Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок ведения и заполнения реестров для регистрации нотариальных действий

Минюст
Приказ от 10.12.2008 № 2141/5
Утратил силу

Про внесення змін до Порядку ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій

Наказ Міністерства юстиції України
від 10 грудня 2008 року N 2141/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 грудня 2008 р. за N 1185/15876

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства юстиції України
 від 15 липня 2003 року N 87/5
згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 22 грудня 2010 року N 3253/5)

Відповідно до статті 52 Закону України "Про нотаріат" та підпункту 24 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 N 1577, НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.07.2003 N 87/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2003 за N 598/7919 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 19.11.2007 N 1101/5), такі зміни:

1.1. В абзаці сьомому пункту 2 слово "призупинення" виключити, а абзац четвертий пункту 4 виключити в цілому.

1.2. В абзаці першому пункту 5:

слова "і залишення" замінити словами "з прокресленням";

після слів "скороченню не підлягають" доповнити абзац словами "крім загальновідомих скорочень. Наприклад, місто - м., район - р-н, селище міського типу - смт., вулиця - вул., будинок - буд., квартира - кв."

1.3. Абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

"7. У разі виявлення помилки в нумерації нотаріальних дій у реєстрі складається акт, форма якого наведена в додатку 2, який підписується нотаріусом та скріплюється його печаткою. Акт складається на окремому аркуші, який підклеюється до реєстру таким чином, щоб унеможливити його втрату."

1.4. Пункт 9 після абзацу другого доповнити новими абзацами третім - п'ятим такого змісту:

"При засвідченні справжності підпису декількох осіб на одному документі проставляється один реєстровий номер.

При засвідченні справжності підпису на двох примірниках статуту або банківських карток кожен з примірників матиме один і той самий реєстровий номер.

При засвідченні справжності підпису однієї і тієї самої особи на декількох однорідних документах кожному документу присвоюється окремий реєстровий номер.".

У зв'язку з цим абзац третій уважати відповідно абзацом шостим.

1.5. Пункт 11 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі засвідчення вірності копії документа місце проживання особи, яка звернулась за вчиненням цієї нотаріальної дії, може вказуватись з її слів, якщо особу громадянина встановлено за документом, який не містить інформації щодо її адреси".

У зв'язку з цим абзац другий уважати відповідно абзацом третім;

1.6. Підпункт 11.3 пункту 11 після слів "та в реєстрі" доповнити словами "у графі 3".

1.7. Абзац перший пункту 12 після слів "дата його видачі" доповнити словами "назва установи, яка видала документ".

1.8. Підпункт 13.5 пункту 13 після слів "яка є предметом правочину, та" доповнити словами та знаками ", за наявності,".

1.9. В абзаці першому пункту 16 слова "нотаріус зобов'язаний провести через графи 1 - 7 риску і зробити підсумковий запис у реєстрі із зазначенням кількості" замінити словами "через графи 1 - 7 проводиться риска та підсумковим записом у реєстрі зазначається кількість".

1.10. У додатку 2 до пункту 7 слова "реєстровий N 3653" замінити словами "реєстровий N 3654".

2. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань (Н. В. Ященко):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

2.2. Довести цей наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

3. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. В. Єфіменка.

 

Міністр  

М. Оніщук 

Опрос