Идет загрузка документа (90 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке составления и представления административных данных относительно деятельности управляющими ипотечным покрытием

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 25.11.2008 № 1377
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям

(заголовок із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1484)

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 25 листопада 2008 року N 1377

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 грудня 2008 р. за N 1222/15913

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 3 серпня 2010 року N 1206
,
 від 20 жовтня 2011 року N 1484

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 29 листопада 2012 року N 1693)

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про іпотечні облігації", Порядку та умов видачі ліцензії на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям та її анулювання, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 жовтня 2007 року N 2009 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2007 року за N 1285/14552, та з метою впорядкування механізму контролю за управителями іпотечним покриттям Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1484)

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренку забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренка.

4. Це рішення набирає чинності з 01.04.2009.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

Перший заступник Голови
Національного банку України
 

 
А. В. Шаповалов
 

 

 

Положення
про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям

(заголовок із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1484)

(У тексті Положення та додатках до нього слова "надання", "надаються", "надає" та "надають" замінено відповідно словами "подання", "подаються", "подає" та "подають" згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 жовтня 2011 року N 1484)

Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про іпотечні облігації", Порядку та умов видачі ліцензії на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям та її анулювання, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 жовтня 2007 року N 2009 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2007 року за N 1285/14552, Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 1 вересня 2006 року N 774 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2006 року за N 1205/13079.

Розділ I. Загальні положення

1. Це Положення визначає склад, строки та порядок подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям (далі - Дані).

2. Дія цього Положення поширюється на управителів іпотечним покриттям (далі - Управитель), які на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, мають право здійснювати діяльність з управління іпотечним покриттям, та банки, які здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям, з дати підписання договору про управління іпотечним покриттям.

(пункт 2 розділу I у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.08.2010 р. N 1206)

3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

журнал прийняття Даних - електронний журнал, у якому фіксуються дата та реєстраційний номер прийняття Даних;

(абзац другий пункту 3 розділу І у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1484)

нерегулярні Дані - Дані Управителя щодо змін у реєстрі іпотечного покриття, заміни управителя іпотечного покриття, заміни фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття, звернення стягнення на іпотечне покриття, відомостей про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації";

дата виникнення нерегулярних Даних - дата, коли Управителю стало відомо про виникнення змін у реєстрі іпотечного покриття, заміни управителя іпотечного покриття, заміни фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття, звернення стягнення на іпотечне покриття, проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації".

4. Дані, передбачені цим Положенням, крім випадків, передбачених пунктом 7 цього розділу, подаються (надсилаються) до Комісії з урахуванням способу подання Даних, обраного Управителем відповідно до пункту 2 розділу III цього Положення.

Електронна форма Даних складається відповідно до Порядку заповнення управителями іпотечним покриттям електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 N 1484 (далі - Порядок).

(пункт 4 розділу І у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1484)

5. У разі подання (надсилання) Управителем Даних відповідно до способу, визначеного підпунктом 2.1 пункту 2 розділу III цього Положення, Дані в паперовій формі формуються як друкована копія електронної форми. Дані в паперовій формі, подання яких передбачено цим Положенням, засвідчуються підписом керівника Управителя та печаткою Управителя.

(пункт 5 розділу І у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1484)

6. У разі, якщо паперова форма Даних нараховує більше одного аркуша, такі Дані мають бути прошнуровані, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком печатки Управителя та підписом керівника Управителя. На зворотному боці останнього аркуша робиться напис "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки Управителя та підписом керівника Управителя (кількість) аркушів".

7. Нерегулярні Дані Управителя подаються (надсилаються) до Комісії в електронній формі на електронну адресу, визначену Порядком.

(пункт 7 розділу І у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1484)

8. Дані подаються до Комісії у формах, у строки та в обсязі, що встановлені цим Положенням.

9. У разі подання (надсилання) Управителем Даних відповідно до способу, визначеного підпунктом 2.1 пункту 2 розділу III цього Положення, електронна форма Даних за складом інформації має відповідати паперовій формі Даних, склад якої установлено цим Положенням.

(пункт 9 розділу І у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1484)

10. У разі надходження електронної форми Даних на пошкодженому електронному носії інформації (дискеті, диску тощо) або носії, який не містить електронної форми, Комісія листом (факсограмою) або засобами електронного зв'язку (електронною поштою) повідомляє про це Управителя.

Протягом 10 днів з дати відправлення повідомлення Управитель подає (надсилає) поштою (кур'єром) або засобами електронного зв'язку (електронною поштою) до Комісії електронну форму Даних на доступному носії інформації (дискеті, диску тощо).

11. У разі, якщо останній день подання Даних припадає на неробочий день, то останнім днем подання Даних вважається перший після неробочого робочий день.

12. Комісія може звернутися до Управителя із запитом про подання інформації щодо діяльності Управителя.

Розділ II. Склад Даних

1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:

квартальні;

нерегулярні.

2. Квартальні Дані складаються з:

2.1. Титульного аркуша (додаток 1);

2.2. Відомостей про управителя іпотечним покриттям (додаток 2);

2.3. Відомостей про осіб (професійних учасників ринку цінних паперів), послугами яких користується управитель іпотечним покриттям (додаток 3);

2.4. Відомостей про укладені та розірвані договори про управління іпотечним покриттям за звітний період (додаток 4);

2.5. Відомостей про володіння управителем іпотечного покриття 10 відсотками та більше акцій юридичних осіб (додаток 5);

2.6. Відомостей про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття (додаток 6);

2.7. Відомостей про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям (додаток 7);

2.8. Відомостей щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду (додаток 8);

2.9. Відомостей про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів (додаток 9);

2.10. Відомостей щодо подання нерегулярних Даних (додаток 10);

2.11. У разі проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття у звітному періоді відповідно до вимог, встановлених відповідним нормативно-правовим актом Комісії, Управитель додає аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" до паперової форми квартальних Даних;

2.12. Фінансова звітність Управителів (крім банків) заповнюється та складається у формах і порядку, встановлених Міністерством фінансів України.

У разі розкриття Управителем, який є емітентом цінних паперів (з відкритим розміщенням цінних паперів), регулярної квартальної інформації відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за N 97/13364, фінансова звітність в складі квартальних Даних не надається.

3. Дані за IV квартал складаються з:

3.1. Титульного аркуша (додаток 1);

3.2. Відомостей, визначених підпунктами 2.2 - 2.13 пункту 2 цього розділу;

3.3. Відомостей про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду (додаток 11);

3.4. Відомостей про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття (додаток 12);

3.5. Аудиторського висновку, що подають (надсилають) до Комісії управителі (крім емітентів цінних паперів) за звітний період в складі Даних за IV квартал, але не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, який супроводжується листом на бланку управителя іпотечним покриттям. Управителі - емітенти цінних паперів подають аудиторський висновок у складі річної регулярної інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006 N 1591, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за N 97/13364.

Проведення аудиторських перевірок (складання аудиторських висновків) Управителів здійснюється аудиторськими фірмами (аудиторами), які включені до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

4. Нерегулярні Дані складаються з:

4.1. Відомостей про заміни у реєстрі іпотечного покриття (додаток 13);

4.2. Відомостей про заміну управителя іпотечного покриття (додаток 14);

4.3. Відомостей про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття (додаток 15);

4.4. Відомостей про звернення стягнення на іпотечне покриття (додаток 16);

4.5. Відомостей про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" (додаток 17).

Розділ III. Строки та порядок подання Даних до Комісії

1. Управителі подають Дані до центрального апарату Комісії у строки:

1.1. Квартальні - не пізніше останнього дня місяця, наступного за звітним кварталом;

1.2. Нерегулярні - протягом двох робочих днів після дати виникнення нерегулярних Даних.

2. Дані подаються до Комісії одним із таких способів:

2.1. Шляхом подання (надсилання) до загального відділу центрального апарату Комісії Даних в паперовій формі та/або в електронній формі.

2.2. Шляхом подання до центрального апарату Комісії Даних в електронній формі у вигляді електронних документів з використанням системи електронного документообігу.

(пункт 2 розділу ІІІ у редакції рішення Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1484)

3. Спосіб подання Даних до Комісії обирає Управитель.

(пункт 3 розділу ІІІ у редакції рішення Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1484)

4. Дані відповідно до способу, визначеного підпунктом 2.1 пункту 2 цього розділу, подаються (надсилаються) таким чином:

4.1. Квартальні Дані подаються (надсилаються) до загального відділу центрального апарату Комісії в паперовій формі. Електронна форма квартальних Даних подається (надсилається) до центрального апарату Комісії на електронну адресу, визначену Порядком.

4.2. Відомості про нерегулярні Дані подаються (надсилаються) до центрального апарату Комісії в електронній формі.

(пункт 4 розділу ІІІ у редакції рішення Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1484)

5. Дані відповідно до способу, визначеного підпунктом 2.2 пункту 2 цього розділу, подаються у порядку, встановленому Положенням про подання адміністративних даних та інформації професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 N 492, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за N 789/19527.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 5 згідно з рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1484)

Розділ IV. Контроль за наданням Даних управителями іпотечним покриттям

1. Державний контроль за дотриманням управителями іпотечним покриттям вимог щодо подання Даних здійснює Комісія.

2. За неподання, подання не в повному обсязі та/або подання недостовірних Даних Управитель несе відповідальність відповідно до закону.

(пункт 2 розділу IV у редакції рішення Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2011 р. N 1484)

 

Директор департаменту
моніторингу та стратегії
розвитку фондового ринку
 

 
 
О. Табала
 

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм Даних, що подаються до Комісії

___________________
(посада) 

_________________
(підпис) 

_________________________
(прізвище та ініціали керівника) 

  

М. П. 

____________
(дата) 

Квартальні адміністративні дані управителя іпотечним покриттям
за ___ квартал 20__ року

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування управителя іпотечним покриттям

1.2. Організаційно-правова форма управителя іпотечним покриттям

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

1.4. Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям

1.5. Міжміський код, телефон та факс управителя іпотечним покриттям

1.6. Електронна поштова адреса управителя іпотечним покриттям

 

1. Відомості про управителя іпотечним покриттям

1.1. Номер свідоцтва про державну реєстрацію

1.2. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію

1.3. Територія (область)

1.4. Статутний капітал (грн)*

1.5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

1.6. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

1.7. Органи управління підприємства

1.8. Засновники підприємства*, ***

1.9. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності****

Вид діяльності 

Номер ліцензії (дозволу) 

Дата видачі 

Державний орган, що видав ліцензію (дозвіл) 

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) 

  

  

  

  

  

____________
* На дату складання Даних.

** За наявності.

*** Заповнюється у Даних за IV квартал.

**** Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

 

1. Відомості про осіб (професійних учасників ринку цінних паперів), послугами яких користується управитель іпотечним покриттям*

1.1. Найменування

1.2. Організаційно-правова форма

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

1.4. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1.5. Дата видачі ліцензії або іншого документа

1.6. Вид діяльності

____________
* Інформація щодо кожної особи зазначається окремо.

 

1. Відомості про укладення та розірвання договорів про управління іпотечним покриттям за звітний період

1.1. Відомості про укладення договорів про управління іпотечним покриттям за звітний період*

N з/п 

Дата укладення договору 

Номер договору 

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям 

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Строк обігу іпотечних облігацій 

Періодичність виплати доходу за іпотечними облігаціями 

найменування 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* За кожним договором про управління іпотечним покриттям окремо.

1.2. Відомості про розірвання договорів про управління іпотечним покриттям за звітний період*

N з/п 

Дата розірвання договору 

Номер договору 

Емітент, з яким розірвано договір про управління іпотечним покриттям 

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Строк обігу іпотечних облігацій 

Періодичність виплати доходу за іпотечними облігаціями 

найменування 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* За кожним договором про управління іпотечним покриттям окремо.

 

Відомості про володіння управителем іпотечного покриття 10 відсотками та більше акцій юридичних осіб

Найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  

Кількість акцій (штук) 

Від загальної кількості акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 

прості на пред'явника 

привілейовані іменні 

привілейовані на пред'явника 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Відомості про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття*,**

N з/п  

Номер договору, дата укладання договору 

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям 

Реквізити випуску іпотечних облігацій 

Найменування органу, яким прийнято рішення щодо заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни (у відсотках)  

Дата виникнення змін 

Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття  

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення  

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

про виключення зі складу іпотечного покриття  

про включення до складу іпотечного покриття  

наймену-
вання активу  

вартість  

наймену-
вання активу  

вартість  

наймену-
вання 

ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ 

дата реєстрації випуску 

номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

наймену-
вання активу  

вартість  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* За кожним договором окремо.

** Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.

 

Відомості про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям*

N з/п  

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям 

Реквізити випуску іпотечних облігацій 

Номер договору, дата укладання договору 

Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій, грн  

Розмір іпотечного покриття на звітну дату, грн  

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн  

Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття)  

найменування  

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

дата реєстрації випуску 

номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* За кожним договором окремо.

 

Відомості щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду*

N
з/п 

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям 

Реквізити випуску іпотечних облігацій 

Номер договору, дата укладання договору 

Розмір іпотечного покриття, грн 

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн 

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття) 

найменування 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

дата реєстрації випуску 

номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

дата 

сума 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* За кожним договором окремо.

 

Відомості про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів*

N з/п 

Дата прийняття рішення 

Номер договору, дата укладання договору на здійснення обслуговування іпотечних активів 

Найменування 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 

Причини заміни фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів 

  

  

  

  

  

  

  

____________
* За кожним договором окремо.

 

Відомості щодо подання нерегулярних Даних

N з/п 

Дата виникнення нерегулярних Даних 

Дата подання нерегулярних Даних до Комісії 

Реєстраційний номер нерегулярних Даних, який був присвоєний у Комісії 

Вид нерегулярних Даних 

  

  

  

  

  

 

Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду*

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям 

найменування 

  

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  

Реквізити випуску іпотечних облігацій 

дата реєстрації випуску 

  

номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

  

Складові іпотечного покриття (іпотечні активи та інші активи)  

Частка складової
 

в розмірі іпотечних активів або інших активів  

в загальному розмірі іпотечного покриття  

за попередній період*  

за звітний період  

за попередній період*  

за звітний період  

у відсотках  

сума (грн)  

у відсотках  

сума (грн)  

у відсотках  

сума (грн)  

у відсотках  

сума (грн)  

I. Іпотечні активи (всього), в тому числі:  

100  

 

100  

 

 

 

 

 

1. Права вимоги за грошовими зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою, в тому числі:  

100  

 

100  

 

 

 

 

 

1.1 нерухомого майна житлового призначення (всього), в тому числі:  

 

 

  

 

 

 

 

 

посвідчені заставною  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 нерухомого майна нежитлового призначення (всього), в тому числі:  

 

 

 

 

 

 

 

 

посвідчені заставною  

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Інші активи (всього), в тому числі:  

100  

 

100  

 

 

 

 

 

1. Грошові кошти, розміщені емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), у тому числі:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 грошові кошти в національній валюті  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 грошові кошти в іноземній валюті  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Державні цінні папери  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Цінні папери, гарантовані державою  

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* За кожним договором окремо.

 

Відомості про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям 

найменування 

  

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  

Реквізити випуску іпотечних облігацій 

дата реєстрації випуску 

  

номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

  

Строк прострочених платежів 

Кількість іпотечних активів, шт.  

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів  

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття  

у відсотках  

сума  

у відсотках  

сума  

До 30 днів  

 

 

 

 

 

30 - 60 днів  

 

 

 

 

 

60 - 90 днів  

 

 

 

 

 

90 - 180 днів  

 

 

 

 

 

Понад 180 днів  

 

 

 

 

 

____________
* За кожним договором окремо.

 

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття

Повне найменування управителя іпотечним покриттям

_____________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

_________________

N з/п 

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям 

Номер договору, дата укладання договору 

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Вид іпотечних облігацій 

Дата прийняття рішення про заміну 

Частка (у відсотках) у складі іпотечного покриття 

Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення 

іпотечні активи 

інші активи 

про виключення зі складу іпотечного покриття  

про включення до складу іпотечного покриття  

найменування активу 

вартість 

найменування активу 

вартість 

найменування 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________
(посада) 

_________________
(підпис) 

_________________________
(прізвище та ініціали керівника) 

М. П. 

  

  

 

Відомості про заміну управителя іпотечного покриття

1. Відомості про укладання договору про управління іпотечним покриттям

Повне найменування управителя іпотечним покриттям

_____________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

_________________

N з/п 

Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям  

Номер договору, дата укладання договору 

Емітент цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям 

Реквізити випуску іпотечних облігацій 

найменування 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

дата реєстрації випуску 

номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

 

 

 

 

 

 

 

2. Відомості про розірвання договору про управління іпотечним покриттям

Повне найменування управителя іпотечним покриттям

_____________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

_________________

N з/п 

Дата розірвання договору про управління іпотечним покриттям  

Номер договору, дата укладання договору 

Емітент цінних паперів, з яким розірвано договір про управління іпотечним покриттям 

Реквізити випуску іпотечних облігацій 

найменування 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

дата реєстрації випуску 

номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________
(посада) 

_________________
(підпис) 

_________________________
(прізвище та ініціали керівника) 

М. П. 

  

  

 

Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття

Повне найменування управителя іпотечним покриттям

_____________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

_________________

N з/п 

Дата розірвання договору 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи, з якою розірвано договір 

Підстави для розірвання договору 

  

  

  

  

_______________________
(посада) 

_________________
(підпис) 

_________________________
(прізвище та ініціали керівника) 

М. П. 

  

  

 

Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття

Повне найменування управителя іпотечним покриттям

_____________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

_________________

N з/п 

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Емітент цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям 

Дата виникнення відомостей 

Особа, що ініціювала звернення стягнення на іпотечне покриття 

Найменування 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

______________________
(посада) 

_________________
(підпис) 

_________________________
(прізвище та ініціали керівника) 

М. П. 

  

  

 

Відомості про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"

Повне найменування управителя іпотечним покриттям

_____________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

_________________

N з/п 

Дата початку проведення позапланової аудиторської перевірки 

Емітент цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям 

Реквізити випуску іпотечних облігацій 

Найменування аудиторської фірми (аудитора), яка проводила позапланову аудиторську перевірку 

Номер свідоцтва про включення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ДРФО, за наявності) аудиторської фірми (аудитора), яка проводила позапланову аудиторську перевірку 

Підстави проведення позапланової аудиторської перевірки 

Найменування 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________
(посада) 

_________________
(підпис) 

_________________________
(прізвище та ініціали керівника) 

М. П. 

  

  

____________

Опрос