Идет загрузка документа (914 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил ведения нотариального делопроизводства

Минюст
Приказ, Правила от 31.12.2008 № 2368/5
Утратил силу

Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства

Наказ Міністерства юстиції України
від 31 грудня 2008 року N 2368/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 грудня 2008 р. за N 1325/16016

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України
 від 16 листопада 2009 року N 2151/5

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 22 грудня 2010 року N 3253/5)

Відповідно до статті 14 Закону України "Про нотаріат" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила ведення нотаріального діловодства, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства юстиції України від 03.02.94 N 6/5 "Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.94 за N 33/242, наказ Міністерства юстиції України від 10.01.2005 N 1/5 "Про затвердження форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на правочинах і засвідчуваних документах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.01.2005 за N 17/10297 (із змінами), наказ Міністерства юстиції України від 09.11.2000 N 56/5 "Про затвердження Методичних вказівок щодо застосування примірної номенклатури справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса, Примірної номенклатури справ державної нотаріальної контори та Примірної номенклатури справ приватного нотаріуса".

3. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань (Н. В. Ященко):

3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

3.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

4. Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне його виконання:

4.1. Організувати вивчення Правил ведення нотаріального діловодства з працівниками державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву, приватними нотаріусами.

4.2. Здійснювати контроль за веденням діловодства в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах та приватними нотаріусами.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єфіменка Л. В.

 

Заступник Міністра 

Л. В. Єфіменко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного
комітету архівів України
 

 
О. А. Удод
 

 

ПРАВИЛА
ведення нотаріального діловодства

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють порядок документування нотаріальної діяльності та зберігання архіву і визначають порядок організації роботи з документами в державних нотаріальних конторах (далі - контора), державних нотаріальних архівах (далі - архів), приватними нотаріусами.

1.2. Діловодство ведеться українською мовою.

1.3. Використані в цих Правилах основні терміни і їх визначення застосовуються у значеннях, наведених ДСТУ 2732:2004 "Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять".

2. Діловодство контори, архіву, приватного нотаріуса

2.1. Діловодство контори, архіву, приватного нотаріуса включає загальне діловодство і нотаріальне діловодство.

Невід'ємною складовою нотаріального діловодства та документарного забезпечення нотаріального процесу є спеціальні бланки нотаріальних документів, що використовуються нотаріусами виключно під час вчинення нотаріальних дій. Постачання, витрачання, зберігання, організація обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітування про їх використання здійснюються згідно з Порядком витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 року N 812, наказами Міністерства юстиції України, виданими на реалізацію цієї постанови.

(пункт 2.1 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

2.2. Загальне діловодство в конторі, архіві, приватним нотаріусом ведеться з дотриманням вимог Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 N 1153 (зі змінами), та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 348 (зі змінами), ДСТУ 4163-2003 "Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання".

Порядок ведення діловодства, що містить інформацію з обмеженим доступом, визначається спеціальними нормативними актами.

2.2.1. Завідувач контори, архіву призначає особу, відповідальну за ведення загального діловодства, про що видається відповідний наказ.

2.2.2. Приватний нотаріус веде загальне діловодство відповідно до чинного законодавства.

Ведення загального діловодства може бути покладено приватним нотаріусом на особу, яка перебуває з ним у трудових відносинах.

2.3. Нотаріальне діловодство регулюється Законом України "Про нотаріат" (далі - Закон), цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок ведення діловодства.

2.4. Нотаріальне діловодство складається з:

ведення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій відповідно до вимог порядку, установленого Мін'юстом, книг, журналів реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою, у яких реєструються нотаріальні документи і документи, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії;

зберігання, обліку, видачі і використання нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії;

складання, оформлення, реєстрації, обліку і виконання конторою, архівом, приватним нотаріусом документів по витребовуванню і наданню відомостей і (або) документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії, у тому числі передбачених міжнародними договорами, у зв'язку з наданням правової допомоги;

реєстрації, обліку, зберігання та передачі конторою, архівом, приватним нотаріусом довідок, документів і відомостей про вчинені нотаріальні дії, у тому числі відомостей, переданих до органів державної податкової служби про посвідчені договори, видані свідоцтва про право на спадщину тощо;

порядку і строків розгляду звернень фізичних та юридичних осіб з питань вчинення нотаріальних дій;

тимчасового зберігання документів у конторі, у приватного нотаріуса, їх підготовки для передачі до державного нотаріального архіву.

3. Відповідальність за ведення діловодства

3.1. Відповідальність за організацію і ведення нотаріального діловодства у конторі, архіві покладається на завідувача.

3.2. Завідувач контори, архіву призначає особу, відповідальну за ведення нотаріального діловодства, про що видається відповідний наказ.

3.3. В односкладовій конторі відповідальність за ведення нотаріального діловодства покладається на завідувача державної нотаріальної контори.

3.4. Державні нотаріуси багатоскладової контори, архіву несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення, користування та зберігання реєстрів, книг обліку, журналів, у яких реєструються нотаріальні документи та документи, на підставі яких вчинені нотаріальні дії, а також за нотаріальні документи, що знаходяться у їх провадженні.

3.5. У разі втрати документів нотаріального діловодства особа, відповідальна за ведення нотаріального діловодства, повинна негайно доповісти завідувачу контори, архіву, який у свою чергу повідомляє начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління юстиції) для вжиття необхідних заходів.

3.6. Відповідальність за організацію і ведення нотаріального діловодства та збереження документів при здійсненні приватним нотаріусом нотаріальної діяльності, у тому числі володіння, користування реєстрами, книгами обліку, журналами, в яких реєструються нотаріальні документи та документи, на підставі яких вчинені нотаріальні дії, та їх ведення, а також за нотаріальні документи, що знаходяться у його провадженні, покладається на самого нотаріуса.

3.7. Ведення нотаріального діловодства може бути покладено приватним нотаріусом на особу, яка перебуває з ним у трудових відносинах.

3.8. За невиконання вимог, встановлених цими Правилами, приватний нотаріус несе відповідальність, передбачену чинним законодавством.

4. Порядок приймання-передавання документів нотаріального діловодства у разі зміни завідувача контори чи особи, відповідальної за ведення діловодства, заміщення (зупинення нотаріальної діяльності) приватного нотаріуса

4.1. При звільненні або переході на іншу роботу державного нотаріуса чи особи, на яку покладено ведення нотаріального діловодства в конторі, справи і документи, що знаходяться в діловодстві, передаються особі, яка приймає документи.

4.1.1. Для приймання-передавання документів нотаріального діловодства контори наказом завідувача контори призначається комісія у складі 3-х осіб, яка перевіряє наявність і стан документів, про що складається акт приймання-передавання (додаток 1).

4.1.2. Акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства підписується членами комісії, особою, яка здає, і особою, яка приймає документи діловодства, і затверджується завідувачем контори.

4.1.3. При звільненні або переході на іншу роботу завідувача контори для приймання-передавання документів нотаріального діловодства наказом начальника управління юстиції призначається комісія у складі не менше 3-х осіб, у тому числі представник державного нотаріального архіву.

4.2. Під час приймання-передавання документів нотаріального діловодства перевіряються:

наявність і стан справ (нарядів) постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання;

наявність і стан облікових документів та довідкового апарату до справ (нарядів);

наявність печаток і штампів, якими користуються державні нотаріуси;

дотримання порядку зберігання, витрачання та звітності спеціальних бланків нотаріальних документів та бланків документів інформаційної системи;

наявність і стан матеріально-технічного обладнання та інвентарю;

стан і умови зберігання документів.

4.3. Перевіряється кількість документів, що знаходяться у поточному діловодстві, та кількість документів, що зберігаються у конторі, у тому числі кількість документів загального та нотаріального діловодства, що передані до державного нотаріального архіву, а також обліково-довідкового апарату до них, про що зазначається окремим розділом в акті приймання-передавання документів діловодства.

4.4. Акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства підписується членами комісії, завідувачем і особою, яка приймає документи діловодства, та затверджується начальником управління юстиції (додаток 2).

4.5. У разі виявлення нестачі документів нотаріального діловодства комісія складає акт (додаток 3) і негайно повідомляє начальника управління юстиції для вжиття невідкладних заходів щодо розшуку документів діловодства та майна контори.

4.6. Якщо контора ліквідовується, усі архівні справи передаються в упорядкованому стані до державного нотаріального архіву на підставі наказу управління юстиції.

Передавання документів контори, що ліквідовується, входить в обов'язки комісії, створеної для передавання документів діловодства і майна.

4.7. Документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв'язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності.

4.7.1. Приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

4.7.2. У разі втрати приватним нотаріусом документів нотаріального діловодства він негайно доповідає про це начальнику управління юстиції для вжиття необхідних заходів.

4.7.3. При звільненні особи, відповідальної за ведення діловодства, приватний нотаріус зобов'язаний перевірити наявність і стан документів, про що складається відповідна довідка (додаток 4).

4.7.4. У разі заміщення приватного нотаріуса користування його документами та архівом здійснюється в порядку та в межах строків, визначених договором про заміщення його іншим нотаріусом.

4.7.5. Документи нотаріального діловодства передаються приватним нотаріусом, якого заміщують, для користування на підставі акта приймання-передавання нотаріусу, який заміщує його, що підписується ними (додаток 5).

5. Складання і оформлення документів

5.1.Складання і оформлення документів передбачає обов'язкове дотримання таких вимог: найменування установи, автора, адреси установи, автора, якому адресується документ, найменування виду документа, складання заголовка документа, дати документа, відмітки про погодження тексту документа, посвідчення документа (підписання, затвердження, проставлення печатки), проставлення відміток про проходження та виконання документа.

5.2. Складання й оформлення документів залежно від їх виду (службові, організаційно-розпорядчі документи та документи з адміністративно-господарських питань, відповіді на звернення громадян, документи по витребовуванню і наданню нотаріусами відомостей і (або) документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій, документи у зв'язку із наданням правової допомоги тощо) здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Якщо цими Правилами не передбачено інше, розміщення реквізитів документа здійснюється відповідно до вимог, установлених Примірною інструкцією з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 N 1153 (зі змінами).

5.3. Для складання документів використовується папір форматів А4 (210 х 297) та А5 (148 х 210).

Складання документів на папері довільного формату не допускається.

5.3.1. Службові документи оформлюються на бланках контори, архіву, приватного нотаріуса, які виготовляються відповідно до вимог нормативної документації. Не допускається розміщення на бланках контори, архіву, приватного нотаріуса інформаційного матеріалу (рекламний логотип, символи, розпорядок роботи тощо), що є рекламою і не має відношення до документа.

5.3.2. Видані завідувачем контори, завідувачем архіву, приватним нотаріусом у межах своєї компетенції накази складаються і оформлюються на аркуші-бланку формату А4, повинні бути зареєстровані в книзі наказів і відповідати встановленим вимогам.

5.3.3. Обговорення питань на зборах, нарадах фіксується в протоколах, які оформлюються на підставі записів, зроблених під час засідань. Протоколи підписуються головуючим на зборах і секретарем.

5.3.4. Кожний вид документа повинен мати визначений комплекс реквізитів і стабільний порядок їх розміщення.

Найменування виду документа (за винятком листів) вказується на бланку.

5.3.5. До кожного документа, що друкується на папері формату А4, незалежно від його призначення складається заголовок, який повинен бути максимально стислим і ємним, точно відображати зміст документа та відповідати на питання "Про що документ?".

Заголовки не складаються до текстів телефонограм, повідомлень і до документів, які друкуються на папері формату А5.

5.3.6. Текст документа виготовляється за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. При підготовці документа на комп'ютері рекомендовано використовувати шрифти розміром 12 - 14 друкарських пунктів і гарнітуру Times New Roman, текст повинен містити певну аргументовану інформацію, викладену стисло, грамотно, зрозуміло, без повторень та закреслень.

Тексти розпорядчих документів і листів складаються з двох частин, у першій зазначається підстава або обґрунтування для складання документа, у другій - висновки, пропозиції, розпорядження або прохання.

5.3.7. Якщо документ адресується установі, її структурному підрозділу, найменування установи, її структурного підрозділу, яким адресується лист, зазначаються в називному відмінку, наприклад:

5.3.8. При адресуванні документа керівникові організації або його заступникові назва організації входить до складу назви посади адресата, наприклад:

5.3.9. Документи адресуються установі, її структурним підрозділам або конкретній посадовій особі. У разі адресування документа установі або її структурному підрозділу без зазначення посадової особи їх найменування подаються у називному відмінку, наприклад:

5.3.10. Якщо документ надсилається посадовій особі, найменування установи зазначається у називному відмінку, а посада і прізвище адресата - у давальному, наприклад:

5.3.11. У разі адресування документа керівнику установи або його заступнику найменування установи входить до складу найменування посади адресата, наприклад:

Документ не повинен мати більше чотирьох адресатів. Слово "копія" перед зазначенням другого, третього, четвертого адресатів не ставиться. У разі надсилання документа більш як чотирьом адресатам складається список на розсилку і на кожному документі зазначається тільки один адресат.

5.3.12. До реквізиту "Адресат" може входити адреса. Порядок і форма запису відомостей про адресу установи повинні відповідати правилам користування поштовим зв'язком.

Повна адреса зазначається у разі надсилання документа разовим кореспондентам, наприклад:

5.3.13. У разі надсилання документа громадянину зазначають адресу одержувача в називному відмінку, у такій послідовності: прізвище, ім'я та по батькові, найменування вулиці, номер будинку, квартири, найменування населеного пункту, району, області, поштовий індекс, наприклад:

5.3.14. У разі адресування документа до організації вказують її назву, потім поштову адресу, наприклад:

5.3.15. Датою документа є дата його підписання або затвердження.

5.3.16. Дата на документі проставляється арабськими цифрами в один рядок у послідовності: число, місяць, рік, які розділяються крапками. Наприклад, 15 листопада 2008 року слід писати: 15.11.2008.

Якщо початковий номер місяця або числа складається з однієї цифри, то перед нею ставиться нуль.

Приклад: 3 жовтня 2008 р. слід писати: 03.10.2008.

5.3.17. У текстах нормативно-правових актів і документів, що містять відомості фінансового характеру, застосовується словесно-цифровий спосіб оформлення дат: "24 вересня 2008 року".

5.3.18. Якщо документ складено не на бланку, дата проставляється вище підпису, ліворуч.

До складу підпису входять: найменування посади особи, яка підписує документ (повне, якщо документ оформлено не на бланку, і скорочене - на документі, складеному на бланку), особистий підпис та його розшифровка, наприклад:

"Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
                                                             (підпис) В. П. Кривенко; 

Завідувач державної нотаріальної контори
                                  (підпис) З. П. Крилова". 

5.3.19. При підписанні документів, складених комісією, зазначаються не посади осіб, які склали документ, а їх статус у складі комісії, наприклад:

5.3.20. Якщо документ має додатки, повна назва яких наводиться в його тексті, то в додатку слід вказати лише кількість аркушів і число примірників, наприклад: "Додаток: на 5 арк. у 2 прим.".

5.3.21. Якщо документ має додатки, які не згадуються в тексті, то їх найменування необхідно перерахувати після тексту із зазначенням кількості аркушів у кожному додатку та кількості примірників, наприклад:

"Додаток: 1. Пояснювальна записка до проекту наказу на 3 арк. в 1 прим.".

5.3.22. При відповіді на запит необхідно робити посилання на номер документа-запиту.

5.4. Складання й оформлення нотаріальних документів здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.4.1. Для реєстрації (обліку) нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії конторою, приватним нотаріусом заводяться книги і журнали, передбачені типовою номенклатурою справ.

5.4.2. Порядок ведення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій та їх форма встановлюються Мін'юстом.

Реєстри для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів (додаток 6), а також інші книги і журнали, передбачаються типовою номенклатурою і ведуться відповідно до форм, установлених цими Правилами.

5.4.3. Реєстри для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами і реєстрації зняття таких заборон та арештів, книги та журнали, передбачені типовою номенклатурою, повинні бути прошиті, кількість аркушів пронумеровано та скріплено підписом і печаткою завідувача контори, архіву, приватного нотаріуса.

5.4.4. Реєстри, книги, журнали заповнюються від руки ручкою чорного, синього або фіолетового кольору, чітко і зрозуміло, розбірливим почерком, без пропусків і залишення вільних місць між записами. Запис у реєстрах, книгах і журналах олівцем не допускається.

5.4.5. На документі, що видається нотаріусом, чи в посвідчувальному написі зазначається номер, за яким нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. Дата запису в реєстрі повинна відповідати даті вчинення нотаріальної дії і даті складання документа.

5.4.6. Оформлення документа включає його підписання.

Свій підпис на документі нотаріус скріплює печаткою. Відбиток печатки проставляється таким чином, щоб він охоплював частину найменування посади особи, яка підписала документ.

5.4.7. Печатка проставляється на документі, оформленому у зв'язку з вчиненням нотаріальної дії, передбаченої чинним законодавством, а також на запитах про витребовування документів про надання відомостей, необхідних для вчинення нотаріальних дій, довідках про повернення платежів (державного мита, платежів до пенсійного фонду тощо) та інших документах, на яких проставлення відбитка печатки є обов'язковим.

5.4.8. Тексти нотаріально посвідчуваних правочинів, засвідчуваних копій (фотокопій) документів і виписок з них, тексти перекладів та заяв повинні бути написані зрозуміло і чітко, дати, що стосуються змісту посвідчуваних правочинів, повинні бути позначені хоча б один раз словами, а найменування юридичних осіб - без скорочень із зазначенням їх місцезнаходження та ідентифікаційного коду за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. У необхідних випадках зазначаються номери рахунків юридичних осіб у банках (кредитних установах).

5.4.9. Прізвища, імена, по батькові фізичних осіб, їх місце проживання, а у випадках, передбачених законодавством, дата і місце їх народження, місце роботи, крім уповноважених представників юридичних осіб, повинні бути написані повністю із зазначенням ідентифікаційного номера за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

5.4.10. При посвідченні правочинів за участю іноземних громадян зазначаються також їх громадянство, адреса постійного місця проживання за межами України, а при посвідченні правочинів за участю іноземних юридичних осіб - місцезнаходження та держава, де зареєстровано юридичну особу.

5.4.11. На нотаріально оформлюваних документах не заповнені до кінця рядки та інші вільні місця прокреслюються, за винятком документів, призначених для дії за кордоном, у яких прокреслення не допускаються.

5.4.12. Дописки чи виправлення можуть бути зроблені тільки під час вчинення нотаріальної дії.

Дописки чи виправлення, зроблені у тексті правочину, повинні бути застережені нотаріусом перед підписом сторін правочину та інших осіб, які підписали правочин (договір, заповіт, довіреність тощо), підписані особами, які вчиняють нотаріальну дію, із зазначенням дати внесення дописок чи виправлень та скріплені підписом і печаткою нотаріуса і повторені нотаріусом у кінці посвідчувального напису.

(підпункт 5.4.12 пункту 5.4 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

5.4.13. Виправлення, зроблені в тексті нотаріально оформлюваного документа, який не потребує підпису особи, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії (свідоцтво, видане нотаріусом, копія документа, дублікат тощо), застерігаються нотаріусом лише в кінці посвідчувального напису з проставлянням підпису нотаріуса і печатки на такому застереженні.

5.4.14. Усі виправлення мають бути зроблені так, щоб усе помилково написане, а потім закреслене можна було прочитати.

5.4.15. При засвідченні справжності підпису на документах дописки і виправлення можуть бути зроблені лише особою, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, із зазначенням дати і проставленням особистого підпису під дописками чи виправленнями, повторені нотаріусом у кінці посвідчувального напису.

(підпункт 5.4.15 пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

5.5. При вчиненні нотаріальних дій нотаріуси застосовують посвідчувальні написи, видають свідоцтва і вчиняють виконавчі написи, акти про морські протести та протести векселів за формами, установленими цими Правилами (додаток 7).

5.5.1. Посвідчувальні написи, свідоцтва, видані нотаріусом, виконавчі написи, акти про морські протести та протести векселів, підписуються нотаріусом і скріплюються його печаткою.

5.5.2. Тексти договорів, заповітів, довіреностей, свідоцтв, актів про морські протести та протести векселів, перекладів у разі засвідчення нотаріусом вірності перекладу документа з однієї мови на іншу, заяв, на яких нотаріусом засвідчується справжність підпису, за винятком тих примірників, що залишаються у справах нотаріуса, а також дублікатів нотаріальних документів, викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів.

Текст нотаріально оформлюваного документа та посвідчувальний напис можуть бути викладені як на лицьовому, так і на зворотному боці спеціального бланка нотаріального документа.

Якщо посвідчувальний напис викладається на звороті оформлюваного документа, то на лицьовому боці останньої сторінки документа зазначається частина найменування міста (селища, району), де знаходиться державна нотаріальна контора, в якій працює державний нотаріус, або робоче місце приватного нотаріуса, а на його зворотний бік переноситься інша частина найменування.

Наприклад: "До" і далі на звороті документа - "нецьк".

(підпункт 5.5.2 пункту 5.5 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

5.5.3. Посвідчувальний напис повинен бути написаний зрозуміло, чітко, без підчисток. Дописки та інші виправлення мають бути застережені підписом та скріплені печаткою нотаріуса.

5.5.4. Якщо посвідчувальний напис не вміщується на нотаріально оформлюваному документі, він має бути продовжений на прикріпленому до документа спеціальному бланку нотаріального документа.

У цьому випадку аркуші, на яких викладено текст документа, і аркуш з продовженням посвідчувального напису прошиваються міцною ниткою білого або червоного кольору, аркуші повинні бути пронумеровані, скріплені підписом нотаріуса і його печаткою.

5.5.5. Для застосування посвідчувальних написів можуть використовуватись мастичні штампи з текстом відповідного напису.

Для оформлення нотаріальних документів також можуть застосовуватися мастичні штампи зі словами "фотокопія", "копія", "копія з копії", "дублікат, що має силу оригіналу", "згідно з оригіналом " тощо.

5.5.6. У разі відсутності у додатку 7 необхідних посвідчувальних написів чи свідоцтв, які б відповідали вчинюваній нотаріальній дії, нотаріус може застосовувати ту з форм, яка найбільше відповідає цій нотаріальній дії, із застосуванням окремих елементів інших посвідчувальних написів та свідоцтв.

(пункт 5.5 доповнено підпунктом 5.5.6 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

5.6. Складання, оформлення і виконання конторою, приватним нотаріусом документів у зв'язку з наданням правової допомоги здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства.

5.7. Документи, викладені на двох і більше аркушах, що подаються для вчинення нотаріальної дії, повинні бути прошиті в спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення цілісності.

5.7.1. Кількість прошитих аркушів скріплюється підписом і печаткою особи, яка видала документ, із зазначенням посади.

На прошитому (прошнурованому) документі здійснюється напис: "Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою _____ аркушів".

5.7.2. Дописки і виправлення, які є в документах, що подаються для нотаріального оформлення, повинні бути застережені підписом посадової (уповноваженої на те) особи і печаткою юридичної особи чи фізичної особи, яка видала документ.

При цьому виправлення повинні бути зроблені таким чином, щоб можна було прочитати як виправлене, так і помилково написане, а потім виправлене чи викреслене.

5.8. Не приймаються для нотаріального оформлення документи, які не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної або ділову репутацію юридичної особи.

5.8.1. Не приймаються для нотаріального оформлення документи, що мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережені виправлення, документи, текст яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також, які написані олівцем.

5.8.2. Не приймаються для нотаріального оформлення документи, у яких не можна прочитати все в них написане в первісному написанні, як наприклад, документи, залиті чорнилом, водою, потерті тощо.

5.8.3. Не приймаються порвані документи та документи, викладені на двох і більше аркушах, якщо аркуші не прошито, не пронумеровано і кількість прошитих аркушів не скріплена підписом посадової (уповноваженої на те) особи та печаткою юридичної чи фізичної особи, що видала документ.

5.9. Усі службові, організаційно-розпорядчі документи та документи з адміністративно-господарських питань контори, архіву підписуються завідувачем або особою, яка виконує його обов'язки, із зазначенням посади, прізвища, ініціалів.

(пункт 5.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

5.10. Усі службові, організаційно-розпорядчі документи та документи з адміністративно-господарських питань діяльності приватного нотаріуса підписуються ним особисто із зазначенням прізвища, ініціалів.

(пункт 5.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

6. Приймання, розгляд і реєстрація кореспонденції

6.1. Реєстрація документів (кореспонденції) є фіксацією факту створення або надходження до контори, архіву, приватного нотаріуса документа (кореспонденції) шляхом проставлення на ньому реєстраційного номера з одночасним записом необхідних відомостей про документ у відповідних журналах, книгах, реєстрах.

6.1.1. Реєстрації підлягають усі вхідні, вихідні, найважливіші внутрішні документи (накази, протоколи, доповідні записки, заяви працівників) та документи, що надійшли на адресу контори, архіву, приватного нотаріуса.

Не підлягають реєстрації документи оперативного характеру згідно з примірним переліком, наведеним у додатку 8.

6.1.2. Вхідні документи, що надійшли на адресу контори, архіву, приватного нотаріуса, приймаються особою, відповідальною за загальне діловодство, і проходять реєстрацію в день надходження.

Внутрішні (накази, доповідні записки, заяви працівників тощо) та вихідні документи реєструються в день їх підписання.

6.1.3. При надходженні кореспонденції перевіряється правильність доставки за адресою на конверті, розкриваються всі конверти, за винятком тих, що мають напис "особисто", та перевіряється наявність документів і додатків до них.

6.1.4. Неправильно оформлена (документ не підписаний, не засвідчений та ін.), пошкоджена або надіслана не за адресою кореспонденція повертається відправнику або пересилається за належністю.

6.1.5. У разі пошкодження кореспонденції (конверта) і неможливості її використання або відсутності в конверті документа, або додатків до нього складається акт (додаток 9) у двох примірниках, один примірник якого з пошкодженою кореспонденцією надсилається відправникові, а другий - залишається у конторі, архіві, у приватного нотаріуса.

6.1.6. Усі конверти, як правило, знищуються, крім випадків, коли вони необхідні для встановлення адреси відправника, часу відправлення та одержання кореспонденції.

6.2. Реєстрація документів здійснюється в:

журналі реєстрації вхідних документів (додаток 10);

журналі реєстрації вихідних документів (додаток 11);

книзі реєстрації наказів (додаток 12).

6.3. У журналі реєстрації вхідних документів підлягають реєстрації заяви про прийняття спадщини, видачу свідоцтва про право на спадщину, про відмову від спадщини, заяви про відкликання заяви про прийняття спадщини або про відмову від спадщини, заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину, заяви спадкоємця на одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі), заяви про видачу свідоцтва виконавцю заповіту, заяви виконавця заповіту про відмову від здійснення своїх повноважень, заяви другого з подружжя про видачу свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, заяви про вжиття заходів до охорони спадкового майна, претензії кредиторів, повідомлення про накладання заборони відчуження нерухомого майна, повідомлення суду і слідчих органів про накладання арешту та інші, якщо вони надійшли поштою.

Подальша реєстрація таких документів здійснюється у встановленому порядку.

6.4. Підлягають реєстрації у журналі реєстрації вхідних документів заяви батьків про надання згоди неповнолітній дитині на відчуження майна, заява одного з подружжя про згоду на відчуження (придбання) майна, заява від співвласника про відмову від переважного права купівлі частки в праві спільної часткової власності, заяви про скасування заповіту або довіреності тощо.

6.5. Заяви від осіб, у яких немає чоловіка або дружини (неодружена/неодружений/, удова/удівець), викладаються на нотаріально оформлюваному документі, примірник якого залишається у справах нотаріуса, і не підлягають реєстрації у журналі вхідних документів. Якщо текст заяви не вміщується на нотаріально оформлюваному документі, він має бути продовжений чи викладений на окремому аркуші, прошитому до нотаріально оформлюваного документа.

(пункт 6.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

6.6. На вхідних документах у правому нижньому куті першої сторінки проставляється реєстраційний штамп (додаток 13).

У штампі вказуються найменування контори, архіву або прізвище, ініціали приватного нотаріуса, дата надходження документа та його реєстраційний індекс (порядковий номер за реєстраційним журналом та номер справи (наряду) за номенклатурою справ).

(абзац другий пункту 6.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

6.7. На вихідному документі проставляється дата, номер, що відповідає порядковому номеру за журналом реєстрації вихідних документів і номеру справи (наряду), у якій буде зберігатися другий примірник вихідного документа із зазначеними реквізитами.

(пункт 6.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

6.8. Перший примірник вихідного документа надсилається адресатам поштою або передається нарочним. В останньому випадку він вручається адресату під розписку в розносній книзі для місцевої кореспонденції (додаток 14).

6.9. На документах, що виконані, проставляється відмітка про виконання, яка розміщується на нижньому полі першого аркуша або на звороті першого аркуша документа і включає в себе коротку довідку про виконання (якщо відсутній документ, що свідчить про виконання), а також слова "До справи" і номер справи (наряду), у яку повинен бути підшитий виконаний документ.

7. Контроль виконання документів

7.1. Завідувач контори, архіву, приватний нотаріус особисто контролюють виконання документів, що надійшли від Міністерства юстиції, управління юстиції, та зобов'язані своєчасно надавати відомості про їх виконання.

Завідувачем контори, архіву, приватним нотаріусом можуть бути поставлені на контроль й інші документи.

7.2. Для документів, що перебувають на контролі, номенклатурою справ передбачається спеціальна контрольна папка.

7.3. При розгляді документів, звернень тощо завідувач контори, архіву, приватний нотаріус зобов'язані дотримуватись установлених чинним законодавством строків виконання таких документів.

8. Складання номенклатури та формування справ (нарядів)

8.1. Номенклатура справ контори, приватного нотаріуса - це систематизований перелік назв справ, що формуються в процесі діяльності контори, приватного нотаріуса із зазначенням строків їх зберігання, складений за встановленою формою. Номенклатура справ призначена для групування документів у справи, їх систематизації та обліку, індексації справ та визначення строків їх зберігання.

8.2. Номенклатура справ складається на підставі Типової номенклатури справ з єдиною системою індексації кожної справи та зазначенням строків їх зберігання і є нормативним актом.

8.2.1. Типова номенклатура встановлює типовий склад документів, що створюються в процесі діяльності контори та приватних нотаріусів (додаток 15).

Типова номенклатура складена на основі вивчення складу і змісту документів державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів та має на меті надання їм практичної і методичної допомоги у веденні нотаріального діловодства, організації зберігання документів і формуванні справ, а також відборі документів до знищення.

8.2.2. На підставі Типової номенклатури складається індивідуальна номенклатура справ (далі - номенклатура) кожної контори чи приватного нотаріуса (додаток 16).

8.2.3. При складанні номенклатури слід мати на увазі таке:

номенклатура справ складається у двох примірниках щорічно строком на один діловодний рік, затверджується завідувачем контори, приватним нотаріусом та запроваджується в дію з 1 січня.

Перший примірник номенклатури контори залишається у відповідній справі (наряді) контори, а другий примірник передається до державного нотаріального архіву.

Перший примірник номенклатури приватного нотаріуса залишається в справах приватного нотаріуса, а другий - передається на зберігання до архіву приватного нотаріуса.

8.2.4. Примірник номенклатури справ є документом постійного зберігання.

8.2.5. Нотаріуси, які зареєстрували приватну нотаріальну діяльність в поточному році, складають номенклатуру з початку нотаріальної діяльності в даному нотаріальному окрузі.

8.2.6. З типової номенклатури справ в номенклатуру справ переносяться справи (наряди), реєстри, книги, журнали тощо.

Не допускається включення до номенклатури тих справ, що не передбачені типовою номенклатурою.

8.2.7. При складанні номенклатури строки зберігання справ, передбачених типовою номенклатурою, переносяться до номенклатури і не можуть бути скорочені.

8.2.8. Відмітка "доки не мине потреба" означає, що документація має тривале практичне значення. Строк її зберігання визначається конторою або приватним нотаріусом, але не може бути менше одного року.

Якщо до строку зберігання додана відмітка "ЕПК" (експертно-перевірна комісія), це означає, що частина таких документів може мати науково-історичне значення і після проведення експертизи їх цінності повинна включатися до складу Національного архівного фонду України.

8.2.9. При складанні номенклатури справ ураховуються всі відмітки, зазначені в графі "Примітка" номенклатури.

Форма номенклатури справ контори або приватного нотаріуса повинна відповідати формі типової номенклатури.

8.2.10. При заповненні граф номенклатури справ контори або приватного нотаріуса необхідно врахувати такий порядок.

Кожна справа, включена до номенклатури, повинна мати умовне позначення (арабськими цифрами) - індекс. Індекс справ складається з індексу напряму діяльності і порядкового номера справи.

Наприклад: 02-08, де 02 - найменування напряму діяльності, 08 - номер справи згідно з порядком нумерації в межах розділу.

8.2.11. У другій графі наводиться заголовок справи. Він повинен відтворювати вид документа і розкривати його зміст.

Основною частиною заголовку є викладення питання, з якого справа заводиться. Заголовки в номенклатурі повинні бути короткими, чіткими, гранично точними. У заголовку вказуються види документів (договори, свідоцтва, листування), період, за який створено документи.

8.2.12. Усі документи з грифом "Для службового користування" формуються в одну справу із заголовком "Для службового користування".

8.2.13. Справи з питань, вирішення яких триває більше року (перехідні справи), уносяться до номенклатури справ кожного року протягом всього терміну їх вирішення.

8.2.14. Третя графа (кількість справ) заводиться із закінченням діловодного року, коли відомо, яка кількість справ утворилася у минулому діловодному році. Ці дані підлягають обов'язковому відображенню у підсумковому записі, який оформляється після закінчення діловодного року.

8.2.15. У графі четвертій вказуються строки зберігання кожної справи.

8.2.16. У графі п'ятій номенклатури робляться відмітки про заведення справ, передачу їх в архів, про перехідні справи.

8.2.17. У кінці діловодного року номенклатура обов'язково закривається підсумковим записом, у якому зазначаються кількість і категорії фактично заведених за рік справ (додаток 17). Підсумковий запис скріплюється підписом завідувача контори, приватного нотаріуса та їх печаткою.

Примірник номенклатури справ приватного нотаріуса, закритий підсумковим записом про кількість і категорії фактично заведених за рік справ, надається приватним нотаріусом до відповідного державного нотаріального архіву при погодженні ним справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання.

(підпункт 8.2.17 пункту 8.2 доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

8.3. Формування справ передбачає групування виконаних документів у справи (наряди) відповідно до номенклатури справ контори, архіву, приватного нотаріуса.

Формування справ контори, архіву здійснює особа, відповідальна за ведення нотаріального діловодства.

Формування справ приватного нотаріуса здійснює особисто приватний нотаріус або особа, відповідальна за ведення нотаріального діловодства.

8.4. Справи формуються у такому порядку:

8.4.1. У справи вміщуються тільки оригінали документів та (або) у випадках, передбачених чинним законодавством, копії з таких документів, оформлених та засвідчених в установленому порядку, які необхідні для вчинення нотаріальних дій.

8.4.2. До справ включаються документи лише одного діловодного року.

8.4.3. Групувати у справи одночасно документи постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання забороняється.

8.4.4. Не дозволяється підшивати у справи невиконані документи.

8.4.5. Не допускається включення до справ документів, які не мають відношення до справи, особистих документів, документів, що підлягають поверненню, а також чернеток та проектів (робочих варіантів) документів.

8.4.6. Під час формування справ перевіряються правильність оформлення документа, наявність та відповідність вимогам законодавства документів, на підставі яких вчинялась нотаріальна дія, підписи, реквізити документа, печатки тощо. У разі виявлення недоліків в оформленні документи повертаються виконавцю для доопрацювання.

8.4.7. У разі відсутності нотаріально посвідченого чи іншого документа у конторі складається акт, який затверджується завідувачем контори.

8.4.8. У разі відсутності нотаріально посвідченого чи іншого документа у приватного нотаріуса складається довідка, яка підписується особисто нотаріусом і особою, яка відповідальна за ведення діловодства (якщо є така особа).

8.4.9. Після підписання акт або довідка підшивається до відповідної справи замість відсутнього документа.

8.5. Документи систематизуються в хронологічному порядку з січня до грудня (за датами їх надходження, виконання, підписання, затвердження, посвідчення, видачі тощо), причому документ-відповідь повинен розміщуватися після документа-запиту.

8.6. Заяви про прийняття спадщини; про відмову від спадщини; заяви про відкликання заяви про прийняття спадщини або заяви про відмову від спадщини; заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину; заяви про видачу свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя; заяви спадкоємця про одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі); претензії кредиторів, а також заяви про вжиття заходів до охорони спадкового майна, за яким були вжиті ці заходи; заяви про відкриття спадщини та укладання договору на управління спадщиною; заява виконавця заповіту про відмову від здійснення своїх повноважень; заява відказоодержувача про відмову від заповідального відказування реєструються в книзі обліку і реєстрації спадкових справ (додаток 18) і формуються у спадкові справи.

8.6.1. Кожна спадкова справа являє собою окремий наряд (справу), має внутрішній опис, нумерується, оформлюється титульним аркушем та прошивається.

8.6.2. Спадковій справі присвоюється номер, який складається з порядкового номера, за яким вона зареєстрована в книзі обліку та реєстрації спадкових справ, та зазначається через дріб (дефіс) рік, у якому вона заведена.

8.6.3. При формуванні спадкових справ після їх закінчення на обкладинці справи проставляється індекс, передбачений номенклатурою справ.

8.6.4. У спадкову справу в хронологічному порядку підшиваються всі документи, пов'язані з оформленням спадкових прав.

Якщо справа не закінчена провадженням в поточному році, вона переходить на наступний рік за тим самим номером і перереєстрації не підлягає. До описів включаються тільки закінчені спадкові справи.

(пункт другий підпункту 8.6.4 пункту 8.6 із змінами, внесеними згідно
 з наказом Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

8.7. Нотаріальні документи (за винятком документів, пов'язаних з оформленням спадкових прав) підшиваються у справи в такому порядку: першим підшивається примірник нотаріально оформленого документа, який залишається у справах контори, приватного нотаріуса, за ним - документи, на підставі яких він виданий чи посвідчений.

8.8. Квартальні плани та звіти зберігаються в справах (нарядах) того року, до якого вони належать за своїм змістом, незалежно від часу їх складання.

Протоколи за справами розташовуються в хронологічному порядку за номерами і групуються, як правило, разом із документами, на підставі яких протокол готувався (порядок денний, доповіді, проекти рішень, інші документи).

8.9. Документи, виготовлені із застосуванням засобів обчислювальної техніки (таблиці, розрахунки, викопіювання тощо), групуються у справи на загальних підставах. 

8.10. Справа (наряд) з документами не повинна перевищувати 250 аркушів (30 - 40 мм завтовшки). При більшому обсязі документів справу (наряд) ділять на самостійні томи.

8.11. З метою закріплення порядку розташування документів у справі всі її аркуші, крім аркушів засвідчувального напису та внутрішнього опису, повинні бути пронумеровані. Аркуші внутрішнього опису документів справи нумеруються окремо. Засвідчувальний напис справи та чисті аркуші не нумеруються.

8.11.1. Номери на аркушах проставляються в правому верхньому куті механічним нумератором або простим м'яким олівцем, не зачіпаючи тексту. Застосування чорнила, пасти або кольорових олівців для нумерації аркушів забороняється.

(підпункт 8.11.1 пункту 8.11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

8.11.2. Аркуші кожного тому справи (наряду) нумеруються окремо, починаючи з першого номера.

8.11.3. Аркуш формату, більшого ніж формат А-4, підшивається за один бік і нумерується як один аркуш у правому верхньому куті, а потім фальцюється на формат А-4.

8.11.4. Підшиті в справи конверти з укладеннями нумеруються валовою нумерацією аркушів справи, при цьому спочатку нумерується конверт, а потім кожне вкладення в конверті.

8.11.5. Якщо при нумерації були допущені помилки, то аркуші нумеруються знову, при цьому старі номери не стираються, а закреслюються однією скісною рискою, і поряд ставиться новий номер аркуша. У цих випадках у внутрішньому описі вносяться виправлення або описи складаються заново.

8.11.6. У разі наявності окремих помилок у нумерації аркушів справи допускається застосування літерних номерів аркушів (4-а, 9-б тощо).

8.11.7. У разі долучення (вилучення) документів справа розшивається і після здійснення долучення (вилучення) повторно прошивається після документа. Долучений документ нумерується тим самим порядковим номером, що і остання сторінка документа. При цьому до номера сторінки додається літера згідно з чинним українським алфавітом. Відомості про дату долучення (вилучення) документа вказуються у внутрішньому описі в графі "Примітки".

(підпункт 8.11.7 пункту 8.11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

8.12. Внутрішній опис складається до всіх справ (нарядів) нотаріальних документів, передбачених номенклатурою, крім документів довідкового, облікового характеру та документів тимчасового (до 10 років включно) зберігання.

(пункт 8.12 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

8.12.1. Внутрішній опис (додаток 19) складається на окремому аркуші за формою, що містить відомості про порядкові номери нотаріально посвідчених документів справ, прізвища, імена, по батькові осіб, щодо яких вчинялися нотаріальні дії, дати документів, їх заголовки, номери за реєстром та номери аркушів справи, на яких розташований кожен документ. У відповідному внутрішньому описі справи (наряду) вказується також кількість відсутніх документів та відповідних актів (довідок).

8.12.2. До внутрішнього опису складається підсумковий запис, у якому наводиться цифрами та літерами кількість нотаріально посвідчених документів, що включені до опису, кількість аркушів справи, а також кількість аркушів внутрішнього опису. Внутрішній опис підписується завідувачем контори, архіву чи приватним нотаріусом.

8.12.3. Якщо справу оправлено в наряд (том), то внутрішній опис прошивається на початку наряду (тому), а засвідчувальний напис справи прошивається в кінці наряду (тому).

8.12.4. Зміни в складі документів справи (включення додаткових документів, їх виключення, заміна оригіналів копіями та ін.) відображаються в графі "Примітки" з посиланням на відповідні виправдні документи (угода про розірвання договору, ухвала суду, постанова слідчого органу тощо).

8.13. З метою обліку кількості аркушів у справі та фіксації особливостей їх нумерації в кінці кожної справи на спеціально вшитому чистому аркуші, а в книгах і журналах на зворотному боці останнього чистого аркуша робиться засвідчувальний напис (додаток 20). Доклеювання засвідчувального напису не допускається.

8.13.1. У засвідчувальному написі зазначається цифрами і літерами кількість аркушів у справі (наряді) та окремо через знак "+" (плюс) - кількість аркушів внутрішнього опису.

8.13.2. У цьому записі вказуються всі неусувані дефекти (пошкоджені, зруйновані аркуші, залиті чорнилом), довідки-замінники (копії) вилучених документів, а також у разі відсутності необхідних документів - їх кількість, наявність актів, довідок, літерних та пропущених номерів аркушів.

8.13.3. У засвідчувальному написі робиться відмітка: у графі 1 (словами) - назва документа, у графі 2 - присвоєні сторінкам номери.

8.13.4. Засвідчувальний напис підписується завідувачем контори, архіву, приватним нотаріусом. Усі наступні зміни в складі справи зазначаються у засвідчувальному написі.

8.13.5. У разі великого обсягу перенумерації аркушів у справі складається новий засвідчувальний напис. Старий засвідчувальний напис закреслюється і зберігається в справі постійно.

8.14. Підшивання документів у справи (наряд) здійснюється міцними, туго натягнутими нитками. При підшиванні документа в справу (наряд) робляться 4 проколи, відстань від верхнього і нижнього країв документа не повинна бути більше 2 см.

8.14.1. Підшивання здійснюється так, щоб збереглася повна можливість читання тексту, який не повинен підходити до лінії підшиття ближче, ніж на 2 см, а аркуші не повинні виступати за край обкладинки. Якщо текст документа розташований близько до краю аркуша, до такого аркуша при підшиванні в справу підклеюється смужка паперу, за яку документ підшивається до справи. У такому самому порядку підшиваються документи великого формату, які зберігаються в складеному вигляді.

8.14.2. Металеві скріплення (скріпки, булавки тощо) зі справи видаляються.

8.14.3. Підшивання справ повинно виконуватися періодично, але не пізніше ніж через 3 місяці після закінчення справ у діловодстві.

Для погодження з державним нотаріальним архівом надаються описи постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання, підсумковий запис номенклатури справ за кожен рік.

8.15. Обкладинки справ (нарядів) оформляються за встановленою формою (додаток 21).

8.15.1. Обкладинки справ (нарядів) з документами, які підлягають постійному, тривалому (понад 10 років) зберіганню, повинні бути виготовлені з твердого картону.

(підпункт 8.15.1 пункту 8.15 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

8.15.2. Написи на обкладинках справ (нарядів), книг, журналів повинні бути виконані без скорочень і виготовлені за допомогою технічних засобів або світлостійким чорним чорнилом.

8.15.3. Заголовок на обкладинку справи (наряду) переноситься з номенклатури справ (нарядів) після його уточнення.

На обкладинках справ (нарядів), що складаються з декількох томів (частин), вказується порядковий номер тому (частини).

(пункт 8.15 доповнено підпунктом 8.15.3 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

8.16. На обкладинках справ, книг, журналів обов'язково вказуються:

найменування контори, прізвище, ім'я по батькові нотаріуса, нотаріальний округ, найменування справи (наряду), строк її зберігання;

якщо справа (наряд) складається з декількох томів, то - порядковий номер чергового тому;

число, рік початку і закінчення справи (наряду) вказуються арабськими цифрами, місяць - словами. Дати початку і закінчення справи (наряду) повинні відповідати крайнім датам документів, які до неї підшиті;

(абзац четвертий пункту 8.16 у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

номер справи (наряду) за описом за погодженням з державним нотаріальним архівом;

номер опису та номер архівного фонду - простим олівцем.

8.17. Реєстри, справи (наряди) поточного діловодства і закінчені провадженням до передачі їх у державний нотаріальний архів або на зберігання до архіву нотаріуса, або на знищення повинні зберігатися у шафах (кімнатах), що замикаються і запобігають впливу на документи сонячного світла, пилу.

Зберігання документів, виготовлених із застосуванням обчислювальної техніки (таблиці, викопіювання, розрахунки тощо), провадиться за загальними правилами.

8.18. Вилучення і видача будь-яких документів зі справ (нарядів), як правило, не дозволяються.

8.18.1. У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого процесуального документа суду, органу прокуратури чи досудового слідства таке вилучення провадиться з відома завідувача контори, архіву, приватного нотаріуса з обов'язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, і процесуального документа, на підставі якого здійснено вилучення.

8.18.2. Довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи надаються нотаріусом у випадках, передбачених чинним законодавством.

9. Складання описів справ (нарядів)

9.1. Справи (наряди) контори, приватного нотаріуса підлягають оформленню при їх заведенні та по закінченні року.

9.1.1. По закінченні року особи, які відповідають за загальне та нотаріальне діловодство в конторі, приватний нотаріус проводять підготовку справ до архівного зберігання і уточнюють систематизацію документів у справах (нарядах), проводять оформлення справ (нарядів). Справи (наряди) постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання вміщуються у тверду обкладинку, документи перекладаються в хронологічному порядку і прошиваються. Аркуші справ нумеруються.

9.1.2. Залежно від строків зберігання проводиться повне або часткове оформлення справ (нарядів).

Повному оформленню підлягають справи (наряди) постійного та тривалого (понад 10 років) терміну зберігання.

9.1.3. На справи постійного і тривалого (понад 10 років) строку зберігання складаються окремі описи.

Описи справ складаються за встановленою формою (додатки 22, 23).

9.1.4. Опис справ (нарядів) складається особою, відповідальною за діловодство контори, чи приватним нотаріусом за методичною допомогою державного нотаріального архіву з дотриманням таких правил:

описи справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання складаються окремими справами на кожний діловодний рік;

заголовки справ уносяться до опису у тій послідовності, у якій їх розміщено в номенклатурі справ;

графи опису заповнюються відповідно до відомостей, винесених на обкладинку справи. Опис на справи тривалого (понад 10 років) строку зберігання повинен мати додаткову графу "Строк зберігання, стаття за переліком або за типовою номенклатурою справ";

графа опису "Примітка" використовується для позначок про передачу справ, знищення справ тощо;

кожна справа (наряд) вноситься до опису за самостійним порядковим номером. Якщо справа (наряд) складається з кількох томів (частин), то кожний том (частина) вноситься до опису під окремим номером;

у разі внесення до опису справ (нарядів) підряд кількох справ з однаковим заголовком зазначається повністю лише заголовок першої справи. На кожному новому аркуші опису заголовок відтворюється повністю, а всі інші однорідні справи позначаються словами "те саме", при цьому інші відомості про справи вносяться до опису повністю;

(абзац сьомий підпункту 9.1.4 пункту 9.1 у редакції
 наказу Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

у кінці опису справ робиться підсумковий запис із зазначенням (цифрами і літерами) кількості справ, що значаться за описом, першого і останнього номерів справ за описом, а також обумовлюються особливості нумерації справ в описі.

9.2. Опис складається з річних розділів і є переліком назв справ (нарядів) з включенням необхідних відомостей про їх склад і зміст. Справи кожного року складають річний розділ опису. Кожен вид опису справ має валову нумерацію. Опис, кількість заголовків справ у якому досягла за порядковим номером числа 999, вважається закінченим описом.

(пункт 9.2 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

9.3. У річний розділ опису справ уносяться також справи, що не завершені в діловодному році (перехідні справи). При цьому в разі їх незавершення вказані справи переходять до наступного діловодного року. У таких випадках у кінці річних розділів опису кожного наступного року, протягом якого справи продовжувалися в діловодстві, зазначається "Документи з цього питання див. також у розділі за ____ рік, N ____", а графи 1, 4, 5 опису не заповнюються.

(пункт 9.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

9.4. Наприкінці кожного річного розділу зведеного опису справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання після останньої описувальної статті складається підсумковий запис, у якому цифрами і словами вказується фактична кількість справ з N по N, внесених у цей розділ, у тому числі літерні та пропущені номери. Після цього опис вважається закінченим, а справи, що створюються в наступні роки, включаються до нового опису, що має наступний номер, наприклад, номер 2 або інший валовий номер.

(пункт 9.4 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

9.5. Опис справ постійного строку зберігання, тобто тих справ, що надалі передаватимуться до державного нотаріального архіву, складається у чотирьох примірниках, підписується завідувачем контори чи приватним нотаріусом.

9.6. Описи справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання підлягають обов'язковому узгодженню з державним нотаріальним архівом та схваленню експертною комісією, створеною при управлінні юстиції, через два роки після закінчення справ у діловодстві.

(пункт перший пункту 9.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

Експертна комісія (далі - ЕК) організовує свою роботу відповідно до затвердженого про неї Положення.

Для узгодження до державного нотаріального архіву надсилаються всі чотири примірники опису.

9.7. Опис справ тривалого (понад 10 років) зберігання складається у двох примірниках, погоджується з відповідним державним нотаріальним архівом та схвалюється ЕК.

9.8. Документи із строком зберігання до 10 років включно в справи (наряди) не підшиваються, нумерація аркушів не провадиться.

9.9. Справи (наряди) із строком зберігання до 10 років включно до державного нотаріального архіву не здаються.

9.10. Справи (наряди) тимчасового (до 10 років включно) зберігання підлягають частковому оформленню.

Допускається зберігання справ (нарядів) тимчасового (до 10 років включно) зберігання у швидкозшивачах, аркуші справ не нумеруються, засвідчувальні написи і внутрішні описи не складаються.

9.11. Під час підготовки справ (нарядів) до наступного архівного зберігання обов'язково проводиться експертиза цінності документів.

Експертиза цінності документів полягає у визначенні їх цінності з метою встановлення строків зберігання документів і відбору їх для наступного зберігання або знищення.

9.12. Експертиза цінності документів провадиться:

під час складання номенклатур справ, формування документів у справи і перевіряння правильності віднесення документів до справ;

під час підготовки справ до наступного зберігання у відповідному архіві.

Експертиза цінності документів і відбір документів для зберігання і знищення здійснюються щорічно відповідальною за нотаріальне діловодство особою контори чи приватним нотаріусом.

Організація роботи з експертизи цінності документів здійснюється під методичним керівництвом відповідного архіву.

(пункт 9.12 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

9.13. За результатами експертизи цінності документів складаються описи справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання та акти про вилучення для знищення справ (документів), що не підлягають зберіганню (додаток 24).

9.14. Відбір документів, строки зберігання яких закінчилися, та складання акта про вилучення для знищення справ (документів), що не підлягають зберіганню, здійснюються після підготовки конторою, приватним нотаріусом описів справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання за цей самий період.

9.15. Підготовлені описи справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання та акт про вилучення справ (документів) для знищення, не внесених до Національного архівного фонду розглядаються ЕК.

Схвалений ЕК акт про вилучення для знищення справ (документів), що не підлягає зберіганню, затверджується завідувачем контори, приватним нотаріусом тільки після затвердження та погодження в установленому порядку описів справ постійного зберігання, після чого фондоутворювач має право знищувати документи.

9.16. Справи (документи) включаються до акта про вилучення їх для знищення, якщо передбачений для них строк зберігання закінчився до 1 січня року, у якому складений акт.

Наприклад, справи з трирічним строком зберігання, закінчені у 2006 році, можуть включатися в акт, що буде складений не раніше 1 січня 2010 року, з п'ятирічним строком зберігання - не раніше 1 січня 2012 року, з урахуванням приміток, зазначених у Типовій номенклатурі справ.

9.17. Акт про вилучення для знищення справ (документів), не внесених до Національного архівного фонду, складається в трьох примірниках на всі справи в цілому. Назви однорідних справ, відібраних до знищення, уносяться до акта під загальним заголовком із зазначенням кількості справ, включених до кожної групи.

Акти про вилучення для знищення справ (документів), не внесених до Національного архівного фонду, мають валову нумерацію, починаючи з N 1.

9.18. Справи (документи), відібрані для знищення, після погодження та затвердження акта передаються організаціям із заготівлі вторинної сировини за накладними, у яких зазначається вага паперової макулатури, що передана для переробки. Дата здачі документів, їх вага та номер накладної вказуються в актах про вилучення для знищення документів (справ). Ці акти вміщуються до справи архівного фонду та зберігаються у конторі, архіві, приватного нотаріуса. Якщо обсяг справ (документів), що вилучені для знищення, незначний, вони можуть бути спалені або знищені механічним способом, про що в акті робиться позначка.

10. Підготовка нотаріальних документів приватного нотаріуса для архівного зберігання

10.1. Підготовка й оформлення нотаріальних документів та групування їх у справи (наряди) для архівного зберігання приватного нотаріуса включають перевірку правильності формування документів у справи, наявність та відповідність вимогам законодавства документів, долучених до примірника нотаріально оформленого документа, а у передбачених законодавством випадках копій з документів, які необхідні для вчинення нотаріальних дій, наявність печаток, підписів, номерів тощо, а також оформлення справ (нарядів) та відповідність їх номенклатурі.

10.2. З моменту оформлення у справу (наряд) документи зберігаються в архіві приватного нотаріуса.

10.3. На зберігання до архіву приватного нотаріуса переходять справи (наряди) нотаріальних документів постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання в упорядкованому стані, а також закінчені діловодством документи довідкового та облікового характеру відповідно до затверджених номенклатурою справ.

10.4. При підготовці документів для архівного зберігання приватний нотаріус проводить звірку наявності нотаріальних документів згідно з реєстром для реєстрації нотаріальних дій та відповідної номенклатури справ.

Відмітка щодо проведеної нотаріусом звірки вказується наприкінці внутрішнього опису справ та ним підписується (наприклад: "Наявність документів звірено з реєстром для реєстрації нотаріальних дій", дата, підпис).

У разі виявлення недоліків у формуванні та оформленні справ (нарядів) приватний нотаріус зобов'язаний їх усунути.

10.5. Відповідно до затверджених описів приватний нотаріус зобов'язаний провести звірку наявності кожної справи (наряду).

У кожному примірнику опису справ (нарядів) робляться відмітки про наявність тієї або іншої справи (наряду). Наприкінці кожного примірника опису справ робляться цифрами та літерами позначки про фактичну кількість справ (нарядів), що надійшли до архіву нотаріуса, проставляються номери справ (нарядів), що відсутні, дата надходження до архіву нотаріуса та підпис приватного нотаріуса.

10.6 У разі втрати документів нотаріального діловодства приватний нотаріус повинен негайно доповісти начальнику управління юстиції та вжити необхідних заходів для розшуку чи відновлення втрачених документів.

До приватного нотаріуса, з вини якого втрачено документи нотаріального діловодства або знищено архів нотаріуса, застосовуються заходи, передбачені чинним законодавством.

10.7. Особа, нотаріальна діяльність якої припинена (у тому числі в зв'язку з анулюванням свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю), зобов'язана протягом одного місяця з дня одержання копії наказу передати до державного нотаріального архіву всі документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса. Якщо цей строк є недостатнім, він може бути продовжений за рішенням управління юстиції, але не більше одного разу і лише на один місяць.

10.8. У разі неможливості або відмови приватного нотаріуса особисто здійснити передачу документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса у встановлені строки цей обов'язок покладається на управління юстиції, яке, у разі необхідності, залучає до цього представників органів внутрішніх справ.

У цьому випадку передачу документів до державного нотаріального архіву з одночасним складанням описів справ та акта про вилучення справ (документів) провадить експертна комісія відповідного управління юстиції у складі не менше трьох осіб.

(пункт 10.8 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

10.9. Справи (наряди) повинні бути сформовані відповідно до цих Правил і передаються приватним нотаріусом до державного нотаріального архіву відповідно до затверджених описів.

10.10. У кожному примірнику опису справ робляться позначки про прийняття тієї або іншої справи. Наприкінці кожного примірника опису справ робляться цифрами та літерами позначки про фактичну кількість справ, що передані до державного нотаріального архіву, проставляються номери справ, що відсутні, дати приймання-передавання справ і підписи осіб, що здавали та приймали справи.

10.10.1. Підготовлені до передачі документи доставляються до архіву вантажним чи легковим автотранспортом з критим кузовом у супроводі відповідальної особи.

10.10.2. Надходження документів до державного нотаріального архіву оформляється актом приймання-передавання (додаток 25), що складається у двох примірниках, перший з яких разом з документами передається до державного нотаріального архіву, а другий примірник - долучається до реєстраційної справи приватного нотаріуса.

10.10.3. Якщо за станом здоров'я або з інших причин, а також у зв'язку зі смертю приватного нотаріуса здійснити передачу документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса неможливо, передачу документів до державного нотаріального архіву з одночасним складанням описів справ (додатки 26, 27, 28) та акта про вилучення справ (документів) приватного нотаріуса (додаток 29) провадить комісія відповідного Головного управління юстиції.

 

Директор Департаменту
нотаріату та реєстрації
адвокатських об'єднань
 

 
 
Н. В. Ященко
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач державної нотаріальної контори 

______
(підпис) 

__________________
(розшифрування підпису) 

Дата 

(печатка)  

АКТ

_________________________________
                      (місце складання) 

приймання-передавання документів
нотаріального діловодства державної
нотаріальної контори

Підстава:
_____________________________________________________________________________
  (підстава передачі документів нотаріального діловодства) 
_____________________________________________________________________________ здав,
  (прізвище та ініціали особи, відповідальної за ведення діловодства у конторі)
а _____________________________________________________________________________ прийняв
  (прізвище та ініціали особи, яка прийняла документи нотаріального діловодства)
документи нотаріального діловодства контори: 

N з/п 

Номер і назва описів 

Кількість примірників кожного опису 

Кількість справ 

Примітка 

Номери відсутніх справ ____________________________________________

Усього прийнято ____________________________________ фонд N __________
                                          (найменування державного нотаріального архіву) 

Передавання здійснив: 

Приймання здійснив: 

______
(підпис) 

__________________
(розшифрування підпису) 

______
(підпис) 

__________________
(розшифрування підпису) 

Дата 

  

Дата 

  

Голова Комісії: 

____________
(підпис) 

___________________
(розшифрування підпису) 

Члени Комісії: 

____________
(підпис) 

___________________
(розшифрування підпису) 

  

____________
(підпис) 

___________________
(розшифрування підпису) 

 

АКТ

_________________________________
               (місце складання) 

приймання-передавання при зміні завідувача
державної нотаріальної контори
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Головного управління юстиції
________________________
________________________________
_______ ____________________
  (підпис)        (розшифрування підпису) 

Дата  

Підстава:
_____________________________________________________________________________
 (підстава передачі документів нотаріального діловодства) 
_____________________________________________________________________________ передав,
  (прізвище та ініціали завідувача державної нотаріальної контори)
а _____________________________________________________________________________ прийняв
  (прізвище та ініціали особи, яка прийняла документи нотаріального діловодства)
документи нотаріального діловодства контори:
Розділ 1 Печатки і штампи

Розділ 2 Спеціальні бланки нотаріальних документів та бланки інформаційної системи

Розділ 3 Нотаріальне діловодство 

N з/п 

Номер і назва описів 

Кількість примірників кожного опису 

Кількість справ 

Примітка 

Номери відсутніх справ ____________________________________________

Усього прийнято ____________________________________ фонд N __________
                                          (найменування державного нотаріального архіву) 

Передав: 

Прийняв: 

______
 (підпис) 

__________________
(розшифрування підпису) 

______
 (підпис) 

__________________
(розшифрування підпису) 

Дата 

  

Дата 

  

Голова Комісії: 

_______
(підпис) 

___________________
(розшифрування підпису) 

Члени Комісії: 

_______
(підпис) 

___________________
(розшифрування підпису) 

_______
(підпис) 

___________________
(розшифрування підпису) 

 

Державна нотаріальна контора
(приватний нотаріус) 

  

 
АКТ

 
_________________ N ______
__________________________
               (місце складання) 

про нестачу архівних справ (документів)  

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач державної нотаріальної контори (приватний нотаріус)
____________ _____________________________
       (підпис)                           (прізвище, ім'я, по батькові) 

Дата

Печатка 

У результаті ________________________________________________________________ установлено
                                                                                       (назва заходів)
нестачу архівних справ (документів), що перелічені нижче. Заходи щодо розшуку справ (документів) позитивних наслідків не дали, у зв'язку з чим вважаємо можливим зняти їх з обліку 

Разом _______________________________________________________________ справ (документів)
                                                                                         (цифрами і словами) 

Зміст утрачених справ (документів) може бути частково відтворений такими справами (документами):
______________________________________________________________________________________
                                                                              (номери справ, аркушів, їх заголовки) 

Завідувач державної нотаріальної контори
(приватний нотаріус)

Дата  

______________
(підпис) 

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

ПОГОДЖЕНО 

СХВАЛЕНО 

Протокол засідання Експертно-
перевірної комісії
державного архіву* 

Протокол засідання Експертної комісії
Головного управління юстиції 

___________ N ________ 

_________ N ______________ 

____________
* Якщо втрачені документи Національного архівного фонду.

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Приватний нотаріус  

______
(підпис)
Дата 

___________________
(розшифрування підпису)
             (печатка) 

ДОВІДКА

про перевірку наявності і стану документів
при звільненні особи, відповідальної за
ведення нотаріального діловодства у
приватного нотаріуса
 

_________________________________________________________________________
  (підстава передачі документів нотаріального діловодства) 
___________________________________________________________________________ передав,
  (прізвище та ініціали особи, відповідальної за ведення діловодства приватного нотаріуса)
а __________________________________________________________________________ прийняв
  (прізвище та ініціали особи, яка прийняла документи нотаріального діловодства)
документи нотаріального діловодства приватного нотаріуса: 

N з/п 

Номер за номенклатурою 

Назва справи 

Дата справ 

Примітка 

Номери відсутніх справ ___________________________________________________________

Усього прийнято ___________________________________________________ справ
                                                                           (цифрами, літерами) 

Передав: 

Прийняв: 

______
(підпис) 

__________________
(розшифрування підпису) 

______
(підпис) 

__________________
(розшифрування підпису) 

Дата 

  

Дата 

  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Приватний нотаріус  

______
(підпис)
Дата 

___________________
(розшифрування підпису)
         (печатка) 

АКТ

_________ N ____________________
_________________________________
              (місце складення) 

приймання-передавання документів
нотаріального діловодства приватного
нотаріуса при його заміщенні
 

_____________________________________________________________________________,
(прізвище та ініціали приватного нотаріуса, якого заміщують)
__________________________________________________________________________________,
(номер наказу про реєстрацію нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, якого заміщують)
який працював _____________________________________________________________________
                                                      (крайні дати діяльності приватного нотаріуса, якого заміщують) 

На підставі:
_________________________________________________________________________________ здав,
                (номер наказу про зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, якого заміщують)
а __________________________________________________________________________ прийняв
                (прізвище та ініціали приватного нотаріуса, який заміщує)
документи нотаріального діловодства контори: 

N з/п 

Індекс справи 

Заголовок справи (тому, частини) 

Дата справи або крайні дати справ  

Кількість справ (томів, частин) 

Примітка  

Разом __________________________________________ справ за _____________ роки
                                                       (цифрами і літерами)
Номери відсутніх справ ____________________________________________________________ 

Передавання здійснив: 

Приймання здійснив: 

______
(підпис) 

__________________
(розшифрування підпису) 

______
(підпис) 

__________________
(розшифрування підпису) 

Дата 

  

Дата 

  

 

РЕЄСТР

_________________________________________________ для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судовими та слідчими органами

N
з/п
 

Кредитор (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи) 

Найменування судового чи слідчого органу, яким накладено арешт.
Прізвище, ініціали нотаріуса, яким вчинено нотаріальну дію (найменування держнотконтори, назва нотаріального округу) 

Прізвище, ім'я, по батькові боржника і особи, на майно якої накладено арешт (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи) 

Майно (його найменування, місцезнаходження або реєстрація), на яке накладено заборону відчуження або арешт 

Документ (його реквізити), на підставі якого накладається заборона відчуження або арешт 

Дата отримання документа, на підставі якого накладено заборону відчуження або арешт 

Дата та реєстровий номер накладення заборони відчуження або арешту 

Дата та реєстровий номер зняття заборони відчуження або арешту 

Документ (його реквізити), на підставі якого знімається заборона відчуження або арешт 

Стягнуто державного мита (плати) чи відмітка про звільнення від державного мита (плати) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

(додаток 6 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                                                   (число, місяць, рік словами) 

     Я, ____________________________________________________, державний/приватний нотаріус2
                                                                 (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                              (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті ___________________________________________________________
                                                                      (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу3 України спадкоємцем зазначеного у цьому свідоцтві майна
_____________________________________________________________________________, який (яка)
                                  (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження) 
помер(ла) "___" ____________ року, є його (її) _______________________________________________
                                                                                                                                              (родинні або інші
______________________________________________________________________________________
                                відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження,
______________________________________________________________________________________.
                                 ідентифікаційний номер за ДРФО4, місце його реєстрації або переважного проживання)

     Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з:
______________________________________________________________________________________
    (указується майно, на яке видається свідоцтво, місцезнаходження, назва, реквізити правовстановлювального документа,
      найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика, а також відомості
                                   про наявність чи відсутність обмежень, обтяжень, заборони відчуження та вартість майна) 

   Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на спадщину підлягає державній реєстрації5, якщо у складі спадщини є нерухоме майно.

     Це свідоцтво про право на спадщину підтверджує виникнення права власності на вищезазначену спадщину.  

  

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______ 

Стягнуто ______________________
                             (державного мита, плати)

Печатка 

Нотаріус 

Підпис

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо).

2 У всіх формах цього додатка зазначається, державним чи приватним нотаріусом вчиняється нотаріальна дія.

3 У разі застосування до спадщини положень Цивільного кодексу УРСР (1963 року) указується відповідна стаття за цим Кодексом.

4 У формах з N 1 по N 16 цього додатка ідентифікаційний номер за ДРФО зазначається у разі необхідності.

5 Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає державній реєстрації.

Примітка. У разі спадкування майна єдиним спадкоємцем розмір частки у спадщині не зазначається.  

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                                                  (число, місяць, рік словами)
     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                          (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
                                         (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                                                                       (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцями зазначеного у цьому свідоцтві майна
______________________________________________________________________________________
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження)
____________________________________________________________________________, який (яка)
помер(ла) "___" ____________ року, є його (її): ______________________________________________
                                                                                                                                    (указуються в алфавітному
______________________________________________________________________________________
                                                              порядку всі спадкоємці; їх родинні або інші відносини із
______________________________________________________________________________________
                                     спадкодавцем, прізвища, імена, по батькові спадкоємців, дати їх народження, місця їх
______________________________________________________________________________________.
                                    реєстрації або переважного проживання та зазначаються частки2 кожного у спадщині)

     Спадщина, на яку в указаних частках видано це свідоцтво, складається
з: ____________________________________________________________________________________.
                  (указується майно, на яке видається свідоцтво, місцезнаходження, назва, реквізити правовстановлювального 
                 документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика, 
                   а також відомості про наявність чи відсутність обмежень, обтяжень, заборони відчуження та вартість майна)

     Свідоцтво про право на спадщину на ___________________________________________________
                                                                                                        (указується розмір частки та спадкове майно)
видано _______________________________________________________________________________.
                                                (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво) 

    Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на спадщину підлягає державній реєстрації3, якщо у складі спадщини є нерухоме майно.

    Це свідоцтво підтверджує виникнення права спільної часткової власності на вищезазначену спадщину.

  

Спадкова справа N ________

Зареєстровано в реєстрі за N _______

Стягнуто ________________________
                               (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

___________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо).

2 Розмір частки у спадщині указується у вигляді простого арифметичного дробу.

3 Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає державній реєстрації.

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)),
Україна _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                                                  (число, місяць, рік словами)
     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                         (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
                                  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                                                                       (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцями зазначеного у цьому свідоцтві майна
_____________________________________________________________________________, який (яка)
                                      (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження) 
помер(ла) "___"____________ року, є його (її) _______________________________________________
                                                                                                                              (указуються в алфавітному порядку
______________________________________________________________________________________
                                                                      всі спадкоємці; їх родинні або інші відносини із
______________________________________________________________________________________
                                 спадкодавцем, прізвища, імена, по батькові спадкоємців, дати їх народження, місця їх
______________________________________________________________________________________.
                                  реєстрації або переважного проживання та зазначаються частки кожного у спадщині) 

     Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво, складається
з: ____________________________________________________________________________________.
      (указується майно, на частку якого видається свідоцтво, місцезнаходження, назва, реквізити правовстановлювального
               документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика,
              а також відомості про наявність чи відсутність обмежень, обтяжень, заборони відчуження та вартість майна)

     Свідоцтво про право на спадщину на _____________________________________________ видано
                                                                                                         (указується розмір частки та спадкове майно)
______________________________________________________________________________________.
                                              (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво) 

     Свідоцтво про право на спадщину на ______________________________________ ще не видано2.
                                                                                                              (розмір частки та спадкове майно) 

   Згідно зі  статтею 1299 Цивільного кодексу України право на спадщину підлягає державній реєстрації3, якщо у складі спадщини є нерухоме майно.

      Це свідоцтво підтверджує виникнення права власності на частку у спадщині.

  

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N _____ 

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про право на спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади, акції тощо).

2 У разі якщо свідоцтво про право на спадщину було видано раніше комусь із спадкоємців, то у тексті свідоцтва слід зазначати: "Свідоцтво про право на спадщину на _________________________________________ видано (кому і коли)". 
                                                                                                             (розмір частки та спадкове майно) 

3 Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає державній реєстрації. 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                                                    (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                    (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                   (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті1 __________________________________
Цивільного кодексу України
                              (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)
спадкоємцем на зазначене у цьому свідоцтві майно2
______________________________________________________________________________________,
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження)
який (яка) помер(ла) "___" ____________ року, є його (її) ______________________________________
                                                                                                                                           (родинні або інші відносини із
______________________________________________________________________________________,
                                               спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження,
______________________________________________________________________________________,
                                                                   місце реєстрації або переважного проживання)
батько (мати, інший родич) якого (якої) ____________________________________________________
                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові померлого батька 
_______________________________________________________ помер(ла) "___" ____________ року.
                                     (матері, іншого родича) спадкоємця) 

     Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: _____________________________________
                                                                                                                                                                      (указується майно,
______________________________________________________________________________________.
                    на яке видається свідоцтво, а також щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, - місце реєстрації,
                        найменування реєструючого органу, а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження, назва, 
              реквізити правовстановлювального документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації
         (кадастровий номер), характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність обмежень, обтяжень,
                                                                      заборони відчуження та вартість майна) 

   Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на спадщину підлягає державній реєстрації3, якщо у складі спадщини є нерухоме майно.

  

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                             (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1
Статті 1261 - 1265 Цивільного кодексу України. Зазначається тільки номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування.

2 У разі якщо свідоцтво про право на спадщину видається декільком спадкоємцям, зазначається частка кожного з них.

3 Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає державній реєстрації. 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)),
Україна _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                                  (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                      (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                                                                       (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому свідоцтві майна
______________________________________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження)
_____________________________________________________________________________, який (яка)
помер(ла) "___" ____________ року, був (була) його (її) _______________________________________
                                                                                                                                                   (родинні або інші відносини
______________________________________________________________________________________,
                                                         із спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові померлого спадкоємця)
але у зв'язку з його (її) смертю "___" ____________ року згідно із
статтею 1276 Цивільного кодексу України спадщина переходить до його (її) спадкоємця за законом/за заповітом (зазначається ким, коли, за яким реєстровим номером посвідчено заповіт та на яку частку) _________________________
                                                                                                                                                                        (родинні або інші відносини із
______________________________________________________________________________________
                                          спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження,
______________________________________________________________________________________.
                                                               місце його реєстрації або переважного проживання) 

     Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається
з: ____________________________________________________________________________________
     (указується майно, на яке видається свідоцтво, а також щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, - місце реєстрації,
                найменування реєструючого органу, а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження, назва, реквізити 
             правовстановлювального документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий
                      номер), характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність обмежень, обтяжень, заборони
                                                                               відчуження та вартість майна)

   Згідно зі  статтею 1299 Цивільного кодексу України право на спадщину підлягає державній реєстрації1, якщо у складі спадщини є нерухоме майно. 

  

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
                             (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає державній реєстрації.  

  

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)),
Україна _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами)
     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                             (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                           (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                                                           (номер статті щодо відповідної черги, коло спадкоємців якої закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому свідоцтві майна
____________________________________________________________________________, який (яка)
                              (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження)
помер(ла) "___" ____________ року, є його (її) ______________________________________________
                                                                                                                                (родинні або інші відносини
______________________________________________________________________________________
                                         зі спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження,
______________________________________________________________________________________.
                                                                          місце реєстрації або переважного проживання)

      Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: _____________________________________
______________________________________________________________________________________,
   (указується майно, на яке видається свідоцтво, а також щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, - місце реєстрації,
                 найменування реєструючого органу, а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження, назва, реквізити
     правовстановлювального документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер),
       характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність обмежень, обтяжень, заборони відчуження та вартість
                                                                                                    майна)
що належало __________________________________________________________________________
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, який був власником майна, родинні
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                                       або інші відносини зі спадкодавцем)
помер(ла) "___" ____________ року, спадкоємцем якого (якої) був (була) _______________________
__________________
_____________________________________________________________________________, який (яка)
           (родинні або інші відносини зі спадкодавцем, від якого майно прийнято у спадок, прізвище, ім'я, 
                                                               по батькові спадкоємця)
прийняв(ла) спадщину, але не оформив(ла) своїх спадкових прав.

    Згідно зі  статтею 1299 Цивільного кодексу України право на спадщину підлягає державній реєстрації2, якщо у складі спадщини є нерухоме майно. 

  

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N _____ 

Стягнуто ______________________
                           (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Якщо свідоцтво про право на спадщину видається одночасно на майно, яке належало спадкодавцеві особисто, і на майно, прийняте у спадок, але не оформлене ним, то у свідоцтві вказуються конкретні частки майна із зазначенням, кому вони належать.

2 Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає державній реєстрації.  

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                            (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                             (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                                                                        (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому свідоцтві майна
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                 (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження)
помер(ла) "___" ____________ року, є його (її) _____________________________________________
                                                                                                                                                (родинні або інші відносини
______________________________________________________________________________________
                                 зі спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження, місце
______________________________________________________________________________________,
                                                                         його реєстрації або переважного проживання)
у тому числі з урахуванням1 _________________________, від якої відмовився(лась) ______________
                                                                          (розмір частки у спадщині)
______________________________________________________________________________________
                                    (родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
______________________________________________________________________________________.
                                                  який (яка) відмовився(лась) від спадщини на користь іншого спадкоємця) 

     Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з:
______________________________________________________________________________________
   (указується майно, на яке видається свідоцтво, а також щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, - місце реєстрації,
       найменування реєструючого органу, а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження, кадастровий номер, назва,
  реквізити правовстановлювального документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий
      номер), характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність обмежень, обтяжень, заборони відчуження та
                                                                                                 вартість майна) 

   Згідно зі  статтею 1299 Цивільного кодексу України право на спадщину підлягає державній реєстрації2, якщо у складі спадщини є нерухоме майно. 

  

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                             (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 У разі якщо спадкоємець має право на спадкування за законом тільки у разі відмови на його користь іншого спадкоємця, замість слів "у тому числі з урахуванням (розмір частки у спадщині), від якої відмовився(лась)" указуються слова "у зв'язку з відмовою спадкоємця (зазначається черга спадкоємця, який (яка) відмовився(лась) від спадкування, його (її) родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові)".

2 Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає державній реєстрації.

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                                                     (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                         (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                     (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі
статті 1241 Цивільного кодексу України спадкоємцем на ________________
                                                                                                                                                                              (розмір обов'язкової частки)1
зазначеного у цьому свідоцтві майна _____________________________________________________,
                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження)
який (яка) помер(ла) "___" ____________ року, є його (її) _____________________________________
                                                                                                                                                    (родинні або інші
______________________________________________________________________________________
                        відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження,
______________________________________________________________________________________.
                                      місце реєстрації або переважного проживання, зазначається частка у спадщині) 

     Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво, складається з:
______________________________________________________________________________________.
   (указується майно, на яке видається свідоцтво, а також щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, - місце реєстрації,
             найменування реєструючого органу, а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження, назва, реквізити
   правовстановлювального документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер),
              характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність обмежень, обтяжень, заборони відчуження
                                                                                               та вартість майна) 

    Свідоцтво про право на спадщину на _____________________________________________ видано
                                                                                               (указується розмір частки та спадкове майно у спадщині) 
______________________________________________________________________________________
                                                 (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво) 

   Згідно зі  статтею 1299 Цивільного кодексу України право на спадщину підлягає державній реєстрації2, якщо у складі спадщини є нерухоме майно. 

  

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                              (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Зазначається обов'язкова частка, згідно з якою спадкоємцю забезпечується отримання половини частки тієї частки, яка належала б спадкоємцю у разі спадкування за законом.

2 Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає державній реєстрації. 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАПОВІТОМ

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)),
Україна _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                                                          (число, місяць, рік словами)
     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                              (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                      (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі секретного заповіту, посвідченого __________________________________
                                                                                                                                                        (ким посвідчено секретний заповіт)
"___" ____________ року, зареєстрованого в реєстрі за N _____, прийнятого на зберігання "___" ____________ року, повний текст якого оголошено нотаріусом ________________________________
                                                                                                                                                        (найменування державної нотаріальної
______________________________________________________________________________________
                                      контори, назва нотаріального округу, прізвище, ініціали нотаріуса, дата, час, місце
______________________________________________________________________________________,
                                                                                               складання протоколу)
спадкоємцем зазначеного в секретному заповіті майна _______________________________________
                                                                                                                                                        (прізвище, ім'я,
______________________________________________________________________________________,
                                                                            по батькові заповідача, рік його народження)
який (яка) помер(ла) "___" ____________ року, є _____________________________________________
                                                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові
______________________________________________________________________________________.
                                      спадкоємця, дата його народження, місце реєстрації або переважного проживання) 

     Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: ______________________________________
                                                                                                                                                        (указується майно,
______________________________________________________________________________________.
       на яке видається свідоцтво, а також щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, - місце реєстрації, найменування
     реєструючого органу, а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження, назва, реквізити правовстановлювального
     документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика, а також
                             відомості про наявність чи відсутність обмежень, обтяжень, заборони відчуження та вартість майна) 

     Згідно зі  статтею 1299 Цивільного кодексу України право на спадщину підлягає державній реєстрації1, якщо у складі спадщини є нерухоме майно. 

  

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N _____ 

Стягнуто ______________________
                             (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає державній реєстрації. 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)),
Україна _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                               (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                                      (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                            (найменування державної нотаріальної контори, нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті ________________________________________
Цивільного кодексу
                                      (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)
України спадкоємцями зазначеного у цьому свідоцтві майна
____________________________________________________________________________, який (яка)
                             (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження) 
помер(ла)"___" ____________ року, є його (її) ______________________________________________
                                                                                                                                     (указуються в алфавітному порядку
______________________________________________________________________________________
                                      всі спадкоємці; їх родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвища, імена, по батькові
______________________________________________________________________________________
                                      спадкоємців, дати їх народження, місця їх реєстрації або переважного проживання
______________________________________________________________________________________.
                                                                            та зазначаються частки кожного у спадщині) 

     Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво, складається з:
______________________________________________________________________________________.
   (указується майно, на яке видається свідоцтво, а також щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, - місце реєстрації,
             найменування реєструючого органу, а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження, назва, реквізити
  правовстановлювального документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер),
      характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність обмежень, обтяжень, заборони відчуження та вартість
                                                                                                                  майна) 

     Свідоцтво(а) про право на спадщину (за законом/заповітом) на _______________________, раніше
                                                                                                                                                        (указується спадкове майно)
видане(і) _____________________________________________________________________________
                        (указується ким, коли видано свідоцтво, його реєстровий номер, в алфавітному порядку - прізвища, імена,
______________________________________________________________________________________
                                      по батькові спадкоємців, право на спадщину яких посвідчувалось раніше виданим свідоцтвом,
______________________________________________________________________________________,
                                                                            зазначаються частки кожного у спадщині)
замінено на нове(і) свідоцтво(а) про право на спадщину (за законом/заповітом) на підставі
статті 1300 Цивільного кодексу України та згоди спадкоємців1 померлого ____________________________.
                                                                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові померлого) 

     Свідоцтво про право на спадщину на _____________________________________________ видано
                                                                                                                  (указується розмір частки та спадкове майно)
______________________________________________________________________________________.
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво) 

    Згідно зі  статтею 1299 Цивільного кодексу України право на спадщину підлягає державній реєстрації2, якщо у складі спадщини є нерухоме майно. 

  

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
                              (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

___________
1 Якщо зміни до свідоцтва про право на спадщину вносяться за рішенням суду, то замість слів "згода спадкоємців" слід указувати "рішення суду".

Нотаріально оформлена згода спадкоємців про внесення змін до свідоцтва про право на спадщину або рішення суду приєднується до примірника свідоцтва, яке зберігається у справах державної нотаріальної контори (приватного нотаріуса).

У свідоцтві про право на спадщину зазначаються реквізити документа, який підтверджує згоду спадкоємців на внесення змін до свідоцтва, або реквізити відповідного рішення суду.

2 Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає державній реєстрації. 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАПОВІТОМ

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                  (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                          (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                                         (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі заповіту,
посвідченого _______________________________________________ "___" ____________ ____ року,
                                                                            (ким посвідчено)
зареєстрованого у реєстрі за N _____, спадкоємцем зазначеного в заповіті майна
___________________________________________________________________, який (яка) помер(ла)
                                      (прізвище, ім'я, по батькові заповідача, рік його народження)
"___" ____________ ____ року, є його (її)2___________________________________________________
                                                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові
______________________________________________________________________________________.
                                      спадкоємця, дата його народження, місце його реєстрації або переважного проживання) 

     Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: _____________________________________
______________________________________________________________________________________.
   (указується майно, на яке видається свідоцтво, а також щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, - місце реєстрації,
               найменування реєструючого органу, а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження, назва, реквізити
     правовстановлювального документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер),
      характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність обмежень, обтяжень, заборони відчуження та вартість
                                                                                                                  майна) 

   Згідно зі  статтею 1299 Цивільного кодексу України право на спадщину підлягає державній реєстрації3, якщо у складі спадщини є нерухоме майно.  

  

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
                            (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 При спадкуванні за заповітом декількома спадкоємцями, спадкуванні часток указаного у заповіті майна, спадкуванні у порядку спадкової трансмісії, спадкуванні окремих видів спадкового майна, спадкуванні з виплатою грошової компенсації при внесенні змін до свідоцтва про право на спадщину застосовуються правила, передбачені формами відповідних свідоцтв про право на спадщину за законом.

За наявності заповідального відказу та (або) покладення в заповіті на спадкоємця обтяжуючого права, яке посвідчується свідоцтвом, факт обтяження зазначається додатковим абзацом у свідоцтві у повній відповідності з текстом заповіту в третій особі щодо спадкодавця.

2 У разі необхідності зазначаються родинні або інші відносини із спадкодавцем.

У разі відсутності родинних відносин із спадкодавцем слова "його (її)" не зазначаються.

3 Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає державній реєстрації. 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                      (число, місяць, рік словами)
    Я, __________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                               (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                      (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                                                                        (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому свідоцтві майна
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                      (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження)
помер(ла) "___" ____________ року, набутого спадкодавцем за договором довічного утримання (догляду), посвідченим __________________________________________________________________
                                                                                                                                     (ким посвідчено)
"___"____________ року за реєстровим N ____________, є його (її) _____________________________
______________________________________________________________________________________
                                      (родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його
______________________________________________________________________________________.
                                                         народження, місце його реєстрації або переважного проживання) 

     Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: ______________________________________
______________________________________________________________________________________.
   (указується майно, на яке видається свідоцтво, а також щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, - місце реєстрації,
               найменування реєструючого органу, а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження, назва, реквізити
     правовстановлювального документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер),
      характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність обмежень, обтяжень, заборони відчуження та вартість
                                                                                                                майна) 

     Свідоцтво про право на спадщину на _____________________________________________ видано
                                                                                                                  (указується спадкове майно)
______________________________________________________________________________________.
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво) 

    Згідно зі  статтею 1299 Цивільного кодексу України право на спадщину підлягає державній реєстрації1, якщо у складі спадщини є нерухоме майно. 

  

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
                            (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає державній реєстрації. 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАПОВІДАЛЬНИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                    (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                               (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                                         (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі заповідального розпорядження,
зробленого ____________________________________________________________________________
                                                             (вказується найменування банку (фінансової установи),
______________________________________________________________________________________
                                                              у якому (якій) зроблено заповідальне розпорядження)
"___" ____________ року на рахунку N ________, спадкоємцем зазначеного у цьому свідоцтві права на вклад _____________________________________________________________________, який (яка)
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження)
помер(ла) "___" ____________ року, є його (її) ______________________________________________
                                                                                                                              (родинні або інші відносини
______________________________________________________________________________________
                                      із спадкодавцем, прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження,
______________________________________________________________________________________.
                                                         місце його реєстрації або переважного проживання) 

     Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з вкладу(ів) з відповідними відсотками та нарахованою компенсацією, що знаходиться(яться)
______________________________________________________________________________________
                                      (указується найменування банку (фінансової установи), у якому (якій) знаходиться на
______________________________________________________________________________________,
                                           зберіганні вклад(и), номер(и) рахунку(ів), зазначається сума грошового вкладу)
який належав померлому(ій) на підставі ___________________________________________________
                                                                                                                  (указуються реквізити документа, що
______________________________________________________________________________________.
                                                         підтверджує належність спадкодавцю грошового вкладу)   

  

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто ______________________
                           (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                            (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                 (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                             (найменування державної нотаріальної контори, нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі договору про зміну розміру частки у спадщині, посвідченого
______________ "   "____ ____ року за реєстровим N ________, та статті ________________________
  (ким посвідчено)                                                                                                                              (вказується стаття відповідної черги)
Цивільного кодексу України спадкоємцем на _____________________ зазначеного у цьому свідоцтві
                                                                                                           (розмір частки у спадщині)
майна ________________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                                                            спадкодавця, рік його народження)
помер(ла) "___" ____________ року, є його (її) _______________________________________________
                                                                                                                  (родинні або інші відносини із спадкодавцем, 
______________________________________________________________________________________.
          прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження, місце його реєстрації або переважного проживання) 

     Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво, складається з:
______________________________________________________________________________________.
   (указується майно, на яке видається свідоцтво, а також щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, - місце реєстрації,
                  найменування реєструючого органу, а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження, назва, реквізити
    правовстановлювального документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер),
       характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність обмежень, обтяжень, заборони відчуження та вартість
                                                                                                                   майна) 

     Свідоцтво про право на спадщину на _____________________________________________ видано
                                                                                                           (указується розмір частки та спадкове майно)
______________________________________________________________________________________.
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво) 

   Згідно зі  статтею 1299 Цивільного кодексу України право на спадщину підлягає державній реєстрації2, якщо у складі спадщини є нерухоме майно.  

  

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                           (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Це свідоцтво видається щодо нерухомого майна або транспортних засобів.

2 Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає державній реєстрації. 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)
     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                     (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                               (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті __________________________________________________________
                                                                      (номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем(ями) на все майно _________________________________
                                                                                                                                                                (прізвище, ім'я,
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                                по батькові спадкодавця, рік його народження) 
помер(ла) "___" ____________ року, де б воно не знаходилося і з чого б воно не складалося, є його (її): ___________________________________________________________________________________
                                                (указуються в алфавітному порядку всі спадкоємці; їх родинні або
______________________________________________________________________________________
                                       інші відносини із спадкодавцем, прізвища, імена, по батькові спадкоємця(ів), дати їх
______________________________________________________________________________________
                                народження, місця їх реєстрації або переважного проживання; зазначаються частки2
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                кожного у спадщині) 

     Свідоцтво про право на спадщину на ___________________________________________________
                                                                                                             (указується розмір частки та спадкове майно)
видано _______________________________________________________________________________.
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво) 

  

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                             (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Форма застосовується для пред'явлення на території тих держав, з якими Україною не укладено міжнародного договору про правову допомогу, але після видачі свідоцтва про право на спадщину відповідно до вимог
статей 66, 68, 69 Закону України "Про нотаріат".

2 У разі спадкування майна єдиним спадкоємцем розмір частки у спадщині не зазначається. 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАПОВІТОМ

      Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                               (число, місяць, рік словами)
     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                           (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
                                     (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі заповіту, посвідченого ___________________________________________
                                                                                                                                      (ким посвідчено заповіт)
"___" ____________ року, зареєстрованого в реєстрі за N _____, спадкоємцем(ями) зазначеного в заповіті майна _________________________________________________________________________,
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові заповідача, рік його народження)
який (яка) помер(ла) "___" ____________ року, де б воно не знаходилося і з чого б воно не
складалося, є його (її) ___________________________________________________________________
                                                                                   (указуються в алфавітному порядку всі спадкоємці;
______________________________________________________________________________________
                                 їх родинні або інші відносини зі спадкодавцем, прізвища, імена, по батькові спадкоємця(ів),
______________________________________________________________________________________
                                дати їх народження, місця їх реєстрації або переважного проживання; зазначаються частки2
______________________________________________________________________________________.
                                   кожного у спадщині чи заповіданий об'єкт права власності чи іншого майнового права) 

     Свідоцтво про право на спадщину на ___________________________________________________
                                                                                                                (указується розмір частки та спадкове майно)
видано _______________________________________________________________________________.
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво) 

  

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                           (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Форма застосовується для пред'явлення на території тих держав, з якими Україною не укладено міжнародного договору про правову допомогу, але після видачі свідоцтва про право на спадщину відповідно до вимог
статей 66, 68, 69 Закону України "Про нотаріат".

2 У разі спадкування майна єдиним спадкоємцем розмір частки у спадщині не зазначається. 

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)),
Україна _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                                            (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                   (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                        (найменування державної нотаріальної контори, нотаріального округу)
на підставі
статті 368 Цивільного кодексу України та статті 63 Сімейного кодексу України
посвідчую, що _________________________________________________________________________
                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження,
______________________________________________________________________________________
                                   місце реєстрації або переважного проживання того із подружжя, який (яка) є живим(ою))
____________________________________________________________________________, який (яка)
згідно із _____________________________________________________ є пережившим(ою) чоловіком
(указуються найменування та реквізити документа, що підтверджує факт шлюбних відносин)
(дружиною) __________________________________________________________________, який (яка)
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
помер(ла) "___" ____________ року, належить __________________________ частка у праві спільної
                                                                                                                  (зазначається розмір частки)
сумісної власності на майно подружжя, набуте подружжям за час шлюбу.

     Спільне сумісне майно подружжя, право власності на яке в указаній частці посвідчується цим свідоцтвом, складається з: _______________________________________________________________
                                                                                                                (указується майно, право власності на
______________________________________________________________________________________.
    частку в якому посвідчується, а також щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, - місце реєстрації, найменування
     реєструючого органу, а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження, назва, реквізити правовстановлювального
     документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика, а також
                      відомості про наявність чи відсутність обмежень, обтяжень, заборони відчуження та вартість майна) 

  

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                         (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
Примітка. У разі якщо право власності на майно підлягає державній реєстрації, у тексті свідоцтва зазначається про державну реєстрацію права.  

 

ПРОТОКОЛ ПРО ОГОЛОШЕННЯ СЕКРЕТНОГО ЗАПОВІТУ

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________________________.
                                                                                       (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                          (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                      (найменування державної нотаріальної контори, нотаріального округу)
на підставі
статті 1250 Цивільного кодексу України у зв'язку зі смертю заповідача
______________________________________________, який (яка) помер(ла) "___" ____________ року,
  (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження)
у приміщенні нотаріальної контори (свого робочого місця) склав(ла) цей протокол у присутності двох свідків: _______________________________________________________________________________
                                                                      (прізвища, імена, по батькові, дати їх народження,
______________________________________________________________________________________
                                                                      місця їх реєстрації або переважного проживання)
та зацікавлених осіб: ____________________________________________________________________
                                                                       (прізвища, імена, по батькові, дати їх народження,
______________________________________________________________________________________,
                                                                        місця їх реєстрації або переважного проживання)
які попереджені мною про дату та місце оголошення секретного заповіту, відкрив(ла) конверт, у якому зберігався секретний заповіт.

     У конверті містився документ такого змісту: ______________________________________________
                                                                                                                                                (відтворюється
______________________________________________________________________________________.
                                                                                         весь текст документа) 

   Текст документа оголошено мною вголос присутнім при відкритті секретного заповіту та зазначеним у цьому протоколі особам. 

Свідки: 

________________
(підпис) 

________________________________________;
(прізвище, ім'я, по батькові свідка) 

________________
(підпис) 

________________________________________;
(прізвище, ім'я, по батькові свідка) 

     Секретний заповіт після його оголошення залишається у справах
______________________________________________________________________________________
                                                (прізвище, ініціали нотаріуса, найменування державної нотаріальної
______________________________________________________________________________________.
                                                   контори, державного нотаріального архіву, нотаріального округу) 

     Протокол складений і підписаний у двох примірниках, один із яких
виданий ______________________________________________________________________________,
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця)
а інший примірник протоколу разом з оригіналом секретного заповіту зберігається у справах
______________________________________________________________________________________,
                                                                                (прізвище, ініціали нотаріуса, найменування
______________________________________________________________________________________.
                                державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, нотаріального округу) 

     Особи __________________________________________________________________________, які
                                                                                (прізвища, імена, по батькові свідків)
підписали протокол, встановлені, їх дієздатність перевірено. 

  

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                          (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

СВІДОЦТВО

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)),
Україна _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                                                    (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                            (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
                                              (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі
статті 1288 Цивільного кодексу України виконавцем(ями) заповіту є
______________________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові виконавця(ів),
______________________________________________________________________________________,
                                                               місце (я) його (їх) реєстрації або переважного проживання)
до повноважень якого (яких) заповітом, посвідченим "___" ____________ року за реєстровим N ______ нотаріусом1 ____________________________________________________________________
                                                                                    (найменування державної нотаріальної контори,
______________________________________________________________________________________
                                                               назва нотаріального округу, прізвище, ініціали нотаріуса)
від імені _________________________________________________, який (яка) помер(ла) __________,
                           (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження)                                                           (дата смерті)
та
статтею 1290 Цивільного кодексу України встановлено таке: вжити заходів щодо охорони спадкового майна; вжити заходів щодо повідомлення спадкоємців, відказоодержувачів, кредиторів про відкриття спадщини; вимагати від боржників спадкодавця виконання ними своїх зобов'язань; управляти спадщиною; забезпечити одержання кожним зі спадкоємців частки спадщини, яка визначена у заповіті; забезпечити одержання частки у спадщині особам, які мають право на обов'язкову частку у спадщині.

      Особу виконавця(ів) заповіту встановлено, дієздатність перевірено.

      Це свідоцтво підлягає обов'язковому поверненню до ______________________________________
                                                                                                                                         (найменування державної нотаріальної
______________________________________________________________________________________
                     контори, назва нотаріального округу, прізвище, ініціали нотаріуса, яким видано це свідоцтво)
після припинення повноважень виконавця(ів) заповіту2.

     Свідоцтво оформлено в ________ примірниках, один з яких залишається у справах
____________________________________________________________________________________, а
               (найменування державної нотаріальної контори, прізвище, ініціали нотаріуса, назва нотаріального округу)
другий (інші) видається(ються) ___________________ ________________________________________.
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові виконавця(ів) заповіту) 

  

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                           (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 У разі якщо заповіт посвідчено посадовою особою, зазначаються посада і найменування організації (установи), посадова особа якої посвідчила заповіт.

2 Повноваження виконавця(ів) заповіту тривають до повного здійснення волі спадкодавця, яка виражена у його заповіті. 

 

СВІДОЦТВО

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)),
Україна _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                               (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                          (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)2
посвідчую, що _______________________________________________________________, який (яка)
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові дитини)
народився(лась) "___" ____________ ____ року, є живим(ою) і проживає
______________________________________________________________________________________.
                                                               (місце реєстрації або переважного проживання дитини)
_____________________________________________ з'явився(лась) до мене, _____________________
                                 (прізвище, ім'я, по батькові дитини)                                                                                             (прізвище,
______________________________________________________________________________________
                                                                   ініціали нотаріуса; указується: державного чи приватного)
нотаріуса _____________________________________________________________________________
                                                         (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
за адресою: ____________________________________________________________________________
                                                                    (указується місцезнаходження державної нотаріальної контори,
______________________________________________________________________________________
                                                                                 адреса робочого місця приватного нотаріуса)
о _______ годині ________ хвилин у супроводі _____________________________________________,
                                                                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) є ___________________________________________________________________________
                                                                                       (батьком, матір'ю, опікуном, піклувальником)
______________________________________________________________________________________.
                                                                                             (прізвище та ініціали дитини) 

Особи ________________________________________________________________________________,
                                                       (зазначаються прізвище, ініціали батька, матері, опікуна, піклувальника)
згадані у цьому свідоцтві, встановлені.  

  

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
                             (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 За цією формою видається свідоцтво про посвідчення факту, що недієздатна фізична особа або фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, є живою.

2 Якщо нотаріальна дія вчиняється поза приміщенням державної нотаріальної контори чи робочого місця приватного нотаріуса, то в посвічувальному написі замість посилання на державну нотаріальну контору чи робоче місце приватного нотаріуса зазначається: "У цьому я, нотаріус, пересвідчився(лась) особисто, прибувши за вказаною адресою його (її) місця проживання (перебування на лікуванні тощо) о ... годині ... хвилин". 

 

СВІДОЦТВО

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)),
Україна ______________________________________________________________________________.
                                                                                      (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                           (прізвище, ініціали)
___________________________________________ __________________________________________,
                                          (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)1
посвідчую, що _____________________________________________________________ є живим(ою),
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, дата її народження2)
проживає ____________________________________________________________________________,
                                                                (місце її (його) реєстрації або переважного проживання)
з'явився(лась) до мене, __________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ініціали нотаріуса; указується: державного чи
_____________________________________________________________________________ нотаріуса,
                            приватного, найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
за адресою: ___________________________________________________________________________
                                          (указується місцезнаходження нотаріальної контори, адреса робочого місця нотаріуса)
особисто сьогодні о ____ годині _______ хвилин.

     Його (її) особу встановлено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                          (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Якщо нотаріальна дія вчиняється поза приміщенням державної нотаріальної контори чи робочого місця приватного нотаріуса, то в посвічувальному написі замість посилання на державну нотаріальну контору чи робоче місце приватного нотаріуса зазначається: "У цьому я, нотаріус, пересвідчився(лась) особисто, прибувши за вказаною адресою його (її) місця проживання (перебування на лікуванні тощо) о ... годині ... хвилин".

2 На прохання особи, якій видається свідоцтво, в тексті може бути зазначено громадянство. 

 

СВІДОЦТВО

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)),
Україна _______________________________________________________________________________.
                                                                                    (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                          (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                          (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)1
посвідчую, що _______________________________________________________________, який (яка)
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, дата її народження)
проживає _____________________________________________________________________________,
                                                                   (місце його (її) реєстрації або переважного проживання)
"___" ____________ 20__ року о _______ годині ________ хвилин
знаходився(лась) у приміщенні за адресою: _________________________________________________
                                                                                                                              (найменування державної нотаріальної
______________________________________________________________________________________
                                          контори, назва нотаріального округу, місцезнаходження нотаріальної контори, адреса
______________________________________________________________________________________.
                                                                                    робочого місця приватного нотаріуса) 

     Його (її) особу встановлено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто ______________________
                          (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Якщо нотаріальна дія вчиняється поза приміщенням державної нотаріальної контори чи робочого місця приватного нотаріуса, то в посвічувальному написі замість посилання на державну нотаріальну контору чи робоче місце приватного нотаріуса зазначається: "У цьому я, нотаріус, пересвідчився(лась) особисто, прибувши за вказаною адресою його (її) місця проживання (перебування на лікуванні тощо) о ... годині ... хвилин". 

 

СВІДОЦТВО

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)),
Україна ______________________________________________________________________________.
                                                                                      (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                             (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                                      (найменування державної нотаріальної контори, нотаріального округу)
на підставі
статті 96 Закону України "Про нотаріат" посвідчую, що
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
проживає _____________________________________________________________________________,
                                                               (місце його (її) реєстрації або переважного проживання)
"___" ____________ ____ року здав(ла) на зберігання _________________________________________
                                                                                                                                         (прізвище, ініціали нотаріуса,
______________________________________________________________________________________
                                          найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
за адресою: ____________________________________________________________________________
                                                                      (місцезнаходження державної нотаріальної контори,
______________________________________________________________________________________
                                                                       адреса робочого місця приватного нотаріуса)
строком на ____________________________________________________________________________
                                                                                        (строк указується словами)
документи за описом2, що подається нотаріусу _____________________________________________.
                                                                                                                              (прізвище, ініціали нотаріуса) 

     Особу, яка здала на зберігання документи, встановлено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                           (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 За цією формою видається свідоцтво про прийняття на зберігання секретного заповіту. У разі видачі такого свідоцтва слова "строком на ..." не вказуються, а замість слів "документи згідно з описом" слід указувати: "закритий конверт, у якому міститься секретний заповіт".

2 Опис зданих на зберігання документів скріплюється підписом особи, яка здала на зберігання документи, та підписом нотаріуса і прошивається зі свідоцтвом. У разі, якщо документи, приймаються на зберігання без опису, слід указувати "без опису". 

 

СВІДОЦТВО

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                    (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                            (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                          (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
на підставі
статті 84 Закону України "Про нотаріат" посвідчую, що мною
"___" ____________ ____ року заяву ______________________________________________________
                                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка
______________________________________________________________________________________
                                          подала заяву, чи найменування юридичної особи, від імені якої подано заяву)
передано ______________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи чи найменування юридичної
______________________________________________________________________________________
                                          особи, якій передано заяву; указується місце реєстрації або переважного проживання
______________________________________________________________________________________.
                                                                      фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи) 

     Заява містила відомості щодо __________________________________________________________
                                                                                           (зазначається короткий зміст заяви та зміст одержаної
______________________________________________________________________________________
                                                               на заяву відповіді або зазначається, що відповідь у встановлений
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                 у заяві строк не надійшла) 

     Особу (представника), яка (який) подала(в) заяву, встановлено1

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Якщо заяву від імені юридичної особи передає її представник, зазначається про підстави представництва та перевірку повноважень. 

 

СВІДОЦТВО

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                    (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                         (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                          (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
відповідно до
статті 66 Закону України "Про виконавче провадження" (із змінами) та на підставі акта про проведені прилюдні торги, затвердженого
______________________________________________________________________________________
                                                               (назва відповідного органу державної виконавчої служби)
"___" ____________ ____ року, посвідчую, що ______________________________________________
                                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,
______________________________________________________________________________________
                                          її місце реєстрації або переважного проживання, ідентифікаційний номер за ДРФО,
______________________________________________________________________________________
                                                   найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
належить на праві власності майно, що складається з: ________________________________________
                                                                                                                                                   (указується майно,
______________________________________________________________________________________,
 на яке видається свідоцтво, щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, - місце реєстрації, найменування реєструючого
                    органу, а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження (кадастровий номер), назва, реквізити
правовстановлювального документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації, характеристика, а також
                                наявність чи відсутність обтяжень, обмежень, заборони відчуження та вартість майна)
яке придбане __________________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
______________________________________________________________________________________
                                                               найменування юридичної особи - переможця торгів)
за ___________________________________________________________________________________,
                                                               (сума, внесена переможцем торгів, цифрами і словами)
що раніше належав(ла) __________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
______________________________________________________________________________________
                                                                            найменування юридичної особи - боржника)
на підставі ____________________________________________________________________________
                                                                          (назва та реквізити документа, на підставі якого
______________________________________________________________________________________.
                                                                          право власності на майно належало боржнику) 

Свідоцтво підлягає державній реєстрації в _________________________________________________
                                                                                                              (найменування органу, який здійснює реєстрацію) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                             (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

СВІДОЦТВО

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                    (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                        (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                      (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 
відповідно до
статті 61 Закону України "Про виконавче провадження" (із змінами), на підставі протоколу від "___" ____________ 20__ року N _______ про визнання прилюдних торгів такими, що не відбулися, та акта про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу, затвердженого
______________________________________________________________________________________
                                                              (назва органу державної виконавчої служби)
"___" ____________ року, посвідчую, що ___________________________________________________
                                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,
______________________________________________________________________________________
                                      її місце реєстрації або переважного проживання, ідентифікаційний номер за ДРФО,
______________________________________________________________________________________
                                              найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
належить на праві власності майно, що складається з: ________________________________________
                                                                                                                                                        (указується майно, на яке
______________________________________________________________________________________,
     видається свідоцтво, характеристика, вартість, а також щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, - місце реєстрації,
      найменування реєструючого органу, а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження (кадастровий номер), назва,
   реквізити правовстановлювального документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації, а також про
    наявність чи відсутність обтяжень чи заборони відчуження. Якщо реєстрація права не проводилась, про це зазначається)
оскільки майно не реалізовано/торги не відбулися і стягувач
______________________________________________________________________________________
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
______________________________________________________________________________________
                                                                    або найменування юридичної особи - стягувача)
виявив бажання залишити за собою непродане майно, що раніше
належало _____________________________________________________________________________
                                            (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи - боржника)
на підставі ____________________________________________________________________________
                                                                    (назва та реквізити документа, на підставі якого право власності
______________________________________________________________________________________.
                                                                                       на майно належало боржнику) 

     Свідоцтво підлягає реєстрації в ________________________________________________________.
                                                                                          (найменування органу, який здійснює реєстрацію) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
                           (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                         (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, _______________________________________________, нотаріусом
                                                                                                          (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                                   (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано сторонами у моїй присутності.

     Особи сторін встановлено, дієздатність їх перевірено.

     Цей договір підлягає державній реєстрації2

  

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
                              (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 За цією формою робиться напис на договорах про зміну черговості спадкування, про зміну розміру частки у спадщині, поділ спадкового майна тощо. У разі встановлення особи із залученням свідків нотаріус у посвідчувальному написі вказує про встановлення їх осіб.

При посвідченні договорів відчуження та/або застави транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів у посвідчувальному написі зазначається про перевірку належності їх відчужувачеві, а також про необхідність їх реєстрації у відповідних органах у встановлені строки (стаття 34 Закону України "Про дорожній рух").

2 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)),
Україна ______________________________________________________________________________.
                                                                                     (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, _______________________________________________, нотаріусом
                                                                                                      (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                                   (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано сторонами у моїй присутності.

    Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність та дієздатність ___________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування юридичної особи)
і повноваження його (її) представника перевірено.

     Цей договір підлягає державній реєстрації1

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                           (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                         (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, _______________________________________________, нотаріусом
                                                                                                            (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано у моїй присутності.

     У зв'язку з __________________________________________________________________________
                                                   (вказується причина, яка не дозволила підписати договір власноручно,
________________________________________________________________ за його (її) дорученням, у
                 прізвище, ім'я, по батькові того із сторін, хто не може підписатись)
його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст договору підписано
______________________________________________________________________________________.
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала договір) 

     Особи сторін та особу, яка підписала договір, встановлено, їх дієздатність, а також належність
______________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
відчужуваного(ї) _____________________________________________________________ перевірено.
                                                                          (назва нерухомого майна, що відчужується) 

     Цей договір підлягає державній реєстрації1.

     Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на
___________________________________________________________ підлягає державній реєстрації у
                                                   (назва нерухомого майна)
______________________________________________________________________________________.
                                                             (найменування органу, який здійснює державну реєстрацію) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
                            (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)),
Україна _______________________________________________________________________________.
                                                                                     (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, _______________________________________________, нотаріусом
                                                                                                      (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

      Договір підписано у моїй присутності.

   Особи громадян, які підписали договір, встановлені, їх дієздатність, а також повноваження представника перевірено.

      Цей договір підлягає державній реєстрації2

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 За цією формою складається напис на договорі, у якому діють представник (на підставі довіреності), законні представники (батьки чи опікун малолітньої дитини або батьки чи опікун недієздатної особи).

2 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації.

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                       (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, _______________________________________________, нотаріусом
                                                                                                              (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________.
                                  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано ___________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові сторони за договором)
та неповнолітнім(ьою) __________________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, дата і рік народження) 
____________________________________________________________________________, який (яка)
діє за згодою __________________________________________________________________________,
                                                                    (батька, матері, піклувальника; прізвище, ім'я, по батькові)
у моїй присутності.

     Особи сторін встановлені, їх дієздатність перевірено.

     Цей договір підлягає державній реєстрації2

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                              (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 За цією формою складається напис на договорі, у якому діє піклувальник особи, цивільна дієздатність якої обмежена.

2 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                     (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, _______________________________________________, нотаріусом
                                                                                                                       (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано ___________________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові сторони за договором, прізвище, 
____________________________________________________________________________________ та
                                  ім'я, по батькові одного із батьків, піклувальника, які є стороною за договором)
неповнолітнім(ьою) ________________________________________________________, який (яка) діє
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, дата і рік народження)
за згодою1 ____________________________________________________________________________,
                                                                                     (батька, матері, піклувальника; прізвище, ім'я, по батькові)
у моїй присутності.

     Особи сторін встановлені, їх дієздатність перевірено.

     Цей договір підлягає державній реєстрації2

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                             (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Згода батьків, піклувальника на укладання неповнолітньою особою правочину викладається і засвідчується окремо від договору.

2 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, _______________________________________________, нотаріусом
                                                                                                              (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                            (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано неповнолітнім(ьою) __________________________________________________
                                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові,
_________________________________________________________________, який (яка) діє за згодою
                                                                  дата і рік народження)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                  (батька, матері, піклувальника; прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________________, який (яка) діє
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові батька, матері)
як законний представник свого (своєї) малолітнього(ьої) _____________________________________
                                                                                                                                                                         (сина, дочки, 
___________________________________________________________________________________, та
                                                                  прізвище, ім'я, по батькові, дата і рік народження)
_____________________________________________________________________ у моїй присутності.
                                            (прізвище, ім'я, по батькові іншої сторони за договором) 

   Особи громадян, які підписали договір, встановлені, їх дієздатність, а також повноваження представника (представників) перевірено.

      Цей договір підлягає державній реєстрації1

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                             (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, _______________________________________________, нотаріусом
                                                                                                              (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                            (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано у моїй присутності.

     У зв'язку з __________________________________________________________________________
                                                                  (вказується причина, яка не дозволила підписати договір власноручно,
________________________________________________________________ за його (її) дорученням, у
                          прізвище, ім'я, по батькові того із сторін, хто не може підписатись)
його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст договору підписано
______________________________________________________________________________________.
                                                          (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала договір) 

     Особи сторін та особу, яка підписала договір, встановлено, їх дієздатність перевірено.

     Цей договір підлягає державній реєстрації1

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                             (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, _______________________________________________, нотаріусом
                                                                                                              (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                            (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано сторонами у моїй присутності.

     Особи сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність
____________________________________________________________________________ перевірено.
                                      (прізвище, ім'я, по батькові відчужувача, назва майна, що відчужується) 

     Цей договір підлягає державній реєстрації.1

     Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на
__________________________________________________________ підлягає державній реєстрації у
                                                       (назва нерухомого майна)
______________________________________________________________________________________.
                                                              (найменування органу, який здійснює державну реєстрацію) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                           (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                          (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, _______________________________________________, нотаріусом
                                                                                                              (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________.
                                              (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано сторонами у моїй присутності.

     Особи громадян, які підписали договір, встановлені, їх дієздатність, а також правоздатність,
дієздатність _____________________________________________________та повноваження його (її)
                                                                              (найменування юридичної особи)
представника і належність _______________________________________________________________
                                                                                                              (найменування відчужувача)
відчужуваного _________________________________________________________________________
                                                                                        (назва нерухомого майна, що відчужується)
перевірено.

     Цей договір підлягає державній реєстрації1.

     Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на
_____________________________________________________________________ підлягає державній
                                                                                        (назва нерухомого майна)
реєстрації у ___________________________________________________________________________.
                                                                (найменування органу, який здійснює державну реєстрацію)  

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                          (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, _______________________________________________, нотаріусом
                                                                                                              (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                            (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

      Договір підписано сторонами у моїй присутності.

   Особи громадян, які підписали договір, встановлені, їх дієздатність, а також повноваження представника, його дієздатність та належність відчужуваного(ї)
______________________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові відчужувача,
____________________________________________________________________________ перевірено.
                                                            назва нерухомого майна, що відчужується) 

     Цей договір підлягає державній реєстрації1.

     Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на
_____________________________________________________________________ підлягає державній
                                                                                        (назва нерухомого майна)
реєстрації у ___________________________________________________________________________.
                                                                  (найменування органу, який здійснює державну реєстрацію) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                            (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, _______________________________________________, нотаріусом
                                                                                                              (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                        (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано сторонами у моїй присутності.

   Особи громадян, які підписали договір, встановлені, їх дієздатність, а також повноваження управителя майна і належність
______________________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові власника майна)
відчужуваного _______________________________________________________________ перевірено.
                                                                                        (назва майна, що відчужується) 

     Цей договір підлягає державній реєстрації1.

     Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності
на ___________________________________________________________________ підлягає державній
                                                                                        (назва нерухомого майна)
реєстрації у ___________________________________________________________________________.
                                                                  (найменування органу, який здійснює державну реєстрацію) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, _______________________________________________, нотаріусом
                                                                                                              (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                            (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано сторонами у моїй присутності.

   Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність, дієздатність ___________________________________________________________________________
                                                                                        (найменування юридичної особи)
та повноваження його (її) представника перевірено.

     При цьому засвідчую справжність підпису перекладача _______________________________, який
                                                                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
одночасно зробив усний переклад тексту цього договору з ____________________________________
                                                                                                                                                 (назва мови, з якої перекладався текст) 
________________ мови на __________________________________________________________мову
                                                                                                               (назва мови, на яку перекладався текст)
та підтвердив достовірність цього перекладу своїм підписом у моїй присутності.

     Особу перекладача встановлено, його кваліфікацію перевірено.

     Цей договір підлягає державній реєстрації2

  

Зареєстровано в реєстрі за NN ___

Стягнуто ______________________
                         (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 За цією формою викладається напис на договорі з письмовим перекладом перекладача та зазначається відповідно: "Письмовий".

2 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                               (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, _______________________________________________, нотаріусом
                                                                                                              (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                            (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано сторонами у моїй присутності.

     Особи сторін встановлені, дієздатність їх перевірено.

     При цьому одночасно засвідчую вірність усного перекладу тексту договору
з ________________________________________________________________________________ мови
                                                                      (назва мови, з якої перекладається текст)
на ____________________________________________________________ мову, який зроблено мною.
                                                                  (назва мови, на яку перекладається текст) 

     Цей договір підлягає державній реєстрації2

  

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
                           (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 За цією формою викладається напис на договорі з письмовим перекладом нотаріуса та зазначається відповідно: "Письмовий".

2 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації.

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, _______________________________________________, нотаріусом
                                                                                                              (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                              (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Договір підписано сторонами у моїй присутності.

     Особи сторін встановлені, дієздатність їх перевірено.

     При цьому засвідчую справжність підпису перекладача ____________________________________
                                                                                                                                                                        (прізвище,
___________________________________________________, який одночасно зробив усний переклад
                                                       ім'я, по батькові)
тексту цього договору з ____________________________________________________________ мови
                                                                                           (назва мови, з якої перекладався текст)
на ___________________________________________________________________ мову та підтвердив
                                                                  (назва мови, на яку перекладався текст)
достовірність цього перекладу своїм підписом у моїй присутності.

     Особу перекладача встановлено, його кваліфікацію перевірено.

     Цей договір підлягає державній реєстрації2

  

Зареєстровано в реєстрі за NN ____

Стягнуто ______________________
                           (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 За цією формою викладається напис на договорі з письмовим перекладом перекладача. Зазначається відповідно: "Письмовий".

2 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Ця згода посвідчена мною, __________________________________________________, нотаріусом
                                                                                                              (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Згода підписана _____________________________________________________ у моїй присутності.
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові чоловіка або дружини) 

     Особу __________________________________________________________________ встановлено,
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові чоловіка або дружини)
дієздатність його (її) та факт реєстрації шлюбу перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Цей заповіт посвідчено мною, _______________________________________________, нотаріусом
                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________.
                                            (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів _____________________________________________.
                                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові заповідача) 

     Заповіт до підписання прочитаний уголос заповідачем ____________________________________
                                                                                                                                                                         (прізвище,
______________________________________________________________________________________
                                                                                        ім'я, по батькові заповідача)
і власноручно підписаний ним у моїй присутності1.

     Особу заповідача встановлено, дієздатність його (її) перевірено2

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                           (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Якщо заповіт посвідчено удома, то після слова "присутності" слід зазначати: "удома за адресою ... у зв'язку з (вказується причина)".

2 Якщо особа, на яку покладено обов'язок з виконання заповіту, висловила свою згоду на самому заповіті, то далі, в посвідчувальному написі, слід зазначати: "Особу виконавця заповіту ________________________________ встановлено, 
                                                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові) 
дієздатність його (її) перевірено". .

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Цей заповіт посвідчено мною, _______________________________________________, нотаріусом
                                                                                                              (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                            (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів _____________________________________________.
                                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові заповідача) 

     Заповіт до підписання повністю прочитаний уголос заповідачем ____________________________
                                                                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
і власноручно підписаний ним у моїй присутності.

     При складанні та посвідченні цього заповіту на бажання ___________________________________
                                                                                                                                                                                (прізвище,
____________________________________________________________________ були присутні свідки
                                                                                        ім'я, по батькові заповідача)
___________________________________________________________________________________, які
                                          (прізвища, імена, по батькові свідків, місця їх реєстрації або переважного проживання)
прочитали заповіт до підписання уголос і поставили свої підписи на заповіті у моїй присутності.

     Особи заповідача та свідків встановлені, дієздатність їх перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                           (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Цей заповіт посвідчено мною, _______________________________________________, нотаріусом
                                                                                                              (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                            (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів _____________________________________________.
                                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові заповідача) 

     У зв'язку з тим, що ___________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові заповідача та причина, з якої
________________________________________________________ не може особисто прочитати текст
                                         заповідач не зміг прочитати текст заповіту)
заповіту уголос, за його (її) дорученням, в його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст заповіту до його підписання уголос зачитаний запрошеними ним (нею) свідками
______________________________________________________________________________________.
                                            (прізвища, імена, по батькові свідків, місця їх реєстрації або переважного проживання) 

     Заповіт власноручно підписаний заповідачем ____________________________________________
                                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
та свідками у моїй присутності.

     Особи заповідача та свідків встановлені, дієздатність їх перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                           (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Якщо особа, на яку покладено обов'язок щодо виконання заповіту, висловила свою згоду на самому заповіті, то далі в посвідчувальному написі слід зазначати: "Особу виконавця заповіту ___________________________________________ 
                                                                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
 встановлено, дієздатність його (її) перевірено".

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                            (число, місяць, рік словами) 

     Мною, __________________________________________________________________, нотаріусом
                                                                                                  (прізвище, ініціали) 
______________________________________________________________________________________,
                                              (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчено заповіт подружжя _________________________________________________ щодо майна,
                                                                                            (прізвища, імена, по батькові заповідачів)
яке належить їм на праві спільної сумісної власності.

     Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів ______________________________________________
                                                                                                                                          (прізвища, імена,
______________________________________________________________________________________.
                                                                                            по батькові заповідачів) 

    Заповіт до підписання повністю прочитаний уголос заповідачами ___________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                     (прізвища, імена, по батькові заповідачів)
і власноручно підписаний ними у моїй присутності.

     Особи заповідачів встановлені, їх дієздатність перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Нотаріус перевіряє факт реєстрації шлюбу та режим спільного сумісного майна, яке є предметом заповіту подружжя, про що робить відповідну відмітку. 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                            (число, місяць, рік словами) 

     Цей заповіт посвідчено мною, _______________________________________________, нотаріусом
                                                                                                                   (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                                   (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів _____________________________________________.
                                                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові заповідача) 

     У зв'язку з __________________________________________________________________________
                                                                         (причина, з якої заповідач не зміг підписатись власноручно)
________________________________________________________________ за його (її) дорученням, у
                                              (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст заповіту підписано
______________________________________________________________________________________.
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала заповіт) 

     Заповіт повністю прочитаний уголос заповідачем до його підписання у присутності запрошених ним (нею) свідків ______________________________________________________________________
                                                                                            (прізвища, імена, по батькові свідків, місця їх
______________________________________________________________________________________.
                                                                                               реєстрації або переважного проживання) 

     Особи заповідача та свідків встановлені, дієздатність їх перевірено.

     Особу _________________________________________________________, яка (який) підписав(ла)
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
заповіт у моїй присутності, встановлено, справжність його (її) підпису та дієздатність перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                              (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                     (число, місяць, рік словами) 

     Ця довіреність посвідчена мною, _____________________________________________, нотаріусом
                                                                                                                   (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                                  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Довіреність підписана ________________________________________________________________
                                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
у моїй присутності. Особу його (її) встановлено, дієздатність перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                             (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

     Місто (селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                            (число, місяць, рік словами) 

     Ця довіреність посвідчена мною, _____________________________________________, нотаріусом
                                                                                                                             (прізвище, ініціали) 
______________________________________________________________________________________.
(найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

     Довіреність підписана від імені _________________________________________________________
                                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові особи, яку
______________________ його (її) представником ___________________________________________,
           представляють)                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє внаслідок повноважень, що ґрунтуються на довіреності, у моїй присутності.

     Особу _________________________________________________________, який (яка) підписав(ла)
                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
довіреність, встановлено, дієздатність і повноваження його (її) перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                           (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                       (число, місяць, рік словами) 

     Ця довіреність посвідчена мною, _____________________________________________, нотаріусом
                                                                                                                   (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                              (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Довіреність підписана ________________________________________________________________
                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові особи,
________________________________________________________________, який (яка) є управителем
                                                                     яка підписала довіреність)
майна ________________________________________________________________________________
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові установника управління)
та діє внаслідок повноважень, що ґрунтуються на договорі управління майном, у моїй присутності.

     Особу _________________________________________________________, який (яка) підписав(ла)
                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
довіреність, встановлено, дієздатність і повноваження його (її) перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Управитель має право доручити іншій особі вчинити від його імені дії, необхідні для управління майном, якщо це передбачено договором управління майном. 

 

     Місто (селище, район, область (Автономна Республіка Крим)),
Україна _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                                                            (число, місяць, рік словами) 

     Ця довіреність посвідчена мною, _____________________________________________, нотаріусом
                                                                                                                   (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                                    (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Довіреність підписана від імені _________________________________________________________
                                                                                            (найменування юридичної особи, яку представляють)
його (її) представником _____________________________________________________, який (яка) діє
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові та посада)
внаслідок повноважень, що ґрунтуються на довіреності, у моїй присутності.

     Особу _________________________________________________________, який (яка) підписав(ла)
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
довіреність, встановлено, дієздатність і повноваження його (її) перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                            (число, місяць, рік словами) 

     Ця довіреність посвідчена мною, _____________________________________________, нотаріусом
                                                                                                                   (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                              (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Довіреність підписана неповнолітнім(ьою) _______________________________________________
                                                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові,
_________________________________________________________________, який (яка) діє за згодою
                                                                                     дата і рік народження) 
______________________________________________________________________________________,
                                                                     (батька, матері, піклувальника; прізвище, ім'я, по батькові)
у моїй присутності.

     Особу його (її) встановлено, дієздатність перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                           (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 За цією формою складається напис на довіреності, виданій фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена і яка діє за згодою піклувальника.

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                             (число, місяць, рік словами) 

     Ця довіреність посвідчена мною, _____________________________________________, нотаріусом
                                                                                                                   (прізвище, ініціали) 
______________________________________________________________________________________.
                                              (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     У зв'язку з __________________________________________________________________________
                                                                                            (причина, з якої довіритель не може
_____________________________________ ________________________________________________
                                              підписатися власноручно; прізвище, ім'я, по батькові довірителя)
і за його (її) дорученням довіреність підписана ______________________________________________
                                                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові
____________________________________________________________________ у моїй присутності1.
                                                                             особи, яка підписала довіреність) 

     Особу __________________________________________________________________ встановлено,
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові довірителя)
дієздатність його (її) перевірено.

     Особу ______________________________________________________________________________
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала довіреність)
встановлено, дієздатність його (її) перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                             (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 У разі якщо підпис ставиться за особу з вадами зору, слід зазначати: "Текст довіреності до підписання прочитано мною, нотаріусом, уголос і схвалено (прізвище, ім'я, по батькові довірителя)". 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами) 

     Ця довіреність посвідчена мною, _____________________________________________, нотаріусом
                                                                                                                (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Довіреність підписана ___________________________________________________________ у моїй
                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
присутності.

     Особу його (її) встановлено, дієздатність перевірено.

     При цьому засвідчую справжність підпису перекладача _______________________________, який
                                                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
одночасно зробив усний переклад тексту цієї довіреності з ___________________________________
                                                                                                                                                     (назва мови, з якої
_________________________ мови на _________________________________________________ мову
                перекладався текст)                                                                 (назва мови, на яку перекладався текст)
та підтвердив достовірність цього перекладу своїм підписом у моїй присутності.

     Особу перекладача встановлено, кваліфікацію його перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за NN ____

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 За цією формою проставляється посвідчувальний напис на довіреності з письмовим перекладом перекладача. Зазначається відповідно: "Письмовий". 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)
     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                                (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                (найменування державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа, в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                           (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 За цією ж формою засвідчується вірність фотокопії з оригіналу. 

 

     Місто (селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                                (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
         (найменування державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї копії з копії документа. У поданій копії підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено1

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                          (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 Якщо в поданій копії наявні певні особливості, то слова "або інших особливостей" випускаються і після слів "не виявлено" зазначається: "При цьому в копії ..." (перераховуються наявні особливості).

Засвідчення вірності копії з фотокопії не допускається. 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                                (прізвище, ініціали) 
______________________________________________________________________________________,
           (найменування державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

     При цьому одночасно засвідчую вірність перекладу тексту цього документа з 
_______________________________________________________________________________ мови на
                                                      (назва мови, з якої перекладався текст документа)
______________________________________________________________ мову, який зроблено мною.
                                (назва мови, на яку перекладався текст документа) 

  

Зареєстровано в реєстрі за NN ____

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                   (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                                (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

     При цьому засвідчую справжність підпису перекладача ____________________________________
                                                                                                                                                                (прізвище,
_________________________________________________________________________________, який
                                                                                     ім'я, по батькові)
одночасно зробив переклад тексту документа з ______________________________________ мови на
                                                                                                                (назва мови, з якої перекладався текст документа)
_________________________________________________________ мову та підтвердив достовірність
                                (назва мови, на яку перекладався текст документа)
цього перекладу своїм підписом у моїй присутності.

     Особу перекладача встановлено, його кваліфікацію перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за NN ____

Стягнуто ______________________
                          (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 За цією ж формою засвідчується вірність фотокопії з оригіналу документа з одночасним письмовим перекладом тексту перекладачем. 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                (число, місяць, рік словами)
     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                                   (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
                                   (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що "___" ____________ року о _____ годині ________ хвилин цей документ поданий мені в приміщенні __________________________________________________________________________
                                (зазначається державна нотаріальна контора, її місцезнаходження або місцезнаходження робочого місця 
                                                                                                                приватного нотаріуса)
1
______________________________________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка подала документ,
______________________________________________________________________________________.
                                                                            її місце реєстрації або переважного проживання) 

     Особу, яка пред'явила документ, встановлено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                          (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 У разі вчинення нотаріальної дії поза приміщенням державної нотаріальної контори чи робочого місця приватного нотаріуса в посвідчувальному написі замість посилання на державну нотаріальну контору чи робоче місце приватного нотаріуса зазначається фактичне місце вчинення нотаріальної дії. 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                       (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
              (найменування державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, назва нотаріального округу)
засвідчую вірність цієї виписки з _______________________________________________________, в
                                                                                                                (назва документа)
останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                           (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                                     (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ______________________________________________________, який
                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
зроблено у моїй присутності.

     Особу ____________________________________________________________________, який (яка)
                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено, дієздатність його (її) перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                          (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                       (число, місяць, рік словами)
     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                              (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                          (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ___________________________________________________________,
                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє за довіреністю, виданою від імені _____________________________________________
                                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові особи,
________________________________________________________, який зроблено у моїй присутності.
                                                                яку представляють) 

     Особу ____________________________________________________________________, який (яка)
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено, дієздатність його (її) перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                         (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                (число, місяць, рік словами)
     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                                         (прізвище, ініціали) 
______________________________________________________________________________________,
                                          (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису __________________________________________________________,
                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
який зроблено у моїй присутності.

     Особу ____________________________________________________________________, який (яка)
                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено, дієздатність його (її) перевірено.

     При цьому одночасно засвідчую вірність перекладу тексту документа з
_______________________________________________________________________________ мови на
                                                                (назва мови, з якої перекладається текст документа)
______________________________________________________________ мову, який зроблено мною.
                                (назва мови, на яку перекладається текст документа) 

  

Зареєстровано в реєстрі за NN ____

Стягнуто ______________________
                           (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 За цією формою проставляється посвідчувальний напис на документі з усним або письмовим перекладом нотаріуса. Зазначається відповідно: "Усний" чи "Письмовий". 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                                      (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису __________________________________________________________,
                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
який зроблено у моїй присутності.

     Особу ____________________________________________________________________, який (яка)
                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено.

     При цьому засвідчую справжність підпису перекладача _______________________________, який
                                                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
одночасно зробив переклад тексту документа з _____________________________________________
                                                                                                                                 (назва мови, з якої перекладався
_________________________________ мови на _________________________________________ мову
                                текст документа)                                                      (назва мови, на яку перекладався текст документа)
та підтвердив достовірність цього перекладу своїм підписом у моїй присутності.

     Особу перекладача встановлено, кваліфікацію його перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за NN ____

Стягнуто ______________________
                             (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 За цією формою проставляється посвідчувальний напис на документі з усним або письмовим перекладом перекладача. Зазначається відповідно: "Усний" чи "Письмовий". 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                (число, місяць, рік словами)
     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                                          (прізвище, ініціали) 
______________________________________________________________________________________,
                                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису __________________________________________________________,
                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
який зроблено у моїй присутності.

     Особу ____________________________________________________________________, який (яка)
                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, встановлено.

     На підтвердження фактів, викладених у документі,
_________________________________________________ долучив(ла) до нього __________________
                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (перераховуються додатки) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                              (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                     (прізвище, ініціали) 
______________________________________________________________________________________,
                                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису ___________________________________________________________
                                                                                                  (посада, найменування юридичної особи,
_________________________________________________________________________________, який
                                                                прізвище, ім'я, по батькові представника)
зроблено у моїй присутності.

     Особу представника встановлено, його (її) дієздатність та повноваження перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 За цією формою проставляється посвідчувальний напис про засвідчення справжності підписів представників юридичної особи на банківських картках. 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                (число, місяць, рік словами)
     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                                      (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису неповнолітнього(ьої) ________________________________________
                                                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові,
___________________________________, який (яка) діє за згодою _____________________________
                                дата і рік народження)                                                                                                 (батька, матері,
_________________________________________________________________________________, який
                                                                                піклувальника; прізвище, ім'я, по батькові)
зроблено у моїй присутності.

     Особи неповнолітнього(ьої) __________________________________________________, який (яка)
                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
підписав(ла) документ, і _________________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові батька, матері, піклувальника)
встановлені, повноваження останнього(ьої) перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)
     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                        (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                                  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису _________________________________________________, який (яка)
                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
підписався(лась) за дорученням __________________________________________________________
                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові особи, за дорученням якої
______________________________ у зв'язку з ______________________________________________
                                поставлено підпис)                                                                 (причина, з якої особа
____________________________________________________________________ у моїй присутності1.
                                                                не може підписатися власноручно) 

     Особу ______________________________________, яка підписала документ, та особу __________
                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________, за дорученням якої підписувався документ,
                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
встановлено, дієздатність їх перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
                          (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 У разі якщо підпис ставиться за особу з вадами зору, слід зазначати: "Текст заяви (афідевіта тощо) до підписання прочитано мною, нотаріусом, уголос і схвалено (прізвище, ім'я, по батькові особи, за дорученням якої підписувався документ)". 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)
     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                         (прізвище, ініціали) 
______________________________________________________________________________________,
                                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую вірність перекладу цього тексту з документа _______________________________________
                                                                                                                                                         (назва мови, з якої
_______________________________ мови на _______________________________________________
            перекладається текст документа)                                                                                 (назва мови,
_________________________________________________________________________________ мову.
                                                                на яку перекладається текст документа) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                              (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                       (число, місяць, рік словами)
     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                                (прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
                                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису перекладача ________________________________________________
                                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові перекладача)
___________________________________________________________________, який проставлений у моїй присутності. 

     Особу перекладача встановлено, кваліфікацію його перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами)
     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                                (прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________________, посвідчую, що
                           (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
за цим векселем векселедержателем одержано:

сума векселя __________________________________________________________________________;
                                                                                                (цифрами і словами)
% (відсотки) __________________________________________________________________________;
                                                                                                (цифрами і словами)
витрати ______________________________________________________________________________;
                                                                (зазначається мета витрат та їх сума цифрами і словами)
усього _______________________________________________________________________________.
                                                                                                (цифрами і словами) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                (число, місяць, рік словами) 

Мною, _____________________________________________________________________, нотаріусом
                                                                                                    (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________
                                                (найменування державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву,
_______________________________, цей дублікат ___________________________________________
         назва нотаріального округу)                                                                 (назва документа, дублікат якого видається)
замість втраченого(ї)/зіпсованого(ї) виданий(а)1 _____________________________________________
                                                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові фізичної
______________________________________________________________________________________.
                                                          особи або найменування юридичної особи, якій видано дублікат)
______________________________________________________________________________________,
                                                                                (назва документа, дублікат якого видається)
посвідчений(а), виданий(а) нотаріусом ____________________________________________________
                                                                                                                (найменування державної нотаріальної контори,
______________________________________________________________________________________
                державного нотаріального архіву; прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, назва нотаріального округу)
"___" ____________ ____ року і зареєстрований(а) у реєстрі за N _____.

Примірник _________________________________________________________ зберігається у справах
                                                                (назва документа, дублікат якого видається)
______________________________________________________________________________________
                                     (найменування державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву;
______________________________________________________________________________________.
                                                     прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, назва нотаріального округу) 

Особу ____________________________________________________________, який (яка) отримав(ла)
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
дублікат __________________________________________________________________, встановлено.
                                                                                (назва документа, дублікат якого видано) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                           (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 У разі якщо дублікат документа видається на запит нотаріуса, зазначаються реквізити запиту.

Якщо дублікат видається юридичній особі, після слів "Особу _______ встановлено" зазначається: "Повноваження представника ___________________________________ перевірені".
                               (найменування юридичної особи) 

При видачі дубліката заповіту, посвідченого посадовими особами, переліченими у статті 37, статті 40 Закону України "Про нотаріат", абзац другий напису викладається в такій редакції: "Заповіт
посвідчено _______________________________________"___" ____________ року і зареєстровано у
                                (посада особи та найменування установи) 
книзі для реєстрації заповітів (судовому журналі тощо) за N ________".

У посвідчувальному написі на дублікаті заповіту або в посвідчувальному написі на дублікаті документа, який видається спадкоємцям осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, після слова "встановлено" ("перевірені") додається: "Факт смерті заповідача (особи, за дорученням якої вчинялася нотаріальна дія) перевірено". 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                   (число, місяць, рік словами) 

     Мною, ___________________________________________________________________, нотаріусом
                                                                                           (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 
на підставі
статті 1243 Цивільного кодексу України та у зв'язку зі смертю
_____________________________________________________________________________, який (яка)
                                                (прізвище, ім'я, по батькові того із подружжя, який помер)
помер(ла) "___" ____________ року, накладається заборона відчуження зазначеного в заповіті подружжя майна _______________________________________________________________________
                                                                                                (зазначається майно, щодо
__________________________________________________________________________, яке належить
                                                відчуження якого накладається заборона) 
______________________________________________________________________________________.
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові того із подружжя, який є живим) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                               (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами) 

Мною, _____________________________________________________________________, нотаріусом
                                                                                     (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
на підставі
статті 47 Цивільного кодексу України та у зв'язку з видачею цього свідоцтва накладається заборона відчуження зазначеного у свідоцтві
__________________________________________________________________________________, яке
                                (зазначається майно, щодо відчуження якого накладається заборона)
належить _____________________________________________________________________________,
                                                                                (прізвища, імена, по батькові спадкоємців)
строком на п'ять років. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                             (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                  (число, місяць, рік словами) 

Мною, _____________________________________________________________________, нотаріусом
                                                                                         (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
на підставі
статті 73 Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку з видачею
"___" ____________ року за реєстровим N ____ ______________________________________________
                                                                                                                                                 (прізвище, ім'я,
______________________________________________________________________________________
                                                                                          по батькові спадкоємця)
свідоцтва про право на спадщину за законом/заповітом на майно, набуте
______________________________________________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця)
за договором довічного утримання (догляду), посвідченим "___" ____ року за реєстровим N ________
______________________________________________________________________________________
                                                                (найменування державної нотаріальної контори, назва
______________________________________________________________________________________,
                                                             нотаріального округу, прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса)
накладається заборона відчуження зазначеного в свідоцтві ____________________________________
                                                                                                                                                                     (зазначається майно,
____________________________________________ до _______________________________________.
         щодо відчуження якого накладається заборона)                                         (припинення чи розірвання договору) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами) 

     Мною, ___________________________________________________________________, нотаріусом
                                                                                        (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
на підставі
статті 73 Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку з посвідченням цього договору
______________________________________________________________________________________
                                                                     (довічного утримання (догляду), іпотеки)
накладається заборона відчуження зазначеного в договорі
______________________________________________________________________________________,
                                                (зазначається майно, щодо відчуження якого накладається заборона)
яке належить __________________________________________________________________________,
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові чи найменування власника майна)
до ___________________________________________________________________________________.
                                                                                (припинення чи розірвання договору) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 За цією формою накладається заборона відчуження рухомого і нерухомого майна. У такому разі в тексті посвідчувального напису слова "нерухоме майно" змінюються на "рухоме майно" у відповідних відмінках.

Заборона відчуження накладається на предмет договору застави, ренти, спадкового договору тощо. 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                (число, місяць, рік словами) 

     Мною, ___________________________________________________________________, нотаріусом
                                                                                                      (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
на підставі
статті 73 Закону України "Про нотаріат" і повідомлення
______________________________________________________________________________________
                                (найменування банку (кредитної установи), підприємства чи установи, що видала позику)
про видачу____________________________________________________ позики для ______________
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові позичальника)
______________________________________________________________________________________
                                                                                (будівництва, капітального ремонту чи купівлі)
житлового будинку (квартири) в сумі ________ _____________________________________________
                                                                                                                                                      (сума прописом)
накладається заборона відчуження житлового будинку (квартири), який (яка) розташований(а)
______________________________________________________________________________________
                                                                            (місцезнаходження житлового будинку (квартири)
______________________________________________________________________________________,
                                                                                    або місце розташування земельної ділянки)
до повернення позики в повному обсязі. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________
                             (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                           (число, місяць, рік словами) 

Мною, _____________________________________________________________________, нотаріусом
                                                                                                (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________
                                     (найменування державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву,
______________________________________________________________________________________,
                                                                                         назва нотаріального округу)
на підставі
статті 74 Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку
з _____________________________________________________________________________________
                                                                (зазначаються підстава (припинення чи розірвання), реквізити документа)
договору ______________________________________________________________________________
                                                                      (довічного утримання (догляду), іпотеки тощо; зазначається, ким,
______________________________________________________________________________________
                                                                                коли посвідчено договір, та його реєстровий номер)
знято заборону відчуження ______________________________________________________________,
                                                                                                                (назва майна, його місцезнаходження)
накладену нотаріусом ___________________________________________________________________
                                                                                                                          (прізвище, ініціали нотаріуса,
______________________________________________________________________________________.
                                                найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                              (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

____________
1 За цією формою знімається заборона відчуження рухомого та нерухомого майна.

У такому випадку в тексті посвідчувального напису слова "нерухоме майно" змінюються на "рухоме майно" у відповідних відмінках.

Заборона відчуження знімається з предмета договору застави, ренти, спадкового договору тощо. 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                       (число, місяць, рік словами) 

Мною, _____________________________________________________________________, нотаріусом
                                                                                                (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________
                                                (найменування державної нотаріальної контори, державного нотаріального
______________________________________________________________________________________,
                                                                                архіву, назва нотаріального округу)
на підставі
статті 74 Закону України "Про нотаріат" та у зв'язку зі смертю "___" ____________ року
_____________________________________________________________________________________,
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові відчужувача)
який (яка) був(ла) відчужувачем зазначеного у цьому договорі майна, знято заборону відчуження
______________________________________________________________________________________
                                                                                                     (назва майна,
______________________________________________________________________________________,
                                                                                                його місцезнаходження)
накладену "___" ____________ року за реєстровим N ________ нотаріусом
______________________________________________________________________________________
                                                (прізвище, ініціали нотаріуса, найменування державної нотаріальної контори,
______________________________________________________________________________________.
                                                                назва нотаріального округу, дата накладення заборони) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                              (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

Акт про морський протест

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                     (число, місяць, рік словами) 

     Я, _________________________________________________________________________, нотаріус
                                                                                                (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________,
                                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
прийняв(ла) заяву капітана ______________________________________________________________
                                                                                                (назва і прапор судна, його належність, власник,
______________________________________________________________________________________
                                                приписка, реєстраційний номер, час прибуття в порт, прізвище, ім'я, по батькові
______________________________________________________________________________________
                                                капітана, його громадянство, місце реєстрації або переважного проживання)
про подію, яка мала місце "___" ____________ ____ року під час плавання (стоянки) судна.

     Подія, за заявою капітана, полягає в тому, що _____________________________________________
______________________________________________________________________________________.

     Відповідно до статті 95 Закону України "Про нотаріат" я ознайомився(лась) із даними суднового журналу, поданого мені капітаном "___" ____________ ____ року, і опитав(ла) про обставини події самого капітана та свідків із числа членів суднової команди, в тому числі осіб командного складу, які показали:

     1. _________________________________________________________________________________.
                                     (зазначаються прізвище, ім'я, по батькові капітана і зміст його показань, які ним підписуються) 

     2. _________________________________________________________________________________
                                              (зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, посада, громадянство, місце проживання
______________________________________________________________________________________.
                                                                                свідка і зміст його показань, які ним підписуються) 

     3. _______________________.
                             (те саме) 

     4. _______________________.
                             (те саме) 

     5. _______________________.
                             (те саме) 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

 

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                (число, місяць, рік словами) 

     Ця довіреність посвідчена мною, _____________________________________________, нотаріусом
                                                                                                                (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________.
                                (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу) 

     Довіреність вчинена від імені __________________________________________________________,
                                                                          (найменування юридичної особи, посада, прізвище, ім'я, по батькові представника)
який підписав її в моїй присутності.

     Особу громадянина, який підписав довіреність, встановлено, дієздатність перевірено.

     Правоздатність та дієздатність _________________________________________________________ і
                                                                                                                (найменування юридичної особи)
повноваження представника перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N _____

Стягнуто ______________________
                         (державного мита, плати) 

Печатка 

Нотаріус 

Підпис 

(додаток 7 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

 

Примірний перелік
документів, що не підлягають реєстрації

1. Листи, що надійшли в копії до відома.

2. Повідомлення про засідання, наради, збори і порядок денний.

3. Графіки, наряди, заявки, рознарядки.

4. Інформація, надіслана до відома.

5. Навчальні плани, програми (копії).

6. Тарифи (копії).

7. Поздоровчі листи і запрошення.

8. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені).

9. Квартальні звіти.

10. Форми статистичної звітності.

 

Державна нотаріальна контора
Приватний нотаріус 

 
Адресат 

Акт

___________ N ____________
__________________________
                  (місце складання)

Про відсутність вкладень у конверті та
пошкодження кореспонденції (конверта)

Підстава: Правила ведення нотаріального діловодства, затверджені наказом
Міністерства юстиції України від ___________ N _____.
Складений _________________________________________________________
                          (найменування державної нотаріальної контори (архіву), прізвище та ініціали приватного нотаріуса)
_________________________________________________________________________________.
Присутні: ___________________________________________________________
                                 (посади, прізвища та ініціали) 

"___" ____________ 20__ р. ______________________________________________
                                                                                   (назва організації, від якої надійшов пакет) 
____________________________________ надійшов пакет, в якому при
розкритті не виявлено таких вкладень: ___________________________________
                                                                                          (назва і номери документів, яких не вистачає) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

Акт складено у двох примірниках, один з яких надсилається відправникові для надіслання документів, яких не вистачає. 

     Посада
(Приватний нотаріус) 

Підпис 

Ініціали, прізвище 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації вхідних документів

(додаток 10 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації вихідних документів

(додаток 11 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

 

КНИГА
РЕЄСТРАЦІЇ НАКАЗІВ З АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПИТАНЬ

(додаток 12 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

 

РЕЄСТРАЦІЙНІ ШТАМПИ

 

 

РОЗНОСНА КНИГА ДЛЯ МІСЦЕВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

(додаток 14 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

 

Типова номенклатура справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса

Індекс справ 

Заголовок справи (наряду) 

Кількість справ (томів) 

Строки зберігання і статті за переліком 

Примітка 

01 - Адміністративно-господарська діяльність 

01-01  

Накази Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції у областях, містах Києві та Севастополі з питань основної діяльності та з особового складу (копії) 

  

Доки не мине потреба 

  

01-02 

Накази державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса з адміністративно-господарських питань 

  

3 роки
ст. 16-г 

  

01-03 

Нормативно-правові акти щодо здійснення нотаріальної діяльності, методичні вказівки та рекомендації, інформаційні листи 

  

До заміни новими
ст. 18-б 

  

01-04 

Протоколи виробничих нарад 

  

5 років
ст. 11 

  

01-05 

Квартальні плани та звіти про їх виконання 

  

5 років ст. 153 

  

01-06 

Накази та інші документи з особового складу 

  

75 років 

  

01-07 

Статистичні звіти про вчинені нотаріальні дії, стягнення державного мита, плати за вчинення нотаріальних дій тощо 

  

10 років
ст. 298-б 

  

01-08 

Первинні документи та додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і є підставою для записів у реєстрах бухгалтерського обліку та податкових записах (касові, банківські документи, повідомлення банків, акти про приймання, здавання і списання майна, матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти тощо) 

  

3 роки1
ст. 315 

1 За умови завершення перевірки органами державної податкової служби з питань дотримання податкового законодавства. У разі виникнення спору, розбіжностей, слідчих і судових справ - зберігаються до винесення остаточного рішення.

01-09 

Документи (довідки, акти, доповідні записки) про результати перевірок державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса 

  

5 років
ст. 110, 342 

  

01-10 

Документи (довідки, аналізи) з узагальнення нотаріальної практики 

  

Доки не мине потреба 

  

01-11 

Документи з грифом "Для службового користування" 

  

ЕК 

  

01-12 

Документи (акти, звіти, листи, заявки) з обліку, зберігання та витрачання спеціальних бланків нотаріальних документів та спеціальних бланків інформаційної системи Міністерства юстиції України 

  

3 роки
ст. 36Д 

  

01-13 

Документи (акти, квитанції) про знищення печаток і штампів  

  

3 роки
ст. 36Д 

  

01-14 

Листування з юридичними та фізичними особами з питань нотаріальної діяльності  

  

5 років
ст. 30, 69 

  

01-15 

Особові справи осіб, які перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом 

  

Постійно 

  

01-16 

Акти приймання-передавання з усіма документами та додатками, складені при зміні завідувача державної нотаріальної контори, особи, відповідальної за ведення нотаріального діловодства  

  

5 років
ст. 55-а 

  

01-17 

Акти приймання-передавання з усіма документами та додатками, складені при заміщенні приватного нотаріуса, зупиненні нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, тощо 

  

5 років
ст. 55-а 

  

01-18 

Журнал реєстрації фактів заміщення нотаріуса 

  

Постійно 

  

01-19 

Особові рахунки працівників 

  

75 років ст. 316-а 

  

01-20 

Книга обліку оприбуткування спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України 

  

Постійно 

Перехідна 

01-21 

Документи (запити, вимоги, заяви, витяги, інформаційні довідки тощо) щодо внесення відомостей до Єдиних та Державних реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України та надання інформації за даними Єдиних та Державних реєстрів 

  

3 роки 

  

01-22 

Книга реєстрації наказів з особового складу 

  

Постійно 

Перехідна 

01-23 

Книга реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань 

  

3 роки
ст. 100-б 

  

01-24 

Журнал реєстрації вхідних документів 

  

3 роки ст. 100-б 

Перехідна 

01-25 

Журнал реєстрації вихідних документів 

  

3 роки ст. 100-б 

Перехідна 

01-26 

Журнал обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщенням державної нотаріальної контори, приміщенням, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса 

  

3 роки1 

Перехідна1 

01-27 

Розносна книга для місцевої кореспонденції 

  

1 рік1
ст. 101 

1 Після закінчення книги 

01-28 

Книга обліку літератури 

  

Доки не мине потреба1 

1 Перехідна 

02 - Вчинення нотаріальних дій 

02-01 

Договори відчуження житлових будинків та документи, на підставі яких вони посвідчувались 

  

75 років
ЕПК 

  

02-02 

Договори про відчуження земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались 

  

75 років
ЕПК 

  

02-03 

Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались 

  

75 років
ЕПК 

  

02-04 

Договори про відчуження іншого нерухомого майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались 

  

75 років
ЕПК 

  

02-05 

Договори довічного утримання (догляду) та документи, на підставі яких вони посвідчувались 

  

75 років
ЕПК 

  

02-06 

Договори про приватизацію державного чи комунального майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались 

  

75 років
ЕПК 

  

02-07 

Договори про заставу (іпотеку) майна та документи, на підставі яких вони посвідчувались 

  

75 років
ЕПК 

  

02-08 

Договори відчуження транспортних засобів та документи, на підставі яких вони посвідчувались 

  

25 років 

  

02-09 

Договори оренди земельних ділянок та документи, на підставі яких вони посвідчувались 

  

75 років
ЕПК 

  

02-10 

Інші договори (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном тощо) 

  

75 років
ЕПК 

  

02-11 

Шлюбні договори 

  

75 років
ЕПК 

  

02-12 

Заповіти (у тому числі секретні заповіти) 

  

75 років
ЕПК 

  

02-13 

Спадкові договори та документи, на підставі яких вони посвідчувалися 

  

75 років
ЕПК 

  

02-14 

Спадкові справи 

  

75 років ЕПК1 

1 Перехідні 

02-15 

Заяви про вжиття заходів до охорони спадкового майна, по яким припинено провадження 

  

75 років
ЕПК 

  

02-16 

Заяви від неповнолітніх віком від 14-ти до 18-ти років про їх згоду на виїзд на постійне місце проживання за кордон 

  

5 років 

  

02-17 

Звернення фізичних та юридичних осіб, що надійшли до державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса, та результати їх розгляду 

  

5 років1
ст. 29-б 

1 У разі неодноразового звернення 5 років після останнього розгляду 

02-18 

Довіреності із зазначенням строку їх дії (у тому числі довіреності, видані в порядку передоручення) 

  

3 роки1 

1 Після закінчення терміну їх дії 

02-19 

Довіреності без зазначення строку їх дії 

  

постійно

1 3 роки після їх скасування 

02-20 

Копії виконавчих написів та документи, на підставі яких вони вчинені 

  

3 роки 

  

02-21 

Заяви про видачу дублікатів документів, які зберігаються у державній нотаріальній конторі, у приватного нотаріуса  

  

3 роки
ст. 121 

  

02-22 

Документи, (у тому числі заяви, описи, свідоцтва), прийняті на зберігання 

  

75 років
ЕПК 

  

02-23 

Документи про прийняття в депозит або повернення з депозиту грошових сум і цінних паперів 

  

10 років 

  

02-24 

Документи (заяви, свідоцтва) про передачу заяв фізичних і юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам  

  

3 роки 

  

02-25 

Свідоцтва про посвідчення фактів, що громадянин є живим, перебуває у певному місці, свідоцтва про час пред'явлення документа 

  

3 роки 

  

02-26 

Свідоцтва виконавцю заповіту, протоколи про оголошення секретних заповітів та документи до них тощо  

  

75 років 

  

02-27 

Свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) 

  

75 років 

  

02-28 

Опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місце перебування якої невідомо, та договори на управління спадщиною 

  

75 років
ЕПК 

  

02-29 

Протести векселів та документи, на підставі яких вони вчинені 

  

5 років 

  

02-30 

Акти про морські протести та документи до них 

  

3 роки 

  

02-31 

Постанови про відмову у вчиненні нотаріальних дій та листування з питань відмови у вчиненні нотаріальних дій 

  

5 років 

  

02-32 

Документи (постанови, ухвали, повідомлення тощо) по накладенню і зняттю заборон та арештів відчуження нерухомого та рухомого майна  

  

75 років 

  

02-33 

Реєстри для реєстрації нотаріальних дій 

  

Постійно 

  

02-34 

Алфавітна книга обліку договорів відчуження нерухомого майна 

  

75 років1 

1 Перехідна 

02-35 

Алфавітна книга обліку інших договорів 

  

75 років1 

1 Перехідна 

02-36 

Алфавітна книга обліку заповітів 

  

75 років1 

1 Перехідна 

02-37 

Алфавітна книга обліку договорів довічного утримання (догляду) 

  

75 років1 

1 Перехідна 

02-38 

Книга обліку і реєстрації спадкових справ 

  

75 років1 

1 Перехідна 

02-39 

Алфавітна книга обліку спадкових справ 

  

75 років1 

1 Перехідна 

02-40 

Реєстри для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів 

  

75 років1 

1 Перехідна 

02-41 

Алфавітна книга обліку реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів 

  

75 років1 

1 Перехідна 

02-42 

Книга обліку заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або над майном фізичної особи, місцеперебування якої невідоме 

  

75 років1 

Перехідна1 

02-43 

Книга обліку цінностей при вжитті заходів щодо охорони спадкового майна 

  

75 років1 

Перехідна1 

02-44 

Книга обліку депозитних операцій 

  

10 років 

  

02-45 

Книга обліку договорів на управління спадщиною 

  

75 років ЕПК 

Перехідна 

02-46 

Книга обліку особових рахунків депонентів 

  

10 років 

  

02-47 

Журнал реєстрації звернень, що надійшли під час прийому фізичних та юридичних осіб 

  

5 років
ст. 95 

  

03 - Архів 

03-01 

Паспорт архіву 

  

До заміни новим
ст. 37 Д 

  

03-02 

Справа фонду (історична довідка, акти перевіряння наявності та стану документів, акти приймання-передавання документів від структурних підрозділів та на державне зберігання, акти про вилучення документів для знищення, про нестачу й непоправні пошкодження документів)

  

Пост.
ст. 107 

  

03-03 

Описи справ постійного зберігання 

  

Постійно
Ст. 109-а 

  

03-04 

Описи справ тривалого (понад 10 років) зберігання 

  

3 роки1
ст. 109-б 

1 Після знищення справ 

03-05 

Описи справ тимчасового зберігання (до 10 років включно) 

  

3 роки1
ст. 109-б 

1 Після знищення справ 

03-06 

Книга обліку видачі документів з архіву для ознайомлення 

  

1 рік
ст. 120 

Після повернення документів 

03-07 

Номенклатура справ державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса 

  

Постійно
ст. 89-а 

До передачі в державний нотаріальний архів 

Методичні вказівки із застосування типової номенклатури справ державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса

Типова номенклатура установлює типовий склад справ, що утворюються в діловодстві державних нотаріальних контор і приватних нотаріусів (далі - Типова номенклатура), з єдиною системою індексації кожної справи та зазначенням строків їх зберігання і є нормативним актом.

Типова номенклатура складена на основі вивчення складу і змісту документів державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів і має на меті надання їм практичної і методичної допомоги у веденні нотаріального діловодства, організації зберігання документів і формуванні справ, а також відборі документів для знищення.

При складанні індивідуальної номенклатури слід мати на увазі таке:

1. Індивідуальна номенклатура справ укладається у двох примірниках щороку строком на один діловодний рік, затверджується та запроваджується в дію з 1 січня.

2. Перший примірник індивідуальної номенклатури державної нотаріальної контори залишається у відповідній справі (наряді) державної нотаріальної контори приватного нотаріуса, а другий примірник передається до державного нотаріального архіву.

Перший примірник індивідуальної номенклатури приватного нотаріуса залишається у справах приватного нотаріуса, а другий - передається на зберігання до архіву приватного нотаріуса.

3. Примірник індивідуальної номенклатури справ є документом постійного зберігання.

4. Приватні нотаріуси, які зареєстрували приватну нотаріальну діяльність в поточному році, складають індивідуальну номенклатуру з початку нотаріальної діяльності в даному нотаріальному окрузі.

5. З Типової номенклатури справ в індивідуальну номенклатуру справ переносяться справи (наряди), реєстри, книги, журнали тощо.

6. Не допускається включення до індивідуальної номенклатури справ, не передбачених Типовою номенклатурою.

7. При складанні індивідуальної номенклатури справ строки зберігання справ, передбачених Типовою номенклатурою, переносяться до індивідуальної і не можуть бути скорочені.

8. Відмітка "доки не мине потреба" означає, що документація має тривале практичне значення. Строк її зберігання визначається державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом, але не може бути менше одного року.

Якщо до строку зберігання додана відмітка "ЕПК" (експертно-перевірна комісія), це означає, що частина таких документів може мати культурне значення і після проведення експертизи їх цінності повинна включатися до складу Національного архівного фонду України.

При складанні індивідуальної номенклатури справ враховуються всі відмітки, зазначені в графі "Примітка" Типової номенклатури.

На підставі Типової номенклатури справ складається індивідуальна номенклатура справ кожної державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса.

Форма індивідуальної номенклатури справ державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса (додаток 16) повинна відповідати формі Типової номенклатури.

При заповненні граф індивідуальної номенклатури справ державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса необхідно врахувати такий порядок.

Кожна справа, включена до індивідуальної номенклатури, повинна мати умовне позначення (арабськими цифрами) - індекс. Індекс справ складається з індексу напряму діяльності і порядкового номера справи.

Наприклад: 02-08, де 02-найменування напряму діяльності, 8-номер справи згідно з порядком нумерації в межах розділу.

У другій графі наводиться заголовок справи. Він повинен відтворювати вид документів і розкривати їх зміст.

Основною частиною заголовка є викладення питання, з якого справа заводиться. Заголовки в номенклатурі повинні бути короткими, чіткими, гранично точними. У заголовку вказуються види документів (договори, свідоцтва, листування), період, за який створено документи.

Усі документи з грифом "Для службового користування" формуються в одну справу із заголовком "Для службового користування".

Справи з питань, вирішення яких триває більше року (перехідні справи), вносяться до індивідуальної номенклатури справ кожного року протягом всього терміну їх вирішення.

Третя графа (кількість справ) заповнюється після закінчення діловодного року, коли відомо, яка кількість справ утворилася у минулому діловодному році. Ці дані підлягають обов'язковому відображенню у підсумковому запису, який оформляється після закінчення діловодного року.

У графі четвертій вказуються строки зберігання кожної справи.

У п'ятій графі індивідуальної номенклатури робляться відмітки про заведення справ, передачу їх в архів, про перехідні справи.

У кінці року індивідуальна номенклатура обов'язково закривається підсумковим записом, в якому зазначаються кількість і категорії фактично заведених за рік справ. Підсумковий запис скріплює своїм підписом завідувач державної нотаріальної контори чи приватний нотаріус.

Документи тимчасового (до 10 років включно) зберігання підлягають знищенню після закінчення строків їх зберігання за Типовою номенклатурою справ на підставі акта про вилучення документів для знищення встановленого зразка (додаток 24).

Відбір документів, строки зберігання яких закінчилися та складання акта про вилучення документів для знищення здійснюються тільки після підготовки державною нотаріальною конторою, приватним нотаріусом описів справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання за цей самий період.

Документи тривалого (понад 10 років) зберігання зберігаються протягом 10 років в архіві державної нотаріальної контори. Після закінчення цього строку вони передаються до державного нотаріального архіву належним чином оформлені за описами встановленого зразка. Передача справ оформляється актом приймання-передавання.

Документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

У разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в порядку, установленому законодавством.

(додаток 15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

 

Державна нотаріальна контора
(приватний нотаріус)

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ
 
___________ N ___________
на ____ рік 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач державної нотаріальної контори
(приватний нотаріус)
Підпис (прізвище, ім'я, по батькові)
Дата 

_________________________________________________________________________________________________
(назва розділу*)

Завідувач державної нотаріальної контори
(приватний нотаріус)

Дата  

 
______________
(підпис) 

 
__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК Головного
управління юстиції
___________ N _____ 

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ЕПК державного
архіву
___________ N _____ 

____________
* Найменування напряму діяльності.

(додаток 16 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

 

Підсумковий запис про категорії та кількість заведених справ

За строками Зберігання 

Усього 

У тому числі 

Таких що переходять 

З позначкою ЕПК 

Постійного 

  

  

  

Тривалого
(понад 10 років) 

  

  

  

Тимчасового
(до 10 років включно) 

  

  

  

РАЗОМ 

  

  

  

Завідувач державної
нотаріальної контори
(Приватний нотаріус)

Дата

Підсумкові відомості передано в архів установи 

ПОГОДЖЕНО  

  

ПОГОДЖЕНО  

Протокол ЕК установи

від ______ N ____  

  

Протокол ЕПК (ЕК)
державного
нотаріального архіву
від _________ N ____  

 

КНИГА ОБЛІКУ І РЕЄСТРАЦІЇ СПАДКОВИХ СПРАВ

(додаток 18 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

 

Внутрішній опис документів справи N ______

Разом _______ /___________ / нотаріально посвідчених документів
                    (цифрами і словами)

Кількість аркушів справи ___________________/__________________/
                                                               (цифрами і словами)
Кількість аркушів внутрішнього опису _____ /_______________ /
                                                                                      (цифрами і словами)
Звірку наявності нотаріальних документів відповідно до реєстру для реєстрації нотаріальних дій проведено. 

Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус)
Дата 

 
 
__________________
(підпис) 

 
 
________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Відповідальна особа державного нотаріального архіву
(Головного управління юстиції)
Дата 

 
 
__________________
(підпис) 

 
 
________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 19 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

 

ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС СПРАВИ N ________ (РОЗДІЛУ ОПИСУ)

У справі (розділі опису) підшито (вкладено) і пронумеровано ____________
                                                                                                                                                (цифрами
_______________________________________________________ аркуша(ів),
                                                                і літерами) 

у тому числі: літерні аркуші _________________________________________,

пропущені номери аркушів __________________________________ + аркушів

внутрішнього опису _______________________________________________ 

Особливості фізичного стану та формування справи 

Номери аркушів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завідувач державної нотаріальної
контори (Приватний нотаріус) 

 
________________
(підпис)  

 
_______________________
        (розшифрування підпису)  

Дата 

  

  

 

  

 

Державна нотаріальна контора
(Приватний нотаріус)

Фонд N _____ 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус) 

ОПИС N    

справ постійного зберігання
за __________ рік 

________
   (підпис) 

______________________
     (розшифрування підпису) 

  

Дата
Печатка 

N з/п 

Індекс справи 

Заголовок справи (тому, частини) 

Дата справи (тому, частини) 

Кількість аркушів у справі (томі, частині) 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

У цей розділ опису внесено _______/________________ / справ з N __ по N __,
                                                                      (цифрами і літерами) 

у тому числі:
літерні номери ____________________
пропущені номери ________________ 

Відповідальна за діловодство особа
державної нотаріальної контори
(приватний нотаріус)  

 
 
_____________
(підпис)  

 
 
____________________
   (розшифрування підпису)  

Дата 

  

  

СХВАЛЕНО  

СХВАЛЕНО  

ПОГОДЖЕНО  

Протокол ЕК Головного управління юстиції

від _________ N ____  

Протокол ЕПК
державного архіву

_________ N ____  

Керівник державного
нотаріального архіву

______ _______________________
 (підпис)        (розшифрування підпису) 

  

  

Дата 

 

Державна нотаріальна контора
(Приватний нотаріус)

Фонд N _____ 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус) 

ОПИС N  

справ тривалого (понад 10 років)
зберігання
за __________ рік 

________
   (підпис)

______________________
    (розшифрування підпису) 

Дата
Печатка 

N з/п 

Індекс справи 

Заголовок справи (тому, частини) 

Дата справи (тому, частини) 

Строк зберігання справи (тому, частини) 

Кількість аркушів (у томі, частині)   

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

У цей розділ опису внесено _______/________________ / справ з N __ по N __,
                                                                           (цифрами і літерами) 

у тому числі:
літерні номери ____________________
пропущені номери ________________ 

Відповідальна за діловодство особа
державної нотаріальної контори
(приватний нотаріус)  

 
 
_____________
(підпис)  

 
 
___________________
  (розшифрування підпису)  

Дата 

  

  

СХВАЛЕНО  

СХВАЛЕНО  

ПОГОДЖЕНО  

Протокол ЕК Головного управління юстиції

від _________ N ____  

Протокол ЕПК
державного архіву

_________ N ____  

Керівник державного
нотаріального архіву

______ _______________________
 (підпис)        (розшифрування підпису) 

  

  

Дата 

 

Державна нотаріальна контора
(приватний нотаріус) 

  

АКТ

_________________ N ______
_________________________
       (місце складання) 

про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач державної нотаріальної контори (приватний нотаріус)
__________ __________________________
       (підпис)             (прізвище, ім'я, по батькові) 

Дата

Печатка 

На підставі ____________________________________________________________________________
                                                                (назва і вихідні дані переліку документів із зазначенням строків їх
______________________________________________________________________________________
                                                                                зберігання або типової номенклатури справ)
відібрані до знищення як такі, що не мають науково-історичної цінності та втратили практичне значення, документи фонду N ________________________________________________
                                                                                                                                (найменування фонду) 

Разом ________________________________________________________ справ за ___________ роки
                                                                                (цифрами і словами) 

Відповідальна за діловодство особа
державної нотаріальної контори
(приватний нотаріус)

Дата  

 
 
________________
(підпис) 

 
 
______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

ПОГОДЖЕНО 

СХВАЛЕНО 

Протокол засідання ЕПК
державної архівної установи
_______________ N _____ 

Протокол засідання ЕК
Головного управління юстиції
_____________ N _____ 

     Описи справ постійного (тривалого) зберігання за _________________________________ роки
схвалено, а з особового складу погоджено з ЕПК
__________________________________________
                                                                                                                                (найменування державної архівної установи)
(протокол від ____________ N __________)

Документи в кількості ___________________________________________________________ справ
                                                                                                                (цифрами і словами)
вагою ________________________________ кг здано в _____________________________________
                                (найменування установи)
________________________________________________ на переробку за приймально-здавальною
накладною від
________________ N __________ або знищено шляхом спалення. 

Посада особи,
яка здала (знищила) документи

Дата 

 
____________
 (підпис) 

 
___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 24 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)

 

Державна нотаріальна контора
(Приватний нотаріус) 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач державної нотаріальної контори
(приватний нотаріус) 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач державного нотаріального архіву
(приватний нотаріус) 

_______
(підпис) 

___________________________
(розшифрування підпису) 

_______
(підпис) 

___________________________
(розшифрування підпису) 

Дата 

Печатка  

Дата 

Печатка  

АКТ

_________________________________
                                  (місце складання)

приймання-передавання документів
до державного нотаріального архіву
 

Підстава:
________________________________________________________________________
                                          (зміст рішення, номер і повна назва фонду, що передається;
________________________________________________________________________
                                                                   найменування та адреса
________________________________________________________________________
                                                          установи здавальника)
____________________________________________________________________ здав,
а ___________________________________________________ прийняв документи за _______ роки,
                (найменування та адреса державного нотаріального архіву)
а також і довідковий апарат до них: 

N з/п 

Номер і назва описів  

Кількість примірників кожного опису  

Кількість справ  

Примітка  

Номери відсутніх справ ____________________________________________

Усього прийнято ________________________________ Фонд N __________
                                                           (цифрами і літерами) 

Передавання здійснив:

_____________________________
 (посада, підпис, розшифрування підпису)

Дата 

Приймання здійснив:

_____________________________
 (посада, підпис, розшифрування підпису) 

Дата 

 

Державна нотаріальна контора
(Приватний нотаріус) 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Фонд N _________

ОПИС N 1
справ постійного зберігання
за ____ рік
 

Завідувач державної нотаріальної контори (Приватний нотаріус)
 
________ _____________________
    (підпис)        (розшифрування підпису) 

  

Дата 

N з/п 

Індекс справи 

Заголовок справи (тому, частини) 

Дата справи (тому, частини) 

Кількість аркушів у справі (томі, частині) 

Примітка 

У цей розділ опису внесено ________________ справ з N _______
                                                               (цифрами і літерами) 

до N __________, у тому числі:

літерні номери _____________________

пропущені номери __________________ 

Голова ЕК Головного управління
юстиції у ______________________ 

______________
(підпис) 

_______________________
(розшифрування підпису) 

Дата 

  

  

СХВАЛЕНО  

СХВАЛЕНО  

ПОГОДЖЕНО  

Протокол ЕПК
державного архіву
_________ N ______  

Протокол ЕК Головного
управління юстиції
_________ N ______  

Завідувач державного
нотаріального архіву
______ _____________________
 (підпис)    (розшифрування підпису)  

Дата 

 

Державна нотаріальна контора
(Приватний нотаріус) 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Фонд N _________

ОПИС N 2
справ тривалого (понад 10 років)
зберігання
за ____ рік
 

Завідувач державної нотаріальної контори (Приватний нотаріус)
 
________ _____________________
   (підпис)          (розшифрування підпису) 

  

Дата 

N з/п 

Індекс справи 

Заголовок справи (тому, частини) 

Дата справи (тому, частини) 

Строк зберігання справи (тому, частини)  

Кількість аркушів у справі (томі, частині)  

Примітка 

7  

У цей розділ опису внесено ________________ справ з N _______
                                                                (цифрами і літерами) 

до N __________, у тому числі:

літерні номери _____________________

пропущені номери __________________ 

Голова ЕК Головного управління
юстиції у ______________________ 

______________
(підпис) 

_______________________
(розшифрування підпису) 

Дата 

  

  

СХВАЛЕНО  

СХВАЛЕНО  

ПОГОДЖЕНО  

Протокол ЕПК
державного архіву
_________ N ______  

Протокол ЕК Головного
управління юстиції
_________ N ______  

Завідувач державного
нотаріального архіву
______ _____________________
 (підпис)    (розшифрування підпису)  

Дата 

 

Державна нотаріальна контора
(Приватний нотаріус) 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Фонд N _________

ОПИС N 3
справ тимчасового (до 10 років
включно) зберігання
за ____ рік
 

Завідувач державної нотаріальної контори (Приватний нотаріус)
 
________ _____________________
  (підпис)        (розшифрування підпису) 

  

Дата 

N з/п 

Індекс справи 

Заголовок справи (тому, частини) 

Дата справи (тому, частини) 

Строк зберігання справи (тому, частини)

Кількість аркушів у справі (томі, частині)  

Примітка   

7  

У цей розділ опису внесено ________________ справ з N _______
                                                                 (цифрами і літерами) 

до N __________, у тому числі:

літерні номери _____________________

пропущені номери __________________ 

Голова ЕК Головного управління
юстиції у ______________________ 

______________
(підпис) 

_______________________
(розшифрування підпису) 

Дата 

  

  

СХВАЛЕНО  

СХВАЛЕНО  

ПОГОДЖЕНО  

Протокол ЕПК
державного архіву
_________ N ______  

Протокол ЕК Головного
управління юстиції
_________ N ______  

Завідувач державного
нотаріального архіву
______ _____________________
 (підпис)    (розшифрування підпису)  

Дата 

 

Головне управління юстиції

АКТ

____________________ N ______
_____________________________
               (місце складання)
про вилучення справ (документів)
приватного нотаріуса для передачі
на зберігання до державного
нотаріального архіву

______________________________________
(експертна комісія при Головному управлінні
юстиції у ________________________________)

Підстава _____________________________________________________
_____________________________________________________________

справи (документи) вилучаються на виконання вимог статті 301 Закону України "Про нотаріат"_________________________________________________________________

Перелік справ (документів) фонду N ___________________
                                                                                                (назва фонду) 

N з/п 

Опис N  

Справа N (аркуші документів N) 

Заголовок справи, тому (заголовки документів) 

Крайні дати справи, тому (документів) 

Кількість аркушів у справі, томі (документів) 

Примітка 

Фізичний стан справ (документів), що вилучаються (упорядкований стан, неупорядкований стан). 

Голова Комісії: 

____________
(підпис) 

_____________________________
(розшифрування підпису) 

Члени Комісії:  

____________
(підпис)  

_____________________________
(розшифрування підпису)  

____________
(підпис) 

_____________________________
(розшифрування підпису) 

 

АЛФАВІТНА КНИГА ОБЛІКУ ЗАПОВІТІВ

А ______________________

Б ______________________

В ______________________

Г ______________________

(Правила доповнено додатком 30 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)
 

АЛФАВІТНА КНИГА ОБЛІКУ СПАДКОВИХ СПРАВ

А ______________________

Б ______________________

В ______________________

Г ______________________

(Правила доповнено додатком 31 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)
 

АЛФАВІТНА КНИГА ОБЛІКУ ДОГОВОРІВ

А ______________________

Б ______________________

В ______________________

Г ______________________

(Правила доповнено додатком 32 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)
 

АЛФАВІТНА КНИГА ОБЛІКУ ЗАБОРОН ВІДЧУЖЕННЯ І АРЕШТІВ МАЙНА

А ______________________

Б ______________________

В ______________________

Г ______________________

(Правила доповнено додатком 33 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 16.11.2009 р. N 2151/5)
 

КНИГА ОБЛІКУ
заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або над майном фізичної особи, місцеперебування якої невідоме