Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников Национального комитета спорта инвалидов Украины

Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Приказ от 16.09.2008 № 3786
редакция действует с 28.03.2017

Про впорядкування умов оплати праці працівників Національного комітету спорту інвалідів України

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
від 16 вересня 2008 року N 3786  

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 листопада 2008 р. за N 1138/15829

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
 від 26 січня 2009 року N 127
,
 від 21 червня 2010 року N 1847
,
 від 9 серпня 2010 року N 2677
,
 від 5 листопада 2010 року N 3933
,
 від 8 грудня 2010 року N 4443
,
 від 11 лютого 2011 року N 443
,
 від 27 квітня 2011 року N 1424
,
 від 22 червня 2011 року N 2045
,
 наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 23 квітня 2012 року N 493
,
 
наказами Міністерства молоді та спорту України
від 16 травня 2013 року N 12
,
 від 27 жовтня 2014 року N 3555
,
 від 15 жовтня 2015 року N 3789
,
 від 22 січня 2016 року N 249
,
 від 29 квітня 2016 року N 1715
,
 від 26 грудня 2016 року N 4725
,
 від 7 лютого 2017 року N 457

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) та з метою впорядкування умов оплати праці працівників Національного комітету спорту інвалідів України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Національного комітету спорту інвалідів України (далі - НКСІУ) згідно з додатком 1;

схеми тарифних розрядів посад керівних працівників, спеціалістів та робітників НКСІУ за розрядами Єдиної тарифної сітки, згідно з додатками 2, 3.

2. Надати право керівнику НКСІУ в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі, установлювати:

1) конкретні розміри посадових окладів згідно із затвердженими цим наказом схемами тарифних розрядів та доплат і надбавок до них;

2) посадові оклади заступників керівника НКСІУ, заступників керівників структурних підрозділів - на 5 - 15 відсотків, головного бухгалтера - на 10 - 30 відсотків, помічників керівника - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;

3) працівникам, які безпосередньо працюють з інвалідами, посадові оклади, підвищені на 20 відсотків. Конкретний перелік посад працівників, яким підвищуються посадові оклади, затверджується керівником НКСІУ;

4) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) за високі досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником НКСІУ;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

5) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівнику НКСІУ, його заступникам, керівникам структурних підрозділів НКСІУ та їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків погодинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівника двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником НКСІУ.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

6) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям 1 класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

7) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

8) надати право керівнику затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівника НКСІУ, встановлення йому надбавок та доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням головного розпорядника бюджетних коштів у межах наявних коштів на оплату праці.

(абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 22.01.2016 р. N 249)

3. Установити, що до ставки заробітної плати працівника, визначеної з урахуванням суми підвищення згідно з підпунктом 3 пункту 2 цього наказу, установлюються надбавки і доплати, передбачені цим наказом.

4. Запровадити умови оплати праці відповідно до цього наказу і провести розрахунки заробітної плати з 1 вересня 2008 року.

 

Міністр 

Ю. О. Павленко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
В. М. Матвійчук
 

Заступник Міністра праці
та соціальної політики України
 

 
В. М. Онищук
 

Голова Центрального
комітету профспілки працівників
культури України
 

 
 
Л. Ф. Перелигіна
 

 

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Національного комітету спорту інвалідів України

Тарифні розряди 

Тарифні коефіцієнти 

1,00 

1,09 

1,18 

1,27 

1,36 

1,45 

1,54 

1,64 

1,73 

10 

1,82 

11 

1,97 

12 

2,12 

13 

2,27 

14 

2,42 

15 

2,58 

16 

2,79 

17 

3,00 

18 

3,21 

19 

3,42 

20 

3,64 

21 

3,85 

22 

4,06 

23 

4,27 

24 

4,36 

25 

4,51 

Примітки:

1.

Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 вересня 2015 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

2. 

Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні. 

 

Директор Департаменту
економіки та фінансів
 

 
Р. А. Мироненко
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 26.01.2009 р. N 127
,
 від 21.06.2010 р. N 1847
,
 від 09.08.2010 р. N 2677
,
 від 05.11.2010 р. N 3933
,
 від 08.12.2010 р. N 4443
,
 від 11.02.2011 р. N 443
,
 від 27.04.2011 р. N 1424
,
 від 22.06.2011 р. N 2045
,
 наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 23.04.2012 р. N 493
,
 
наказами Міністерства молоді та
 спорту України від 16.05.2013 р. N 12
,
 від 27.10.2014 р. N 3555
,
 від 15.10.2015 р. N 3789
,
 від 22.01.2016 р. N 249
,
 від 29.04.2016 р. N 1715
,
 від 26.12.2016 р. N 4725
,
 від 07.02.2017 р. N 457)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних працівників, спеціалістів Національного комітету спорту інвалідів України

Посади 

Тарифні розряди 

Керівник НКСІУ 

19 

Начальник відділу 

14 

Головний спеціаліст  

11 

Провідний спеціаліст 

10 

Спеціаліст 1 категорії  

 

Директор Департаменту
економіки та фінансів
 

 
Р. А. Мироненко
 

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) водіїв легкових автомобілів

Клас автомобіля 

Робочий об'єм двигуна (літри) 

Тарифні розряди 

загальні 

при роботі на легкових, спеціальних спортивних автомобілях, на санітарних автомобілях (крім швидкої медичної допомоги) 

Особливо малий і малий  

До 1,8 

Середній 

Від 1,8 до 3,5 

Великий 

Від 3,5 

 

Директор Департаменту
економіки та фінансів
 

 
Р. А. Мироненко
 

Опрос