Идет загрузка документа (71 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил оформления и выдачи приглашений иностранцам и лицам без гражданства на получение визовых документов для въезда в Украину

МВД
Приказ, Правила от 08.10.2008 № 524
Утратил силу

Про затвердження Правил оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 8 жовтня 2008 року N 524

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2008 р. за N 1096/15787

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 23 серпня 2011 року N 600

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 15 листопада 2013 року N 1104)

Відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", постанов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 року N 1074 "Про Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію" (із змінами) та від 20 лютого 1999 року N 227 "Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну" (із змінами), а також з метою впорядкування питання оформлення запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну (далі - Правила), що додаються.

2. Департаменту ресурсного забезпечення (Матвійчук П. А.) забезпечити територіальні органи та підрозділи Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб необхідною кількістю бланкової продукції, передбаченої додатком 1 до цих Правил.

3. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:

3.1. Організувати вивчення Правил особовим складом, який має відношення до роботи, пов'язаної з оформленням і видачею запрошень для в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, і забезпечити неухильне дотримання їх вимог.

3.2. Привести власні розпорядчі документи у відповідність до положень цих Правил.

3.3. Забезпечити територіальні органи та підрозділи Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб необхідною кількістю штампів, передбачених додатком 7 до цих Правил.

3.4. Надіслати в місячний строк з дня набрання чинності цим наказом до Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України зразки печаток та підписів посадових осіб, уповноважених оформлювати запрошення, із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові та посади для передачі зазначеної інформації до закордонних дипломатичних установ України через Міністерство закордонних справ України.

4. ДДГІРФО (Репешко І. В.) у п'ятиденний строк після підписання наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - начальника міліції громадської безпеки Савченка О. І.

 

Міністр 

Ю. В. Луценко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр закордонних
справ України

 
В. С. Огризко
 

 

ПРАВИЛА
оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну

(У заголовку, тексті цих Правил та додатків до них слова "візові документи" у всіх відмінках замінено словом "віза" у відповідному відмінку; у тексті Правил слова "територіальні органи або підрозділи Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" в усіх відмінках замінено словами "територіальні органи або територіальні підрозділи міграційної служби" у відповідних відмінках; абревіатуру "МВС" замінено абревіатурою "ДМС"; слова "Директор департаменту" в усіх відмінках замінено словами "Голова ДМС України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 серпня 2011 року N 600)

Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", постанов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 року N 1074 "Про Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію" (із змінами) та від 20 лютого 1999 року N 227 "Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну" (із змінами).

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють порядок діяльності територіальних органів і підрозділів Державної міграційної служби України (далі - ДМС України) з питань оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну (далі - запрошення), а також затверджують зразок такого запрошення.

(пункт 1.1 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.08.2011 р. N 600)

1.2. Дія цих Правил поширюється на фізичних і юридичних осіб, які запрошують до України іноземців та осіб без громадянства.

1.3. Терміни, що використовуються в цих Правилах, мають таке значення:

територіальні органи ДМС України - головні управління (управління) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

(абзац другий пункту 1.3 розділу І у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.08.2011 р. N 600)

територіальні підрозділи ДМС України - управління, відділи (сектори) міграційної служби в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;

(абзац третій пункту 1.3 розділу І у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.08.2011 р. N 600)

приймаюча сторона - юридичні особи (зареєстровані в установленому порядку українські, спільні чи іноземні підприємства, установи й організації) або фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні або тимчасово тут перебувають у зв'язку з навчанням, стажуванням тощо), які приймають іноземців та осіб без громадянства;

клопотання - офіційне письмове звернення юридичних осіб до територіальних органів міграційної служби з метою оформлення запрошення іноземцям чи особам без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну;

заява - офіційне письмове звернення фізичних осіб до територіальних органів чи територіальних підрозділів міграційної служби з метою оформлення запрошення іноземця чи особи без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну;

запрошення - оформлений відповідно до цих Правил документ, який є підставою для оформлення в дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном короткострокової візи із зазначенням мети поїздки, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Мета поїздки позначається цифрами: 01 - службова, ділова; 03 - приватна; 07 - культурний та спортивний обмін, інша;

(абзац сьомий пункту 1.3 розділу І у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.08.2011 р. N 600)

посвідка на постійне проживання - документ, що підтверджує право іноземця та особи без громадянства на постійне проживання в Україні;

посвідка на тимчасове проживання - документ, що підтверджує право іноземця та особи без громадянства на тимчасове проживання в Україні;

1.4. Для оформлення запрошення на отримання візи для в'їзду в Україну, форма якого визначена у додатку 1, юридичні особи, які виступають приймаючої стороною, звертаються до територіальних органів міграційної служби за місцем свого знаходження.

Фізичні особи, які виступають приймаючою стороною, звертаються до територіальних органів чи підрозділів міграційної служби за місцем проживання.

1.5. Запрошення оформляється посадовими особами територіальних органів міграційної служби на підставі письмового клопотання юридичної особи для оформлення запрошення іноземця чи особи без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну (додаток 2), (далі - клопотання), або посадовими особами територіальних органів чи підрозділів міграційної служби на підставі письмових заяв фізичних осіб для оформлення запрошення для в'їзду в Україну іноземця чи особи без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну (додаток 3), (далі - заява).

1.6. Заповнення бланків клопотання та заяви може здійснюватися від руки (друкованим шрифтом) українською мовою або з використанням технічних засобів (друкарських машин, комп'ютерів) без використання скорочень та абревіатур (виправлення та корегування в бланках не допускаються).

1.7. Рішення про оформлення запрошень приймають:

1.7.1. Голова ДМС України (уповноважена ним особа) - стосовно запрошення в Україну іноземців та осіб без громадянства юридичними та фізичними особами.

1.7.2. Начальники (їх заступники) територіальних органів міграційної служби - стосовно запрошення в Україну іноземців та осіб без громадянства юридичними та фізичними особами на території свого адміністративного обслуговування;

1.7.3. Начальники (їх заступники) територіальних підрозділів міграційної служби - стосовно запрошення в Україну іноземців чи осіб без громадянства фізичними особами на території свого адміністративного обслуговування.

1.8. Прийняті до розгляду клопотання обліковуються в журналі обліку клопотань юридичних осіб для оформлення запрошень іноземців та осіб без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну (додаток 4), а заяви - в журналі обліку заяв фізичних осіб для оформлення запрошень іноземців та осіб без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну (додаток 5).

1.9. Порядковий номер записів у журналах у поточному році є номером обліку клопотань та заяв, який на них проставляється. При заповненні порядкового номера обліку через скісну лінію вказується номер запрошення.

1.10. Територіальні органи та підрозділи міграційної служби оформляють запрошення в термін, що не перевищує двадцять днів з дня звернення.

(пункт 1.10 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.08.2011 р. N 600)

1.11. За видачу документів громадянам України, іноземним громадянам і особам без громадянства про запрошення в Україну справляється державне мито або подається документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати.

1.12. У разі звернення приймаючої сторони, щодо дострокового оформлення запрошення, воно оформляються в термін, що не перевищує 10 робочих днів.

За дострокове оформлення запрошення за заявою фізичної особи, яка виступає приймаючою стороною, сплачується державне мито в подвійному розмірі.

1.13. У клопотанні чи заяві приймаючою стороною підтверджується інформація про фінансове забезпечення іноземця та особи без громадянства на період його перебування в Україні.

1.14. Приймаючій стороні роз'яснюються підстави для відмови в оформленні запрошень іноземцю або особі без громадянства, які зазначені у розділі V цих Правил.

1.15. Відповідно до абзацу першого пункту 5 Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074 (із змінами) юридичні і фізичні особи, які приймають іноземців та осіб без громадянства, забезпечують своєчасне роз'яснення їм прав, свобод і обов'язків, передбачених законодавством України, ведуть відповідний облік цих осіб, а також несуть відповідальність за своєчасне оформлення документів на право їх перебування в Україні, пересування по території країни і виїзд з України після закінчення визначеного терміну їх перебування.

II. Організація прийому клопотань від юридичних осіб

2.1. Територіальні органи міграційної служби для оформлення запрошення розглядають надані юридичною особою (керівник підприємства, установи чи організації або уповноважена ним особа) наступні документи:

2.1.1. Клопотання.

2.1.2. Паспортний документ керівника підприємства, установи чи організації або уповноваженої ним особи (посвідка на постійне проживання або посвідка на тимчасове проживання або дозвіл на працевлаштування), який після прийняття документів повертається.

2.1.3. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та її статут.

2.1.4. Документ про право власності юридичної особи на приміщення (договір оренди приміщення).

2.1.5. Наказ про призначення працівників, які відповідають за прийом та оформлення документів іноземцям та особам без громадянства.

2.1.6. Гарантійний лист юридичної особи, що запросила іноземця або особу без громадянства, про взяття на себе зобов'язань із сплати всіх витрат особи, пов'язаних з її перебуванням в Україні та виїздом з України.

2.1.7. По дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 керівника підприємства установи чи організації або уповноваженої ним особи та працівника, відповідального за роботу з іноземцями.

2.1.8. Копія сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи, що запрошується, з перекладом українською мовою, засвідченим у встановленому порядку.

(пункт 2.1 розділу ІІ доповнено підпунктом  2.1.8 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.08.2011 р. N 600)

2.2. У разі необхідності керівник підприємства, установи чи організації або уповноважена ним особа може надати інші документи, що підтверджують відсутність перешкод для оформлення запрошення.

2.3. Працівник територіального органу міграційної служби, який приймає документи, перевіряє правильність оформлення клопотання, наявність усіх необхідних документів, звіряє їх копії з оригіналами, на копіях ставить свій підпис із зазначенням прізвища і посади та заводить дві облікові картки (додаток 6), другий примірник якої надається юридичній особі.

2.4. Матеріали поданих документів формуються в облікову справу.

III. Організація прийому заяв від фізичних осіб

3.1. Територіальні органи та підрозділи міграційної служби для оформлення запрошення розглядають надані фізичними особами наступні документи:

3.1.1. Заяву.

3.1.2. Паспортний документ заявника (після прийняття документів повертається).

3.1.3. Посвідку на постійне проживання - для іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні (після прийняття документів повертається).

3.1.4. Документи, які підтверджують факт навчання, стажування, працевлаштування в Україні тощо (при необхідності інші документи), - для іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні.

3.1.5. Квитанцію про оплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів від 21.01.93 N 7-93 "Про державне мито".

3.1.6. Копія сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи, що запрошується, з перекладом українською мовою, засвідченим у встановленому порядку.

(пункт 3.1 розділу ІІІ доповнено підпунктом  3.1.6 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.08.2011 р. N 600)

3.2. Заяви від іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні, погоджуються за місцем навчання, працевлаштування тощо керівниками навчальних закладів, інших юридичних осіб.

3.3. Працівник територіального органу та підрозділу міграційної служби, який приймає документи, перевіряє правильність оформлення заяви та наявність усіх необхідних документів, звіряє їх копії з оригіналами, на копіях ставить свій підпис із зазначенням прізвища і посади. Прийняті документи формуються у справу.

IV. Розгляд клопотань та заяв про оформлення запрошень

4.1. Працівники територіальних органів та підрозділів міграційної служби розглядають прийняті клопотання та заяви, проводять перевірки приймаючої сторони та іноземця чи особи без громадянства за обліками служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб і на зворотному боці клопотання чи заяви проставляють відповідні відмітки.

4.2. За результатами розгляду клопотання та заяви приймається рішення про видачу чи відмову у видачі запрошення, яке в межах компетенції затверджується Головою ДМС України (уповноваженою ним особою) чи начальником територіального органу (підрозділу) міграційної служби (уповноваженою ним особою).

4.3. У разі позитивно прийнятого рішення щодо оформлення запрошення на вільній частині клопотання чи заяви проставляється штамп встановленого зразка (додаток 7) та оформляється запрошення терміном дії 6 (шість) місяців від дати його оформлення, яке скріплюється візовою печаткою.

4.4. При оформленні бланка запрошення відповідно до інформації, вказаної в клопотанні юридичної особи, у рядку "Мета в'їзду в Україну" зазначається мета поїздки шляхом викреслення позначкою "Х" зайвих клітинок. У разі оформлення запрошення фізичною особою незакресленою залишається клітинка з цифрами "03".

(розділ ІV доповнено новим пунктом 4.4 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.08.2011 р. N 600
,
 у зв'язку з цим пункти 4.4, 4.5 вважати відповідно пунктами 4.5, 4.6
)

4.5. Запрошення видається приймаючій стороні під розпис.

4.6. У разі відмови в оформленні запрошення територіальний орган чи підрозділ міграційної служби, який прийняв таке рішення, протягом 5 робочих днів направляє приймаючій стороні письмове повідомлення із зазначенням підстав відмови.

V. Підстави для відмови в оформленні запрошень

5.1. В'їзд в Україну іноземцю та особі без громадянства не дозволяється на підставах, визначених статтею 25 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

5.2. Після відмови у видачі запрошення фізична або юридична особа повторно може подати в тому ж порядку заяву чи клопотання не раніше чим через шість місяців з дня відмови по попередній заяві чи клопотанню, якщо ці обмеження не відпали раніше.

VI. Перегляд та оскарження рішень про відмову в оформленні запрошення

6.1. Рішення про відмову в оформленні запрошення може бути оскаржено юридичною та фізичною особою до вищестоящого органу або суду.

6.2. За наявності підстав вищестоящий орган має право скасувати рішення підпорядкованого йому територіального органу або підрозділу, надіслати матеріали на повторний розгляд (у разі необхідності додаткової перевірки наданих матеріалів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

Остаточне рішення щодо оформлення запрошення приймає вищестоящий орган, до якого було оскаржено попереднє рішення.

6.3. Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома юридичної чи фізичної особи в установлений законодавством термін.

VII. Порядок здійснення обліку виданих запрошень

7.1. Організація та ведення обліку запрошень здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Бланки запрошень виписані, але не видані, або зіпсовані при заповненні, за якими прийнято рішення про їх знищення, знищуються відповідно до чинного законодавства України.

 

Директор Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних
осіб МВС України
 

 
 
 
І. В. Репешко
 

 

ЗАПРОШЕННЯ
НА ОТРИМАННЯ КОРОТКОСТРОКОВОЇ ВІЗИ ДЛЯ В'ЇЗДУ В УКРАЇНУ N __

дійсне до ___ ____________ 20__ року

Громадянин (особа без громадянства) _____________________________________________________
                                                                                                                                           (назва держави)

Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________________

Місце проживання _____________________________________________________________________

Запрошується в Україну (разом з дітьми до 18 років) на ___(______ ____) днів 

Мета в'їзду в Україну:  

  - "01"  

  - "03"

  - "07"

Запрошеному буде надано необхідне фінансове забезпечення на період його перебування в Україні за адресою: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Найменування юридичної особи та її місцезнаходження
______________________________________________________________________________________.

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи та її місце проживання:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Запрошення видане: ____________________________________________________________________
                                                (найменування органу/підрозділу у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб)
______________________________________________________________________________________ 

  

______________________
(підпис посадової особи) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

____________ 20__ року 

  

  

М. П. 

  

  

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.08.2011 р. N 600)

 

ЛИЦЬОВИЙ БІК

КЛОПОТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
для оформлення запрошення іноземця чи особи без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну

Вих. N _______________
від ___ ____________ 20__ року 

Начальникові _____________________________
                                        (орган у справах громадянства,
                                    імміграції та реєстрації фізичних осіб)
_________________________________________
                                     (ГУДМС, УДМС)
_________________________________________
                                   (прізвище, ініціали) 

Керівництво ___________________________________________________________________________
                                                                                    (назва підприємства, установи, організації)
просить Вас оформити запрошення на в'їзд в Україну _________________________________________
______________________________________________________________________________________
                (прізвище, ім'я та по батькові іноземця чи особи без громадянства (як зазначено в національному паспорті),
______________________________________________________________________________________,
                                     рік народження, громадянство, країна проживання та дані національного паспорта)

який проживає за адресою _______________________________________________________________,
                                                                                                       (вказати місце проживання за кордоном)
працює на посаді _______________________________________________________________________
                                             (повна назва посади та найменування підприємства, установи чи організації - іноземного партнера)
______________________________________________________________________________________

Необхідність перебування іноземця чи особи без громадянства в _______________________________
                                                                                                                                                                                      (назва
_____________________________________ пов'язана з _______________________________________
                      населеного пункту в Україні)                                                                         (мета перебування в Україні)

______________________________________________________________________________________

Підприємство, установа, організація (потрібне підкреслити)
______________________________________________________________________________________
                                                                                                           (назва)

ЗВОРОТНИЙ БІК

зареєстроване в державній адміністрації _____________________________________________ району
_______________________________________ області, свідоцтво N _____________________________

ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України
N __________________________________________________________________, місцезнаходження:
______________________________________________________________________________________

службовий телефон/факс ________________________________________________________________,

поточний рахунок N _____________________ МФО _________________________________________,

у банку _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

гарантує фінансове забезпечення іноземця та особи без громадянства - іноземного партнера на період його перебування в Україні, а також фінансування заходів, пов'язаних з його поверненням до місця постійного проживання. 

Керівник  

_______________________
(підпис)  

_______________________________________
(ініціали, прізвище) 

  

М. П. 

___ ____________ 20__ року
            (дата подання заяви)  

_______________________________________
(підпис заявника) 

З паспортом заявника серії ______________ N ____________________,
виданого ___________________________________________________,
                                                   (дата видачі, орган, який видав) 

звірив і заяву прийняв:  

_________________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище посадової особи
територіального органу чи підрозділу міграційної служби

___ ____________ 20__ року 

 

ЛИЦЬОВИЙ БІК

ЗАЯВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
для оформлення запрошення іноземця чи особи без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну

  

Начальникові ___________________________
                              (орган/підрозділ у справах громадянства,
                                 імміграції та реєстрації фізичних осіб
_______________________________________
                                   (ГУДМС, УДМС)
_______________________________________
                                 (прізвище, ініціали) 

Від громадянина(ки) ____________________________________________________________________
                                                                                           прізвище (прізвище до зміни), ім'я, по батькові
____________________________________________________________, проживаючого(ї) за адресою:
                                       (число, місяць, рік та місце народження)
__________________________________________________________________, дом. тел. ___________
                                                                      (місце проживання)

Прошу оформити достроково/не достроково (потрібне підкреслити) запрошення на в'їзд в Україну на ________________________ діб таким іноземцям / особам без громадянства (потрібне підкреслити): 

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові (як зазначено в національному паспорті) 

Ступінь споріднення 

Дата та місце народження 

Громадянство 

Країна перебування та адреса проживання за кордоном 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗВОРОТНИЙ БІК

разом з дітьми до 18 років ________________________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я, дата народження, громадянство, місце проживання)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Гарантую фінансове забезпечення іноземця та особи без громадянства на період його перебування в Україні, а також фінансування заходів, пов'язаних з його поверненням до місця постійного проживання. 

Місце Вашої роботи,
посада, яку обіймаєте 

Місцезнаходження підприємства, установи, організації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___ ____________ 20__ року
           (дата подання заяви)  

____________________________________
(підпис заявника) 

З паспортом заявника серії __________ N _________________________,
виданого _____________________________________________________
                                                        (дата видачі, орган, який видав) 

звірив і заяву прийняв:  

_________________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище посадової особи
територіального органу чи підрозділу міграційної служби

М. П. 

  

___ ____________ 20__ року 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ КЛОПОТАНЬ
юридичних осіб для оформлення запрошень іноземців та осіб без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну

N
з/п 

Дата прийняття 

Назва приймаючої сторони 

Місце знаходження 

Прізвище та ім'я, іноземця чи особи без громадянства 

Дата народження 

Громадянство (для осіб без громадянства - країна проживання) 

Відмітка про оформлення запрошення (N, термін дії) або відмови 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ЗАЯВ
фізичних осіб для оформлення запрошень іноземців та осіб без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну

N
з/п 

Дата прийняття 

Прізвище, ім'я, по батькові приймаючої сторони 

Місце проживання 

Прізвище та ім'я, іноземця чи особи без громадянства 

Дата народження 

Громадянство (для осіб без громадянства - країна проживання) 

Відмітка про оформлення запрошення (N, термін дії) 

  

  

  

  

  

  

  

 

ГУДМС ДМС) УКРАЇНИ В
___________________________
УПРАВЛІННЯ (ВІДДІЛ)
У СПРАВАХ ГРОМАДЯНСТВА, ІММІГРАЦІЇ та РЕЄСТРАЦІЇ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Облікова картка

Реєстрація дійсна до ___

Реєстрація продовжена до ___  

   N ____________
 
   _______________
20__ року

   _______________ 20__ року 

_________________________________________________

1. Назва організації _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України N ____
________________________________ 3. Поточний рахунок N _________________________________

МФО _______________________ у банку __________________________________________________

4. Місцезнаходження: ______________ м. ________, вул. _____________________________________
                                                    (поштовий індекс)
________________________ буд. ___________ офіс N _____________ тел./факс __________________

5. Організаційно-правова форма __________ _______________________________________________

6. Орган, де видано свідоцтво про державну реєстрацію, _____________________________________
______________________________________________________________________________________

свідоцтво N _________________________

7. Особливі примітки. Засновниками (власниками) підприємства є:
 

7.1. 

___________________
(П. І. Б.) 

______________
(громадянство) 

7.2. 

___________________
(П. І. Б.) 

______________
(громадянство) 

7.3. 

___________________
(П. І. Б.) 

______________
(громадянство) 

7.4. 

___________________
(П. І. Б.) 

______________
(громадянство) 

ЗВОРОТНИЙ БІК

ВІДОМОСТІ
про посадових осіб, які відповідають за роботу з іноземцями та особами без громадянства

 
 
ФОТО
3,5 х 4,5
 
 
 


Керівник фірми: 

__________________________________
                     (прізвище, ім'я по батькові) 

______________
(громадянство) 

_________________
(дата народження) 

___ N ______________
     (серія, N національного
                   паспорта) 

N __________      до       ___ ____________ 20 __ року
      (для іноземців та осіб без громадянства вказується N реєстрації в
                            органах внутрішніх справ та термін її дії) 

__________________________________
                           (місце проживання) 

_________________________________
          (дом., службовий тел.) 

 
 
ФОТО
3,5 х 4,5
 
 
 


Відповідальні за роботу з іноземцями та особами без громадянства: 

1. ________________________________
                     (прізвище, ім'я по батькові) 

______________
(громадянство) 

_________________
(дата народження) 

___ N ______________
    (серія, N національного
                  паспорта) 

N __________      до     ___ ____________ 20 __ року
      (для іноземців та осіб без громадянства вказується N реєстрації в
                             органах внутрішніх справ та термін її дії) 

__________________________________
                          (місце проживання) 

_________________________________
(дом., службовий тел.) 

 
 
ФОТО
3,5 х 4,5
 
 
 


2. ________________________________
                   (прізвище, ім'я по батькові) 

______________
(громадянство) 

_________________
(дата народження) 

       
     (серія, N національного
                    паспорта) 

N __________      до      ___ ____________ 20 __ року
      (для іноземців та осіб без громадянства вказується N реєстрації в
                             органах внутрішніх справ та термін її дії) 

__________________________________
                           (місце проживання) 

_________________________________
(дом., службовий тел.) 

  

  

Облікову картку звірив: 

  

Інспектор У(В)ГІРФО _______________________
ГУДМС, УДМС України в ____________________ 

  

  

_____________
          (підпис)  

__________________________
                 (прізвище, ініціали) 

  

  

___ ____________ 20__ року 

  

 

 

____________

Опрос