Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по заполнению форм государственных статистических наблюдений о лесохозяйственной деятельности N 3-лг "Лесохозяйственная деятельность" (годовая) и N 3-лг "Лесохозяйственная деятельность" (квартальная)

Госкомстат
Приказ, Инструкция от 20.10.2008 № 397
Утратил силу

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про лісогосподарську діяльність N 3-лг "Лісогосподарська діяльність" (річна) та N 3-лг "Лісогосподарська діяльність" (квартальна)

Наказ Державного комітету статистики України
від 20 жовтня 2008 року N 397

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 листопада 2008 р. за N 1076/15767

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 1 жовтня 2013 року N 291)

Додатково див. наказ
Державного комітету статистики України
від 5 серпня 2011 року N 196

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою вдосконалення державних статистичних спостережень у сфері лісогосподарської діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про лісогосподарську діяльність N 3-лг "Лісогосподарська діяльність" (річна) та N 3-лг "Лісогосподарська діяльність" (квартальна) (далі - Інструкція), що додається.

Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2009 року.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.) визначити необхідний тираж, підготувати і передати адміністративно-господарському департаменту оригінал Інструкції, затвердженої цим наказом, для виготовлення.

3. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І. Ю.) забезпечити фінансування послуг щодо виготовлення та доставки Інструкції, затвердженої цим наказом.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О. К.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою Інструкції, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

5. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію щодо заповнення форм державних статистичних спостережень N 3-лг (квартальна) та N 3-лг (річна) "Звіт про лісогосподарську діяльність", затверджену наказом Держкомстату від 28.09.2005 N 290, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13.10.2005 за N 1198/11478.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю. М.

 

Голова  

О. Г. Осауленко 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про лісогосподарську діяльність N 3-лг "Лісогосподарська діяльність" (річна) та N 3-лг "Лісогосподарська діяльність" (квартальна)

I. Загальні положення

1.1. Форми державних статистичних спостережень N 3-лг "Лісогосподарська діяльність" (річна) (далі - форма N 3-лг (річна)) та N 3-лг "Лісогосподарська діяльність" (квартальна) (далі - форма N 3-лг (квартальна)) подаються органу державної статистики за місцем виробничої діяльності респондента, якому надані в користування або власність ліси.

1.2. У формі N 3-лг (квартальна) дані відображаються наростаючим підсумком з початку року.

1.3. Форми N 3-лг (квартальна) та N 3-лг (річна) заповнюються на підставі даних первинної облікової документації, зокрема:

розділи 1 - 4 - лісорубних квитків, лісових квитків, актів огляду місць використання лісових ресурсів тощо;

розділ 5 - книг обліку лісових пожеж та порушень правил пожежної безпеки в лісах;

розділи 6, 8 та рядки 10100, 10200 довідки - лісопатологічних і санітарних обстежень насаджень, актів-нарядів виконаних робіт, відомостей інвентаризації осередків шкідників і хвороб лісу, книг обліку осередків шкідників, хвороб лісу і лісозахисних заходів, а також матеріалів детального та рекогносцирувального нагляду, лісовпорядкування і спеціальних обстежень;

розділ 7 - технічного приймання лісових культур. Лісові культури, створені з відхиленнями від проекту за сортиментом порід, густотою, технологією та агротехнікою, не включаються у звіт. Такі ділянки підлягають виправленню та повторному технічному прийманню;

рядки 10300 - 10500 довідки - книг обліку порушень лісового законодавства, або безпосередньо за фактами порушень лісового законодавства, що оформлені протоколами про адміністративне правопорушення.

1.4. Усі показники форми заповнюються цілим числом. За відсутності даних ставиться прочерк у відповідній графі.

II. Порядок заповнення форми N 3-лг (квартальна)

2.1. До рядка 100 "Обсяги продукції, робіт та послуг лісового господарства без ПДВ, гривень" уключаються продукція, роботи, послуги, обраховані у фактичних оптових цінах (тарифах) звітного періоду, без урахування ПДВ, зокрема:

2.1.1. Обсяги заготівлі лісових ресурсів (продукція лісозаготівель, деревні соки, живиця, природні смоли, матеріали для плетіння і декоративного використання, насіння, сіянці та саджанці дерев і чагарників тощо).

Для визначення вартості лісозаготівель застосовуються оптові ціни залежно від місця їх розміщення чи реалізації у звітному періоді, тобто за оптовими цінами франко-верхнього складу чи франко-нижнього складу. До ціни лісопродукції франко-верхнього складу включаються спилювання, розкряжування, трелювання та укладання деревини. У цінах на лісопродукцію франко-нижнього складу, крім вищенаведених витрат, ураховуються витрати на навантаження деревини в лісі, перевезення на нижній склад чи до вагона, розвантаження на нижньому складі або навантаження у вагони.

До обсягів продукції лісозаготівель не включаються вартість нетоварних нерозкряжованих хлистів (крім реалізованих споживачам) на всіх пунктах (франко), а також вартість ліквідної деревини, заготовленої іншими респондентами.

2.1.2. Витрати на роботи та послуги, пов'язані з веденням лісового господарства (лісокультурні роботи в лісовому фонді, охорона лісу від пожеж, боротьба зі шкідниками та хворобами лісу, створення захисних лісових насаджень, лісовпорядкування, проектно-пошукові роботи тощо).

Витрати на послуги, пов'язані з веденням лісового господарства, розрізняються за джерелами фінансування на:

а) профінансовані державою та виконані за рахунок інших джерел, не заборонених законом;

б) виконані за рахунок власних коштів респондентів.

Якщо витрати на послуги, пов'язані з веденням лісового господарства, у звітному періоді були профінансовані державою або виконувались за рахунок інших джерел, не заборонених законом, то їх обсяги відображаються лише в рядку 100.

Витрати на аналогічні лісогосподарські послуги, виконані за рахунок власних коштів респондентів, покриваються за рахунок виробничої собівартості лісозаготівель.

2.1.3. Надання послуг, пов'язаних з веденням лісового господарства, іншим лісокористувачам.

2.2. У рядку 110 відображаються тільки обсяги продукції лісозаготівель, обраховані в оптових цінах без ПДВ.

2.3. У рядку 200 відображаються обсяги заготовленої ліквідної деревини, уключаючи деревину, заготовлену під час проведення підготовчих робіт. При цьому деревина, заготовлена в лісах інших лісокористувачів, не враховується.

До ліквідної деревини належить деревина, що може бути використана з господарською метою.

До підготовчих робіт належать:

- розчищення в межах виділених лісових ділянок місць під лісові склади та їх упорядження;

- обладнання волоків, пасік, вирубування дерев і чагарників, які заважають безпечній роботі.

У рядку 210 "Рубки головного користування" відображається заготівля деревини в стиглих і перестійних деревостанах у порядку спеціального використання лісових ресурсів.

2.4. У рядку 300 "Лісоматеріали круглі" йдеться про лісоматеріали круглі різних порід, призначень, сортиментів.

У рядку 310 наводиться та частина лісоматеріалів круглих, яка може бути використана для виробництва пиломатеріалів і заготовок.

У рядках 311 - 314 відображаються відповідні дані за породами дерев.

У рядку 320 наводяться об'єми заготовлених лісоматеріалів круглих, які призначені для виробництва клеєної фанери і шпону.

До них належать:

- лісоматеріали для виробництва струганого шпону;

- лісоматеріали для лущіння.

У рядках 321 - 323 відображаються відповідні дані за породами дерев, а в рядку 330 - лісоматеріали круглі, призначені для виробництва струганого шпону.

У рядку 340 відображаються обсяги заготовлених лісоматеріалів круглих, які можуть бути використані для будівництва.

У рядку 350 відображається заготівля лісоматеріалів круглих для виробництва целюлози і деревної маси (баланси), з яких виділяються лісоматеріали хвойних порід (рядок 351).

2.5. У рядках 400 та 500 наводяться відповідно обсяги заготовленої дров'яної деревини для технологічних потреб та заготовлених дров для опалення.

2.6. Сума даних рядків 300, 400, 500 повинна бути меншою (за рахунок заготівлі ліквідного хворосту та хлистів, які не відображаються в сортиментній частині звіту) або дорівнювати даним рядка 200.

2.7. Показники довідки заповнюються тільки у звіті за січень - вересень.

У рядку 600 відображається загальна кількість невивезеної деревини, яка підлягає реалізації, незалежно від строків її заготівлі.

У рядку 601 відображається кількість невивезеної деревини від рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів.

У рядках 700 - 701 відображається весь залишок неочищених площ на 1 травня поточного року, у тому числі від суцільних рубок, до яких зарахований кінцевий прийом поступових рубок.

III. Порядок заповнення форми N 3-лг (річна)

3.1. Заповнення розділу 1 "Обсяги продукції лісового господарства"

3.1.1.Показники розділу 1 форми N 3-лг (річна) збігаються з показниками форми N 3-лг (квартальна). Тому для їх заповнення необхідно керуватися порядком заповнення статистичного спостереження за формою N 3-лг (квартальна).

3.2. Заповнення розділу 2 "Фактична рубка"

3.2.1. У графах 1, 5 розділу 2 наводиться площа фактичної рубки, у графах 2, 6 - загальна кількість заготовленої деревини, а в графах 3, 7 - у тому числі ліквідної.

До ділової деревини (графи 4, 8) належать усі лісоматеріали круглі, крім дров для опалення та дров'яної деревини для технологічних потреб.

3.2.2. У рядку 1110 відображаються поступові, вибіркові та комбіновані системи рубок головного користування, а в рядку 1111 - тільки кінцевий прийом поступових рубок.

До поступових рубок належать рубки, під час яких передбачається видалення деревостану за кілька прийомів.

До вибіркових рубок належать рубки, під час яких періодично вирубується частина стиглих і перестійних дерев, а лісова ділянка залишається постійно вкритою лісовою рослинністю.

До комбінованих рубок належать рубки, під час яких поєднуються елементи різних видів поступових і вибіркових систем рубок.

3.2.3. У рядку 1200 наводяться дані щодо рубок формування і оздоровлення лісів та інших заходів, пов'язаних з веденням лісового господарства.

У рядку 1210 відображається сума даних щодо рубок освітлення (рядок 1211), прочищення (р. 1212), проріджування (р. 1213) та прохідних рубок (р. 1214).

До інших видів рубок формування і оздоровлення лісів та інших заходів, пов'язаних із веденням лісового господарства (р. 1220), включаються вибіркові санітарні (р. 1221), суцільні санітарні (р. 1222), лісовідновні (р. 1223), переформування (р. 1224), реконструктивні (р. 1225), ландшафтні (р. 1226) рубки та інші заходи, пов'язані з веденням лісового господарства (розрубка квартальних просік та протипожежних розривів, догляд за підростом, ліквідація захаращеності тощо) (р. 1227).

До лісовідновних рубок належать комплексні рубки, які поєднують елементи рубок головного користування та рубок догляду для поновлення захисних, водоохоронних та інших корисних властивостей лісів, збереження біорізноманіття, підтримання і формування складної породної, ярусної і вікової структури деревостанів.

До рубок переформування належать комплексні рубки, спрямовані на поступове перетворення одновікових чистих у різновікові мішані багатоярусні лісові насадження.

До реконструктивних рубок належать рубки, що проводяться з метою заміни малоцінних і похідних молодняків на цільові та поєднуються із здійсненням заходів, пов'язаних із штучним відновленням лісів.

До ландшафтних рубок належать рубки, що проводяться з метою формування лісопаркових ландшафтів і підвищення їх естетичної, оздоровчої цінності та стійкості в рекреаційно-оздоровчих лісах, лісах, що мають історико-культурне призначення, а також у рекреаційних зонах національних природних та регіональних парків.

3.2.4. У рядку 1300 відображаються інші заходи, не пов'язані з веденням лісового господарства (розчищення земельних ділянок лісового фонду, укритих лісовою рослинністю у зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів, видобуванням корисних копалин, прокладанням кабелю та інших комунікацій, здійсненням інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства).

У графах 5, 6, 7, 8 відображаються обсяги заготівлі деревини та фактична площа рубок під час проведення підготовчих робіт.

Сума даних у графах 4 та 8 за рядком 1000 розділу 2 повинна дорівнювати: рядок 300 - (рядок 400 + рядок 500) розділу 1.

3.3. Заповнення розділу 3 "Відпуск деревини в порядку рубок головного користування за господарствами"

3.3.1. У рядку 3000 відображаються дані щодо розрахункової лісосіки.

3.3.2. У рядку 4000 відображаються обсяги освоєння розрахункової лісосіки.

3.3.3. У рядку 5000 наводяться обсяги фактично заготовленої деревини в порядку рубок головного користування.

3.4. Заповнення розділу 4 "Заготівля другорядних лісових матеріалів та продукції побічного лісового користування"

3.4.1. У розділі вказуються обсяги заготівель другорядних лісових матеріалів та побічного лісового користування (уключаючи спеціально створені для цього насадження), які здійснюються для потреб виробничої та комерційної діяльності в порядку спеціального використання лісових ресурсів і проводяться за плату на підставі лісорубного квитка, ордера або лісового квитка в межах відведених лісових ділянок.

3.4.2. У розділі не відображаються заготівля другорядних лісових ресурсів (лікарської сировини, ягід тощо) та здійснення користування (заготівля сіна, випасання худоби тощо) на сільськогосподарських угіддях, наданих для потреб лісового господарства.

3.5. Заповнення розділу 5 "Лісові пожежі"

У розділі відображаються всі пожежі, які сталися у звітному році у лісовому фонді, незалежно від виду, категорії, розміру площі та причин виникнення.

3.5.1. У рядках 7100, 7110, 7120, 7130 наводяться площі пожеж на лісових землях, що мали різні види розповсюдження.

Якщо при тій чи іншій пожежі мали місце різні види розповсюдження вогню, то площа, пройдена пожежами кожного виду, ураховується окремо і відображається у відповідному рядку звіту.

3.5.2. У рядку 7200 наводяться площі пожеж, що виникли на нелісових землях.

3.5.3. У рядках 7300, 7400 відображається кількість згорілого лісу на пні та заготовленої лісової продукції.

3.5.4. У рядку 7500 зазначається сума збитку, заподіяного пожежами лісовому господарству. Цей показник уключає вартість згорілого лісу на пні (р. 7510), вартість заготовленої лісової продукції (р. 7520), вартість робіт з відновлення лісу (р. 7530), вартість робіт з очищення території (р. 7540), витрати на гасіння лісових пожеж (р. 7550).

3.6. Заповнення розділу 6 "Загибель лісових насаджень"

3.6.1. У рядку 8000 зазначається загальна площа загиблих за звітний рік насаджень, уключаючи лісові культури. До загиблих належать насадження, які підлягають за своїм станом суцільній санітарній рубці.

3.6.2. У рядках 8010 та 8020 відображаються дані щодо загибелі лісових насаджень відповідно від пошкодження шкідливими комахами та від хвороб лісу.

3.6.3. У рядку 8030 наводиться площа насаджень, які загинули від впливу несприятливих погодних умов (засуха, морози, зміна рівня ґрунтових вод, бурелом, вітровал, сніголам тощо).

3.6.4. У рядках 8040 та 8050 відображається загибель лісових насаджень відповідно від лісових пожеж та з інших причин.

За наявності декількох причин загибелі насаджень площа наводиться за тією, унаслідок якої загинула найбільша кількість насаджень.

3.7. Заповнення розділу 7 "Проведення лісокультурних робіт"

3.7.1. У рядку 9300 відображаються роботи щодо відтворення лісів у лісовому фонді, які включають садіння і висівання лісу (рядок 9310) та його природне поновлення (рядок 9320). До садіння і висівання лісу належать також площі з лісовідновленням після суцільної реконструкції малоцінних насаджень. Посадка шелюги та інші попередні заходи для наступної посадки сюди не включаються.

У рядку 9320 наводиться площа, на якій природне поновлення лісу відбувається за наявності цінних деревних порід. Сюди належать також зруби, на яких створення лісових культур неможливе або недоцільне з технічних або економічних причин.

3.7.2. У рядках 9400 та 9500 наводяться площі, які переведені у вкриті лісовою рослинністю землі в лісовому фонді.

3.8. Заповнення розділу 8 "Наявність осередків шкідників і хвороб лісу"

3.8.1. У графі 1 відображається загальна площа насаджень, лісових культур і розсадників, яка вражена шкідниками і хворобами на початок року.

3.8.2. У графі 2 наводиться площа насаджень, які були вражені шкідниками і хворобами протягом звітного року.

3.8.3. У графі 3 відображається площа насаджень, на якій у звітному році ліквідовані осередки шкідників і хвороб лісу в результаті проведених заходів та під впливом природних факторів.

3.8.4. У графі 4 відображається площа осередків шкідників і хвороб лісу на кінець звітного року.

3.8.5. Дані графи 5 повинні бути меншими або дорівнювати даним графи 4.

У тих випадках, якщо одні й ті самі насадження заселені декількома видами шкідників чи уражені декількома видами хвороб, їхня площа наводиться тільки один раз - за переважним видом шкідника (хвороби).

3.8.6. У рядку 10100 довідки зазначається обсяг робіт, спрямованих на боротьбу зі шкідниками і хворобами лісу, які здійснюються шляхом використання хижих та паразитуючих комах (ентомофагів), застосування грибних, бактеріальних і вірусних препаратів, створення та розвішування штучних гнізд птахів, розселення і огороджування мурашників, створення реміз.

3.8.7. У рядку 10200 наводиться площа земель лісового фонду, оброблених хімічними препаратами. До хімічної обробки належать: обробка лісових насаджень наземною апаратурою та апаратурою із застосуванням авіації, профілактичні обприскування в розсадниках, боротьба з шкідниками лісу, що заселяють ґрунт, та інші види робіт.

3.8.8. У рядках 10300, 10400, 10500 відображаються відповідно дані про кількість випадків незаконних вирубувань дерев і чагарників, обсяги знищеної або пошкодженої деревини та заподіяна шкода лісу, які оформлені документально і матеріали щодо них передані до органів внутрішніх справ та прокуратури.

 

Директор департаменту статистики
сільського господарства та
навколишнього середовища
Держкомстату України
 

 
 
 
О. М. Прокопенко
 

Опрос