Идет загрузка документа (156 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке исполнения банками документов на перевод, принудительное списание и арест средств в иностранных валютах и банковских металлов и изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины

Национальный банк
Положение, Постановление от 28.07.2008 № 216
редакция действует с 12.09.2018

Про затвердження Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів і змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 28 липня 2008 року N 216

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 жовтня 2008 р. за N 910/15601

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
від 18 травня 2011 року N 154
,
 від 28 грудня 2012 року N 590
,
 від 9 квітня 2015 року N 221
,
 від 7 червня 2016 року N 340
,
 від 4 серпня 2016 року N 366
,
 від 9 лютого 2017 року N 8
,
від 4 вересня 2018 року N 95

Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою приведення порядку здійснення арешту коштів в іноземних валютах та банківських металів у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів щодо виконання судових рішень" від 15.03.2006 N 3541-IV Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, що додається.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230 (зі змінами), що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 05.03.2003 N 82 "Про затвердження Положення про оформлення та виконання документів на перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20.03.2003 за N 224/7545;

постанову Правління Національного банку України від 04.06.2003 N 225 "Про затвердження Змін до Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11.06.2003 за N 473/7794;

постанову Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 493 "Про затвердження Змін до Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 27.11.2003 за N 1090/8411;

постанову Правління Національного банку України від 29.12.2006 N 500 "Про затвердження Змін до Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 48/13315;

постанову Правління Національного банку України від 03.12.2003 N 515 "Про затвердження Положення про зупинення операцій, арешт та примусове списання коштів в іноземних валютах та банківських металів та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за N 167/8766.

4. Департаменту платіжних систем (Н. Г. Лапко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва і використання в роботі, а банкам - до відома своїх клієнтів.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів

(У тексті Положення слова та цифри "органу державної виконавчої служби", "на статтю 53" замінено відповідно словами та цифрами "органу державної виконавчої служби / приватного виконавця", "на статтю 49" згідно з постановою Правління Національного банку України від 9 лютого 2017 року N 8)

Це Положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про виконавче провадження", інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 590)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює загальні вимоги Національного банку України (далі - Національний банк) до оформлення клієнтами доручень на переказ коштів в іноземній валюті або банківських металів, їх виконання уповноваженими банками й іншими фінансовими установами (далі - уповноважений банк), порядку зарахування коштів в іноземній валюті, а також визначає особливості ініціювання банком переказу коштів в іноземній валюті з рахунків умовного зберігання (ескроу), здійснення уповноваженим банком арешту та примусового списання коштів в іноземних валютах та банківських металів з рахунків клієнта і з кореспондентських рахунків уповноваженого банку - резидента та нерезидента, відкритих в іншому уповноваженому банку-резиденті.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 95)

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

банк-боржник - банк, кореспондентський рахунок якого (далі - коррахунок) відкрито в уповноваженому банку і з коррахунку якого здійснюється примусове списання (далі - списання) та списання в безспірному порядку коштів в іноземних валютах та/або банківських металів на підставі платіжної вимоги на списання коштів в іноземних валютах або банківських металів (далі - платіжна вимога на списання) / інкасового доручення (розпорядження) на стягнення коштів в іноземних валютах [далі - інкасове доручення (розпорядження)] / вимоги Національного банку, оформленої/оформленого в установленому порядку;

(абзац другий пункту 1.2 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 28.12.2012 р. N 590
,
 від 07.06.2016 р. N 340)

документ про арешт - постанова державного/приватного виконавця про арешт коштів та/або банківських металів, рішення суду про накладення арешту чи ухвала слідчого судді / суду постановлена під час здійснення кримінального провадження;

(абзац третій пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 09.02.2017 р. N 8)

клієнт-боржник - клієнт, який має рахунки в уповноваженому банку і з рахунків якого на підставі платіжної вимоги на списання, оформленої в установленому порядку, здійснюється списання коштів в іноземних валютах та/або банківських металів або на підставі інкасового доручення (розпорядження), оформленого в установленому порядку, здійснюється стягнення коштів в іноземних валютах;

(абзац четвертий пункту 1.2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 28.12.2012 р. N 590)

повідомлення - повідомлення про переказ коштів в іноземній валюті або банківських металів, яке надсилається/приймається банкам-кореспондентам/від банків-кореспондентів або банкам/від банків, що беруть участь у переказі коштів в іноземній валюті або банківських металів.

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, використовуються в значеннях, визначених цивільним, податковим та валютним законодавством України.

(пункт 1.2 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 590)

1.3. Вимоги цього Положення не поширюються на: операції з переказу коштів в іноземній валюті, які здійснюються за допомогою внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем без відкриття рахунку клієнту та які здійснюються за дорученням інших банків; операції з використанням електронних платіжних засобів.

(пункт 1.3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 09.02.2017 р. N 8)

1.4. Платник має право надсилати платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах до уповноваженого банку як у паперовій формі, так і у формі електронного розрахункового документа за допомогою систем дистанційного обслуговування "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" тощо (якщо це визначено в договорі банківського рахунку або в окремому договорі з платником).

(абзац перший пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 09.02.2017 р. N 8)

Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" тощо здійснюються відповідно до порядку, визначеного нормативно-правовими актами Національного банку з питань здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті в Україні.

(пункт 1.4 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.02.2017 р. N 8)

1.5. Платник має право передбачати в договорах з банком право банку на договірне списання коштів в іноземній або національній валюті або банківських металів з його рахунків на користь уповноваженого банку, що обслуговує платника, та/або на користь третіх осіб або на власні рахунки, які відкриті в цьому чи іншому уповноваженому банку, за умови, що під час визначення уповноваженим банком порядку такого списання враховані вимоги законодавства України про валютне регулювання і валютний контроль.

1.6. Уповноважений банк здійснює зупинення/поновлення видаткових операцій за рахунками клієнтів / коррахунками банків відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань здійснення безготівкових розрахунків в Україні в національній валюті.

(главу 1 доповнено пунктом 1.6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 590)

1.7. Уповноважений банк, який не може виконати розрахунковий документ на списання/стягнення коштів в іноземних валютах або банківських металах з рахунку клієнта / коррахунку банку в установлений законодавством України строк зобов'язаний ужити відповідних заходів, які передбачені нормативно-правовими актами Національного банку з питань здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті в Україні.

(главу 1 доповнено пунктом 1.7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.02.2017 р. N 8)

2. Порядок оформлення платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах

2.1. Платник для здійснення операції з переказу коштів в іноземній валюті або банківських металів з рахунку подає до уповноваженого банку платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах за довільною формою, яке обов'язково має містити такі реквізити:

код платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах відповідно до Державного класифікатора управлінської документації ДК 010-98, затвердженого наказом Держстандарту України від 31.12.98 N 1024;

назву документа - "Платіжне доручення в іноземній валюті" або "Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах";

номер платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах (може містити цифри та літери);

дату складання платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах (число - цифрами, місяць - цифрами або словами, рік - цифрами);

найменування та місцезнаходження уповноваженого банку, що обслуговує платника (назви країни і міста);

повне або скорочене найменування платника, що збігається з найменуванням платника, яке заявлене ним у картці зі зразками підписів [для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (якщо воно є) і документ, що посвідчує особу (серія (за наявності), номер, дата, ким виданий, адреса за місцем проживання)], його місцезнаходження (назви країни і міста);

(абзац сьомий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України від 09.02.2017 р. N 8,
від 04.09.2018 р. N 95)

номер рахунку платника в іноземній валюті або банківських металах, з якого здійснюється переказ коштів або банківських металів;

цифровий або літерний код іноземної валюти або банківського металу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269) (далі - Класифікатор);

(абзац дев'ятий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 07.06.2016 р. N 340)

суму переказу або масу банківських металів у тройських унціях цифрами (ціла частина числа відокремлюється комою);

суму переказу або масу банківських металів у тройських унціях і назву іноземної валюти або виду банківського металу словами;

найменування одержувача (далі - бенефіціар) [для бенефіціара - фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (якщо воно є)], його місцезнаходження або проживання (за наявності такої інформації) та номер рахунку [або номер міжнародного банківського рахунку (IBAN)], на який перераховуються кошти або банківські метали (для бенефіціара - фізичної особи, який не має рахунку, цей реквізит може не заповнюватися);

найменування та місцезнаходження банку бенефіціара;

комісійні - зазначається порядок сплати комісійних витрат уповноваженого банку й інших банків за переказ коштів в іноземній валюті або банківських металів за рахунок платника (OUR) або бенефіціара (BEN), або платника та бенефіціара (SHA), надається право уповноваженому банку утримувати комісійну винагороду без платіжного доручення платника;

призначення платежу (заповнюється відповідно до вимог пункту 2.2 цієї глави);

код операції (чотири символи) за стандартною класифікацією платіжного балансу (заповнюється платником або уповноваженим банком, що його обслуговує);

код країни бенефіціара (три символи) відповідно до його місцезнаходження або країни реєстрації (заповнюється платником або уповноваженим банком, що його обслуговує);

ідентифікаційний код платника - для юридичних осіб зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, для фізичних осіб зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова");

(абзац вісімнадцятий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154,
 від 09.02.2017 р. N 8)

підписи відповідальних осіб платника, які заявлені ним у картці зі зразками підписів. У разі подання електронного розрахункового документа відповідальні особи платника, які вповноважені розпоряджатися рахунком, накладають електронний(і) цифровий(і) підпис(и)/електронний(і) підпис(и) відповідно до вимог, установлених нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування електронного підпису в банківській системі України;

(абзац дев'ятнадцятий пункту 2.1 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 09.04.2015 р. N 221
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 09.02.2017 р. N 8,
від 04.09.2018 р. N 95)

резидентність - зазначає платник - фізична особа свою та бенефіціара резидентність словами "резидент" чи "нерезидент" під час переказу коштів в іноземній валюті або банківських металів на користь іншої фізичної особи в межах України.

2.2. Платник заповнює реквізит "Призначення платежу" в іноземній валюті або банківських металах таким чином, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування бенефіціару коштів в іноземній валюті або банківських металів.

2.3. Найменування та місцезнаходження банку бенефіціара, найменування бенефіціара, номер його рахунку в платіжному дорученні в іноземній валюті мають відповідати реквізитам, що зазначені в документах, які подаються до уповноваженого банку разом з платіжним дорученням в іноземній валюті для здійснення уповноваженим банком валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника.

2.4. Уповноважений банк не має права робити виправлення в платіжному дорученні в іноземній валюті або банківських металах, яке подане платником, за винятком випадку зміни з ініціативи уповноваженого банку (виключно в разі реорганізації, зміни системи обліку в уповноваженому банку, виконання ним вимог нормативно-правових актів Національного банку) номера рахунку платника, найменування та коду уповноваженого банку, що обслуговує платника, та/або в разі зміни, неправильного зазначення платником коду операції за стандартною класифікацією платіжного балансу, коду країни бенефіціара.

2.5. Платник для переказу коштів в іноземній валюті або банківських металів у межах уповноваженого банку може не зазначати в платіжному дорученні в іноземній валюті або банківських металах код операції, код країни бенефіціара та комісійні.

2.6. Уповноважений банк зобов'язаний надати платникові інформацію про витрати під час здійснення переказу коштів в іноземній валюті або банківських металів, можливі строки здійснення переказу коштів в іноземній валюті або банківських металів, SWIFT-код (BIC kod) банку, а також номер міжнародного банківського рахунку (IBAN), якщо він його має.

2.7. Відповідальність за правильність заповнення реквізитів платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах несе(уть) особа(и), яка(і) підписала(и) цей документ.

(главу 2 доповнено пунктом 2.7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.02.2017 р. N 8)

3. Порядок подання та відкликання платником платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах та його виконання уповноваженим банком

3.1. Уповноважений банк приймає до виконання платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах протягом 30 календарних днів, починаючи з дня його оформлення.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154)

3.2. Відповідальний виконавець уповноваженого банку має проставити на всіх примірниках платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах дати надходження і виконання цього документа, засвідчивши їх своїм підписом та відбитком штампа уповноваженого банку. Уповноважений банк має право не проставляти дату надходження платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах, якщо вона збігається з датою його виконання.

3.3. Уповноважений банк не приймає до виконання платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах, у якому є підчищення, закреслені слова або будь-які інші виправлення, а також якщо текст цього документа неможливо прочитати внаслідок його пошкодження.

3.4. Платник має подати до уповноваженого банку разом із платіжним дорученням в іноземній валюті оригінали документів (у тому числі електронних документів) та копії або лише копії документів відповідно до законів України, нормативно-правових актів Національного банку, які потрібні уповноваженому банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника.

(абзац перший пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 09.02.2017 р. N 8)

Копії з оригіналів документів на паперових носіях інформації подаються платником до уповноваженого банку в електронній/паперовій формі.

Копії документів в електронній формі, які є підставою для здійснення переказу, створюються платником шляхом сканування з оригіналу документа на паперовому носії інформації, засвідчуються електронним цифровим підписом платника, накладеним відповідно до вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису (далі - електронна копія документа). Електронні копії документів можуть подаватися засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" тощо (якщо це визначено в договорі між банком та платником) та повинні залишатися в уповноваженому банку на зберіганні в електронному архіві.

Копії документів у паперовій формі засвідчуються підписами відповідальних осіб платника та залишаються в уповноваженому банку на зберіганні.

(абзац четвертий пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 95)

Платник має право не надавати документи, які є підставою для здійснення переказу, якщо він здійснює переказ у межах України зі свого поточного або вкладного (депозитного) рахунку з метою поповнення свого поточного (карткового) або вкладного (депозитного) рахунку, погашення кредиту та процентів за рахунок власних [не куплених на міжбанківському валютному ринку України (далі - МВРУ)] коштів тощо.

(пункт 3.4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.08.2016 р. N 366)

3.5. Уповноважений банк здійснює переказ коштів в іноземній валюті або банківських металів з рахунків платника в межах залишків коштів в іноземній валюті або банківських металів на цих рахунках на початок операційного дня або в межах наданого кредиту овердрафт відповідно до умов договору між банком і платником з урахуванням суми коштів, потрібної для сплати уповноваженим банком можливих комісійних винагород (витрат) банкам-кореспондентам у разі переказу іноземної валюти.

Уповноважений банк у разі технічної можливості врахування коштів в іноземній валюті, які надходять на рахунки платника протягом операційного дня, має право здійснити переказ іноземної валюти з урахуванням цих сум (якщо це зазначено в договорі банківського рахунку).

3.6. Уповноважений банк має перевірити відповідність заповнення реквізитів платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах вимогам глави 2 цього Положення та реквізитам, зазначеним у документах, які відповідно до нормативно-правових актів Національного банку є підставою для переказу іноземної валюти або банківських металів з рахунку платника, а також поштові та платіжні реквізити контрагентів.

Уповноважений банк має право відмовитися від виконання платіжного доручення платника в іноземній валюті або банківських металах, якщо операція, яку проводить платник, не відповідає вимогам валютного законодавства. Уповноважений банк повертає платнику платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах у порядку, передбаченому пунктом 3.7 цієї глави.

(пункт 3.6 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154)

3.7. Уповноважений банк має право відмовитися від виконання платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах, у випадках, установлених статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Уповноважений банк повертає платнику платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах без виконання і на зворотному боці платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах проставляє напис про причину його повернення (із зазначенням дати повернення та посиланням на статтю 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність"), який засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа уповноваженого банку.

(пункт 3.7 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.02.2017 р. N 8)

3.8. Уповноважений банк зобов'язаний / має право відмовитися від виконання платіжного доручення платника в іноземній валюті або банківських металах за фінансовою операцією у випадках, установлених статтею 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Уповноважений банк, повертаючи платникові платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах у день його надходження, має зробити на зворотному боці платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах напис про причину його повернення без виконання [з обов'язковим посиланням на статтю 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"] та зазначити дату його повернення (це засвідчується підписами відповідального виконавця, відповідального працівника банку або працівника, уповноваженого відповідальним працівником банку, та відбитком штампа уповноваженого банку).

(пункт 3.8 у редакції постанов Правління
Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154
,
 від 09.02.2017 р. N 8)

3.9. Уповноважений банк зобов'язаний виконати платіжне доручення в іноземній валюті в межах строку, погодженого з платником, та з урахуванням дати валютування, що визначається уповноваженим банком згідно з його внутрішніми правилами, які ґрунтуються на укладених міжбанківських угодах (договорах) про встановлення кореспондентських відносин з банками-кореспондентами, а також з урахуванням строку, необхідного для виконання вимог статті 6 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

(пункт 3.9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154)

3.10. Уповноважений банк зобов'язаний здійснити переказ коштів в іноземній валюті на всю суму, зазначену в платіжному дорученні в іноземній валюті, якщо платник не зазначив, що витрати на переказ коштів в іноземній валюті мають повністю або частково відшкодовуватися за рахунок бенефіціара.

Якщо уповноважений банк із суми переказу коштів в іноземній валюті, яка перераховувалася на користь бенефіціара, помилково відшкодував витрати на переказ за рахунок бенефіціара, то уповноважений банк на вимогу платника зобов'язаний відшкодувати за власний рахунок суму коштів в іноземній валюті на рахунок бенефіціара, якщо платник не вимагатиме, щоб ця сума була зарахована на його рахунок (за умови, що це обумовлено в договорі банківського рахунку).

3.11. Уповноважений банк після здійснення операції з переказу коштів в іноземній валюті або банківських металів надає платникові інформацію в письмовій або електронній формі про первісну суму переказу в іноземній валюті або масу банківських металів у тройських унціях, суму всіх витрат, яку сплатив платник за проведення цієї операції, тощо.

3.12. Платник має право відкликати платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах з уповноваженого банку, що його обслуговує, лише в повній сумі і до настання дати валютування шляхом подання листа про відкликання, складеного в довільній формі та підписаного уповноваженою(ими) особою(ами) платника. Лист про відкликання подається платником у паперовій формі або у формі електронного документа засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" тощо (якщо це визначено в договорі між банком та платником). Лист про відкликання у формі електронного документа засвідчується електронним цифровим підписом платника з урахуванням вимог законодавства в сфері надання послуг електронного цифрового підпису.

(абзац перший пункту 3.12 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 04.08.2016 р. N 366,
від 04.09.2018 р. N 95)

Умови відкликання платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах та відшкодування платником витрат уповноваженому банку передбачаються в договорах банківського рахунку.

4. Порядок зарахування коштів в іноземній валюті на рахунки банку та бенефіціарів

4.1. Уповноважений банк зараховує кошти в іноземній валюті на рахунки банку та бенефіціарів на підставі отриманих повідомлень, у яких обов'язково зазначені:

для бенефіціарів - юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі - підприємці) - найменування або прізвище та ім'я, номер рахунку бенефіціара і призначення платежу;

для бенефіціарів - фізичних осіб, які не здійснюють підприємницької діяльності та яким в уповноваженому банку не відкрито рахунок, - прізвище, ім'я, серія (за наявності) та номер паспорта (або документа, що його замінює);

(абзац третій пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 09.02.2017 р. N 8)

для бенефіціарів - фізичних осіб, які не здійснюють підприємницької діяльності та яким в уповноваженому банку відкрито рахунок, - прізвище, ім'я та номер рахунку.

4.2. Уповноважений банк бенефіціара зараховує кошти в іноземній валюті на рахунок кредитових сум до з'ясування, якщо в отриманому ним повідомленні не зазначені найменування або прізвище та ім'я, та/або номер рахунку (для юридичної особи або підприємця) або прізвище та/або ім'я, та/або номер рахунку (для фізичної особи, якій відкрито рахунок в уповноваженому банку), або прізвище та/або ім'я, та/або номер паспорта або документа, що його замінює (для фізичної особи, якій не відкрито рахунок в уповноваженому банку).

Уповноважений банк зараховує кошти в іноземній валюті на рахунок бенефіціара після з'ясування ним відсутніх/неточних реквізитів у повідомленні в порядку та в строки, визначені внутрішніми положеннями уповноваженого банку.

У разі неможливості встановлення бенефіціара уповноважений банк повертає ці кошти платникові.

4.3. Уповноважений банк бенефіціара в разі отримання повідомлення про переказ коштів в іноземній валюті на користь юридичної особи або підприємця, у якому не заповнено графу "Призначення платежу" (немає посилання на договір або документ, на виконання якого від нерезидента-платника надійшли кошти в іноземній валюті) або в ній зазначена помилкова інформація, звертається до банку, що обслуговує платника, та/або до бенефіціара для з'ясування цього реквізиту в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку.

Якщо в графі "Призначення платежу" немає посилання на договір або документ, на виконання якого від нерезидента-платника надійшли кошти в іноземній валюті, а зазначено, що це благодійна допомога тощо, і переказ коштів в іноземній валюті здійснено не на договірній основі, то уповноважений банк бенефіціара діє відповідно до пункту 4.5 цього Положення.

4.4. Витрати уповноваженого банку, пов'язані зі з'ясуванням реквізитів, відшкодовуються в порядку, передбаченому в договорі банківського рахунку уповноваженого банку з бенефіціаром, та відповідно до внутрішніх положень банку.

4.5. Уповноважений банк бенефіціара в разі отримання повідомлення з усіма заповненими реквізитами зараховує кошти в іноземній валюті на розподільчий рахунок юридичної особи або підприємця, або на поточний рахунок фізичної особи, або на транзитний рахунок банку, якщо фізична особа не має рахунку в уповноваженому банку. Зарахування коштів в іноземній валюті здійснюється уповноваженим банком бенефіціара відповідно до дати валютування, зазначеної в повідомленні, або не пізніше дня, наступного за днем отримання уповноваженим банком виписки з кореспондентського рахунку від банку-кореспондента з урахуванням у ній цього переказу на користь бенефіціара.

Виплата коштів фізичним особам здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок здійснення переказів іноземної валюти на користь фізичних осіб.

4.6. Уповноважений банк у разі надходження від банку платника або банків-кореспондентів повідомлення про відкликання коштів в іноземній валюті може списати кошти, що зараховані на розподільчий рахунок або на транзитний рахунок банку, або на рахунок кредитових сум до з'ясування, та переказати їх платникові за призначенням.

Кошти, що зараховані на рахунок бенефіціара, повертаються платникові бенефіціаром у визначеному законодавством порядку.

5. Порядок примусового списання уповноваженим банком коштів в іноземних валютах і банківських металів з рахунків клієнтів-боржників та з коррахунків банків-боржників

5.1. Абзац перший пункту 5.1 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154,
у зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом першим)

Платіжна вимога на списання оформляється, приймається, надсилається для виконання до уповноваженого банку, виконується, повертається та відкликається відповідно до порядку, визначеного нормативно-правовими актами Національного банку з питань здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті в Україні, з урахуванням особливостей, викладених у цьому Положенні.

5.2. Платіжна вимога на списання подається органом державної виконавчої служби безпосередньо до уповноваженого банку, у якому відкрито рахунок клієнта-боржника / коррахунок банку-боржника [така платіжна вимога обов'язково має містити підпис відповідального виконавця уповноваженого банку або органу, що здійснює казначейське обслуговування державних коштів (далі - орган казначейства), що обслуговує орган державної виконавчої служби, та відбиток штампа уповноваженого банку або органу казначейства, що обслуговує орган державної виконавчої служби], або через уповноважений банк чи орган казначейства, що обслуговує орган державної виконавчої служби.

Платіжна вимога на списання подається приватним виконавцем безпосередньо до уповноваженого банку, у якому відкрито рахунок клієнта-боржника / коррахунок банку-боржника (така платіжна вимога обов'язково має містити підпис відповідального виконавця та відбиток штампа уповноваженого банку, що обслуговує приватного виконавця), або через уповноважений банк, що обслуговує приватного виконавця.

(пункт 5.2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 09.02.2017 р. N 8)

Звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що обліковуються на поточному або кореспондентському рахунку, може здійснюватися шляхом договірного списання грошових коштів з відповідного рахунку боржника за платіжною вимогою обтяжувача, за умови письмового повідомлення банку про таке обтяження.

(пункт 5.2 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 95)

5.3. Уповноважений банк виконує платіжну вимогу на списання визначеного в ній виду іноземної валюти або банківського металу лише в межах наявних відповідних коштів в іноземній валюті та/або банківських металів на рахунку клієнта-боржника/коррахунку банку-боржника.

У разі відсутності коштів у цій іноземній валюті або цього виду банківських металів на рахунку клієнта-боржника/коррахунку банку-боржника уповноважений банк, який обслуговує клієнта-боржника або в якому відкрито коррахунок банку-боржника, повертає платіжну вимогу на списання без виконання, а в разі їх недостатності - виконує її частково в межах наявного залишку коштів в іноземній валюті та/або банківських металів на рахунку клієнта-боржника/коррахунку банку-боржника, які зазначені в платіжній вимозі на списання.

Уповноважений банк виконує платіжну вимогу на списання визначеного в ній виду іноземної валюти або банківського металу, у якій обов'язково зазначено: номер рахунку клієнта-боржника/коррахунку банку-боржника, з якого здійснюватиметься списання; номер рахунку в іноземній валюті або банківських металах органу державної виконавчої служби / приватного виконавця; сума та назва іноземної валюти, що підлягає списанню, або маса в тройських унціях та вид банківських металів, що підлягає списанню; у призначенні платежу зазначаються назва, номер (якщо він є) і дата видачі виконавчого документа.

(абзац третій пункту 5.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154)

5.4. Уповноважений банк виконує платіжну вимогу на списання коштів у визначеному в ній виді іноземної валюти (з конвертацією в інший вид іноземної валюти, визначений у призначенні платежу) або платіжну вимогу на списання національної валюти для купівлі за її рахунок відповідного виду іноземної валюти (визначений у призначенні платежу), у якій обов'язково зазначено: номер рахунку клієнта-боржника/коррахунку банку-боржника (в іноземній або національній валюті), з якого здійснюватиметься списання; номер рахунку в іноземній валюті органу державної виконавчої служби / приватного виконавця; сума та назва національної/іноземної валюти, що підлягає списанню для купівлі/конвертації. У призначенні платежу зазначається, що іноземна валюта, яка списується, підлягає конвертації на МВРУ в іншу іноземну валюту (її назва) або те, що за національну валюту, що списується, купується іноземна валюта (її назва) з посиланням на статтю 49 Закону України "Про виконавче провадження" та назва, номер (якщо він є) і дата видачі виконавчого документа.

(абзац перший пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154)

Уповноважений банк виконує платіжну вимогу на списання визначеного в ній виду банківських металів (з конвертацією в інший вид банківського металу, визначений у призначенні платежу) або платіжну вимогу на списання національної валюти для купівлі за їх рахунок виду банківського металу (визначений у призначенні платежу), у якій обов'язково зазначено: номер рахунку клієнта-боржника/коррахунку банку-боржника (у банківських металах або національній валюті), з якого здійснюватиметься списання; номер рахунку в банківських металах органу державної виконавчої служби / приватного виконавця; маса у тройських унціях та вид банківських металів або сума та назва національної валюти, що підлягає списанню, з подальшою конвертацією/купівлею. У призначенні платежу зазначається, що вид банківського металу, який списується, підлягає конвертації в інший вид банківського металу (його назва) або те, що за національну валюту, яка списується, купуються банківські метали (їх назва) з посиланням на статтю 49 Закону України "Про виконавче провадження" та назва, номер (якщо він є) і дата видачі виконавчого документа.

(абзац другий пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154)

5.5. Уповноважений банк виконує платіжну вимогу на списання визначеного в ній виду іноземної валюти або банківських металів (з продажем за національну валюту, що зазначено в призначенні платежу), у якій обов'язково зазначено: номер рахунку клієнта-боржника/коррахунку банку-боржника в іноземній валюті або банківських металах, з якого здійснюватиметься списання; номер рахунку в національній валюті органу державної виконавчої служби / приватного виконавця; сума та назва іноземної валюти або маса в тройських унціях і вид банківських металів, що підлягає списанню з подальшим продажем. У призначенні платежу зазначається, що іноземна валюта або банківські метали, які списуються, підлягають продажу на МВРУ за національну валюту з посиланням на статтю 49 Закону України "Про виконавче провадження" та назва, номер (якщо він є) і дата видачі виконавчого документа.

(пункт 5.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154)

5.6. Уповноважений банк, який обслуговує клієнта-боржника або в якому відкрито коррахунок банку-боржника, продає на МВРУ списані з рахунку клієнта-боржника/коррахунку банку-боржника кошти в іноземних валютах (у термін до п'яти робочих днів з дати їх списання) або банківські метали. Обмеження щодо строку продажу іноземних валют не поширюється на іноземні валюти, що не належать до 1-ї групи Класифікатора, та на банківські метали.

5.7. Уповноважений банк, який обслуговує клієнта-боржника або в якому відкрито коррахунок банку-боржника, перераховує отримані від продажу іноземної валюти та/або банківських металів на МВРУ кошти в національній валюті на рахунок органу державної виконавчої служби / приватного виконавця не пізніше ніж через два робочих дні після їх зарахування на його коррахунок.

Якщо іноземна валюта або банківські метали продані клієнтам, які мають рахунки в уповноваженому банку, який обслуговує клієнта-боржника або в якому відкрито коррахунок банку-боржника, або куплені уповноваженим банком, який обслуговує клієнта-боржника або в якому відкрито коррахунок банку-боржника, за кошти в національній валюті, що належать цьому уповноваженому банку, то кошти від продажу (національну валюту) уповноважений банк, який обслуговує клієнта або в якому відкрито коррахунок банку-боржника, перераховує на рахунок органу державної виконавчої служби / приватного виконавця не пізніше ніж через два робочих дні з дати їх списання з рахунку покупця валюти.

5.8. Уповноважений банк, який обслуговує клієнта-боржника або в якому відкрито коррахунок банку-боржника, перераховує куплену за національну валюту на МВРУ іноземну валюту або таку, що конвертована в іншу іноземну валюту, на рахунок органу державної виконавчої служби / приватного виконавця не пізніше ніж через два робочих дні після її зарахування на коррахунок цього уповноваженого банку.

Якщо іноземна валюта купується в клієнтів, які мають рахунки в уповноваженому банку, який обслуговує клієнта-боржника або в якому відкрито коррахунок банку-боржника, то кошти в іноземній валюті уповноважений банк перераховує на рахунок органу державної виконавчої служби / приватного виконавця не пізніше ніж через два робочих дні з дати списання іноземної валюти з рахунку/коррахунку продавця валюти.

Якщо продається іноземна валюта, що належить уповноваженому банку, який обслуговує клієнта-боржника або в якому відкрито коррахунок банку-боржника, то кошти в іноземній валюті уповноважений банк перераховує на рахунок органу державної виконавчої служби / приватного виконавця не пізніше ніж через два робочих дні з дати списання національної валюти з рахунку клієнта-боржника/коррахунку банку-боржника.

5.9. Витрати уповноважених банків в разі проведення операцій, що зазначені в цій главі, відшкодовуються за рахунок клієнта-боржника/банку-боржника.

(пункт 5.9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154)

6. Порядок виконання уповноваженим банком документа про арешт коштів в іноземній валюті та банківських металів

6.1. Обмеження уповноваженим банком права клієнта щодо розпоряджання коштами в іноземній валюті та банківськими металами, що зберігаються на його рахунку, й обмеження права банку щодо розпоряджання коштами в іноземній валюті та банківськими металами, що зберігаються на його коррахунку, відкритому в іншому уповноваженому банку, здійснюється відповідно до порядку, визначеного нормативно-правовими актами Національного банку з питань здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті в Україні, з урахуванням особливостей, викладених у цій главі.

(пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154)

Виконання уповноваженим банком письмового повідомлення обтяжувача про наявність підстав для звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що зберігаються на поточному або кореспондентському рахунку, здійснюється відповідно до вимог статті 1074 Цивільного кодексу України, умов, визначених договорами між банком та клієнтом, та внутрішніх положень уповноваженого банку про операційну діяльність.

(пункт 6.1 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 95)

6.2. Уповноважений банк зобов'язаний прийняти до виконання документ про арешт усіх коштів та банківських металів за всіма видами валют і банківських металів із зазначенням суми/маси або без зазначення суми/маси (тільки за рахунками клієнта) за кожним видом валют чи банківських металів, або із зазначенням загальної суми в національній валюті за всіма видами валют і банківських металів клієнта/банку, або коштів та банківських металів за окремим видом валют та банківських металів із зазначенням суми/маси за ним/ними або без зазначення суми/маси (тільки за рахунками клієнта).

6.3. Уповноважений банк виконує документ про арешт щодо тих рахунків/коррахунків і лише тих видів валют та/або банківських металів, які зазначені в цьому документі.

6.4. Якщо до уповноваженого банку надходить документ про арешт із зазначенням виду валюти або банківського металу, коштів або банківських металів за яким достатньо на поточному рахунку клієнта/коррахунку банку для виконання цього документа, то в цьому разі уповноважений банк обліковує документ про арешт на відповідному позабалансовому рахунку та арештовує кошти в іноземній валюті або банківські метали на рахунку клієнта/коррахунку банку в сумі/масі, що зазначена в документі про арешт, і продовжує здійснювати операції за рахунком клієнта/коррахунком банку в межах суми/маси, що перевищує суму/масу арешту.

6.5. Якщо до уповноваженого банку надходить документ про арешт із зазначенням виду валюти або банківського металу, коштів або банківських металів за яким немає на поточному рахунку клієнта/коррахунку банку, то в цьому разі уповноважений банк обліковує документ про арешт на відповідному позабалансовому рахунку і не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє орган (особу), який(яка) надіслав(ла) документ про арешт, про відсутність коштів за цим видом валют або банківських металів.

(абзац перший пункту 6.5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 09.02.2017 р. N 8)

Уповноважений банк продовжує здійснювати операції за рахунками клієнта/коррахунками банку за всіма іншими видами валют або банківських металів, крім виду валюти або банківського металу, який зазначено в документі про арешт, що обліковується на відповідному позабалансовому рахунку.

6.6. Якщо до уповноваженого банку надходить документ про арешт із зазначенням виду валюти або банківського металу, коштів або банківських металів за яким недостатньо на поточному рахунку клієнта/коррахунку банку для виконання цього документа, то в цьому разі уповноважений банк обліковує документ про арешт на відповідному позабалансовому рахунку, а також арештовує наявні кошти в іноземній валюті або банківські метали за кожним із зазначених видів валют або банківських металів і не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє орган (особу), який(яка) надіслав(ла) документ про арешт, про недостатність коштів за цим видом валют або банківських металів.

(абзац перший пункту 6.6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 09.02.2017 р. N 8)

Уповноважений банк не виконує видаткових операцій за рахунками клієнта/коррахунками банку, на кошти та/або банківські метали на яких накладено арешт, до забезпечення суми/маси, що зазначена в документі про арешт, або до отримання передбачених законодавством України документів про зняття арешту з коштів та/або банківських металів.

(абзац другий пункту 6.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154)

6.7. Якщо до уповноваженого банку за цей час надійшли інші документи про арешт із зазначенням інших видів валют або банківських металів, то уповноважений банк діє відповідно до пунктів 6.4 - 6.6 цієї глави.

6.8. Уповноважений банк, до якого надійшли документи про арешт із зазначенням у них одних і тих самих рахунків/коррахунків та одних і тих самих видів валют або банківських металів, обліковує ці документи про арешт на відповідному позабалансовому рахунку і виконує їх у тій послідовності, у якій вони надійшли.

6.9. Якщо згідно з документом про арешт накладається арешт на всі види валют та банківських металів, що зберігаються на рахунках клієнта/коррахунках банку, то уповноважений банк обліковує документ про арешт на відповідному позабалансовому рахунку і не виконує видаткових операцій за рахунками клієнта/коррахунками банку, на кошти та/або банківські метали на яких накладено арешт, у межах сум/маси, зазначених у документі про арешт, до отримання передбачених законодавством України документів про зняття арешту з коштів та/або банківських металів.

(пункт 6.9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154)

6.10. Якщо згідно з документом про арешт накладається арешт на всі види валют і банківських металів, що зберігаються на рахунках клієнта/коррахунках банку, у тому числі й на національну валюту, і, крім того, загальну суму, яка підлягає арешту, зазначено в національній валюті (без конкретних сум за кожним видом валют або банківських металів), то з метою забезпечення арешту суми, зазначеної в документі про арешт, уповноважений банк обліковує вищезазначений документ про арешт на відповідному позабалансовому рахунку й арештовує кошти в іноземній та національній валюті, банківські метали на рахунках клієнта/коррахунках банку за кожним видом валют та банківських металів.

Уповноважений банк у разі недостатності коштів та банківських металів не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє про це орган (особу), який(яка) надіслав(ла) документ про арешт, і продовжує арештовувати кошти і банківські метали на цих самих рахунках клієнта/коррахунках банку за кожним видом валют та банківських металів у сумі, що достатня для забезпечення виконання вищезазначеного документа про арешт.

(абзац другий пункту 6.10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 09.02.2017 р. N 8)

Уповноважений банк для забезпечення арешту суми, потрібної для виконання документа про арешт, здійснює розрахунок гривневого еквівалента іноземних валют та/або банківських металів, які арештовуються на рахунках клієнта/коррахунках банку для виконання отриманого документа про арешт, за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, що встановлюється Національним банком на день надходження документа про арешт, а в наступні дні цей розрахунок здійснюється після кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют і банківських металів, що встановлюється Національним банком, а також з урахуванням нових надходжень коштів в іноземній валюті та/або банківських металів.

Якщо документ про арешт із зазначенням у ньому виду іноземної валюти або банківського металу надійшов до рахунку клієнта-боржника / коррахунку банку-боржника в національній валюті, то для забезпечення арешту суми, потрібної для виконання документа про арешт, здійснюється розрахунок гривневого еквівалента іноземних валют та/або банківських металів, які зазначені в отриманому документі про арешт, за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, що встановлюється Національним банком на день надходження документа про арешт, а в наступні дні цей розрахунок здійснюється після кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют і банківських металів, що встановлюється Національним банком.

(пункт 6.10 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 09.02.2017 р. N 8)

6.11. Уповноважений банк не виконує видаткових операцій за рахунками клієнта/коррахунками банку, на кошти та/або банківські метали на яких накладено арешт, у тому числі й на кошти в іноземній валюті та банківські метали, що були попередньо куплені за заявою клієнта на МВРУ (до накладання арешту) і не були перераховані ним за призначенням до їх арешту.

(пункт 6.11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154)

6.12. Уповноважений банк відновлює операції за рахунками клієнта/коррахунками банку після накопичення суми, що зазначена в документі про арешт, або після отримання ним передбачених законодавством України документів про зняття арешту з коштів та/або банківських металів.

(пункт 6.12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154)

7. Порядок списання уповноваженим банком коштів в іноземних валютах з рахунків клієнтів-боржників / з коррахунків банків-боржників на підставі інкасового доручення (розпорядження), оформленого контролюючим органом

(назва глави 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 09.02.2017 р. N 8,
від 04.09.2018 р. N 95)

7.1. Інкасове доручення (розпорядження) оформляється, приймається, надсилається для виконання до уповноваженого банку, виконується, повертається та відкликається відповідно до порядку, визначеного нормативно-правовим актом Національного банку з питань здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті в Україні, з урахуванням особливостей, викладених у цьому Положенні.

7.2. Інкасове доручення (розпорядження) подається/надсилається контролюючим органом безпосередньо до уповноваженого банку, у якому відкрито рахунок клієнта-боржника / коррахунок банку-боржника.

(пункт 7.2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 09.02.2017 р. N 8,
від 04.09.2018 р. N 95)

7.3. Уповноважений банк приймає інкасове доручення (розпорядження) незалежно від наявності на рахунку клієнта-боржника / коррахунку банку-боржника достатнього залишку коштів та виконує його лише в межах наявних коштів в іноземній валюті того виду, який зазначений в інкасовому дорученні (розпорядженні).

В інкасовому дорученні (розпорядженні) на списання коштів у зазначеному в ньому виді іноземної валюти для її продажу та подальшого перерахування національної валюти на рахунок отримувача обов'язково зазначаються:

номер рахунку клієнта-боржника / коррахунку банку-боржника в іноземній валюті, з якого здійснюватиметься списання;

номер рахунку в національній валюті отримувача коштів;

сума та назва іноземної валюти, що підлягає списанню з подальшим продажем.

У реквізиті "Призначення платежу" зазначається, що іноземна валюта підлягає продажу на МВРУ за національну валюту, а також назва, дата видачі та номер (якщо він присвоєний) судового рішення/рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу.

(абзац шостий пункту 7.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 95)

Судове рішення/рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, на підставі якого оформлено інкасове доручення (розпорядження), уповноваженому банку не подається.

(абзац сьомий пункту 7.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 95)

7.4. Уповноважений банк, який обслуговує клієнта-боржника або в якому відкрито коррахунок банку-боржника, здійснює продаж на МВРУ списаних з рахунку клієнта-боржника / коррахунку банку-боржника коштів в іноземних валютах у термін до п'яти робочих днів з дати їх списання. Обмеження щодо строку продажу іноземних валют не поширюється на іноземні валюти, що не належать до 1-ї групи Класифікатора.

7.5. Уповноважений банк, який обслуговує клієнта-боржника або в якому відкрито коррахунок банку-боржника, перераховує отримані від продажу іноземної валюти на МВРУ кошти на рахунок у національній валюті отримувача коштів, який зазначений в інкасовому дорученні (розпорядженні), не пізніше ніж через два робочих дні після їх зарахування на його коррахунок.

Якщо іноземна валюта продана клієнтам, які мають рахунки в уповноваженому банку, який обслуговує клієнта-боржника чи в якому відкрито коррахунок банку-боржника, або куплена уповноваженим банком, який обслуговує клієнта-боржника чи в якому відкрито коррахунок банку-боржника, за кошти в національній валюті, що належать цьому уповноваженому банку, то кошти від продажу уповноважений банк перераховує на рахунок у національній валюті отримувача коштів, який зазначений в інкасовому дорученні (розпорядженні), не пізніше ніж через два робочих дні з дати їх списання з рахунку покупця валюти.

7.6. Витрати уповноважених банків на проведення операцій, що зазначені в цій главі, відшкодовуються за рахунок клієнта-боржника / банку-боржника.

(Положення доповнено главою 7 згідно з постановою
Правління Національного банку України від 28.12.2012 р. N 590)

8. Виконання уповноваженим банком вимоги Національного банку на списання коштів в іноземних валютах та банківських металів у безспірному порядку

8.1. Уповноважений банк зобов'язаний здійснити списання в безспірному порядку заборгованості банку-боржника перед Національним банком, основаної на здійсненому рефінансуванні, з коррахунку банку-боржника відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України".

8.2. Уповноважений банк здійснює списання в безспірному порядку заборгованості банку-боржника (далі в цьому пункті - платник) на підставі вимоги Національного банку.

Вимога Національного банку має містити таку інформацію:

номер та дату складання (число, місяць, рік);

передбачені законодавством України підстави, відповідно до яких Національний банк має право на списання в безспірному порядку заборгованості з рахунків платника (зокрема посилання на статтю 73 Закону України "Про Національний банк України");

код платника, найменування платника, номер рахунку платника в іноземній валюті або банківських металах;

найменування та SWIFT-код (BIC kod) банку платника;

код отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача в іноземній валюті або банківських металах;

найменування, SWIFT-код (BIC kod) та місцезнаходження банку отримувача;

цифровий або літерний код іноземної валюти або банківського металу відповідно до Класифікатора;

суму іноземної валюти або масу банківських металів у тройських унціях (цифрами та словами) і назву іноземної валюти або виду банківського металу (словами);

призначення платежу.

Вимога Національного банку має бути оформлена на гербовому бланку Національного банку, засвідчена підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку.

Уповноважений банк приймає до виконання вимогу Національного банку протягом 30 календарних днів починаючи з дати її складання.

8.3. Національний банк для визначення суми іноземної валюти або маси банківського металу, яку необхідно списати в безспірному порядку з коррахунку банку-боржника, використовує офіційний курс гривні до іноземних валют і банківських металів, що встановлюється Національним банком на день складання вимоги Національного банку.

8.4. Національний банк надсилає до уповноваженого банку, у якому відкритий коррахунок банку-боржника, вимогу Національного банку не менше ніж у двох примірниках.

Уповноважений банк, у якому відкритий коррахунок банку-боржника, здійснює списання в безспірному порядку коштів в іноземних валютах та/або банківських металів з коррахунку банку-боржника протягом операційного часу в день надходження вимоги Національного банку до уповноваженого банку, ураховуючи особливості, визначені в главі 5 цього Положення.

Вимогу Національного банку, що надійшла після операційного часу, уповноважений банк виконує наступного операційного дня.

Уповноважений банк, у якому відкритий коррахунок банку-боржника, здійснює списання в безспірному порядку коштів в іноземних валютах та/або банківських металів з коррахунку банку-боржника за меморіальним ордером, сформованим банком на підставі вимоги Національного банку.

Уповноважений банк здійснює списання у безспірному порядку коштів в іноземних валютах та/або банківських металів з коррахунку банку-боржника на підставі одного із примірників вимоги Національного банку, який залишається на зберіганні в уповноваженому банку. Другий примірник уповноважений банк надсилає банку-боржнику.

8.5. У разі недостатності коштів в іноземній валюті / банківських металів на коррахунку банку-боржника уповноважений банк, до якого надійшла вимога Національного банку, здійснює списання заборгованості частково.

Часткову оплату вимоги Національного банку уповноважений банк оформляє меморіальним ордером, у реквізиті "Призначення платежу" якого зазначає номер і дату вимоги Національного банку, яку частково сплачено, суму, що залишилася до сплати, та повторює текст, наведений у реквізиті "Призначення платежу" цієї вимоги Національного банку.

Для підтвердження часткової оплати відповідальний виконавець уповноваженого банку на вимозі Національного банку окреслює реквізит "Сума" та зазначає на зворотному боці дату, суму часткового платежу, засвідчуючи це своїм підписом.

8.6. Уповноважений банк, у якому відкритий коррахунок банку-боржника, не пізніше наступного робочого дня після надходження вимоги зобов'язаний повідомити Національний банк про виконання (часткове виконання) або про неможливість виконання вимоги Національного банку з причин, зазначених у цьому пункті.

Уповноважений банк повертає без виконання вимогу Національного банку, якщо на день її пред'явлення до уповноваженого банку немає:

коштів в іноземній валюті / банківських металів на коррахунку банку-боржника;

коррахунку банку-боржника в уповноваженому банку;

інформації або її частини, заповнення якої передбачено пунктом 8.2 цього Положення, та/або зазначена помилкова інформація щодо банку-боржника та/або банку банку-боржника.

У разі відмови виконати вимогу Національного банку із причин, зазначених у цьому пункті, уповноважений банк у день надходження вимоги Національного банку має зробити на її зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання, зазначити дату повернення (це засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа уповноваженого банку) і не пізніше наступного робочого дня надіслати цю вимогу до Національного банку. Уповноважений банк повертає вимогу Національного банку рекомендованим чи цінним листом.

8.7. Якщо уповноважений банк не може виконати вимогу Національного банку в установлений цим Положенням строк через те, що немає/недостатньо коштів на своєму коррахунку, то він зобов'язаний:

узяти вимогу Національного банку на обліковування за відповідним позабалансовим рахунком;

надіслати письмове повідомлення Національному банку про невиконання його вимоги із зазначенням причини: "Немає/недостатньо коштів на своєму коррахунку";

ужити заходів для відновлення своєї платоспроможності.

8.8. Витрати уповноважених банків у разі проведення операцій, що зазначені в цій главі, відшкодовуються за рахунок банку-боржника.

(Положення доповнено главою 8 згідно з постановою
Правління Національного банку України від 07.06.2016 р. N 340)

9. Виконання уповноваженим банком платіжної вимоги в іноземній валюті або банківських металах, оформленої Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

1. Платіжна вимога Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) оформляється, надсилається до уповноваженого банку, виконується, повертається та відкликається відповідно до порядку, визначеного нормативно-правовими актами Національного банку з питань здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті в Україні, з урахуванням особливостей, викладених у цьому Положенні.

2. Платіжна вимога в іноземній валюті або банківських металах подається Національним агентством безпосередньо до уповноваженого банку, у якому відкрито рахунок клієнта / коррахунку банку, на кошти якого накладено арешт у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, або через уповноважений банк, що обслуговує Національне агентство.

3. Уповноважений банк виконує платіжну вимогу, оформлену Національним агентством у визначеному в ній виді іноземної валюти або банківського металу, у якій обов'язково зазначено таке: номер рахунку клієнта / коррахунку банку, з якого здійснюватиметься списання; номер рахунку в іноземній валюті або банківських металах Національного агенства; сума та назва іноземної валюти, що підлягає списанню, або маса в тройських унціях та вид банківських металів, що підлягає списанню; у реквізиті "Призначення платежу" зазначаються дата видачі та номер (якщо він є) і дата ухвали слідчого судді / суду про накладення арешту. Платіжна вимога також обов'язково має містити підпис відповідального виконавця уповноваженого банку, що обслуговує Національне агентство, та відбиток штампа уповноваженого банку, що обслуговує Національне агентство.

4. Уповноважений банк виконує платіжну вимогу у визначеному в ній виді іноземної валюти або банківського металу лише в межах наявних відповідних коштів в іноземній валюті та/або банківських металів на цьому рахунку клієнта / коррахунку банку.

Якщо коштів у цій іноземній валюті або цього виду банківських металів на рахунку клієнта / коррахунку банку немає, то уповноважений банк повертає платіжну вимогу без виконання, а в разі їх недостатності - виконує її частково в межах наявного залишку коштів в іноземній валюті та/або банківських металів на цьому рахунку клієнта / коррахунку банку.

(Положення доповнено главою 9 згідно з постановою
Правління Національного банку України від 09.02.2017 р. N 8)

10. Оформлення розрахункового документа та його виконання уповноваженим банком у разі здійснення операцій за рахунком умовного зберігання (ескроу)

1. Уповноважений банк за настання підстав, передбачених договором рахунку умовного зберігання (ескроу), формує меморіальний ордер та переказує грошові кошти з такого рахунку на користь бенефіціара(ів) чи повертає володільцю рахунку.

Винагорода банку не утримується з грошових коштів, що обліковуються на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунку умовного зберігання (ескроу).

2. Звернення стягнення та/або накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов'язаннями володільця рахунку або бенефіціара не допускається.

(Положення доповнено главою 10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 95)

 

Директор Департаменту
платіжних систем
 

 
Н. Г. Лапко
 

 

Зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою

1. У розділі I:

абзац тринадцятий пункту 12 викласти в такій редакції:

"операції, пов'язані з експортом та імпортом товарів, розрахунки за якими відповідно до договору передбачають надання та отримання відстрочення платежу або кредитування (аванс, попередня оплата) на строк, який перевищує встановлений законодавством України";

пункт 26 доповнити словами "а також операції в іноземній валюті з іншими похідними фінансовими інструментами, базовим активом яких є валютні цінності, курси валют, процентні ставки, індекси, крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку".

2. У розділі II:

2.1. У главі 3:

у пункті 1:

у підпункті "а":

абзац перший доповнити словами "(договорами позик)";

абзац шостий доповнити реченням такого змісту: "Якщо за письмовим повідомленням резидента відкритий ним рахунок за межами України закрито у зв'язку з тим, що кредит від нерезидента отримано і розрахунки з постачальниками за рахунок коштів кредиту здійснено, то резидент з метою купівлі іноземної валюти для виконання зобов'язань за кредитом подає зазначену довідку лише під час його першого звернення до уповноваженого банку";

після абзацу дев'ятого доповнити підпункт абзацом такого змісту:

"Резиденти не мають права купувати іноземну валюту з метою виконання зобов'язань за нерезидента-боржника в разі переведення боргу за кредитним договором (договором позики). Резидент виконує такі зобов'язання виключно за рахунок власних (не куплених, не залучених у формі кредиту) коштів в іноземній валюті".

У зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим;

підпункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Гарант (поручитель) купує іноземну валюту з метою виконання зобов'язань резидента-позичальника за кредитним договором (договором позики) відповідно до підпункту "г" цього пункту";

у підпункті "г":

абзац перший викласти в такій редакції:

"г) за операціями, пов'язаними із забезпеченням виконання гарантом (поручителем) зобов'язань за боржника перед суб'єктом ринку за кредитним договором, що передбачає виконання зобов'язань в іноземній валюті, або перед нерезидентом за зовнішньоекономічним договором";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"копії реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії)";

в абзаці восьмому слова "реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії)" виключити;

підпункт доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"Купувати іноземну валюту з метою виконання зобов'язань, про які йдеться в цьому підпункті, за боржника-резидента має право лише суб'єкт ринку. Резидент, що не є суб'єктом ринку, виконує такі зобов'язання за рахунок власних (не куплених, не залучених у формі кредиту) коштів в іноземній валюті.

Резидент не має права купувати іноземну валюту з метою виконання зобов'язань за договором гарантії (поруки) за нерезидента-боржника. Резидент виконує такі зобов'язання за рахунок власних (не куплених, не залучених у формі кредиту) коштів в іноземній валюті.

Суб'єкт ринку зобов'язаний перераховувати іноземну валюту на зазначені цілі лише в разі подання йому документів, що підтверджують фактичне невиконання боржником зобов'язань, за якими резидент є гарантом (поручителем)";

у підпункті "ґ":

в абзаці першому слова "а також гаранту (поручителю) - уповноваженому банку" виключити;

підпункт доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Резидент не має права купувати іноземну валюту з метою розміщення грошового забезпечення (покриття) для виконання зобов'язань, забезпечених гарантією, договором поруки.

Резидент не має права купувати, обмінювати іноземну валюту з метою відшкодування гаранту (поручителю) - уповноваженому банку за перераховану ним кредитору іноземну валюту за договором гарантії (поруки)";

в абзаці першому підпункту "е" слова "неустойки (штрафів, пені)" замінити словами "неустойки тощо";

останні три абзаци пункту виключити;

пункт доповнити новим підпунктом "ж" такого змісту:

"ж) за операціями, пов'язаними із задоволенням резидентом-повіреним вимог нерезидента-кредитора в іноземній валюті шляхом реалізації предмета застави за гривні в разі невиконання резидентом-боржником своїх зобов'язань:

договору застави;

копії реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) з відміткою банку, що обслуговує кредит, про обсяг фактично одержаного резидентом-боржником кредиту і стан погашення заборгованості за кредитом;

оригіналу або копії кредитного договору (договору позики);

оригіналу договору доручення, укладеного між нерезидентом-кредитором (довірителем) і резидентом-повіреним, про реалізацію заставленого майна;

оригіналів чи засвідчених в нотаріальному порядку копій документів, які підтверджують реалізацію предмета застави для задоволення вимог нерезидента-кредитора, що є заставодержателем (рішення суду про звернення стягнення на предмет застави, письмове повідомлення кредитора про порушення забезпеченого заставою зобов'язання, договір про купівлю-продаж предмета застави, інші документи, що підтверджують реалізацію предмета застави).

Суб'єкт ринку робить відповідну відмітку на копії реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії) та на оригіналі/копії кредитного договору (договору позики), на підставі яких була куплена іноземна валюта, а також на копіях цих документів, які залишаються в нього на зберіганні";

у пункті 2:

в абзаці п'ятнадцятому підпункту "а" друге речення виключити;

у підпункті "б" після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Купівля іноземної валюти має здійснюватися в обсязі, що не перевищує ринкової вартості цінних паперів відповідно до звіту про оцінку (акта оцінки) ринкової вартості цінних паперів або офіційного повідомлення про лістинг цінних паперів". 

У зв'язку з цим абзац одинадцятий уважати абзацом дванадцятим; 

абзац восьмий підпункту "г" викласти в такій редакції:

"оригіналу або засвідченої у встановленому порядку копії звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) на час унесення інвестиції, складеного суб'єктом оціночної діяльності України, що є таким відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (у разі повернення доходів, прибутків звіт або акт не подається)";

в абзаці першому підпункту "д" слова "в уповноваженому банку" виключити;

пункт 5 після слова "пунктах" доповнити цифрою "1";

в абзацах першому та п'ятому пункту 6 літери "а", "в" - "є" замінити літерами "а", "в" - "ж";

у тексті глави слова "комісійні" та "комісії" у всіх відмінках замінити словами "комісійна винагорода" у відповідних відмінках.

2.2. Пункт 6 глави 4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7 - 9 уважати відповідно пунктами 6 - 8.

3. У пункті 8 розділу III:

абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

"8. Вимоги пункту 7 цього розділу поширюються також на повернені нерезидентом на адресу клієнта-резидента кошти в іноземній валюті, які були переказані нерезиденту за рахунок одержаного кредиту (позики) в іноземній валюті, якщо резидент виконав зобов'язання за кредитним договором (договором позики) у повному обсязі чи частково за рахунок купленої іноземної валюти або якщо на час повернення коштів резидент купив іноземну валюту з метою виконання зобов'язань за кредитним договором (договором позики), але не переказав її з поточного рахунку за призначенням.

Іноземна валюта, яку повернув нерезидент, має бути продана в сумі, що дорівнює сумі іноземної валюти, купленої для виконання зобов'язань за кредитним договором (договором позики). У разі повернення нерезидентом коштів траншами ці кошти підлягають продажу доти, доки загальна сума проданої іноземної валюти не досягне суми іноземної валюти, купленої для виконання зобов'язань за кредитним договором (договором позики)";

в абзаці третьому слова "купленої іноземної валюти для погашення кредиту (позики)" замінити словами "іноземної валюти, купленої для виконання зобов'язань за кредитним договором (договором позики)".

4. Доповнити Положення після розділу III новим розділом такого змісту:

"Розділ IV. Оформлення та подання клієнтами до уповноважених банків заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів і заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів та їх виконання

Глава 1. Порядок оформлення заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів

1. Заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів заповнюються українською мовою за зразками, наведеними в додатках 1 - 4 до Положення, або за довільною формою із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, передбачених пунктами 3 і 4 цієї глави.

Клієнт під час проведення операції з обміну (конвертації) іноземної валюти або банківських металів подає до уповноваженого банку, який його обслуговує, заяву про купівлю іноземної валюти або банківських металів за довільною формою, але із зазначенням обов'язкових реквізитів, передбачених пунктами 3 і 4 цієї глави.

Клієнт для здійснення операцій з купівлі або продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України має право використовувати форми заяв про купівлю або продаж іноземної валюти, аналогічні до тих, що наведені в додатках 1 - 4 до цього Положення, але без урахування реквізитів, які стосуються банківських металів.

2. Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів приймається уповноваженим банком до виконання протягом 90 днів, починаючи з дня її оформлення, заява про продаж іноземної валюти (вільний продаж) або банківських металів - протягом 30 днів (день оформлення не враховується).

3. Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів обов'язково має містити такі реквізити:

найменування та місцезнаходження уповноваженого банку, що обслуговує клієнта;

код заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів відповідно до Державного класифікатора управлінської документації ДК 010-98, затвердженого наказом Держстандарту України від 31.12.98 N 1024;

назву документа - заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів;

дату складання заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів (число - цифрами, місяць - цифрами або словами, рік - цифрами);

повне або скорочене найменування клієнта, що збігається із найменуванням, яке заявлене ним у картці зі зразками підписів і відбитка печатки (для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові), місцезнаходження, номер телефону/факсу;

підставу для купівлі іноземної валюти - посилання на документи, які відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою є підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України;

назву іноземної валюти або виду банківського металу, що купується, словами та цифровий або літерний код іноземної валюти або банківського металу відповідно до Класифікатора;

суму купівлі іноземної валюти цифрами [у разі купівлі банківських металів зазначається маса банківських металів у тройських унціях цифрами (ціла частина числа відокремлюється комою)];

курс купівлі в гривнях;

номер поточного рахунку в іноземній валюті або банківських металах, на який потрібно зарахувати придбану іноземну валюту або банківські метали, код і найменування уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, у якому відкрито цей рахунок;

відбиток печатки та підписи відповідальних осіб клієнта, які заявлені ним у картці зі зразками підписів і відбитка печатки (для фізичної особи, яка її не має, проставляється лише її підпис).

Клієнт у заяві про купівлю іноземної валюти або банківських металів має зазначити те:

що він доручає уповноваженому банку, що його обслуговує, купити іноземну валюту або банківські метали на умовах, які зазначені в заяві про купівлю іноземної валюти або банківських металів;

що він доручає уповноваженому банку, що його обслуговує, утримати із суми в гривнях, яка перерахована на купівлю іноземної валюти або банківських металів, комісійну винагороду;

на який поточний рахунок має бути зарахований залишок коштів у гривнях після купівлі іноземної валюти або банківських металів, найменування та код банку, у якому відкрито цей рахунок;

що він доручає уповноваженому банку, що його обслуговує, продати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України, якщо куплена іноземна валюта не буде перерахована ним за призначенням у визначений законодавством України строк у встановленому порядку.

Клієнт має право в заяві про купівлю іноземної валюти або банківських металів доручити уповноваженому банку перерахувати зі свого поточного рахунку суму в гривнях, що потрібна для купівлі іноземної валюти або банківських металів, і суму збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (тільки в разі здійснення операцій з купівлі іноземної валюти) згідно з реквізитами, зазначеними в такій заяві, за умови, що це передбачено в договорі банківського рахунку.

Уповноважені банки зобов'язані нараховувати, утримувати збір на обов'язкове державне пенсійне страхування одночасно з прийняттям до виконання заяви про купівлю іноземної валюти від імені та за рахунок клієнтів цих банків та за власними операціями банку і перераховувати цей збір до спеціального фонду державного бюджету в установленому законодавством України розмірі від суми в гривнях, що була використана для купівлі зазначеної в заяві безготівкової іноземної валюти.

4. Заява про продаж іноземної валюти або банківських металів обов'язково має містити такі реквізити:

найменування та місцезнаходження уповноваженого банку, що обслуговує клієнта;

код заяви про продаж іноземної валюти або банківських металів відповідно до Державного класифікатора управлінської документації ДК 010-98, затвердженого наказом Держстандарту України від 31.12.98 N 1024;

назву документа - заява про продаж іноземної валюти або банківських металів;

дату складання заяви про продаж іноземної валюти або банківських металів (число - цифрами, місяць - цифрами або словами, рік - цифрами);

повне або скорочене найменування клієнта, що збігається із найменуванням, яке заявлене ним у картці зі зразками підписів і відбитка печатки, місцезнаходження, номер телефону/факсу (для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові);

номер рахунку в іноземній валюті або банківських металах, з якого клієнт доручає здійснити продаж іноземної валюти або банківських металів, найменування та код уповноваженого банку, що його обслуговує, у якому відкрито цей рахунок (для фізичної особи, яка не займається підприємницькою діяльністю, цей реквізит може не заповнюватися);

назву іноземної валюти або виду банківського металу, що продається, словами і цифровий або літерний код іноземної валюти або банківського металу відповідно до Класифікатора;

суму продажу іноземної валюти цифрами [у разі продажу банківських металів зазначається маса банківських металів у тройських унціях цифрами (ціла частина числа відокремлюється комою)];

курс продажу в гривнях;

гривневий еквівалент іноземної валюти або банківських металів, що доручається продати відповідно до встановленого в заяві курсу;

номер поточного рахунку в гривнях, на який потрібно зарахувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти або банківських металів, найменування і код уповноваженого банку, у якому відкрито цей рахунок;

відбиток печатки та підписи відповідальних осіб клієнта, які заявлені ним у картці зі зразками підписів та відбитка печатки (для фізичної особи, яка її не має, проставляється лише її підпис).

Клієнт у заяві про продаж іноземної валюти або банківських металів може надати право уповноваженому банку, який його обслуговує, утримати комісійну винагороду в гривнях з коштів, отриманих від продажу іноземної валюти або банківських металів, без зарахування цієї комісійної винагороди на поточний рахунок клієнта в національній валюті.

Глава 2. Порядок подання клієнтом до уповноваженого банку заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів та їх виконання

1. Клієнт подає заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноваженого банку, що його обслуговує, не менше ніж у двох примірниках.

2. Відповідальний виконавець уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, на всіх примірниках заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів, що прийняті для виконання, проставляє в правому верхньому куті дату надходження цих документів до уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, засвідчуючи її підписом та відбитком штампа уповноваженого банку, що обслуговує клієнта.

Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, має право не проставляти дату надходження заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів, якщо вона збігається з датою їх виконання.

Відповідальний виконавець уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, після виконання заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів у правому нижньому куті проставляє дату виконання, засвідчуючи її підписом та відбитком штампа уповноваженого банку, що обслуговує клієнта.

3. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, має право не приймати до виконання заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів, у яких є підчищення, закреслені слова або будь-які інші виправлення, а також якщо текст цих документів неможливо прочитати внаслідок їх пошкодження.

4. Клієнт має право надсилати до уповноваженого банку, що його обслуговує, заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів в електронному вигляді.

Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, приймає до виконання заяву про купівлю іноземної валюти після подання клієнтом документів, які є підставою для купівлі іноземної валюти.

5. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, повертає без виконання:

заяву про продаж іноземної валюти або банківських металів, якщо для виконання цієї операції на міжбанківському валютному ринку України недостатньо коштів або банківських металів на рахунку клієнта в іноземній валюті або банківських металах;

заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів, якщо банк виконує документ про арешт або примусове списання коштів з рахунку, який використовується клієнтом для купівлі або продажу іноземної валюти.

6. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, перевіряє відповідність заповнення реквізитів заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів вимогам глави 1 цього розділу та реквізитам, зазначеним у документах, які відповідно до розділу II цього Положення є підставою для купівлі іноземної валюти або банківських металів на міжбанківському валютному ринку України.

7. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, повертає без виконання заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів, у яких хоча б один із зазначених у цьому Положенні обов'язкових реквізитів не заповнений або заповнений неправильно.

8. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, повертає без виконання заяви про купівлю або продаж іноземної валюти в разі відсутності документів, які потрібні для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та для здійснення уповноваженим банком валютного контролю за цією операцією клієнта.

9. Порядок повернення уповноваженим банком, що обслуговує клієнта, без виконання оформлених заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів визначається в договорах банківського рахунку.

10. Уповноважений банк у разі потреби вимагає від клієнта надання відомостей або документів, потрібних для встановлення його особи, суті та мети здійснюваної ним операції.

11. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, після здійснення операцій з купівлі або продажу іноземної валюти або банківських металів надає клієнту інформацію в письмовій або електронній формі про суму купленої або проданої іноземної валюти або масу куплених або проданих банківських металів у тройських унціях, курс, за яким іноземна валюта була куплена або продана на міжбанківському валютному ринку України, суму всіх витрат, яку сплатив клієнт за проведення цих операцій, тощо. Уповноважений банк також надає клієнту інформацію щодо курсу, за яким іноземна валюта була куплена в Національного банку або продана Національному банку.

Уповноважений банк надає клієнту інформацію, зазначену в абзаці першому цього пункту, за кожним рахунком і за кожним видом валют або банківських металів окремо, періодичність надання якої обумовлюється з клієнтом у договорах банківського рахунку.

12. Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, після здійснення операцій з купівлі або продажу іноземної валюти або банківських металів на міжбанківському валютному ринку України один із примірників заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів, який засвідчений підписами відповідальних осіб клієнта та відбитком печатки клієнта (крім фізичних осіб, які її не мають), залишає на зберіганні в своїх документах дня. Інший примірник заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів відповідальний виконавець уповноваженого банку повертає клієнту.

13. Уповноважений банк має право без отримання від клієнта заяви про продаж іноземної валюти або банківських металів здійснювати операції з продажу/обміну (конвертації) іноземної валюти в разі укладення між уповноваженим банком та клієнтом відповідного договору, у якому зазначається порядок проведення цих операцій та перелік реквізитів, необхідних для їх здійснення.

14. Уповноважений банк має право без отримання від клієнта заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів здійснювати операції з купівлі/обміну (конвертації) іноземної валюти або банківських металів на потреби, визначені в розділі II цього Положення, якщо в договорах (про відкриття непокритого акредитива, про надання гарантії, кредитних, про інвестиційну діяльність) між клієнтом та уповноваженим банком клієнт доручає банку здійснити купівлю/обмін (конвертацію) іноземної валюти або банківських металів.

Уповноважений банк у договорах, укладених з клієнтом, визначає порядок нарахування, утримання та перерахування уповноваженим банком за рахунок клієнта, який є покупцем валюти, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування до спеціального фонду державного бюджету в установленому законодавством України розмірі від суми операції з купівлі безготівкової іноземної валюти, порядок установлення уповноваженим банком курсу/крос-курсу під час здійснення операцій з купівлі/обміну (конвертації) іноземної валюти, а також перелік необхідних реквізитів для здійснення купівлі/обміну (конвертації) іноземної валюти або банківських металів.

15. Клієнт має право відкликати з уповноваженого банку, що його обслуговує, заяву про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів у повній або частковій сумі шляхом подання до кінця операційного часу дня, що передує дню торгів на міжбанківському валютному ринку України, листа про відкликання, складеного в довільній формі та засвідченого підписами відповідальних осіб клієнта і відбитком його печатки (за її наявності).

Умови відкликання заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів та відшкодування клієнтом витрат уповноваженому банку передбачаються в договорах банківського рахунку".

У зв'язку з цим розділ IV уважати розділом V.

5. Розділ V викласти в такій редакції:

"Розділ V. Відповідальність суб'єктів ринку за порушення вимог цього Положення

1. За порушення вимог, установлених розділами I - III цього Положення, банки несуть відповідальність згідно зі статтею 16 Декрету.

2. За порушення вимог, установлених розділом IV цього Положення, банки несуть відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

6. Доповнити Положення додатками 1 - 4 такого змісту:

_________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

0408006

Заява1 про купівлю іноземної валюти або банківських металів

N _____ від "___" ____________ 20__ року

Найменування клієнта/прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
Місцезнаходження/місце проживання _____________________________________________________
N тел./факсу ___________________________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який уповноважений вирішувати питання щодо купівлі іноземної валюти або банківських металів, __________________ N тел. ___________, _____________.
                                                                                                                                                  (зразок підпису)

Підстава для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Доручаємо купити іноземну валюту або банківські метали на умовах, що зазначені нижче. 

Назва іноземної валюти або виду банківського металу, що купується, її/його код 

Сума купівлі іноземної валюти або маса банківських металів 

Курс купівлі в грн. 

Сума купівлі в грн. відповідно до курсу, що зазначений у заяві 

 

 

 

 

Зобов'язуємося перерахувати на рахунок __________________________________________________
                                                                                                                   (зазначити номер)                                
___________________________________________, код банку ________________________________,
               (найменування уповноваженого банку)
кошти в гривнях у розмірі, що потрібний для купівлі іноземної валюти або банківських металів за курсом, зазначеним у цій заяві. Якщо після виконання заяви залишаються невикористаними кошти в гривнях, просимо уповноважений банк перерахувати їх на поточний рахунок _________________ у
                                                                                                                                         (зазначити номер)
____________________________________________, код банку ___________.
                   (найменування уповноваженого банку)

Надаємо право на утримання комісійної винагороди в гривнях у розмірі _______________ %.

Доручаємо уповноваженому банку перерахувати придбану іноземну валюту або банківські метали на поточний рахунок в іноземній валюті або банківських металах __________________________________ у _________________________________________________,
                      (зазначити номер)                                            (найменування уповноваженого банку)
код банку _______________________.

Якщо придбана на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта згідно з цією заявою не буде перерахована нами за призначенням у визначений законодавством України строк після зарахування на наш поточний рахунок, то доручаємо уповноваженому банку продати цю іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України. 

 
М. П. 

Підписи: 

__________
       (підпис) 

 

__________
       (підпис) 

____________
1 Заповнюється юридичними особами та підприємцями.

 

_____________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

0408005

Заява2 про продаж іноземної валюти або банківських металів

N ____ від "___" ____________ 20__ року

Найменування клієнта/прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Місцезнаходження/місце проживання _____________________________________________________
N тел./факсу ___________________________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який уповноважений вирішувати питання щодо продажу іноземної валюти або банківських металів, ____________________, N тел. ________, _____________.
                                                                                                                                                 (зразок підпису)

Рахунок в іноземній валюті або банківських металах _________________________________________
                                                                                                                            (зазначити номер)
у ______________________________________________________, код банку ____________________.
                                     (найменування уповноваженого банку)

Доручаємо продати іноземну валюту або банківські метали на умовах, що зазначені нижче. 

Назва іноземної валюти або виду банківського металу, що продається, її/його код 

Сума продажу іноземної валюти або маса банківських металів 

Курс продажу в грн. 

Гривневий еквівалент іноземної валюти або банківських металів відповідно до курсу, що зазначений у заяві 

 

 

 

 

Зобов'язуємося перерахувати на рахунок ______________________________________ суму іноземної
                                                                                                   (зазначити номер)
валюти або масу банківських металів, що підлягає продажу.

Доручаємо уповноваженому банку перерахувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти або масу банківських металів на поточний рахунок __________________________________________
                                                                                                                (зазначити номер) 
у _________________________________, код банку ______________.
      (найменування уповноваженого банку)                                                                                                      

Надаємо право на утримання комісійної винагороди в гривнях у розмірі ____ %.

У разі неможливості виконання заяви просимо уповноважений банк повернути іноземну валюту або банківські метали на рахунок ______________.
                                                   (зазначити номер) 

 
М. П. 

Підписи: 

__________
       (підпис) 

 

__________
       (підпис) 

____________
2 Заповнюється юридичними особами та підприємцями.

 

_______________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

0408006

Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності

N _____ від "___" ____________ 20__ року

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
Місце проживання ____________________________________________________________________
Документ, що засвідчує особу, ___________________________________________________________
N телефону ___________________________________________________________________________
Підстава для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Доручаю купити іноземну валюту або банківські метали на умовах, що зазначені нижче. 

Назва іноземної валюти або виду банківського металу, що купується, її/його код 

Сума купівлі іноземної валюти або маса банківських металів 

Курс купівлі в грн. 

Сума купівлі в грн. відповідно до курсу, що зазначений у заяві 

 

 

 

 

Прошу перерахувати на рахунок __________________________________________________________
                                                                                                                                         (зазначити номер)
у _____________________________________________, код банку _____________________________
                      (найменування уповноваженого банку)
кошти в гривнях у розмірі, що потрібний для купівлі іноземної валюти або банківських металів за курсом, зазначеним у цій заяві. Якщо після виконання заяви залишаються невикористаними кошти в гривнях, прошу уповноважений банк перерахувати їх на поточний рахунок ____________________ у
                                                                                                                                       (зазначити номер)
_______________________________________, код банку ___________.
           (найменування уповноваженого банку)

Надаю право на утримання комісійної винагороди в гривнях у розмірі ____ %.

Доручаю уповноваженому банку перерахувати придбану іноземну валюту або банківські метали на поточний рахунок в іноземній валюті або банківських металах __________________________________ у __________________________________________________,
                   (зазначити номер)                                                    (найменування уповноваженого банку)
код банку ________________.

Якщо придбана на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта згідно з цією заявою не буде перерахована мною за призначенням у визначений законодавством України строк після дня зарахування на мій поточний рахунок, то доручаю уповноваженому банку продати цю іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України3.

Підпис ____________ 

____________
3 Заповнюється резидентами.

  

______________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

0408005

Заява про продаж іноземної валюти або банківських металів для фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності

N ____ від "___" ____________ 20__ року

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________
Місце проживання _____________________________________________________________________
Документ, що засвідчує особу, ___________________________________________________________
N телефону ___________________________________________________________________________
Рахунок в іноземній валюті або банківських металах _________________________________________
                                                                                                                        (зазначити номер)
у _______________________________________________, код банку ______________________.
                           (найменування уповноваженого банку)

Доручаю продати іноземну валюту або банківські метали на умовах, що зазначені нижче. 

Назва іноземної валюти або виду банківського металу, що продається, її/його код 

Сума продажу іноземної валюти або маса банківських металів 

Курс продажу в грн. 

Гривневий еквівалент іноземної валюти або банківських металів відповідно до курсу, що зазначений у заяві 

 

 

 

 

Прошу перерахувати на рахунок _____________________________________________ суму іноземної
                                                                                   (зазначити номер)
валюти або масу банківських металів, що підлягає продажу.

Доручаю уповноваженому банку перерахувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти або банківських металів на поточний рахунок _______________ у _________________________________,
                                                                        (зазначити номер)         (найменування уповноваженого банку)
код банку ___________.

Надаю право на утримання комісійної винагороди в гривнях у розмірі ____ %.

У разі неможливості виконання заяви прошу уповноважений банк повернути іноземну валюту або банківські метали на рахунок _______________________________.
                                                              (зазначити номер)

Підпис ________________". 

 

Директор Департаменту
валютного регулювання
 

 
О. А. Щербакова
 

Опрос