Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка оформления, выдачи, учета и отчетности международных сертификатов взвешивания грузовых транспортных средств и контроля за их использованием

Министерство транспорта и связи
Порядок, Приказ от 10.07.2008 № 846
Утратил силу

Про затвердження Порядку оформлення, видачі, обліку та звітності міжнародних сертифікатів зважування вантажних транспортних засобів та контролю за їх використанням

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 10 липня 2008 року N 846

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 вересня 2008 р. за N 889/15580

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 23 квітня 2015 року N 150)

Відповідно до Угоди про введення міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів на територіях держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 16 квітня 2004 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 року N 640, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року N 879 "Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення, видачі, обліку та звітності міжнародних сертифікатів зважування вантажних транспортних засобів та контролю за їх використанням, що додається.

2. Державному департаменту автомобільного транспорту (П. Овчар) забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

2.2. Доведення цього наказу до відома підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з організацією міжнародних перевезень вантажів.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - директора Державного департаменту автомобільного транспорту Сергієнка Л. Г.

 

Міністр 

Й. Вінський 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

Голова Державної служби
автомобільних доріг України
 

 
П. К. Кравчук
 

Т. в. о. Голови Державної
митної служби України
 

 
А. Є. Гутник
 

 

Порядок
оформлення, видачі, обліку та звітності міжнародних сертифікатів зважування вантажних транспортних засобів та контролю за їх використанням

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт", Угоди про введення міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів на територіях держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 16 квітня 2004 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 року N 640 (далі - Угода), та постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року N 879 "Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування", визначає механізм застосування міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів (далі - сертифікат) на території України.

1.2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

міжнародне перевезення вантажів - перевезення вантажів транспортними засобами, зареєстрованими на територіях держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі - Сторони), з перетином кордону принаймні однієї зі Сторін, зокрема перевезення транзитом їхньою територією;

сертифікат - документ, що містить достовірні дані про вагові параметри транспортного засобу та видається станцією зважування, уповноваженою компетентним органом Сторони;

транспортний засіб - механічний дорожній транспортний засіб, а також будь-який причіп або напівпричіп, призначений для буксирування його таким транспортним засобом;

перевізник (транспортний оператор) - особа, яка безпосередньо відповідає за перевезення вантажів або використовує для цього перевезення третю сторону відповідно до договору перевезення і зареєстрована на території однієї із Сторін;

станція зважування - уповноважений компетентним органом Сторони пункт зважування, що здійснює зважування транспортного засобу і видає сертифікат;

пункт вагового контролю - місце здійснення вагового контролю, спеціально облаштоване обладнанням для здійснення контролю загальної ваги та навантаження на вісь (осі) транспортних засобів.

1.3. Сертифікат видається на транспортний засіб, який зареєстрований на території однієї із Сторін і виконує перевезення за митною процедурою, яка виключає несанкціонований доступ до вантажного відсіку транспортного засобу.

1.4. Оформлення та видача сертифіката здійснюються на першій уповноваженій станції зважування, розташованій на шляху проходження транспортного засобу.

При виконанні міжнародного транзитного перевезення вантажу з території країни, яка не приєдналась до Угоди, оформлення та видача сертифіката здійснюються тільки при в'їзді на територію першої Сторони.

1.5. Належним чином оформлений сертифікат приймається і визнається на території України як документ, що містить достовірні дані про зважування, виконані уповноваженими станціями зважування Сторін.

Транспортний засіб з належним чином оформленим сертифікатом не підлягає подальшому зважуванню, за винятком випадків, зазначених в пункті 3.4 цього Порядку.

1.6. Оформлення та видача сертифіката або його наявність на транспортному засобі, вагові параметри якого перевищують допустимі вагові параметри, не звільняють перевізника від плати за проїзд згідно із законодавством України.

1.7. Використання сертифіката при виконанні міжнародного перевезення вантажів є необов'язковим.

1.8. Уповноваженими станціями зважування на території України є структурні підрозділи Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" (далі - ДП "СМАП") і стаціонарні пункти габаритно-вагового контролю Державної служби автомобільних доріг України. Уповноважені станції зважування повинні відповідати вимогам законодавства України у сфері метрології та рекомендацій Міжнародної організації із законодавчої метрології.

2. Оформлення та видача сертифіката

2.1. Запит на отримання міжнародного сертифіката зважування транспортних засобів (додаток 1) подається водієм посадовій особі уповноваженої станції зважування.

2.2. Заповнення бланка сертифіката (додаток 2) здійснюється таким чином:

2.2.1. Графи 1 - 8 заповнюються посадовою особою станції зважування на підставі даних, внесених водієм транспортного засобу до запиту, і результатів зважування:

у графу 5 заносяться дані про реєстрацію зважування в комп'ютерній базі даних або в журналі обліку проїзду транспортних засобів (додаток 3) станції зважування - номер зважування, код країни, номер станції;

у графі 7.1 указується тип вантажного транспортного засобу згідно з додатком 4;

у графі 7.3 при зважуванні тягачів у рядках автомобіль/тягач, причіп/напівпричіп ставиться прочерк;

якщо кількість осей транспортного засобу більше шести, то результати вимірювань указуються в кінці графи 10 бланка сертифіката із зазначенням номера осі.

2.2.2. Графа 9 заповнюється водієм після зважування транспортного засобу.

2.2.3. Графа 10 заповнюється посадовою особою станції зважування у виключному (контрольному) випадку зважування.

2.3. Зважування для оформлення цього сертифіката здійснюється на запит транспортного оператора (водія), вантажний транспортний засіб якого зареєстровано на території однієї зі Сторін, уповноваженими станціями зважування за вартістю, розмір якої визначається виходячи з обсягу наданих послуг.

2.4. Сертифікат разом з квитанцією зважування видається перевізнику/водію транспортного засобу.

2.5. Підчищення і помарки у бланку сертифіката не допускаються. Виправлення помилкових записів здійснюються посадовою особою станції зважування, що проводить оформлення та видачу сертифіката. Неправильний запис закреслюється прямою рискою, робиться правильний запис, потім запис "виправлено", підпис, печатка, дата і прізвище особи, що зробила виправлення. Виправлення не повинні перешкоджати читанню первісного запису.

У випадку виявлення у сертифікаті стертих даних або виправлень, не завірених працівником станції зважування, що видала сертифікат, сертифікат вважається недійсним.

2.6. Сертифікат не оформлюється в разі проведення на станції зважування ремонту, обслуговування та інших регламентних робіт, пов'язаних з метрологічним наглядом. У запиті перевізника на отримання сертифіката робиться про це відповідний запис.

3. Контроль за проїздом транспортних засобів, які мають сертифікат

3.1. Перевірка вагових параметрів транспортних засобів, які мають сертифікати, здійснюється без використання ваговимірювального обладнання шляхом перевірки даних, зазначених у сертифікаті, з шляховою документацією (CMR, TIR CARNET) та даними, зазначеними у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу (крім випадків, указаних в пункті 3.4 цього Порядку, або на вимогу перевізника/водія транспортного засобу).

3.2. Під час контролю посадова особа пункту вагового контролю перевіряє достовірність сертифіката, звіряє його дані з:

ваговими характеристиками, зазначеними в шляховій документації (CMR, TIR CARNET);

відомостями про транспортний засіб (тип транспортного засобу, реєстраційні номери);

особливими ваговими характеристиками транспортного засобу (графа 8 сертифіката);

допустимими ваговими параметрами.

3.3. Якщо під час контролю не виявлено розбіжностей між даними сертифіката і даними транспортного засобу, сертифікат визнається і відомості про нього заносяться до комп'ютерної бази даних або до журналу обліку проїзду транспортних засобів. Проходження транспортним засобом контролю вагових параметрів підтверджується печаткою посадової особи, яка ставиться на зворотному боці сертифіката, а також у шляховому листі (за наявності).

3.4. Контрольне зважування здійснюється за таких обставин (частина сьома статті 1 Угоди):

невідповідності вагових характеристик, зазначених у сертифікаті, шляховій документації (CMR, TIR CARNET);

під час довантаження, часткового розвантаження або перевантаження вантажу на інший транспортний засіб, а також під час передачі вантажу під інший митний режим;

невідповідності даних, зазначених у графі 3 сертифіката, і даних про транспортний засіб (тип транспортного засобу, реєстраційні номери);

невідповідності особливих вагових характеристик даним, зазначеним у графі 8 сертифіката.

3.5. Якщо при контрольному зважуванні була виявлена розбіжність вагових параметрів, зазначених у графах 7.2 і 7.3 сертифіката, з реальною вагою понад 2 %, інформація про даний факт, а також інформація про невідповідність даних сертифіката і контрольованого транспортного засобу (тип транспортного засобу, реєстраційні номери) фіксується в журналі обліку невідповідності даних міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів і даних контрольного зважування (додаток 5) у пункті вагового контролю.

3.6. При неможливості проведення контрольного зважування (за відсутності вагового комплексу) вагові параметри визначаються за шляховою документацією на вантаж, свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу і паспортними даними заводу-виробника транспортного засобу.

3.7. У разі виявлення за результатами вагового контролю перевищення вагових параметрів перевізник має право привести їх у відповідність до установлених нормативів згідно із законодавством України. Після усунення перевищення вагових параметрів транспортного засобу проводиться його контрольне зважування.

3.8. Подальший рух транспортного засобу, вагові параметри якого перевищують нормативні, можливий тільки після отримання дозволу на рух і внесення плати за проїзд згідно із законодавством України.

4. Облік та зберігання бланків сертифікатів

4.1. Замовлення на виготовлення бланків сертифікатів та їх зберігання здійснює ДП "СМАП".

4.2. Бланки сертифікатів виготовляються друкарським способом та є номерними.

4.3. Бланки сертифікатів повинні зберігатися в сейфах, металевих шафах або спеціальних приміщеннях.

4.4. Облік одержання, зберігання, видачі бланків сертифікатів на станції зважування ДП "СМАП" та облік видачі їх Укравтодору ведеться на центральному складі ДП "СМАП" відповідно до законодавства України.

Облік одержання, зберігання, видачі бланків сертифікатів на станції зважування Укравтодору ведеться відповідно до законодавства України.

4.5. У випадках втрати бланків сертифікатів проводиться службове розслідування.

4.6. Щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, станції зважування готують зведений звіт з видачі і використання міжнародних сертифікатів зважування вантажних транспортних засобів на уповноваженій станції зважування (додаток 6) і передають його до центрального апарату ДП "СМАП" для контролю.

4.7. Щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, ДП "СМАП" готує зведений звіт з видачі сертифікатів у розрізі кількості виданих сертифікатів та країни реєстрації перевізників (транспортних операторів) і передає його до Міністерства транспорту та зв'язку України.

 

Заступник директора
Державного департаменту
автомобільного транспорту
 

 
 
П. В. Главацький
 

 

ЗАПРОС
на получение международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств

ЗАПИТ
на отримання міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів

Прошу выдать международный сертификат взвешивания грузовых транспортных средств

Прошу видати міжнародний сертифікат зважування вантажних транспортних засобів

1. Перевозчик
    Перевізник _________________________________________________________________________
                                             (адрес, включая страну, телефон, факс, электронная почта)
                                                                   (адреса, в тому числі країна, телефон, факс, електронна пошта)
_____________________________________________________________________________________

2. Таможенный режим _______________________________ N CMR (TIR CARNET) ______________
    Митний режим
3. Сведения о грузовом транспортном средстве:
    Відомості про вантажний транспортний засіб
3.1. Регистрационный номер __________________________   ________________________________
                                                              автомобиль/тягач                            прицеп/полуприцеп
       Реєстраційний номер                      автомобіль/тягач                                              причіп/напівпричіп
3.2. Система подвески:
       Система підвіски
3.2.1. Автомобиль/тягач       пневматическая,       механическая,         иная
          Автомобіль/тягач                пневматична                  механічна                      інша
         (нужное отметить)
              (необхідне відмітити)
3.2.2. Прицеп/полуприцеп     пневматическая,       механическая,         иная
          Причіп/напівпричіп           пневматична                  механічна                      інша
           (нужное отметить)
                 (необхідне відмітити)
4. Особые весовые характеристики транспортного средства:
    Особливі вагові характеристики транспортного засобу
4.1. Степень заполнения топливных баков,
       присоединенных к двигателю
       Ступінь заповнення паливних баків,
       приєднаних до двигуна                                             1/4,     1/2,       3/4,     1/1
           (нужное отметить)
                  (необхідне відмітити)
4.2. Степень заполнения топливных баков,
       включая баки для устройства охлаждения
      Ступінь заповнення паливних баків, у тому
       числі баків для пристрою охолодження                   1/4,     1/2,      3/4,       1/1
                       (нужное отметить)
                                (необхідне відмітити)
4.3. Число запасных шин ______________________________________________________________
       Число запасних шин
4.4. Наличие подъемной оси                               да         нет
       Наявність піднімальної осі                                   так             ні
                 (нужное отметить)
                         (необхідне відмітити)

Перевозчик (водитель)
транспортного средства
Перевізник (водій)
транспортного засобу _______________________________       ___________________________
                                                              (подпись)                                                  (дата)
                                                                                      (підпис)                                                                        (дата)

Отметка о получении международного
сертификата/отказе в получении
Відмітка про отримання міжнародного
сертифіката/відмову в отриманні           __________________________________________________
                                                                                (подпись перевозчика/печать инспектора)
                                                                                                                   (підпис перевізника/печатка інспектора) 

 

Зразок 

  

  

Общие положения Соглашения о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанного 16 апреля 2004 года в городе Чолпон-Ате

Государства-участники Соглашения: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

1. Сертификат выдается в целях упрощения процедуры пересечения границ между Сторонами и, в частности, избежания многократного взвешивания транспортных средств на территории Сторон (часть вторая статьи 2 Соглашения).

2. Сертификат, надлежащим образом заполненный а) сотрудником уполномоченной станции взвешивания и б) транспортными операторами (водителями) грузовых автомобилей, принимается и признается в качестве документа, содержащего достоверные сведения о взвешиваниях, произведенных уполномоченными органами Сторон (пункт 1.1 раздела 1 приложения к Соглашению).

3. Компетентные органы могут произвести проверку веса транспортного средства по требованию оператора и при следующих обстоятельствах (пункт 1.5 раздела 1 приложения к Соглашению):

несоответствие весовых характеристик, указанных в сертификате и путевой документации (CMR, TIR CARNET);

при дозагрузке, частичной разгрузке либо перегрузке груза в другое транспортное средство, а также при передаче груза под другой таможенный режим;

несоответствие данных, указанных в сертификате и сведениях о контролируемом грузовом транспортном средстве (тип грузового транспортного средства, государственные регистрационные знаки);

несоответствие особых весовых характеристик данным, указанным в сертификате (графа 8).

4. При обнаружении расхождения более 2 % между данными, указанными в графах 7.2, 7.3 сертификата, и реальным весом ответственность несет перевозчик в соответствии с законодательством каждой из Сторон (часть четвертая статьи 5 Соглашения).

5. В случае превышения весовых характеристик, указанных в сертификате, значений допустимых весовых параметров, действующих на территории Сторон, перевозчик обязан в установленном порядке оплатить соответствующие сборы и пошлины, установленные законодательствами Сторон (часть вторая статьи 6 Соглашения).

Загальні положення Угоди про введення міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів на територіях держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, підписаної 16 квітня 2004 року в місті Чолпон-Ата

Держави-учасниці Угоди: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Україна.

1. Сертифікат видається для спрощення процедури перетину кордонів між Сторонами і, зокрема, уникнення багаторазового зважування транспортних засобів на території Сторін (частина друга статті 2 Угоди).

2. Сертифікат, належним чином заповнений а) співробітником уповноваженої станції зважування та б) транспортними операторами (водіями) вантажних автомобілів, приймається й визнається як документ, що містить достовірні відомості про зважування, здійснені вповноваженими органами Сторін (пункт 1.1 розділу 1 додатка до Угоди).

3. Компетентні органи можуть провести перевірку ваги транспортного засобу на вимогу оператора й за таких обставин (пункт 1.5 розділу 1 додатка до Угоди):

невідповідність вагових характеристик, зазначених у сертифікаті і шляховій документації (CMR, CARNET TIR);

під час довантаження, часткового розвантаження або перевантаження вантажу на інший транспортний засіб, а також під час передачі вантажу під інший митний режим;

невідповідність даних, зазначених у сертифікаті (графа 3) і відомостях про контрольований вантажний транспортний засіб (тип вантажного транспортного засобу, реєстраційні номери);

невідповідність особливих вагових характеристик даним, зазначеним у сертифікаті (графа 8).

4. При виявленні розбіжності понад 2 % між даними, зазначеними в графах 7.2, 7.3 сертифіката, й реальною вагою відповідальність несе перевізник відповідно до законодавства кожної зі Сторін (частина четверта статті 5 Угоди).

5. У випадку перевищення вагових характеристик, зазначених у сертифікаті, значень допустимих вагових параметрів, чинних на території Сторін, перевізник зобов'язаний у встановленому порядку сплатити відповідні збори й мита, установлені законодавствами Сторін (частина друга статті 6 Угоди).

 

ЖУРНАЛ
обліку проїзду транспортних засобів

N з/п 

Реєстраційний номер транспортного засобу 

Найменування перевізника, країна реєстрації 

Дата проїзду/видачі міжнародних сертифікатів зважування вантажних транспортних засобів 

Номер оформленого міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів 

Вагові параметри 

Маршрут руху 

Дані про пред'явлений міжнародний сертифікат зважування вантажних транспортних засобів 

загальна маса 

осьові навантаження 

номер сертифіката 

країна видачі 

номер станції зважування 

дата видачі 

10 

11 

12 

 

Типи вантажних транспортних засобів

N з/п 

Вантажні транспортні засоби 

Типи вантажних транспортних засобів 

Відстань між осями (м) 

ВАНТАЖІВКИ 

 

A2 

D < 4,0 

 

A2

D і 4,0 

 

A3 

 

 

A4 

 

  

A3

 

 

A4

 

 

A5 

 

II 

ЗЧЕПЛЕНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 

 

A2T2 

 

 

A2T3 

 

 

A3T2 

 

 

A3T3 

 

 

A3T3

 

 

A2C2 

 

 

A2C3 

 

 

A3C2 

 

 

A3C3 

 

10 

 

A2C1 

 

11 

 

A3C1 

 

III 

СПАРЕНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 

з 3 осями 

 

A2S1 

 

з 4 осями
(одиночними або спареними) 

 

A2S2 

D Ј 2.0 

 

A2S2

D > 2.0 

З 5 або 6 осями
(одиночними, здвоєними або спареними) 

 

A3S1 

 

 

A2S3 

 

 

A2S3

 

 

A2S3** 

 

 

A3S2 

D Ј 2.0 

 

A3S2

D > 2.0 

10 

 

A3S3 

 

11 

 

A3S3

 

12 

 

A3S3** 

 

13 

Без схематичного рисунка 

 

 

____________
* Перша альтернативна осьова конфігурація.

** Друга альтернативна осьова конфігурація.

 

ЖУРНАЛ
обліку невідповідності даних міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів і даних контрольного зважування

N з/п 

Дані про транспортний засіб 

Дані про пред'явлений міжнародний сертифікат зважування вантажних транспортних засобів 

Вагові параметри 

реєстраційний номер транспортного засобу 

найменування перевізника 

країна реєстрації 

номер сертифіката 

країна видачі 

номер станції зважування 

дата видачі 

указані в міжнародному сертифікаті зважування вантажних транспортних засобів 

станції зважування 

загальна вага 

осьові навантаження 

загальна вага 

осьові навантаження 

10 

11 

12 

 

ЗВІТ
з видачі і використання міжнародних сертифікатів зважування вантажних транспортних засобів на уповноваженій станції зважування

______________________________________
(найменування уповноваженої станції зважування)
за ______________
(місяць, рік)

N з/п 

Кількість міжнародних сертифікатів зважування вантажних транспортних засобів 

Кількість контрольних зважувань 

оформлених 

пред'явлених 

країна реєстрації транспортного засобу 

всього 

у т.ч. через невідповідність даних міжнародних сертифікатів зважування вантажних транспортних засобів 

країна реєстрації транспортного засобу 

всього 

країна видачі сертифіката 

всього 

країна видачі сертифіката 

всього 

____________

Опрос