Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка рассмотрения Министерством экономического развития и торговли Украины материалов, являющихся основанием для применения финансовых санкций, предусмотренных статьей 17 Закона Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий"

Министерство экономики Украины (3)
Порядок, Приказ от 03.12.2008 № 817
редакция действует с 10.10.2014

Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України матеріалів, які є підставою для застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 27.08.2014 р. N 1036)

Наказ Міністерства економіки України
від 3 грудня 2008 року N 817

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2009 р. за N 6/16022

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27 серпня 2014 року N 1036

Відповідно до пункту 6 Порядку застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 N 790, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України матеріалів, які є підставою для застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 27.08.2014 р. N 1036)

2. Відділу державного регулювання зовнішньоторговельних операцій:

разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установлений законодавством строк;

після державної реєстрації довести цей наказ до відома заінтересованих державних органів.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Бойцун Н. Є.

 

Міністр економіки України 

Б. М. Данилишин 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. О. Гота
 

 

ПОРЯДОК
розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України матеріалів, які є підставою для застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"

(заголовок Порядку із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27.08.2014 р. N 1036)

(У тексті Порядку слово "Мінекономіки" замінено словами "Мінекономрозвитку України", слова "суб'єкт підприємницької діяльності" у всіх відмінках замінено словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27 серпня 2014 року N 1036)

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду Мінекономрозвитку України матеріалів, які є підставою для застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання - резидентів, які здійснюють імпорт та/або експорт спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності (далі - суб'єкти господарювання).

3. Мінекономрозвитку України приймає рішення про застосування фінансових санкцій у разі здійснення суб'єктами господарювання імпорту та/або експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів без наявності виданої в установленому порядку ліцензії на підставі повідомлень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із зазначенням підстав для прийняття рішення про застосування фінансових санкцій (далі - повідомлення).

4. Мінекономрозвитку України приймає рішення про застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів у разі неподання чи несвоєчасного подання або подання з недостовірними відомостями суб'єктами господарювання звітів про обсяги імпорту та/або експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів на підставі матеріалів щодо результатів опрацювання таких звітів Міністерством.

(Порядок доповнено новим пунктом 4 згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27.08.2014 р. N 1036
,
 у зв'язку з цим пункти 4 - 12 вважати відповідно пунктами 5 - 13
)

5. Орган, який надав повідомлення, несе відповідно до законодавства відповідальність за недостовірність інформації, зазначеної в повідомленнях.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 27.08.2014 р. N 1036)

6. Повідомлення повинні містити:

найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб - підприємців), місцезнаходження юридичної особи (місце проживання - для фізичних осіб - підприємців), ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) - для фізичних осіб - підприємців), перелік порушень з належним обґрунтуванням підстав для застосування фінансових санкцій, банківські реквізити для сплати штрафу до державного бюджету (код банку, назва відділення банку, номер рахунка);

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.08.2014 р. N 1036)

копії документів та інших матеріалів, зазначених у пункті 5 Порядку застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 N 790 (далі - Порядок застосування фінансових санкцій).

7. Відділ нетарифного регулювання опрацьовує звіти, що надійшли від суб'єктів господарювання, щодо обсягів імпорту та/або експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, готує матеріали стосовно застосування фінансових санкцій із зазначенням підстав для прийняття рішення про застосування фінансових санкцій і передає їх до відділу державного регулювання зовнішньоекономічних операцій.

Матеріали відділу нетарифного регулювання повинні містити:

найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб - підприємців), місцезнаходження юридичної особи (місце проживання - для фізичних осіб - підприємців), ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) - для фізичних осіб - підприємців), перелік порушень з належним обґрунтуванням підстав для застосування фінансових санкцій.

(Порядок доповнено новим пунктом 7 згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27.08.2014 р. N 1036,
 у зв'язку з цим пункти 7 - 13 вважати відповідно пунктами 8 - 14)

8. Відділ державного регулювання зовнішньоекономічних операцій за участю інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку України (у разі потреби) розглядає повідомлення, що надійшли від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, матеріали відділу нетарифного регулювання та протягом 30 днів з дати їх реєстрації в Мінекономрозвитку України (у відділі державного регулювання зовнішньоекономічних операцій - для матеріалів відділу нетарифного регулювання) готує рішення про застосування фінансових санкцій або письмову відмову у застосуванні фінансових санкцій із зазначенням підстави.

(пункт 8 у редакції наказу Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України від 27.08.2014 р. N 1036)

9. Мінекономрозвитку України у разі необхідності може звертатися до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стосовно надання в письмовій формі додаткової інформації та документів для прийняття рішення про застосування фінансових санкцій.

Мінекономрозвитку України розглядає додатково подані матеріали у строк, визначений у пункті 8 цього Порядку.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.08.2014 р. N 1036)

10. Рішення Мінекономрозвитку України про застосування фінансових санкцій складається за формою, передбаченою додатком до Порядку застосування фінансових санкцій.

11. Після опрацювання всіх матеріалів відділ державного регулювання зовнішньоекономічних операцій подає рішення про застосування фінансових санкцій або відмову у застосуванні фінансових санкцій на підпис Міністрові або особі, яка його заміщає.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 27.08.2014 р. N 1036)

12. Відділ державного регулювання зовнішньоекономічних операцій веде облік прийнятих Мінекономрозвитку України рішень про застосування фінансових санкцій або відмову у застосуванні фінансових санкцій до суб'єктів господарювання у спеціальному журналі.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 27.08.2014 р. N 1036)

13. Рішення про застосування фінансових санкцій складається в трьох примірниках, перший з яких залишається в Мінекономрозвитку України, другий - у триденний строк після прийняття рішення надсилається суб'єктові господарювання або його уповноваженому представникові рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або видається їм під розписку, третій - надсилається до контролюючого органу за місцем обліку суб'єкта господарювання як платника податків для контролю за надходженням до державного бюджету суми сплаченого штрафу.

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.08.2014 р. N 1036)

Мінекономрозвитку України протягом трьох робочих днів надсилає копію рішення про застосування фінансових санкцій або письмову відмову у прийнятті такого рішення органу, який надіслав повідомлення.

14. Рішення про застосування фінансових санкцій може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

 

Начальник відділу
державного регулювання
зовнішньоторговельних операцій
 

 
 
О. Прокопець
 

Опрос