Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Госкомстата от 18.12.2007 N 450

Госкомстат
Приказ от 18.09.2008 № 333
Утратил силу

Про внесення змін до наказу Держкомстату від 18.12.2007 N 450

Наказ Державного комітету статистики України
від 18 вересня 2008 року N 333

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2008 р. за N 963/15654

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету статистики України
 від 18 грудня 2007 року N 450
згідно з
 наказом Державної служби статистики України
 від 27 березня 2015 року N 85)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення інформаційних потреб системи національних рахунків НАКАЗУЮ:

1. До наказу Держкомстату від 18.12.2007 N 450 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-споживання (річна) "Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг) за 2007 рік", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2007 за N 1399/14666 (далі - Наказ) та Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-споживання (річна) "Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг) за 2007 рік", затвердженої Наказом (далі - Інструкція), унести такі зміни: у заголовку й у пунктах 1, 2 Наказу та у назві Інструкції слова та цифри "за 2007 рік" виключити.

2. Затвердити Зміни до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-споживання (річна) "Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг)", затвердженої наказом Держкомстату від 18.12.2007 N 450, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.12.2007 за N 1399/14666, що додаються.

3. Зміни, затверджені цим наказом, увести в дію, починаючи з річного звіту за 2008 рік.

4. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження N 1-споживання (річна) "Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг)" використовувати Інструкцію зі змінами, затвердженими цим наказом.

5. Департаменту міжгалузевої статистики підприємств (Жук І. М.) визначити необхідний тираж, підготувати й передати адміністративно-господарському департаменту оригінал Інструкції зі змінами, затвердженими цим наказом, для виготовлення.

6. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І. Ю.) забезпечити фінансування послуг щодо виготовлення та доставки Інструкції зі змінами, затвердженими цим наказом.

7. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О. К.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою Інструкції зі змінами, затвердженими цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В. О.

 

Голова  

О. Г. Осауленко 

 

Зміни до Інструкції
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
N 1-споживання (річна) "Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг)"

1. У пункті 1.1 розділу 1 виключити слова та цифри "за 2007 рік".

2. У розділі 2:

2.1. У пункті 2.1:

2.1.1. Абзаци другий - шостий викласти в такій редакції:

"Заповнення показника матеріальні витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) здійснюється на підставі регістрів бухгалтерського обліку (книг, відомостей, журналів тощо):

- за рахунками класу 8 "Витрати за елементами";

- за рахунками класу 9 "Витрати діяльності";

- за рахунком 23 "Виробництво";

- за рахунком 15 "Капітальні інвестиції" (у частині обліку витрат на поліпшення основних засобів власними силами)".

2.1.2. В абзаці одинадцятому слова "підприємствами (фізичними особами - підприємцями)" замінити словами "підприємствами та фізичними особами - підприємцями".

2.2. Пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Не враховуються у показнику матеріальні витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) та не відображаються у звіті:

- вартість придбаних для перепродажу товарів (послуг), покупних матеріалів (електроенергії, газу, нафтопродуктів тощо), які реалізуються без додаткової обробки на даному підприємстві;

- собівартість реалізованих необоротних та оборотних активів;

- оплата робіт, виконаних підрядниками;

- вартість продукції інтегрованої діяльності (продукції, яка випускається на одній стадії виробництва і служить фактором виробництва на наступній).

Приклад:

Підприємство займається виробництвом макаронних виробів (код за Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2005 (далі - КВЕД) - 15.85.0). Для своєї діяльності воно купує зерно, яке власними силами переробляє на борошно для подальшого виробництва макаронних виробів (інтегрована діяльність).

У звіті мають бути відображені: куповане у звітному році зерно як спожита сировина (по рядку 010) та всі інші витрати, пов'язані з виготовленням борошна та макаронних виробів (електроенергія - за рядком 170, вода - за рядком 200, допоміжні матеріали, запасні частини тощо). Вартість борошна у даному випадку не слід відображати як спожиту сировину для виготовлення макаронних виробів".

2.3. Останній абзац пункту 2.5 виключити.

3. У розділі 3:

3.1. В абзаці першому слова "підприємствами (фізичними особами - підприємцями)" замінити словами "підприємствами та фізичними особами - підприємцями".

3.2. Після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

"До вартості послуг сторонніх організацій не включаються й у звіті не відображаються:

- за рядком 310 - вартість проживання при відрядженнях працівників;

- за рядком 320 - вартість проїзду при відрядженнях працівників;

- за рядком 360 - орендна плата за землю".

У зв'язку з цим абзац другий уважати відповідно абзацом шостим та викласти його в такій редакції:

"Заповнення показника "оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами та фізичними особами - підприємцями" здійснюється на підставі даних рахунків 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" та 84 "Інші операційні витрати" в частині обліку витрат на оплату послуг сторонніх організацій, підприємств та фізичних осіб - підприємців (крім оплати робіт, виконаних за договорами підряду)".

 

Заступник директора
департаменту міжгалузевої
статистики підприємств
 

 
 
М. С. Кузнєцова
 

Опрос