Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о прохождении службы основным личным составом Государственной специализированной аварийно-спасательной службы поиска и спасения туристов

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Положение, Приказ от 24.11.2008 № 856
Утратил силу

Про затвердження Положення про проходження служби основним особовим складом Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 24 листопада 2008 року N 856

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2008 р. за N 1211/15902

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 26 травня 2015 року N 611)

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2001 року N 1334 "Про затвердження Порядку комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб і типової форми контракту, що укладається з рятувальниками під час прийняття їх на роботу" та з метою визначення особливостей комплектування основного особового складу, організації проходження служби, а також трудових взаємовідносин НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проходження служби основним особовим складом Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів, що додається.

2. Управлінню правового забезпечення (Сухомлин О. М.), Державній спеціалізованій аварійно-рятувальній службі пошуку і рятування туристів (Берест А. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Болотських М. В.

 

Міністр 

В. Шандра 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Міністра праці
та соціальної політики України
 

 
П. Розенко
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ ОСНОВНИМ ОСОБОВИМ СКЛАДОМ ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПОШУКУ І РЯТУВАННЯ ТУРИСТІВ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає порядок проходження служби основним особовим складом, особливості його комплектування за професійною придатністю та станом здоров'я, організацію проходження служби в режимі повсякденної діяльності (міжаварійний період) та під час виникнення надзвичайних ситуацій, а також трудові відносини основного особового складу Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів (далі - ДСАРСПРТ).

1.2. Положення розроблено відповідно до пункту 4 Порядку комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2001 року N 1334 (далі - Порядок комплектування).

1.3. До основного особового складу ДСАРСПРТ належать працівники, які організовують і виконують пошукові, аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи (у тому числі надають постраждалим невідкладну медичну допомогу). Перелік посад основного особового складу ДСАРСПРТ наведено у додатку.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДСАРСПРТ

2.1. Комплектування основного особового складу ДСАРСПРТ здійснюється відповідно до статті 12 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" на контрактній основі згідно зі штатним розписом. Контракти з кандидатами укладаються відповідно до Типової форми контракту, що укладається з рятувальниками під час прийняття їх на роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2001 року N 1334 "Про затвердження Порядку комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб і типової форми контракту, що укладається з рятувальниками під час прийняття їх на роботу".

Початком проходження служби працівниками, які належать до основного особового складу ДСАРСПРТ, є день прийняття їх на роботу, який визначається відповідним наказом на підставі укладеного контракту.

2.2. Професійний відбір осіб основного особового складу ДСАРСПРТ проводиться з урахуванням специфічних умов праці відповідно до додатка 6 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.

2.3. На посади основного особового складу ДСАРСПРТ, що безпосередньо виконує пошукові, аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, приймаються особи віком від 20 до 40 років. Граничний вік перебування на таких посадах - 60 років. У разі службової необхідності термін перебування на займаній посаді продовжується посадовими особами, яким надано право прийому на роботу відповідних категорій працівників.

2.4. Посади керівного основного особового складу ДСАРСПРТ комплектуються особами, які мають вищу освіту, стаж роботи відповідного професійного спрямування не менше двох років та мають досвід ведення аварійно-рятувальних робіт.

Посади іншого основного особового складу ДСАРСПРТ комплектуються особами, які мають повну середню освіту або професійно-технічну освіту та пройшли попередню підготовку у підрозділах ДСАРСПРТ або в інших підрозділах МНС.

Перевага в прийнятті на роботу надається особам, які мають спортивні розряди і досягнення в спортивних змаганнях зі спортивного туризму, альпінізму, спелеології, скелелазіння, гірськолижного та відповідних видів спорту.

2.5. Призначення на посади, звільнення з посад та просування по службі осіб основного особового складу Головного управління ДСАРСПРТ проводиться начальником ДСАРСПРТ, а осіб основного особового складу гірських пошуково-рятувальних загонів - командирами загонів з урахуванням стажу роботи, освіти, кваліфікаційного рівня, фізичних та медичних показників.

2.6. Начальник ДСАРСПРТ і командири загонів призначаються та звільняються Міністром України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

2.7. Розподіл обов'язків між особами основного особового складу Головного управління ДСАРСПРТ та гірських пошуково-рятувальних загонів (далі - ГПРЗ) за напрямами діяльності визначається начальником ДСАРСПРТ та командирами загонів, а також відповідними посадовими інструкціями.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ

3.1. Порядок проходження служби передбачає спеціальний режим діяльності і виконання покладених на ДСАРСПРТ завдань та виконання службових обов'язків основним особовим складом. Пошуково-рятувальні підрозділи функціонують у режимі повсякденної діяльності і в режимі діяльності у надзвичайній ситуації.

3.2. У режимі повсякденної діяльності здійснюється чергування осіб основного особового складу ДСАРСПРТ згідно з графіками несення служби.

3.3. Графіками несення служби передбачається позмінне чергування осіб основного особового складу ДСАРСПРТ, під час якого можуть проводитися заняття з професійної підготовки, виконання робіт відповідно до посадових інструкцій, а також весь комплекс заходів, які забезпечують готовність підрозділів до виконання завдань за призначенням.

3.4. Тривалість і облік робочого часу, порядок оплати за різні види та умови роботи визначаються відповідно до законодавства.

3.5. Кількість пошуково-рятувальних груп, їх чисельність, види і перелік спеціального оснащення, призначеного для негайного виїзду, залежно від виду надзвичайної ситуації та її складності визначаються планами взаємодії підрозділів при реагуванні на надзвичайні ситуації на об'єктах та територіях туристичної галузі.

3.6. Режим діяльності у надзвичайній ситуації починається з моменту надходження виклику. Основний особовий склад ДСАРСПРТ у режимі діяльності у надзвичайній ситуації діє відповідно до чинного законодавства. Порядок несення служби в підрозділах у цей період визначається командирами загонів, виходячи з наявних оперативних сил і засобів для ведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і створення умов для відпочинку основного особового складу ДСАРСПРТ.

3.7. У режимі надзвичайної ситуації координацію дій сил і засобів, залучених для ліквідації надзвичайної ситуації (події), здійснює Головне управління ДСАРСПРТ.

3.8. Вільний від несення служби основний особовий склад ДСАРСПРТ у режимі надзвичайної ситуації може залучатися до виконання пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

3.9. Оплата праці осіб основного особового складу у вихідні та святкові дні, що передбачені графіками несення служби, здійснюється згідно з чинним законодавством.

IV. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ОСНОВНОГО ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДСАРСПРТ

4.1. Трудові відносини в підрозділах ДСАРСПРТ у режимі повсякденної діяльності регулюються Кодексом законів про працю України, Законом України "Про аварійно-рятувальні служби", відповідними статутами, умовами контракту та цим Положенням.

4.2. Керівники пошуково-рятувальних підрозділів ДСАРСПРТ відповідають за постійну готовність підрозділів до ведення аварійно-рятувальних робіт, їх якісне виконання, дисципліну та створення безпечних умов праці.

4.3. Працівники основного особового складу ДСАРСПРТ під час прийняття на роботу та періодично проходять інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійного лиха відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (із змінами).

4.4. Трудова дисципліна та дисциплінарна відповідальність основного особового складу підрозділів ДСАРСПРТ регулюються Кодексом законів про працю України та відповідними статутами.

4.5. Надання відпусток особам основного особового складу ДСАРСПРТ проводиться відповідно до чинного законодавства.

4.6. Припинення виконання службових обов'язків особами основного особового складу ДСАРСПРТ здійснюється в порядку, передбаченому Кодексом законів про працю України та умовами контрактів.

V. ПІДГОТОВКА, ПЕРЕПІДГОТОВКА, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА АТЕСТАЦІЯ

5.1. Атестація аварійно-рятувальних служб (формувань) та осіб основного особового складу ДСАРСПРТ проводиться відповідно до Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників, затвердженого наказом МНС України від 19.06.2003 N 201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.2003 за N 640/7961 (із змінами).

5.2. Професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації та атестація осіб основного особового складу ДСАРСПРТ організовується і проводиться відповідно до Закону України "Про аварійно-рятувальні служби", постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2001 року N 1334 "Про затвердження Порядку комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб і типової форми контракту, що укладається з рятувальниками під час прийняття їх на роботу", Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 N 127/151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2001 за N 315/5506.

 

Начальник Державної
спеціалізованої
аварійно-рятувальної служби
пошуку і рятування туристів
 

 
 
 
А. І. Берест
 

 

Перелік посад
основного особового складу ДСАРСПРТ

Командири гірських пошуково-рятувальних загонів

Заступники командирів гірських пошуково-рятувальних загонів

Помічники командирів гірських пошуково-рятувальних загонів

Начальники гірських пошуково-рятувальних груп

Заступники начальників гірських пошуково-рятувальних груп

Начальники гірських пошуково-рятувальних пунктів

Рятувальники

Водії автотранспортних засобів

____________

Опрос