Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О возложении обязанностей по подтверждению квалификации лиц, ответственных за охрану судов, и выдачи им свидетельств "Офицер по охране судна"

Министерство транспорта и связи
Порядок, Приказ от 13.10.2008 № 1245
Утратил силу

Про покладання обов'язків з підтвердження кваліфікації осіб, відповідальних за охорону суден, та видачі їм свідоцтв "Офіцер з охорони судна"

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 13 жовтня 2008 року N 1245 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2008 р. за N 1064/15755

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства інфраструктури України
від 1 листопада 2011 року N 487

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 29 липня 2015 року N 292)

Відповідно до правила VI/5 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, глави ХІ-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року, Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів, пунктів 1 та 3 постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 N 83 "Про вдосконалення державного нагляду за станом підготовки та дипломуванням моряків" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підтвердження кваліфікації осіб, відповідальних за охорону суден, та видачі їм свідоцтв "Офіцер з охорони судна", що додається.

2. Покласти на Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків (Тихонов І. В.) обов'язки з підтвердження кваліфікації осіб, відповідальних за охорону суден, та видачі їм свідоцтв "Офіцер з охорони судна".

3. Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (Тихонов І. В.) забезпечити замовлення та виготовлення бланків свідоцтв "Офіцер з охорони судна" з необхідними ступенями захисту та нумерацією.

4. Державному департаменту морського і річкового транспорту (Верещака М. А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - директора Державного департаменту морського і річкового транспорту Работньова В. Г.

 

Міністр 

Й. Вінський 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра освіти
і науки України
 

 
П. Б. Полянський
 

 

ПОРЯДОК
підтвердження кваліфікації осіб, відповідальних за охорону суден, та видачі їм свідоцтв "Офіцер з охорони судна"

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до правила VI/5 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, глави XI-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року, Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів, постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 N 83 "Про вдосконалення державного нагляду за станом підготовки та дипломуванням моряків", Положення про Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 17.10.2001 N 693, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.2001 за N 928/6119, зі змінами.

1.2. Цей Порядок установлює єдині вимоги щодо підтвердження в Державних кваліфікаційних комісіях (далі - ДКК), які створюються Інспекцією з питань підготовки та дипломування моряків (далі - Інспекція), кваліфікації осіб, відповідальних за охорону суден, та видачі їм свідоцтв "Офіцер з охорони судна" (далі - Свідоцтва).

1.3. Порядок поширюється на моряків, членів ДКК та посадових осіб Інспекції, які беруть участь у підтвердженні кваліфікації моряків у ДКК за напрямком "Офіцер з охорони судна".

2. Правила підтвердження кваліфікації осіб, відповідальних за охорону суден

2.1. Підтвердження кваліфікації осіб, відповідальних за охорону суден, здійснюється ДКК за напрямком "Офіцер з охорони судна" відповідно до Порядку роботи Державних кваліфікаційних комісій, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 07.05.2007 N 377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.05.2007 за N 529/13796.

2.2. До підтвердження кваліфікації в ДКК допускаються особи командного складу суден, які пройшли підготовку у схвалених навчально-тренажерних закладах за програмою "Офіцер з охорони судна" (далі - кандидати).

2.3. Кандидат повинен подати в ДКК:

особисту заяву;

кольорову матову фотокартку розміром 3 х 4 см;

копії сторінок паспорта громадянина, в яких внесені дані щодо прізвища, імені і дати народження власника, номера та місця видачі паспорта, а також фотокартка власника (з пред'явленням оригіналу);

копію посвідчення особи моряка (з пред'явленням оригіналу);

копію диплома, що засвідчує присвоєння звання особи командного складу, або документа про відповідну спеціальну освіту (з пред'явленням оригіналу);

копію свідоцтва про проходження підготовки за курсом "Офіцер з охорони судна" у схваленому навчально-тренажерному закладі (з пред'явленням оригіналу).

2.4. Кандидати, які надали документи, що не відповідають вимогам законодавства, або документи, дійсність яких не підтверджена Державним реєстром документів моряків України згідно з Положенням про ведення єдиного Державного реєстру документів моряків, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 08.01.2003 N 3, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.02.2003 за N 86/7407 (далі - Положення про реєстр), на засідання ДКК не допускаються.

2.5. За результатами підтвердження кваліфікації кандидата оформлюється протокол засідання ДКК (додаток 1) в одному примірнику, який залишається в особовій справі моряка.

2.6. За результатами визначення рівня кваліфікації кандидата та розгляду наданих ним документів ДКК на засіданні виносить одне з таких рішень:

підтвердити кандидату кваліфікацію та видати йому Свідоцтво (додаток 2);

не підтвердити кандидату кваліфікацію у разі, коли моряк показав на засіданні ДКК рівень кваліфікації, якого недостатньо для виконання функцій особи, відповідальної за охорону судна.

3. Оформлення та видача свідоцтв "Офіцер з охорони судна"

3.1. Свідоцтво видається за результатами позитивного рішення ДКК стосовно кваліфікації кандидата.

3.2. Заповнення бланків Свідоцтв здійснюється з використанням комп'ютерної техніки за єдиною програмою, що розробляється Інспекцією. Після оформлення Свідоцтва підписуються та завіряються печаткою Інспекції або її регіональної філії.

3.3. Свідоцтва мають право підписувати начальник Інспекції або, у разі його відсутності, особа, яка виконує його обов'язки, в регіональних філіях Інспекції - директор регіональної філії або, у разі його відсутності, особа, яка виконує його обов'язки.

3.4. Свідоцтва оформлюються та видаються протягом трьох робочих днів з дати проведення засідання ДКК.

3.5. Отримання Свідоцтва засвідчується особистим підписом моряка в журналі обліку виданих Свідоцтв, який ведеться Інспекцією.

3.6. Строк дії Свідоцтва становить 5 років з дати проведення засідання ДКК.

3.7. Інформація про видані Свідоцтва заноситься до єдиного Державного реєстру документів моряків згідно з Положенням про реєстр.

 

Заступник Міністра - директор
Державного департаменту морського
і річкового транспорту
 

 
 
В. Работньов
 

 

 

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
N ____________

від ____________________ 

місто __________________ 


    Державна кваліфікаційна комісія відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, (Конвенція ПДНВ), глави XI-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (Конвенція СОЛАС), вимог Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів (Кодекс ОСПЗ) і відповідних національних вимог розглянула результати перевірки компетентності
_____________________________________________________________________________________
                   (прізвище, ім'я, по батькові моряка українською мовою в називному відмінку та англійською мовою)

Дата народження ______________

Закінчив (закінчила) курси підготовки за програмою "Офіцер з охорони судна" в
______________________________________________________________________________________
                                                               (найменування навчально-тренажерного закладу)

Свідоцтво N ___________ видано ____________________
                                                                                            (дата видачі)

ВИСНОВОК
ДЕРЖАВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

      Державною кваліфікаційною комісією встановлено, що
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові моряка)

має належну кваліфікацію/не має належної кваліфікації і може бути/не може бути
                (непотрібне викреслити)                                                                (непотрібне викреслити)
призначений (призначена) виконувати обов'язки з охорони судна й бути особою, відповідальною за її організацію, як визначено у розділах A/2.1.6, A/12.1, A/12.2, A/13, B/8, B/9 і B/13 Кодексу ОСПЗ, та прийнято рішення видати/не видати свідоцтво "Офіцер з охорони судна".
                                       (непотрібне викреслити)

Підписи: 

____________________ ________________________________ 

голова комісії 

____________________ ________________________________ 

члени комісії 

____________________ ________________________________
____________________ ________________________________ 

секретар 

____________________ ________________________________
                 (підпис)                                      (прізвище, ім'я, по батькові) 


З висновками Державної кваліфікаційної комісії ознайомлений ________________________________
                                                                                                                                                                        (підпис моряка)

"___" ____________ ____ 

 

(лицьовий бік)

 

Міністерство інфраструктури України

СВІДОЦТВО N ________

    Видане на підставі положень Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (Конвенція ПДНВ), глави XI-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (Конвенція СОЛАС) і Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів (Кодекс ОСПЗ), а також національного законодавства України

Цим засвідчується, що
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові моряка)
дата народження ______________________________________________________________________

успішно закінчив схвалений від імені Морської адміністрації України курс спеціальної підготовки за програмою "Офіцер з охорони судна" і, як встановлено, має належну кваліфікацію відповідно до вимог правила VІ/5 Конвенції ПДНВ та розділів A-VІ/5 і B-VІ/5 Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти і може бути призначений ОСОБОЮ, ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ЗА ОХОРОНУ СУДНА, як визначено у розділах A/2.1.6, A/12.1, A/12.2, A/13, B/8, B/9 і B/13 Кодексу ОСПЗ

 

Фото

Печатка 

Уповноважена особа ________________________________________
                                                              (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Дата видачі свідоцтва ________________________________________

Свідоцтво дійсне до _________________________________________ 


    Запити щодо дійсності цього свідоцтва надсилати до Державного реєстру документів моряків України:
Tel/fax:
e-mail:
     Оригінал цього свідоцтва повинен згідно з пунктом  9 правила 1/2 Конвенції ПДНВ знаходитись на судні, доки його власник працює на цьому судні. 

(зворотний бік)

 

Ministry of Infrastructure of Ukraine

CERTIFICATE N ________

Issued under the provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended, (STCW Convention), the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS Convention), the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) and the National Laws of Ukraine

This is to certify that ______________________________________________________________________
                                                                                                           (Name and Surname)

Date of birth ___________________________________________________________________________

has successfully completed the special course of training on the syllabus SHIP SECURITY OFFICER approved behalf of the Maritime Administration of Ukraine and has been found duly qualified in accordance with the provisions of Regulation VI/5 of the STCW Convention and Sections A-VІ/5 and B-VІ/5 of the STCW Code and may be designated as SHIP SECURITY OFFICER
as defined in sections A/2.1.6, A/12.1, A/12.2, A/13, B/8, B/9 and B/13 of the ISPS Code.

 

Official
seal
 

Duly authorized official _________________________________________
                                                                          (Name and Signature)
Date of issue ________________________________________________

Date of expiry _______________________________________________ 


Inquiries concerning this certificate should be addressed to the State Register of Seafarers' Documents of Ukraine:
Tel/fax:
e-mail:
The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation 1/2, paragraph 9 of the STCW Convention while serving on a ship. 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487)

____________

Опрос