Идет загрузка документа (58 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления гражданами таможенному органу финансовой гарантии путем внесения денежного залога при временном ввозе товаров на таможенную территорию Украины и транспортных средств с целью транзита через территорию Украины и ее возвращения

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 18.08.2008 № 908
действует с 14.11.2008

Про затвердження Порядку надання громадянами митному органу фінансової гарантії шляхом унесення грошової застави при тимчасовому ввезенні товарів на митну територію України та транспортних засобів з метою транзиту через територію України та її повернення

Наказ Державної митної служби України
від 18 серпня 2008 року N 908

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2008 р. за N 984/15675

Відповідно до статті 254 Митного кодексу України, статей 10 та 12 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", постанови Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 26.05.2006 N 753 "Про схвалення Концепції поширення безготівкових розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання громадянами митному органу фінансової гарантії шляхом унесення грошової застави при тимчасовому ввезенні товарів на митну територію України та транспортних засобів з метою транзиту через територію України та її повернення, що додається.

2. Управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Околіта М. В.) та Юридичному департаменту (Бабюк В. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С. А.) протягом 45 днів з дня державної реєстрації цього наказу розробити відповідне програмне забезпечення щодо унесення громадянами грошової застави та її повернення й забезпечити запровадження в митних органах.

4. Начальникам митниць інформувати громадян про вимоги цього наказу, у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці й у пунктах пропуску через державний кордон України.

5. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Гутника А. Є.

 

Голова Державної
митної служби України
 

 
В. І. Хорошковський
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Виконуючий обов'язки
Міністра фінансів

 
В. М. Матвійчук
 

В. о. голови Державного
казначейства України
 

 
О. С. Даневич
 

В. о. Голови Національного
банку України
 

 
А. В. Шаповалов
 

 

Порядок надання громадянами митному органу фінансової гарантії шляхом унесення грошової застави при тимчасовому ввезенні товарів на митну територію України та транспортних засобів з метою транзиту через територію України та її повернення

Цей Порядок визначає механізм надання громадянами митному органу фінансової гарантії шляхом унесення грошової застави у випадках, передбачених законодавством, а також її повернення.

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок застосовується у разі ввезення на митну територію України:

товарів, що тимчасово ввозяться громадянами на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, або одного неподільного товару незалежно від митної вартості та ваги;

транспортних засобів з метою транзиту через територію України громадянами-резидентами, за винятком транспортних засобів, які зареєстровані постійно у відповідних реєстраційних органах іноземних держав громадянами-резидентами та їм належать, що підтверджується відповідним документом про право власності на такий транспортний засіб;

транспортних засобів з метою транзиту через територію України громадянами-нерезидентами, за винятком транспортних засобів, що постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав;

транспортних засобів (крім транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності), що тимчасово ввозяться громадянами-резидентами на митну територію України під письмове зобов'язання про зворотне вивезення.

1.2. У цьому Порядку терміни:

"вільний обіг", "громадяни", "нерезиденти", "пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України", "резиденти", "товари", "уповноважена особа" вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексі України;

"тимчасове ввезення на митну територію України", "транспортні засоби" вживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України";

"транзит" уживається в значенні, наведеному в Правилах митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Державної митної служби України від 17.11.2005 N 1118, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за N 1428/11708;

"грошова застава", "доплата" вживаються в значеннях, наведених у Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, затвердженому наказом Міністерства фінансів України, Державної митної служби України від 24.01.2006 N 25/44, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25.01.2006 за N 64/11938.

Інші терміни вживаються в таких значеннях:

зобов'язання громадянина - засвідчене в установленому порядку митним органом зобов'язання громадянина про:

вивезення транспортних засобів, увезених на митну територію України з метою транзиту;

зворотне вивезення товарів, що тимчасово ввозяться ним на митну територію України;

митниця відправлення - митний орган, з якого починається переміщення товарів та/або транспортних засобів через територію України;

митниця призначення - митний орган, де закінчується переміщення товарів та/або транспортних засобів через територію України;

оперативний підрозділ митного органу - підрозділ, який здійснює митний контроль та митне оформлення товарів та/або транспортних засобів, у тому числі оформлення уніфікованої митної квитанції МД-1 (далі - квитанція МД-1);

передоплата - попереднє грошове забезпечення, а саме кошти громадянина, які він за власним рішенням перераховує на визначені рахунки митниці відправлення в рахунок забезпечення майбутнього виконання зобов'язання.

2. Порядок унесення грошової застави

2.1. Грошова застава вноситься:

у національній валюті України - громадянами - резидентами та громадянами - нерезидентами;

в іноземній валюті - громадянами - нерезидентами в разі відсутності пункту обміну іноземної валюти.

Використання нерезидентами готівкової іноземної валюти як засобу платежу здійснюється відповідно до Правил використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 30.05.2007 N 200, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.06.2007 за N 656/13923.

2.2. Грошова застава через банк уноситься громадянином або його вповноваженою особою у готівковій або безготівковій формі на рахунок митниці відправлення відповідно до Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України, Державної митної служби України від 24.01.2006 N 25/44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2006 за N 64/11938, до/або на момент митного оформлення товарів та/або транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, а саме: у національній валюті в безготівковій формі - на рахунки, відкриті на ім'я митних органів в Головному управлінні Державного казначейства України у місті Києві за балансовим рахунком 3734 "Депозитні рахунки органів стягнення"; в іноземній валюті, готівкою в національній валюті - на рахунки 2603 "Розподільчі рахунки суб'єктів господарської діяльності", відкриті на ім'я митних органів в банку.

У разі відсутності відділень уповноваженого банку в пунктах пропуску через митний кордон України грошова застава може бути внесена готівкою до каси митниці відправлення або прийнята посадовою особою митного органу, якою після закінчення зміни має бути передана до каси митного органу.

2.3. Сума коштів, унесених як грошова застава, еквівалентна сумі передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів), що сплачуються при митному оформленні товарів у вільний обіг на території України.

2.4. Для обчислення суми грошової застави ставки податків і зборів перераховуються за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату оформлення квитанції МД-1.

2.5. Прийняття митницею відправлення грошової застави здійснюється із застосуванням квитанції МД-1 згідно з Порядком застосування уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженим наказом Держмитслужби України від 04.01.2005 N 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за N 66/10346.

2.6. При уточненні суми грошової застави доплата може бути внесена громадянином або вповноваженою особою на відповідний рахунок митного органу через уповноважений банк, а в разі його відсутності - до каси митного органу.

2.7. Протягом чотирьох годин відповідальна особа оперативного підрозділу, визначена керівником митного органу, на рахунок якого внесено грошову заставу, розміщує в базі Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби (далі - ЄАІС Держмитслужби) повідомлення про внесення громадянином грошової застави (далі - Повідомлення про внесення грошової застави), форму якого наведено в додатку 1 до цього Порядку.

У разі відсутності зв'язку з ЄАІС Держмитслужби передання електронної копії Повідомлення про внесення грошової застави здійснюється одразу після поновлення зв'язку з ЄАІС Держмитслужби.

2.8. Контроль за наявністю в базі ЄАІС Держмитслужби Повідомлення про внесення грошової застави здійснює посадова особа митниці призначення, визначена керівником митного органу.

2.9. Сума грошової застави зберігається на відповідному рахунку митниці відправлення до настання дати повернення або забезпечення стягнення у встановленому порядку.

3. Порядок повернення грошової застави

3.1. За умови виконання громадянином наданого митному органу зобов'язання грошова застава повертається громадянинові (уповноваженій ним особі) або за його заявою залишається на відповідному рахунку митниці відправлення як передоплата для забезпечення виконання майбутніх зобов'язань.

Контроль за виконанням громадянами таких зобов'язань здійснює відповідний оперативний підрозділ митниці відправлення.

3.2. Як підтвердження виконання громадянином зобов'язання митний орган, який здійснює пропуск товарів та/або транспортних засобів за межі митної території України, за фактом їх митного оформлення складає Акт про підтвердження вивезення товарів та/або транспортних засобів (далі - Акт про підтвердження) за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

Акт про підтвердження складається у двох примірниках. Перший примірник залишається у справах митного органу, який здійснює пропуск товарів та/або транспортних засобів за межі митної території України, другий - видається громадянину.

Акт про підтвердження складається посадовою особою митниці, яка здійснила митне оформлення, підписується нею, а також керівником оперативного підрозділу (його заступником) і посадовими особами цього підрозділу. Підпис посадової особи, яка складає Акт про підтвердження, засвідчується відбитком її особистої номерної печатки.

3.3. Повернення грошової застави здійснюється у готівковій або безготівковій формі відповідно до Порядку повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, затвердженого наказом Державної митної служби України від 20.07.2007 N 618, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2007 за N 1097/14364, на підставі письмової заяви громадянина, до якої додаються другий примірник квитанції МД-1, який підтверджує внесення відповідних сум грошової застави, та Акт про підтвердження.

Заява складається у довільній формі з обов'язковим зазначенням способу повернення:

готівкою - для виплати коштів громадянам, якщо такі кошти вносилися готівкою;

безготівково - з обов'язковим зазначенням реквізитів банківського рахунку громадянина.

3.4. Повернення громадянинові або вповноваженій ним особі грошової застави, унесеної готівкою в національній валюті України, здійснюється митницею призначення через відділення уповноваженого банку або касу митниці.

3.5. Відповідна посадова особа митниці призначення для забезпечення контролю за поверненням грошової застави перевіряє наявність в ЄАІС Держмитслужби Повідомлення про внесення грошової застави. У разі його відсутності митниця призначення в оперативному порядку з'ясовує з митницею відправлення питання щодо внесення грошової застави. Для підтвердження факту внесення грошової застави митниця відправлення надсилає іншими каналами зв'язку митниці призначення копію Повідомлення про внесення грошової застави.

Зняття Повідомлення про внесення грошової застави з контролю здійснюється митницею призначення після повернення грошової застави шляхом унесення до відповідної електронної копії Повідомлення про внесення грошової застави, яке міститься в базі ЄАІС Держмитслужби, відмітки про повернення грошової застави.

Митниця призначення після повернення грошової застави громадянинові або вповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня надсилає митниці відправлення повідомлення про необхідність перерахування грошової застави, форму якого наведено в додатку 3 до цього Порядку.

У разі відсутності коштів на відповідному рахунку митниці призначення зазначене повідомлення надсилається негайно.

На підставі цього повідомлення митниця відправлення не пізніше трьох банківських днів перераховує митниці призначення відповідну суму грошової застави.

3.6. У разі повернення грошової застави через касу митниця призначення, зазначена в Повідомленні про внесення грошової застави, заздалегідь робить заявку до вповноваженого банку на замовлення необхідних для цього коштів.

Керівник митниці призначення на дату очікуваного вивезення товарів та/або транспортних засобів повинен забезпечити доставку сум грошової застави до відповідного міжнародного пункту пропуску через митний кордон України та подальше їх зберігання.

Суми грошової застави видаються посадовою особою служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності відповідній посадовій особі оперативного підрозділу, з якою укладено договір про матеріальну відповідальність згідно із законодавством України.

Після закінчення зміни посадова особа оперативного підрозділу подає до служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності звіт про використання цих коштів. Якщо закінчення зміни припадає на вихідний або святковий день, то вищезазначений звіт подається в перший робочий день, наступний за звітним. Якщо кошти, які були заявлені з метою повернення громадянам сум грошової застави, не використані за призначенням, то вони повинні бути повернуті в касу митного органу не пізніше наступного робочого дня.

Служба фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митного органу, який здійснюватиме повернення сум грошової застави, повинна встановити відповідний ліміт каси.

На вихідні та святкові дні начальник митного органу повинен забезпечити міжнародні пункти пропуску через митний кордон України відповідними коштами, заздалегідь замовленими в банку, та їх зберігання.

3.7. Повернення грошової застави в іноземній валюті здійснюється виключно митним органом, на рахунок якого вона була внесена, на підставі документів, визначених у пункті 3.3 цього Порядку.

3.8. У разі втрати чи повного псування ввезених тимчасово або з метою транзиту товарів та/або транспортних засобів унаслідок форс-мажорних обставин (дій надзвичайних або непереборних обставин чи подій), що підтверджується відповідними документами, строки, передбачені зобов'язаннями громадян, зупиняються, а грошова застава повертається власнику або вповноваженій ним особі.

Грошова застава повертається громадянинові або вповноваженій ним особі митницею відправлення за умови наявності оригіналів документів, що підтверджують факт настання форс-мажорних обставин, та другого примірника квитанції МД-1.

3.9. У разі порушення зобов'язання громадянина такий громадянин несе відповідальність згідно із законодавством України. У цьому разі грошова застава застосовується для забезпечення стягнення й зараховується до Державного бюджету України в установленому порядку за відповідними кодами бюджетної класифікації.

3.10. Контроль за своєчасними розрахунками між митними органами з відновлення/перерахування грошової застави покладається на начальників служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності - головних бухгалтерів митних органів.

4. Сплата та повернення грошової застави із застосуванням платіжних карток

4.1. Громадянин або вповноважена особа можуть унести грошову заставу на відповідний банківський рахунок митного органу з використанням платіжних карток.

4.2. На бажання громадянина або вповноваженої особи внести суму грошової застави з використанням платіжної картки посадова особа митниці відправлення здійснює відповідні розрахунки та заповнює повідомлення для уповноваженого банку, форма якого встановлена Порядком застосування уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженим наказом Держмитслужби України від 04.01.2005 N 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за N 66/10346.

Зазначене повідомлення громадянин або вповноважена особа подає працівникові вповноваженого банку з платіжною карткою та паспортом або іншим документом, що засвідчує особу.

4.3. На підставі повідомлення для уповноваженого банку з відміткою "Сплачено", засвідченою особистим підписом працівника цього банку, квитанції (сліпа) цього самого банку про перерахування громадянином зазначених у повідомленні коштів на відповідний банківський балансовий рахунок митного органу посадова особа митниці оформлює квитанцію МД-1 щодо внесення громадянином грошової застави.

4.4. Інформація щодо прийнятих платежів із застосуванням платіжних карток щоденно подається уповноваженим банком до митного органу.

4.5. Авторизація та розрахунки сум грошової застави, унесеної з використанням платіжної картки, здійснюються винятково в національній валюті України.

4.6. Повернення грошової застави, сплаченої з використанням платіжної картки, здійснюється з дотриманням вимог глави 3 цього Порядку. При цьому для зарахування грошової застави на картковий рахунок громадянина в заяві обов'язково зазначається додаткова інформація щодо номера карткового рахунку, реквізитів банку тощо.

5. Облік сум грошової застави

5.1. Облік руху сум грошової застави ведеться посадовою особою служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митного органу в журналі обліку сум грошової застави в електронному вигляді та на паперових носіях, форму якого наведено в додатку 4 до цього Порядку.

Заповнення в електронному вигляді граф 1 - 7 журналу обліку сум грошової застави здійснює відповідний оперативний підрозділ митного органу.

Журнал обліку сум грошової застави на паперових носіях повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений підписами начальника митного органу та начальника служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера, а також гербовою печаткою.

5.2. У разі здійснення громадянином передоплати сум грошової застави посадова особа служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності після отримання щоденної виписки з відповідного рахунку заносить інформацію про суму, дату та номер документа, за яким унесено кошти, до картки аналітичного обліку в розрізі громадян (далі - картка - особовий рахунок), форма якої наведена в додатку 5 до цього Порядку. Зазначена інформація передається до оперативних підрозділів, які ведуть журнал обліку сум грошової застави.

5.3. Аналогічно ведеться облік сум грошової застави, які за заявою громадянина залишаються на відповідному рахунку митного органу для забезпечення виконання ним майбутніх зобов'язань.

При цьому картка - особовий рахунок відкривається після надходження до ЄАІС Держмитслужби повідомлення про залишення суми грошової застави в рахунок майбутніх платежів.

5.4. Сума передоплати грошової застави перебуває на відповідному рахунку митного органу протягом строку, визначеного законодавством України. По закінченні цього строку кошти перераховуються до Державного бюджету України.

5.5. У разі невиконання громадянином зобов'язання у визначений строк керівник оперативного підрозділу митного органу, на рахунок якого була внесена грошова застава, повідомляє про це посадову особу служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності не пізніше наступного робочого дня з моменту порушення зобов'язання. Форма повідомлення про невиконання зобов'язання наведена в додатку 6 до цього Порядку.

На підставі такого повідомлення посадова особа служби фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митного органу протягом трьох банківських днів здійснює перерахування відповідних сум грошової застави до Державного бюджету України за відповідними кодами бюджетної класифікації у встановленому порядку.

5.6. Відображення операцій з грошовою заставою у бухгалтерському обліку здійснюється за кореспонденцією субрахунків, наведених в Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженій наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 N 61, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 14.08.2000 за N 497/4718.

 

Начальник Управління
бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер
 

 
 
М. В. Околіта
 

 

_______________________________________________________________________________
(найменування та код митного органу, на рахунок якого внесено грошову заставу)
______________________________________________________________________________
(реквізити банку/органу Держказначейства, у якому відкриті рахунки на ім'я митного органу)

Повідомлення про внесення грошової застави
N _____ від ____________ 200_ р.

Прийнято від 

_____________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) громадянина)
_____________________________________________________________________
(громадянство громадянина та його місце проживання) 

суму грошової застави _________________________________________________________________
                                                                                                       (сума цифрами та словами) 

квитанція МД-1 серія ______ N _________ від ____________ ,
                                                                                                                 (дата) 

міжнародний пункт пропуску, через який повинен здійснюватися випуск товарів та/або транспортних засобів, і митний орган, у зоні якого він розташований,
____________________________________________________________________________________

дата очікуваного вивезення товарів та/або транспортних засобів _____________________________

номер особистої номерної печатки
                                                            ______________________________________________________
                                                                                                                                              (дата) 

Начальник митного органу 

__________________ 

Начальник служби - головний бухгалтер 

__________________ 

Грошова застава повернута 

_____________________________
(найменування митного органу) 

______________________
(дата) 

сума грошової застави 

_____________________________________________________
(сума цифрами та словами) 

квитанція МД-1 серія ______ N _________ від ____________
                                                                                                                    (дата) 

Грошова застава в сумі __________________________ залишена на рахунку митниці відправлення
                                                             (сума цифрами та словами)
для забезпечення виконання майбутніх зобов'язань _____________________
                                                                                                                                             (дата) 

 

Акт про підтвердження
вивезення товарів та/або транспортних засобів N _____

від ____________ 200 _ р. 

_________________________________________________
(найменування митного органу) 

Ми, нижчеперелічені посадові особи митного органу,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (посади, прізвища, ініціали)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

склали цей акт (у двох примірниках) про те, що
____________________________________________________________________________________
                                                                     (найменування товарів та/або транспортних засобів)
____________________________________________________________________________________
оформлені в митному відношенні як такі, що вивезені за межі митної території України.

Грошову заставу прийнято за квитанцією МД-1 серія _____ N від ____________
                                                                                                                                                                 (дата) 

____________________
підпис

____________________
підпис

____________________
підпис

____________________
підпис 

__________________________________
(ініціали, прізвище)

__________________________________
(ініціали, прізвище)

__________________________________
(ініціали, прізвище)

__________________________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. (місце для відбитка особистої номерної печатки посадової особи, яка склала цей Акт) 

 

Повідомлення про необхідність перерахування грошової застави митниці призначення
N _____ від ____________ 200_ р.

Найменування митного органу, на рахунок якого внесено грошову заставу, _____________________
_____________________________________________________________________________________

кому повернуто грошову заставу _________________________________________________________
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) громадянина)
_____________________________________________________________________________________
                                    (у разі отримання уповноваженою особою робиться додаткова позначка "за довіреністю") 

На підставі чого здійснено повернення:

квитанція МД-1 серія ______ N _________ від ____________
                                                                                                                    (дата) 

Акт про підтвердження вивезення товарів та/або
транспортних засобів N _________ дата ____________

прізвище, ім'я, по батькові громадянина, на
ім'я якого оформлено квитанцію МД-1 ___________________________________________________

грошова застава в сумі ________________________________________________________________
                                                                                                             (сума цифрами та словами) 

підлягає перерахуванню
___________________________________________________________________________________
                (найменування та код митного органу, яким повертається або повернута громадянину грошова застава)
___________________________________________________________________________________
                      (реквізити банку/органу Держказначейства, у якому відкриті рахунки на ім'я митного органу) 

 

 

Начальник митного органу 

______________________________ 

Начальник служби - головний бухгалтер 

______________________________ 

 

Журнал обліку сум грошової застави

N з/п 

Повідомлення про внесення грошової застави 

Прізвище, ініціали громадянина 

Квитанція МД-1 (серія, номер, дата), інший документ 

Дата очікуваного вивезення товарів та/або транспортних засобів, найменування митниці призначення 

Вид валюти (грн, долари США, інше) 

Рух коштів грошової застави 

Примітка 

номер, дата 

сума, грн 

акт про підтвердження вивезення товарів та/або транспортних засобів (номер, дата)
 

повернуто громадянину 

дата повідомлення про невиконання зобов'язання 

перераховано до Держбюджету 

номер документа, дата 

сума, грн 

номер документа, дата 

сума, грн 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Картка - особовий рахунок громадянина

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) громадянина 
Ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) 
Місце проживання громадянина 
Номер карткового рахунку, реквізити банку 

 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

Залишок коштів згідно із заявою громадянина для забезпечення виконання майбутніх зобов'язань 

Рух коштів грошової застави 

Залишок коштів 

Примітка 

надійшла сума передоплати 

повернуто коштів 

перераховано коштів до Державного бюджету 

за станом на 

дата заяви, сума, грн 

номер документа, дата 

сума, грн 

номер документа, дата 

сума, грн 

номер документа, дата 

сума, грн 

за станом на 

сума, грн

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Повідомлення про невиконання зобов'язання
від ____________ 200_ р.

Громадянином _______________________________________________________________________
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
не виконано зобов'язання про зворотне вивезення товарів та/або транспортних засобів (необхідне підкреслити) 

Дата очікуваного вивезення  "____"               200  р.

Грошова застава, унесена на рахунок митного органу за квитанцією МД-1

серія ________ N _______ від ____________
                                                                             (дата) 

у загальній сумі ______________________________________________________________________,
                                                                                                      (цифрами та словами)
підлягає перерахуванню до Державного бюджету України.
 

Керівник оперативного підрозділу 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

_____________
(дата) 

____________

Опрос