Идет загрузка документа (96 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Министерства транспорта Украины

Министерство транспорта и связи
Приказ от 01.12.2008 № 1454
действует с 04.01.2009

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 1 грудня 2008 року N 1454

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2008 р. за N 1227/15918

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2006 N 789, та пункту 5 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 457, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил користування вагонами і контейнерами, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 25.02.99 N 113, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.03.99 за N 165/3458 (із змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Правил приймання вантажів до перевезення, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 N 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 861/5082 (із змінами), що додаються.

3. Затвердити Зміни до Правил видачі вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 N 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 862/5083 (із змінами), що додаються.

4. Затвердити Зміни до Правил оформлення перевізних документів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 N 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 863/5084 (із змінами), що додаються.

5. Затвердити Зміни до Правил розрахунків за перевезення вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 N 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 864/5085 (із змінами), що додаються.

6. Абзац п'ятий пункту 7 Правил перевезення вантажів залізничними лініями вузької колії, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 N 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 871/5092, виключити.

7. Абзац третій пункту 15 Правил перевезення вантажів у спеціальних та спеціалізованих контейнерах відправників і одержувачів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 N 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 872/5093, викласти в такій редакції: "код країни, код типорозміру контейнера".

8. Затвердити Зміни до Правил обслуговування залізничних під'їзних колій, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 N 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 875/5096 (із змінами), що додаються.

9. Пункт 7 Правил переадресування вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2001 N 542, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2001 за N 794/5985 (із змінами), доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо необхідність переадресування імпортного вантажу виникла після розкредитування первинних перевізних документів, то переадресування такого вантажу оформляється новими перевізними документами.".

10. У другому реченні абзацу третього пункту 11 Правил перевезення вантажів у вагонах відкритого типу, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2001 N 542, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.09.2001 за N 796/5987 (із змінами), цифри "1988" замінити цифрами "1990".

11. Затвердити Зміни до Правил перевезення вантажів в універсальних контейнерах, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2001 N 542, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.09.2001 за N 798/5989 (із змінами), що додаються.

12. У додатку 1 до Правил складання актів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 28.05.2002 N 334, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.07.2002 за N 567/6855 (із змінами), позицію 5 "5. Вагонний лист ст. ____" виключити. У зв'язку з цим позицію 6 уважати позицією 5.

13. Затвердити Зміни до Правил планування перевезень вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 09.12.2002 N 873, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.12.2002 за N 1030/7318 (із змінами), що додаються.

14. Затвердити Зміни до Правил перевезення наливних вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 18.04.2003 N 299, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.07.2003 за N 558/7879 (із змінами), що додаються.

15. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Мельничук В. О.):

15.1. Подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію в установленому порядку.

15.2. Довести наказ до відома працівників залізниць, підприємств, організацій, установ, експедиторів та громадян, які користуються послугами залізничного транспорту.

16. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бадагова В. Ф.

 

Міністр  

Й. Вінський 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

Заступник Міністра охорони
навколишнього природного
середовища
 

 
 
І. Макаренко
 

 

Зміни
до Правил користування вагонами і контейнерами

1. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Облік часу користування вагонами і контейнерами та нарахування плати за користування ними провадиться на станціях відправлення та призначення за Відомістю плати за користування вагонами форми ГУ-46 (додаток 1), Відомістю плати за користування контейнерами форми ГУ-46к (додаток 11), які складаються на підставі Пам'яток про подавання/забирання вагонів форми ГУ-45 (додаток 2), Пам'яток про видачу/приймання контейнерів форми ГУ-45к (додаток 8), Повідомлення про закінчення вантажних операцій з вагонами (додаток 12), Актів про затримку вагонів форми ГУ-23а (додаток 3), Актів загальної форми ГУ-23 (додаток 6)".

2. У пункті 4:

2.1. Абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Відомості плати за користування вагонами, контейнерами складаються на вагони, контейнери, що подаються під навантаження та вивантаження, є документами обліку часу перебування вагонів, контейнерів у пунктах навантаження та вивантаження та на під'їзних коліях і містять розрахунки платежів за користування вагонами, контейнерами".

2.2. В абзаці другому слова "начальником станції" замінити словами "працівником станції".

2.3. В абзаці шостому слова "користування вагонами" замінити словами "подавання/забирання вагонів".

2.4. Перше речення абзацу восьмого доповнити словами та цифрами "(форма повідомлення наведена у додатку 12)".

2.5. В абзаці чотирнадцятому слова "про користування контейнерами" замінити словами "про видачу/приймання контейнерів".

2.6. Абзац дев'ятнадцятий після слів "наступне навантаження вагона цим же одержувачем" доповнити словами "або розвантаження та наступне навантаження вагона на одній під'їзній колії у разі проведення розрахунків із залізницею за користування вагонами власником під'їзної колії".

2.7. Після абзацу дев'ятнадцятого доповнити пункт новим абзацом двадцятим такого змісту:

"Плата за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу нараховується за Відомостями плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу (додаток 10), які оформляються на підставі Пам'яток про подавання/забирання вагонів. Відомості плати за користування вагонами, контейнерами, за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу, Пам'ятки про подавання/забирання вагонів, Пам'ятки про видачу/приймання контейнерів, Повідомлення про закінчення вантажних операцій з вагонами оформляються в електронному або паперовому вигляді. На вимогу вантажовласника йому надається копія Пам'ятки про подавання/забирання вагонів, Пам'ятки про видачу/приймання контейнерів".

3. Абзац другий пункту 6 після слова "вантажні" доповнити словами "або інші".

4. Пункт 9 доповнити новим реченням такого змісту:

"Наказ підписується посадовою особою, визначеною начальником залізниці".

5. У пункті 14:

5.1. Абзац перший після слова "вагонами" доповнити словами "і контейнерами".

5.2. Абзаци другий та третій виключити.

6. У реченні другому підпункту "в" пункту 16 слова "Пам'ятки користування вагонами (контейнерами)" замінити словами "Пам'ятки про подавання/забирання вагонів".

7. Додатки 1, 2 та 8 викласти в новій редакції, що додається.

8. Доповнити Правила новими додатками 10, 11 та 12, що додаються.

 

Директор Департаменту
залізничного транспорту
 

 
М. Макаренко
 

 

Станція _______________________________
_____________________________ залізниці 

 
Форма ГУ-46
 

ВІДОМІСТЬ N __________________
плати за користування вагонами

Код і найменування під'їзної колії ______________________________________________________________________________________________

Код і найменування платника _________________________________________________________________________________________________

Код і найменування вантажовласника __________________________________________________________________________________________ 

N
з/п 

Номер вагона 

Код адміністрації приписки вагона 

Число, місяць, години, хвилини 

Час користування, год., хв. 

Нараховано за користу-
вання вагоном, грн. 

Номер пам'ятки 

Номери актів 

Примітки 

передачі вагона при подаванні 

приймання вагона залізницею 

забирання вагона залізницею 

загальний 

у т. ч. за актами затримки з вини: 

підлягає оплаті 

про пода-
вання вагонів 

про заби-
рання вагонів 

вантажо-
власника 

залізниці та форс-мажор 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього нараховано: ___________ грн. Сплачено за квитанціями різних зборів NN _________________________

Курс шв. франка __________________ Статті доходу (код (підкод), сума): ________________________________

Підпис працівника станції ___________________ Підпис працівника вантажовласника _____________________ 

 

Станція ______________
_____________ залізниці 

 
Форма ГУ-45
 

ПАМ'ЯТКА N _____
про подавання/забирання* вагонів

Код і найменування під'їзної колії________________________________________________________________________________________ 

Код і найменування вантажовласника ____________________________________________________________________________________

Місце подавання/забирання* ____________________________________________________________________________________________

Час передачі вагонів при подаванні/забиранні* (дата, год., хв.) ___.___.20__ ___:___

Час фактичного забирання вагонів залізницею* (дата, год., хв.) ___.___.20__ ___:___

Виконання залізницею маневрової роботи (тривалість) ___ год. ____ хв. 

N
з/п 

Номер вагона 

Код адміністрації приписки вагона 

Стан вагона (наван-
тажений,
порожній) 

Час повідомлення 

Примітки 

N
з/п 

Номер вагона 

Код адміністрації приписки вагона 

Стан вагона (наван-
тажений,
порожній) 

Час повідомлення 

Примітки 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вагони здав/прийняв *
Підпис працівника станції _______________  

Вагони прийняв/здав *
Підпис працівника вантажовласника __________ 

____________
* Пам'ятка складається на кожну операцію окремо. Непотрібне закреслити (не друкувати).

 

Станція _______________________________
______________________________ залізниці 

Форма ГУ-45к 

Контейнер придатний для перевезення
вантажу __________________________
                                      (найменування)

Вантажовласник ____________________
                                                (підпис, прізвище) 

Пам'ятка N ________
про видачу/приймання* контейнерів

Код і найменування вантажовласника ______________________________________________________________________________________

Місце видачі/приймання* _________________________________________________________________________________________________ 

N
з/п 

Індекс та номер контейнера 

Власник контейнера 

Стан контейнера (завантажений, порожній) 

Видача/приймання контейнера з/на станції (дата, години, хвилини) 

Номер автомобіля (при видачі) або номер вагона (при прийманні/передачі з/на під'їзну колію) 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Контейнери здав/приняв* працівник станції __________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                  (підпис, прізвище) 

Контейнери прийняв/здав* ________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                       (підпис, прізвище працівника вантажовласника) 

____________
* Пам'ятка складається на кожну операцію окремо. Непотрібне закреслити (не друкувати).

 

 
Станція _______________
______________ залізниці 

Форма ГУ-46а 

ВІДОМІСТЬ N __________________
плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу 

за …… ………………. 20…. року

Код і найменування під'їзної колії ______________________________________________________________________________________________

Код і найменування платника _________________________________________________________________________________________________ 

Код і найменування вантажовласника __________________________________________________________________________________________

Відстань подавання/забирання в обидва кінці (км): ___________, у т. ч. на балансі підприємства ___________, на балансі залізниці __________ 

Нарахування за звітну добу

N
з/п 

Номер пам'ятки про подавання вагонів 

Час подавання (год., хв.) 

Кількість поданих вагонів 

Тривалість маневрової роботи (год., хв.) 

Нараховано за маневрову роботу, грн. 

Примітки 

N
з/п 

Номер пам'ятки про забирання вагонів 

Час забирання (год., хв.) 

Кількість забраних вагонів 

Тривалість маневрової роботи (год., хв.) 

Нараховано за маневрову роботу, грн. 

Примітки 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Подано і забрано вагонів - ______, нараховано за звітну добу __________ грн.

Донарахування за …… …………. 20…. року

Забрано вагонів - ______ донараховано __________ грн.

Сума з донарахуванням (.... ..... 20....) ________ грн.

Оплачено за відомістю N _______________ ______ грн. 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Всього подано і забрано вагонів - ______, нараховано ________ грн.  

Всього нараховано за маневрову роботу __________ грн. 

Всього нараховано ___________ грн.  

Сплачено за квитанціями різних зборів ________________________________
                                                                                                                    (номери квитанцій) 

Статті доходу (код  (підкод), сума): ___________________________________________________________________________________________ 

Підпис працівника станції _________________________________  

Підпис працівника вантажовласника __________________________ 

 

 
Станція _______________________________
______________________________ залізниці 

Форма ГУ-46к 

ВІДОМІСТЬ N __________________
плати за користування контейнерами

Код і найменування платника __________________________________________________________________________________________________
Код і найменування вантажовласника ___________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                        (найменування за договором) 

N
з/п 

Індекс і номер контейнера 

Номер Пам'ятки про користування контейнером 

Стан контейнера по завантаженню при передачі вантажо-
власнику 

Дата, години, хвилини 

Стан контейнера по заванта-
женню при поверненні на станцію 

Час користування контейнером, год. 

Плата за користування контейнером, грн. 

Примітка 

Надання повідомлення 

Видачі контейнера вантажо-
власнику 

Повернення контейнера на станцію 

загальний 

у т. ч. за актами затримки з вини 

підлягає оплаті 

вантажо-
власника 

залізниці та форс-мажор 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього нараховано ______ грн.  

Сплачено за квитанцією різних зборів ______________
                                                                                        (номери квитанцій) 

Підпис працівника станції ________________________  

Підпис працівника вантажовласника ____________ 

 

______________________
(найменування підприємства)  

Начальнику станції __________________________
                                         (найменування станції) 

Повідомлення
про закінчення вантажних операцій з вагонами

Найменування під'їзної колії _____________________________________________________________

Вантажний фронт _____________________________________________________________________
                                                                                                              (найменування або номер колії) 

N
з/п 

Номер вагона 

Стан вагона (навантажений, порожній) 

N
з/п 

Номер вагона 

Стан вагона (навантажений, порожній) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вагони підготовлені до перестановки на вантажний фронт* _________________________
                                                                                                                                             (найменування або номер колії) 

Вагони підготовлені до забирання*

Прошу зробити перестановку вагонів/забрати вагони* локомотивом залізниці 

Повідомлення передано:  

______________
(дата, год., хв.)  

_________________________________________
(посада працівника вантажовласника, підпис,
прізвище та ініціали) 

Повідомлення прийнято:

_________________
(дата, год., хв.)  

______________________________________
(посада працівника станції, підпис,
прізвище та ініціали) 

____________
* Непотрібне закреслити (не друкувати).

____________

Опрос