Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в нормативно-правовые акты Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины по вопросам обучения работников, ответственных за проведение внутреннего финансового мониторинга

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение от 07.08.2008 № 951
редакция действует с 22.01.2016

Про внесення змін до нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань навчання працівників, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 7 серпня 2008 року N 951

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2008 р. за N 1023/15714

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері ринків фінансових послуг,
 від 10 грудня 2015 року N 3052

З метою вдосконалення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на підставі підпункту 50 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 N 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.08.2003 за N 715/8036 (додаються).

2. Пункт 2 втратив чинність

3. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова Комісії 

В. Альошин 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр освіти і науки України 

І. Вакарчук 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
І. Б. Черкаський
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

Голова Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку 

 
А. І. Балюк
 

 

 

Зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами

1. В абзаці четвертому розділу 1 слова "та підвищення кваліфікації" виключити.

2. У розділі 2.

2.1. Главу 2.2 доповнити новим пунктом 2.2.4 такого змісту:

"2.2.4. Підвищення кваліфікації працівників фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, проводиться не рідше одного разу на три роки".

2.2. У главі 2.3:

назву глави викласти в такій редакції:

"2.3. Навчання працівників установ щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу";

в абзаці першому слова "та підвищення кваліфікації" виключити;

пункт 2.3.1 викласти в такій редакції:

"2.3.1. Заходи з організації навчання працівників залежно від їх посадових обов'язків здійснюються за такими напрямами:

ознайомлення працівників із законодавством, міжнародними документами та рекомендаціями FATF з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

ознайомлення працівників з внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу;

практичні заняття щодо реалізації правил внутрішнього фінансового моніторингу та програм здійснення фінансового моніторингу;

вивчення передового досвіду щодо виявлення операцій клієнтів, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом;

ознайомлення із засобами й прийомами вивчення клієнтів і перевірки інформації щодо їх ідентифікації";

пункт 2.3.2 виключити.

У зв'язку з цим пункт 2.3.3 уважати пунктом 2.3.2;

пункт 2.3.2 викласти в такій редакції:

"2.3.2. Навчання працівників установи з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, проводиться не рідше одного разу на рік".

 

Член Комісії - директор департаменту
державного регулювання та розвитку
ринків фінансових послуг
 

 
 
І. Приянчук
 

Опрос