Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 30.09.2008 № 297
редакция действует с 15.09.2017

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 30 вересня 2008 року N 297

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 жовтня 2008 р. за N 1001/15692

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Правління Національного банку України
 від 11 вересня 2017 року N 89

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 08.04.2005 N 123, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 441/10721, що додаються.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 11.09.2017 р. N 89)

3. Департаменту бухгалтерського обліку (В. І. Ричаківська) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва і використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Зміни до Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.1 слова "банківські автомати самообслуговування (далі - банкомати)" замінити словами "програмно-технічні комплекси самообслуговування (далі - ПТКС)".

1.2. Пункт 1.5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.6 - 1.8 уважати відповідно пунктами 1.5 - 1.7.

2. Главу 2 викласти в такій редакції:

"Глава 2. Облік заготовок платіжних карток, персоніфікованих платіжних карток та конвертів з ПІН-кодами

2.1. Банк має відображати в бухгалтерському обліку операції з придбання заготовок платіжних карток та конвертів з ПІН-кодами такими проводками:

попередня оплата вартості заготовок платіжних карток та конвертів з ПІН-кодами за національну валюту:

Дебет - 3510;

Кредит - 1200, 2600;

попередня оплата вартості заготовок платіжних карток та конвертів з ПІН-кодами за іноземну валюту:

на суму в іноземній валюті:

Дебет - 3800;

Кредит - 1500;

на суму гривневого еквівалента:

Дебет - 3510;

Кредит - 3801.

2.2. Банк має відображати в бухгалтерському обліку:

віднесення вартості отриманих заготовок платіжних карток та конвертів з ПІН-кодами на витрати такою проводкою:

Дебет - 7431;

Кредит - 3510;

оприбуткування отриманих заготовок платіжних карток такою проводкою:

Дебет - 9821;

Кредит - 991.

Облік конвертів з ПІН-кодами банк має здійснювати відповідно до його облікової політики.

2.3. Банк має обліковувати видані під звіт заготовки платіжних карток з метою персоніфікації за позабалансовим рахунком 9892, що відображається такою проводкою:

Дебет - 9892;

Кредит - 9821.

2.4. Банк має обліковувати персоніфіковані платіжні картки за позабалансовим рахунком 9819, що відображається такою проводкою:

Дебет - 9819;

Кредит - 9892.

2.5. Банк має обліковувати видані під звіт персоніфіковані платіжні картки та конверти з ПІН-кодами за позабалансовим рахунком 9898 "Інші цінності та документи в підзвіті", що відображається такою проводкою:

Дебет - 9898;

Кредит - 9819.

2.6. Банк може здійснювати бухгалтерський облік операцій, визначених пунктами 2.3 - 2.5 цієї глави, з використанням контррахунків групи 991, якщо це передбачено його обліковою політикою.

2.7. Видачу держателям персоніфікованих платіжних карток та конвертів з ПІН-кодами банк має відображати такою проводкою:

Дебет - 991;

Кредит - 9898".

3. У главі 4:

3.1. В абзаці першому пункту 4.2 слово "поповнення" замінити словами "переказу (зарахування)".

3.2. У пункті 4.3:

в абзаці другому слова "суму поповнення" замінити словом "також";

в абзаці шостому слово "безготівкового" виключити.

3.3. У пункті 4.4:

в абзаці сьомому слово "безготівкового" виключити;

в абзаці десятому слово "поповнення" замінити словом "переказу".

4. У главі 5:

4.1. Пункт 5.1. виключити.

У зв'язку з цим пункти 5.2 - 5.4 уважати відповідно пунктами 5.1 - 5.3.

4.2. В абзаці першому пункту 5.1 слова "з поповнення картрахунків" замінити словами "із зарахування коштів на картрахунки".

4.3. У пункті 5.2:

в абзаці першому слова "поповнення картрахунків" замінити словами "зарахування коштів на картрахунки";

в абзаці сьомому слово "поповнення" замінити словом "переказу".

4.4. У пункті 5.3:

в абзаці другому слова "на суму поповнення та комісійних" виключити;

в абзаці п'ятому слово "поповнення" замінити словом "переказу".

5. У главі 8:

5.1. Абзац третій пункту 8.5 викласти в такій редакції:

"Кредит - 1004, 1007.".

5.2. Пункт 8.7 виключити.

6. Назву глави 9 викласти в такій редакції: "Глава 9. Бухгалтерський облік операцій за розрахунками платіжними картками за допомогою ПТКС".

7. У главі 11:

7.1. Пункт 11.1 виключити.

У зв'язку з цим пункти 11.2 - 11.9 уважати відповідно пунктами 11.1 - 11.8.

7.2. Доповнити главу після пункту 11.1 новим пунктом 11.2 такого змісту:

"11.2. Банк має відображати надання кредиту фізичним особам з використанням платіжних карток за кредитною схемою без зарахування коштів на картрахунки такими проводками:

під час отримання кредиту готівкою:

Дебет - 2202, 2203;

Кредит - 2920;

одночасно:

Дебет - 2920;

Кредит - 1001, 1002, 1004;

під час розрахунку платіжною карткою за товари і послуги:

у банку-емітенті:

Дебет - 2202, 2203;

Кредит - 2924;

одночасно:

Дебет - 2924;

Кредит - 1200;

якщо банк-еквайр одночасно є банком-емітентом:

Дебет - 2202, 2203;

Кредит - 2924;

одночасно:

Дебет - 2924;

Кредит - 2600;

на суму виконаного зобов'язання з кредитування:

Дебет - 990;

Кредит - 9129".

У зв'язку з цим пункти 11.2 - 11.8 уважати відповідно пунктами 11.3 - 11.9.

7.3. В абзацах третьому та шостому пункту 11.4 рахунки 2638, 2658 виключити.

7.4. У пункті 11.5 слова "чи сумнівними " виключити.

7.5. У пункті 11.8 слова "сумнівною або" виключити.

8. Пункт 12.12 глави 12 виключити.

У зв'язку з цим пункти 12.13 - 12.15 уважати відповідно пунктами 12.12 - 12.14.

9. В абзаці п'ятому пункту 16.2 глави 16 слово "безготівкового" виключити.

10. У тексті Правил слова "банкомат", "банкомати", "депозитний банкомат" замінити абревіатурою "ПТКС", а слова "переказ (поповнення) коштів" у всіх відмінках словами "переказ (зарахування) коштів" у відповідних відмінках.

11. У додатку:

11.1. У підпункті "а" рахунки "2638 П "Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб" і "3580 А "Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку" виключити.

11.2. У підпункті "б":

рахунок "9616 А "Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами" виключити;

після рахунку "9892 А "Бланки суворого обліку в підзвіті" доповнити рахунком "9898 А "Інші цінності та документи в підзвіті".

 

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку
 

 
В. І. Ричаківська
 

Опрос