Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции по составлению формы государственного статистического наблюдения N 11-ОЗ "Отчет о наличии и движении основных средств, амортизации (износе)"

Госкомстат
Приказ от 08.09.2008 № 314
Утратил силу

Про затвердження Змін до Інструкції щодо складання форми державного статистичного спостереження N 11-ОЗ "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)"

Наказ Державного комітету статистики України
від 8 вересня 2008 року N 314

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 вересня 2008 р. за N 887/15578

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету
 статистики України від 27 серпня 2001 року N 365
 згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 1 жовтня 2013 року N 291)

Відповідно до статей 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження зі статистики основних засобів та отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції щодо складання форми державного статистичного спостереження N 11-ОЗ "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)" (далі - Інструкція зі змінами), затвердженої наказом Держкомстату України від 27.08.2001 N 365 (у редакції наказу Держкомстату від 08.08.2006 N 381), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.09.2001 за N 799/5990, що додаються.

2. Зміни, затверджені цим наказом, набирають чинності з 1 січня 2009 року.

3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л. М.) підготувати і передати адміністративно-господарському департаменту оригінал Інструкції зі змінами, затвердженими цим наказом, для виготовлення.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О. К.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою Інструкції зі змінами, затвердженими цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І. Ю.) забезпечити фінансування робіт з виготовлення та доставки Інструкції зі змінами, затвердженими цим наказом.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В. О.

 

Голова 

О. Г. Осауленко 

 

Зміни до Інструкції щодо складання форми
державного статистичного спостереження N 11-ОЗ "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)"

1. У "Загальних положеннях":

1.1. У першому реченні слова "заповнюється у тисячах гривень з одним десятковим знаком" замінити словами "заповнюється у тисячах гривень без десяткових знаків".

1.2. Абзац другий викласти у такій редакції:

"Заповнення форми проводиться на підставі первинних документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій".

1.3. Абзац п'ятий після слів та цифр "за N 161/4382 (із змінами);" доповнити текстом такого змісту: "Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 N 790, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.12.2005 за N 1456/11736; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 N 779, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.07.2007 за N 823/14090; Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 N 617 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 03.10.2007 N 1100), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2003 за N 1054/8375;".

2. У розділі I "Наявність та рух основних засобів":

2.1. Абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - двадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятнадцятим.

2.2. Абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

"У графі 3 відображається надходження основних засобів за звітний період: придбаних, створених, безоплатно отриманих та на умовах фінансового лізингу; оборотних активів, переведених до основних засобів, а також витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єктів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо)".

2.3. Абзац тринадцятий після слова "уведених" доповнити словами "у дію".

2.4. Друге речення абзацу шістнадцятого викласти у такій редакції:

"У разі повного вибуття (або ліквідації) основних засобів графа 7 розділу I, а також графа 1 розділу II не заповнюються".

2.5. Друге речення абзацу вісімнадцятого після слів "крім землі" доповнити словами "та незавершених капітальних інвестицій".

2.6. Розділ I доповнити абзацами двадцятим та двадцять першим такого змісту:

"Крім того, довідково за рядками 180 - 188 наводяться дані щодо вартості незавершених капітальних інвестицій, інвестиційної нерухомості, основних засобів, що утримуються з метою продажу, довгострокових біологічних активів рослинництва та тваринництва.

Дані рядків 180 - 188 не включаються у рядок 100 "Усього".

3. У розділі II "Склад основних засобів":

3.1. Слова "Довідка: Незавершені капітальні інвестиції" виключити.

3.2. Абзаци двадцять перший, двадцять другий та двадцять третій виключити.

 

Директор департаменту
статистики виробництва
 

 
Л. М. Овденко
 

Опрос