Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к приказу Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства от 05.04.2007 N 44 "Об утверждении Порядка оформления материалов об административных правонарушениях за нарушение требований статьи 166-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях"

Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Приказ от 17.11.2008 № 144
Утратил силу

Про затвердження Змін до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.04.2007 N 44 "Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення вимог статті 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення"

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
від 17 листопада 2008 року N 144

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 грудня 2008 р. за N 1176/15867

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 3 вересня 2013 року N 1065)

На виконання вимог статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року N 667, з метою вдосконалення процедури оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення порядку видачі документа дозвільного характеру НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.04.2007 N 44 "Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення вимог статті 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.04.2007 за N 397/13664, а саме:

1.1. У назві наказу слова та цифри "вимог статті 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення" замінити словами "порядку видачі документа дозвільного характеру.".

1.2. У пункті 3.2 наказу слова "Держпідприємництва України" замінити словом "Держкомпідприємництва".

2. Затвердити Зміни до Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення вимог статті 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.04.2007 N 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.04.2007 за N 397/13664, що додаються.

3. Департаменту дозвільної системи (Андрєєв О. В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Департаменту стратегічного планування, інформаційного забезпечення та взаємодії з територіями (Жерибор Т. В.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

5. Департаменту дозвільної системи (Андрєєв О. В.) та Департаменту стратегічного планування, інформаційного забезпечення та взаємодії з територіями (Жерибор Т. В.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України довести його до відома територіальних органів Держкомпідприємництва.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Іголкіна С. М.

 

Голова 

К. О. Ващенко 

 

Зміни
до Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення вимог статті 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.04.2007 N 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.04.2007 за N 397/13664

1. У тексті Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення вимог статті 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Порядок) слово "Держпідприємництво" замінити словом "Держкомпідприємництво" у відповідних відмінках.

2. У назві Порядку слова "вимог статті 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення" замінити словами "порядку видачі документа дозвільного характеру.".

3. В абзаці другому пункту 1.5 Порядку слово "справ" замінити словом "матеріалів".

4. Пункт 2.3 Порядку викласти в такій редакції:

"2.3. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається посадовій особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.".

5. Друге речення пункту 2.8 Порядку після слів "запис про це" доповнити словами та знаками", який засвідчується підписом уповноваженої особи.".

6. Пункт 2.9 Порядку доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі відмови посадової особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від надання пояснень по суті вчиненого правопорушення, заяв і клопотань щодо складання протоколу уповноваженою особою робляться про це відповідні записи, які засвідчуються її підписом.".

7. Пункт 2.10 Порядку викласти в такій редакції:

"2.10. Протокол підписується уповноваженою особою, яка його склала, посадовою особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, та свідками, якщо вони є. Кожна сторінка протоколу візується уповноваженою особою, яка його склала.

У разі відмови посадової особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу уповноважена особа робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом.".

8. Друге речення пункту 2.13 Порядку викласти в такій редакції:

"Записи до Журналу вносяться уповноваженими особами, які складають протоколи.".

9. У пункті 2.16 Порядку слова та знаки "районного (місцевого)" замінити словом "відповідного".

10. У додатку 1 до пункту 2.1 Порядку рядок "Посадової особи, яка вчинила адміністративне правопорушення" доповнити словами "та отримала один екземпляр протоколу".

 

Директор департаменту
дозвільної системи
 

 
О. В. Андрєєв
 

Опрос