Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Формы отчетности N 1-ЗЖД "Отчет о сохранении жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения" и Инструкции по ее заполнению

Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Форма, Приказ, Инструкция от 08.12.2008 № 4815
Утратил силу

Про затвердження Форми звітності N 1-ЗЖД "Звіт про збереження житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" та Інструкції щодо її заповнення

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 8 грудня 2008 року N 4815

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2008 р. за N 1251/15942

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
 від 24 листопада 2010 року N 4208

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
від 26 січня 2012 року N 37)

Відповідно до статті 12 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", статті 191 Закону України "Про інформацію", підпункту 24 пункту 4 Положення про Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 N 1573, та з метою удосконалення інформаційної бази щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема збереження та захисту їх житлових прав та інтересів, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Форму звітності N 1-ЗЖД "Звіт про збереження житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (далі - форма звітності), що додається;

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 1-ЗЖД "Звіт про збереження житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (далі - Інструкція), що додається.

2. Цей нормативно-правовий акт поширюється на Міністерство у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад (у разі їх створення).

3. Міністерству у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, службам у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечувати збір, контроль, оброблення та подання інформації Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту, головним управлінням (управлінням) статистики в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі в установлені строки.

4. Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини (Волинець Л. С.) забезпечувати подання Державному комітету статистики України зведеної інформації по Україні та регіонах щороку до 1 березня.

5. Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини (Волинець Л. С.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493/92 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кондратюк Т. В.

 

Міністр

Ю. О. Павленко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
статистики України

 
О. Г. Осауленко

 

Форма звітності N 1-ЗЖД
"Звіт про збереження житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

Розділ I. Наявність житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та форма їх влаштування

Назва показника

N рядка

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

З них

над якими встановлено опіку, піклування

передані в прийомні сім'ї

передані в дитячі будинки сімейного типу

передані до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

інші заклади

системи МОЗ

системи МОН

системи Мінпраці

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього

01

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мають житло

02

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на праві власності

03

 

 

 

 

 

 

 

 

на праві користування

04

 

 

 

 

 

 

 

 

не мають житла

05

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Встановлення опіки над житлом, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування)

Назва показника

N рядка

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким належить житло на праві власності (користування)

Призначений опікун над житлом

особа, яка є опікуном, піклувальником дитини

особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним, але не є його опікуном, піклувальником

особа, яка не перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним, та не є його опікуном, піклувальником

А

Б

1

2

3

4

Усього

01

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

над якими встановлено опіку, піклування

02

 

 

 

 

передані в прийомні сім'ї

03

 

 

 

 

передані в дитячі будинки сімейного типу

04

 

 

 

 

передані в заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

05

 

 

 

 

Інші заклади

06

 

 

 

 

Розділ III. Стан утримання житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування)

Назва показника

N рядка

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким належить житло на праві власності (користування)

З них

Інші заклади
 

над якими встановлено опіку, піклування

передані в прийомні сім'ї

передані в дитячі будинки сімейного типу

передані до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

А

Б

1

2

3

4

5

6

Усього

01

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

житло у придатному для проживання стані

02

 

 

 

 

 

 

житло у не придатному для проживання стані

03

 

 

 

 

 

 

Розділ IV. Наявність житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та забезпечення їх житлом після досягнення повноліття

Назва показника

N рядка

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли повноліття за звітній період

З них

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які отримали за звітний період

мають житло

перебувають на квартирному обліку

потребують взяття на квартирний облік

жиле приміщення

житло з фонду соціального призначення

у придатному для проживання стані

у не придатному для проживання стані

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

Усього

01

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

над якими було встановлено піклування

02

 

 

 

 

 

 

 

були передані в прийомні сім'ї

03

 

 

 

 

 

 

 

були передані в дитячі будинки сімейного типу

04

 

 

 

 

 

 

 

випускники закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

05

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року
 

Начальник служби у справах дітей
М. П.

___________________
(П. І. Б)

Виконавець _______________________
                                                   (П. І. Б.)

телефон: _____________ факс: _________ електронна пошта: _____________

 

Перший заступник директора
Державного департаменту
з усиновлення та захисту прав дитини

 
 
Л. В. Балим

(форма N 1-ЗЖД із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 24.11.2010 р. N 4208)

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 1-ЗЖД "Звіт про збереження житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

I. Загальні положення

1.1. Форму звітності N 1-ЗЖД "Звіт про збереження житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (далі - Звіт) складають Міністерство у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.

1.2. Текстова частина Звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником і скріплюється печаткою установи, яка складає Звіт.

1.3. У Звіті повинні бути заповнені всі показники. При відсутності показника ставиться риска. Усі дані заповнюються в одиницях.

1.4. Звіт повинен бути заповнений чітко та розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом керівника.

1.5. Керівник, який підписав Звіт, відповідає за достовірність поданих у ньому відомостей відповідно до чинного законодавства.

1.6. Звітний рік - календарний період, який розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня включно.

II. Порядок складання та терміни подання Звіту

2.1. Звіт щорічно складається службами у справах дітей районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад і подається Міністерству у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, службам у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше 10 лютого року, наступного за звітним.

2.2. Міністерство у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подають Звіт Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту та головним управлінням (управлінням) статистики в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі не пізніше 20 лютого року, наступного за звітним.

2.3. Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту подає консолідований Звіт Державному комітету статистики України не пізніше 1 березня року, наступного за звітним.

III. Заповнення розділу I Звіту "Наявність житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та форма їх влаштування"

3.1. У розділі I указується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, форма їх влаштування та наявність у них житла.

3.2. У графі 1 рядка 01 указується загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.3. Дані графи 1 рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних графи 1 рядка 02 та графи 1 рядка 05.

3.4. Дані графи 1 рядка 02 повинні дорівнювати сумі даних графи 1 рядків 03 та 04.

3.5. Кожний з показників графи 1 рядків 01 - 05 повинен дорівнювати сумі даних граф 2 - 8.

IV. Заповнення розділу II Звіту "Встановлення опіки над житлом, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування)"

4.1. У розділі II указується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають житло на праві власності (користування), та кількість призначених над житлом опікунів.

4.2. У графі 1 рядка 01 указується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають житло на праві власності (користування).

4.3. Дані графи 1 рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних графи 1 рядків 02 - 06.

(пункт 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 24.11.2010 р. N 4208)

4.4. У графі 1 рядків 02, 03, 04, 05, 06 указується кількість дітей, які мають житло на праві власності (користування), в розрізі форм влаштування.

(пункт 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 24.11.2010 р. N 4208)

4.5. У графах 2 - 4 рядка 01 указується кількість призначених опікунів над житлом, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування).

(пункт 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 24.11.2010 р. N 4208)

4.6. Сума даних граф 2 - 4 не повинна перевищувати дані графи 1 за кожним відповідним рядком.

(пункт 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 24.11.2010 р. N 4208)

4.7. У графі 2 указується кількість призначених органом опіки та піклування опікунів над житлом, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування), з числа фізичних осіб, які є опікунами, піклувальниками дитини.

4.8. У графі 3 указується кількість призначених органом опіки та піклування опікунів над житлом, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування), з числа осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічними, але не є їх опікунами, піклувальниками.

4.9. У графі 4 указується кількість призначених органом опіки та піклування опікунів над житлом, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування), з числа осіб, які не перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічними, та не є їх опікунами, піклувальниками.

V. Заповнення розділу III Звіту "Стан утримання житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності (користування)"

5.1. У розділі III указується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розрізі форм влаштування, яким належить житло на праві власності (користування), що знаходиться у придатному або не придатному для проживання стані.

5.2. У графі 1 рядка 01 указується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким належить житло на праві власності (користування). Даний показник має дорівнювати показнику графи 1 рядка 01 розділу II.

5.3. Дані графи 1 рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних граф 2 - 6 рядка 01.

(пункт 5.3 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 24.11.2010 р. N 4208)

5.4. У графі 1 рядка 02 указується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким належить житло на праві власності (користування), що знаходиться у придатному для проживання стані.

5.5. Дані графи 1 рядка 02 повинні дорівнювати сумі даних граф 2 - 6 рядка 02.

(пункт 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 24.11.2010 р. N 4208)

5.6. У графі 1 рядка 03 указується загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким належить житло на праві власності (користування), що знаходиться у не придатному для проживання стані.

5.7. Дані графи 1 рядка 03 повинні дорівнювати сумі даних граф 2 - 6 рядка 03.

(пункт 5.7 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 24.11.2010 р. N 4208)

5.8. Дані графи 1 рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02 та 03 графи 1.

VI. Заповнення розділу IV Звіту "Наявність житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та забезпечення їх житлом після досягнення повноліття"

6.1. У розділі IV указується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що досягли повноліття, забезпечені житлом, перебувають на квартирному обліку та отримали житло за звітний період.

6.2. У графі 1 рядка 01 указується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що досягли повноліття за звітний період.

6.3. Дані графи 1 рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних графи 1 рядків 02 - 05.

6.4. У графах 6 та 7 рядка 01 указується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримали житло за звітний період.

6.5. У графі 6 рядка 01 указується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримали жиле приміщення.

6.6. У графі 7 рядка 01 указується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримали житло з фонду соціального призначення.

6.7. Сума даних рядків 02 - 05 за графами 6 та 7 дорівнює показникам граф 6 та 7 рядка 01.

6.8. Сума даних рядків 02 - 05 за графами 2 - 5 дорівнює показникам граф 2 - 5 рядка 01.

(пункт 6.8 розділу VI у редакції наказу Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 24.11.2010 р. N 4208)

 

Перший заступник директора
Державного департаменту
з усиновлення та захисту прав дитини

 
 
Л. В. Балим

Опрос