Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция о порядке учета медицинских бланков строгого учета

Министерство здравоохранения
Приказ, Инструкция от 07.10.2008 № 573
Утратил силу

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обліку медичних бланків суворого обліку

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 15 березня 2011 року N 144

Визнано протиправними та нечинними постановою Окружного адміністративного
 суду міста Києва від 1 грудня 2010 року у справі N 2а-5748/10/2670
,
залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду
 від 30 червня 2011 року

Інструкцію скасовано
(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 22 серпня 2011 року N 526)

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 31 жовтня 2013 року
 у справі N К/9991/43695/11, N К/9991/43701/11
постанову Окружного адміністративного
 суду міста Києва від 1 грудня 2010 року у справі N 2а-5748/10/2670
та ухвалу Київського
 апеляційного адміністративного суду від 30 червня 2011 року
залишено без змін

1. Загальні положення

1.1. Бланки суворого обліку виготовляються друкарським способом з нумерацією відповідно до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених спільним наказом Міністерства фінансів України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України від 25.11.93, 15.11.93, 24.11.93 N 98/118/740, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.94 за N 8/217.

1.2. До медичних бланків суворого обліку, які видаються закладами охорони здоров'я, належать:

- особова медична книжка, ф. N ОМК-1;

- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, ф. N 140/о;

- медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи, форма N 127/о;

- медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом, форма N 083/о;

- медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, ф. N 122-2/о;

- виписка з акта огляду МСЕК з визначення медичних показань для забезпечення інвалідів автомобілями, Довідка до акта огляду МСЕК з визначення медичних показань для забезпечення інвалідів автомобілями, ф. N 156-1/о;

- виписка з акта огляду МСЕК, Довідка до акта огляду МСЕК, ф. N 157-1/о;

- виписка з акта огляду МСЕК про результати визначення втрати професійної працездатності у відсотках, потреби в додаткових видах допомоги, Довідка про результати визначення втрати професійної працездатності у відсотках, потреби в додаткових видах допомоги, ф. N 158-1/о;

- інші бланки, визначені чинним законодавством як бланки суворого обліку.

(абзац десятий підпункту 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15.03.2011 р. N 144)

1.3. Державним замовником бланків суворого обліку є Міністерство охорони здоров'я України. Замовлення бланків суворого обліку здійснюється Міністерством охорони здоров'я України за поданням державного закладу "Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України" в обсягах згідно із заявками обласних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики (далі - Центри) та/або інших суб'єктів господарювання.

(підпункт 1.3 пункту 1 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 15.03.2011 р. N 144)

2. Пункт 2 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 15.03.2011 р. N 144,
у зв'язку з цим пункт 3 вважати відповідно пунктом 2)

2. Облік та зберігання медичних бланків суворого обліку в закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності:

2.1. Розкриття пачок з готовою продукцією здійснюється комісією, яка створюється за наказом керівника закладу охорони здоров'я для прийняття тиражу готової продукції та звірки фактичної наявності за серією та номером бланків з даними, що відображені в Прибутково-видатковій накладній на бланки суворої звітності (ф. N СЗ-1), зі складанням Акта перевірки наявності бланків суворої звітності (ф. N СЗ-4).

(абзац перший підпункту 2.1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно
з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15.03.2011 р. N 144)

У разі виявлення нестачі бланків суворого обліку або їх браку комісія закладу охорони здоров'я має скласти акт за підписами осіб, які брали участь у прийнятті продукції, та надіслати його відповідно до договору постачальнику разом з копіями супровідних документів, контрольним ярликом з пачки та маркірувальним ярликом, який міститься на пачці та бракованими бланками.

2.2. Зберігаються бланки суворого обліку в приміщеннях, спеціально пристосованих для їх зберігання, обладнаних сейфами та залізними шафами.

2.3. Використання бланків суворого обліку в закладах охорони здоров'я здійснюється з дотриманням вимог чинних законодавчих актів з цього питання.

2.4. Списання з бухгалтерського обліку використаних бланків суворого обліку здійснюється у міру їх використання. При цьому оформлюється Акт про списання використаних бланків суворого обліку (ф. СЗ-3).

2.5. У разі розкрадання, нестачі, втрати бланків суворого обліку проводиться службове розслідування з визначенням винних осіб та розміру збитків, заподіяних державі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 116 "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей".

Зіпсовані бланки повинні бути знищені комісією та складений Акт списання бланків суворого обліку.

2.6. Уповноважена особа комісії закладу охорони здоров'я здійснює видачу їх громадянам за результатами профілактичного медичного огляду.

(підпункт 2.6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 15.03.2011 р. N 144)

2.7. Уповноважена особа комісії закладу охорони здоров'я за кожним видом медичних бланків суворого обліку веде Журнал реєстрації виданих бланків суворого обліку (ф. N 140-3/о) з обов'язковим зазначенням у ньому серії, номера виданого бланка та прізвища, ім'я, по батькові особи, що отримала бланк. Журнал має бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою закладу.

(підпункт 2.7 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 15.03.2011 р. N 144)

2.8. У кінці кожного місяця уповноважена особа на підставі даних журналів складає Відомість про використання бланків суворого обліку (ф. N 140-2/о) та направляє її до територіальних органів медичної статистики. У відомості відображаються кількісні дані про рух бланків з виведенням залишків на кінець звітного періоду.

3. Порядок повернення бланків суворого обліку, що використовуються в закладах охорони здоров'я:

3.1. Заклад охорони здоров'я незалежно від форми власності повертає бланки суворого обліку у випадках:

припинення закладу охорони здоров'я;

виключення закладу охорони здоров'я із переліку закладів, яким надається право проводити попередній, періодичний та позачерговий медичні огляди.

3.2. За даними бухгалтерського обліку закладом охорони здоров'я встановлюється фактична наявність бланків суворого обліку, про що складається акт перевірки наявності бланків суворого обліку (форма N СЗ-4). Акт складається у двох примірниках, один примірник у триденний строк направляється до державного закладу "Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України".

3.3. Заклад охорони здоров'я повертає невикористані залишки бланків суворого обліку державному закладу "Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України".

3.4. Вартість бланків суворого обліку, що підлягають поверненню, визначається на підставі первинних документів бухгалтерського обліку відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

(Інструкцію доповнено пунктом 3 згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 15.03.2011 р. N 144)

4. Порядок знищення зіпсованих та/або пошкоджених бланків суворого обліку, що використовуються в закладах охорони здоров'я:

4.1. Зіпсовані та/або пошкоджені бланки суворого обліку знищуються Комісією, про що складається Акт про знищення бланків суворого обліку (далі - Акт) за формою згідно з додатком до цієї Інструкції.

4.2. Акт складається у двох примірниках та засвідчується підписом керівника та печаткою закладу охорони здоров'я.

4.3. На першому примірнику Акта наклеюються відрізані від зіпсованих та /або пошкоджених бланків суворого обліку серія та номер.

4.4. Перший примірник Акта, який є невід'ємною частиною форми N 140-2/о "Відомість про використання бланків суворого обліку", передається до територіального інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, а другий примірник Акта (без відрізаних номерів) залишається в закладі охорони здоров'я.

(Інструкцію доповнено пунктом 4 згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 15.03.2011 р. N 144)

 

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України
 

 
М. В. Голубчиков
 

  

АКТ
від ____________ N ____
про знищення бланків суворого обліку

__________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
__________________________________________________________________________________
(назва бланка)

за період з "___" ____________ року по "___" ____________ року.

_________________________________________________________
                                                      (місце складання)

Комісія, створена відповідно до наказу від ____________ року N _____
у складі:

голови комісії:

____________________________________________________,
(посада, прізвище та ініціали)

Членів комісії:

____________________________________________________,
(посада, прізвище та ініціали)

 

____________________________________________________,
(посада, прізвище та ініціали)

склала цей акт про те, що "___" ____________ року проведено знищення шляхом спалення бланків
______________________________, зіпсованих та/або пошкоджених.
                          (номер форми)

Усього комісією знищено бланків у кількості ______ шт. (_________________________________)
                                                                                                                                                                 (словами)
на загальну суму _________________________________________ грн. (_______________) грн.
                                                                                        (словами)                                                                  (цифрами)

Голова комісії:

____________
(підпис)

_____________________________
(П. І. Б.)

Члени комісії:

____________
(підпис)

_____________________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_____________________________
(П. І. Б.)

(Інструкцію доповнено додатком згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 15.03.2011 р. N 144)

____________

Опрос