Идет загрузка документа (82 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил отбора и приема в высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины

МВД
Приказ, Правила от 04.11.2008 № 568
Утратил силу

Про затвердження Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 4 листопада 2008 року N 568

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 грудня 2008 р. за N 1174/15865

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 20 листопада 2009 року N 488)

Відповідно до вимог Законів України "Про вищу освіту", "Про міліцію", Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 року N 1383, та Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.09.2008 N 802, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.09.2008 за N 892/15583, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України (додаються).

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті, ректорам (начальникам) вищих навчальних закладів МВС:

2.1. Організувати роботу з відбору та прийому кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів МВС.

2.2. Довести Правила відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України до відома кандидатів на навчання.

3. Начальникові Департаменту освіти та науки генерал-майору міліції Горбачевському В. Я. забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 25.02.2008 N 82 "Про затвердження Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.03.2008 за N 191/14882.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - начальника Головного штабу генерал-лейтенанта міліції Вербенського М. Г.

6. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр 

Ю. В. Луценко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник Міністра
освіти і науки України
 

 
О. П. Гребельник
 

 

ПРАВИЛА
відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають порядок відбору та прийому до вищих навчальних закладів (далі - ВНЗ) МВС за державним замовленням.

1.2. Правила розроблено відповідно до Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про міліцію", "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України", "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", Української РСР "Про мови в Українській РСР", Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року N 114 (зі змінами), Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.09.2008 N 802, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.09.2008 за N 892/15583.

1.3. До ВНЗ МВС приймаються громадяни України на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста.

1.4. Прийом до ВНЗ МВС здійснюється для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра.

1.5. До участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів, бакалаврів допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

1.6. ВНЗ МВС здійснюють ступеневу підготовку фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра.

1.7. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра у ВНЗ МВС здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста.

1.8. Підготовка фахівців у ВНЗ МВС за державним замовленням здійснюється на підставі укладених тристоронніх договорів про підготовку фахівця у вищому навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 року N 313 "Про затвердження Порядку відшкодування особами витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ" та наказу МВС від 14.05.2007 N 150 "Про затвердження Типового договору про підготовку фахівця у вищому навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.05.2007 за N 547/13814.

1.9. Підготовка іноземців здійснюється згідно із Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року N 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні" (зі змінами) та від 5 серпня 1998 року N 1238 "Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів" на підставі угод МВС щодо підготовки спеціалістів, укладених з відповідними відомствами іноземних держав.

1.10. ВНЗ МВС до 1 листопада календарного року, що передує року проведення прийому на навчання, розробляють власні правила прийому на навчання на підставі Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.09.2008 N 802, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.09.2008 за N 892/15583, цих Правил і в триденний термін примірник затверджених головою приймальної комісії правил надсилають до МОН та МВС.

1.11. Правила прийому до Академії внутрішніх військ МВС та факультету внутрішніх військ Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Київського національного університету внутрішніх справ розробляються цими навчальними закладами та затверджуються начальником Головного управління внутрішніх військ - командувачем внутрішніх військ МВС за узгодженням з Департаментом освіти та науки МВС.

1.12. На період проведення конкурсу абітурієнти з числа цивільних осіб не забезпечуються безкоштовним житлом, харчуванням та проїздом.

1.13. Особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ і військовослужбовці строкової служби внутрішніх військ на період проведення конкурсу (вступних випробувань, проведення співбесіди та визначення рівня фізичної підготовки) забезпечуються грошовим утриманням згідно з установленими нормами та безкоштовним проїздом за рахунок органів і підрозділів внутрішніх справ, внутрішніх військ, які направляють їх на навчання.

1.14. Забезпечення курсантів та слухачів харчуванням, речовим майном та грошовим утриманням здійснюється за нормами, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації", від 17 листопада 2001 року N 1515 "Про формений одяг осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців спеціальних моторизованих військових частин міліції внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та осіб начальницького складу податкової міліції", від 7 листопада 2007 року N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу".

1.15. Особи, які отримали вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра і були направлені для подальшого проходження служби, можуть продовжити навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра за денною та заочною формами відповідно до набутого фаху.

1.16. Персональний розподіл випускників ВНЗ МВС проводиться виходячи з інтересів служби відповідно до набутої кваліфікації, спеціальності та спеціалізації.

2. Умови прийому на навчання

2.1. Відповідно до освітньо-кваліфікаційного й освітнього рівня, фахової спрямованості та специфіки підготовки фахівців для органів внутрішніх справ на денну форму навчання приймаються:

2.1.1. Цивільні особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 до 25 років.

2.1.2. Цивільні особи, які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, віком до 25 років.

2.1.3. Цивільні особи, які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, віком до 25 років.

2.1.4. Особи рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають повну загальну середню освіту, віком до 25 років.

2.1.5. Особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, прослужили в органах внутрішніх справ не менше 1 року після її здобуття, віком до 30 років.

2.1.6. Особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, прослужили в органах внутрішніх справ не менше 1 року після її здобуття, віком до 35 років.

2.1.7. Особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу неюридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, прослужили в органах внутрішніх справ не менше 1 року після її здобуття, віком до 35 років.

2.1.8. Особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, віком до 35 років.

2.1.9. Особи старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, стаж керівника структурного підрозділу апарату управління, міськрайліноргану, як правило, не менше 3 років і перебувають у резерві кадрів на посаду вищого рівня, віком до 38 років.

2.1.10. Призовники віком від 17 до 21 року, які мають повну загальну середню освіту; військовослужбовці та військовозобов'язані, які не мають військових звань офіцерського складу, але мають повну загальну середню освіту, віком від 18 до 23 років (для Академії внутрішніх військ МВС та факультету внутрішніх військ Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Київського національного університету внутрішніх справ).

2.2. На заочну форму навчання приймаються:

2.2.1. Особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають повну загальну середню освіту, віком до 35 років.

2.2.2. Особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і зараховані до резерву кадрів на висунення, віком до 35 років.

2.2.3. Особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, віком до 35 років.

2.2.4. Особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, прослужили в органах внутрішніх справ не менше 1 року після її здобуття і перебувають у резерві кадрів на посаду вищого рівня, віком до 35 років.

2.2.5. Особи старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, стаж керівника структурного підрозділу апарату управління, міськрайліноргану, як правило, не менше 3 років і перебувають у резерві кадрів на посаду вищого рівня, віком до 40 років.

2.3. Вік кандидатів на навчання обчислюється за станом на 31 грудня року вступу до ВНЗ МВС.

2.4. Терміни проведення конкурсу сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, перелік та форми вступних випробувань до ВНЗ МВС установлюються окремим наказом МВС.

2.5. Прийом до ВНЗ МВС для підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами бакалавра, спеціаліста здійснюється за конкурсом з оцінкою за 100-бальною шкалою від 100 до 200 балів.

2.6. Обсяги прийому на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра, спеціаліста та магістра за рахунок видатків державного бюджету визначаються щороку Міністерством внутрішніх справ з урахуванням видатків державного бюджету та потреб регіонів.

3. Порядок відбору кандидатів на навчання

3.1. Відбір кандидатів на навчання здійснюється підрозділами кадрового забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ спільно з постійно діючими комісіями з питань профорієнтації кандидатів та відбірковими комісіями ВНЗ МВС відповідно до вимог Закону України "Про міліцію", Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року N 114 (зі змінами).

3.2. Кандидат на навчання має право вільно обирати навчальний заклад, у якому він бажає навчатися.

3.3. Відповідальними за відбір кандидатів на навчання, якість проведення обстеження військово-лікарською комісією (далі - ВЛК) та психологічного обстеження, а також за правильність оформлення особових справ є керівники підрозділів кадрового забезпечення та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ.

3.4. Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ, які виявили бажання навчатись у ВНЗ МВС, подають рапорт за командою, а цивільні особи звертаються із письмовою заявою до органу внутрішніх справ за місцем постійного проживання.

Після розгляду рапортів (заяв) начальником органу (підрозділу) внутрішніх справ або керівником підрозділу кадрового забезпечення кандидат направляється для співбесіди до постійно діючої комісії органу (підрозділу) внутрішніх справ з питань профорієнтації, яка після оцінки його особистих якостей готує обґрунтований висновок щодо доцільності його оформлення на навчання, який долучається до особової (навчальної) справи.

3.5. Особові справи кандидатів для вступу на навчання до ВНЗ МВС з числа випускників юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Київського національного університету внутрішніх справ оформляються через органи внутрішніх справ, які направляли їх на навчання до юридичного ліцею, або через органи внутрішніх справ, які їх працевлаштовують після закінчення ВНЗ МВС.

3.6. Підрозділи кадрового забезпечення оформлюють на кандидата:

3.6.1. На денну форму навчання - особову справу, до якої долучаються:

рапорт (заява) кандидата про направлення на навчання із зазначенням вищого навчального закладу, напряму підготовки (спеціальності) та спеціалізації;

атестаційний лист - для осіб рядового та начальницького складу;

характеристика-рекомендація педагогічної ради школи або навчального закладу II рівня акредитації - для цивільних осіб, які закінчили навчання в році вступу до вищого навчального закладу МВС;

характеристика з останнього місця роботи, якщо особа має трудовий стаж, або військової служби - для цивільних осіб, звільнених у запас;

висновок про направлення на навчання за підписом керівництва органу внутрішніх справ (для працівників органів внутрішніх справ (додаток 1), для цивільних осіб (додаток 2));

документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про базову загальну середню освіту) і додаток до нього, на особистий вибір кандидата - оригінал або його завірена копія;

довідка та характеристика за результатами поглибленого психологічного вивчення кандидата на навчання;

документ, який підтверджує право на пільги при зарахуванні (копія);

картка медичного обстеження з висновками військово-лікарської комісії та сертифікат наркологічного обстеження (для кандидатів з числа цивільних осіб);

три фотокартки, завірені працівником підрозділу кадрового забезпечення (без головного убору, на матовому папері, розміром 3 х 4 см, без куточка, для осіб рядового і начальницького складу - у повсякденній формі одягу);

довідка про надання допуску до державної таємниці за формою 2 або 3 (для працівників оперативних служб системи МВС);

витяг з рішення Вченої ради (для випускників ВНЗ МВС, які отримали дипломи з відзнакою, - при вступі до ВНЗ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра);

рекомендація на навчання за освітньо-професійними програмами магістра (додаток 3).

3.6.2. На заочну форму навчання - навчальну справу, до якої долучаються:

рапорт кандидата про направлення на навчання із зазначенням навчального закладу МВС, напряму підготовки та спеціалізації;

анкета;

документ про освіту (атестат, диплом) - на особистий вибір кандидата - оригінал або його завірена копія;

атестаційний лист;

висновок про направлення на навчання за підписом керівництва органу внутрішніх справ, де працює кандидат (додаток 1);

три фотокартки, завірені працівником підрозділу кадрового забезпечення (без головного убору, на матовому папері, розміром 3 х 4 см, без куточка, у повсякденній формі одягу);

довідка про надання допуску до державної таємниці за формою 2 або 3 (для працівників оперативних служб системи МВС);

витяг з рішення Вченої ради (для випускників ВНЗ МВС, які отримали дипломи з відзнакою, - при вступі до ВНЗ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра);

рекомендація на навчання за освітньо-професійними програмами магістра (додаток 3).

3.7. Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту, оригінал сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти, оригінал документа (документів), який підтверджує право на пільги при зарахуванні (при поданні їх копій), кандидат пред'являє приймальній комісії ВНЗ МВС особисто.

3.8. До особової справи долучається анкета кандидата на навчання (додаток 4), власноручно заповнена ним і завірена підрозділом кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС, УМВС на залізничному транспорті.

3.9. Матеріали кандидатів на навчання обов'язково погоджуються з підрозділами Служби внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС.

3.10. Документи кандидатів на денну форму навчання приймаються ВНЗ МВС до 1 липня, а на заочну форму навчання - не пізніше ніж за 10 днів до початку конкурсу.

3.11. Матеріали кандидатів на навчання, що надійшли до ВНЗ з ГУМВС, УМВС у регіонах і на залізничному транспорті, попередньо розглядаються відбірковими комісіями ВНЗ, які готують обґрунтовані висновки щодо допуску кандидатів до конкурсу сертифікатів та вступних випробувань, які, у свою чергу, доповідаються приймальній комісії ВНЗ МВС.

3.12. Організація прийому до ВНЗ МВС покладається на приймальну комісію, яка діє згідно з положенням про приймальну комісію ВНЗ, затвердженим його керівником.

3.13. Конкурсний відбір вступників з предметів, визначених МВС за погодженням з Міністерством освіти і науки України, здійснюється приймальними комісіями ВНЗ МВС за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, отриманими вступниками в поточному році.

3.14. Для проведення вступних випробувань окремих категорій вступників, визначених цими Правилами, створюються предметні екзаменаційні комісії вищого навчального закладу.

3.15. Для проведення вступних випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" створюються атестаційні комісії.

3.16. Склад предметних екзаменаційних і атестаційних комісій затверджується керівником ВНЗ.

3.17. Повноваження приймальної комісії, предметних екзаменаційних і атестаційних комісій та структурних підрозділів ВНЗ з питань організації прийому до ВНЗ визначаються його керівником відповідно до положення про приймальну комісію.

3.18. Приймальна комісія ВНЗ розглядає матеріали кандидатів на навчання та остаточно вирішує питання про їх допуск до участі в конкурсі чи складанні вступних випробувань, про що сповіщає абітурієнтів та підрозділи кадрового забезпечення органів внутрішніх справ не пізніше ніж за 2 тижні до дня реєстрації абітурієнтів у ВНЗ.

3.19. Особи, які вступають до ВНЗ МВС, проходять медичний огляд, який здійснюється штатними військово-лікарськими комісіями. При виникненні сумнівів стосовно правильності оцінки придатності до служби за медичними показниками за рішенням приймальної комісії кандидат направляється на додаткове обстеження до ВЛК за місцем дислокації ВНЗ або до тимчасово створених ВЛК ВНЗ МВС.

3.20. Особові справи кандидатів на навчання дозволяється оформлювати підрозділам кадрового забезпечення ВНЗ та науково-дослідних установ МВС у порядку, визначеному цими Правилами.

3.21. Підрозділам кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС у регіонах і на залізничному транспорті забороняється проводити в будь-яких формах попередні перевірки рівня підготовки кандидатів на навчання.

4. Організація конкурсного відбору

4.1. Для конкурсного відбору вступників зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних предметів з результатами оцінювання знань у поточному році (за шкалами оцінювання від 100 до 200 балів). Сертифікати з результатами оцінювання знань нижче 124 балів ВНЗ не приймаються.

На окремі напрями підготовки (спеціальності) ВНЗ може встановити більш високу кількість балів сертифікатів з профільних загальноосвітніх дисциплін, з якими абітурієнт допускається до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання.

4.2. При вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста (на базі повної загальної середньої освіти) та бакалавра подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження в поточному році незалежного оцінювання є обов'язковим.

4.3. Перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, необхідних для вступу до ВНЗ МВС, визначається Міністерством внутрішніх справ (не менше як з двох загальноосвітніх предметів, у тому числі обов'язково з української мови та літератури) з числа предметів, з яких Український центр оцінювання якості освіти проводитиме зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

4.4. Конкурсний відбір кандидатів на денну форму навчання до ВНЗ МВС здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, підтвердженого сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, а також психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовки вступників до ВНЗ та співбесіди щодо готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ.

4.5. Категорії вступників із числа громадян України, які здобули повну загальну середню освіту за межами України, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ, військовослужбовців, звільнених з військової служби в рік вступу до ВНЗ, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з оцінками (кількістю балів) сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з оцінками (кількістю балів) вступних випробувань з предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу.

4.6. Організація конкурсного відбору, порядок, форма проведення та послідовність вступних випробувань визначаються приймальною комісією ВНЗ МВС.

4.7. Для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра вступники, які атестовані з української мови та літератури, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури з результатами оцінювання знань у поточному році.

Для осіб, які не вивчали української мови та літератури, приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступне випробування з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

4.8. Випускники денної форми навчання ВНЗ МВС, допущені до вступних випробувань до ВНЗ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, до їх початку направляються в розпорядження органу внутрішніх справ. При отриманні виклику вступники відряджаються органами та підрозділами внутрішніх справ до ВНЗ для складання вступних випробувань.

4.9. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування в зазначений за розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено балами нижче встановленого рівня, та ті, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсі не допускаються.

У разі наявності поважних причин, які підтверджені документально, вступники за рішенням приймальної комісії можуть бути допущені до складання пропущених вступних випробувань лише в межах установлених строків їх проведення.

5. Організація конкурсу та зарахування на навчання

5.1. Прийом до ВНЗ МВС здійснюється за конкурсом сертифікатів або результатами вступних випробувань, що проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми.

5.2. Організація конкурсу щодо вступу для здобуття вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (за умови вступу на відповідний напрям підготовки), а також спеціаліста, магістра (повна вища освіта) здійснюється на основі конкурсного відбору, показники якого визначаються вищим навчальним закладом.

5.3. Зараховуються до ВНЗ МВС за умови подання в установлені терміни до приймальної комісії сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче встановленого рівня та позитивної оцінки рівня фізичної підготовки:

- учасники міжнародних олімпіад, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет, зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, з якого вони були учасниками олімпіад;

- призери (особи, нагороджені дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет, з якого вони є призерами.

5.4. Дія пункту 5.3 цих Правил поширюється тільки на учасників та призерів олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки України, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчалися в поточному навчальному році в 11-х, 12-х класах старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів при вступі до ВНЗ МВС на базі повної загальної середньої освіти.

5.5. Зараховуються на навчання поза конкурсом за результатами оцінки рівня фізичної підготовки та за наслідками співбесіди щодо готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ при поданні в установлені терміни сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні оцінок на вступних випробуваннях) не нижче встановленого рівня:

особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років;

особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

діти, батьки яких - працівники органів внутрішніх справ - загинули, померли чи стали інвалідами I групи при виконанні службових обов'язків (у тому числі інвалідність яких пов'язана з участю в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС), яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 17 березня 1998 року N 197 "Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків";

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О. Ф. Засядька", згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року N 6 "Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників";

особи рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ у разі їх вступу на денну форму навчання;

випускники училищ професійної підготовки системи МВС, які закінчили навчання з відзнакою;

військовослужбовці, звільнені в запас.

Програму співбесіди із зазначеною категорією осіб затверджує голова приймальної комісії.

5.6. За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів мають:

особи, яким Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право при вступі до вищих навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року N 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді";

особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 2007 року N 849 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року "Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році";

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою (срібною) медаллю;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому в установленому порядку надано статус гірського;

діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули, померли чи стали інвалідами за обставин, не пов'язаних з виконанням службових обов'язків;

діти працівників органів внутрішніх справ.

5.7. Усі питання, пов'язані з прийомом до ВНЗ МВС, вирішуються приймальною комісією. Інформація про правила прийому, а також рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитися до відома вступників.

5.8. Порядок надання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, проведення перевірки та зберігання робіт вступників, які складали вступні випробування, визначається положенням про приймальну комісію. Письмові екзаменаційні роботи, листки співбесід та сертифікати осіб, зарахованих до ВНЗ МВС, зберігаються в їх особових (навчальних) справах протягом усього періоду навчання, а осіб, не зарахованих до ВНЗ, знищуються з обов'язковим складанням акта через один рік після закінчення конкурсу.

5.9. Перескладання вступних випробувань, співбесіди, оцінки рівня фізичної готовності не дозволяється.

5.10. Апеляції щодо результатів вступних випробувань, які проводилися у ВНЗ, розглядає апеляційна комісія ВНЗ МВС, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора (начальника).

Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться до відома вступників перед початком вступних випробувань.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається.

5.11. Приймальна комісія здійснює комплектування ВНЗ МВС тільки в межах штатної чисельності перемінного складу та ліцензованого обсягу прийому. Рішення про зарахування на навчання приймається приймальною комісією та оформлюється протоколом засідання приймальної комісії (додаток 5).

5.12. Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовці строкової служби внутрішніх військ, направлені до ВНЗ МВС для складання вступних випробувань на денну форму навчання, з посад не звільняються до видання наказу про зарахування на навчання.

5.13. На підставі рішення приймальної комісії ректор (начальник) ВНЗ МВС видає наказ про зарахування абітурієнтів слухачами (курсантами) відповідного ВНЗ МВС, який доводиться до їх відома.

Витяги з наказу надсилаються до органів і підрозділів внутрішніх справ для звільнення колишніх абітурієнтів з посади (роботи) у зв'язку зі вступом до ВНЗ МВС на денну форму навчання в порядку, визначеному законодавством України.

5.14. Зарахування на денну форму навчання проводиться з дня початку табірного збору, а на заочну форму навчання - не пізніше ніж через 10 календарних днів після закінчення вступних випробувань.

5.15. Керівники органів і підрозділів внутрішніх справ зобов'язані звільнити з посади осіб, зарахованих до ВНЗ на денну форму навчання, у необхідний для своєчасного прибуття на навчання термін. Підставою для звільнення є особистий рапорт особи, зарахованої на навчання, та витяг із наказу ВНЗ МВС про зарахування на навчання.

5.16. Особам, які не пройшли до ВНЗ МВС за конкурсом, на їхнє бажання видається довідка (додаток 6) та довідка щодо наявності особової справи і її відповідності цим Правилам.

5.17. Особи, які без поважних причин не розпочали занять протягом 10 днів від дня їх початку, уключаючи табірний збір, відраховуються з ВНЗ, про що до комплектуючих органів внутрішніх справ, районних військкоматів за місцем проживання цих осіб надсилається відповідна інформація. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли конкурс у цей чи інший ВНЗ МВС відповідного рівня акредитації.

5.18. Після зарахування на навчання курсанти перебувають на казарменому становищі.

5.19. Слухачам та курсантам на період навчання видаються службові посвідчення встановленого зразка. Усі вони носять формений одяг зі знаками розрізнення відповідно до їх спеціального звання.

 

Начальник ДОН МВС
генерал-майор міліції
 

 
В. Я. Горбачевський
 

 

ВИСНОВОК
про направлення на навчання

_____________________________________________________________________________________,
                                                                       (звання, прізвище, ім'я та по батькові, посада)
19__ року народження, освіта _______________, який (яка) у _______ році закінчив(ла) __________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (назва навчального закладу)
атестат (диплом) ______________________________________________________________________
                                                                                         (серія, номер, ким виданий)

Матеріали, що характеризують кандидата на навчання: __________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                            (коротка характеристика, яка відображає службову та
                                                               громадську діяльність в органах внутрішніх справ)
Рекомендація: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування органу)
для вступу у 20__ році на денну (заочну) форму навчання ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (назва навчального закладу)
Підстава: рішення (висновок) атестаційної комісії __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (найменування органу)
від ______________ 20__ року N _____ 

 

ВИСНОВОК
про направлення на навчання

до __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                         (назва навчального закладу, напрям підготовки (спеціальність), спеціалізація)
_____________________________________________________________________________________
                                            (прізвище, ім'я та по батькові кандидата на навчання в родовому відмінку)

1. Довідка про результати попереднього вивчення кандидата:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________
               (начальник органу,
________________________________                   ___________________________________________
                спеціальне звання)                                                                                               (підпис, ініціали, прізвище)
_______________ 20__ року

2. Результати спеціальної перевірки: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________
                               (посада,
________________________________                   ___________________________________________
                      спеціальне звання)                                                                                      (підпис, ініціали, прізвище)
_______________ 20__ року

3. Висновок військово-лікарської комісії про придатність кандидата на навчання до служби в органах внутрішніх справ та внутрішніх військах МВС: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Результати психофізіологічного обстеження кандидата: ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________
                               (посада,
________________________________                  ____________________________________________
                     спеціальне звання)                                                                                        (підпис, ініціали, прізвище)
_______________ 20__ року

4. Рішення постійно діючої комісії з питань профорієнтації: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Результати вивчення кандидата на навчання: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Висновок за результатами вивчення кандидата: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(мотивований висновок про направлення на навчання із зазначенням навчального закладу МВС або про
відмову в направленні на навчання) 

________________________________
            (начальник органу, підрозділу,
________________________________
                    який вивчає кандидата,
________________________________
                       спеціальне звання)
______________ 20__ року
________________________________
             (начальник кадрового апарату,
________________________________
                         спеціальне звання)
_______________ 20__ року
________________________________
            (заступник начальника органу
                 з підпорядкованої служби,
_______________________________
                       спеціальне звання)
_______________ 20__ року
_______________________________
                     (начальник підрозділу
                      внутрішньої безпеки,
_______________________________
                        спеціальне звання)
_______________ 20__ року 

 
 
 
 
______________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
 
 
 
______________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
 
 
 
 
______________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
 
 
 
______________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

 

Рекомендація

_____________________________________________________________________________________
                                                      (назва органу внутрішніх справ, вищого навчального закладу МВС)
Для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра _____________________________
                                                                                                                                                        (назва вищого навчального закладу)
Навчання за _______________________________________ формою (денною, заочною)
Спеціальністю _____________________ і спеціалізацією _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
Спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові, дата народження ____________________________
_____________________________________________________________________________________,
який (яка) обіймає посаду _______________________________________________________________
Місце роботи _________________________________________________________________________
Характеристика (може бути викладена на окремому аркуші) __________________________________
_____________________________________________________________________________________
(відображення службової діяльності та фактичних результатів роботи, наявність заохочень, стягнень тощо)
Освіта _______________________________________________________________________________
(назва навчального закладу, у якому році закінчив(ла), за денною чи заочною формою, чи має диплом з відзнакою,
N диплома)
Стаж роботи в ОВС ___________________________________________________________________
Стаж практичної роботи _______________________________________________________________
Стаж роботи на посаді _________________________________________________________________
Зарахований(а) до кадрового резерву для прийняття на посаду _______________________________
_____________________________________________________________________________________
(указати N наказу, дату зарахування до резерву)
Після успішного здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра ____________________________
                                                                                                                                                                 (назва навчального закладу)
___________________________________________________________________ випускник(ця) буде
призначений(а) на посаду _____________________________________________________________
                                                                                      (указати, на яку конкретну посаду буде призначено випускника)
Рекомендація є підставою для персонального розподілу випускника(ці) на зазначену в цій рекомендації посаду. 

Керівник структурного підрозділу МВС, ГУМВС, УМВС, УМВС на залізничному транспорті, ректор (начальник) вищого навчального закладу МВС, що надає рекомендацію

М. П. _____________________
                                    (підпис)
Дата ________________ 

ПОГОДЖЕНО *___________________________
(посада, звання, прізвище (керівник органу
(підрозділу), ім'я та по батькові) за місцем
персонального розподілу випускника)

М. П. __________________
                               (підпис)
Дата _______________ 

____________
* Погоджується тільки стосовно випускників вищих навчальних закладів МВС (далі - ВНЗ), які навчаються на "відмінно" та рекомендовані вченими радами ВНЗ на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

 

_________________________________________________________
(найменування комплектувального органу внутрішніх справ)

 

АНКЕТА
кандидата на навчання в (у)
_______________________________________________________________________
(найменування навчального закладу, напрям підготовки (спеціальність), спеціалізація) 

 

Фото
3 х 4 см

 


1. Прізвище, ім'я та по батькові ___________________________________________________________
                                                                              (указати друкованими літерами дані свідоцтва про народження чи паспорта)
2. Число, місяць, рік та місце народження __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Антропологічні дані: зріст ____, вага ____, розміри: одягу ____, взуття ____, головного убору ____
4. Громадянство ______________________________________________________________________
5. Освіта _____________________________________________________________________________
                     (указати повну назву навчального закладу, рік вступу до нього та рік його закінчення, одержану спеціальність)
_____________________________________________________________________________________
6. Відомості: а) про закінчення закладів освіти із золотою (срібною) медаллю або дипломом з відзнакою
_____________________________________________________________________________________
           б) про участь чи перемогу в обласних, республіканських та міжнародних предметних олімпіадах
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                  (указати місце, рік проведення олімпіад, з яких предметів проводились)
            в) яку іноземну мову вивчав(ла) ___________________________________________
7. Відношення до військового обов'язку ___________________________________________________
8. Служба в Збройних Силах України, військове звання _____________________________________
9. Служба або робота в органах внутрішніх справ, спеціальне звання __________________________
_____________________________________________________________________________________
10. Участь у:
            а) бойових діях __________________________________________________________________
                                                                                         (указати серію і номер посвідчення, коли і ким видане)
            б) ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                               (указати серію, номер і категорію посвідчення, коли і ким видане)
11. Проживання в зоні радіоактивного забруднення _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                          (указати серію, номер і категорію посвідчення, коли і ким видане)
12. Чи є сиротою, дитиною працівника ОВС, який загинув при виконанні службових обов'язків ___
_____________________________________________________________________________________
13. Наявність спортивного розряду, з яких видів спорту ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
14. Хто з близьких родичів перебуває(вав) на службі в органах (військах) МВС __________________
_____________________________________________________________________________________
                                         (указати прізвище, ім'я та по батькові родича, його звання та останню посаду)
15. Відомості про навчання в спеціалізованих класах, ліцеях юридичного профілю, а також проведену профорієнтаційну роботу в ОВС за профілем майбутньої спеціалізації __________________________
_____________________________________________________________________________________
                                    (указати, де і ким проводилися навчання чи профорієнтаційна робота, кількість годин)
16. Місце постійного проживання та телефон кандидата на навчання __________________________
_____________________________________________________________________________________

17.                                                                   БЛИЗЬКІ РОДИЧІ
                                  (дружина, чоловік, діти, батьки, вітчим, мачуха, брати, сестри) 

Ступінь родинних зв'язків 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Дата і місце народження 

Місце роботи, посада 

Місце постійного проживання і номер телефону 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18.                                                            ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Місяць, рік 

Місце роботи
(навчання, служба в Збройних Силах України) 

Посада 

призначення (вступу) 

звільнення (закінчення) 

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________ 20__ року
(дата заповнення анкети) 

Особистий підпис кандидата _____________

Заступник начальника відділу (управління) кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС, УМВС на залізничному транспорті __________________
__________________________________________
__________________ 20__ року
М. П. 

 

ПРОТОКОЛ
засідання приймальної комісії

_____________________________________________________________________________________
(назва навчального закладу)

Комісія у складі: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                              (посада, звання, прізвище, ім'я та по батькові членів комісії)

розглянувши на своєму засіданні подані матеріали,

ВИРІШИЛА

N з/п 

Найменування органу внутрішніх справ, прізвище, ім'я та по батькові абітурієнта, рік його народження, освіта та кількість набраних балів 

Рішення комісії щодо прийому на навчання 

  

  

  

  

  

  

Голова комісії 

__________________________________________________________________
                                                    (звання, підпис, прізвище, ініціали) 

Члени комісії: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                                                  (звання, підписи, прізвища, ініціали) 

 

Штамп
вищого навчального закладу

___________ 20__ року N ____

ДОВІДКА

Видана гр. ____________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові)
про те, що він (вона) вступав(ла) до ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (назва навчального закладу)
на __________________________________________________________________________________
                                                                                                  (спеціальність)
і за підсумками конкурсу отримав(ла) такі результати: 

N з/п 

Етапи вступу (конкурс, співбесіда, фізична підготовленість, випробування) 

Дата проведення 

Результат проходження конкурсу, співбесіди, фізичної підготовленості, випробування 

Гр. _________________________________________________________________________________
не зарахований(на) до навчального закладу як такий (така), що не пройшов(ла) за конкурсом. 

Ректор (начальник) 

_______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

Відповідальний секретар
приймальної комісії
 

_______________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

Гербова печатка
вищого навчального закладу

____________

Опрос