Идет загрузка документа (102 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Условиям приема и порядку отбора на обучение в высших учебных заведениях МЧС Украины, утвержденным приказом МЧС Украины от 09.03.2006 N 126, зарегистрированным в Минюсте Украины 29.03.2006 под N 342/12216

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Приказ от 06.11.2008 № 808
Утратил силу

Про затвердження Змін до Умов прийому та порядку відбору на навчання до вищих навчальних закладів МНС України, затверджених наказом МНС України від 09.03.2006 N 126, зареєстрованих у Мін'юсті України 29.03.2006 за N 342/12216

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 6 листопада 2008 року N 808

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 грудня 2008 р. за N 1146/15837

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 9 березня 2006 року N 126
згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 27 листопада 2014 року N 1285)

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1539, та з метою удосконалення системи відбору та прийняття кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів МНС НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Умов прийому та порядку відбору на навчання до вищих навчальних закладів МНС України, затверджених наказом МНС України від 09.03.2006 N 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за N 342/12216 (із змінами) (далі - Зміни до Умов), що додаються.

2. Начальникам головних управлінь МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, керівникам вищих навчальних закладів МНС, начальнику Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки Зміни до Умов довести до відома кандидатів на навчання.

3. Керівникам вищих навчальних закладів МНС після набрання чинності зазначеним наказом унести відповідні зміни до власних правил прийому на навчання.

4. Управлінню освіти і науки (Євсюков О. П.) спільно з Управлінням правового забезпечення (Сухомлин О. М.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Третьякова В. М.

 

Міністр 

В. Шандра 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Виконуючий обов'язки першого
заступника Міністра охорони здоров'я,
головного державного санітарного
лікаря України 

 
 
 
А. Пономаренко
 

Перший заступник
Міністра освіти і науки
 

 
О. Гребельник
 

 

ЗМІНИ
до Умов прийому та порядку відбору на навчання до вищих навчальних закладів МНС України, затверджених наказом МНС України від 09.03.2006 N 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за N 342/12216

1. У пункті 1.2 Умов слова "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" замінити словами "Про військовий обов'язок і військову службу".

2. Абзац перший пункту 1.7 Умов після слів "ВНЗ МНС України" доповнити словами "до 1 листопада календарного року, у якому проводиться прийом до вищих навчальних закладів,".

3. У пункті 3.1 Умов:

в абзаці другому цифри "23" замінити цифрами "30";

в абзаці третьому цифри та слово "30 липня" замінити цифрою та словом "6 серпня".

4. У пункті 3.2 Умов:

в абзаці другому цифру "8" замінити цифрою "7";

в абзаці четвертому цифри та слово "28 липня" замінити цифрами та словом "10 серпня".

5. У пункті 4.2 Умов:

в абзаці шостому слова "визначеному приймальною комісією ВНЗ" замінити словами "вступних випробувань, визначеному правилами прийому вищого навчального закладу";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"копії інших документів, які дають право на отримання пільг, установлених чинним законодавством України;";

в абзаці одинадцятому слова "документ, який підтверджує право на зарахування за особливими умовами участі в конкурсі" замінити словами "інших документів, які дають право на отримання пільг, установлених чинним законодавством України";

абзац дванадцятий виключити.

6. У пункті 4.5 Умов:

слово "Документи" замінити словом "Справи";

цифри та слово "22 червня" замінити цифрами та словом "29 червня";

цифри та слово "29 липня" замінити цифрою та словом "5 серпня".

7. Абзац перший пункту 4.6 Умов після слів "рішення про їх участь" доповнити словом "у співбесіді,".

8. У пункті 5.6 Умов:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"копії інших документів, які дають право на отримання пільг, установлених чинним законодавством України;";

в абзаці дев'ятому слова "які надають право на зарахування за особливими умовами участі в конкурсі" замінити словами "які надають право зарахування за пільгами".

9. У пункті 5.7 Умов слово "Документи" замінити словом "Справи", цифри та слово "15 червня" замінити цифрами та словом "30 червня".

10. У другому реченні пункту 6.1 Умов цифри та слова "4 балів за 12-бальною шкалою оцінювання або" виключити, після слів "шкалою оцінювання" додати слова та цифри "від 100 до 200 балів".

11. Абзац другий пункту 6.2 Умов викласти в такій редакції:

"Категорії вступників з числа військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та державної спеціальної служби транспорту, звільнених з військової служби в рік вступу до ВНЗ МНС, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань, з предметів, визначених правилами прийому вищого навчального закладу.".

12. У пункті 6.3 Умов:

в абзаці другому цифри та слова "(4 бали за 12-бальною шкалою оцінювання або - 124 бали за 100-бальною шкалою оцінювання)" замінити цифрами та словами "- 124 бали за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів";

в абзаці шостому слова та цифри "виставляються результат та оцінка за 100-бальною (12-бальною) шкалою" замінити словами та цифрами "виставляється результат за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів";

в абзаці сьомому цифри та слово "("12 балів")" виключити;

абзац дев'ятий після слів "з базових дисциплін" доповнити словами "та III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"За рішенням приймальної комісії загальний результат за підсумками випробування з оцінки рівня фізичної підготовки може бути визначений як "рівень підготовки недостатній" (загальна кількість балів за виконання нормативів становить менше 124 за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів) або "рівень підготовки достатній" (загальна кількість балів за виконання нормативів 124 та більше за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів).".

13. У пункті 6.4 Умов:

перше речення після слів "української мови" доповнити словами "та літератури";

друге речення після слів "української мови" доповнити словами "та літератури".

14. У пункті 6.5 перше речення після слів "на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр" доповнити словами ", а також за скороченими термінами підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст".

15. Пункт 7.3 Умов викласти в такій редакції:

"7.3. Особи, які в установлені терміни подали до приймальної комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти не нижче 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів та (або) успішно склали вступні випробування, зараховуються до ВНЗ МНС України за результатами загального конкурсу відповідно до кількості набраних балів.

Відповідно до суми набраних балів за окремим конкурсом зараховуються на навчання за освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів, бакалаврів на цільові місця (до 15 відсотків місць) у межах обсягу підготовки за державним замовленням особи, які мають цільове направлення згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та постановою Кабінету Міністрів від 29 червня 1999 року N 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості".

Особи, які проживають у сільській місцевості та закінчили районну школу, разом з атестатом про повну загальну середню освіту подають до приймальної комісії атестат про базову загальну середню освіту.

Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.".

16. Пункт 7.4 викласти в такій редакції:

"7.4. За наслідками співбесіди в разі позитивної оцінки рівня фізичної підготовки (124 бали та вище або "рівень підготовки достатній") до ВНЗ МНС зараховуються:

особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано таке право;

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, із сімей працівників органів і підрозділів МНС.

Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у загальному конкурсі за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого цими Умовами рівня.

Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.".

17. Підпункти 7.4.1 - 7.4.4 та пункти 7.5, 7.6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7.7 - 7.24 Умов уважати відповідно пунктами 7.5 - 7.22.

18. У пункті 7.5 Умов:

абзац перший викласти в такій редакції:

"7.5. Зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях) не нижче 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання та в разі позитивної оцінки рівня фізичної підготовки (124 бали та вище або "рівень підготовки достатній"):";

абзац третій після слів "без піклування батьків" доповнити словами ", а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років";

після абзацу четвертого доповнити пункт абзацами п'ятим та шостим такого змісту:

"особи, яким Законом України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надано таке право;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О. Ф. Засядька", згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року N 6 "Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників";".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - шостий вважати відповідно абзацами сьомим - восьмим.

19. У пункті 7.6 Умов:

у першому абзаці слово "оцінок" замінити словами "кількості балів";

абзаци третій - шостий виключити;

після абзацу другого доповнити пункт абзацами третім - десятим такого змісту:

"особи, яким Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;

особи, яким надано таке право відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року N 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді";

особи, яким надано таке право відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 2007 року N 849 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року "Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році";

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому в установленому порядку надано статус гірського;

випускники вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи з відзнакою;

переможці Всеукраїнського збору-змагання "Школа безпеки", завершального етапу Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників імені Василя Давиденка, які під час проведення змагань (фестивалів) навчалися у поточному навчальному році в 11 (12)-х класах загальноосвітньої школи або на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів і здобули повну загальну середню освіту;

особи, нагороджені Почесною відзнакою МНС України;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим.

20. У пункті 7.7 Умов:

в абзаці першому слова "оцінками (кількістю балів)" замінити словами "кількістю балів";

абзац третій після слів "олімпіад з базових дисциплін" доповнити словами "та III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України".

21. У пункті 7.9 Умов цифри "7.9" замінити цифрами "7.7".

22. У пункті 7.10 Умов цифри "7.3" та "7.9" виключити;

доповнити пункт абзацом другим такого змісту:

"Якщо число поданих заяв від осіб, зазначених у пунктах 7.4, 7.5, 7.7, на певний напрям підготовки (спеціальність) перевищує 40 % від обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу на цей напрям підготовки (спеціальність), зарахування за рішенням приймальної комісії проводиться за сумою балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та випробування з оцінки рівня фізичної підготовки.".

23. В абзаці другому пункту 7.13 Умов цифри та слова "4 бали за 12-бальною шкалою оцінювання або" виключити, після слів "шкалою оцінювання" доповнити абзац словами та цифрами "від 100 до 200 балів".

24. У пункті 7.17 Умов слова ", "бакалавр" проводиться з дня табірного збору" замінити словами та цифрами "проводиться не пізніше 22 серпня, для освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" - не пізніше 10 серпня".

25. Додаток 1 до Умов викласти в новій редакції, що додається.

26. Додаток 6 до Умов викласти в новій редакції, що додається.

27. Додаток 7 до Умов викласти в новій редакції, що додається.

28. У додатку 8 до Умов цифри "7.18" замінити цифрами "7.15".

29. У додатку 9 до Умов:

цифри "7.21" замінити цифрами "7.18";

слова "такі оцінки:" замінити словами "таку кількість балів:";

у таблиці слова "Одержана оцінка" замінити словами "Кількість балів".

 

Начальник Управління
освіти і науки
 

 
О. П. Євсюков
 

 

ПЕРЕЛІК
напрямів підготовки (спеціальностей), за якими вищі навчальні заклади МНС України оголошують прийом документів від кандидатів на навчання за рахунок коштів державного бюджету, та перелік предметів, за якими проводиться конкурс щодо зарахування на навчання

Код та назва напряму підготовки (спеціальності) 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень
 

Термін навчання 

Форма навчання 

Категорія осіб, які приймаються на навчання 

Перелік предметів, за якими проводиться конкурс щодо зарахування на навчання 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Університет цивільного захисту України 

6.170203
"пожежна безпека" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка, математика (профільний), українська мова та література 

бакалавр 

2 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю "організація та техніка протипожежного захисту") 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.5 Умов 

спеціальність 

7.092801
"пожежна безпека" 

спеціаліст 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

7.092803
"пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи" 

спеціаліст 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

8.092801
"пожежна безпека" 

магістр 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.3, 2.1.4 Умов 

спеціальність 

8.092803
"пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи" 

магістр 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

Університет цивільного захисту України 

6.170203
"пожежна безпека" 

бакалавр 

4 роки 

заочна 

особи, зазначені в підпунктах 2.2.2, 2.2.3 Умов 

математика (профільний), українська мова та література 

бакалавр 

2 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю "організація та техніка протипожежного захисту") 

заочна 

особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Умов 

спеціальність 

7.092801
"пожежна безпека" 

спеціаліст 

1 рік (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом "пожежна безпека") 

заочна 

особи, зазначені в підпунктах 2.2.4, 2.2.5 Умов 

спеціальність 

8.092801
"пожежна безпека" 

магістр 

1 рік 9 місяців (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст) 

заочна 

особи, зазначені в підпункті 2.2.6 Умов 

спеціальність 

6.170201
"цивільний захист" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка, математика (профільний), українська мова та література 

6.170202
"охорона праці" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка, математика (профільний), українська мова та література 

6.030102
"психологія" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка, біологія (профільний), українська мова та література 

7.040101
"психологія" 

спеціаліст 

1 рік (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом "психологія") 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України 

6.170203
"пожежна безпека" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка,
математика (профільний),
українська мова та література 

бакалавр 

2 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю "організація та техніка протипожежного захисту") 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.5 Умов 

спеціальність 

7.092801
"пожежна безпека" 

спеціаліст 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

8.092801
"пожежна безпека" 

магістр 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

6.170203
"пожежна безпека" 

бакалавр 

4 роки 

заочна 

особи, зазначені в підпунктах 2.2.2, 2.2.3 Умов 

математика (профільний),
українська мова та література 

бакалавр 

2 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю "організація та техніка протипожежного захисту") 

заочна 

особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Умов 

спеціальність 

7.092801
"пожежна безпека" 

спеціаліст 

1 рік (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом "пожежна безпека") 

заочна 

особи, зазначені в підпунктах 2.2.4, 2.2.5 Умов 

спеціальність 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

6.170203
"пожежна безпека" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка,
математика (профільний),
українська мова та література 

бакалавр 

2 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю "організація та техніка протипожежного захисту") 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.5 Умов 

спеціальність 

7.092801
"пожежна безпека" 

спеціаліст 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

7.092803 "пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи" 

спеціаліст 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

8.092801
"пожежна безпека" 

магістр 

1 рік 

денна 

особи, зазначені в підпункті 2.1.4 Умов 

спеціальність 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

6.170203
"пожежна безпека" 

бакалавр 

4 роки 

заочна 

особи, зазначені в підпунктах 2.2.2, 2.2.3 Умов 

математика (профільний),
українська мова та література 

бакалавр 

2 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю "організація та техніка протипожежного захисту") 

заочна 

особи, зазначені в підпункті 2.2.1 Умов 

спеціальність 

7.092801
"пожежна безпека" 

спеціаліст 

1 рік (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом "пожежна безпека") 

заочна 

особи, зазначені в підпунктах 2.2.4, 2.2.5 Умов 

спеціальність 

6.030103
"практична психологія" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка,
біологія (профільний),
українська мова та література 

6.170202
"охорона праці" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка, математика (профільний), українська мова та література 

6.040106
"екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка,
математика (профільний),
українська мова та література 

6.070101
"транспортні технології (за видами транспорту)" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка,
математика (профільний),
українська мова та література 

6.170103
"управління інформаційною безпекою" 

бакалавр 

4 роки 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка,
математика (профільний),
українська мова та література 

Вінницьке вище професійне училище цивільного захисту 

5.17020301
"організація та техніка протипожежного захисту" 

молодший спеціаліст 

2,5 року 

денна 

особи, зазначені в підпунктах 2.1.1, 2.1.2 Умов 

фізична підготовка,
математика (профільний),
українська мова та література 

 

НОРМАТИВИ
виконання вправ з фізичної підготовки для кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах МНС

N з/п 

Найменування вправ 

Результати та бали кандидатів на навчання 

Для осіб чоловічої статі 

Біг на 100 м (с) 

13,0 

13,1 

13,2 

13,3 

13,4 

13,5 

13,6 

13,7 

13,8 

13,9 

14,0 

14,1 

14,2 

14,3 

14,4 

14,5 

14,6 

14,7 

14,8 

14,9 

Оцінка за 100-бальною шкалою 

200 

195 

190 

180 

175 

170 

165 

160 

152 

148 

144 

140 

137 

130 

124 

123 

120 

117 

113 

110 

 

Підтягування на перекладині (кількість підтягувань) 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

Оцінка за 100-бальною шкалою 

200 

190 

180 

170 

160 

152 

144 

137 

130 

123 

117 

110 

 

Біг на 1000 м (хв, с) 

3,14 

3,15 

3,16 

3,17 

3,18 

3,19 

3,20 

3,21 

3,22 

3,23 

3,24 

3,25 

3,26 

3,27 

3,28 

3,29 

3,30 

3,31 

3,32 

3,33 

3,34 

3,35 

3,36 

3,37 

3,38 

3,39 

3,40 

3,41 

3,42 

3,43 

3,44 

3,45 

3,46 

3,47 

3,48 

3,49 

3,50 

Оцінка за 100-бальною шкалою 

200 

196 

193 

190 

186 

183 

180 

177 

174 

172 

170 

166 

163 

160 

157 

154 

152 

150 

148 

146 

144 

141 

139 

137 

134 

132 

130 

127 

124 

123 

121 

119 

117 

116 

114 

112 

110 

Рівень фізичної підготовки 

достатній 

недостатній 

Для осіб жіночої статі 

Біг на 100 м (с) 

15,1 

15,2 

15,3 

15,4 

15,5 

15,6 

15,7 

15,8 

15,9 

16,0 

16,1 

16,2 

16,3 

16,4 

16,5 

16,6 

16,7 

16,8 

16,9 

17,0 

17,1 

17,2 

Оцінка за 100-бальною шкалою 

200 

195 

190 

185 

180 

175 

170 

165 

160 

156 

152 

148 

144 

140 

137 

134 

124 

123 

120 

117 

114 

110 

 

Згинання, розгинання рук з упору лежачи (кількість разів) 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

Оцінка за 100-бальною шкалою 

200 

190 

180 

170 

160 

152 

144 

137 

130 

123 

117 

110 

Рівень фізичної підготовки 

достатній 

недостатній 

 

Біг на 1000 м (хв, с) 

3,40 

3,41 

3,42 

3,43 

3,44 

3,45 

3,46 

3,47 

3,48 

3,49 

3,50 

3,51 

3,52 

3,53 

3,54 

3,55 

3,56 

3,57 

3,58 

3,59 

4,00 

4,01 

4,02 

4,03 

4,04 

4,05 

4,06 

4,07 

4,08 

4,09 

4,10 

4,11 

4,12 

4,13 

4,14 

4,15 

4,16 

4,17 

4,18 

4,19 

Оцінка за 100-бальною шкалою 

200 

199 

198 

197 

196 

195 

194 

193 

192 

191 

190 

189 

188 

187 

186 

185 

184 

183 

182 

181 

180 

179 

178 

177 

176 

175 

174 

173 

172 

171 

170 

169 

168 

167 

166 

165 

164 

163 

162 

161 

Рівень фізичної підготовки 

достатній 

Біг на 1000 м (хв, с) 

4,20 

4,21 

4,22 

4,23 

4,24 

4,25 

4,26 

4,27 

4,28 

4,29 

4,30 

4,31 

4,32 

4,33 

4,34 

4,35 

4,36 

4,37 

4,38 

4,39 

4,40 

4,41 

4,42 

4,43 

4,44 

4,45 

4,46 

4,47 

4,48 

4,49 

4,50 

4,51 

4,52 

4,53 

4,54 

4,55 

4,56 

4,57 

4,58 

4,59 

Оцінка за 100-бальною шкалою 

160 

159 

158 

157 

156 

155 

155 

154 

153 

153 

152 

151 

150 

149 

148 

147 

147 

146 

145 

145 

144 

143 

142 

142 

141 

140 

140 

139 

138 

138 

137 

136 

135 

135 

134 

133 

133 

132 

131 

131 

Рівень фізичної підготовки 

достатній 

Біг на 1000 м (хв, с) 

5,00 

5,01 

5,02 

5,03 

5,04 

5,05 

5,06 

5,07 

5,08 

5,09 

5,10 

5,11 

5,12 

5,13 

5,14 

5,15 

5,16 

5,17 

5,18 

5,19 

5,20 

5,21 

5,22 

5,23 

5,24 

5,25 

5,26 

5,27 

5,28 

5,29 

5,30 

5,31 

5,32 

5,33 

5,34 

5,35 

5,36 

5,37 

5,38 

5,39 

Оцінка за 100-бальною шкалою 

130 

129 

128 

128 

127 

126 

126 

125 

124 

124 

123 

122 

122 

121 

121 

120 

120 

119 

118 

118 

117 

116 

115 

115 

114 

113 

113 

112 

111 

111 

110 

109 

108 

107 

106 

105 

104 

103 

102 

101 

Рівень фізичної підготовки 

достатній 

недостатній 

1. Вступні випробування з фізичної підготовки проводяться протягом одного дня.

2. Вправа з бігу на 1000 м виконується останньою.

КРИТЕРІЇ
визначення загального результату при складанні випробування з оцінки рівня фізичної підготовки

Загальний результат виконання фізичних вправ розраховується за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів як середній бал, одержаний за три вправи.

Середній бал обчислюється як середнє арифметичне число. Якщо це число не є цілим, то кінцеве значення обчислюється шляхом округлення з точністю до цілої.

При цьому до 0,50 бала округлюється в менший бік, а з 0,51 - у більший.

Результати та кількість балів з кожного виду вправ, а також загальний бал, одержаний під час випробування з оцінки рівня фізичної підготовки, заносяться до відомості та екзаменаційного листа.

Нормативами визначається граничний результат, за який виставляється той чи інший бал.

Якщо хоча б за одну вправу отримано менше 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання, то випробування з оцінки рівня фізичної підготовки вважається не складеним.

За рішенням приймальної комісії загальний результат за підсумками випробування з оцінки рівня фізичної підготовки може бути визначений як "рівень підготовки недостатній" (загальна кількість балів за виконання нормативів менше 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання) або "рівень підготовки достатній" (загальна кількість балів за виконання нормативів більше 123 за 100-бальною шкалою оцінювання).

 

ВІДОМІСТЬ
результатів складання кандидатами на навчання випробування з оцінки рівня фізичної підготовки

N з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Стать 

Вправи 

Оцінка рівня фізичної підготовки (середній бал) 

Підписи членів комісії  

чоловіча (жіноча) 

біг на 100 м 

підтягування на перекладині, згинання і розгинання рук з упору лежачи 

біг на 1000 м 

резу-
льтат 

бал 

резу-
льтат 

бал 

резу-
льтат 

бал 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        Усього складали випробування _______ осіб, з них оцінено рівень як:

"недостатній" - (загальна кількість балів становить менше 124 балів) _________

"достатній" - (загальна кількість балів становить 124 та більше балів) _________ 

Голова предметної комісії  

______________________
(підпис) 

(ініціали, прізвище) 

Члени предметної комісії:  

______________________
______________________
______________________
(підписи) 

(ініціали, прізвища) 

Відповідальний секретар приймальної комісії  

__________________________
        (підпис)      (ініціали, прізвище) 

Дата 

  

____________

Опрос