять у межах своїх повноважень її експертизу та надсилають експертні висновки Мінекономіки, а копії - ініціаторові проекту.

8. Мінекономіки згідно з повноваженнями проводить експертизу проектної пропозиції, у тому числі щодо відповідності її національним пріоритетам, стратегічним та програмним документам з питань співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, та в разі потреби проводить попередні консультації з міжнародними фінансовими організаціями щодо намірів та можливості підтримки проекту, готує відповідні висновки, рекомендації і застереження (у разі їх наявності) відповідальному виконавцеві та/або ініціатору проекту, у тому числі для мінімізації ризиків під час подальшої підготовки та реалізації проекту.

9. У разі коли результати експертизи позитивні (позитивні експертні висновки) або в разі погодження проектної пропозиції усіма визначеними заінтересованими органами виконавчої влади Мінекономіки у тритижневий строк:

узагальнює рекомендації і застереження (у разі їх наявності) відповідальному виконавцеві та/або ініціатору від заінтересованих органів виконавчої влади, які проводили експертизу проектної пропозиції;

видає наказ про доцільність підготовки ініційованого проекту та про визначення відповідального виконавця.

10. У разі коли результати експертизи негативні (негативні експертні висновки) або в разі виникнення розбіжностей чи висловлення зауважень до проектної пропозиції будь-яким з визначених Мінекономіки заінтересованих органів виконавчої влади, що проводили експертизу проектної пропозиції, або в разі коли будь-який з визначених заінтересованих органів виконавчої влади, що проводили експертизу проектної пропозиції, не висловив своєї позиції щодо проектної пропозиції та у визначений пунктом 8 цього розділу строк не надіслав відповідних висновків, Мінекономіки разом з ініціатором проводить роботу з урегулювання таких питань та, у разі потреби, збирає нараду за участю керівників або заступників керівників ініціатора проекту, потенційного відповідального виконавця та заінтересованих органів виконавчої влади, що надали негативні результати експертизи чи зауваження до проектної пропозиції.

Результати наради оформляються протокольним рішенням.

11. За результатами розгляду експертних висновків, розбіжностей та зауважень, а також проведеної роботи з їх урегулювання Мінекономіки видає наказ про доцільність підготовки ініційованого проекту та про визначення відповідального виконавця або повідомляє ініціатора про недоцільність підготовки проекту з відповідним обґрунтуванням.

 

Директор департаменту міжнародної
технічної допомоги та співробітництва
з міжнародними фінансовими
організаціями
 

 
 
 
О. В. Кучеренко
 

Опрос