Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в решение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку "Об утверждении Положения о порядке перевода выпуска именных акций, выпущенных в документарной форме, в бездокументарную форму"

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 29.08.2008 № 955
Утратил силу

Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок переведення випуску іменних акцій, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму"

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 29 серпня 2008 року N 955

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 листопада 2008 р. за N 1066/15757

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30 червня 2000 року N 98
згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 24 червня 2014 року N 808)

Відповідно до статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 4 та 5 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", з метою удосконалення порядку переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. У заголовку та пункті 1 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 N 98 "Про затвердження Положення про порядок переведення випуску іменних акцій, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.10.2000 за N 706/4927 (із змінами), слова "акцій, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму" замінити словами "акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування".

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок переведення випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 N 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.10.2000 за N 706/4927 (із змінами), що додаються.

3. Т. в. о. Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Бурмаці забезпечити:

подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;

публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Бурмаку.

 

Т. в. о. Голови Комісії  

С. Бірюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

 

 

Зміни до Положення про порядок переведення випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму

1. Заголовок викласти в такій редакції:

"Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування".

2. Абзац перший преамбули викласти в такій редакції:

"Це Положення розроблене відповідно до статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 4 та 5 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за N 1238/13112, Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316, та установлює порядок дій учасників депозитарної системи при прийнятті емітентом рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування".

3. У розділі 1:

3.1. У пункті 1.2 слова "і фондову біржу" замінити словами "та фондовий ринок".

3.2. У пункті 1.3 слова та цифри "від 26 травня 1998 року N 60" замінити словами та цифрами "від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316".

3.3. Доповнити розділ новими пунктами 1.11 та 1.12 такого змісту:

"1.11. При переведенні випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування емітент повинен здійснити такі дії:

прийняти рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (далі - рішення про дематеріалізацію);

укласти договір про обслуговування емісії з обраним відповідно до вимог цього Положення депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується, та договір про відкриття рахунків у цінних паперах із обраним відповідно до вимог цього Положення зберігачем, у якого емітент відкриває рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується;

опублікувати в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про дематеріалізацію та повідомити про це персонально кожного власника, зареєстрованого в реєстрі власників іменних цінних паперів, випуску, що дематеріалізується, способом, визначеним при прийнятті рішення про дематеріалізацію;

здійснити в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку заміну свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування;

забезпечити припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстроутримувача в системі реєстру власників іменних цінних паперів за цим випуском;

забезпечити передачу реєстру власників іменних цінних паперів та переведення обліку прав власності на акції у бездокументарній формі до зберігача;

забезпечити відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується.

1.12. Емітент повинен не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також персонально повідомити про дематеріалізацію випуску кожного власника, зареєстрованого у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, способом, визначеним при прийнятті рішення про дематеріалізацію.

Повідомлення повинно містити:

реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (витяг з протоколу) - вид цінних паперів (із зазначенням типу); дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску); міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів; номінальна вартість акції даного випуску; кількість акцій даного випуску; загальна номінальна вартість акцій даного випуску;

інформацію про те, що підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів;

інформацію про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів (повне та скорочене (за наявності) найменування згідно з установчими документами, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами; телефон, факс; прізвище, ім'я, по батькові керівника, дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації юридичної особи, орган, що видав свідоцтво; інформація про ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів або інформація про ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів - номер ліцензії, дата видачі, орган, що видав ліцензію, строк дії ліцензії);

реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво, місцезнаходження; телефони контактної особи, дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів);

реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій (найменування, місцезнаходження, телефони контактної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво; дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів);

дату припинення ведення реєстру;

застереження про те, що після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, який дематеріалізований, не здійснюється;

інформацію про потребу укладення власником акцій договору про відкриття рахунку в цінних паперах зі зберігачем;

інформацію про право власника цінних паперів випуску, що дематеріалізується, до дати припинення ведення реєстру такого випуску самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача".

4. У розділі 2:

4.1. Пункти 2.1 та 2.2 викласти в такій редакції:

"2.1. Рішення про дематеріалізацію приймається загальними зборами акціонерного товариства.

Рішення про дематеріалізацію оформлюється протоколом, який повинен містити:

реквізити емітента: повне та скорочене (за наявності) найменування згідно з установчими документами; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво); місцезнаходження згідно з реєстраційними документами; адресу для поштових повідомлень; телефон, факс; перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення;

реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (витяг з протоколу), - вид цінних паперів (із зазначенням типу); дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску); міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів; номінальна вартість акції даного випуску; кількість випущених акцій даного випуску; загальна номінальна вартість акцій даного випуску;

реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво, місцезнаходження; телефони контактної особи, дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів);

реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій (найменування, місцезнаходження, телефони контактної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія, номер запису, дата проведення державної реєстрації юридичної особи, орган, що видав свідоцтво; дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів);

кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій;

дату припинення ведення реєстру.

2.2. Не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію емітент повинен здійснити дії щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі".

4.2. Пункт 2.6 виключити.

У зв'язку з цим пункт 2.7 вважати пунктом 2.6.

5. У розділі 3:

5.1. У пункті 3.5 цифри "3.5" замінити цифрами "3.4".

5.2. У пункті 3.7 слова "трьох років" замінити словами "п'яти років".

5.3. У пункті 3.8 слова та цифри "зазначеного в п. 3.8" та слова "дії дозволу на ведення реєстру власників іменних цінних паперів" замінити відповідно словами та цифрами "зазначеного в пункті 3.7" та словами "дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів або ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів".

6. У розділі 4:

6.1. Абзац третій пункту 4.1 викласти в такій редакції:

"копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що дематеріалізується, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або в нотаріальному порядку".

6.2. У пункті 4.2 цифру та слова "1 (одного) робочого дня" замінити цифрою та словами "3 (трьох) робочих днів".

6.3. У пункті 4.4:

у абзаці першому слово "управління" замінити словом "органу";

у абзацах другому, третьому та четвертому слово "назву" замінити словом "найменування".

6.4. У пункті 4.5:

у абзаці першому слово "управління" замінити словом "органу";

у абзацах другому та третьому слово "назву" замінити словом "найменування".

7. У розділі 5:

7.1. Назву викласти в такій редакції:

"5. Відкриття емітентом рахунків у цінних паперах власникам іменних акцій випуску, що дематеріалізується".

7.2. Пункт 5.7 викласти в такій редакції:

"5.7. Під час виконання зберігачем розпоряджень, які визначені в пункті 5.4 цього Положення, зберігач повинен у разі звернення власника цінних паперів здійснювати дії, які вказані в пунктах 5.5, 5.6 цього Положення, у терміни, встановлені в Положенні про депозитарну діяльність, затвердженому рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 999, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за N 1238/13112".

8. У розділі 6 слово "управліннями" замінити словом "органами".

 

Директор департаменту
методології регулювання
ринку цінних паперів
 

 
 
О. Тарасенко
 

Опрос