Идет загрузка документа (228 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об организации в Министерстве обороны Украины работы по исчислению выслуги лет для назначения пенсий военнослужащим и социальному обеспечению лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей

Минобороны
Положение, Приказ от 19.08.2008 № 407
Утратил силу

Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей

Наказ Міністра оборони України
від 19 серпня 2008 року N 407

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 листопада 2008 р. за N 1079/15770

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністра оборони України
 від 18 січня 2010 року N 10

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 14 серпня 2014 року N 530)

Відповідно до законів України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" і постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (зі змінами) та від 13 лютого 2008 року N 45 "Про затвердження Порядку проведення перерахунків пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393", та від 28 травня 2008 року N 499 "Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб", а також відповідно до завдань, покладених на Міністерство оборони України Положенням про Міністерство оборони України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 року N 1080, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, що додається.

2. Директору Департаменту фінансів Міністерства оборони України, командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України, командувачу Військово-Морських Сил Збройних Сил України, командувачам військ оперативних командувань, командиру військової частини А0515 забезпечити обчислення вислуги років (загального страхового стажу) для призначення пенсій військовослужбовцям, які підлягають звільненню з військової служби.

(пункт 2 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 18.01.2010 р. N 10)

3. Командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України, командувачам військ оперативних командувань, командиру військової частини А0515, військовому комісару Автономної Республіки Крим, обласним та Київському міському військовим комісарам забезпечити своєчасне і повне оформлення та подання в органи Пенсійного фонду України документів для призначення та перерахунку пенсій особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей.

4. Директору Департаменту фінансів Міністерства оборони України підготувати проект відповідного наказу щодо приведення чинних нормативно-правових актів Міністерства оборони України у відповідність з цим наказом.

5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Міністр оборони України 

Ю. І. Єхануров 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей

1. Загальні положення

1.1. Цим Положенням визначається порядок:

обчислення вислуги років (загального страхового стажу) для призначення пенсій за вислугу років особам, звільненим з військової служби, відповідно до статті 171 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (зі змінами);

оформлення та подання до органів Пенсійного фонду України документів для призначення та перерахунку пенсій за вислугу років, по інвалідності та в разі втрати годувальника відповідно до Закону, постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року N 45 "Про затвердження Порядку проведення перерахунків пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393" та постанови Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року N 3-1 "Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 року за N 135/13402;

виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", постанов Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 року N 284 "Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, що сталися у 2006 році" та від 28 травня 2008 року N 499 "Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб";

оформлення документів для виплати компенсаційних сум відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 1994 року N 290 "Про затвердження Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, які стали інвалідами, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби у складі Миротворчих Сил ООН";

організації роботи стосовно визначення розміру грошового забезпечення для призначення та перерахунку пенсій особам, звільненим з військової служби (крім колишніх військовослужбовців строкової військової служби);

проведення контрольно-ревізійної роботи з питань соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей.

1.2. Призначення і виплата пенсій особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей здійснюються органами Пенсійного фонду України відповідно до Закону.

1.3. Військовослужбовцям, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до Закону, пенсії призначаються і виплачуються після звільнення їх з військової служби.

Пенсіонерам з числа колишніх військовослужбовців у разі повторного прийняття їх на військову службу в Збройні Сили України, інші утворені відповідно до законів України військові формування, у Державну спеціальну службу транспорту, службу в органи внутрішніх справ, Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України, органи і підрозділи цивільного захисту, податкову міліцію та Державний департамент з питань виконання покарань виплата пенсій на час їх служби припиняється на підставі повідомлень військових комісаріатів, які надсилаються до відповідного органу Пенсійного фонду України у 15-денний строк з дня повторного прийняття на службу у вищезазначені органи. При наступному звільненні зі служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.

1.4. Особам, звільненим з військової служби за віком, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів чи організаційними заходами без права на пенсію, протягом одного року після звільнення зі служби військовим комісаріатом Автономної Республіки Крим, обласними та Київським міським військовими комісаріатами (далі - обласні військові комісаріати) виплачується щомісячна грошова допомога в розмірі окладу за військовим званням.

Особам, звільненим з військової служби відповідно до Закону України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей" (зі змінами), які не мають права на пенсію, на період працевлаштування, але не більше одного року, виплачується щомісячна допомога в розмірі посадового окладу та окладу за військовим званням. У разі реєстрації в установленому порядку цих осіб у державній службі зайнятості зазначена виплата не здійснюється.

2. Порядок обчислення вислуги років для призначення пенсії

2.1. Особам, звільненим з військової служби, які мають право на пенсію відповідно до Закону, до вислуги років для призначення пенсії зараховуються:

а) військова служба в Збройних Силах України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державній спеціальній службі транспорту України, Управлінні державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національній гвардії України, Прикордонних військах, а також інших військових формуваннях, створених Верховною Радою України;

б) служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній кримінально-виконавчій службі України (до її утворення - у Державному департаменті України з питань виконання покарань) на посадах начальницького і рядового складу - з дня призначення на відповідну посаду;

в) дійсна військова служба в Радянській Армії та Військово-Морському Флоті, прикордонних, внутрішніх, залізничних військах, в органах державної безпеки та інших військових формуваннях СРСР, а також служба в органах внутрішніх справ СРСР та інші види служби і періоди роботи, які відповідно до законодавства СРСР зараховувалися до вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям, а також особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому разі обчислюється в порядку, установленому законодавством СРСР, якщо цим Положенням не передбачено більш пільгових умов зарахування часу служби для призначення пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (Перелік внутрішніх військ СРСР наведений у додатку 1 до цього Положення);

г) служба як військових будівельників у військово-будівельних загонах (частинах);

ґ) час перебування на практичній льотній підготовці призваних на військову службу осіб, які навчалися на офіцерів запасу льотного складу в навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України, з 1 січня 1961 року до 11 жовтня 1991 року - у системі Добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту СРСР;

д) час роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України (Державному департаменті України з питань виконання покарань);

е) час виконання депутатських повноважень із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України (Державному департаменті України з питань виконання покарань);

є) час перебування під вартою та час відбуття покарання в місцях позбавлення волі особами, які мають право на пенсію за Законом, безпідставно притягнутими до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованими та згодом реабілітованими;

ж) час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового тримання осіб, у тому числі дітей, які були насильно вивезені з тимчасово окупованої території СРСР у період Великої Вітчизняної війни та які після звільнення з цих місць були відразу призвані або прийняті на військову службу, службу до органів внутрішніх справ, якщо за час перебування в зазначених місцях примусового тримання ними не було вчинено злочину проти миру і людства;

з) час перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, яка має право на пенсію за Законом, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства;

и) час роботи в судових органах та органах прокуратури осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебували на військовій службі або службі в органах і військових формуваннях Служби безпеки України, службі в органах внутрішніх справ, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України на посадах офіцерського та начальницького складу;

і) військова служба у збройних силах, органах внутрішніх справ, органах державної безпеки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі - СНД) та інших військових формуваннях, створених законодавчими органами цих держав, Об'єднаних Збройних Силах СНД.

Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється в порядку, встановленому законодавством держав - учасниць СНД, на території яких військовослужбовці проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, органах державної безпеки, якщо інше не встановлено відповідними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

ї) час роботи в державних органах у разі переходу на військову службу в органи і військові формування Служби безпеки України, Управління державної охорони України, службу в органи внутрішніх справ, державну пожежну охорону, органи і підрозділи цивільного захисту, податкову міліцію або Державну кримінально-виконавчу службу України на посади офіцерського та начальницького складу згідно з переліками посад, затверджуваними відповідно Службою безпеки України, Управлінням державної охорони України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державною податковою адміністрацією України та Державним департаментом України з питань виконання покарань;

й) час перебування на посадах службовців Державної кримінально-виконавчої служби України, у підрозділах професійної (невоєнізованої) пожежної охорони, які надалі були переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом, за переліком посад і на умовах, які визначаються Державним департаментом України з питань виконання покарань та Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

к) час проходження військової служби за межами України в порядку військового співробітництва або в складі Миротворчих Сил відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2.2. До вислуги років на пенсію особам офіцерського складу при призначенні їм пенсії за вислугу років додатково зараховується час їхнього навчання (незалежно від форми навчання) у цивільних вищих навчальних закладах, в інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на військову службу, службу до органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи Державної кримінально-виконавчої служби України або призначення на відповідну посаду в межах до п'яти років з розрахунку - один рік навчання за шість місяців служби.

Відповідно до статті 2 Угоди про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей і державного страхування військовослужбовців держав - учасниць СНД, підписаної в місті Ташкенті 15 травня 1992 року, статті 2 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про пенсійне забезпечення військовослужбовців і членів їх сімей, підписаної 2 жовтня 1999 року, статті 2 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про пенсійне забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей і державне обов'язкове особисте страхування військовослужбовців, підписаної 16 березня 2000 року, вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) обчислюється в порядку, установленому в державах - учасницях СНД, на території яких військовослужбовці проходили військову службу.

2.3. При обчисленні вислуги років для призначення пенсій (крім пенсій, які призначаються з урахуванням страхового стажу) окремі періоди служби військовослужбовців зараховуються на пільгових умовах (з урахуванням вимог пунктів 2.4 та 2.5 цього Положення):

а) один місяць служби за три місяці:

участь у бойових діях у воєнний час;

час безперервного перебування на лікуванні в лікувальних закладах унаслідок поранень, контузій, каліцтв або захворювань, одержаних військовослужбовцями у військових частинах, штабах та установах, які входили до складу діючої армії;

час перебування під вартою, час відбуття покарання в місцях позбавлення волі та висилки військовослужбовців, безпідставно притягнутих до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованих і надалі реабілітованих;

час виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, - з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1988 року;

час служби у складі миротворчого контингенту і миротворчого персоналу відповідно до Закону України "Про участь України в міжнародних миротворчих операціях";

час проходження служби військовослужбовцями Служби безпеки України, направленими у відрядження до Республіки Ірак з метою забезпечення в умовах посилення терористичних посягань безпеки дипломатичних установ України, їх співробітників та членів їх сімей;

інші періоди, зазначені у підпункті "а" пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (зі змінами);

крім вищезазначених, інші періоди дійсної військової служби в Радянській Армії, Військово-Морському Флоті, інших військових формуваннях СРСР, які зараховуються до вислуги років на пенсію на пільгових умовах, передбачених цим підпунктом, наведені в додатку 2 до цього Положення;

б) один місяць служби за два місяці:

у з'єднаннях, військових частинах і підрозділах, які брали участь у підтриманні режиму надзвичайного стану;

на льотній роботі в реактивній і турбогвинтовій авіації - на умовах, передбачених підпунктом "а" пункту 2.5 цього Положення;

у складі екіпажів кораблів-екранопланів, віднесених до літальних апаратів (літаків) турбогвинтової авіації;

на атомних підводних крейсерах, атомних підводних човнах, дизельних підводних човнах, обладнаних допоміжними атомними енергетичними установками, та підводних човнах із спеціальними енергетичними установками (у тому числі у складі других екіпажів атомних підводних крейсерів, що будуються, та атомних підводних човнів). При цьому зазначена служба зараховується на пільгових умовах з початку навчання в учбовому центрі, а військовослужбовцям, які не підлягають навчанню, - з початку роботи реактора підводного крейсера (човна). Служба на підводних човнах з парогазовими турбінними установками та з дизелями, що працюють за замкнутим циклом, зараховується до вислуги років на пільгових умовах у період перебування їх у строю, а на тих човнах, що будуються, - з початку ходових заводських випробувань. У складі технічних екіпажів атомних підводних крейсерів, крейсерських атомних та великих атомних підводних човнів і атомних глибоководних станцій (уключаючи ті, що будуються) за час фактичного несення служби на вказаних кораблях та станціях. При цьому зазначена служба зараховується на пільгових умовах не раніше ніж з дня початку роботи реактора корабля (станції);

на посадах водолазів, які виконують роботу в умовах тривалого перебування під підвищеним тиском під водою або в барокамерах на умовах, передбачених підпунктом "д" пункту 2.5 цього Положення, - з 1 січня 1986 року;

час служби в лепрозорних і протичумних відділеннях, у відділеннях з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, відділеннях анестезіології та реанімації військових госпіталів (територіальних медичних центрів) у судово-медичних установах і патолого-анатомічних лабораторіях;

час служби військовослужбовців Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України на острові Зміїний - з 18 грудня 1995 року;

інші періоди, зазначені в підпункті "б" пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (зі змінами);

крім вищезазначених, інші періоди дійсної військової служби в Радянській Армії, Військово-Морському Флоті, інших військових формуваннях СРСР, які зараховуються до вислуги років на пенсію на пільгових умовах, передбачених цим підпунктом, наведені в додатку 2 до цього Положення;

в) один місяць служби за півтора місяця:

на льотній роботі в авіації (за винятком видів авіації, зазначених у підпункті "б" цього пункту) - на умовах, передбачених підпунктом "а" пункту 2.5 цього Положення;

на атомних надводних кораблях - із строків, установлених Міністерством оборони України, Службою зовнішньої розвідки України та Службою безпеки України;

на підводних човнах (крім зазначених у підпункті "б" цього пункту) у період перебування їх у строю;

на мінних тральщиках під час тралення бойових мін;

в управліннях з'єднань підводних човнів, що перебувають у строю, і з'єднань мінних тральщиків під час тралення бойових мін на посадах, що визначаються Міністром оборони України, і на умовах, передбачених відповідно підпунктами "в" і "г" пункту 2.5 цього Положення. Перелік посад управлінь, з'єднань підводних човнів, що перебувають у строю, і з'єднань тральщиків у період тралення бойових мін, служба в яких підлягає зарахуванню до вислуги років на пенсію на пільгових умовах, затверджується Міністром оборони України та Головою Служби безпеки України;

на посадах водолазів усіх найменувань і спеціальностей (крім водолазів, зазначених у підпункті "б" цього пункту);

на посадах, де виконання обов'язків пов'язане із систематичними стрибками з парашутом при виконанні річних норм, що встановлені наказом Міністра оборони України від 20 листопада 2007 року N 648 "Про деякі питання призначення пенсій та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, військова служба яких пов'язана із стрибками з парашутом", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 грудня 2007 року за N 1345/14612;

у підрозділах внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України з охорони дипломатичних та консульських представництв іноземних держав, у підрозділах Управління державної охорони України, що визначаються в установленому порядку, а також у підрозділах спеціального призначення Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, установ виконання покарань органів внутрішніх справ, воєнізованих формуваннях Державної кримінально-виконавчої служби, у частинах і підрозділах спеціального призначення внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та підрозділах міліції особливого призначення за переліками посад і умовами, що визначаються керівниками відповідних міністерств і центральних органів виконавчої влади;

на заставах, постах, у комендатурах, відділеннях контрольно-перепускних пунктів, маневрових групах зі змінними заставами, на кораблях і катерах, що несуть службу з охорони державного кордону України, в інших підрозділах Державної прикордонної служби України за переліком посад, затвердженим Адміністрацією Державної прикордонної служби України;

у складі других екіпажів дизель-електричних підводних човнів, що перебувають у строю;

у високогірних місцевостях на висоті від 1000 до 1500 метрів над рівнем моря, а у виняткових випадках - і нижче згідно з переліком, затвердженим наказом Міністра оборони України від 2 квітня 2003 року N 85 "Про затвердження переліку військових частин, підрозділів і установ, особовому складу яких вислуга років на пенсію зараховується на пільгових умовах" (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 9 квітня 2003 року за N 279/7600;

в укріплених районах СРСР військовослужбовцям, які несли бойове чергування в спорудах оборонних позицій у складі бойових обслуг;

на роботах, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, - з 1 січня 1988 року по 31 грудня 1993 року;

у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого відселення, передбачених пунктами 2 і 3 статті 2 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", - згідно з переліком, затвердженим наказом Міністра оборони України від 8 вересня 1997 року N 322 "Про затвердження Переліку військових частин, установ, організацій і підприємств Міністерства оборони України, дислокованих (які дислокувалися) у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1997 року за N 457/2261;

на посадах, де виконання обов'язків пов'язане з роботами із знешкодження вибухонебезпечних предметів, у період виконання робіт, переліки яких визначаються керівниками відповідних міністерств і центральних органів виконавчої влади;

у складі підрозділів, залучених для виконання завдань у зоні особливого режиму в районі державного кордону України з Республікою Молдова в період, визначений згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року N 456 "Про грошове утримання і пільги військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, залучених для виконання завдань у зоні особливого режиму в районі державного кордону з Республікою Молдова" та від 1 жовтня 1993 року N 824 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 456", - з 17 березня 1992 року до 1 жовтня 1993 року;

проходження служби у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України військовослужбовцями, які виконують обов'язки з охорони атомних електростанцій, ядерних установок і матеріалів та транспортних засобів під час перевезення ядерного палива та інших радіоактивних речовин;

проходження служби особами рядового і начальницького складу державної пожежної охорони в її підрозділах на атомних електростанціях, об'єктах з ядерними установками і матеріалами;

проходження служби на посадах рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у виправно-трудових установах на правах лікувальних та лікарень при виправно-трудових установах для тримання інфекційно хворих засуджених;

у високогірних місцевостях на висоті 1500 і більше метрів над рівнем моря;

час проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у підрозділах карного розшуку за переліком посад і умовами, що визначаються Міністерством внутрішніх справ України;

час проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у підрозділах з підбирання та транспортування трупів у морг за переліком посад і на умовах, що визначаються Міністерством внутрішніх справ України;

час проходження служби особами начальницького складу органів внутрішніх справ на посадах дільничних, старших дільничних інспекторів міліції та працівників підрозділів з керівництва дільничними інспекторами міліції (крім центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України);

час проходження служби особами начальницького складу органів внутрішніх справ у підрозділах боротьби з економічною злочинністю за переліком посад і на умовах, що визначаються Міністерством внутрішніх справ України;

час проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби в установах виконання покарань, призначених для тримання засуджених до довічного позбавлення волі, за переліком посад і в порядку, затвердженими Державним департаментом України з питань виконання покарань;

інші періоди, зазначені в підпункті "в" пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (зі змінами);

інші періоди дійсної військової служби в Радянській Армії, Військово-Морському Флоті, інших військових формуваннях СРСР, що зараховуються до вислуги років на пенсію на пільгових умовах, передбачених даним пунктом, наведені в додатку 2 до цього Положення;

г) один місяць служби за сорок днів:

час проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та кримінально-виконавчої системи, які проходять службу у виправно-трудових установах, слідчих ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках для осіб, затриманих за бродяжництво, спеціальних приймальниках для осіб, підданих адміністративному арешту, підрозділах конвойної служби міліції та військовослужбовцям постійного складу, які проходять службу у дисциплінарних військових частинах, за переліками посад і на умовах, затверджених наказом Міністра оборони України від 24 березня 2003 року N 72 "Про затвердження Переліку посад і Умов проходження військової служби особовим складом дисциплінарних військових частин, вислуга років на пенсію якому зараховується на пільгових умовах", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 2 квітня 2003 року за N 252/7573.

2.4. За наявності двох і більше підстав для зарахування до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах одного й того самого періоду служби вислуга обчислюється за тією підставою, що дає найбільші пільги.

2.5. До вислуги років для призначення пенсії військовослужбовцям зараховується на пільгових умовах:

а) служба на льотній роботі (підпункти "б" і "в" пункту 2.3 цього Положення) на посадах льотного складу, визначених наказом Міністра оборони України від 12 січня 2004 року N 9 "Про затвердження Переліку посад льотного складу, який має право виконувати польоти у складі екіпажів повітряних суден, авіації Збройних Сил України, військова служба на яких зараховується до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах, і Єдиних річних норм нальоту годин для нарахування вислуги років на пенсію на пільгових умовах льотному складу авіації, який має право виконувати польоти у складі екіпажів повітряних суден авіації Збройних Сил України" (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 січня 2004 року за N 103/8702;

(абзац перший підпункту "а" пункту 2.5 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністра оборони України від 18.01.2010 р. N 10)

в авіаційних частинах, з'єднаннях, об'єднаннях і штабах Повітряних Сил Збройних Сил України та авіації, інших видів Збройних Сил України, в авіаційно-учбових закладах, науково-дослідних і науково-випробних організаціях, у військових представництвах Повітряних Сил Збройних Сил України на промислових підприємствах. При цьому служба на зазначених посадах зараховується до вислуги років на пільгових умовах тим військовослужбовцям, які мають наліт годин на літаках, вертольотах (далі - літаки) не менше встановленої річної норми нальоту годин (з урахуванням абзаців п'ятого, шостого та сьомого цього підпункту), а до 1 січня 1960 року - не менш як 25 годин на рік.

Норма нальоту годин, яка дає право на пільгове обчислення вислуги років, у випадках, коли військовослужбовець перебував на льотній роботі неповний календарний рік, визначається пропорційно часу фактичного перебування на льотній роботі.

У такому самому порядку (пропорційно часу фактичного перебування на льотній роботі) визначається норма нальоту годин, що дає право на відповідне пільгове обчислення вислуги років стосовно військовослужбовців, які одну частину календарного року виконували льотну роботу на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами, а іншу - на літаках з поршневими двигунами. При цьому, якщо зазначені військовослужбовці не виконали норму нальоту годин на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами за відповідну частину року, їх фактичний наліт годин на цих літаках уключається в наліт годин на літаках з поршневими двигунами та за умови виконання річної норми нальоту даний календарний рік служби зараховується їм до вислуги років на пільгових умовах, що передбачені підпунктом "в" пункту 2.3 цього Положення.

Військовослужбовцям, які мають змішаний наліт годин протягом календарного року, тобто виконували льотну роботу перемінно на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами та на літаках з поршневими двигунами, даний календарний рік служби зараховується до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом "б" пункту 2.3 цього Положення, якщо вони мають наліт годин на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами не менше зазначеної річної норми. При меншому нальоті годин на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами фактичний наліт годин зазначених військовослужбовців на цих літаках уключається в їх наліт годин на літаках з поршневими двигунами та за умови виконання річної норми нальоту даний календарний рік служби зараховується їм до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом "в" пункту 2.3 цього Положення.

Час перебування у відрядженнях за кордоном військовослужбовців, які займали посади льотного складу до направлення за кордон і які в період перебування в цих відрядженнях фактично виконували льотну роботу, зараховується їм до вислуги років на пільгових умовах (підпункти "б" і "в" пункту 2.3 цього Положення) незалежно від виконання ними норми нальоту годин.

Військовослужбовцям льотного складу, які перенавчаються на інших типах літаків, час перенавчання (але не більше одного року) зараховується до вислуги років на пільгових умовах (підпункти "б" і "в" пункту 2.3 цього Положення) незалежно від виконання ними встановленої норми нальоту годин. При цьому на пільгових умовах, передбачених підпунктом "б" пункту 2.3 цього Положення, час перенавчання зараховується до вислуги років у тому разі, якщо військовослужбовці до перенавчання виконували льотну роботу на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами і перенавчалися на літаках з такими самими двигунами.

Час перебування військовослужбовців льотного складу на перепідготовці або вдосконаленні в авіаційних військових навчальних закладах зараховується до вислуги років на пільгових умовах (підпункти "б" і "в" пункту 2.3 цього Положення) незалежно від виконання ними встановленої норми нальоту годин, якщо вони були направлені на навчання із збереженням за ними у військовій частині штатної посади, у період навчання виконували льотну роботу та після закінчення навчання знову призначені на посади льотного складу.

Військовослужбовцям, які припинили льотну роботу, час служби з дня фактичного закінчення льотної роботи зараховується до вислуги років у календарному обчисленні;

б) служба у високогірних місцевостях України зараховується до вислуги років на пільгових умовах (підпункт "в" пункту 2.3 цього Положення) з дня прибуття військовослужбовців у високогірні місцевості по день вибуття з цих місцевостей включно.

При цьому на пільгових умовах зараховуються до вислуги років і періоди тимчасового вибуття військовослужбовців з високогірних місцевостей із збереженням штатної посади за місцем служби - на лікування, у відпустку, а також у службове відрядження (у тому числі на збори та курси).

У разі надання відпустки військовослужбовцям, які проходили службу у високогірних місцевостях, при звільненні їх надалі з військової служби або переведенні їх по службі з цих місцевостей з подальшим виключенням зі списків особового складу частини, час цієї відпустки незалежно від місця її проведення військовослужбовцями зараховується до вислуги років у календарному обчисленні;

в) служба на підводних човнах (крім зазначених у пункті 2.3 цього Положення) у період їх будівництва, перебування на консервації, поточному, середньому та капітальному ремонтах, на переобладнанні, модернізації та в інші періоди, коли підводні човни не перебувають у строю, зараховується до вислуги років у календарному обчисленні;

г) служба на мінних тральщиках зараховується до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом "в" пункту 2.3 цього Положення, у дні фактичного тралення бойових мін незалежно від тривалості їх тралення протягом дня;

ґ) служба у повітрянодесантних та аеромобільних військах, з'єднаннях (частинах) спеціального призначення, розвідувальних центрах (пунктах), частинах морської піхоти, розвідувально-десантних підрозділах, а також на посадах, виконання обов'язків за якими пов'язане із систематичним виконанням стрибків з парашутом: у ПС і авіації інших видів Збройних Сил України (у тому числі випробувачами катапультних установок), у службах (відділеннях) військової частини А0515, Військово-Морських Сил Збройних Сил України, оперативних командувань та армійських корпусів, військових навчальних закладах з підготовки осіб офіцерського складу для повітрянодесантних (аеромобільних) військ та військ спеціального призначення. При цьому служба на зазначених посадах зараховується до вислуги років на пільгових умовах, визначених наказом Міністра оборони України від 20 листопада 2007 року N 648 "Про деякі питання призначення пенсій та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, військова служба яких пов'язана із стрибками з парашутом";

д) служба на посадах водолазів, які виконують роботу за умов тривалого перебування під підвищеним тиском під водою або в барокамерах, зараховується до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом "б" пункту 2.3 цього Положення, військовослужбовцям, які зайняті на цій роботі не менше 30 годин протягом календарного року.

Служба на посадах водолазів, які не виконують роботи, зазначеної в абзаці першому цього підпункту, або які виконують цю роботу тривалістю менше 30 годин на рік і, крім того, зайняті на інших роботах, зараховується до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом "в" пункту 2.3 цього Положення, військовослужбовцям, які виконали протягом року такі мінімальні норми годин роботи під водою: на посадах водолазних спеціалістів - 30 годин, на інших водолазних посадах - 60 годин. При цьому військовослужбовцям, які займали зазначені посади неповний календарний рік, норма годин роботи під водою, що дає право на пільгове обчислення вислуги років, визначається пропорційно часу служби на цих посадах;

е) служба в укріплених районах СРСР військовослужбовців, які несли бойове чергування в спорудах оборонних позицій у складі бойових обслуг, зараховується до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом "в" пункту 2.3 цього Положення, з дня залучення військовослужбовця до несення бойового чергування по день вибуття з укріпленого району або вступу в укріпленому районі на посаду, не пов'язану з несенням бойового чергування, включно, але не раніше ніж з 1 січня 1980 року;

є) строкова військова служба зараховується до вислуги років для призначення пенсій у календарному обчисленні, а в разі проходження цієї служби відповідно до умов, визначених у пункті 2.3 цього Положення, або які згідно із законодавством СРСР були підставою для зарахування до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах, - у відповідному пільговому обчисленні;

ж) умови зарахування до вислуги років на пенсію дійсної військової служби (у тому числі дійсної строкової військової служби) в Радянській Армії та Військово-Морському Флоті викладені в додатку 2 до цього Положення.

2.6. До вислуги років для призначення пенсій не зараховуються періоди:

а) перебування у військових частинах вихованців та юнг, а також навчання у військових ліцеях, суворовських та нахімовських училищах;

б) перебування громадян у запасі та у військовому резерві Збройних Сил України, у тому числі перебування їх на зборах (командирських заняттях) у військових частинах;

в) перебування засуджених військовослужбовців у дисциплінарній частині.

2.7. Вислуга років для призначення пенсій військовослужбовцям обчислюється з дня зарахування їх на військову службу по день звільнення з військової служби. Водночас, днем зарахування на військову службу є:

день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату - для громадян, призваних на строкову військову службу;

день зарахування до списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) - для громадян, прийнятих на військову службу за контрактом;

день вибуття у відпустку, зазначений військовим комісаріатом у відпускному квитку, - для офіцерів запасу, призначених на військову службу безпосередньо після закінчення цивільного вищого (або колишнього середнього спеціального) навчального закладу з одночасним наданням відпустки. За відсутності даних про день прибуття у військовий комісаріат для відправлення у військову частину або вибуття до місця служби чи у відпустку днем зарахування на військову службу вважається дата зарахування військовослужбовця до списків особового складу наказом командира військової частини;

день призначення на посаду курсанта вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу - для громадян, які не проходили військової служби, та військовозобов'язаних.

Днем закінчення військової служби є:

день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) у порядку, установленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.

2.8. При призначенні пенсій військовослужбовцям ураховуються тільки повні роки вислуги років або загального страхового стажу без округлення фактичного розміру вислуги чи страхового стажу в бік збільшення.

2.9. Обчислення вислуги років для призначення пенсії здійснюється за послужним списком з особової справи військовослужбовця.

Документами, що підтверджують окремі періоди військової служби, які підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах, є:

довідки архівних і військово-лікувальних закладів;

переліки посад льотного складу, посад управлінь з'єднань підводних човнів і з'єднань тральщиків, служба в яких підлягає зарахуванню до вислуги років на пільгових умовах, затверджених наказами Міністра оборони України;

листи обліку: льотної роботи військовослужбовців льотного складу, стажу плавання військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил України (Військово-Морського Флоту СРСР) та Державної прикордонної служби України (Прикордонних військ СРСР), виконання стрибків з парашутом військовослужбовців, служба яких пов'язана із систематичними стрибками з парашутом, роботи водолазами під водою;

витяги з наказів командирів військових частин або повідомлення військових частин, управлінь (відділів) особового складу, управлінь (відділів) кадрів або управлінь (відділів) мобілізації та комплектування відповідних штабів про час проходження військовослужбовцями служби у високогірних місцевостях, в укріплених районах СРСР із залученням до несення бойового чергування в спорудах оборонних позицій у складі бойових обслуг;

довідки кадрових органів Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, інших військових формувань, створених Верховною Радою України, про службу в цих військових формуваннях, яка підлягає зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах;

дипломи, посвідчення, довідки і повідомлення цивільних вищих та інших навчальних закладів про час навчання в цих навчальних закладах для врахування часу навчання до вислуги років та загальний страховий стаж;

інші документи, що підтверджують періоди дійсної військової служби в Радянській Армії та Військово-Морському Флоті, служби в органах Міністерства внутрішніх справ СРСР та держав - учасниць СНД.

2.10. Перед представленням військовослужбовців до звільнення з військової служби управління (відділ) особового складу уточнює дані про проходження ними служби, а в необхідних випадках і дані про навчання в цивільних вищих (або колишніх середніх) навчальних закладах до прийняття (призову) на військову службу, підтверджує в послужних списках з їх особових справ періоди служби та іншої діяльності, що підлягає зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні, і окремо - на умовах, передбачених пунктом 2.2 цього Положення, або на пільгових умовах, після чого разом з відповідними кадровими та фінансовими органами (пункт 2.12 цього Положення) обчислює вислугу років для призначення пенсії.

Щодо військовослужбовців, пенсія яким призначається з урахуванням страхового стажу, управління (відділ) особового складу поряд з військовою службою уточнює і підтверджує також загальний страховий стаж (уключаючи час навчання).

2.11. До загального страхового стажу для призначення пенсій за вислугу років з урахуванням страхового стажу включаються в календарному обчисленні періоди, указані в статтях 56 - 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

2.12. Обчислення вислуги років чи загального страхового стажу для призначення пенсій здійснюється:

Департаментом фінансів Міністерства оборони України за поданням Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, Кадрового центру Збройних Сил України, Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України, управлінь особового складу Командування сил підтримки Збройних Сил України та Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, відділу особового складу Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України, а також структурних підрозділів, які відповідають за кадрову роботу в структурних підрозділах центрального апарату Міністерства оборони України, - генералам, адміралам, офіцерам, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям, прийнятим на військову службу за контрактом, які проходять військову службу в центральному апараті Міністерства оборони України, у Генеральному штабі Збройних Сил України та військових частинах центрального підпорядкування;

фінансово-економічними управліннями Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України і відділами соціального забезпечення територіальних управлінь оперативних командувань за поданням відповідних управлінь (відділів) особового складу - офіцерам, прапорщикам і мічманам управлінь (відділів) оперативних командувань, з'єднань і військових частин, що належать до їх складу, а також офіцерам, прапорщикам і мічманам військових частин, підпорядкованих Міністерству оборони України, що займають посади, призначення на які здійснюються наказами командувачів військ оперативних командувань, їм відповідних і нижче;

(абзац третій пункту 2.12 у редакції наказу
 Міністра оборони України від 18.01.2010 р. N 10)

фінансово-економічним управлінням військової частини А0515 разом з кадровим органом цієї військової частини - офіцерам, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом до цієї військової частини та до підпорядкованих їй військових частин.

В окремих випадках з метою забезпечення збереження особових справ і своєчасного обчислення вислуги років спільним рішенням Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України і Департаменту фінансів Міністерства оборони України на фінансово-економічні управління та управління кадрів Військово-Морських Сил Збройних Сил України і оперативних командувань може бути покладене обчислення вислуги років військовослужбовцям деяких з'єднань і об'єднань з урахуванням їх дислокації.

2.13. При обчисленні вислуги років на пенсію військовослужбовцям, які підлягають звільненню з військової служби, складається розрахунок вислуги років військовослужбовця на пенсію (додаток 3 до Положення). У розрахунку зазначаються всі календарні періоди військової служби і окремо періоди, що зараховуються до вислуги років на пільгових умовах, а також загальна вислуга років на пенсію.

2.14. Якщо військовослужбовець, який підлягає звільненню з військової служби, має право на пенсію, що призначається відповідно до підпункту "б" статті 12 Закону, то в розрахунку загального страхового стажу (в календарному обчисленні) на пенсію за вислугу років (додаток 4 до Положення) зазначаються всі календарні періоди військової служби та окремо календарні періоди роботи як працівника, а також навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах, школах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

2.15. Попередній розрахунок вислуги років (страхового стажу) на пенсію складається відповідним управлінням (відділом) особового складу та передається разом з особовою справою до фінансового органу (пункт 2.12 цього Положення), який складає основний розрахунок вислуги років (страхового стажу) на пенсію і повертає його в управління (відділ) особового складу для долучення до особової справи військовослужбовця.

Після звільнення військовослужбовця з військової служби зазначений примірник особової справи разом з основним розрахунком вислуги років надсилається в обласний військовий комісаріат за обраним військовослужбовцем місцем проживання, а попередній розрахунок залишається в справах фінансового органу та зберігається протягом трьох років.

2.16. Підставою для призначення пенсії громадянам інших держав з числа військовослужбовців, звільнених зі збройних сил держав СНД або з Об'єднаних Збройних Сил СНД, які обрали для постійного проживання Україну, є розрахунок вислуги років (страхового стажу), складений відповідним фінансовим органом зазначених збройних сил згідно із законодавством цих держав.

2.17. Розрахунок вислуги років (страхового стажу) на пенсію в разі затримки з поданням військовослужбовця до звільнення з військової служби вважається дійсним протягом одного року, а якщо в ньому немає періодів служби, зарахованих до вислуги років на пільгових умовах, - протягом трьох років після складення розрахунку вислуги років до звільнення військовослужбовця з військової служби.

2.18. Обласний військовий комісаріат при призначенні пенсій перевіряє розрахунки вислуги років і додатково включає період неврахованої служби військовослужбовців з дня складення розрахунку вислуги років по день звільнення з військової служби. При цьому невраховані періоди служби, передбаченої підпунктами "б" і "в" пункту 2.3 цього Положення, зараховуються до вислуги років на відповідних пільгових умовах. Підставою для зарахування цих періодів є підтвердження управління (відділу) особового складу або військової частини про те, що військовослужбовець у відповідний період мав право на таку пільгу, а для зарахування служби у високогірних місцевостях України - витяг з наказу командира військової частини або запис у розрахунковій книжці про день вибуття з цих місцевостей у зв'язку зі звільненням з військової служби.

2.19. Вислуга років на пенсію, обчислена органами, зазначеними в пункті 2.12 цього Положення, доводиться під підпис військовослужбовцю, який представляється до звільнення з військової служби, на звороті розрахунку вислуги років.

Спірні питання із зарахування до вислуги років для призначення пенсії окремих періодів служби в календарному обчисленні або на пільгових умовах за поданнями начальників відповідних управлінь особового складу вирішуються комісією Міністерства оборони України в складі, що затверджується наказом Міністра оборони України. На розгляд комісії виносяться тільки ті спірні питання, які не можуть бути вирішені на місці кадровими та фінансовими органами, зазначеними в пункті 2.12 цього Положення.

Для винесення питання на розгляд комісії управління (відділ) особового складу з'ясовує всі обставини, пов'язані зі спірними періодами служби, і подає всі документи разом з особовою справою військовослужбовця і своїми висновками до управління особового складу вищого рівня (за підпорядкованістю), яке після ретельного вивчення цього питання направляє документи на розгляд цієї комісії.

2.20. Обчислена в установленому порядку вислуга років (календарна та окремо на пільгових умовах) зазначається в наказах про звільнення військовослужбовців з військової служби і є підставою для призначення їм пенсії за вислугу років. Щодо військовослужбовців, пенсія яким призначається з урахуванням загального страхового стажу, то в наказах про їх звільнення зазначаються загальний страховий стаж і окремо вислуга років на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ у календарному обчисленні.

2.21. При виявленні помилок в обчисленні вислуги років на пенсію, що пов'язані з правом на пенсію за вислугу років, або факту зарахування до вислуги років періоду служби, не підтвердженого документами, що викликало необгрунтоване завищення вислуги років, обласні військові комісаріати повідомляють відповідний орган Пенсійного фонду України, який виплачує пенсію, про необхідність припинення виплати призначеної пенсії, а за наявності права на подальше одержання пенсії - перераховують вислугу років, про що повідомляють орган Пенсійного фонду України для здійснення перерахунку пенсії з одночасним порушенням перед відповідним управлінням (відділом) особового складу питання про внесення змін до наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби.

Зміни до наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби щодо зменшення вислуги років уносяться начальником, який видав наказ, або керівником органу, що є його правонаступником.

2.22. Вислуга років для призначення чи поновлення виплати пенсії за вислугу років, яка була раніше обчислена військовослужбовцю відповідно до законодавства, що діяло на день попереднього звільнення військовослужбовця з військової служби, перегляду не підлягає.

3. Порядок оформлення та подання до органів Пенсійного фонду України документів для призначення та перерахунку пенсій

3.1. Оформлення та подання до органів Пенсійного фонду України документів для призначення пенсій особам, звільненим з військової служби, та пенсій в разі втрати годувальника членам сімей померлих військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) відповідно до Закону, а також визначення розміру грошового забезпечення, що враховується при обчисленні та перерахунках пенсій колишнім військовослужбовцям (крім колишніх військовослужбовців строкової військової служби), здійснюються уповноваженими органами Міністерства оборони України - обласними військовими комісаріатами згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року N 3-1 "Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 року за N 135/13402 (далі - Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій).

Розмір грошового забезпечення, що враховується при обчисленні та перерахунках пенсій особам, звільненим з військової служби у військовій частині А0515 та підпорядкованих їй військових частинах, визначається фінансово-економічним управлінням цієї військової частини.

3.2. Заяви про призначення пенсій за вислугу років, по інвалідності та в разі втрати годувальника за формою, передбаченою додатком 1 до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, подаються до головних управлінь Пенсійного фонду України за місцем проживання заявника через відділи соціального забезпечення обласних військових комісаріатів.

Указані заяви разом з необхідними документами, зазначеними в пунктах 3.3 - 3.6 цього Положення, реєструються у Книзі обліку пенсійних документів (додаток 5 до цього Положення).

За цим самим номером у Книзі обліку пенсійних документів реєструється особова справа колишнього військовослужбовця, яка надійшла до обласного військового комісаріату. Одночасно на заявника оформлюється алфавітна картка за формою, визначеною в додатку 6 до цього Положення.

Копії документів, необхідних для призначення пенсії, що подаються обласними військовими комісаріатами до органів Пенсійного фонду України, мають бути завірені в установленому порядку.

Органи Пенсійного фонду України на підставі документів, що надійшли з обласних військових комісаріатів, визначають право заявників на пенсію за вислугу років, по інвалідності та в разі втрати годувальника, а також розміри та терміни призначення цих пенсій згідно зі статтями 12 - 42 Закону.

Групи інвалідності, їх причини і час установлення визначаються медико-соціальними експертними комісіями (далі - МСЕК), які діють на підставі Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1992 року N 83 "Про затвердження Положення про медико-соціальну експертизу і Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інваліда".

3.3. Для оформлення документів щодо призначення пенсії за вислугу років або по інвалідності подаються:

заява;

грошовий атестат (розрахункова книжка) і довідка про додаткові види грошового забезпечення;

(абзац третій пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 18.01.2010 р. N 10)

військово-медичні документи про стан здоров'я звільненої особи (за винятком осіб, які не проходили військово-лікарської комісії);

документи про страховий стаж (при призначенні пенсії згідно з пунктом "б" статті 12 Закону);

довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;

копія довідки податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику;

довідка відкритого акціонерного товариства "Державний Ощадний банк України" (далі - ВАТ "Ощадбанк") або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ "Ощадбанк";

копії сторінок паспорта (1, 2, 10, 11 та сторінки з останньою реєстрацією);

копії посвідчень, які дають право на пільги (ветерана війни та військової служби, особи, яка постраждала від наслідків аварії на ЧАЕС, донора тощо).

3.4. Для оформлення документів щодо призначення пенсії в разі втрати годувальника подаються:

заява;

копія свідоцтва про смерть годувальника;

витяг з наказу про виключення годувальника зі списків особового складу у зв'язку зі смертю;

висновок про обставини загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проходження служби чи при виконанні обов'язків військової служби;

довідка уповноважених органів з місця проживання про перебування членів сім'ї на утриманні померлого (загиблого) годувальника або рішення суду про перебування на утриманні;

грошовий атестат або довідка про розмір грошового забезпечення годувальника;

довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;

копія довідки податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику;

копії сторінок паспорта (1, 2, 10, 11 та сторінки з останньою реєстрацією);

копії посвідчень, які дають право на пільги (ветерана війни, постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, донора тощо).

Для призначення пенсії в разі втрати годувальника особам, зазначеним у пункті "а" статті 30 Закону, додатково подаються такі документи:

копія свідоцтва про народження;

довідка з навчального закладу про навчання із зазначенням дати його закінчення, а також про перебування (неперебування) на повному державному утриманні;

довідка лікарсько-консультативної комісії про визнання дитини інвалідом або довідка МСЕК про визнання особи інвалідом з дитинства;

копії свідоцтв про смерть батьків або інші документи, які підтверджують відсутність батьків (у разі призначення пенсії братам, сестрам, онукам);

копія рішення суду про усиновлення;

копія рішення про опіку чи піклування (у разі призначення пенсії дітям, які втратили обох батьків).

Для призначення пенсії в разі втрати годувальника батькам, дружині (чоловіку), зазначеним у пунктах "б", "в", "д" статті 30 Закону, додатково подаються такі документи:

копія свідоцтва про шлюб;

довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;

копія трудової книжки або довідка з органів державної податкової служби про облік платника податків - суб'єкта підприємницької діяльності (для осіб, зазначених у пункті "д" статті 30 Закону).

3.5. Для оформлення документів щодо встановлення до пенсії надбавок, підвищень, додаткових пенсій згідно з чинним законодавством України подаються копії документів, що дають право на пільги, установлені чинним законодавством.

3.6. Для призначення надбавки на непрацездатних членів сім'ї (відповідно до пункту "а" статті 16 та статті 24 Закону) подаються такі документи:

заява;

довідка уповноваженого органу за місцем проживання про склад сім'ї;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія свідоцтва про шлюб;

довідка з навчального закладу про навчання;

копія трудової книжки або довідка з органів державної податкової служби про облік платника податків - суб'єкта підприємницької діяльності.

3.7. Заява про призначення пенсії в разі втрати годувальника подається членами сім'ї померлого годувальника, якому на момент смерті не було призначено пенсію, до органів, що призначають пенсії через обласні військові комісаріати. У такому самому порядку подаються заяви про призначення пенсії в разі втрати годувальника членами сім'ї померлого годувальника, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до міжнародних договорів у галузі пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, а також у разі відсутності в органах Пенсійного фонду України пенсійної справи померлого годувальника.

Якщо померлому годувальнику вже було призначено пенсію, заява про призначення пенсії у разі втрати годувальника подається до органу, що призначає пенсію.

3.8. Обласний військовий комісаріат у 10-денний термін з дня одержання заяви про призначення пенсії:

приймає від заявника необхідні документи, донараховує вислугу років до дня звільнення військовослужбовця з військової служби та оформлює подання про призначення пенсії за формою, передбаченою додатком 2 до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій;

ознайомлює з поданням особу, якій оформлюється пенсія;

передає перший примірник подання та документи, зазначені в пунктах 3.3 - 3.6 цього Положення, до головного управління Пенсійного фонду України за місцем реєстрації особи;

другий примірник подання долучається до особової справи колишнього військовослужбовця, яка зберігається в обласному військовому комісаріаті.

Номер подання про призначення пенсії має відповідати номеру, за яким була зареєстрована в Книзі обліку пенсійних документів (додаток 5 до Положення) заява про призначення пенсії.

Подання складається посадовою особою відділу соціального забезпечення обласного військового комісаріату, перевіряється та підписується начальником цього відділу, обласним військовим комісаром та завіряється гербовою печаткою.

Не дозволяється вносити виправлення у подання та робити виправлення.

3.9. Днем звернення за призначенням пенсії є день надходження до відповідного органу Пенсійного фонду України, що призначає пенсії, письмової заяви про призначення пенсії з усіма необхідними для вирішення цього питання документами, а в разі пересилання заяви і документів поштою - дата їх відправлення.

У разі, якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, обласний військовий комісаріат роз'яснює заявнику, які документи він повинен надати додатково.

При поданні ним документів до закінчення тримісячного терміну з дня отримання роз'яснення днем звернення за призначенням пенсії вважається день подання заяви або дата відправлення документів поштою.

Пенсії призначаються у строки, визначені в статті 50 Закону.

3.10. Після подання документів для призначення пенсії до органу Пенсійного фонду України в графі 5 Книги обліку пенсійних документів (додаток 5 до Положення) "Коли і яке рішення прийнято" зазначаються дата та вихідний номер супровідного листа до надісланих документів. Аналогічний запис робиться у пункті 3 Алфавітної картки (додаток 6 до Положення).

Копія подання разом з документами, на підставі яких воно було оформлене, долучається до другого розділу особової справи колишнього військовослужбовця для постійного зберігання (з унесенням відповідних змін до опису документів).

3.11. Орган Пенсійного фонду України, що призначає пенсію, видає Розписку-повідомлення за формою, передбаченою додатком 4 до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, із зазначенням дати прийняття заяви, а також переліку одержаних та відсутніх документів, які необхідно подати в тримісячний термін з дня прийняття заяви.

Після одержання документів розписка-повідомлення у 5-дений термін надсилається (передається через довірену особу) обласним військовим комісаріатом заявнику. Дата відправлення (передачі) зазначається на копії розписки-повідомлення, яка долучається до особової справи.

3.12. У разі переїзду пенсіонера до іншої області в межах України або на постійне місце проживання до інших держав, які підписали міждержавні угоди про порядок пенсійного забезпечення колишніх військовослужбовців та членів їхніх сімей (Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Грузія, Республіка Казахстан, Республіка Киргизстан, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Туркменістан, Республіка Узбекистан), обласний військовий комісаріат надсилає особову справу колишнього військовослужбовця на підставі запиту до обласного військового комісаріату за новим місцем проживання пенсіонера.

Після одержання підтвердження про отримання пенсійної (особової) справи про їх надходження повідомляється в обласний військовий комісаріат за попереднім місцем проживання пенсіонера та вносяться відповідні записи в Книгу обліку пенсійних документів (додаток 5 до Положення) та в пункт 3 Алфавітної картки пенсіонера (додаток 6 до Положення).

3.13. Усі документи, що надійшли до обласного військового комісаріату після призначення пенсії та стосуються уточнення грошового забезпечення або вислуги років, а також матеріали листування з цих питань долучаються до особової справи військовослужбовця, звільненого з військової служби.

3.14. За запитом органів Пенсійного фонду України обласний військовий комісаріат (у межах своєї компетенції) доопрацьовує подані документи для призначення пенсії, а також надсилає додаткові документи (або їх завірені копії), які впливають на розмір пенсії. Водночас розрахунок вислуги років для призначення пенсії та витяги з наказів про звільнення і виключення військовослужбовця із списків військової частини долучаються до його особової справи для постійного зберігання.

3.15. Заяви про виплату недоодержаної пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера, одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (зі змінами), а також допомоги на поховання подаються до органів Пенсійного фонду України за місцеперебуванням на обліку померлого пенсіонера.

3.16. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, або у зв'язку із введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством, перерахунок раніше призначених пенсій здійснюється відповідно до статті 63 Закону та Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року N 45 "Про затвердження Порядку проведення перерахунків пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393" (далі - Порядок проведення перерахунку пенсій).

3.17. На підставі рішення Кабінету Міністрів України, зазначеного у пункті 3.16 цього Положення, Департамент фінансів Міністерства оборони України повідомляє у п'ятиденний строк Пенсійному фонду України про підстави перерахунку пенсій колишнім військовослужбовцям та членам їх сімей. Пенсійний фонд України повідомляє у п'ятиденний строк з моменту надходження інформації від Міністерства оборони України головним управлінням Пенсійного фонду України про підстави для проведення перерахунку пенсій та про необхідність підготовки списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку.

Головні управління Пенсійного фонду України складають у десятиденний строк з моменту надходження зазначеної інформації списки за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення перерахунку пенсій та подають їх до обласних військових комісаріатів та військової частини А0515.

3.18. На підставі списків обласні військові комісаріати та військова частина А0515 готують для перерахунку пенсій довідки про розмір грошового забезпечення кожної особи, зазначеної в списку, за формою згідно із додатком 2 до Порядку проведення перерахунку пенсій та в місячний строк подають їх до головних управлінь Пенсійного фонду України.

Особам, що відряджалися для виконання службових обов'язків до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств та були звільнені зі служби у зв'язку з виходом на пенсію безпосередньо з посад, на яких вони перебували, перерахунок пенсій провадиться на підставі довідок про розмір грошового забезпечення, виданих зазначеними органами, установами, організаціями і підприємствами.

(пункт 3.18 доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністра оборони України від 18.01.2010 р. N 10)

У разі ліквідації таких органів, установ, організацій чи підприємств довідки видаються правонаступниками, а в разі їх відсутності або перейменування (відсутності) посад - у порядку, встановленому Міністерством праці та соціальної політики України.

(пункт 3.18 доповнено абзацом третім згідно з
 наказом Міністра оборони України від 18.01.2010 р. N 10)

Зазначені довідки надсилаються до державних органів, у яких особи проходили службу до відрядження, а їх уповноважені органи подають довідки у п'ятиденний строк головним управлінням Пенсійного фонду України.

(пункт 3.18 доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністра оборони України від 18.01.2010 р. N 10)

3.19. Перерахунок пенсії здійснюється на момент виникнення такого права і проводиться у строки, передбачені частиною другою статті 51 Закону.

3.20. Для перерахунку пенсій враховуються:

посадовий оклад, оклад за військовим званням та відсоткова надбавка за вислугу років - у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України або керівником державного органу в межах його повноважень на момент виникнення права на перерахунок за відповідною посадою та військовим званням;

надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, почесне звання "заслужений" чи "народний", службу в умовах режимних обмежень, спортивні звання, доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук та вчене звання, - у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України на момент виникнення права на перерахунок, якщо вони були фактично встановлені військовослужбовцю;

щомісячні надбавки, доплати та підвищення, конкретні розміри яких за відповідними посадами (категоріями) установлені Кабінетом Міністрів України, - у зазначених розмірах на момент виникнення права на перерахунок;

інші щомісячні надбавки, доплати (крім доплати, розмір якої визначається як різниця між розміром грошового забезпечення до і після запровадження нових умов його виплати), підвищення та щомісячна премія - у середніх розмірах, що фактично виплачені за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами) у тому державному органі, звідки особа звільнилася на пенсію.

Додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, скасовані чи такі, що не виплачуються на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами), для перерахунку пенсії не враховуються.

Відповідною вважається посада, яка за кваліфікаційними характеристиками, зокрема назвою, розміром посадового окладу, функціональністю та організаційним рівнем підрозділу у структурі органу (організації, установи, військової частини тощо), прирівнюється до посади, з якої особа була звільнена.

3.21. Особам з числа колишніх військовослужбовців збройних сил інших держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та членам їх сімей довідки видаються обласними військовими комісаріатами за відповідними посадами на момент виникнення права на перерахунок пенсії.

3.22. Особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону і проходили службу в державних органах, ліквідованих до виникнення права на перерахунок пенсії, та членам їх сімей довідки видаються державними органами, у яких вони перебували на пенсійному обліку до 1 січня 2007 року.

3.23. Пенсійний фонд України та його головні управління мають право перевіряти правильність складення довідок.

4. Порядок оформлення документів для виплати компенсаційних сум військовослужбовцям та одноразової грошової допомоги особам, звільненим з військової служби, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби

4.1. Компенсаційні суми виплачуються згідно з Положенням про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, які стали інвалідами, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби у складі Миротворчих Сил ООН, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1994 року N 290 "Про затвердження Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, які стали інвалідами, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби у складі Миротворчих Сил ООН", у разі:

установлення інвалідності в межах одного року з дня поранення, контузії, травми або каліцтва, одержаних під час виконання обов'язків військової служби в складі Миротворчих Сил ООН;

загибелі військовослужбовця в період виконання обов'язків військової служби в складі Миротворчих Сил ООН або його смерті протягом одного року внаслідок одержання в період цієї служби поранення, контузії, травми або каліцтва.

Виплата компенсаційних сум провадиться Пенсійним фондом України за рахунок коштів Державного бюджету України в конвертованій валюті (доларах США) або в національній валюті України за офіційним курсом Національного банку України на день виплати (за бажання одержувачів).

4.2. Коло осіб, які мають право на одержання компенсаційних сум за загиблих військовослужбовців, визначається відповідно до статей 30 і 31 Закону. При цьому батьки і дружина (чоловік) мають право на їх одержання незалежно від віку та працездатності.

4.3. Для отримання компенсаційних сум до обласного військового комісаріату надаються такі документи:

а) інвалідами:

заява (довільної форми) на ім'я Голови правління Пенсійного фонду України про виплату компенсаційних сум згідно з указаною постановою (із зазначенням валюти, назви банку та його адреси, номера особистого рахунка, на який необхідно перерахувати кошти);

копія довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності;

копія військово-медичного документа, який підтверджує факт і дату отримання поранення, контузії чи каліцтва під час виконання обов'язків військової служби в складі миротворчого контингенту чи миротворчого персоналу;

копія довідки командира військової частини або військового комісаріату про проходження служби, у тому числі в складі миротворчого контингенту чи миротворчого персоналу;

копії сторінок паспорта (1, 2, 10, 11 та сторінки з останньою реєстрацією);

копія довідки податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику;

б) сім'ями загиблих військовослужбовців:

заява (довільної форми) від кожного повнолітнього члена сім'ї загиблого на ім'я Голови правління Пенсійного фонду України про виплату компенсаційної суми згідно з указаною постановою (із зазначенням валюти, назви банку та його адреси, номера особистого рахунка, на який необхідно перерахувати кошти);

копія документа, який підтверджує факт загибелі військовослужбовця в складі миротворчого контингенту чи миротворчого персоналу;

довідка про склад сім'ї загиблого із зазначенням родинного стосунку до нього;

копії сторінок паспортів членів сім'ї (1, 2, 10, 11 та сторінки з останньою реєстрацією);

копія довідки податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику.

Зазначені вище документи мають бути засвідчені в установленому порядку відповідними посадовими особами.

На підставі вищевказаних документів складаються списки (додатки 7 та 8 до цього Положення), які підписуються обласним військовим комісаром і начальником відділу соціального забезпечення обласного військового комісаріату та скріплюються печаткою.

Оформлені списки і документи надсилаються в Департамент фінансів Міністерства оборони України.

Посадові особи, відповідальні за оформлення документів на виплату компенсаційних сум, призначаються наказами обласних військових комісарів.

4.4. Відповідно до пункту 142а порядку денного п'ятдесят другої сесії Генеральної асамблеї ООН від 17 вересня 1997 року в разі загибелі (смерті) або ушкодження здоров'я внаслідок поранення, контузії, травми, каліцтва, захворювання, одержаних під час виконання обов'язків військової служби в складі Миротворчих Сил ООН, військовослужбовцям миротворчих підрозділів під егідою ООН провадиться виплата компенсаційних сум за рахунок коштів ООН безпосередньо Секретаріатом ООН (далі - виплата від ООН).

4.5. Подання документів до Постійного представництва України при ООН для одержання коштів для виплати від ООН провадиться через Департамент фінансів Міністерства оборони України в межах п'яти років з дня ушкодження здоров'я військовослужбовцем миротворчого підрозділу під егідою ООН.

4.6. При оформленні документів для отримання виплати від ООН обласний військовий комісаріат подає Департаменту фінансів Міністерства оборони України:

висновок Міністерства охорони здоров'я України про ступінь втрати працездатності у відсотках згідно з Керівними принципами оцінки стійких порушень Американської медичної асоціації, складений відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 6 листопада 2006 року N 731 "Про проведення медико-соціальної експертизи колишніх військовослужбовців Українського миротворчого контингенту під егідою ООН", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2006 року за N 1223/13097;

копію військово-медичного документа, який підтверджує факт і дату отримання поранення, контузії, каліцтва чи захворювання під час виконання обов'язків військової служби в складі Миротворчих Сил ООН;

копію довідки командира військової частини або військового комісаріату про проходження служби в складі Миротворчих Сил ООН;

копії сторінок 1, 2, 10, 11 паспорта заявника із зазначенням місця його реєстрації;

копію довідки податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику.

4.7. Відповідно до порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 року N 284 "Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, що сталися у 2006 році" та від 28 травня 2008 року N 499 "Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб" (далі - Порядок виплати допомоги), здійснюється виплата допомоги за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Збройних Сил України.

Командир (начальник) військової частини, установи (організації), у якій проходив (проходить) службу військовослужбовець, зобов'язаний:

роз'яснити права та пільги, установлені чинним законодавством для військовослужбовця (членів сім'ї загиблого військовослужбовця), у тому числі щодо права на виплату одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності;

сприяти своєчасному оформленню документів, визначених Порядком виплати допомоги;

забезпечити належний контроль за виплатою одноразової грошової допомоги в установлені строки.

У разі звернення заявника до суду з позовом до військової частини щодо відмови у виплаті грошової допомоги командир військової частини (або його представник) зобов'язаний письмово повідомити відповідний суд про те, що він не відноситься до належного відповідача, оскільки рішення про виплату допомоги відповідно до Порядку виплати допомоги приймає головний розпорядник коштів.

4.8. Право на одержання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) військовослужбовців відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 року N 284 "Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, що сталися у 2006 році" мають особи, визначені у статтях 30 і 31 Закону. При цьому батьки, діти та дружина (чоловік) мають право на одержання цієї допомоги незалежно від віку та працездатності.

Право на одержання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) військовослужбовців відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року N 499 "Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб" мають члени сім'ї, а в разі її відсутності - батьки та утриманці, визначені відповідно до Сімейного кодексу України.

Документи на одержання одноразової грошової допомоги в разі загибелі оформлюються та подаються до Департаменту фінансів Міністерства оборони України обласними військовими комісаріатами.

З метою визначення права на одержання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) військовослужбовця або його інвалідності командиром військової частини, де проходив службу військовослужбовець, здійснюються такі заходи:

на розгляд штатної військово-лікарської комісії (далі - ВЛК), яка приймає постанову про причинний зв'язок загибелі (смерті) військовослужбовця з виконанням обов'язків військової служби, надсилаються матеріали розслідування про обставини загибелі, медичні документи (довідка лікаря про смерть або (та) результати судово-медичної експертизи);

у разі настання інвалідності в період проходження військової служби військовослужбовець направляється на медичний огляд до ВЛК для визначення ступеня його придатності до військової служби та встановлення причинного зв'язку поранення (контузії, травми або каліцтва) чи захворювання з виконанням обов'язків військової служби або з проходженням військової служби.

Рішення ВЛК про причинний зв'язок поранення (контузії, травми або каліцтва) військовослужбовця з виконанням обов'язків військової служби, яке є підставою для оформлення командиром військової частини документів на одержання одноразової грошової допомоги в разі одержання поранення (контузії, травми або каліцтва), оформлюється свідоцтвом про хворобу і затверджується постановою ВЛК.

Після проходження ВЛК у разі звернення військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби) лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я оформляє необхідні документи на МСЕК для встановлення йому групи інвалідності та (або) відсотка втрати працездатності.

На військовослужбовців строкової військової служби, стосовно яких винесена постанова ВЛК з формулюванням: "Поранення (травма, контузія, каліцтво), одержане в результаті нещасного випадку, НІ, не пов'язане з виконанням обов'язків військової служби", командир військової частини подає документи на МСЕК тільки в тому разі, якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) не пов'язане з вчиненням військовослужбовцем злочину чи адміністративного порушення та не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння або навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження.

(пункт 4.8 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 18.01.2010 р. N 10)

4.9. Документи на одержання одноразової грошової допомоги в разі встановлення інвалідності військовослужбовцям (військовозобов'язаним та резервістам) оформляє та подає в Департамент фінансів Міністерства оборони України командир військової частини.

Документи на одержання одноразової грошової допомоги в разі встановлення інвалідності особам, звільненим з військової служби (зборів, резерву), оформляє та подає до Департаменту фінансів Міністерства оборони України обласний військовий комісар за місцем проживання цих осіб.

До документів додаються довідки про те, що інші виплати не провадилися (пункт 6 Порядку виплати допомоги).

Для виплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 року N 284 "Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, що сталися у 2006 році" подається довідка Національної акціонерної страхової компанії (НАСК) "ОРАНТА" про неотримання страхової суми або про повернення раніше отриманої страхової суми.

Неповернення раніше отриманої страхової суми за страхову подію є можливим тільки за умови висновку МСЕК про те, що відсоток утрати працездатності, за яким отримана страхова сума, установлений з інших підстав, ніж група інвалідності.

Документи, що подаються до Департаменту фінансів Міністерства оборони України:

а) у разі загибелі (смерті) військовослужбовця:

висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги (додаток 12 до цього Положення);

висновок ВЛК про причинний зв'язок загибелі (смерті) військовослужбовця з виконанням обов'язків військової служби;

витяг з наказу про виключення військовослужбовця, загиблого (померлого) під час виконання обов'язків військової служби, зі списків частини;

копія довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім'ї військовослужбовця;

заяви кожного повнолітнього члена сім'ї, а в разі наявності неповнолітніх дітей - іншого з батьків або опікунів чи піклувальників дітей про виплату одноразової грошової допомоги (додаток 9 до цього Положення);

копія свідоцтва про смерть військовослужбовця;

копія свідоцтва про народження військовослужбовця, військовозобов'язаного чи резервіста - для виплати одноразової грошової допомоги батькам у разі відсутності сім'ї у загиблого (померлого) та окремого проживання батьків;

документи, що підтверджують факт перебування особи на утриманні військовослужбовця, військовозобов'язаного чи резервіста, - для виплати одноразової грошової допомоги утриманцям у разі відсутності сім'ї у загиблого (померлого);

копія свідоцтва про народження дитини - для виплати одноразової грошової допомоги дитині;

копія свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

копії першої та дванадцятої сторінок паспортів повнолітніх членів сім'ї;

копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера всіх одержувачів грошової допомоги;

копія посвідчення про призначення особи опікуном чи піклувальником (у разі здійснення опіки чи піклування над дітьми військовослужбовця, військовозобов'язаного чи резервіста);

довідка про грошове забезпечення військовослужбовця на день його загибелі (смерті), підписана уповноваженою особою та начальником фінансової служби і завірена печаткою;

б) у разі отримання поранення, травми, контузії, каліцтва:

висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги (додаток 11 до цього Положення);

заява про виплату одноразової грошової допомоги (додаток 10 до цього Положення);

копія довідки командира військової частини про обставини отримання поранення, травми, контузії, каліцтва, а в разі нещасного випадку, що стався під час проходження військової служби (для військовослужбовців строкової військової служби), - про те, що випадок не пов'язаний з вчиненням злочину чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння або навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження;

копія довідки ВЛК;

копія довідки МСЕК (з відсотком втрати працездатності);

довідка про грошове забезпечення військовослужбовця на день проходження ВЛК у зв'язку з отриманими пораненням, травмою, контузією чи каліцтвом, підписана командиром військової частини або обласним військовим комісаром та начальником фінансової служби і завірена гербовою печаткою;

копії першої та дванадцятої сторінок паспорта;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

в) у разі встановлення інвалідності:

висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги (додаток 11 до цього Положення);

заява про виплату одноразової грошової допомоги (додаток 10 до цього Положення);

копія довідки МСЕК (частини, що подається до Пенсійного фонду України);

копія довідки МСЕК із зазначенням відсотків утрати працездатності (тільки для військовослужбовців строкової військової служби);

витяг з наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини (для військовослужбовців строкової військової служби - копія військового квитка);

довідка про грошове забезпечення на день звільнення з військової служби або день встановлення інвалідності (залежно від того, яка подія відбулася раніше), підписана командиром військової частини або обласним військовим комісаром та начальником фінансової служби і завірена гербовою печаткою;

копії першої та дванадцятої сторінок паспорта;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

копія свідоцтва про хворобу, виданого військово-лікарською установою;

документи розслідування командира військової частини про те, що нещасний випадок, який призвів до інвалідності, не пов'язаний з вчиненням злочину чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння або навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження.

(пункт 4.9 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 18.01.2010 р. N 10)

4.10. Висновок стосовно можливості виплати одноразової грошової допомоги подається відповідними органами в 15-денний термін з дня реєстрації документів до Департаменту фінансів Міністерства оборони України.

Якщо документів, необхідних для прийняття рішення про виплату одноразової грошової допомоги, немає, уповноважений орган письмово повідомляє заявника та в разі необхідності надає допомогу в їх оформленні.

(пункт 4.10 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 18.01.2010 р. N 10)

4.11. Одночасно з поданням документів до Департаменту фінансів Міністерства оборони України командири військових частин, які фінансуються через розпорядників коштів другого ступеня, повідомляють про це вказаних розпорядників.

4.12. Департамент фінансів Міністерства оборони України доводить рішення головного розпорядника коштів про виплату одноразової грошової допомоги до розпорядників коштів другого ступеня, обласних військових комісаріатів, військових частин та здійснює переказ коштів на реєстраційні рахунки (в установах Державного казначейства України) розпорядників коштів другого ступеня, обласних військових комісаріатів, військових частин, які фінансуються через Департамент фінансів Міністерства оборони України.

Розпорядники коштів другого ступеня доводять ці рішення до командирів військових частин і здійснюють переказ коштів на реєстраційні рахунки військових частин, які через них фінансуються.

4.13. Після проведення виплати витяг з наказу про проведення виплати, завірений встановленим порядком, надсилається:

до розпорядників коштів другого ступеня - військовими частинами, які через них фінансуються;

до Департаменту фінансів Міністерства оборони України - Головним фінансово-економічним управлінням Збройних Сил України, фінансово-економічними управліннями видів Збройних Сил України (у 3-денний термін після отримання документів), обласними військовими комісаріатами, військовими частинами, які фінансуються через Департамент фінансів Міністерства оборони України.

(абзац третій пункту 4.13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 18.01.2010 р. N 10)

4.14. Зразки документів, які оформлюються для здійснення одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 4.7 цього Положення, наведені в додатках 9 - 15 до Положення.

4.15. Порядок оформлення, призначення, фінансування та виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 4.7 цього Положення, у військовій частині А0515 та підпорядкованих їй військових частинах визначається наказом командира військової частини А0515.

5. Надання грошової допомоги малозабезпеченим пенсіонерам та забезпечення путівками для санаторно-курортного лікування осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей

5.1. Відповідно до Положення про військові комісаріати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року N 1235, обласні військові комісаріати надають грошову допомогу малозабезпеченим пенсіонерам, здійснюють розподіл путівок для санаторно-курортного лікування в санаторіях Міністерства оборони України та закуповують у межах виділених асигнувань путівки в інші санаторії та лікувально-профілактичні заклади пенсіонерам і членам їх сімей, які перебувають на відповідному обліку у військових комісаріатах.

5.2. Визначення права на безоплатне санаторно-курортне лікування осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", інвалідів, яким інвалідність установлена внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце в період проходження військової служби (крім інвалідів з числа військовослужбовців строкової військової служби), а також визначення із числа цих осіб тих із них, які потребують санаторно-курортного лікування, здійснюється санаторно-відбірковими комісіями обласних військових комісаріатів на підставі Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 року N 785 "Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян" (зі змінами) та Інструкції про порядок санаторно-курортного забезпечення у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 9 грудня 2005 року N 727, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2005 року за N 1544/11824.

Якщо особа має право на пільги в забезпеченні безоплатним санаторно-курортним лікуванням за різними законами України, їй надається одна пільга на вибір.

Відбір на санаторно-курортне лікування обласними військовими комісаріатами здійснюється відповідно до висновків цивільних медичних закладів за місцем проживання, а пенсіонерів, які прикріплені на медичне обслуговування у військово-лікарські заклади Міністерства оборони України, - санаторно-відбірковими комісіями цих військово-лікарських закладів.

(пункт 5.2 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 18.01.2010 р. N 10)

5.3. Надання грошової допомоги малозабезпеченим пенсіонерам та забезпечення путівками для санаторно-курортного лікування пенсіонерів з числа колишніх військовослужбовців (крім пенсіонерів з числа військовослужбовців строкової військової служби) та членів їх сімей, які перебувають на обліку у військових комісаріатах, здійснюються за рахунок кошторису Міністерства оборони України відповідно до чинного законодавства.

5.4. Грошова допомога малозабезпеченим пенсіонерам, які одержують пенсію за Законом (крім пенсіонерів з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей) надається не більше одного разу на рік на підставі особистої заяви пенсіонера в разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів, стихійного лиха та інших особливих обставин їх життя.

Рішення про надання цієї допомоги приймаються обласними військовими комісарами в кожному конкретному випадку на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов пенсіонерів комісіями районних (міських) військових комісаріатів за участю місцевих органів державної виконавчої влади.

У разі прийняття позитивного рішення стосовно виплати грошової допомоги обласні військові комісаріати здійснюють її безготівковим порядком через відділення ВАТ "Ощадбанк".

Розподіл коштів між обласними військовими комісаріатами на виплату грошової допомоги здійснюється пропорційно до чисельності осіб, які перебувають на обліку та отримують пенсії відповідно до Закону (крім пенсіонерів з числа військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей).

6. Керівництво роботою соціальних органів Міністерства оборони України та організація і проведення ревізій і перевірок роботи обласних військових комісаріатів з питань соціального забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей

6.1. Керівництво роботою органів соціального забезпечення Міністерства оборони України здійснюється Департаментом фінансів Міністерства оборони України через фінансово-економічне управління командування Сухопутних військ Збройних Сил України та відділи соціального забезпечення територіальних управлінь оперативних командувань.

(абзац перший пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 18.01.2010 р. N 10)

Контроль за роботою органів соціального забезпечення Міністерства оборони України здійснюється відповідними відділами Департаменту фінансів Міністерства оборони України, фінансово-економічного управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України та територіальних управлінь оперативних командувань.

(абзац другий пункту 6.1 у редакції наказу
 Міністра оборони України від 18.01.2010 р. N 10)

6.2. При проведенні контрольно-ревізійної роботи в обов'язковому порядку перевіряються такі питання:

своєчасність оформлення та подання до органів Пенсійного фонду України документів для призначення пенсій особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей;

правильність оформлення документів для виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, а також визнаних інвалідами відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

правильність визначення розмірів грошового забезпечення, що враховується при призначенні та перерахунках пенсій особам, звільненим з військової служби, органами Пенсійного фонду України;

правильність оформлення документів для виплати компенсаційних сум військовослужбовцям відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 1994 року N 290 "Про затвердження Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, які стали інвалідами, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби у складі Миротворчих Сил ООН";

організація роботи з роз'яснення законодавства із соціальних питань, а також пільг, установлених чинним законодавством для осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;

організація роботи із забезпечення санаторно-курортного лікування осіб, зазначених у пункті 5.2 цього Положення;

законність використання коштів, виділених за статтею 1823 кошторису Міністерства оборони України;

розгляд письмових звернень, заяв та прийом відвідувачів із соціальних питань.

 

Заступник Міністра
оборони України
 

 
В. А. Діброва
 

 

ПЕРЕЛІК
внутрішніх військ СРСР*

____________
*Підстава: Наказ Міністра внутрішніх справ СРСР 1973 року N 0480.

Внутрішні війська (війська НКВС, МВС, МОГП, внутрішня охорона).

Конвойні війська (конвойна охорона), у тому числі і конвойна варта.

Конвойна охорона виправно-трудових установ, у тому числі в період, коли ця охорона іменувалася воєнізованою охороною виправно-трудових установ.

Інженерно-протихімічні частини МППО.

Штаби МППО країни, республік, країв, областей, міст і районів (у складі міст).

Військово-будівельні частини та їх управління (відділи).

Особливий дорожньо-будівельний корпус.

Війська з охорони тилу діючої армії.

Війська з охорони залізничних споруд.

Війська з охорони особливо важливих підприємств промисловості.

Військові підрозділи: батальйони, роти, взводи та відділення (транспортні, автотранспортні, навантажувально-розвантажувальних робіт, охорони тощо) складів і баз, які належали до травня 1962 року до складу органів військового постачання НКВС, МВС, МОГП, а також органи військового постачання НКВС - до 8 березня 1939 року.

Військово-навчальні заклади військ МВС (НКВС, МОГП) і відділ військово-навчальних закладів військ МВС (НКВС).

Військові прокуратури військ.

Військові трибунали військ.

Спеціальні моторизовані частини міліції - з 23 липня 1966 року.

Управління, частини та підрозділи воєнізованої пожежної охорони, які комплектуються призваними на дійсну військову службу: особами рядового та сержантського складу - з 1 листопада 1965 року й особами офіцерського складу - з 1 січня 1968 року.

 

ПЕРІОДИ
дійсної військової служби у Збройних Силах СРСР, які підлягають зарахуванню до вислуги років на пенсію на пільгових умовах, і порядок їх обчислення

1. При обчисленні вислуги років для призначення пенсій, крім періодів військової служби, зазначених у підпунктах "а", "б", "в" пункту 2.3 Положення, на пільгових умовах зараховуються такі періоди дійсної військової служби у Збройних Силах СРСР (з урахуванням вимог додатка 1 до постанови Ради Міністрів СРСР від 15 грудня 1990 року N 1290 "Про вислугу років для призначення пенсій особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та допомогах цим військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу та їх сім'ям" та пунктів 2.4 - 2.6 Положення):

а) один місяць служби за три місяці:

у військових частинах, штабах та установах, які входили до складу діючої армії, у партизанських загонах і з'єднаннях у період бойових дій;

у військових частинах, штабах та установах, які не входили до складу діючої армії, але перебували в період Великої Вітчизняної війни у містах-героях: Одеса - з 10 серпня по 16 жовтня 1941 року, Ленінград - з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року, Севастополь - з 5 листопада 1941 року по 4 липня 1942 року і Волгоград - з 12 липня по 19 листопада 1942 року. За такими самими умовами зараховується до вислуги років на пенсію час безперервного перебування на лікуванні в лікувальних установах унаслідок поранень, контузій, каліцтв або захворювань, одержаних військовослужбовцями у відповідні періоди в містах-героях, зазначених у цьому абзаці;

час перебування військовослужбовців у період Великої Вітчизняної війни у змінному складі штрафних рот і батальйонів діючої армії у випадках, коли направлення в ці частини було пов'язане з перебуванням їх в оточенні, полоні або проживанням на тимчасово окупованій території, якщо вони не скоїли там злочину проти Батьківщини;

час участі в складі військових частин і підрозділів у бойових операціях з ліквідації націоналістичного підпілля (бандитизму) на території Української РСР, Білоруської РСР, Латвійської РСР, Литовської РСР і Естонської РСР у період з 1 січня 1944 року по 31 грудня 1951 року, а військовослужбовцям, які одержали в цих операціях поранення, контузії або каліцтва, - і час безперервного перебування на лікуванні в лікувальних закладах;

у складі 64 винищувального авіаційного корпусу, який брав участь у бойових діях, - у період з листопада 1950 року по липень 1953 року;

у військових частинах, штабах та установах, які перебували на території Угорщини в період бойових дій в цій країні, - з 24 жовтня по 10 листопада 1956 року, а військовослужбовцям, які одержали в зазначений період поранення, контузії або каліцтва, - і час безперервного перебування на лікуванні в лікувальних закладах;

у країнах, армії яких вели бойові дії або надавали воєнну допомогу іншим державам, - відрядженим у ці країни радянським військовим спеціалістам льотного складу незалежно від участі зазначених військовослужбовців у бойових діях, - у період з 1 січня 1961 року по 31 грудня 1982 року;

на території Республіки Афганістан, а також в інших країнах, які ведуть (вели) бойові дії, якщо військовослужбовці брали участь у цих діях (крім військовослужбовців, звільнених з дійсної військової служби або відряджених з цих країн за вчинення проступків, які дискредитують звання військовослужбовця), - з 1 грудня 1979 року і час безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні в лікувальних закладах унаслідок поранень, контузій, каліцтв або захворювань, отриманих у цих країнах;

б) один місяць служби за два місяці:

у період Великої Вітчизняної війни (пункт 2 цього додатка) у військових частинах, штабах та установах, які не входили до складу діючої армії (крім випадків, зазначених в абзацах третьому, п'ятому підпункту "а" цього пункту);

час перебування в полоні в період Великої Вітчизняної війни (з дотриманням умов, передбачених підпунктом "и" пункту 2.1 Положення);

у віддалених місцевостях СРСР, перелічених у пункті 4 цього додатка, - з термінів, зазначених у цьому пункті;

у країнах, армії яких вели бойові дії або надавали воєнну допомогу іншим державам, - відрядженим у ці країни радянським військовим спеціалістам (крім льотного складу) незалежно від участі зазначених військовослужбовців у бойових діях, - у період з 1 січня 1961 року по 31 грудня 1982 року;

у високогірних місцевостях СРСР на висоті 2500 метрів і більше над рівнем моря - з 1 січня 1976 року;

в) один місяць служби за півтора місяця:

в управліннях з'єднань підводних човнів (у тому числі учбових), що перебувають у строю, та з'єднань мінних тральщиків у період тралення бойових мін на посадах, визначених Міністром оборони СРСР, та на умовах, передбачених відповідно підпунктами "в" і "г" пункту 24 Положення, - з 22 січня 1952 року. Перелік посад управлінь з'єднань підводних човнів, що перебували у строю, та з'єднань тральщиків у період тралення бойових мін, служба в яких підлягає зарахуванню до вислуги років на пенсію на пільгових умовах, уведений в дію наказом Міністра оборони СРСР 1986 року N 02;

на посадах, виконання обов'язків на яких пов'язане із систематичним здійсненням стрибків з парашутом у повітрянодесантних військах, повітрянодесантних з'єднаннях КДБ СРСР, Військово-Повітряних Силах та авіації інших видів Збройних Сил СРСР, частинах спеціального призначення та військово-навчальних закладах, що готують офіцерів для повітрянодесантних військ, - з 1 жовтня 1967 року, а в десантно-штурмових з'єднаннях і частинах, розвідувальних десантних підрозділах (розвідувальних пунктах) Сухопутних військ і морської піхоти - з 14 березня 1980 року. При цьому служба на зазначених посадах зараховується до вислуги років на пільгових умовах у разі виконання ними річних норм стрибків з парашутом, визначених в "Инструкции о порядке применения постановления Совета Министров СССР от 14 марта 1980 г. N 231-65 "О льготах военнослужащим Советской Армии и Военно-Морского Флота, действительная военная служба которых связана с совершением прыжков с парашютом" при исчислении выслуги лет на пенсию", яка введена в дію наказом Міністра оборони СРСР від 2 квітня 1980 року N 056;

у віддалених місцевостях СРСР, перелічених у пункті 4 цього додатка, - зі строків, зазначених у цьому пункті;

у складі експедицій особливого призначення з проведення кораблів і суден Північним морським шляхом за час перебування у Мурманській області, переходу в порти призначення та повернення до місця постійної служби після закінчення експедиції - з 22 жовтня 1971 року;

у високогірних місцевостях СРСР на висоті 1500 метрів і більше над рівнем моря (крім служби, зазначеної в абзаці шостому підпункту "б" цього пункту), - з 1 квітня 1973 року;

у високогірних місцевостях СРСР на висоті від 1000 до 1500 метрів над рівнем моря, а у виняткових випадках і нижче - за Переліком військових частин, підрозділів та установ, затвердженим наказом Міністра оборони СРСР 1988 р. N 0290, - з 1 січня 1988 року;

у військових частинах залізничних і внутрішніх військ, зайнятих на будівництві та обслуговуванні (у період будівництва) Байкало-Амурської залізничної магістралі та залізничної лінії БАМ-Тинда-Беркакіт, - з 8 липня 1974 року;

у військових частинах залізничних військ, зайнятих на будівництві комплексу підприємств будівельної індустрії Байкало-Амурської залізничної магістралі на станції Шимановська, - з 10 березня 1975 року;

у військових частинах та військово-будівельних загонах, які належали до Міністерства зв'язку СРСР та були зайняті на будівництві радіорелейної лінії зв'язку уздовж траси Байкало-Амурської залізничної магістралі, - з 29 липня 1976 року;

у військових частинах залізничних військ, зайнятих на будівництві дільниці залізничної лінії Сургут-Уренгой на території Ханти-Мансійського автономного округу Тюменської області, - з 4 липня 1977 року;

у військових частинах, з'єднаннях, на підприємствах і в організаціях Міністерства оборони СРСР, зайнятих на будівництві Байкало-Амурської залізничної магістралі, - з 23 серпня 1979 року;

в укріплених районах військовослужбовцям, які несли бойове чергування у спорудах оборонних позицій у складі бойової обслуги, - з 1 січня 1980 року;

у дорожньо-будівельних частинах і частинах їх забезпечення, зайнятих на будівництві та реконструкції автомобільних шляхів у Нечорноземній зоні колишньої РРФСР, - з 1 квітня 1988 року;

у з'єднаннях, військових частинах і підрозділах, які виконують завдання з охорони громадського порядку та забезпечення державної безпеки за надзвичайних обставин, пов'язаних з масовими антигромадськими проявами, - у періоди, визначені Міністром оборони СРСР;

на території Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменія та Республіки Грузія (крім місцевостей, зазначених в абзаці шостому підпункту "б", абзацах сьомому та восьмому підпункту "в" цього пункту) - з 1 січня 1991 року;

у підрозділах спеціального призначення внутрішніх військ та органів внутрішніх справ - з 1 січня 1991 року за переліками підрозділів, посад і на умовах, визначених Міністром внутрішніх справ СРСР.

2. Зарахування окремих періодів служби військовослужбовців до вислуги років на пенсію на пільгових умовах (пункт 1 цього додатка) провадиться з урахуванням нижчезазначеного:

а) на пільгових умовах, установлених за службу на льотній роботі (підпункти "б" і "в" пункту 1 цього додатка), зараховується служба на посадах льотного складу, визначених Міністром оборони СРСР, в авіаційних частинах, з'єднаннях, об'єднаннях і штабах Військово-Повітряних Сил та авіації інших видів Збройних Сил СРСР, в авіаційних військово-навчальних закладах, науково-дослідних та науково-випробних організаціях, у військових представництвах ПС на промислових підприємствах. Водночас служба на зазначених посадах зараховується до вислуги років на пільгових умовах тим військовослужбовцям, які мають наліт годин на літаках (вертольотах): до 1 січня 1960 року - не менше 25 годин на рік, з 1 січня 1960 року - не менше встановленої річної норми нальоту годин.

Військовослужбовцям, які мають змішаний наліт протягом календарного року, тобто виконували льотну роботу навперемінно на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами та на літаках з поршневими двигунами, цей календарний рік служби зараховується до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом "б" пункту 1 цього додатка, якщо вони мають наліт годин на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами не менше встановленої річної норми, а до 1 січня 1960 року - не менше 25 годин на рік. При меншому нальоті годин на літаках з реактивними або турбогвинтовими двигунами фактичний наліт годин зазначених військовослужбовців на цих літаках уключається в їх наліт годин на літаках з поршневими двигунами і за умови виконання річної норми нальоту даний календарний рік служби зараховується їм до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом "в" пункту 1 цього додатка;

б) служба у віддалених і високогірних місцевостях СРСР зараховується до вислуги років на відповідних пільгових умовах (підпункти "б" і "в" пункту 1 цього додатка) з дня прибуття військовослужбовців у віддалені або високогірні місцевості до дня вибуття з цих місцевостей включно.

Днем прибуття у віддалену або високогірну місцевість вважається: для військовослужбовців, які прибули в окремому порядку, - день зарахування у списки особового складу наказом командира військової частини. Для військовослужбовців, які прибули у складі військової частини (підрозділу), - день прибуття частини (підрозділу) у пункт дислокації у віддаленій або високогірній місцевості, оголошений наказом командира військової частини.

Днем вибуття з віддаленої або високогірної місцевості вважається: для військовослужбовців, які вибули в окремому порядку, - день виключення зі списків особового складу наказом командира військової частини.

Для військовослужбовців, які вибули в складі військової частини (підрозділу), - день вибуття частини (підрозділу) з пункту постійної дислокації у віддаленій або високогірній місцевості, оголошений наказом командира військової частини.

Якщо військовослужбовець переміщується до нового місця служби з однієї віддаленої або високогірної місцевості в іншу, для яких установлені різні умови зарахування служби до вислуги років на пільгових умовах, час перебування в дорозі зараховується до вислуги років з розрахунку один місяць служби за півтора місяця;

в) служба в управліннях з'єднань підводних човнів, які перебувають у строю, на відповідних посадах, визначених Міністром оборони СРСР, - з 1 січня 1983 року зараховується до вислуги років на пільгових умовах, передбачених підпунктом "в" пункту 1 цього додатка, якщо стаж плавання військовослужбовця на підводних човнах становить не менше 60 ходових днів за рік, а до 1 січня 1983 року - незалежно від стажу плавання;

г) до вислуги років на пенсію не зараховуються періоди:

перебування у військових частинах як вихованців та юнг, а також навчання у військових ліцеях, у суворовських військових, нахімовському військово-морському та військово-музичному училищах, у військових підготовчих (спеціальних) школах та училищах, перебування у військових частинах як вихованців та юнг;

проживання на тимчасово окупованій території, перебування у змінному складі штрафних рот і батальйонів;

роботи у воєнізованих установах та організаціях, працівники яких уважалися такими, що перебувають у лавах Робітничо-селянської Червоної Армії, але військовослужбовцями не були;

ґ) на пільгових умовах, передбачених підпунктом "а" пункту 1 цього додатка зараховується до вислуги років для призначення пенсій служба військовослужбовців у військових частинах, штабах та установах, які належали згідно з відповідними переліками (підпункт "в" пункту 3 цього додатка) до складу діючої армії, у межах таких періодів:

на Китайській Східній залізниці - з 15 липня по 31 грудня 1929 року; біля озера Хасан - з 29 липня по 11 серпня 1938 року; на річці Халхін-Гол - з 11 травня по 16 вересня 1939 року;

при возз'єднанні з СРСР Західної України та Західної Білорусії - з 17 по 28 вересня 1939 року;

під час війни з Фінляндією - з 30 листопада 1939 року по 13 березня 1940 року;

під час Великої Вітчизняної війни: з фашистською Німеччиною та її союзниками - з 22 червня 1941 року по 9 (11) травня 1945 року, з імперіалістичною Японією - з 9 серпня по 3 вересня 1945 року.

3. Обчислення вислуги років для призначення пенсії провадиться за послужним списком з особової справи військовослужбовця.

Основними документами, що підтверджують окремі періоди військової служби, які підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах, крім перелічених у пункті 2.9 Положення, є:

а) довідки архівних та військово-лікувальних закладів;

б) довідки штабів партизанського руху періоду Великої Вітчизняної війни або партійних архівів крайових та обласних комітетів КПРС або ЦК компартій союзних республік;

в) переліки: військових частин, з'єднань, армій, фронтів, флотів і флотилій Радянської Армії та Військово-Морського флоту, іноземних формувань на території СРСР, штабів партизанського руху та представництв цих штабів при військових радах напрямів, фронтів та армій, які належали до складу діючої армії в періоди Великої Вітчизняної війни, війни з Фінляндією у 1939 - 1940 роках, бойових дій при возз'єднанні з СРСР Західної України та Західної Білорусії у 1939 році, боїв на річці Халхін-Гол у 1939 році та біля озера Хасан у 1938 році; армійських управлінь, з'єднань, частин та тилових установ, що перебували на території Угорщини в період бойових дій у 1956 році, і з'єднань та частин Радянської Армії, які перебували у 1950 - 1953 роках у спецвідрядженні в складі 64 винищувального авіаційного корпусу; країн для пільгового обчислення вислуги років на пенсію військовослужбовцям, які перебували в спеціальних урядових відрядженнях і брали участь у бойових діях у Китаї, Іспанії, Югославії, Греції та Кореї;

г) переліки посад льотного складу, посад в управліннях з'єднань підводних човнів та з'єднань тральщиків, служба в яких підлягає заліку до вислуги років на пільгових умовах, що були введені в дію наказами Міністра оборони СРСР;

ґ) листи обліку: льотної роботи військовослужбовців льотного складу, стажу плавання військовослужбовців Військово-Морського Флоту, виконання стрибків з парашутом військовослужбовців повітрянодесантних військ, служба яких пов'язана з систематичним виконанням стрибків з парашутом, роботи водолазів під водою;

д) витяги з наказів командирів військових частин або повідомлення військових частин, управлінь (відділів) кадрів або організаційно-мобілізаційних управлінь (відділів) відповідних штабів про час проходження військовослужбовцями служби у віддалених та високогірних місцевостях СРСР та держав СНД;

е) довідки управлінь (відділів) кадрів органів державної безпеки та органів внутрішніх справ держав СНД, кадрових органів КДБ та Військово-Морських Сил СРСР про службу в цих органах, яка підлягає зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах;

є) довідки управлінь (відділів) кадрів прикордонних військ держав СНД про службу на прикордонних кораблях, катерах і суднах, що відбували службу з охорони державного кордону СРСР, на заставах, у комендатурах і прирівняних до них підрозділах прикордонних військ, яка підлягає зарахуванню до вислуги років на пільгових умовах;

ж) перелік військових частин і з'єднань внутрішніх військ, які належали до складу діючої армії в період Великої Вітчизняної війни, довідки Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації або військово-мобілізаційного управління СРСР про входження зазначених частин та з'єднань до складу діючої армії.

4. Перелік віддалених місцевостей СРСР, у яких служба осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової та строкової служби зараховується до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах:

а) віддалені місцевості СРСР, у яких служба зараховується до вислуги років на пільгових умовах, - один місяць служби за два місяці:

на Курильських островах та островах Берингового моря - з 14 вересня 1945 року;

на островах Охотського моря та острові Моржовець - з 25 червня 1949 року;

на островах Північного Льодовитого океану - з 30 серпня 1954 року;

в Архангельській області - в місцевостях Ненецького автономного округу на північ від Полярного кола - з 25 червня 1949 року;

у Комі АРСР - у місцевостях на північ від Полярного кола - з 25 червня 1949 року;

у Тюменській області - у місцевостях Ямало-Ненецького автономного округу на північ від Полярного кола; у місті Салехард з територією, яка розташовани в адміністративному підпорядкуванні Салехардської міської Ради народних депутатів, - з 25 червня 1949 року;

у Красноярському краї - у Таймирському (Долгано-Ненецькому) автономному окрузі; у місцевостях Евенкійського автономного округу та Туруханського району на північ від Полярного кола - з 25 червня 1949 року;

в Якутській АРСР - у місцевостях на північ від Полярного кола - з 25 червня 1949 року;

у Магаданській області - у Чукотському автономному окрузі та на території Північно-Евенкійського району, який раніше входив до складу Коряцького автономного округу Камчатської області, - з 14 вересня 1945 року; а на іншій території Магаданської області - з 25 червня 1949 року;

у Камчатській області - з 14 вересня 1945 року;

у Хабаровському краї - в Охотському, Аяно-Майському та Тугуро-Чумиканському районах - з 25 червня 1949 року;

б) віддалені місцевості СРСР, у яких служба зараховується до вислуги років на пільгових умовах, - один місяць служби за півтора місяця;

у Мурманській області - з 25 червня 1949 року, а в місті Мурманськ - з 30 квітня 1951 року;

у Карельській АРСР - у Біломорському, Калевальському, Кемському, Костомукшському (Костомукшський район виділений зі складу Калевальського району), Лоухському, Медвеж'єгорському, Муєзерському, Сегежському та Суоярвському районах - з 1 січня 1988 року;

в Арахангельскій області - у Виноградовському, Лешуконському, Мезенському, Новодвінському (Новодвінський район виділений зі складу Приморського району), Пінежському, Онежському, Плесецькому, Приморському, Соловецькому (Соловецький район виділений зі складу Приморського району) та Холмогорському районах, у містах Архангельськ, Онега, Сєвєродвінськ з територією, яка перебуває в адміністративному підпорядкуванні Сєвєродвінської міської ради народних депутатів, у місцевостях Ненецького автономного округу на південь від Полярного кола - з 1 січня 1988 року;

у Комі АРСР (крім місцевостей, зазначених у розділі 1 цього переліку) - з 7 серпня 1969 року, а в Ханти-Мансійському автономному окрузі - з 1 січня 1988 року;

в Алтайському краї - в Онгудайському, Улаганському, Усть-Канському, Усть-Коксинському та Шебалинському районах Гірсько-Алтайської автономної області - з 1 січня 1988 року;

у Томській області - в Александровському, Бакчарському, Верхньокетському, Каргасокському, Колпашевському, Кривошеїнському, Молчановському, Парабельському, Тегульдетському та Чаїнському районах, у містах Колпашево та Стрежевий, у селищі Ітака Томського району - з 1 січня 1988 року;

у Красноярському краї - у місцевостях Евенкійського автономного округу та Туруханського району, розташованих на південь від Полярного кола, у Північно-Єнісейському районі - з 7 серпня 1969 року, а в Богучанському, Єнісейському, Кежемському та Мотигінському районах, у містах Єнісейськ та Лісосибірськ з територією, що перебуває в адміністративному підпорядкуванні Лісосибірської міської ради народних депутатів, - з 1 січня 1988 року;

у Тувинській АРСР - з 1 січня 1988 року;

в Іркутській області - у Катаганському районі - з 7 серпня 1969 року, а на решті території області - з 1 січня 1985 року;

в Якутській АРСР (крім місцевостей, зазначених у розділі 1 цього переліку) - з 7 серпня 1969 року;

у Бурятській АРСР, Читинській та Амурській областях - з 1 січня 1985 року;

у Приморському краї - на території Тернейського району на північ від ріки Самарга з 25 червня 1949 року, а на решті території краю - з 1 січня 1985 року;

у Хабаровському краї - у Ванінському, Ніколаєвському, Совєтсько-Гаванському та Ульчському районах, у містах Ніколаєвськ-на-Амурі та Совєтська Гавань - з 25 червня 1949 року, а на решті території краю - з 1 січня 1985 року;

у Сахалінській області - на острові Сахалін - з 14 вересня 1945 року, а на острові Монерон - з 1 листопада 1980 року;

в Абхазькій АРСР - у селищі Абанагдарі Гульріпшського району - з 1 січня 1988 року;

в Азербайджанській РСР - у Нахічеванській АРСР; селищах Гюздек, Перекішкюль та Ситалчай Апшеронського району, місті Астар та селищі Тангеруда Астарінського району, місті Пришиб Джалілабадського району, селищі Ханлик Кубатлінського району, місті Кюрдамір Кюрдамірського району, місті Масалли, селищі Кизилагадзе Масаллинського району, селищі Банкі Нефтечалинського району, місті Фізулі Фізулінського району - з 1 січня 1988 року;

у Казахській РСР - у місті Ленінськ з територією, яка розташована в адміністративному підпорядкуванні Ленінської міської ради народних депутатів, - з 1 січня 1988 року;

в Актюбінській області - у Байганинському та Мугоджарському районах - з 1 січня 1988 року;

в Алма-Атинській області - у Джамбульському, Ілійському, Кегенському, Наринкольському, Талгарському, Уйгурському та Енбекшиказахському районах - з 1 січня 1985 року, а на решті території області (за винятком міста Алма-Ати) - з 1 січня 1988 року;

у Східно-Казахській області - у Зайсанському, Катон-Карагайському, Курчумському, Маркакольському та Тарбагатайському районах - з 1 січня 1985 року;

у Гур'євській області - у Махамбетському районі (до складу Махамбетського району входить територія колишнього Баликшинського району) - з 1 січня 1985 року, а на решті території області - з 1 січня 1988 року;

у Джамбульській області - у Курдайському (до складу Курдайського району входить територія колишнього Красногорського району), Мойінкумському районах та в місті Жанатас - з 1 січня 1985 року, а в Талаському, Свердловському та Чуйському районах - з 1 січня 1988 року;

у Джезказганській області - в Агадирському та Джездинському районах, місті Каражалі та селищі Жайремі Джезказганської міської ради народних депутатів - з 1 січня 1985 року, а на решті території області - з 1 січня 1988 року;

у Карагандинській області - у Мічуринському та Каркаралинському районах - з 1 січня 1985 року, а в Єгіндибулакському та Нуринському районах - з 1 січня 1988 року;

у Кзил-Ординській області - у Чиілійському районі - з 1 січня 1985 року, а на решті території області - з 1 січня 1988 року;

у Кокчетавській області - у Володарському районі - з 1 січня 1985 року;

у Мангістауській області - в Єралієвському районі, містах Новий Узень, Форт-Шевченко та Шевченко (Єралієвський район, міста Новий Узень, Форт-Шевченко та Шевченко раніше входили до складу Мангишлакської області, а потім - до складу Гур'євської області) - з 1 січня 1985 року, а в Бейнеуському та Мангістауському районах - з 1 січня 1988 року;

у Павлодарській області - у Майському районі - з 1 січня 1988 року;

у Семипалатинській області - в Аксуатському, Аягузькому, Жарминському, Маканчинському, Чубартауському районах та місті Аягуз - з 1 січня 1985 року, а в Абайському, Бескарагайському, Жанасемейському (за винятком міста Семипалатинськ) і Таскескенському районах - з 1 січня 1988 року;

у Талди-Курганській області - в Алакульському, Андрієвському, Бурлютобинському, Гвардійському (до складу Гвардійського району входить територія Кербулакського району), Капальському, Кіровському, Саркандському, Талди-Курганському (за винятком міста Талди-Курган), Панфіловському районах і в місті Текєлі - з 1 січня 1985 року;

у Тургайській області - у Державінському та Жаксинському районах (Державінський і Жаксинський райони входили також до складу Целіноградської області) - з 1 січня 1985 року, а в місті Аркалик (місто Аркалик належало також до Кустанайської області) - з 1 січня 1988 року;

в Уральській області - у Джангалинському, Тайпакському та Урдинському районах - з 1 січня 1988 року;

у Целіноградській області - у Селетинському та Вишневському районах - з 1 січня 1985 року, а в Кургальджинському (до складу Кургальджинського району раніше входила частина території Тенгізького району Карагандинської області) та Целіноградському районах (за винятком міста Целіноград) - з 1 січня 1988 року;

у Чимкентській області - у Сузакському, Сариагачському районах і в місті Туркестан - з 1 січня 1985 року, а в місті Сариагач - з 1 січня 1988 року;

у Киргизькій РСР - в Ак-Суйському, Ат-Башинському та Джеті-Огузькому районах Іссик-Кульської області, Алайському та Совєтському районах Ошської області - з 1 січня 1985 року, а в Тогуз-Тороуському (Ат-Башинський район Іссик-Кульської області та Тогуз-Тороуський район Ошської області раніше входили до складу Наринської області) районі Ошської області, Московському та Панфіловському районах - з 1 січня 1988 року;

у Таджицькій РСР - у Гірсько-Бадахшанській автономній області, у Дангаринському, Ленінградському, Московському та Пархарському районах Кулябської області, у Джилікульському, Кабодієнському, Кумсангірському, Пянджському, Шаартузькому та Яванському районах Курган-Тюбинської області (Дангаринський, Ленінградський, Московський і Пархарський райони Кулябської області, Джилікульський, Кабодненський, Кумсангирський, Пянджський, Шаартузький та Яванський райони Курган-Тюбинської області входили також до складу Хатлонської області), у селищі Табошар Чкаловської міської ради народних депутатів Ленінабадської області, у селищі Пастакон Нурекської міської ради народних депутатів - з 1 січня 1985 року, а на решті території республіки (за винятком міста Душанбе) - з 1 січня 1988 року;

у Туркменській РСР - у Марійській області, у Керкинському та Чаршангинському районах, місті Керки та селищі Нефтезаводськ Чарджоуської міської ради народних депутатів Чарджоуської області, в Ашгабатському, Бахарденському, Геок-Тепинському, Каахкинському, Казанджикському, Кізил-Арватському, Кізил-Атрекському, Красноводському, Серахському та Тедженському районах (Ашгабадський район, включаючи територію колишнього Гяурського району, Бахарденський, Геок-Тепинський, Каахкинський, Серахський і Тедженський райони раніше входили до складу Ашгабатської області; Казанджикський, Красноводський, Кізил-Арватський райони, уключаючи територію Кара-Калинського району, і Кізил-Атрекський район, уключаючи територію Гасан-Кулійського району, раніше входили до складу Красноводської області, а Достлукський район - до складу Чарджоуської області), містах Кізил-Арват, Красноводськ, Небіт-Даз, Теджен та Челекен - з 1 січня 1985 року, а на решті території республіки (за винятком міста Ашгабат) - з 1 січня 1988 року;

в Узбецькій РСР - у місті Караулбазар Каганського району Бухарської області, у місті Мубарек Кашкадар'їнської області, у Каттакурганському та Совєтабадському районах Самаркандської області, у містах Зарафшан та Учкудук, селищі Басапан Зарафшанської міської ради народних депутатів і Кокпатас Учкудукської міської ради народних депутатів (міста Зарафшан та Учкудук раніше входили до складу Навоїнської області, а потім - до Самаркандської області) Бухарської області, в Ангорському, Гагарінському, Джаркурганському, Термезькому та Шерабадському районах, місті Термез Сурхардар'їнської області - з 1 січня 1985 року, а на решті території республіки (за винятком міста Ташкент) - з 1 січня 1988 року;

на островах Аральського, а також Каспійського морів, які розташовані в адміністративному підпорядкуванні Казахської РСР, Туркменської РСР та Азербайджанської РСР, - з 1 січня 1988 року.

Військовослужбовці, які проходили службу в містах обласного або республіканського підпорядкування, що розташовані на території відповідних районів, зазначених у переліку, користуються правом на пільгове обчислення вислуги років на пенсію на загальних підставах (крім винятків, передбачених у Переліку).

5. Перелік місцевостей СРСР, у яких прикордонна служба до 1 січня 1976 року зараховується особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам і військовослужбовцям надстрокової служби до вислуги років для призначення пенсій на пільгових умовах, - один місяць служби за півтора місяця:

застави, комендатури та прирівняні до них підрозділи прикордонних військ (прикордонні пости, пости технічного нагляду, контрольні радіостанції та контрольно-перепускні пункти), що розташовувалися на державному кордоні СРСР на північ від Полярного кола, у Туркменській РСР, на узбережжі Японського моря від міста Находка і далі на північ узбережжям Татарської протоки та Охотського моря, у Чукотському автономному окрузі, Камчатській і Сахалінській областях, а також у високогірних районах на висоті 1500 та більше метрів над рівнем моря на державному кордоні СРСР у Грузинській РСР, Вірменській РСР, Азербайджанській РСР, Таджицькій РСР, Киргизькій РСР, Казахській РСР, Бурятській АРСР, Тувинській АРСР, Гірсько-Алтайській автономній області та Читинській області.

Прикордонні морські кораблі та катери, які несли службу на Баренцовому, Японському, Охотському, Беринговому морях та на Тихому океані.

Якщо в деяких із зазначених місцевостей після 14 вересня 1945 року встановлені більш пільгові умови зарахування служби, прикордонна служба в них з відповідних строків зараховується на таких, більш пільгових умовах.

6. Перелік місцевостей та установ, у яких служба осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ до 1 січня 1970 року зараховується до вислуги років для призначення їм пенсії на пільгових умовах:

а) місцевості та установи, у яких служба до 1 січня 1970 року зараховується до вислуги років на пільгових умовах, - один місяць служби за два місяці:

у Камчатській області, на території Північно-Евенського району Магаданської області, що раніше входила до складу Корякського автономного округу Камчатської області, у Чукотському автономному окрузі Магаданської області, на Курильських островах, на островах Берингового моря - з 14 вересня 1945 року;

на узбережжі Північного Льодовитого океану від Чукотського півострова до півострова Канін включно з південним кордоном вздовж Полярного кола, у місті Салехард Ямало-Ненецького автономного округу Тюменської області та на території, яка розташована в адміністративному підпорядкуванні Салехардської міської ради народних депутатів, в Охотському, Аяно-Майському та Тугуро-Чумиканському районах Хабаровського краю та на острові Моржовець - з 25 червня 1949 року (крім міліції);

у системі Дальбуду Міністерства внутрішніх справ СРСР - у період з 29 жовтня 1945 року (у бухті Ваніно - з 17 лютого 1947 року) і до 18 березня 1953 року, а для осіб начальницького та рядового складу Дальбуду, які продовжували службу в системі Міністерства кольорової металургії СРСР, - до звільнення з кадрів Міністерства внутрішніх справ СРСР, але не пізніше ніж до 31 грудня 1954 року;

у Магаданській області (за винятком Чукотського автономного округу та території Північно-Евенського району, яка раніше входила до складу Корякського автономного округу Камчатської області) - з 17 грудня 1953 року;

у Печорському вугільному басейні та на Ухтинському комбінаті в період з 30 грудня 1945 року до таких строків: на території, що належала до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей, - до 1 січня 1970 року (пізніше зазначеної дати тільки на території, розташованій на північ від Полярного кола); на території, яка не належить до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей, - до дня припинення дії пільг, але не довше ніж до 1 липня 1959 року;

на будівництві та експлуатації Північно-Печорської залізничної магістралі - у період з 29 квітня 1946 року до таких строків: на території, яка належить до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей, - до дня припинення дії пільг, але не довше ніж до 1 січня 1970 року (пізніше зазначеної дати тільки на території, розташованій на північ від Полярного кола); на території, яка не належить до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей, - до дня припинення дії пільг, але не довше ніж до 1 липня 1959 року;

на Норильському комбінаті - з 1 червня 1946 року;

на будівництві N 501 і в Північному управлінні залізничного будівництва Головного управління залізничного будівництва - у період з 22 квітня 1947 року до 18 березня 1953 року, а для осіб начальницького та рядового складу, які продовжували працювати на будівництві N 501 і в Північному управлінні залізничного будівництва Головного управління залізничного будівництва, - до дня звільнення з кадрів Міністерства внутрішніх справ СРСР, але не довше ніж до 31 грудня 1954 року;

на будівництві N 503 - у період з 14 квітня 1948 року до 18 березня 1953 року; а для осіб начальницького та рядового складу, які продовжували працювати на будівництві N 503, - до дня звільнення з кадрів Міністерства внутрішніх справ СРСР, але не довше ніж до 31 грудня 1954 року;

б) місцевості, у яких служба до 1 січня 1970 року зараховується до вислуги років на пільгових умовах, - один місяць служби за півтора місяця:

на острові Сахалін - з 14 вересня 1945 року;

на території Тернейського району Приморського краю на північ від ріки Самарга, у Ванінському, Ніколаєвському, Совєтсько-Гаванському та Ульчському районах, у містах Ніколаєвськ-на-Амурі та Совєтська Гавань Хабаровського краю, у Мурманській області (крім територіальної міліції) - з 25 червня 1949 року, а в місті Мурманськ - з 30 квітня 1951 року.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 18.01.2010 р. N 10)

 

РОЗРАХУНОК
вислуги років військовослужбовця на пенсію

_______________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)

 

 
М. П. 

Начальник відділу 

____________
(підпис) 

__________________
(прізвище та ініціали) 

  

Розрахунок склав 

____________
(підпис) 

__________________
(прізвище та ініціали) 

"___" ____________ 20__ р. 

  

  

 

РОЗРАХУНОК
загального страхового стажу (в календарному обчисленні) на пенсію за вислугу років

__________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)

 

 
М. П. 

Начальник відділу 

____________
(підпис) 

__________________
(прізвище та ініціали) 

  

Розрахунок склав 

____________
(підпис) 

__________________
(прізвище та ініціали) 

"___" ____________ 20__ р. 

  

  

 

Зразок

КНИГА
обліку пенсійних документів

N з/п 

Вх. N у книзі обліку звернень громадян 

Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця, а якщо за пенсією чи допомогою звернулися члени сім'ї, - також прізвища, імена і по-батькові цих членів сім'ї 

Від кого одержані документи.
Документи на пенсію з витягом з наказу про виключення військовослужбовців зі списків особового складу Збройних Сил 

Дата надходження документів або донесення РВК про відсутність членів сім'ї, які мають право на пенсію  

Коли і яке прийнято рішення 

Відмітка про пересилання документів у інші комісаріати 

  

489 

Капітан Марчук Петро Миколайович 

Подані особисто 

15.12.2007 

Призначена пенсія по інвалідності 20.02.2008 (пенсійна справа у Пенсійному фонді N 33) 

  

497 

Лейтенант Ткач Іван Петрович,
дружина Ткач Тетяна Олексіївна 

Гадячський РВК 

18.12.2007 

Відмовлено в пенсії
22.12.2007 

  

523 

Ст. лейтенант Крас Ігор Ярославович,
дружина Крас Наталія Вадимівна 

Наказ поступив 1.12.2006
Копія напр. до Янівського РВК 05.12.2006 

30.12.2007 

Встановлено, що дружина уклала другий шлюб, а інших членів сім'ї немає 

  

 

АЛФАВІТНА КАРТКА

     1. _________________________________________________________________________________
                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця) 

     2. Пенсія призначена або відмовлено в пенсії:

за вислугою років, по інвалідності, у разі втрати годувальника - батькам, дружині (чоловіку), дітям, братам, сестрам і онукам (підкреслити і вказати прізвище, ім'я та по батькові одержувача пенсії з числа членів сім'ї військовослужбовця) _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

    3. Відмітки про припинення або поновлення виплати пенсії, про пересилку або надходження пенсійної справи (облікової картки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Зразок

СПИСОК
військовослужбовців, які стали інвалідами при виконанні обов'язків військової служби у складі українських миротворчих контингентів

N з/п 

Прізвище, ім'я,
по батькові
військовослужбовця 

Дата поранення, контузії, травми або каліцтва 

Домашня адреса 

Група інвалідності 

Строк інвалідності 

Дата зміни групи інвалідності (протягом одного року) 

Розмір виплаченої страхової суми 

2  

3  

4  

6  

7  

Іванов Ігор Миколайович 

9 січня 2005 року 

Одеська обл.,
м. Болград,
вул. 25 Чапаївської дивізії, буд. 30,
кв. 14  

III група
з 15 липня 2005 року 

до 1 липня 2006 року 

Не змінювалась 

Не отримував 

 

Командир військової частини
(військовий комісар)  

(підпис) 

(прізвище, ініціали) 

         М. П. 

  

  

 

Зразок

СПИСОК
військовослужбовців, які загинули при виконанні обов'язків військової служби у складі українського миротворчого контингенту в Республіці Ірак

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця, військове звання 

Дата загибелі (смерті) 

Прізвище, ім'я,
по батькові отримувача пенсії 

Домашня адреса отримувача пенсії 

Члени сім'ї, яким призначена пенсія, та дата їх народження 

Розмір пенсії (грн.) 

Розмір страхової суми 

При-
мітка 

Бондаренко Олексій Вікторович капітан 

18 листопада 2003 року 

мати:
Бондаренко Надія Миколаївна
 
батько:
Бондаренко Віктор
Максимов. 

м. Запоріжжя,
вул. Нижня, 5
 
 
м. Запоріжжя,
вул. Нижня, 5 

мати: Бондаренко Надія Миколаївна
1944 р. н.

батько: Бондаренко Віктор Максимович
1938 р. н. 

550
 
 
 
 
559,9 

Не випла-
чувалась
 
 
 
Не випла-
чувалась 

 

 

Командир військової частини
(військовий комісар) 

(підпис)  

(прізвище, ініціали) 

        М. П. 

  

  

 

ЗАЯВА

           Прошу Вас виплатити мені одноразову грошову допомогу у зв'язку із загибеллю (смертю)
_____________________________________________________________________________________
                                             (указуються родинне відношення, військове звання, прізвище, ім'я
_____________________________________________________________________________________
                                                                           та по батькові військовослужбовця) 

          Виплату прошу здійснити через ____________________________________________________
         ________________________________________________________________________________
                                                                     (указуються назва та реквізити банку, номер рахунка)

         До заяви додаю такі документи (згідно з п. 4 Порядку виплати допомоги та підпунктом "а" пункту 4.9 Положення):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
"___" ____________ 20__ р.  

 
Підпис ____________ 

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 18.01.2010 р. N 10)

 

ЗАЯВА

        Прошу Вас виплатити мені одноразову грошову допомогу у зв'язку із
____________________________________________________________________________________
                                                    (указується підстава для виплати: каліцтво/інвалідність, зв'язок з
                                                         проходженням/виконанням обов'язків військової служби)
____________________________________________________________________________________

        Виплату прошу здійснити через ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                          (указуються назва та реквізити банку, номер рахунка)
____________________________________________________________________________________

        До заяви додаю такі документи (згідно з п. 5 Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, що сталися у 2006 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 року N 284, або п. 3 Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року N 499, та підпунктами "б" і "в" п. 4.9 Положення):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
"___" ____________ 20__ р. 

 
Підпис ____________ 

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 18.01.2010 р. N 10)

 

Штамп військової частини
(військового комісаріату)  

Директору Департаменту фінансів
Міністерства оборони України 

  

(особовий рахунок військової частини) 

         Відповідно до п. 7 Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року N 499 (п. 9 Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, що сталися у 2006 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 року N 284), подається висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги ___________________________,
                                                                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)
який отримав поранення, контузію, травму, каліцтво або визнаний інвалідом ____ групи в ______ році, до якого додаються документи.

Командування вважає, що ______________________________________________________________
                                                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові)
має право на отримання вказаної грошової допомоги в розмірі _____ місячного грошового забезпечення в сумі ______________________________
                                                                 (цифрами та словами)
__________________________________________ (______) грн.

Додаток:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

  

Командир військової частини
(військовий комісар) 

(підпис) 

(прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

  

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 18.01.2010 р. N 10)

 

Штамп військової частини
(військового комісаріату)  

Директору Департаменту фінансів
Міністерства оборони України 

  

(особовий рахунок військової частини) 

       Відповідно до п. 7 Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року N 499 (п. 9 Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, що сталися у 2006 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 року N 284), подається висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги членам сім'ї або утриманцям військовослужбовця ____________________________________________________________________,
                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)
який помер (загинув) під час виконання обов'язків військової служби.

          На підставі поданих документів командування вважає, що члени сім'ї або утриманці, а саме:
                 1. _____________________________________________
                                                         (прізвище, ім'я та по батькові) 

                2. _____________________________________________
                                                        (прізвище, ім'я та по батькові) 

мають право на одержання рівними частками вказаної грошової допомоги в розмірі десятирічного грошового забезпечення загиблого (померлого) військовослужбовця в сумі _____ грн. (_________
______________________________________________________________ грн).
                                                (цифрами та словами) 

Додаток:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

  

Командир військової частини
(військовий комісар) 

(підпис) 

(прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

  

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 18.01.2010 р. N 10)

 

Штамп військової частини
(військового комісаріату)  

Директору Департаменту фінансів
Міністерства оборони України 

ДОВІДКА

Про розмір грошового забезпечення _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)
за      останньою      посадою,      яку      він      займав      на      день      смерті
(звільнення/встановлення інвалідності/отримання каліцтва)
                                                            (залишити необхідне),
для виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року N 499 "Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб" або від 21 лютого 2007 року N 284 "Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, що сталися у 2006 році"

Види грошового забезпечення 

Розмір (грн.) 

оклад за військовим званням 

  

посадовий оклад 

  

відсоткова надбавка за вислугу років 

  

100-відсоткова надбавка 

  

Усього 

  

 

Командир військової частини
(військовий комісар) 

(підпис) 

(прізвище, ініціали) 

Начальник фінансово-економічної служби 

(підпис) 

(прізвище, ініціали) 

          М. П. 

  

  

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 18.01.2010 р. N 10)

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
командира військової частини _____

"___" ____________ 20__ р.  

N ______ 

Про виплату грошової допомоги
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)
отримав каліцтво / визнаний інвалідом ___ групи внаслідок
_____________________________________________________________________________________
                                                            (причина та зв'язок з виконанням обов'язків військової служби)
та має право на одноразову грошову допомогу в розмірі _____ місячного грошового забезпечення.

Відповідно до постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року N 499 "Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб" або від 21.02.2007 N 284 "Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, що сталися у 2006 році" та довідки МСЕК N _____ від ______, виданої __________________________ медико-соціальною експертною комісією,
НАКАЗУЮ:

1. Начальнику фінансово-економічної служби кошти, отримані для виплати одноразової грошової допомоги, перерахувати
_____________________________________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)
на рахунок N _______________________________ у відділенні __________________ банку в сумі ________________________ (______) грн.
         (цифрами та словами)

2. Начальнику фінансово-економічної служби повідомити ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)
про перерахування йому одноразової грошової допомоги.

3. Начальнику штабу надіслати витяг з цього наказу до органу, через який здійснюється фінансування цієї виплати.

  

Командир військової частини 

(підпис) 

(прізвище, ініціали) 

(додаток 14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 18.01.2010 р. N 10)

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
командира військової частини _____

"___" ____________ 20__ р. 

N ______ 

Про виплату грошової допомоги членам сім'ї (утриманцям) __________________________________
_______________________________________________________________________, який загинув
                                  (військове звання, прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)
(помер) унаслідок _____________________________________________________________________:
                                                                    (причина та зв'язок з виконанням обов'язків військової служби) 

        1. __________________________________________________________,
                                       (прізвище, ім'я та по батькові, родинний зв'язок) 

        2. ________________________________________________________, які
                                     (прізвище, ім'я та по батькові, родинний зв'язок) 

мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі десятирічного грошового забезпечення загиблого (померлого) військовослужбовця.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року N 499 "Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб" або від 21.02.2007 N 284 "Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців та інвалідності осіб, звільнених з військової служби, що сталися у 2006 році", свідоцтва про смерть N ______ від ____________, виданого _____________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (назва органу, який видав свідоцтво)
наказу командира в/ч ______ N _____ від ____________ про виключення із списків особового складу

НАКАЗУЮ:

      1. Начальнику фінансово-економічної служби кошти, отримані для виплати одноразової грошової допомоги, перерахувати

1) ___________________________________________________________________________________
                                                            (прізвище, ім'я та по батькові члена сім'ї або утриманця)
на рахунок N _______ у відділенні _______________ банку в сумі ______ грн.
(________________________________________________________________________________ грн.).
                                                                                         (цифрами та словами) 

2) ____________________________________________________ на рахунок N ______ у відділенні _________________________ банку в сумі ___ грн (________ грн).

       2. Начальнику фінансово-економічної служби повідомити _________________________________
та ________________________________ про перерахування їм належної частини одноразової грошової допомоги.

  

Командир військової частини
(військовий комісар)  

 
(підпис) 

 
(прізвище, ініціали) 

(додаток 15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 18.01.2010 р. N 10)

____________

Опрос