Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке исчисления и уплаты страхователями и застрахованными лицами взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины

Пенсионный фонд
Постановление от 14.11.2008 № 20-1
действует с 22.12.2008

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 14 листопада 2008 року N 20-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 грудня 2008 р. за N 1182/15873

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 N 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за N 64/8663 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В. В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати зазначені Зміни для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління В. М. Короневського.

 

Голова правління  

О. Зарудний  

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

Керівник робочої комісії
всеукраїнських профспілок 
та профспілкових об'єднань
для ведення переговорів, укладення
Генеральної угоди на 2008 - 2009 роки,
здійснення контролю і забезпечення
її виконання
 

 
 
 
 
 
 
Г. В. Осовий
 

Заступник Генерального директора
Федерації роботодавців України
 

 
В. Надрага
 

Міністр праці та соціальної
політики України
 

 
Л. Денісова
 

 

Зміни
до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

1. У пункті 5.1:

1.1. У підпункті 5.1.4:

а) абзац перший після слів "сплачується платниками" доповнити словами та знаками "(крім гірничих підприємств)";

б) абзац другий викласти у такій редакції:

"Гірничі підприємства зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 28 календарних днів з дня закінчення цього періоду".

1.2. Підпункт 5.1.6 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Остаточний розрахунок зі сплати страхових внесків за базовий звітний період здійснюється гірничими підприємствами не пізніше ніж через 28 календарних днів з дня закінчення цього періоду незалежно від виплати заробітної плати (доходу), на суми яких нараховуються страхові внески".

2. Пункт 6.6 після слів "Додаткові пенсії" доповнити словами, знаками та цифрою "додаткові витрати на виплату підвищеного розміру пенсії відповідно до статті 8 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці"".

3. Абзац третій пункту 10.1 після слів "фактичної сплати страхувальником" доповнити словом "включно".

4. Пункт 12.1 викласти в такій редакції:

"12.1. Контроль за правильним нарахуванням, своєчасним і повним перерахуванням та надходженням страхових внесків, інших платежів здійснюється органами Пенсійного фонду України відповідно до Законів України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 N 775 "Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування".

5. Додаток 5 до Інструкції виключити.

6. У додатку 23 до Інструкції речення "Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за звітний період (заповнюється відповідно до наказу Держкомстату України від 28.09.2005 N 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722) _______" доповнити словами, цифрами та знаками "у тому числі: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (заповнюється відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.2007 N 42, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2007 за N 117/13384) ________".

 

Директор департаменту
надходження доходів
 

 
В. В. Литвиненко
 

Опрос