Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка аренды и оплаты арендованного жилья в Государственной специальной службе транспорта

Министерство транспорта и связи
Порядок, Приказ от 25.11.2008 № 1425
редакция действует с 27.03.2015

Про затвердження Порядку оренди та оплати орендованого житла у Державній спеціальній службі транспорту

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 25 листопада 2008 року N 1425

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2008 р. за N 1212/15903

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства інфраструктури України
 від 24 лютого 2015 року N 73

Відповідно до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", статті 16 Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту", пунктів 2 та 4 Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 N 1081, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оренди та оплати орендованого житла у Державній спеціальній службі транспорту, що додається.

2. Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (Мальков М. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Шевченка.

 

Міністр 

Й. Вінський 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова профспілкового
комітету Адміністрації
Державної спеціальної
служби транспорту
 

 
 
 
Л. С. Купрієнко
 

 

ПОРЯДОК
оренди та оплати орендованого житла у Державній спеціальній службі транспорту

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру оренди житлових приміщень структурними підрозділами Державної спеціальної служби транспорту для забезпечення житлом військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту.

1.2. У разі відсутності в Державній спеціальній службі транспорту службового житлового фонду структурний підрозділ Державної спеціальної служби транспорту зобов'язаний орендувати житло з метою забезпечення ним військовослужбовців та членів їх сімей або за бажанням військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію за піднаймання (наймання) житлового приміщення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року N 450 "Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень".

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 24.02.2015 р. N 73)

1.3. Оренда житлових приміщень здійснюється на підставі договору, оформленого згідно з вимогами Цивільного кодексу України.

Проект договору, підготовлений структурним підрозділом Держспецтрансслужби, подається на розгляд постійно діючій комісії Адміністрації Держспецтрансслужби з організації та контролю за договірною роботою.

Постійно діюча комісія Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту з організації та контролю за договірною роботою розглядає проект договору в семиденний строк і в разі погодження подає пропозиції Голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту щодо надання дозволу на укладення договору на запропонованих умовах.

Після укладання договору та реєстрації його у фінансово-економічному органі структурного підрозділу Державної спеціальної служби транспорту один примірник договору разом із заявкою на необхідні кошти передається до управління фінансово-економічної діяльності Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Відповідальними за здійснення розрахунків щодо утримання з військовослужбовців коштів за надані житлово-комунальні послуги є квартирно-експлуатаційні органи структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, а за сплату орендної плати за договором оренди - фінансово-економічні органи структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту.

1.4. Розмір орендної плати за користування житловими приміщеннями визначається за згодою сторін.

Розмір плати за житлово-комунальні послуги визначається за тарифами, встановленими для населення відповідними органами місцевого самоврядування.

Перелік житлово-комунальних послуг та умови їх оплати визначаються договором про надання житлово-комунальних послуг.

1.5. Договір оренди житлових приміщень укладається між структурним підрозділом Державної спеціальної служби транспорту та балансоутримувачем (власником) житлового приміщення.

1.6. Перерахування орендної плати здійснюється структурними підрозділами Державної спеціальної служби транспорту в безготівковій формі в терміни, обумовлені договором оренди.

Оплата житлово-комунальних послуг за затвердженими в установленому законодавством порядку тарифами здійснюється за рахунок коштів військовослужбовця.

1.7. Командир структурного підрозділу Державної спеціальної служби транспорту призначає службову особу, відповідальну за виконання орендарем умов договору оренди, ведення обліку орендованої житлової площі та забезпечення здійснення розрахунків за надані житлово-комунальні послуги.

Облік орендованих житлових приміщень здійснюється в книзі обліку орендованих житлових приміщень (додаток 1).

2. Надання орендованих житлових приміщень військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту

2.1. Структурний підрозділ Державної спеціальної служби транспорту орендує і надає в суборенду військовослужбовцю житлове приміщення з обов'язковим укладенням договору суборенди житлового приміщення між військовослужбовцем і структурним підрозділом.

2.2. Орендовані житлові приміщення надаються військовослужбовцям та членам їх сімей у населеному пункті за місцем дислокації структурного підрозділу Державної спеціальної служби транспорту у межах норм, установлених законодавством, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею в даному населеному пункті, визначеному в установленому законодавством порядку.

2.3. Зазначені приміщення надаються незалежно від перебування військовослужбовця на квартирному обліку.

2.4. Для одержання орендованого житлового приміщення військовослужбовець подає рапорт, до якого додаються:

довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї;

витяг з особової справи військовослужбовця про склад сім'ї;

довідку про здачу службового житлового приміщення з попереднього місця служби (у разі отримання такого приміщення за попереднім місцем служби).

2.5. При укладенні договору суборенди пред'являються паспорти всіх дорослих членів сім'ї, яким надається житло, з відміткою про зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання та відміткою про реєстрацію за місцем служби військовослужбовця.

2.6. У разі, якщо члени сім'ї військовослужбовця залишаються проживати за попереднім місцем служби, такий військовослужбовець забезпечується орендованим житловим приміщенням тільки на себе.

2.7. Військовослужбовець та члени його сім'ї зобов'язані вивільнити займане ними орендоване житлове приміщення у разі видання наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу структурного підрозділу Державної спеціальної служби транспорту, одержання службового житла або одержання (придбання) житла для постійного проживання.

2.8. Приймання-передавання орендованих житлових приміщень здійснюється структурними підрозділами Державної спеціальної служби транспорту за актом приймання-передавання орендованого житлового приміщення (додаток 2).

2.9. Контроль за використанням орендованого житла покладається на керівників структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту.

 

Голова Адміністрації
Держспецтрансслужби
генерал-лейтенант
 

 
 
М. Мальков
 

 

Книга обліку орендованих житлових приміщень

N з/п 

Найменування орендодавця 

Договір оренди (номер і дата) 

Місцезнаходження житлового приміщення 

Характеристика житлового приміщення 

Хто проживає (прізвище, ім'я та по батькові) 

Місце служби 

Склад сім'ї 

Договір суборенди (номер і дата) 

Дата звільнення житлового приміщення та номер акта приймання- передавання 

кількість кімнат 

житлова площа орендованого приміщення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ
приймання-передавання орендованого житлового приміщення

"___" ___________ 20__ року

Структурний підрозділ Держспецтрансслужби _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                        (найменування структурного підрозділу Держспецтрансслужби)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                 (посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі Положення про
____________________________________________________________________________________,
                                                                  (найменування підрозділу Держспецтрансслужби)
і військовослужбовець ________________________________________________________________
                                                                 (найменування підрозділу Держспецтрансслужби,
____________________________________________________________________________________,
                                                                      військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
склали цей Акт про таке:

1. Згідно з договором суборенди житлового приміщення від "___" _________ 20__ року N ___ передано (прийнято) житлове приміщення загальною площею _________ кв. м, розташоване за адресою: ________________________________, і передано (прийнято) таке обладнання та інвентар: 

N з/п 

Обладнання та інвентар 

Кількість 

Технічний стан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приміщення, яке приймається (передається), перебуває в __________________________________

стані та ____________________ для проживання.

3. Претензії до стану орендованого житлового приміщення:
_____________________________________________________________________________________.

4. Цей Акт складено українською мовою у двох примірниках. 

Передано:
_____________________
_____________________
_____________________ 

Прийнято:
_______________________
_______________________
_______________________ 

____________

Опрос