Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о проведении исполнительных действий

Минюст
Приказ от 05.09.2008 № 1507/5
Утратил силу

Про затвердження Змін до Інструкції про проведення виконавчих дій

Наказ Міністерства юстиції України
від 5 вересня 2008 року N 1507/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2008 р. за N 839/15530

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства юстиції України
 від 15 грудня 1999 року N 74/5
згідно з
 наказом Міністерства юстиції України
 від 22 грудня 2015 року N 2710/5)

Відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" та з метою удосконалення порядку погодження документів про передачу на реалізацію арештованого державними виконавцями майна НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 15.12.99 N 74/5, зареєстрованої в Мін'юсті 15.12.99 за N 865/4158 (із змінами) (додаються).

2. Департаменту державної виконавчої служби (Стаднік Г. В.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

2.2. Довести цей наказ до відома Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

М. Оніщук 

 

Зміни
до Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 15.12.99 N 74/5, зареєстрованої в Мін'юсті 15.12.99 за N 865/4158 (із змінами)

1. У пункті 2.2.2 слова "Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції" замінити словами "Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі - регіональні управління юстиції)". Далі за текстом слова "Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції" в усіх відмінках і числах замінити словами "регіональне управління юстиції" у відповідному відмінку і числі.

2. У пункті 4.16.3 слова "районних, районних у містах, міських (міських обласного значення) управлінь юстиції" замінити словами "районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції (далі - територіальні управління юстиції)". Далі за текстом слова "районне, районне у місті, міське (міське обласного значення) управління юстиції" в усіх відмінках і числах замінити словами "територіальне управління юстиції" у відповідному відмінку і числі.

3. Пункт 5.8.8 виключити.

4. Пункти 5.12.5, 5.12.6 викласти в такій редакції:

"5.12.5. Передача арештованого майна на реалізацію спеціалізованим організаціям здійснюється на конкурсній основі після його вилучення у боржника та проведення його оцінки.

Вилучення арештованого майна з передачею його для реалізації провадиться у строк, установлений державним виконавцем, але не раніше ніж через 5 днів після накладення арешту.

У разі накладення арешту державним виконавцем при винесенні постанови про відкриття виконавчого провадження майно передається на реалізацію не раніше ніж через 10 днів, тобто після закінчення строку для оскарження вказаної постанови.

Продукти та інші речі, що швидко псуються, передаються на реалізацію негайно після накладення на них арешту. Оцінка такого майна проводиться у строк не більше трьох днів з моменту призначення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання.

Державний виконавець протягом трьох робочих днів з моменту отримання звіту про оцінку майна доводить її до відома сторін виконавчого провадження. Боржник вважається таким, що ознайомлений з результатами проведеної оцінки арештованого майна, якщо йому надіслано повідомлення про таку оцінку рекомендованою кореспонденцією за адресою, зазначеною у виконавчому документі, або іншим фактичним місцем проживання чи перебування боржника, встановленим державним виконавцем, або письмовою заявою сторін виконавчого провадження, або шляхом надання йому копії звіту про оцінку майна під розпис. У разі відмови боржника від прийняття копії звіту про оцінку майна державний виконавець складає про це акт у присутності понятих, після чого боржник вважається таким, що ознайомлений з оцінкою майна.

Державний виконавець у строк не пізніше п'яти робочих днів після закінчення строку оскарження оцінки та у разі відсутності повідомлення про оскарження такої оцінки готує для проведення реалізації майна документи, передбачені абзацами чотирнадцятим - дев'ятнадцятим пункту 5.11 цієї Інструкції, а також:

копію постанови про відкриття виконавчого провадження, а в разі наявності зведеного виконавчого провадження - копію постанови про об'єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження та копію облікової картки;

копію постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження;

копію розширеного витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна або Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна;

копії правовстановлюючих документів, що підтверджують право власності на нерухоме майно, або копію витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно, а в разі реалізації транспортного засобу - копії документів про реєстрацію такого транспортного засобу;

копію витягу з державного земельного кадастру щодо реєстрації права власності на землю, права користування землею та договорів про оренду землі;

копії документів, що підтверджують доведення оцінки майна до відома сторін виконавчого провадження (копія повідомлення, акт державного виконавця тощо), та довідку про відсутність надходження повідомлення про оскарження оцінки;

копію звіту про оцінку майна (його окремих сторінок, де зазначено вид майна, що оцінюється, та його вартість, у разі, якщо звіт великий за обсягом);

якщо звертається стягнення на предмет застави або іпотеки, також копію договору застави або іпотеки;

довідку про черговість звернення стягнення на майно боржника та відсутність у боржника майна попередньої черги;

розрахунок заборгованості у випадках, передбачених цією Інструкцією.

Підготовлений пакет документів державний виконавець разом із матеріалами виконавчого провадження та заявкою, визначеною пунктом 5.11 цієї Інструкції, передає особисто або через спеціально уповноважену особу відділу державної виконавчої служби територіального управління юстиції до відповідного відділу державної виконавчої служби регіонального управління юстиції для здійснення заходів щодо передачі майна на реалізацію та організації конкурсу. Відділ державної виконавчої служби регіонального управління юстиції протягом п'яти робочих днів з моменту отримання пакета документів та матеріалів виконавчого провадження перевіряє пакет документів на відповідність вимогам чинного законодавства.

У разі встановлення невідповідності матеріалів вимогам чинного законодавства України орган державної виконавчої служби регіонального управління юстиції у строк до п'яти робочих днів з моменту виявлення невідповідності самостійно усуває недоліки, які не потребують дій державного виконавця (отримує додаткову інформацію, направляє запити тощо). У разі, якщо для усунення недоліків необхідно проведення певних дій державним виконавцем, вказаний орган державної виконавчої служби встановлює державному виконавцю строк для проведення таких дій та приведення матеріалів у відповідність із вимогами законодавства.

Не пізніше наступного робочого дня з моменту встановлення відповідності документів вимогам чинного законодавства чи необхідності приведення їх у відповідність із такими вимогами відділ державної виконавчої служби регіонального управління юстиції повертає матеріали виконавчого провадження державному виконавцю.

У разі, якщо вартість майна не перевищує 500000 грн., відповідний відділ державної виконавчої служби регіонального управління юстиції не пізніше наступного дня з моменту встановлення відповідності документів вимогам чинного законодавства чи приведення їх у відповідність із такими вимогами надає висновок щодо відповідності документів вимогам чинного законодавства, який затверджується начальником цього відділу державної виконавчої служби.

Якщо вартість майна перевищує 500000 грн. або реалізації підлягає нерухоме майно, висновок щодо відповідності документів вимогам чинного законодавства з обґрунтуванням відповідності їх чинному законодавству та копії документів, зазначених в абзаці шостому цього пункту, направляються до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України у строк до п'яти робочих днів з моменту надходження зазначених документів перевіряє їх на відповідність вимогам чинного законодавства та у разі відповідності їх чинному законодавству України надає погодження на передачу арештованого майна на реалізацію, про що письмово повідомляє відділ державної виконавчої служби регіонального управління юстиції. У разі необхідності Департамент державної виконавчої служби може витребувати інші документи виконавчого провадження (в такому випадку строк надання погодження на передачу арештованого майна на реалізацію обчислюється з моменту надходження таких документів).

У разі встановлення невідповідності документів вимогам чинного законодавства Департамент державної виконавчої служби встановлює строк приведення їх у відповідність із вимогами законодавства та не пізніше наступного дня з моменту встановлення такої невідповідності повідомляє відділ державної виконавчої служби регіонального управління юстиції. Після приведення документів у відповідність із вимогами чинного законодавства відділ державної виконавчої служби регіонального управління юстиції у вказаний строк повторно направляє до Департаменту державної виконавчої служби документи в порядку, передбаченому абзацом одинадцятим пункту 5.12.5 цієї Інструкції.

5.12.6. Відділ державної виконавчої служби регіонального управління юстиції після затвердження висновку щодо відповідності документів вимогам чинного законодавства, а у випадках, передбачених абзацом одинадцятим пункту 5.12.5 цієї Інструкції, після отримання погодження на передачу майна на реалізацію у термін до п'яти днів повідомляє спеціалізовані торговельні організації, з якими укладено договори відповідно до пункту 5.12.4 цієї Інструкції, про наявність арештованого майна, його місцезнаходження (місце зберігання), оцінку, за якою воно виставляється на продаж, при необхідності (за попереднім погодженням з державним виконавцем) установлює дату огляду арештованого майна, а також повідомляє дату проведення конкурсу з передачі на реалізацію цього майна.

Повідомлення передається конкурсною комісією представнику організації під час чергового конкурсу, про що робиться запис у протоколі засідання конкурсної комісії, або надсилається рекомендованою кореспонденцією до відповідних регіональних філій спеціалізованих організацій.

Дата огляду арештованого майна призначається державним виконавцем з розрахунку не раніше ніж через три дні з дня отримання спеціалізованою організацією повідомлення про наявність арештованого майна.

Представники спеціалізованих організацій з метою огляду арештованого майна у визначений час прибувають до органу державної виконавчої служби, державним виконавцем якого вилучено майно. Неявка одного із представників спеціалізованих організацій для проведення огляду арештованого майна не перешкоджає його огляду. Наступний огляд арештованого майна не проводиться.

Перед здійсненням виїзду з метою огляду арештованого майна державний виконавець перевіряє повноваження представників спеціалізованих організацій.

Щотижня у визначені день та час відділом державної виконавчої служби регіонального управління юстиції проводиться конкурс між спеціалізованими організаціями, з якими укладено договори відповідно до пункту 5.12.4 цієї Інструкції, стосовно передачі на реалізацію арештованого державними виконавцями майна, про що обов'язково, не пізніше ніж за один день до проведення, інформуються вказані спеціалізовані організації.

Для організації та проведення конкурсу директор Департаменту державної виконавчої служби, начальник відділу державної виконавчої служби регіонального управління юстиції затверджують комісію з числа працівників відповідного органу державної виконавчої служби. Секретарем комісії призначається один з членів комісії.

Представники спеціалізованих організацій перед початком засідання надають конкурсній комісії копії укладених договорів на реалізацію майна, переданого цим організаціям під час попереднього засідання комісії. Ненадання такої копії є підставою для недопущення організації до участі у конкурсі. Неявка організації на засідання конкурсної комісії не є підставою для непроведення конкурсу.

Під час засідання конкурсної комісії після оголошення інформації про арештоване майно конкурсна комісія перевіряє, чи всіма спеціалізованими організаціями отримано повідомлення про майно, що буде передано на реалізацію. У разі, якщо одна з організацій не отримала повідомлення, її представнику вручається таке повідомлення, а конкурс з передачі цього майна на реалізацію переноситься на наступне засідання конкурсної комісії. У разі підтвердження отримання повідомлень всіма спеціалізованими організаціями спеціалізовані організації, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, безпосередньо голові конкурсної комісії подають пропозиції щодо реалізації арештованого майна в опечатаному конверті.

Якщо на реалізацію передається майно, що є предметом іпотеки, конкурс про передачу на реалізацію такого майна не проводиться. Під час засідання конкурсної комісії лише оголошується, якій зі спеціалізованих організацій іпотекодержатель передає майно на реалізацію.

У пропозиціях зазначаються:

обґрунтована інформація щодо технічних можливостей для забезпечення організації реалізації арештованого майна та виконання взятих зобов'язань, зокрема: наявність відповідних приміщень, які забезпечують необхідні умови для проведення аукціонів чи прилюдних торгів (чи їх оренди); наявність складських приміщень та їх технічні характеристики; наявність технічних можливостей для транспортування арештованого майна;

у разі необхідності наявність ліцензій чи інших дозволів на реалізацію окремих видів майна відповідно до вимог чинного законодавства;

розмір винагороди за надані послуги з реалізації арештованого майна;

інформація щодо можливостей спеціалізованої організації із забезпечення належної реалізації арештованого майна та виконання взятих зобов'язань.

Засідання комісії є відкритим. За результатами розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями комісія шляхом голосування визначає переможця, який здійснюватиме реалізацію арештованого майна.

При визначенні переможця комісією оцінюються та враховуються технічні можливості організації щодо реалізації майна, розмір винагороди за надані послуги з реалізації майна, надання спеціалізованою організацією технічної допомоги державному виконавцю під час опису та вилучення майна у боржника, відомості, подані спеціалізованою організацією. Якщо спеціалізованими організаціями запропоновано однакові умови або всі спеціалізовані організації відмовилися від прийняття на реалізацію запропонованого арештованого майна, воно за рішенням конкурсної комісії передається на реалізацію спеціалізованій організації за алфавітом у порядку черговості.

Рішення про визначення переможця приймається простою більшістю голосів у присутності не менш як двох третин членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

Після закінчення засідання комісії складається протокол про результати проведення конкурсу, у якому зазначаються:

відомості про учасників конкурсу;

результати голосування;

обґрунтування визначення переможця.

Протокол про результати проведення конкурсу підписується всіма членами комісії, які брали участь у голосуванні.

Результати проведеного конкурсу оголошуються відразу після його проведення. Виготовлення та підписання протоколу відбувається у день проведення конкурсу.

Представники спеціалізованих організацій, які були присутні при проведенні конкурсу, ознайомлюються з протоколом під підпис.

Копія протоколу про результати проведення конкурсу або витяг з нього, у якому зазначена назва переможця, не пізніше наступного дня доводиться до відома органу державної виконавчої служби, державним виконавцем якого вилучено майно. Між спеціалізованою торговельною організацією та органом державної виконавчої служби укладається договір про надання послуг з реалізації арештованого майна. Договір підписується начальником органу державної виконавчої служби, державним виконавцем якого вилучено майно, та уповноваженим представником спеціалізованої торговельної організації, яка визначена переможцем конкурсу з передачі цього майна на реалізацію. Даний договір укладається у строк не пізніше п'яти днів з моменту проведення конкурсу. При передачі арештованого майна (за винятком нерухомого та іншого майна, яке не може бути передане з об'єктивних причин) складається акт приймання-передавання, який є невід'ємною частиною договору про надання послуг з реалізації арештованого майна.

Не пізніше наступного робочого дня після підписання договору про надання послуг з реалізації арештованого майна відділом державної виконавчої служби регіонального управління юстиції вносяться відповідні записи до Книги обліку арештованого майна, яке передано на реалізацію (далі - Книга обліку) (додаток 39).

Наступні записи до Книги обліку вносяться не пізніше наступного робочого дня після вчинення відповідної дії (повідомлення спеціалізованої організації, надходження коштів тощо)".

5. У пункті 5.12.9 слово "отримані" виключити.

6. Додаток 39 до пункту 5.12.6 Інструкції про проведення виконавчих дій викласти у такій редакції:

Книга обліку арештованого майна, яке передано на реалізацію

N з/п 

Номер виконавчого провадження 

Дата відкриття виконавчого провадження 

Боржник 

Найменування майна, яке передано на реалізацію, та його стисла характеристика (вага, кількість тощо) 

Оцінка, за якою майно передано на реалізацію 

Назва спеціалізованої організації, яка здійснює реалізацію 

Дата укладення договору про надання послуг з реалізації арештованого майна та його номер 

Відмітка про виконання договору та спосіб його виконання (майно реалізовано чи повернено державному виконавцеві) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

  ".

 

Директор Департаменту
державної виконавчої служби
 

 
Г. В. Стаднік
 

Опрос