Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы уведомления страхового и/или перестрахового брокера-нерезидента о намерении осуществлять деятельность на территории Украины и Порядка заполнения формы уведомления страхового и/или перестрахового брокера-нерезидента о намерении осуществлять деятельность на территории Украины

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Форма от 21.08.2008 № 1001
редакция действует с 19.10.2018

Про затвердження форми повідомлення страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента про намір здійснювати діяльність на території України та Порядку заповнення форми повідомлення страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента про намір здійснювати діяльність на території України

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 21 серпня 2008 року N 1001

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2008 р. за N 1030/15721

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421
,
від 21 серпня 2018 року N 1455

Відповідно до статті 15 Закону України "Про страхування" та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити:

форму повідомлення страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента про намір здійснювати діяльність на території України (додається);

Порядок заповнення форми повідомлення страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента про намір здійснювати діяльність на території України (додається).

2. Уважати повідомленням страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента про намір здійснювати діяльність на території України (далі - повідомлення) заяву про внесення інформації про нього до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів у разі здійснення страховим та/або перестраховим брокером-нерезидентом діяльності на території України через його постійне представництво, зареєстроване як платник податку відповідно до законодавства України та внесене до державного реєстру страхових або перестрахових брокерів за станом на 16.05.2008 відповідно до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.05.2004 N 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.2004 за N 801/9400.

3. Департаменту страхового регулювання та нагляду перевіряти отримані повідомлення на предмет відповідності Порядку заповнення форми повідомлення страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента про намір здійснювати діяльність на території України, затвердженого цим розпорядженням.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

Повідомлення, заповнені з порушенням вимог цього Порядку, повертаються особам, що їх надіслали, з обґрунтуванням причин повернення за підписом уповноваженої посадової особи Нацкомфінпослуг, визначеної наказом Голови Нацкомфінпослуг; інформація, зазначена в таких повідомленнях, не оприлюднюється.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з 
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

4. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту страхового нагляду.

 

В. о. Голови Комісії  

А. Литвин 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр економіки України 

Б. М. Данилишин 

Т. в. о. Міністра закордонних
справ України
 

 
В. Д. Хандогій
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента про намір здійснювати діяльність на території України

Дата складання повідомлення: 

  

  

  


  

число 

місяць 

рік 

Порядок подання: 

первинне
повідомлення                                  
 

зміни в первинному
повідомленні                                                       

Страховий брокер                                                                                                               

Перестраховий брокер                                                                                                        

Страховий та перестраховий брокер                                                                                

Повне найменування брокера - юридичної особи або ім'я та прізвище брокера - фізичної особи: 

2.1 

мовою оригіналу: 

мова: 

2.2 

українською мовою: 

Постійне місцезнаходження (постійне місце проживання) страхового та/або перестрахового брокера: 

3.1 

мовою оригіналу: 

мова: 

3.2 

українською мовою: 

Телефон та в разі наявності адреса електронної пошти і адреса власного веб-сайта страхового та/або перестрахового брокера в мережі Інтернет: 

Інформація про ліцензування (видачу іншого дозвільного документа) та/або реєстрацію (облік) страхового та/або перестрахового брокера: 

5.1 

Номер та дата видачі ліцензії (іншого дозвільного документа) на провадження діяльності як страхового посередника: 

5.2 

Термін дії ліцензії (іншого дозвільного документа) на провадження діяльності як страхового посередника: 

5.3 

Повне найменування компетентного органу, що видав ліцензію (інший дозвільний документ) на провадження діяльності як страхового посередника: 

5.3.1 

мовою оригіналу: 

мова: 

5.3.2 

українською мовою: 

5.4 

Місцезнаходження компетентного органу, що видав брокеру ліцензію (інший дозвільний документ) на провадження діяльності як страхового посередника: 

5.4.1 

мовою оригіналу: 

мова: 

5.4.2 

українською мовою: 

5.5 

Найменування реєстру (переліку, списку тощо) страхових посередників, до якого включений страховий та/або перестраховий брокер: 

5.5.1 

мовою оригіналу: 

мова: 

5.5.2 

українською мовою: 

5.6 

Повне найменування компетентного органу, що веде реєстр (перелік, список тощо) страхових посередників, до якого включений страховий та/або перестраховий брокер: 

5.6.1 

мовою оригіналу: 

мова: 

5.6.2 

українською мовою: 

5.7 

Місцезнаходження компетентного органу, що веде реєстр (перелік, список тощо) страхових посередників, до якого включений страховий та/або перестраховий брокер: 

5.7.1 

мовою оригіналу: 

мова: 

5.7.2 

українською мовою: 

"Повідомляю про намір здійснювати діяльність на території України. Підтверджую, що інформація, зазначена в цьому повідомленні, є повною і достовірною. У разі виникнення змін в інформації, зазначеній у цьому повідомленні, такі зміни будуть повідомлені Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у визначений термін".

Керівник (підприємець)  

______________
(підпис)  

________________
(ім'я та прізвище) 

 

Член Комісії - директор Департаменту
державного регулювання
та розвитку ринків фінансових послуг
 

 
 
І. Приянчук
 

(форма повідомлення із змінами, внесеними згідно з
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27.11.2012 р. N 2421
,
від 21.08.2018 р. N 1455)

Опрос