Идет загрузка документа (291 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции об организации исполнения Положения о прохождении военной службы военнослужащими Службы безопасности Украины

СБУ
Приказ, Инструкция от 14.10.2008 № 772
редакция действует с 16.07.2019

Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України

Наказ Служби безпеки України
від 14 жовтня 2008 року N 772

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 грудня 2008 р. за N 1323/16014

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Служби безпеки України
 від 25 вересня 2009 року N 624
,
 від 3 листопада 2009 року N 710
,
 від 16 вересня 2010 року N 494
,
 від 15 грудня 2010 року N 635
,
 
наказами Центрального управління Служби безпеки України
від 22 квітня 2013 року N 163
,
 від 5 грудня 2015 року N 776
,
від 31 травня 2019 року N 864

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 2007 року N 1262, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України (далі - Інструкція), що додається.

2. Начальникам підрозділів Центрального управління, регіональних органів, органів військової контррозвідки, керівникам навчальних, наукових, науково-дослідних та інших закладів, установ Служби безпеки України та Штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України організувати вивчення Інструкції особовим складом та суворо дотримуватися її вимог у практичній діяльності.

3. Начальнику Управління роботи з особовим складом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України.

 

Т. в. о. Голови Служби 

В. Наливайченко 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України

(У тексті цієї Інструкції посилання на додатки 3 - 13 замінено посиланнями відповідно на додатки 2 - 12 згідно з наказом Центрального управління Служби безпеки України від 22 квітня 2013 року N 163)

I. Загальні засади

1.1. Ця Інструкція визначає механізм реалізації вимог Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України (далі - Положення).

1.2. Застосування вимог Положення до військовослужбовців здійснюється рішеннями начальників, яким надано таке право Положенням і наказами Служби безпеки України. Ці рішення оформляються наказами по особовому складу, які підписуються керівництвом Служби безпеки України або керівниками підрозділів Центрального управління, регіональних органів, органів військової контррозвідки, навчальних, наукових, науково-дослідних та інших закладів, установ Служби безпеки України та Штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі - органи, підрозділи, заклади, установи).

У разі тимчасової відсутності зазначених начальників рішення з питань проходження військової служби приймаються особами, на яких покладено або за якими посадовими обов'язками передбачено тимчасове виконання обов'язків за цими посадами.

1.3. На військовослужбовців, які подаються до присвоєння військового звання (пониження у військовому званні, позбавлення військового звання, поновлення у військовому званні), призначення на посади (крім призначення на рівні посади без зміни профілю службової діяльності) або звільнення з військової служби, в органах, підрозділах, закладах, установах Служби безпеки України оформляються подання на бланках (додатки 1 - 5 до цієї Інструкції), які підписуються їх прямими начальниками та направляються в порядку підпорядкування через підрозділи кадрового забезпечення для прийняття рішення начальниками, зазначеними в пункті 1.2 цієї Інструкції. Зазначені подання готуються підрозділами, в яких проходять військову службу вказані військовослужбовці (крім подань до призначення на посади в інші органи, підрозділи, заклади, установи та їх структурні підрозділи, які готуються цими органами, підрозділами, закладами, установами та їх структурними підрозділами за погодженням з прямими начальниками військовослужбовців). Організаційно-методичне забезпечення їх підготовки здійснює Управління роботи з особовим складом.

(абзац перший пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби безпеки України від 16.09.2010 р. N 494)

У поданнях щодо призначення на посади, присвоєння чергового військового звання "полковник", достроково або на один ступінь вище за військове звання, передбачене штатною посадою, пониження у військовому званні, позбавлення військового звання, поновлення у військовому званні зазначаються стисла характеристика ділових та моральних якостей військовослужбовця, професійна підготовка, відповідність кваліфікаційним вимогам, рівень фізичної підготовки, стан справ на ділянці роботи, за яку він відповідає, досягнуті результати.

(абзац другий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
наказами Центрального управління Служби безпеки України
від 22.04.2013 р. N 163
,
 від 05.12.2015 р. N 776
,
у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

При переміщенні в інший орган, підрозділ, заклад, установу в поданнях також зазначаються підстави для цього, у тому числі й висновок військово-лікарської комісії (якщо військовослужбовець подається до переміщення за станом його здоров'я або сімейними обставинами у зв'язку зі станом здоров'я членів його сім'ї).

Переміщення військовослужбовців на рівні посади (до начальника відділу включно) в межах органу, підрозділу, закладу, установи Служби безпеки України без зміни профілю службової діяльності здійснюється на підставі рапортів, погоджених прямим начальником, до повноважень якого віднесено призначення військовослужбовців на посади, які вони займатимуть.

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом четвертим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776
,
абзац четвертий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

Призначення військовослужбовця, який перебуває у розпорядженні відповідного начальника, здійснюється на підставі подання до призначення (додаток 4 до цієї Інструкції).

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776
,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий
 вважати відповідно абзацами шостим - десятим
)

У разі оформлення подання до звільнення з військової служби у ньому зазначається: що стало підставою для оформлення документів до звільнення; коли і ким проведено бесіду про звільнення; чи ознайомлений військовослужбовець із розрахунком вислуги років; його ставлення до звільнення; обставини, що визначають необхідність звільнення за вказаними в поданні підпунктами і пунктами Положення; право військовослужбовця на носіння військової форми одягу; клопотання про вид заохочення; інформація про використання військовослужбовцем передбачених законодавством відпусток та необхідність виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток; пропозиції про припинення доступу до державної таємниці.

(абзац шостий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

Крім того, у поданнях робиться висновок про доцільність вчинення зазначених у цих поданнях дій: призначення на посади; присвоєння військового звання (у тому числі й достроково); пониження у військовому званні; позбавлення військового звання; поновлення у військовому званні; звільнення з військової служби.

Якщо за результатами службового розслідування уповноваженою посадовою особою в межах її компетенції прийнято рішення про пониження у військовому званні, позбавлення військового звання чи поновлення у військовому званні, підготовка відповідних подань не здійснюється.

(абзац восьмий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з 
наказами Центрального управління Служби безпеки України
від 22.04.2013 р. N 163
,
від 31.05.2019 р. N 864)

Безпосередні начальники, яким не надано право підпису подання із зазначених питань, можуть порушувати клопотання про це шляхом подання рапорту в порядку підпорядкування.

У разі прийняття громадян на військову службу за контрактом у Службу безпеки України та заміщення військових посад цивільними особами складаються відповідні висновки згідно з нормативно-правовими актами Служби безпеки України, що регламентують порядок комплектування кадрами органів, підрозділів, закладів і установ Служби безпеки України.

1.4. Військовослужбовці, які досягають граничного віку перебування на військовій службі у наступному році та виявили бажання залишитися на військовій службі понад граничний вік, подають до 20 липня поточного року в установленому порядку рапорти на ім'я начальників, які відповідно до пункту 7 Положення мають право приймати рішення про залишення на військовій службі понад граничний вік.

Начальники, у підпорядкуванні яких військовослужбовці проходять військову службу, письмово викладають свою позицію щодо доцільності залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік, про що робиться відмітка на рапорті військовослужбовця. Рапорти з позицією начальника органу, підрозділу, закладу, установи в установленому порядку до 01 серпня поточного року передаються до підрозділів кадрового забезпечення.

На підставі отриманих рапортів підрозділи кадрового забезпечення у період з 10 серпня до 20 серпня поточного року направляють військовослужбовців на медичний огляд до закладу охорони здоров'я Служби безпеки України для визначення ступеня придатності до військової служби за відповідною графою згідно з чинним законодавством України.

Про результати проходження медичного огляду підрозділ кадрового забезпечення інформує начальника органу, підрозділу, закладу, установи для прийняття ним рішення щодо порушення клопотання про залишення на військовій службі понад граничний вік або про звільнення.

Клопотання (у вигляді рапорту) про залишення особи офіцерського складу на військовій службі понад граничний вік готується начальником органу, підрозділу, закладу, установи на ім'я Голови Служби безпеки України та погоджується із заступником Голови Служби безпеки України (згідно з розподілом функціональних обов'язків). За результатами погодження органом, підрозділом, закладом, установою готуються персональні списки офіцерів, рекомендованих до залишення на військовій службі понад граничний вік (додаток 6 до цієї Інструкції), та до 01 листопада поточного року надсилаються до Управління роботи з особовим складом разом із клопотаннями, рапортами військовослужбовців та документами про результати проходження ними медичного огляду для узагальнення та затвердження Головою Служби безпеки України або особою, яка виконує його обов'язки.

На військовослужбовців, які досягають граничного віку перебування на військовій службі згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" та стосовно яких не прийнято рішення про залишення на військовій службі понад граничний вік, безпосередні та прямі начальники повинні своєчасно, але не пізніше ніж за місяць до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі, підготувати подання до звільнення з військової служби (додаток 5 до цієї Інструкції) у запас або у відставку та не пізніше ніж за 20 днів до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі надіслати узгоджене подання до Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України або підрозділу кадрового забезпечення.

Рішення про залишення осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі приймається начальником органу, підрозділу, закладу, установи, у підпорядкуванні якого вони проходять військову службу. Прийняттю такого рішення має передувати здійснення заходів, передбачених абзацами першим - четвертим цього пункту. Персональні списки осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу, стосовно яких прийнято рішення про залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, щороку до 01 грудня надсилаються до Управління роботи з особовим складом.

У такому самому порядку здійснюється продовження військової служби військовослужбовцям, яких залишено на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі на строк, менший ніж до досягнення ними граничного віку перебування в запасі.

Щодо прийнятих рішень про залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік оголошується їм особисто прямими начальниками. В особових справах цих осіб (розділ 10 послужного списку) записується, чиїм рішенням і на який строк вони залишені на службі понад граничний вік.

Військовослужбовцям, стосовно яких не прийнято рішення про залишення на військовій службі понад граничний вік, начальниками органів, підрозділів, закладів, установ оголошується (під особистий підпис військовослужбовців у листку бесіди, який долучається до частини "Особова справа" матеріалів особової справи військовослужбовця) про їх звільнення в запас або у відставку.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби безпеки України від 16.09.2010 р. N 494
,
 наказом Центрального управління Служби
 безпеки України від 22.04.2013 р. N 163
,
 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

1.5. У разі звільнення військовослужбовців з військової служби, переміщення між підрозділами, органами, закладами, установами Служби безпеки України або переведення до іншого військового формування підрозділи кадрового забезпечення видають їм обхідний аркуш. Контроль за службовою діяльністю таких військовослужбовців та своєчасністю внесення відміток до обхідних аркушів покладається на безпосередніх начальників військовослужбовців. Після заповнення обхідний аркуш передається до підрозділу кадрового забезпечення за попереднім місцем служби військовослужбовця для долучення до матеріалів особової справи. На підставі заповненого обхідного аркуша військовослужбовці отримують припис, після чого (у разі звільнення з військової служби чи переведення до іншого військового формування) видається наказ про виключення зі списків особового складу.

(розділ I доповнено новим пунктом 1.5 згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

1.6. Прийняття та здавання посади здійснюються у порядку, визначеному Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України. Строк прийняття та здавання посади не повинен перевищувати 20 днів.

Військовослужбовець приймає і здає посаду на підставі наказу або рішення відповідного начальника.

Військовослужбовець, який здає посаду, також здає визначеній його прямим начальником посадовій особі (особам) усі матеріальні цінності, зброю, техніку, засоби, документи, матеріальні носії інформації, особисту номерну металеву печатку, які за ним обліковуються.

(розділ I доповнено новим пунктом 1.6 згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864
,
у зв'язку з цим пункт 1.5 вважати пунктом 1.7
)

1.7. Для отримання дозволу на здобуття першої вищої освіти у вищих навчальних закладах без відриву від служби військовослужбовці подають рапорти у порядку підпорядкування на ім'я прямих начальників, зазначених у пункті 8 Положення. Дозволом на навчання є відповідні резолюції на цих рапортах, які зберігаються в особових справах військовослужбовців. У рапорті зазначаються військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, займана посада, освіта військовослужбовця, назва навчального закладу, до якого бажає вступити військовослужбовець, напрям підготовки та спеціальність, за якою буде проводитися навчання.

(абзац перший пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби безпеки України від 16.09.2010 р. N 494)

У разі якщо військовослужбовець офіцерського складу висловив бажання навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби після здобуття освітнього ступеня бакалавр або магістр за державним замовленням, він подає рапорт у порядку підпорядкування, в якому обов'язково вказує відомості щодо строку військової служби для визначення його права на таке навчання відповідно до пункту 8 Положення.

(абзац другий пункту 1.7 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

II. Прийняття на військову службу. Укладення контракту

2.1. Прийняття громадян на військову службу за контрактом здійснюється відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, цієї Інструкції та інших нормативно-правових актів Служби безпеки України, що регламентують порядок комплектування кадрами органів, підрозділів, закладів, установ Служби безпеки України.

2.2. Контракт оформляється на одному аркуші формату А4 з двох сторін. Один примірник контракту після його підписання видається громадянину, який уклав контракт, а другий (з особистим підписом громадянина про отримання одного примірника контракту) долучається до частини "Особова справа" матеріалів особової справи військовослужбовця.

Перший контракт про проходження військової служби не може бути укладено, а громадянин не може бути прийнятий на військову службу за контрактом у разі, якщо:

стосовно особи здійснюється кримінальне провадження;

особа має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на особу протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або військового адміністративного правопорушення;

особа під час проходження військової (спеціальної) служби, роботи була звільнена з військової (спеціальної) служби у запас через службову невідповідність, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, у зв'язку з позбавленням військового (спеціального) звання в дисциплінарному порядку;

до особи застосована заборона, передбачена Законом України "Про очищення влади", до закінчення строку дії такої заборони;

особа не надала згоду на проведення перевірок, передбачених законодавством;

особа на час прийняття на військову службу не припинила членство у складі політичних партій або громадських організацій;

особа на час прийняття на військову службу не припинила в установленому порядку державну реєстрацію підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

час, що залишився громадянинові до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, є меншим за строк першого контракту про проходження військової служби, крім випадків, визначених частинами третьою, п'ятою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

особа перебуватиме у відносинах прямої організаційної та правової залежності від близької особи в значенні, наведеному в частині першій статті 1 Закону України "Про запобігання корупції".

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби безпеки України від 16.09.2010 р. N 494
,
у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

2.3. Прийняття громадян на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу із присвоєнням першого офіцерського звання, військовослужбовців і військовозобов'язаних у званні полковника здійснюється наказами Голови Служби безпеки України, а військовослужбовців і військовозобов'язаних із числа офіцерів у званнях до підполковника включно - наказами першого заступника Голови Служби безпеки України.

Прийняття громадян на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу (підпункт "г" пункту 11 Положення) та продовження їм військової служби за новим контрактом здійснюється наказами заступників Голови Служби безпеки України, начальників органів, підрозділів, закладів, установ, яким надано право видання наказів по особовому складу.

(абзац другий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

У разі прийняття громадян призовного віку на військову службу за контрактом осіб рядового складу (підпункт "а" пункту 10 Положення), громадян призовного віку та військовозобов'язаних за контрактом осіб сержантського і старшинського складу (підпункт "б" пункту 10 Положення) та військовозобов'язаних за контрактом осіб офіцерського складу (підпункт "в" пункту 10 Положення) підрозділи кадрового забезпечення органів, підрозділів, закладів, установ, до яких прийнято таких військовослужбовців, зобов'язані письмово інформувати про цей факт військовий комісаріат за місцем реєстрації зазначених військовослужбовців для зняття їх з військового обліку.

(абзац третій пункту 2.3 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

2.4. Особи офіцерського складу, які перебувають на кадровій військовій службі, можуть перейти на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу лише в добровільному порядку. Якщо при переході на такий вид військової служби в осіб офіцерського складу до досягнення граничного віку перебування на військовій службі залишилося менше 5 років (абзац шостий пункту 13 Положення), то строк першого контракту визначається строком, що залишається до досягнення ними встановленого граничного віку перебування на військовій службі. У такому випадку у пункті 5 контракту вказується лише дата початку та закінчення строку контракту.

2.5. Нові контракти укладаються посадовими особами, визначеними у пункті 11 Положення.

Військовослужбовці, які бажають продовжити військову службу, не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії контракту повідомляють прямого начальника, який має право укладати контракт з цим військовослужбовцем, про свій намір укласти новий контракт про проходження військової служби.

Військовослужбовець, який без поважних причин своєчасно не повідомив у встановленому порядку про свій намір укласти новий контракт про проходження військової служби, підлягає звільненню з військової служби в установленому порядку. У цьому випадку з військовослужбовцем проводяться бесіди в порядку, визначеному пунктом 7.4 розділу VII цієї Інструкції.

Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом та виявили бажання залишитись на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, подають рапорти щодо укладання нового контракту у порядку, визначеному пунктом 1.4 розділу I цієї Інструкції.

Новий контракт про проходження військової служби, у тому числі контракт про проходження іншого виду військової служби, не укладається у разі, якщо за результатами атестування, проведеного в порядку, встановленому цією Інструкцією, військовослужбовець атестований з висновками про недоцільність укладення нового контракту або про звільнення з військової служби після закінчення строку контракту, а також може не укладатись у випадках, визначених абзацами третім - одинадцятим пункту 2.2 цього розділу.

Управління роботи з особовим складом та підрозділи кадрового забезпечення щороку до 01 грудня поточного року складають на наступний рік списки військовослужбовців, у яких закінчується строк контракту в наступному році. Ці списки до 10 грудня надсилаються (передаються) до підрозділів, де проходять службу військовослужбовці, для ознайомлення та подальшої організації відповідної роботи.

(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776
,
у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

2.6. Військовослужбовці, які перебувають у довготривалих закордонних відрядженнях, у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку), своє повернення з них оформлюють поданими рапортами, які є підставою для видання відповідних наказів по особовому складу. У разі закінчення строку дії контракту під час відсутності зазначених військовослужбовців строки дії таких контрактів вважаються продовженими до повернення військовослужбовців до постійного місця служби (виходу з відпусток).

(абзац перший пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776
,
у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

Нові контракти з такими військовослужбовцями можуть укладатися, на їх прохання, з дня повернення з відряджень та відпусток на строк, передбачений пунктом 14 Положення.

Військовослужбовцям, у яких строк дії контракту закінчився в період між днем звільнення з військової служби та днем набрання законної сили судовим рішенням про визнання наказу про звільнення незаконним та його скасування, строк дії контракту вважається продовженим до дати видання наказу про поновлення на військовій службі.

(пункт 2.6 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

Нові контракти з такими військовослужбовцями можуть укладатися на їх прохання з дати видання наказу про поновлення на військовій службі на строки, встановлені пунктом 14 Положення, без проведення атестування.

(пункт 2.6 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

2.7. Укладення нового контракту з військовослужбовцем Служби безпеки України, який досяг граничного віку перебування на військовій службі (абзац шостий пункту 14 Положення), здійснюється з розрахунку, що останнім днем його військової служби буде день досягнення ним граничного віку перебування в запасі залежно від наявного у нього військового звання.

(розділ II доповнено пунктом 2.7 згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України
від 22.04.2013 р. N 163
,
пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України
 від 05.12.2015 р. N 776)

У разі укладення контракту з військовослужбовцем до досягнення граничного віку перебування на військовій службі або до досягнення граничного віку перебування в запасі (для осіб, які досягли граничного віку перебування на військовій службі) у контракті зазначається конкретна дата його закінчення.

(пункт 2.7 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

2.8. Управління роботи з особовим складом та підрозділи кадрового забезпечення контролюють дотримання строків укладання нових контрактів.

Безпосередні начальники організовують роботу з підготовки матеріалів для звільнення військовослужбовців відповідно до цієї Інструкції у зв'язку із закінченням строку контракту та забезпечують своєчасне їх подання до Управління роботи з особовим складом та підрозділів кадрового забезпечення.

Військовослужбовці перед укладенням нового контракту понад граничний вік перебування на військовій службі направляються для визначення ступеня придатності до військової служби на огляд до військово-лікарських комісій завчасно, з таким розрахунком, щоб висновок про стан здоров'я надійшов до органу, підрозділу, закладу, установи не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення строку попереднього контракту.

(розділ II доповнено пунктом 2.8 згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

III. Військові звання

3.1. Військові звання рядового складу, сержантського і старшинського складу присвоюються в послідовному порядку з урахуванням вимог пунктів 17 - 25 Положення наказами прямих начальників, яким надано право приймати громадян на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу (абзац другий пункту 2.3 цієї Інструкції).

(абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

Особам офіцерського складу, прийнятим за контрактом на військову службу із запасу, до строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування їх у військовому званні в запасі пропорційно до строків вислуги, встановлених пунктом 80 Положення.

Особам офіцерського складу, поданим до призначення на вищі посади, за якими штатом передбачено вище військове звання, його присвоєння здійснюється з урахуванням вимог пунктів 31 і 32 Положення одночасно (одним наказом по особовому складу) з призначенням на посаду та за умови закінчення встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні.

Абзац четвертий пункту 3.1 виключено

(згідно з наказом Центрального управління
Служби безпеки України від 22.04.2013 р. N 163)

Присвоєння військових звань здійснюється наказами по особовому складу.

(пункт 3.1 доповнено абзацом згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

3.2. Перше офіцерське звання особам рядового, сержантського і старшинського складу присвоюється одночасно з прийняттям їх на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з урахуванням вимог пункту 26 і підпункту "в" пункту 27 Положення та призначенням на відповідну штатну посаду.

3.3. З метою своєчасного присвоєння військовослужбовцям чергових військових звань Управління роботи з особовим складом та підрозділи кадрового забезпечення органів, підрозділів, закладів, установ щороку до 20 листопада розробляють графіки присвоєння чергових військових звань військовослужбовцям у наступному році (далі - Графік), що підписуються начальниками підрозділів, які безпосередньо здійснюють кадрове забезпечення цих підрозділів, органів, закладів, установ, та направляються у відповідні структурні підрозділи у складі органів, підрозділів, закладів, установ Служби безпеки України для подальшої організації роботи та контролю.

(абзац перший пункту 3.3 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

Подання до присвоєння чергових військових звань надсилаються до підрозділів кадрового забезпечення не пізніше ніж за 45 діб до закінчення встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні, а до Управління роботи з особовим складом відповідні подання повинні бути надіслані не пізніше ніж за місяць до закінчення встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні.

(пункт 3.3 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України
 від 05.12.2015 р. N 776)

3.4. У випадках, передбачених законодавством, чергові військові звання військовослужбовцям не присвоюються.

(пункт 3.4 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

3.5. Пропозиції щодо присвоєння відповідного військового звання в порядку переатестування (пункт 35 Положення) викладаються у висновку про прийняття на військову службу за контрактом, поданні до призначення на посаду або в окремому рапорті.

Особам, які мають спеціальні звання вищого начальницького складу, а також працівникам та колишнім працівникам прокуратури, які мають відповідні класні чини, військові звання вищого офіцерського складу присвоюються в порядку переатестування Президентом України.

(пункт 3.5 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України
 від 05.12.2015 р. N 776)

3.6. Військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників (крім зазначених у пункті 37 Положення), можуть подаватись до присвоєння чергового військового звання після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому званні за умови відповідності чергового звання військовому званню, передбаченому штатом за останньою займаною посадою, за рішенням начальників, у розпорядженні яких вони перебувають.

(пункт 3.6 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

3.7. Позбавлення військового звання, пониження у військовому званні на один ступінь, поновлення у попередньому званні осіб рядового, сержантського і старшинського складу (відповідно до пункту 39 Положення) здійснюються наказами заступників Голови Служби безпеки України, начальників органів, підрозділів, закладів, установ, яким надано право видання наказів по особовому складу щодо присвоєння цих звань.

Військовослужбовці, які були понижені у військовому званні, можуть поновлюватися в порядку заохочення у попередньому військовому званні, незалежно від займаної посади, за умови позитивної характеристики:

особи рядового, сержантського і старшинського складу (крім прапорщиків (мічманів), старших прапорщиків (старших мічманів) - не раніше як через 6 місяців із дня пониження;

особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), старші прапорщики (старші мічмани) - не раніше як через один рік із дня пониження.

Поновлення у військовому званні здійснюється наказами начальників, які приймали рішення про пониження у військовому званні, або їх прямими начальниками.

3.8. Наказ про присвоєння військових звань, позбавлення цих звань чи пониження у військових званнях доводиться до військовослужбовців в установленому порядку одразу після його надходження або надходження витягу з цього наказу до відповідного органу, підрозділу, закладу, установи. На підставі цього наказу підрозділ кадрового забезпечення вчиняє відповідні записи в облікових документах військовослужбовців.

3.9. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби, але не виключеним зі списків особового складу, чергові військові звання присвоюються з урахуванням вимог пункту 31 Положення за посадою, яку вони займали перед звільненням з військової служби.

3.10. Чергові військові звання військовослужбовцям, яким за вироком суду було призначено покарання, не пов'язане з позбавленням чи обмеженням волі, або яких звільнено від відбування покарання з випробуванням та такі судимості були погашені або зняті, присвоюються за умови закінчення строку вислуги у попередньому військовому званні. У цьому разі до строку вислуги років для присвоєння чергового військового звання не зараховується строк, протягом якого військовослужбовцям було призначене покарання, крім випадків, передбачених частиною восьмою статті 55 Кримінально-виконавчого кодексу України.

(розділ III доповнено пунктом 3.10 згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

IV. Призначення на посади та переміщення по службі

4.1. Військовослужбовці Служби безпеки України призначаються на штатні посади, що передбачені в Службі безпеки України та затверджені відповідними нормативно-правовими актами. Переміщення по службі військовослужбовців Служби безпеки України здійснюється на підставі оформленого відповідного подання (додаток 4 до цієї Інструкції).

Кваліфікаційні вимоги до певних категорій посад у Службі безпеки України визначаються згідно із законодавством.

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776
,
у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

4.2. Порядок заміщення військових посад цивільними особами визначається законодавством України.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776
,
у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

4.3. Призначення військовослужбовців на штатні посади з урахуванням вимог пункту 43 Положення здійснюється:

на керівні посади від начальника відділу, завідувача кафедри, їм рівних і вище (крім випадків, коли законодавством України встановлений інший порядок призначення на посади) - наказами Голови Служби безпеки України;

(абзац другий пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Центрального управління Служби безпеки України
від 22.04.2013 р. N 163)

на інші посади - наказами заступників Голови Служби безпеки України або начальників органів, підрозділів, закладів, установ, яким надано право видання наказів по особовому складу.

При переміщенні військовослужбовців по службі (з урахуванням пункту 45 Положення) враховується стан їх здоров'я та рівень фізичної підготовки.

(пункт 4.3 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
Центрального управління Служби безпеки України
від 22.04.2013 р. N 163
,
абзац четвертий пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

Не призначаються на вищі посади військовослужбовці, які мають не зняті в установленому порядку дисциплінарні стягнення.

(пункт 4.3 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом 
Центрального управління Служби безпеки України
від 22.04.2013 р. N 163
,
абзац п'ятий пункт 4.3 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

4.4. Строк тимчасового виконання обов'язків та рішення про звільнення військовослужбовця від виконання обов'язків за основною посадою визначаються в наказі про покладання на військовослужбовця таких обов'язків. У разі прийняття рішення про звільнення військовослужбовця від виконання обов'язків за основною посадою тимчасове виконання обов'язків за цією посадою може покладатись на інших військовослужбовців у межах строків тимчасового виконання обов'язків за іншою посадою військовослужбовцем, який займає цю посаду.

(абзац перший пункту 4.4 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

Заборонено покладати тимчасове виконання обов'язків за посадами офіцерського складу на військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу.

(пункт 4.4 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України
 від 05.12.2015 р. N 776)

Покладання тимчасового виконання обов'язків за посадою на інших військовослужбовців проводиться з урахуванням їх відповідності кваліфікаційним вимогам до цієї посади або за умови перебування цих військовослужбовців у резерві кандидатів для просування по службі.

(пункт 4.4 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України
 від 05.12.2015 р. N 776
,
абзац третій пункту 4.4 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

4.5. Громадяни України, у разі їх прийняття на військову службу за контрактом, призначаються на вакантні посади в органи, підрозділи, заклади, установи, для комплектування яких здійснювались їх підбір і вивчення. Якщо на момент прийняття такої особи на військову службу за контрактом зазначена посада виявиться не вакантною, особа призначається на іншу аналогічну за статусом та функціональним призначенням посаду, у тому числі в іншому органі, підрозділі, закладі, установі.

(абзац перший пункту 4.5 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

Вакантною вважається посада, яка є не укомплектованою, а також посада, яку обіймав військовослужбовець, звільнений з військової служби, але не виключений зі списків особового складу.

(пункт 4.5 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 22.04.2013 р. N 163)

4.6. Переміщення по службі в іншу місцевість військовослужбовців, які мають потребу за станом свого здоров'я або станом здоров'я членів їхніх сімей змінити місце служби (проживання), провадиться відповідно до підпункту "д" пункту 43 Положення за їх рапортами в порядку підпорядкування та на підставі медичного висновку про доцільність зміни місця проживання чи потреби догляду за членами сім'ї.

До членів сім'ї військовослужбовця належать його (її) дружина (чоловік), їх діти і батьки. До членів сім'ї також відносяться інші особи, якщо вони постійно проживають разом з військовослужбовцем і ведуть з ним спільне господарство. Таке переміщення може бути проведене й у разі проживання зазначених осіб окремо від сім'ї військовослужбовця.

4.7. Військовослужбовці Служби безпеки України, які мають вищу освіту і досвід роботи за фахом, з письмового дозволу начальників відповідних органів, підрозділів, закладів, установ можуть у вільний від виконання обов'язків військової служби час займатись викладацькою, науковою, творчою діяльністю і медичною практикою, а також інструкторською та суддівською практикою із спорту.

(абзац перший пункту 4.7 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

Залучення військовослужбовців до медичної практики здійснюється відповідно до Законів України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Основи законодавства України про охорону здоров'я та інших актів законодавства.

Військовослужбовці, які у вільний від виконання обов'язків військової служби час мають намір займатися викладацькою, науковою і творчою діяльністю, медичною практикою, інструкторською та суддівською практикою із спорту, інформують про це начальників відповідних органів, підрозділів, закладів, установ шляхом подання у порядку підпорядкування відповідних рапортів з подальшим (протягом двох робочих днів з дня виникнення відповідних правовідносин) інформуванням про початок здійснення зазначеної діяльності чи практики.

(пункт 4.7 доповнено абзацом третім згідно з наказом 
Центрального управління Служби безпеки України
від 22.04.2013 р. N 163)

У Службі безпеки України військовослужбовці призначаються на вакантні посади на умовах службового сумісництва Головою Служби безпеки України, його першим заступником (заступником), який відповідно до розподілу функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво відповідним закладом, установою, за мотивованим рапортом начальника (директора, ректора) органу, підрозділу, закладу, установи, у якому (якій) проходить службу військовослужбовець.

(пункт 4.7 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України
 від 05.12.2015 р. N 776
,
абзац четвертий пункту 4.7 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

Виконання службових обов'язків за такою посадою здійснюється у вільний від виконання службових обов'язків за основною посадою час. При цьому норма службового навантаження за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день, а загальна тривалість службового навантаження за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми службового навантаження за основною посадою.

(пункт 4.7 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України
 від 05.12.2015 р. N 776)

Призначення та звільнення з посади здійснюються за мотивованим рапортом ректора навчального закладу, начальника військового навчального підрозділу Служби безпеки України у складі іншого навчального закладу, директора науково-дослідної установи Служби безпеки України, погодженим з начальником (ректором, директором) органу, підрозділу, закладу, установи, в якому проходить службу відповідний військовослужбовець.

(пункт 4.7 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України
 від 05.12.2015 р. N 776)

Обмеження на сумісництво можуть запроваджуватися Головою Служби безпеки України щодо військовослужбовців, які за основними посадами зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, військовослужбовців, виконання обов'язків військової служби яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я, додаткова робота яких може призвести до наслідків, що негативно позначаться на стані їхнього здоров'я та безпеці діяльності (виробництва). Обмеження також поширюються на вагітних жінок.

(пункт 4.7 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України
 від 05.12.2015 р. N 776)

Діяльність за сумісництвом здійснюється за умови повного і ефективного виконання військовослужбовцем посадових (функціональних) обов'язків за основною посадою та на посаді за сумісництвом. У разі недотримання цієї вимоги начальник (ректор, директор) закладу, установи, у якому (якій) військовослужбовець призначений на посаду на умовах сумісництва або основну посаду, може ініціювати питання щодо звільнення його в установленому порядку із посади, на яку він призначений на умовах сумісництва.

(пункт 4.7 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України
 від 05.12.2015 р. N 776
,
абзац восьмий пункту 4.7 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

Абзац дев'ятий пункту 4.7 виключено

(пункт 4.7 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України
 від 05.12.2015 р. N 776
,
абзац дев'ятий пункту 4.7 виключено згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864,
у зв'язку з цим абзаци десятий, одинадцятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим, десятим)

Не є роботою за сумісництвом робота, визначена в додатку до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року N 43, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 1993 року за N 76.

(пункт 4.7 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України
 від 05.12.2015 р. N 776)

Оплата діяльності, визначеної цим пунктом, військовослужбовцям, призначеним на умовах сумісництва в Службі безпеки України, здійснюється у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за посадою, на яку військовослужбовець призначений на умовах сумісництва, без додаткових виплат (надбавок, доплат та премій). Гарантії соціального захисту військовослужбовців, призначених на посади на умовах сумісництва, визначаються відповідно до законодавства за основною посадою.

(пункт 4.7 доповнено абзацом десятим згідно з
 наказом Центрального управління Служби безпеки України
 від 05.12.2015 р. N 776
,
абзац десятий пункту 4.7 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

4.8. В органах, підрозділах, закладах, установах формується резерв кандидатів для просування по службі на керівні посади від начальника відділу і вище.

(абзац перший пункту 4.8 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

Порядок формування резерву кандидатів для просування по службі та організації роботи з військовослужбовцями, включеними до цього резерву, визначається окремим нормативно-правовим актом Служби безпеки України.

(абзац другий пункту 4.8 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

Під час переміщення по службі на рівні посади осіб, зарахованих до резерву, у поданнях до призначення (службових характеристиках) зазначається про те, що вони перебували в резерві за попереднім місцем служби.

Під час переміщення військовослужбовців з вищих посад на нижчі (пункт 46 Положення) їх прямими начальниками з ними проводиться бесіда, яка оформляється довідкою (рапортом). Довідка (рапорт) долучається до матеріалів особової справи військовослужбовця. Військовослужбовці, які переміщуються на нижчі посади на підставі підпункту "д" пункту 46 Положення, подають відповідний рапорт у порядку підпорядкування.

Наказ про переміщення військовослужбовця на нижчу посаду доводиться до нього в установленому порядку. На підставі цього наказу підрозділи кадрового забезпечення вчиняють відповідні записи в облікових документах військовослужбовця.

4.9. Зарахування військовослужбовців у розпорядження відповідних начальників (пункт 48 Положення) - це визначення їх тимчасового службово-посадового становища, коли вони проходять військову службу у підпорядкуванні відповідних начальників, але без призначення на конкретні посади.

Зарахування у розпорядження відповідних начальників проводиться наказами по особовому складу з обов'язковим визначенням дати початку та закінчення терміну розпорядження та доводиться до відома військовослужбовців, які зараховані в зазначене розпорядження, під особистий підпис їх начальниками в установленому порядку. У розпорядження Голови Служби безпеки України зараховуються лише начальники органів, закладів, установ та підрозділів Центрального управління, які призначаються та звільняються з посад Президентом України за поданням Голови Служби безпеки України. Інші начальники з числа зазначених осіб зараховуються у розпорядження заступників Голови Служби безпеки України відповідно до розподілу функціональних обов'язків. На підставі цих наказів підрозділи кадрового забезпечення вчиняють відповідні записи в облікових документах таких військовослужбовців.

Зарахування у розпорядження відповідних начальників за службовою потребою (підпункт "а" пункту 48 Положення) допускається тільки стосовно тих військовослужбовців, які закінчили вищий військовий навчальний заклад Служби безпеки України, перед призначенням їх на посаду, та тих, які переміщуються по службі з одного органу, підрозділу, закладу, установи до іншого.

У разі зарахування військовослужбовців у розпорядження за підпунктом "в" пункту 48 Положення приймається рішення щодо необхідності припинення їм доступу до державної таємниці залежно від характеру тимчасових обов'язків (завдань), які на них будуть покладені.

(пункт 4.9 доповнено новим абзацом четвертим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864
,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - чотирнадцятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - п'ятнадцятим
)

Зарахування у розпорядження відповідного начальника за підпунктом "д" пункту 48 Положення не повинно перевищувати трьох місяців і допускається на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії:

про непридатність або обмежену придатність до військової служби;

про непридатність до військової служби зі зняттям з військового обліку;

про непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час - якщо військовослужбовець не висловив бажання продовжувати військову службу в особливий період.

Начальники, у розпорядженні яких перебувають військовослужбовці, зобов'язані організовувати їх службову діяльність, здійснювати контроль за нею відповідно до вимог військових статутів Збройних Сил України, Положення, інших нормативно-правових актів та несуть відповідальність за дотримання встановлених термінів перебування підлеглих у розпорядженні. Вони зобов'язані своєчасно, до закінчення терміну перебування в розпорядженні, ініціювати призначення таких військовослужбовців на відповідні посади чи у разі наявності підстав вживати заходів щодо їх звільнення з військової служби. Рішення щодо подальшого службового використання військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні Голови Служби безпеки України або його заступників, приймаються відповідно Головою Служби безпеки України або його заступниками. Управління роботи з особовим складом здійснює загальний контроль за дотриманням встановлених термінів перебування військовослужбовців Служби безпеки України у розпорядженні відповідних начальників, а стосовно військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні Голови Служби безпеки України, також вносить пропозиції щодо їх подальшого службового використання.

На військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні начальника органу, підрозділу, закладу, установи, до призначення на посаду або звільнення з військової служби може покладатися:

виконання окремих завдань, що визначаються тимчасовими функціональними обов'язками, які затверджуються наказом (розпорядженням) по органу, підрозділу, закладу, установі протягом 5 робочих днів з дати видання наказу про зарахування у розпорядження військовослужбовця або надходження такого наказу до органу, підрозділу, закладу, установи (стосовно військовослужбовців, до яких застосовані запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту (або у певний період доби, що збігається зі службовим часом) або тримання під вартою, - після закінчення строку дії відповідної ухвали про тримання особи під домашнім арештом або після звільнення особи з-під варти (з урахуванням ступеня суспільної небезпечності діяння, у вчиненні якого військовослужбовець підозрюється або обвинувачується));

(абзац одинадцятий пункту 4.9 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

тимчасове виконання обов'язків за вакантною (невакантною) посадою, про що видається відповідний наказ по особовому складу з урахуванням вимог пункту 4.4 цього розділу.

Про виконання окремих обов'язків (завдань) чи тимчасове виконання військовослужбовцем обов'язків за вакантною (невакантною) посадою йому доводиться під особистий підпис під час ознайомлення з таким наказом (розпорядженням).

Військовослужбовці, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження та які зараховані у розпорядження за підпунктом "в" пункту 48 Положення, продовжують проходити військову службу з урахуванням особливостей, що випливають з їх статусу підозрюваного або обвинуваченого, та виконувати обов'язки військової служби в межах, визначених начальником, у розпорядженні якого вони перебувають.

(пункт 4.9 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864
,
у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий, п'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим, шістнадцятим
)

На військовослужбовців, зарахованих у розпорядження за підпунктом "ж" пункту 48 Положення, забороняється покладати виконання окремих обов'язків (завдань) або тимчасове виконання обов'язків за посадами, що передбачає виконання консультативно-дорадчих, організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків.

У разі направлення військовослужбовця, який перебуває в розпорядженні, на навчання у вищому військовому навчальному закладі Служби безпеки України (або навчальному підрозділі у складі іншого навчального закладу) з відривом від виконання службових обов'язків він зараховується у розпорядження керівника цього навчального закладу (навчального підрозділу) за службовою потребою згідно з підпунктом "а" пункту 48 Положення, про що видається відповідний наказ.

(пункт 4.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби безпеки України від 16.09.2010 р. N 494
,
 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

4.10. Зарахування військовослужбовців у розпорядження прямих начальників у разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів (підпункт "б" пункту 48 Положення) здійснюється за рішенням Голови Служби безпеки України на підставі мотивованих рапортів відповідних начальників у разі звільнення їх з посад у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням у Службі безпеки України або її органах, підрозділах, закладах, установах інших організаційних заходів. При проведенні організаційно-штатних змін, унаслідок яких передбачається скорочення посад військовослужбовців, разом з організаційно-штатними пропозиціями подаються в установленому порядку пропозиції щодо подальшого використання військовослужбовців, посади яких скорочуватимуться.

З військовослужбовцем, якого звільнено з посади у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів та зараховано у розпорядження, начальник, у розпорядження якого він зарахований, або один із його заступників (з військовослужбовцем, який зарахований у розпорядження Голови Служби безпеки України, - Голова Служби безпеки України чи за його дорученням один із його заступників або начальник Управління роботи з особовим складом) проводить бесіду, під час якої ознайомлює його з наказом про зарахування у розпорядження, роз'яснює права та обов'язки, пов'язані з перебуванням у розпорядженні, доводить тимчасові функціональні обов'язки на період перебування у розпорядженні, а також попереджає про те, що у разі, якщо до завершення строку перебування у розпорядженні він не буде призначений на штатну посаду відповідно до пунктів 44 - 46 Положення, у встановленому порядку вирішуватиметься питання про можливість його подальшого використання на військовій службі. Результати цієї бесіди оформлюються довідкою (рапортом), яка (який) долучається до частини "Особова справа" матеріалів особової справи військовослужбовця.

Призначення військовослужбовців, посади яких скорочуються або які зараховані у розпорядження, здійснюється відповідно до вимог пункту 1.3 розділу I цієї Інструкції та пункту 4.3 цього розділу.

(абзац третій пункту 4.10 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

У разі відсутності в органі, підрозділі, закладі, установі рівної посади, яку займав військовослужбовець до зарахування в розпорядження, керівник цього органу, підрозділу, закладу, установи не пізніше місяця з дня зарахування військовослужбовця у розпорядження організовує через Управління роботи з особовим складом підбір відповідних посад у системі Служби безпеки України з урахуванням його фахової підготовки, досвіду та напряму роботи, результатів попередньої діяльності, стану здоров'я. Зазначені заходи не проводяться у випадку прийняття посадовою особою, визначеною у пункті 67 Положення, рішення про задоволення клопотання (поданого рапорту) військовослужбовця, який зарахований у розпорядження, про звільнення з військової служби у Службі безпеки України у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів.

(абзац четвертий пункту 4.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

У разі неможливості призначення військовослужбовця, який перебуває в розпорядженні у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, на рівну посаду відповідним начальником приймається рішення про призначення такого військовослужбовця на нижчу посаду (не більше як на один ступінь), а за його бажанням чи згодою згідно з поданим рапортом - на будь-яку іншу нижчу посаду або звільнення з військової служби в установленому порядку. Після закінчення строку перебування військовослужбовця у розпорядженні (з урахуванням його продовження відповідно до пункту 4.14 цієї Інструкції) та у разі прийняття з урахуванням вимог законодавства, яким встановлено додаткові гарантії соціального захисту для окремих категорій осіб, рішення про неможливість подальшого його службового використання в органах, підрозділах, закладах, установах складається (стосовно тих, які перебувають у розпорядженні Голови Служби безпеки України, Управлінням роботи з особовим складом) та затверджується їх керівниками (стосовно тих, які перебувають у розпорядженні Голови Служби безпеки України, - Головою Служби безпеки України) висновок, який долучається до матеріалів на звільнення військовослужбовця з військової служби. У зазначеному висновку в обов'язковому порядку зазначаються:

(абзац п'ятий пункту 4.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

біографічні дані військовослужбовця (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, стаж військової служби);

остання посада перед зарахуванням у розпорядження з датою призначення на неї;

строк останнього перебування в розпорядженні;

вжиті заходи щодо подальшого службового використання цього військовослужбовця та посадові особи, які брали участь у цих заходах;

результати медичного огляду в разі направлення військовослужбовця до військово-лікарських комісій для визначення ступеня придатності до військової служби за станом здоров'я;

результати вжитих заходів та висновки щодо подальшого службового використання військовослужбовця.

Висновок, передбачений абзацом шостим цього пункту, також обов'язково складається стосовно військовослужбовців, які зараховані у розпорядження за підпунктом "є" пункту 48 Положення. У цьому висновку в обов'язковому порядку зазначаються підстави скасування допуску до державної таємниці та пропозиції щодо подальшого службового використання військовослужбовця.

(пункт 4.10 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Служби безпеки України від 25.09.2009 р. N 624
,
 від 16.09.2010 р. N 494
,
 від 15.12.2010 р. N 635
,
 наказом Центрального управління
Служби безпеки України від 22.04.2013 р. N 163
,
 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

4.11. Військовослужбовці Служби безпеки України, яким скасовано допуск до державної таємниці відповідно до чинного законодавства, зараховуються у розпорядження відповідних начальників за підпунктом "є" пункту 48 Положення. Після завершення строку перебування у розпорядженні у разі неможливості подальшого їх використання на посадах у системі Служби безпеки України такі військовослужбовці підлягають звільненню в установленому порядку з військової служби за підпунктом "е" пункту 62 та підпунктом "е" пункту 63 Положення.

Військовослужбовці, які зараховані у розпорядження відповідних начальників за підпунктом "в" пункту 48 Положення та яким скасовано допуск до державної таємниці відповідно до чинного законодавства, підлягають звільненню з військової служби за підпунктом "е" пункту 62 та підпунктом "е" пункту 63 Положення.

(Інструкцію доповнено новим пунктом 4.11 згідно з
 наказом Служби безпеки України від 16.09.2010 р. N 494,
у зв'язку з цим пункти 4.11 - 4.16 вважати  відповідно пунктами 4.12 - 4.17,
 пункт 4.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України
від 22.04.2013 р. N 163
,
у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

4.12. У разі розформування органу, підрозділу, закладу, установи та скорочення у зв'язку з цим військових посад військовослужбовці, які займали ці посади, у тому числі військовослужбовці-жінки до надання їм та в період перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та військовослужбовці до надання та в період перебування у відпустці для догляду за дитиною, зараховуються у розпорядження Голови Служби безпеки України чи іншої посадової особи за рішенням Голови Служби безпеки України.

4.13. Звільнення військовослужбовця з посади та зарахування його в розпорядження відповідного начальника провадиться не раніше дня видання наказу по особовому складу про таке звільнення з посади та зарахування в розпорядження, а у разі, якщо таке звільнення з посади здійснюється у зв'язку із проведенням організаційно-штатних заходів - із дня набрання чинності наказом про зміни в штаті або дня, зазначеного в цьому наказі.

Звільнення військовослужбовця з посади та зарахування його в розпорядження відповідного начальника з підстави, передбаченої підпунктом "в" пункту 48 Положення, здійснюється з дня набуття ним статусу підозрюваного у кримінальному провадженні відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

(пункт 4.13 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

4.14. Продовження часу перебування військовослужбовця у розпорядженні відповідних начальників у випадках, передбачених абзацом тринадцятим пункту 48 Положення, здійснюється наказами по особовому складу на підставі поданих військовослужбовцями рапортів.

До рапорту мають бути додані підтвердні документи: листки тимчасової непрацездатності; постанови військово-лікарської комісії про потребу надання військовослужбовцю відпустки у зв'язку із хворобою чи про потребу надання військовослужбовцю відпустки у зв'язку із хворобою для лікування у відділенні реабілітації санаторію Служби безпеки України; витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України або особи, яка його заміщує, першого заступника або заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України про залучення військовослужбовця до проведення антитерористичної операції та наказів оперативного штабу з управління антитерористичною операцією про його прибуття (вибуття) до (зі) складу сил і засобів, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції тощо.

(пункт 4.14 із змінами, внесеними згідно з наказом
Центрального управління Служби безпеки України
від 22.04.2013 р. N 163
,
у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

4.15. Зарахування військовослужбовця, який уже перебуває в розпорядженні відповідного начальника, у розпорядження іншого начальника органу, підрозділу, закладу, установи або того самого начальника зі зміною підстави такого зарахування не допускається.

Правила, передбачені абзацом першим цього пункту, не поширюються на випадки, які є підставою для зарахування військовослужбовця в розпорядження відповідно до підпунктів "в", "д", "е", "є" чи "ж" пункту 48 Положення, а також згідно з підпунктом "б" пункту 48 Положення, у разі проведення у період перебування військовослужбовця в розпорядженні відповідного начальника згідно з підпунктом "а" пункту 48 Положення організаційних заходів, в результаті яких скорочено або заміщено іншим військовослужбовцем посаду, для заміщення якої планувалось переміщення військовослужбовця до нового місця служби, або розформовано (скорочено, припинено) орган, підрозділ, заклад, установу в цілому.

Зарахування військовослужбовця у розпорядження відповідного начальника зі зміною підстави у випадках, передбачених абзацом другим цього пункту, оформлюється наказами по особовому складу на підставі мотивованого рапорту заступника начальника органу, підрозділу, закладу, установи відповідно до розподілу функціональних обов'язків, а у разі, якщо зарахування у розпорядження здійснюється за рішенням Голови Служби безпеки України або його заступників, - на підставі мотивованого рапорту начальника органу, підрозділу, закладу, установи, у розпорядженні якого перебуває військовослужбовець.

(пункт 4.15 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Служби безпеки України від 16.09.2010 р. N 494,
 від 15.12.2010 р. N 635
,
у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

4.16. Переведення військовослужбовців Служби безпеки України зі Служби безпеки України до Збройних Сил України та інших військових формувань із виключенням зі списків особового складу Служби безпеки України (крім осіб, які призначаються на посади Президентом України) здійснюється на підставі листів цих військових формувань та поданих військовослужбовцями в порядку підпорядкування рапортів на ім'я Голови Служби безпеки України.

(пункт 4.16 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

4.17. У разі наявності фактів, які можуть свідчити про стійке погіршення стану здоров'я військовослужбовця, який перебуває у розпорядженні прямого начальника, він направляється цим начальником (через відповідний підрозділ кадрового забезпечення) на медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби за станом здоров'я.

(абзац перший пункту 4.17 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Центрального управління Служби безпеки України
від 22.04.2013 р. N 163)

Підрозділи кадрового забезпечення, які здійснюють направлення військовослужбовців на медичний огляд, зобов'язані протягом двох тижнів після закінчення такого огляду отримати його результати, на підставі яких начальники органів, підрозділів, закладів, установ Служби безпеки України приймають рішення про доцільність подальшого проходження військової служби військовослужбовцями або переміщення по службі на інші посади, виходячи зі стану їх здоров'я.

Військовослужбовці, визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час або непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, подаються до звільнення не пізніше місячного строку з дня отримання органом, підрозділом, закладом, установою висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

(пункт 4.17 у редакції наказу Служби
 безпеки України від 16.09.2010 р. N 494)

V. Атестування

5.1. Атестування військовослужбовців Служби безпеки України проводиться відповідно до розділу V Положення та з метою внесення обґрунтованих рекомендацій керівництву органів, підрозділів, закладів, установ для прийняття ним рішень щодо подальшого проходження військовослужбовцями цих органів, підрозділів, закладів, установ військової служби. Усі рішення щодо кадрового забезпечення приймає начальник органу, підрозділу, закладу, установи відповідно до своїх повноважень, що передбачено військовими статутами Збройних Сил України.

5.2. Атестування військовослужбовців не проводиться у випадках:

подання рапорту та підготовки матеріалів на звільнення;

досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

здійснення стосовно військовослужбовця кримінального провадження, складення протоколу про адміністративне корупційне правопорушення або проведення службового розслідування, у зв'язку з чим його відсторонено від посади, відсторонено від виконання службових повноважень або усунено від виконання службових обов'язків, - до закінчення вищезазначених заходів та прийняття рішення стосовно такого військовослужбовця;

прийняття на військову службу у Службу безпеки України - протягом шести місяців військової служби;

(абзац п'ятий пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

повернення з довготривалих закордонних відряджень чи з відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною - протягом року після повернення;

(пункт 5.2 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

укладення нового контракту з військовослужбовцем, строк дії попереднього контракту якого був продовжений відповідно до абзацу другого пункту 2.6 розділу II цієї Інструкції.

(пункт 5.2 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

5.3. Військовослужбовці при переміщенні з вищих посад на нижчі (підпункт "в" пункту 46 Положення) перед поданням до такого переміщення підлягають розгляду на атестаційній комісії органу, підрозділу, закладу, установи. У такому самому порядку проводиться атестування військовослужбовців, які подаються до звільнення з військової служби за підпунктами "е" пунктів 62 і 63 Положення (підпункт "в" пункту 51 Положення).

5.4. Атестації складаються та затверджуються посадовими особами згідно зі схемою атестування (додаток 8 до цієї Інструкції).

Складені атестації на військовослужбовців подаються до атестаційних комісій не пізніше ніж за два тижні до засідання цих комісій, на яких будуть атестуватися зазначені військовослужбовці.

5.5. Начальники, які складають атестації, зобов'язані:

а) вивчити встановлений порядок атестування військовослужбовців;

б) всебічно вивчити й оцінити ділові та моральні якості особи, що атестується.

Для цього вони повинні:

проаналізувати й оцінити професійну та спеціальну підготовку, а також конкретні показники роботи військовослужбовця, що атестується; стан справ у органі, підрозділі, закладі, установі, якими він керує, або на ділянці роботи, за яку відповідає;

з'ясувати думку про військовослужбовця своїх заступників та начальника підрозділу кадрового забезпечення;

провести з військовослужбовцем не менше двох бесід (одну - на початку року атестування, другу - безпосередньо перед складанням атестації) з питань проходження ним служби, удосконалення ділових і моральних якостей, професійної підготовки, стилю, методів роботи та надати необхідні рекомендації щодо усунення недоліків, поліпшення особистої підготовки та стану справ на ділянці роботи, за яку він відповідає;

в) на основі всебічного вивчення військовослужбовця, що атестується, визначити зміст атестації та висновку за нею;

г) особисто скласти атестацію на підлеглого та підписати її;

ґ) подати атестацію у порядку підпорядкування для отримання висновків і затвердження.

5.6. При складанні атестацій також мають враховуватися висновки кваліфікаційних комісій, які утворюються в органах, підрозділах, закладах і установах за рішенням їх начальників та діють у встановленому порядку.

5.7. Атестація складається на бланку (додаток 9 до цієї Інструкції). У тексті атестації, який викладається в довільній формі, має бути викладена інформація, яка характеризує військовослужбовця:

готовність до служіння Українському народові;

наполегливість у виконанні службових обов'язків, особиста дисциплінованість, вимогливість до себе та підлеглих;

організованість та вміння визначити головний напрям у роботі, здатність якісно виконувати поставлені завдання, виявляти ініціативу, швидко орієнтуватися й уміло діяти у складних обставинах; схильність до аналізу;

якість керування підлеглими, вміння навчати та виховувати їх, організаторські здібності, авторитет у колективі;

(абзац п'ятий пункту 5.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

оцінка стану справ в органі, підрозділі, закладі, установі, якими керує військовослужбовець, що атестується (дисципліна, бойова готовність, виконання оперативно-службових завдань тощо), або на ділянці роботи, за яку він відповідає;

рівень професійної підготовки, знання та рівень виконання вимог військових статутів, якість виконання завдань та обов'язків, визначених у посадових інструкціях, а також конкретні показники в роботі, наявність наукового ступеня і вченого звання, знання іноземних мов, уміння застосовувати отримані знання на практиці, наявність оперативного досвіду, досвіду управлінської діяльності, наставництва тощо;

(абзац сьомий пункту 5.7 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

здатність критично оцінювати свою діяльність, творчо ставитися до справи, вміння зберігати державну таємницю, дотримуватися правил конспірації в роботі;

(абзац восьмий пункту 5.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

стан здоров'я і працездатність, а також інші питання, необхідні для характеристики особи, що атестується.

5.8. У висновку за атестацією зазначається, чи відповідає військовослужбовець, що атестується, займаній посаді, а також пропозиції щодо подальшого найбільш доцільного його службового використання, виходячи із професійних, ділових і моральних якостей, досвіду роботи, здібностей і нахилів, а також інтересів справи.

При цьому можуть бути надані такі рекомендації:

про призначення на вищу посаду (на яку й коли);

про направлення на навчання до вищого військового навчального закладу Служби безпеки України, іншого навчального закладу, курси підвищення кваліфікації;

про переміщення на рівну посаду (на яку посаду доцільно перевести та у зв'язку з чим);

про переміщення на іншу роботу - оперативну, слідчу, науково-педагогічну, наукову або іншу (із зазначенням мотивів переведення; на яку посаду і коли);

про переміщення з вищої посади на нижчу (на яку посаду та за якою підставою згідно з пунктом 46 Положення);

про продовження військової служби за новим контрактом чи залишення на військовій службі понад граничний вік;

про недоцільність укладання нового контракту;

(пункт 5.8 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864
,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий
 вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим
)

про звільнення з військової служби і за якою підставою.

У висновку за атестацією поряд із визначенням відповідності військовослужбовця займаній посаді та викладенням рекомендації про його подальше службове використання може бути зазначено, які недоліки по службі або в особистій поведінці йому необхідно усунути.

Висновок і рекомендації мають випливати з тексту атестації.

5.9. На військовослужбовців, які закінчили з очною формою навчання вищі військові навчальні заклади Служби безпеки України (або навчальний підрозділ у складі іншого навчального закладу), атестації складаються відповідно до вимог пункту 5.4 цієї Інструкції. В атестаціях на цих осіб зазначається також їхня успішність за основними дисциплінами навчального плану, оцінки, отримані на державних іспитах (екзаменах), тема дипломної роботи та її оцінка. У висновку за атестацією дається рекомендація про присвоєння військовослужбовцю першого офіцерського звання та зазначається, на яку посаду його доцільно призначити.

Атестації на військовослужбовців - випускників навчальних закладів Служби безпеки України (або навчального підрозділу у складі іншого навчального закладу), які подаються до присвоєння першого офіцерського звання, складаються на спеціальному бланку (додаток 10 до цієї Інструкції). Атестації на присвоєння першого офіцерського звання атестаційними комісіями не розглядаються.

Атестації на присвоєння першого офіцерського звання на випускників вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України (або навчального підрозділу у складі іншого навчального закладу) затверджуються керівником цього навчального закладу (навчального підрозділу).

Оголошення військовослужбовцям атестацій на присвоєння першого офіцерського звання під час випуску з вищого військового навчального закладу (або навчального підрозділу у складі іншого навчального закладу) проводиться після видання наказу про присвоєння їм офіцерського звання.

5.10. Атестації, складені на військовослужбовців, розглядаються атестаційними комісіями. Атестаційні комісії створюються в органах, підрозділах, закладах, установах Служби безпеки України (у разі потреби - у їх структурних підрозділах від служби та вище).

У Службі безпеки України постійно діє Центральна атестаційна комісія.

Склад Центральної атестаційної комісії визначається наказом Голови Служби безпеки України.

5.11. Атестаційні комісії створюються у складі:

голови - першого заступника (заступника) начальника органу, підрозділу, закладу, установи;

членів - заступників начальника, начальників основних структурних підрозділів, начальника підрозділу кадрового забезпечення органу, підрозділу, закладу, установи;

секретаря - одного з офіцерів органу, підрозділу, закладу, установи (як правило, співробітника підрозділу кадрового забезпечення).

Склад атестаційної комісії (за посадами) оголошується наказом (розпорядженням) начальника відповідного органу, підрозділу, закладу, установи.

За погодженням з начальниками функціональних підрозділів Центрального управління Служби безпеки України до засідань атестаційних комісій органів, підрозділів, закладів, установ у разі потреби запрошуються досвідчені співробітники функціональних підрозділів Центрального управління Служби безпеки України: кадрового забезпечення, правового забезпечення, внутрішньої безпеки та інших.

(пункт 5.11 доповнено абзацом згідно з наказом
 Служби безпеки України від 03.11.2009 р. N 710)

5.12. Атестаційні комісії зобов'язані всебічно вивчити подані атестації, встановити їх відповідність дійсним діловим і моральним якостям військовослужбовців, що атестуються, і дати висновки за ними.

Атестаційні комісії мають право викликати на свої засідання для надання довідок і пояснень як самих військовослужбовців, що атестуються, так і начальників, які склали атестації.

Атестації з висновком про невідповідність займаній посаді, а також атестації, у яких зазначається про наявність у військовослужбовця істотних недоліків, повинні розглядатися з обов'язковим викликом військовослужбовців, що атестуються, на засідання атестаційних комісій.

5.13. Висновки за атестаціями роблять атестаційні комісії та безпосередні начальники військовослужбовців, а також прямі начальники, які затверджують атестації.

Атестаційні комісії та начальники, які розглядають і затверджують атестації, при формулюванні висновків повинні дотримуватися вимог пунктів 5.7 та 5.8 цієї Інструкції.

Атестаційний висновок приймається комісією відкритим голосуванням без присутності того, хто атестується. Рішення приймається більшістю голосів присутніх членів атестаційної комісії. Для проведення засідання комісії необхідна наявність не менше двох третин затвердженого складу атестаційної комісії.

Висновок атестаційної комісії вноситься до протоколу (додаток 11 до цієї Інструкції), який підписується головою, членами і секретарем комісії. З протоколу висновок атестаційної комісії переноситься до атестації із зазначенням посад, військових звань, прізвищ та ініціалів голови, членів і засвідчується секретарем комісії.

5.14. Атестації розглядаються на одному засіданні атестаційної комісії. Повторний розгляд атестації комісією може бути проведено з урахуванням вимог пункту 52 Положення за рішенням начальника, який затверджує атестацію.

5.15. Рішення про складення нової атестації на військовослужбовця приймається начальником, який має право затверджувати атестацію, якщо під час атестування було допущено порушення порядку атестування, встановленого Положенням та цією Інструкцією.

5.16. Затверджені атестації оголошуються атестованим військовослужбовцям безпосередніми начальниками у 10-денний строк після надходження їх в орган, підрозділ, заклад, установу. Виняток допускається тільки стосовно військовослужбовців, що перебувають у відрядженні, відпустці або на лікуванні, яким затверджені атестації оголошуються одразу ж після повернення в орган, підрозділ, заклад, установу.

Під час оголошення атестації безпосередній начальник проводить з атестованим індивідуальну бесіду, останній ознайомлюється з нею та розписується в атестації і зазначає дату ознайомлення.

5.17. Контроль за реалізацією висновків за атестаціями здійснюється начальниками органів, підрозділів, закладів, установ і підрозділами кадрового забезпечення.

Для забезпечення реалізації атестаційних висновків органи, підрозділи, заклади, установи зобов'язані:

(абзац другий пункту 5.17 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

на основі рекомендацій, що містяться у висновках за атестаціями, розробляти на міжатестаційний період перспективні плани реалізації атестаційних висновків і створення резерву кандидатів для просування по службі та направлення на навчання;

включати офіцерів, атестованих до призначення на вищі посади, до резерву для призначення на вищі посади на кожний наступний рік, а також повідомляти Управління роботи з особовим складом про кандидатів, рекомендованих для призначення на посади, призначення на які входить до компетенції керівництва Служби безпеки України;

складати контрольні списки офіцерів, атестованих до переміщення на нижчі посади, до переміщення на іншу роботу та до звільнення в запас або у відставку.

5.18. Відповідними підрозділами кадрового забезпечення щороку до 01 грудня складаються на наступний рік списки військовослужбовців, які підлягають атестуванню в наступному році. Ці списки до 10 грудня надсилаються (передаються) для ознайомлення та організації відповідної роботи в підрозділи, де проходять службу військовослужбовці, а списки керівників органів, підрозділів, закладів і установ Служби безпеки України, які підлягають атестуванню на Центральній атестаційній комісії Служби безпеки України, - до Управління роботи з особовим складом.

(абзац перший пункту 5.18 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

У планах передбачаються такі заходи: вивчення військовослужбовцями порядку атестування, визначення (уточнення) складу атестаційних комісій та затвердження їх наказами (розпорядженнями) відповідних начальників; проведення занять з начальниками всіх ступенів, офіцерами підрозділів кадрового забезпечення, головами і членами атестаційних комісій з питань атестування; розробка графіка проведення атестування і схеми атестування (Типова схема атестування - додаток 8 до цієї Інструкції), затвердження їх відповідними начальниками, розсилка в підрозділи для використання в роботі та ознайомлення особового складу; обговорення на нарадах керівного складу підготовки й проведення атестування, а також підсумків атестування з постановкою завдань із реалізації атестаційних висновків.

VI. Відпустки

6.1. Надання військовослужбовцям Служби безпеки України відпусток провадиться відповідно до розділу VI Положення та чинного законодавства України на підставі поданих ними у встановленому порядку рапортів, погоджених з безпосередніми (прямими) начальниками.

Щорічні основні відпустки військовослужбовцям надаються у терміни, визначені у графіках щорічних основних відпусток військовослужбовців на наступний рік (далі - графік відпусток) з дотриманням вимог щодо забезпечення надійного функціонування органу, підрозділу, закладу, установи Служби безпеки України, підтримання мобілізаційної готовності та розрахунку щомісячного перебування у відпустці не більше 30 відсотків його військовослужбовців. У вищих військових навчальних закладах щомісячні норми надання військовослужбовцям постійного складу чергових відпусток визначаються керівниками навчальних закладів.

Графіки відпусток складаються до 1 грудня у структурних підрозділах (від самостійного сектору і вище) органів, підрозділів, закладів, установ Служби безпеки України та затверджуються:

Головою Служби безпеки України - для заступників Голови Служби безпеки України, начальників органів, підрозділів, закладів, установ, військовослужбовців, які йому безпосередньо підпорядковані;

начальниками органів, підрозділів, закладів, установ - для підпорядкованого особового складу.

При складанні графіків відпусток враховуються планомірність використання відпусток протягом календарного року, побажання військовослужбовців та виникнення у них права на щорічну основну відпустку більшої тривалості, а також можливе надання інших додаткових щорічних відпусток (соціальні, творчі, у зв'язку з навчанням).

Графіки відпусток оголошуються особовому складу протягом 15 днів від дня їх затвердження. Ознайомлення військовослужбовців, які на момент затвердження графіка відпусток перебувають на лікуванні, у відрядженні чи відпустці, із зазначеним графіком здійснюється після прибуття їх до органу, підрозділу, закладу, установи.

Військовослужбовцю, призначеному на умовах сумісництва в закладі, установі, відпустка надається одночасно з відпусткою в органі, підрозділі, закладі, установі, в якому (якій) військовослужбовець заміщує основну посаду.

(пункт 6.1 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776
,
абзац восьмий пункту 6.1 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

6.2. Щорічна основна відпустка має бути використана протягом календарного року. В особливих випадках з дозволу начальника, визначеного абзацами четвертим, п'ятим пункту 6.1 цього розділу, щорічна основна відпустка за минулий рік (або невикористана її частина) надається в першому кварталі наступного року, якщо раніше її не було надано.

Щорічна основна відпустка на вимогу військовослужбовця переноситься у разі: порушення начальником органу, підрозділу, закладу, установи строку повідомлення про час надання відпустки; несвоєчасної виплати грошового забезпечення за час щорічної основної відпустки.

Щорічна основна відпустка також переноситься на інший період начальником органу, підрозділу, закладу, установи у разі:

захворювання військовослужбовця до початку відпустки (на підставі довідки закладу охорони здоров'я);

набуття права на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами (на підставі медичного висновку);

виконання військовослужбовцем державних або громадських обов'язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи зі збереженням грошового забезпечення;

збігу щорічної основної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі без відриву від служби чи з відпусткою для лікування у зв'язку з хворобою.

6.3. Військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної відпустки або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується на кількість невикористаних днів цієї відпустки з наступного дня після закінчення відпустки, а у разі перебування на лікуванні понад тривалість відпустки - після одужання. Про це вони повідомляють рапортом начальника, визначеного абзацами четвертим, п'ятим пункту 6.1 цього розділу, після закінчення відпустки. До рапорту додається листок непрацездатності.

(абзац перший пункту 6.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

Військовослужбовцям Служби безпеки України, віднесеним до 1 або 2 категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надається додаткова відпустка тривалістю 14 робочих (16 календарних) днів на рік.

6.4. Про надання військовослужбовцям щорічних основних та додаткових відпусток начальниками, які визначені абзацами четвертим, п'ятим пункту 6.1 цього розділу, видаються накази по особовому складу.

6.5. Постійний контроль за наданням щорічних основних відпусток військовослужбовцям згідно із затвердженими графіками покладається на: начальників, визначених абзацами четвертим, п'ятим пункту 6.1 цього розділу; безпосередніх начальників військовослужбовців; відповідні підрозділи кадрового забезпечення.

6.6. У разі поділу за бажанням військовослужбовця щорічної основної відпустки на дві частини (абзац другий пункту 55 Положення), основна її частина може надаватися як першою, так і після використання іншої частини такої відпустки.

Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників, щорічні відпустки надаються поза графіком на підставі поданих ними рапортів за рішенням їх начальників.

6.7. Військовослужбовцям на підставі постанови військово-лікарської комісії про потребу надання їм відпустки для лікування у зв'язку із хворобою чи про звільнення від виконання службових обов'язків наказом по особовому складу надається відпустка для лікування у зв'язку з хворобою.

Тривалість такої відпустки визначається з урахуванням характеру захворювання. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця на лікуванні та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою не повинен перевищувати 4-х місяців підряд (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).

Після закінчення зазначеного часу безперервного перебування на лікуванні та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою (понад 4 місяці) військовослужбовець підлягає огляду військово-лікарською комісією для вирішення питання про придатність його до військової служби.

6.8. Відкликання військовослужбовців із щорічної основної відпустки (пункт 57 Положення) здійснюється наказами Голови Служби безпеки України або його заступників.

У разі відкликання військовослужбовця із щорічної основної відпустки в наказі зазначається підстава для відкликання, дата відкликання, тривалість невикористаної частини відпустки у календарних днях, а також у разі наявності інформації - відомості про місце проведення військовослужбовцем відпустки на день відкликання.

6.9. Виключення зі списків особового складу Служби безпеки України у зв'язку зі звільненням у запас або у відставку військовослужбовців, яким щорічна основна відпустка надана при звільненні, здійснюється після закінчення щорічної основної відпустки з урахуванням часу, необхідного для здавання посади.

(пункт 6.9 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

6.10. Військовослужбовцям, які звільняються з військової служби через службову невідповідність; у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади; у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення; у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку; у зв'язку з систематичним невиконанням військовослужбовцем умов контракту, невикористана відпустка з наступним звільненням не надається, а виплачується грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки за кожний повний місяць служби в році звільнення.

6.11. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається військовослужбовцям-жінкам за їх бажанням повністю або частинами, а також і військовослужбовцям-чоловікам у такому самому порядку.

При цьому для надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку військовослужбовцю необхідно надати документ з місця роботи дружини (чоловіка) з підтвердженням факту її (його) виходу на роботу з такої відпустки разом з довідкою про припинення виплати допомоги по догляду за дитиною (із зазначенням дати), виданою органом соціального захисту населення за місцем проживання.

Військовослужбовець, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (з виплатою допомоги по державному соціальному страхуванню) або у відпустці для догляду за дитиною без збереження грошового та матеріального забезпечення тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, має право приступити до виконання службових обов'язків до закінчення такої відпустки. Про достроковий вихід на службу з такої відпустки військовослужбовець повинен завчасно повідомити прямого начальника рапортом у порядку підпорядкування.

6.12. Військовослужбовець, який перебуває у відпустці за сімейними обставинами та з інших поважних причин, може достроково приступити до виконання службових обов'язків. Про це він повідомляє прямого начальника рапортом у порядку підпорядкування. Про вихід військовослужбовця з такої відпустки видається наказ по особовому складу.

(розділ VI у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 22.04.2013 р. N 163)

VII. Звільнення з військової служби

7.1. Звільнення військовослужбовців Служби безпеки України з військової служби провадиться відповідно до розділу VII Положення, Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Звільнення з військової служби військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на військовій службі і стосовно яких не прийнято рішення про залишення на військовій службі, здійснюється у плановому порядку. Плани звільнення військовослужбовців, які досягають граничного віку перебування на військовій службі (у яких закінчується строк залишення на службі понад граничний вік) у наступному році (додаток 12 до цієї Інструкції), складаються в органах, підрозділах, закладах, установах до 10 жовтня поточного року.

(абзац другий пункту 7.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

Плани звільнення з військової служби осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу до 01 листопада поточного року затверджуються начальниками, яким надано право звільнення з військової служби відповідних категорій військовослужбовців.

(пункт 7.1 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776
,
 у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим
)

План звільнення з військової служби осіб офіцерського складу затверджується Головою Служби безпеки України. Персональні списки офіцерів для включення до зазначеного плану на наступний рік подаються до Управління роботи з особовим складом до 01 листопада поточного року одночасно з пропозиціями про залишення осіб офіцерського складу на військовій службі понад граничний вік (абзаци другий і третій пункту 1.4 цієї Інструкції).

(абзац четвертий пункту 7.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

Протягом 12 місяців, але не пізніше ніж за 4 місяці до досягнення граничного віку перебування на військовій службі перед поданням військовослужбовців до звільнення з військової служби вони направляються на медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби за станом здоров'я, висновки якого враховуються при визначенні підстав звільнення.

(абзац п'ятий пункту 7.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби безпеки України від 16.09.2010 р. N 494)

На огляд до військово-лікарських комісій з цією метою можуть не направлятися військовослужбовці на їх прохання, про що вони зазначають у поданих рапортах на звільнення.

7.2. Військовослужбовці, які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів (у разі неможливості їх використання на службі), попереджаються начальником органу, підрозділу, закладу, установи про звільнення з військової служби через ознайомлення з висновком, зазначеним у пункті 4.10 розділу IV цієї Інструкції (з підтвердженням ознайомлення особистим підписом військовослужбовця).

(абзац перший пункту 7.2 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864)

Абзац другий пункту 7.2 виключено

(абзац другий пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Центрального управління Служби безпеки України від 22.04.2013 р. N 163
,
виключено згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

У випадках, коли звільнення військовослужбовця з військової служби у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів здійснюється на підставі поданого ним рапорту, заходи, передбачені абзацом першим цього пункту, не проводяться.

(пункт 7.2 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України
від 22.04.2013 р. N 163)

7.3. Перед поданням військовослужбовця до звільнення з військової служби уточнюються дані про проходження ним служби, у разі необхідності документально підтверджуються періоди його служби, що підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні й окремо на пільгових умовах, і відповідно до чинного законодавства обчислюється вислуга років на пенсію. Обчислена вислуга років оголошується військовослужбовцю під розпис. Заперечення військовослужбовця щодо розрахунку вислуги років розглядаються відповідними підрозділами кадрового забезпечення, фінансовими та юридичними підрозділами, і за ними приймаються рішення перед поданням військовослужбовця до звільнення з військової служби. Також проводиться уточнення використаних днів щорічної основної відпустки.

7.4. З військовослужбовцями, які звільняються за однією з підстав, передбачених підпунктами "а" - "д", "з", "ї", "к" пункту 62 Положення та підпунктами "а" - "д", "и", "і" пункту 63 Положення, перед звільненням із військової служби проводиться не менше двох індивідуальних бесід.

(абзац перший пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Центрального управління Служби безпеки України від 22.04.2013 р. N 163,
 від 05.12.2015 р. N 776)

Бесіди перед звільненням проводяться:

з особами рядового, сержантського і старшинського складу - прямими начальниками із числа осіб офіцерського складу;

з особами офіцерського складу (крім вищого офіцерського складу) - безпосереднім начальником і начальником органу, підрозділу, закладу, установи чи його заступниками; а в департаментах Центрального управління - безпосереднім начальником і начальником від керівника структурного підрозділу зі статусом управління і вище або його заступником;

з особами вищого офіцерського складу - безпосереднім начальником, а також заступником Голови Служби безпеки України чи за дорученням Голови Служби безпеки України начальником Управління роботи з особовим складом;

(абзац п'ятий пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 22.04.2013 р. N 163)

з військовослужбовцями, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників, - начальником, у розпорядженні якого вони перебувають, чи за його дорученням одним із його заступників, а з військовослужбовцями, які перебувають у розпорядженні Голови Служби безпеки України, - Головою Служби безпеки України чи за його дорученням одним із його заступників або начальником Управління роботи з особовим складом.

(пункт 7.4 доповнено новим абзацом шостим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 22.04.2013 р. N 163,
у зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий
вважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим)

До участі в бесідах у разі потреби залучаються співробітники підрозділів кадрового забезпечення, фінансових та юридичних підрозділів.

Якщо під час бесід військовослужбовцями, що звільняються, порушені питання, які не можуть бути вирішені начальниками, що проводять бесіди, останні доповідають їх з викладенням довідкових даних старшому прямому начальнику для прийняття рішення.

Перша бесіда проводиться завчасно перед поданням до звільнення, під час якої роз'яснюються підстави і строки подання до звільнення, пільги та переваги з працевлаштування і матеріально-побутового забезпечення, надаються необхідні роз'яснення з інших питань, встановлюється підрозділ Центрального управління, регіональний орган Служби безпеки України чи військовий комісаріат для направлення військовослужбовця на військовий облік, місце його проживання після звільнення, з'ясовуються прохання військовослужбовця.

(абзац дев'ятий пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

При цьому з військовослужбовцем обговорюються питання перебування його в запасі, керівництвом органу, підрозділу, закладу, установи визначається вид запасу.

З військовослужбовцями, які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на військовій службі, перша бесіда проводиться під час оголошення їм рішення про неможливість залишення на військовій службі (абзац п'ятий пункту 1.4 цієї Інструкції).

(абзац одинадцятий пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби безпеки України від 16.09.2010 р. N 494)

Друга бесіда проводиться безпосереднім начальником перед надсиланням подання до звільнення, під час якої надаються відповіді на запитання і прохання, висловлені військовослужбовцем під час першої бесіди, уточнюються підстави звільнення з урахуванням висновку військово-лікарської комісії та інші питання, пов'язані зі звільненням.

Зміст проведених бесід відображається в листках бесід, що підписуються начальниками, які проводили бесіди, та військовослужбовцем, що звільняється. Листки бесід долучаються до частини "Особова справа" матеріалів особової справи військовослужбовця.

У разі відмови військовослужбовця підписати листок бесіди його підписує начальник, який проводив бесіду, та особи, присутні під час бесіди, із зазначенням факту відмови.

7.5. З військовослужбовцями, які звільняються з військової служби за підставами, передбаченими підпунктами "е" - "ж", "и", "і" пункту 62 Положення та підпунктами "е" - "з" пункту 63 Положення, бесіди, передбачені пунктом 7.4 цієї Інструкції, не проводяться.

(абзац перший пункту 7.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби безпеки України від 16.09.2010 р. N 494
,
 наказом Центрального управління
Служби безпеки України від 22.04.2013 р. N 163)

Зміна підстав звільнення такого військовослужбовця на будь-яку іншу підставу за ініціативою військовослужбовця не допускається.

7.6. Подання до звільнення військовослужбовця з військової служби за підпунктом "є" пункту 62 Положення та підпунктом "є" пункту 63 Положення та виключення його зі списків особового складу здійснюється після отримання органом, підрозділом, закладом, установою копії вироку суду, що набрав законної сили, з дня, указаного у вироку суду про початковий строк відбуття покарання.

Подання до звільнення військовослужбовця з військової служби за підпунктом "ж" пункту 62 Положення та підпунктом "ж" пункту 63 Положення та виключення його зі списків особового складу здійснюється з дня підписання наказу про позбавлення військового звання в дисциплінарному порядку.

Подання до звільнення військовослужбовця з військової служби за підпунктом "і" пункту 62 Положення та підпунктом "з" пункту 63 Положення та виключення його зі списків особового складу здійснюються протягом трьох робочих днів з дня отримання Службою безпеки України копії судового рішення, яке набрало законної сили, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення.

(пункт 7.6 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України
від 22.04.2013 р. N 163)

Звільнення військовослужбовця з військової служби згідно з підпунктом "ї" пункту 62 або підпунктом "и" пункту 63 Положення здійснюється з урахуванням строків, визначених Законом України "Про запобігання корупції". Інформація, що стала підставою для підготовки матеріалів до звільнення, обов'язково зазначається в поданні до звільнення.

(пункт 7.6 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

Звільнення військовослужбовця з військової служби згідно з підпунктом "й" пункту 62 Положення має бути здійснено не пізніше місячного строку з дня отримання результатів спеціальної перевірки, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади (прийому на військову службу).

(пункт 7.6 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

7.7. Військовослужбовці, засуджені за скоєння необережних злочинів, яким за вироком суду призначене покарання, не пов'язане з позбавленням чи обмеженням волі, або ті з них, яких звільнено від відбування покарання з випробуванням, у виняткових випадках можуть на їх прохання бути залишені на військовій службі за рішенням Голови Служби безпеки України.

Абзац другий пункту 7.7 виключено

(згідно з наказом Центрального управління
Служби безпеки України від 22.04.2013 р. N 163)

Клопотання щодо прийняття рішення про залишення таких військовослужбовців на військовій службі подаються за підпорядкованістю начальниками органів, підрозділів, закладів, установ Служби безпеки України. При цьому враховуються потреба у таких фахівцях, їх ділові, професійні, особисті якості, їхнє ставлення до попередньої служби, придатність до неї за станом здоров'я, наявність державних і відомчих нагород.

7.8. Військовослужбовці можуть бути звільнені з військової служби на їх прохання згідно з підпунктами "б" (у частині, що стосується звільнення у зв'язку з обмеженою придатністю до військової служби за станом здоров'я), "д", "з", "к" пункту 62 Положення та підпунктами "а", "б" (у частині, що стосується звільнення у зв'язку з обмеженою придатністю до військової служби за станом здоров'я), "д", "і" пункту 63 Положення виключно на підставі власноруч написаних рапортів. В інших випадках подання таких рапортів не є обов'язковим.

(абзац перший пункту 7.8 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

Військовослужбовці, які бажають звільнитися з військової служби за станом здоров'я у запас, за власним бажанням, через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, а також у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням і подають відповідні рапорти, можуть відкликати ці рапорти до моменту підписання наказу про звільнення з військової служби на підставі поданого у порядку підпорядкування мотивованого нового рапорту. У разі задоволення цього рапорту такі військовослужбовці продовжують військову службу в тому самому органі, підрозділі, закладі, установі. У разі відмови військовослужбовцю у задоволенні такого рапорту він підлягатиме звільненню на підставі раніше поданого рапорту про звільнення з військової служби.

(абзац другий пункту 7.8 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

7.9. Наказ про накладення на військовослужбовців дисциплінарного стягнення - звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, виданий посадовими особами у межах дисциплінарних повноважень, є підставою для оформлення документів, необхідних для видання наказу по особовому складу про таке звільнення.

З метою своєчасного виконання вимог статті 96 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо негайного виконання дисциплінарного стягнення, яке накладено на військовослужбовців у вигляді звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, у день надходження відповідних документальних матеріалів про накладення такого дисциплінарного стягнення начальником органу, підрозділу, закладу, установи оголошується військовослужбовцю про накладення стягнення та проводиться з ним бесіда. Під час бесіди надаються необхідні роз'яснення, доводиться вислуга років, розрахована підрозділом кадрового забезпечення, визначається військовий комісаріат за вибраним місцем мешкання для направлення на військовий облік.

(абзац другий пункту 7.9 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

Видання наказу по особовому складу про звільнення військовослужбовця з військової служби за службовою невідповідністю здійснюється не пізніше місячного строку з дня видання наказу про накладення такого стягнення.

(абзац третій пункту 7.9 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

Військовослужбовець після звільнення з військової служби за службовою невідповідністю направляється військовим комісаріатом, у якому він перебуває на обліку, на медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

Військовослужбовці, які подаються до звільнення згідно з підпунктами "є", "і", "й" пункту 62 Положення або підпунктом "є", "з" пункту 63 Положення, на огляд до військово-лікарських комісій не направляються.

(абзац п'ятий пункту 7.9 із змінами, внесеними згідно з
наказом Центрального управління Служби безпеки України
від 22.04.2013 р. N 163
,
 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

7.10. Підставою для звільнення військовослужбовців із військової служби у зв'язку з систематичним невиконанням умов контракту з їх боку (підпункт "и" пункту 62 Положення) може бути неналежне їх ставлення до виконання службових обов'язків, про що свідчить накладення на них протягом року двох і більше дисциплінарних стягнень, які на момент звільнення залишаються незнятими.

На вказаних осіб поширюється порядок направлення на медичний огляд, визначений для осіб, які звільнені з військової служби за службовою невідповідністю.

7.11. Підставою для звільнення військовослужбовця з військової служби за підпунктом "ї" пункту 62 Положення або підпунктом "и" пункту 63 Положення є інформація (відповідного підрозділу кадрового забезпечення - на підставі матеріалів особової справи військовослужбовця чи поданий військовослужбовцем рапорт) про перебування такого військовослужбовця у безпосередньому підпорядкуванні близькій особі та відсутність у системі Служби безпеки України відповідних вакантних посад чи відмова військовослужбовця від призначення на наявні вакантні посади.

Пошук та підбір відповідних вакантних посад в системі Служби безпеки України організовуються через Управління роботи з особовим складом з урахуванням фахової підготовки, досвіду та напряму роботи, результатів попередньої діяльності військовослужбовця.

(розділ VII доповнено новим пунктом 7.11 згідно з
наказом Центрального управління Служби безпеки України
від 22.04.2013 р. N 163,
у зв'язку з цим пункти 7.11 - 7.16
 вважати відповідно пунктами 7.12 - 7.17)

7.12. Військовослужбовець, стосовно якого прийнято рішення про дострокове розірвання контракту, має право оскаржити це рішення у встановленому чинним законодавством порядку. Оскарження не припиняє виконання рішення. У разі визнання рішення про дострокове розірвання контракту (звільнення) незаконним військовослужбовець поновлюється на посаді, яку займав до звільнення, або на рівній посаді.

7.13. У разі звільнення військовослужбовця Служби безпеки України, стосовно якого здійснюється кримінальне провадження, з військової служби до закриття кримінального провадження чи постановлення вироку суду начальник, у розпорядженні якого перебуває військовослужбовець, надсилає повідомлення про таке звільнення до відповідного органу досудового розслідування чи суду.

(розділ VII доповнено новим пунктом 7.13 згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 31.05.2019 р. N 864
,
у зв'язку з цим пункти 7.13 - 7.17 вважати відповідно пунктами 7.14 - 7.18
)

7.14. Військовослужбовці, які звільняються з військової служби і яким надається право вибору однієї з підстав звільнення (абзац другий пункту 64 Положення), подають у порядку підпорядкування рапорт із зазначенням у ньому конкретної підстави звільнення.

Військовослужбовці, визнані військово-лікарськими комісіями обмежено придатними до військової служби, подаються до звільнення з військової служби за станом здоров'я (підпункт "б" пункту 62 Положення та підпункт "б" пункту 63 Положення) за їх бажанням (ініціативою).

7.15. У поданні до звільнення в запас або у відставку зазначаються пропозиції щодо заохочення військовослужбовця, що позитивно характеризується і відзначився (оголошення подяки, нагородження грамотою, цінним подарунком, грошовою премією, відомчою нагородою тощо), а також про надання йому права носіння військової форми одягу з урахуванням вимог пункту 68 Положення.

(пункт 7.15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби безпеки України від 15.12.2010 р. N 635)

7.16. Наказ про звільнення військовослужбовця у запас або у відставку оголошується йому особисто його прямим начальником.

(абзац перший пункту 7.16 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Служби безпеки України від 16.09.2010 р. N 494)

Виключення військовослужбовців, які звільнені з військової служби, зі списків особового складу проводиться на підставі відповідного наказу з урахуванням часу на здавання посади.

7.17. Після видання наказу по особовому складу про звільнення військовослужбовця із військової служби підстави звільнення (пункти 62 і 63 Положення) зміні не підлягають, якщо під час звільнення не допущено порушення чинного законодавства і не виявлено нових обставин, пов'язаних зі звільненням.

7.18. Виключення зі списків особового складу Служби безпеки України військовослужбовців, які померли, загинули або в установленому порядку оголошені безвісно відсутніми чи померлими (пункт 66 Положення), здійснюється наказами по особовому складу начальників, яким надано право видавати накази по особовому складу, із дня смерті на підставі свідоцтва про смерть або дати оголошення їх безвісно відсутніми чи померлими, зазначеної у відповідному документі.

VIII. Особливості проходження військової служби військовослужбовцями, відрядженими до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів

(назва розділу VIII із змінами, внесеними згідно з наказами
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

8.1. Після видання наказу Голови Служби безпеки України про відрядження військовослужбовця до державного органу, підприємства, установи, організації або державного та комунального навчального (освітнього) закладу до цього органу (підприємства, установи, організації або державного та комунального навчального (освітнього) закладу) надсилається письмове повідомлення про відрядження військовослужбовця та довідка, у якій викладено його біографічні дані та періоди трудової діяльності (військової служби), а відрядженому військовослужбовцю відповідними підрозділами кадрового забезпечення, фінансовими та господарськими підрозділами видаються довідки про всі види грошових виплат, вислугу років, наявність пільг, перебування на квартирному обліку тощо.

(абзац перший пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

Про зміни свого посадового становища в державному органі, підприємстві, установі, організації або державному та комунальному навчальному (освітньому) закладі, до якого відряджений військовослужбовець, він у 10-денний строк зобов'язаний письмово повідомити Управління роботи з особовим складом із доданням витягу з наказу відповідного органу, підприємства, установи, організації або державного та комунального навчального (освітнього) закладу про переміщення.

(абзац другий пункту 8.1 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

8.2. Після закінчення строку дії контракту у військовослужбовців, відряджених до державного органу, установи або організації, їх військова служба може бути продовжена (за згодою сторін) за новим контрактом, укладеним з дотриманням вимог пункту 2.3 цієї Інструкції.

8.3. Відрядженим військовослужбовцям чергові військові звання присвоюються з урахуванням вимог пунктів 24, 29 - 31 Положення за клопотанням керівників відповідних державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів.

(пункт 8.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

8.4. У разі прийняття керівником відповідного державного органу (установи, організації) рішення про закінчення роботи в державних органах, підприємствах, установах, організаціях або державних та комунальниї навчальних (освітніх) закладах військовослужбовці наказами цього органу (установи, організації) відряджаються в розпорядження Голови Служби безпеки України з поданням на них службових характеристик.

(абзац перший пункту 8.4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

У разі потреби Служба безпеки України має право відкликати відряджених військовослужбовців із відповідного органу, підприємства, установи, організації або державного та комунального навчального (освітнього) закладу.

(абзац другий пункту 8.4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

Клопотання про залишення на військовій службі понад граничний вік військовослужбовців, відряджених до державного органу, підприємства, установи, організації або державного та комунального навчального (освітнього) закладу, порушується керівником цього органу (підприємства, установи, організації або державного та комунального навчального (освітнього) закладу), а остаточне рішення приймається Головою Служби безпеки України.

(пункт 8.4 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776
,
 у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим
)

Відряджені військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування на військовій службі і стосовно яких не прийнято рішення про залишення на військовій службі понад граничний вік, відкликаються із відповідного органу, підприємства, установи, організації або державного та комунального навчального (освітнього) закладу і підлягають звільненню у встановленому порядку. Про таке рішення повідомляються вказані органи, підприємства, установи, організації або державні та комунальні навчальні (освітні) заклади.

(абзац четвертий пункту 8.4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

(пункт 8.4 доповнено абзацом третім згідно з наказом
Центрального управління Служби безпеки України
від 22.04.2013 р. N 163)

IX. Особливості проходження військової служби у особливий період

(назва розділу ІХ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

Порядок роботи з військовослужбовцями, присвоєння їм військових звань, призначення на посади, атестування, надання відпусток та звільнення з військової служби у особливий період, встановлений розділом X Положення й іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на воєнний час.

(розділ ІХ із змінами, внесеними згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

 

Начальник Управління
роботи з особовим складом
Служби безпеки України
 

 
 
В. Туріца
 

 

ПОДАННЯ
до присвоєння чергового військового звання

_____________________________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер,
_____________________________________________________________________________________
займана посада та з якого часу, військове звання, передбачене штатною посадою)

Подається до присвоєння чергового військового звання _____________________________________
                                                                                                                               (найменування військового звання)
_____________________________________________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________________

Військове звання присвоєно _____________________________________________________________
(коли, яким наказом)

Освіта: а) цивільна _____________________________________________________________________

б) військова (спеціальна) _________________________________________________________

Військова служба _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Коли і ким знято дисциплінарне стягнення (у разі затримки подання до присвоєння чергового військового звання) _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Начальник ____________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

ВИСНОВКИ ПРЯМИХ НАЧАЛЬНИКІВ

______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

РІШЕННЯ ЗА ПОДАННЯМ

Військове звання ______________________________________________________ присвоєно наказом
_________________________________________ від "___" ____________ 20 ___ року N ____________

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Центрального управління Служби безпеки України
від 22.04.2013 р. N 163
,
 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

 

ПОДАННЯ
до присвоєння чергового військового звання

Додаток 2 виключено
(згідно з наказом Центрального управління Служби безпеки України
від 22 квітня 2013 року N 163,
у зв'язку з цим додатки 3 - 13 вважати відповідно додатками 2 - 12)

 

ПОДАННЯ

до присвоєння чергового військового звання ____________________________________________
                                                                                                                  (полковник; у порядку заохочення)
_____________________________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер,
_____________________________________________________________________________________
займана посада та з якого часу, військове звання, передбачене штатною посадою)
_____________________________________________________________________________________

Подається до присвоєння чергового військового звання ______________________________________
                                                                                                                     (найменування військового звання)
______________________________________________________________________________________
(достроково або на один ступінь вище за військове звання, передбачене штатною посадою)

Дата народження _______________________________________________________________________

Військове звання присвоєно _____________________________________________________________
(коли, яким наказом)

Освіта: а) цивільна ______________________________________________________________________

б) військова (спеціальна) __________________________________________________________

Військова служба ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Висновок за останньою атестацією за 20__ рік ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ПІДСТАВИ ДО ПОДАННЯ

(зворотний бік)

Начальник ____________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

ВИСНОВКИ ПРЯМИХ НАЧАЛЬНИКІВ

______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

РІШЕННЯ ЗА ПОДАННЯМ

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(додаток 2 у редакції наказів Центрального управління
 Служби безпеки України від 22.04.2013 р. N 163
,
 від 05.12.2015 р. N 776)

 

ПОДАННЯ

 

                              до ________________________________ військового(-му) звання(-ні)
                                            (позбавлення, пониження у, поновлення у)

______________________________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер,
______________________________________________________________________________________
займана посада та з якого часу, військове звання, передбачене штатною посадою)
______________________________________________________________________________________

Подається до позбавлення (пониження, поновлення) військового звання ________________________
                                                                                                                                                                      (найменування
______________________________________________________________________________________
військового звання)
______________________________________________________________________________________

Дата народження _______________________________________________________________________

Військове звання присвоєно _____________________________________________________________
(коли, яким наказом)

Освіта: а) цивільна ______________________________________________________________________

б) військова (спеціальна) __________________________________________________________

Військова служба _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Висновок за останньою атестацією за 20__ рік ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ПІДСТАВИ ДО ПОДАННЯ

(зворотний бік)

Начальник ____________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

ВИСНОВКИ ПРЯМИХ НАЧАЛЬНИКІВ

______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

РІШЕННЯ ЗА ПОДАННЯМ

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Центрального управління Служби безпеки України
від 22.04.2013 р. N 163
,
 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 05.12.2015 р. N 776)

 

ПОДАННЯ
до призначення

_____________________________________________________________________________________
                                                      (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер,
_____________________________________________________________________________________
                                                                    займана посада та з якого часу, військове звання та посадовий оклад за посадою)
_____________________________________________________________________________________
Подається до призначення на посаду _____________________________________________________
                                                                                 (найменування посади, військове звання та посадовий оклад за посадою)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата народження _____________________________________________________________________
Військове звання присвоєно ____________________________________________________________
                                                                                                                               (коли, яким наказом)
Освіта: а) цивільна ____________________________________________________________________
             б) військова (спеціальна) _________________________________________________________
Військова служба ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Висновок за останньою атестацією за 20___ рік _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПІДСТАВИ ДО ПОДАННЯ

 

 

 

(зворотний бік)

Начальник ___________________________________________________________________________
                                                                           (посада, військове звання, підпис, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

ВИСНОВКИ ПРЯМИХ НАЧАЛЬНИКІВ

 

 

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

РІШЕННЯ ЗА ПОДАННЯМ

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Служби безпеки України від 16.09.2010 р. N 494)

 

ПОДАННЯ
до звільнення з військової служби

_____________________________________________________________________________________
                                                     (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер,
_____________________________________________________________________________________
                                                                 займана посада та з якого часу, військове звання та посадовий оклад за посадою)
_____________________________________________________________________________________
Подається до звільнення з військової служби _______________________________________________
                                                                                                  (в запас Служби безпеки України, Збройних Сил України, у відставку)
за підпунктом __________ пункту ________ Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України
_____________________________________________________________________________________
Дата народження ______________________________________________________________________
Військове звання присвоєно ____________________________________________________________
                                                                                                                 (коли, яким наказом)
Освіта: а) цивільна _____________________________________________________________________
             б) військова (спеціальна) _________________________________________________________
Військова служба ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Вислуга років на "___" ____________ 20__ року:
календарна __________________ (у тому числі навчання у ВНЗ _______________), у пільговому обчисленні ________________, загальна _____________________, трудовий стаж _______________, загальний трудовий стаж ____________________
Висновок за останньою атестацією за 20__ рік _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ступінь придатності до військової служби _________________________________________________
                                                                                                     (висновок ВЛК, номер і дата свідоцтва про хворобу або довідки)
_____________________________________________________________________________________
Підлягає направленню на військовий облік ________________________________________________
                                                                                                               (найменування підрозділу Центрального управління,
_____________________________________________________________________________________
                                     регіонального органу Служби безпеки України, районного (міського) комісаріату)
У воєнний час може бути призначений на посаду __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Забезпеченість житловою площею _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                            (адреса, житлова площа, кількість кімнат та кількість зареєстрованих за цією адресою осіб)

(зворотний бік першого аркуша)

ПІДСТАВИ ДО ПОДАННЯ

  Коли і ким проведено бесіду про звільнення, мотиви звільнення; особливі мотиви та підстави у разі звільнення за підпунктами "г" - "ж", "и" - "ї" пункту 62 Положення, підпунктами "а", "г" - "и" пункту 63 Положення; чи ознайомлений військовослужбовець з розрахунком вислуги років; його ставлення до звільнення; клопотання про надання права носіння військової форми одягу; пропозиції щодо заохочення

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ____________________________________________________________________________
                                                                            (посада, військове звання, підпис, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

ВИСНОВКИ ПРЯМИХ НАЧАЛЬНИКІВ

 

 

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

З поданням до звільнення ознайомлений. Зобов'язуюсь не розголошувати відомостей, які стали мені відомі по службі.

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

(зворотний бік другого аркуша)

ВИСНОВОК ПІДРОЗДІЛУ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТАНЦІЇ, ЩО ВИДАЄ НАКАЗ

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

РІШЕННЯ ЗА ПОДАННЯМ

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Додаток: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
Центрального управління Служби безпеки України
від 22.04.2013 р. N 163)

 

СПИСОК

офіцерів ______________________________________________________________________________,
                                                                (найменування органу, підрозділу, закладу, установи)
яких відповідно до пункту 7 Положення доцільно залишити на військовій службі понад граничний вік 

N з/п 

Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, займана посада 

Дата народження 

Вислуга років на 01.01.20___.: календарна, пільгова, навчання у ВНЗ, трудовий стаж, загальна 

Ступінь придатності до військової служби (номер і дата свідоцтва, довідки або постанови про хворобу) 

До якого року пропонується залишити на службі 

Примітки 

Приклад заповнення 

Вищі офіцери 

Герой України генерал-майор Юрченко Михайло Гнатович, проректор з наукової роботи 

1942 

кал. - 34 р. 04 м. 19 д.
заг. - 34 р. 04 м. 19 д. 

Придатний до військової служби, N 19 від 10.11.2001. 

2012 

Доктор юридичних наук 

Старші офіцери у званні полковника 

Полковник Бойко Сергій Іванович, заступник декана факультету N 2 

1947 

кал. - 18 р. 03 м. 14 д.
піл. - 00 р. 07 м. 05 д.
нав. - 02 р. 06 м. 00 д.
заг. - 21 р. 04 м. 19 д. 

Придатний до військової служби, N 23 від 15.11.2001. 

2007 

Заслужений юрист України 

Старші офіцери у званнях майора, підполковника 

Підполковник Коваленко Петро Семенович, завідуючий кафедрою філософії факультету N 1 

1952 

кал. - 30 р. 01 м. 05 д.
нав. - 02 р. 04 м. 10 д.
заг. - 32 р. 05 м. 15 д. 

Придатний до військової служби, N 29 від 19.11.2001. 

2007 

Кандидат юридичних наук 

Молодші офіцери 

Капітан Іванов Геннадій Опанасович, начальник курсу факультету N 1 

1957 

кал. - 17 р. 01 м. 05 д.
тр. ст. - 10 р. 04 м. 10 д.
заг. тр. ст. - 27 р. 05 м. 15 д. 

Придатний до військової служби, N 19 від 10.11.2001. 

2007 

 

Начальник ____________________________________________________________________________
                                                                             (органу, підрозділу, закладу, установи)
                     __________________________________________________________________________
                                                                               (військове звання, підпис, прізвище)

"___" ___________ 20__ року 

 

РЕЗЕРВ
офіцерського складу для призначення на вищі посади у 20__ році

Додаток 7 виключено
(згідно з наказом Центрального управління Служби безпеки України
 від 5 грудня 2015 року N 776)

 

ТИПОВА СХЕМА
атестування військовослужбовців Служби безпеки України

Найменування посади 

Хто складає атестацію 

Хто дає висновок за атестацією 

Хто затверджує атестацію 

ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ УПРАВЛІННЮ 

Посади рядового, сержантського і старшинського складу, офіцерські посади у складі сектору 

Начальник відділу 

Начальник відділу, головного відділу, служби, управління, атестаційна комісія служби, управління, головного управління 

Начальник головного відділу, служби, управління, головного управління 

Усі офіцерські посади відділів, які не входять до складу сектору, начальник сектору, заступник начальника відділу 

Начальник відділу 

Начальник головного відділу, служби, управління, атестаційна комісія служби, управління, головного управління, департаменту 

Начальник головного відділу, служби, управління, головного управління, департаменту 

Начальник відділу 

Начальник головного відділу, заступник начальника головного відділу, самостійної служби, самостійного управління, головного управління, начальник служби, управління, головного управління, заступник начальника департаменту 

Начальник управління, головного управління, атестаційна комісія самостійного головного відділу, самостійної служби, самостійного управління, самостійного головного управління, департаменту 

Начальник самостійного головного відділу, самостійної служби, самостійного управління, самостійного головного управління, департаменту 

Начальник головного відділу, служби, управління 

Начальник управління, заступник начальника самостійного управління, головного управління, департаменту 

Атестаційна комісія самостійного управління, головного управління, департаменту 

Начальник самостійного управління, головного управління, департаменту 

Заступник начальника самостійного головного відділу, самостійної служби, самостійного управління, самостійного головного управління, департаменту, у т. ч. перший заступник 

Начальник самостійного головного відділу, самостійної служби, самостійного управління, самостійного головного управління, департаменту 

Центральна атестаційна комісія 

Голова Служби безпеки України або особа, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків за цією посадою 

Начальник самостійної служби, самостійного управління, самостійного головного управління, департаменту 

Заступник Голови Служби безпеки України 

Центральна атестаційна комісія 

Голова Служби безпеки України або особа, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків за цією посадою 

ПО РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНАХ 

Посади рядового, сержантського і старшинського складу, офіцерські посади у складі сектору 

Начальник сектору 

Начальник відділу, головного відділу, служби, атестаційна комісія регіонального управління 

Начальник регіонального управління 

Усі офіцерські посади відділів, які не входять до складу сектору, начальник сектору, заступник начальника відділу 

Начальник відділу 

Начальник головного відділу, служби, атестаційна комісія регіонального управління 

Начальник регіонального управління 

Начальник відділу 

Начальник головного відділу 

Атестаційна комісія регіонального управління 

Начальник регіонального управління 

Начальник самостійного відділу, головного відділу 

Заступник начальника регіонального управління 

Атестаційна комісія регіонального управління 

Начальник регіонального управління 

Заступник начальника регіонального управління 

Начальник регіонального управління 

Центральна атестаційна комісія 

Голова Служби безпеки України або особа, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків за цією посадою 

Начальник регіонального управління 

Заступник Голови Служби безпеки України 

Центральна атестаційна комісія 

Голова Служби безпеки України або особа, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків за цією посадою 

ПО ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛАХ (ВВНЗ) 

Посади рядового, сержантського і старшинського складу, офіцерські посади до начальника курсу 

Начальник курсу 

Декан факультету, атестаційна комісія ВВНЗ 

Начальник (ректор) ВВНЗ 

Викладач, старший викладач, доцент, професор, заступник завідуючого кафедрою 

Завідуючий кафедрою 

Атестаційна комісія ВВНЗ 

Начальник (ректор) ВВНЗ 

Начальник курсу, завідуючий кафедрою, заступник декана факультету 

Декан факультету 

Атестаційна комісія ВВНЗ 

Начальник (ректор) ВВНЗ 

Декан факультету 

Проректор ВВНЗ 

Атестаційна комісія ВВНЗ 

Начальник (ректор) ВВНЗ 

Проректор ВВНЗ 

Начальник (ректор) ВВНЗ 

Центральна атестаційна комісія 

Голова Служби безпеки України або особа, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків за цією посадою 

Начальник (ректор) ВВНЗ 

Заступник Голови СБ України 

Центральна атестаційна комісія 

Голова Служби безпеки України або особа, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків за цією посадою 

 

АТЕСТАЦІЯ

За період з ____________ 20___. до ____________ 20___.

На __________________________________________________________________________________
                                                    (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер,
_____________________________________________________________________________________
                                                           займана посада, орган, підрозділ, заклад, установа)
_____________________________________________________________________________________
Дата народження ______________________________________________________________________
Освіта: а) цивільна _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
б) військова (спеціальна) ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Військова служба ______________________________________________________________________
З якого часу на посаді __________________________________________________________________
Дата присвоєння військового звання _____________________________________________________
Висновок за останньою атестацією за 20___ рік ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

I. ТЕКСТ АТЕСТАЦІЇ

 

 

 

 

 

(зворотний бік першого аркуша)

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище начальника, який склав атестацію)

"___" ____________ 20__ року

II. ВИСНОВКИ СТАРШИХ НАЧАЛЬНИКІВ, АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

 

 

 

 

 

(зворотний бік другого аркуша)

III. РІШЕННЯ НАЧАЛЬНИКА, ЯКИЙ ЗАТВЕРДЖУЄ АТЕСТАЦІЮ

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
                                                                             (посада, військове звання, підпис, прізвище)
М. П. ________________________________________________________________________________
"___" ____________ 20__ року

      З атестацією ознайомлений                                 __________________________________________
                                                                                                                                                        (підпис атестованого)

"___" ____________ 20__ року 

 

АТЕСТАЦІЯ
(на присвоєння першого офіцерського звання)

За період з ____________ 20___. до ____________ 20___.

На __________________________________________________________________________________
                                                                (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                   випускник якого вищого військового навчального закладу)
_____________________________________________________________________________________,
який подається до присвоєння першого офіцерського звання _________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                       (зазначається, до якого звання і за якою підставою)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата народження _____________________ Місце народження ________________________________
_____________________________________________________________________________________
Військова служба ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Освіта цивільна _______________________________________________________________________
                                                                (найменування навчального закладу та рік закінчення)
_____________________________________________________________________________________

I. ТЕКСТ АТЕСТАЦІЇ

 

 

 

 

(зворотний бік першого аркуша)

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
                                   (найменування вищого військового навчального закладу, навчального підрозділу)
_____________________________________________________________________________________
зі строком навчання _____________ закінчив за спеціальністю ________________________________
_____________________________________________________________________________________
з оцінками з: __________________________________________________________________________
                                                       (найменування основних навчальних дисциплін із зазначенням
_____________________________________________________________________________________
                                                                      підсумкових оцінок із кожної з них)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Державні іспити (екзамени) склав з оцінками: ______________________________________________

 

 

 

Виконав дипломний проект (роботу) на тему ______________________________________________
______________________________________ з оцінкою _____________________________________
Рішенням державної екзаменаційної комісії присвоєна кваліфікація ____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(зворотний бік другого аркуша)

Висновок за атестацією:

 

 

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище начальника, який склав атестацію)

"___" ____________ 20__ року

II. ВИСНОВКИ СТАРШИХ НАЧАЛЬНИКІВ

 

 

III. РІШЕННЯ НАЧАЛЬНИКА, ЯКИЙ ЗАТВЕРДЖУЄ АТЕСТАЦІЮ

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис та прізвище)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

Присвоєно військове звання _________________ і особистий номер ___________________________
наказом Голови Служби безпеки України від "___" ______________ 20___ року N ________________

З атестацією ознайомлений _____________________________________________________________
                                                                                                                      (підпис атестованого)

"___" ____________ 20__ року 

 

ПРОТОКОЛ N ______

засідання атестаційної комісії __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                          (найменування органу, підрозділу, закладу, установи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії _______________________________________________________________________
                                                                        (посада, військове звання, прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________
Члени комісії: ________________________________________________________________________
                                                                        (посада, військове звання, прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Секретар комісії _____________________________________________________________________
                                                                                (посада, військове звання, прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

N
з/п 

На кого розглядалися атестації
(зазначається військове звання, прізвище, ім'я, по батькові та посада військовослужбовця, що атестується) 

Висновок комісії за атестацією 

Приклад заповнення

1. 

Майор НІКІТІН Петро Іванович, старший оперуповноважений 1 сектору 2 відділу Управління 

Займаній посаді відповідає.
Гідний призначення на посаду начальника 1 сектору 2 відділу Управління 

2. 

Полковник САЄНКО Володимир Миколайович, начальник режимно-секретного відділу Головного управління 

Займаній посаді відповідає.
Підлягає звільненню з військової служби за віком у 2013 році. 

Примітка. У кінці протоколу зазначаються звання, прізвища та ініціали військовослужбовців, які викликалися на засідання атестаційної комісії.

Голова атестаційної комісії 

 

полковник 

Г. Рябоконь 

Члени атестаційної комісії: 

 

підполковник 

К. Макаров 

підполковник 

В. Хоменко 

майор 

М. Іванов 

Секретар атестаційної комісії 

 

майор 

С. Михєєв 

"___" ___________ 20__ року 

 

 

ПЛАН

звільнення ___________________________________________________________________________,
                                             (категорія військовослужбовців, найменування органу, підрозділу, закладу, установи)
які досягають граничного віку перебування на військовій службі у 20__ році 

N
з/п 

Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, займана посада 

Дата народження 

Вислуга років на 01.01.20__.: календарна, пільгова, навчання у ВНЗ, трудовий стаж, загальна 

Місяць звільнення 

Позначка про звільнення (чий наказ, його номер і дата) 

Приклад заповнення 

Вищі офіцери 

генерал-майор Юрченко Михайло Гнатович, проректор з наукової роботи 

12.03.42. 

кал. 34 р. 04 м. 19 д.
заг. 34 р. 04 м. 19 д. 

березень 

 

Старші офіцери у званні полковника 

Полковник Бойко Сергій Іванович, заступник декана факультету N 2 

29.08.47. 

кал. 18 р. 03 м. 14 д.
піл. 00 р. 07 м. 05 д.
навч. 02 р. 06 м. 00 д.
заг. 21 р. 04 м. 19 д. 

вересень 

 

Старші офіцери у званнях майора, підполковника 

Підполковник Коваленко Петро Семенович, завідуючий кафедрою філософії факультету N 1 

13.11.52. 

кал. 30 р. 01 м. 05 д.
навч. 02 р. 04 м. 10 д.
заг. 32 р. 05 м. 15 д. 

листопад 

 

Начальник ___________________________________________________________________________
                                                                                      (органу, підрозділу, закладу, установи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (військове звання, підпис, прізвище)

"____" ___________ 20___ року 

____________

Опрос