Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Положению о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства

Национальный банк
Постановление от 06.08.2008 № 228
Утратил силу

Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

Зміни втратили чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 17 серпня 2012 року N 346)

1. У пункті 1.6 глави 1 розділу I:

в абзаці п'ятому слова та цифру "та рівня достатності капіталу2 " виключити;

виноску 2 виключити.

У зв'язку з цим виноски 3 - 6 уважати відповідно виносками 2 - 5. У тексті Положення посилання на виноски 3 - 6 уважати посиланням відповідно на виноски 2 - 5.

2. У главі 3 розділу II:

2.1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Комісія Національного банку з метою оздоровлення банку має право прийняти рішення про потребу скликання спостережної ради та/або правління (ради директорів) банку для прийняття програми фінансового оздоровлення для банку, в якому відбувається суттєве погіршення його фінансового стану (зокрема зростання активів з негативною класифікацією, обсяг яких становить 20 відсотків і більше від загальної суми активів, за якими має оцінюватися ризик та формуватися страховий резерв згідно з нормативно-правовими актами Національного банку, або наявність збитків за результатами фінансового року)".

2.2. У пункті 3.2 слова "є недокапіталізованим або значно недокапіталізованим і" замінити словами "хоч раз порушив один із нормативів капіталу, установлених Національним банком, та/або".

3. У розділі III:

3.1. Підпункт "а" пункту 2.1 глави 2 викласти в такій редакції:

"а) до банків, що порушили норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) чи норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сумарних активів (Н3), або якщо Національний банк визнає, що виплата дивідендів і розподіл капіталу в будь-якій формі призведе до порушення нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) чи нормативу (коефіцієнту) співвідношення регулятивного капіталу до сумарних активів (Н3)".

3.2. У абзаці першому пункту 4.2 глави 4 слова "є добре капіталізованими, достатньо капіталізованими або недокапіталізованими, однак" виключити.

3.3. У пункті 6.1 глави 6:

в абзаці третьому слово "недокапіталізованим" виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"банкам, що порушують норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) або норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сумарних активів (Н3)".

3.4. У главі 7:

в абзаці першому пункту 7.2 слово "банківських" виключити;

у пункті 7.7:

абзац другий підпункту "б" викласти в такій редакції:

"нормативу миттєвої ліквідності (Н4)";

пункт після підпункту "б" доповнити новим підпунктом "в" такого змісту:

"в) за порушення таких нормативів, що розраховуються за щодекадним розрахунком на 11, 21 число звітного місяця та на 1 число наступного за звітним місяця:

поточної ліквідності (Н5);

короткострокової ліквідності (Н6).

За нормативами поточної та короткострокової ліквідності кожним випадком порушення є порушення нормативу за станом на 11, 21 число звітного місяця або на 1 число наступного за звітним місяця";

абзац перший пункту 7.9 викласти в такій редакції:

"7.9. Штраф за порушення нормативів миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5), короткострокової ліквідності (Н6) накладається на банки в таких розмірах (окремо за кожним нормативом)";

пункт 7.17 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7.18 - 7.20 уважати відповідно пунктами 7.17 - 7.19.

4. У розділі V:

4.1. Пункт 1.2 глави 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"банк одночасно порушує норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) та норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сумарних активів (Н3)".

4.2. В абзаці першому пункту 10.2 глави 10 слова "є недокапіталізованим або значно недокапіталізованим" замінити словами "порушує норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) або норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сумарних активів (Н3)".

5. У главі 1 розділу VI:

5.1. Абзац третій пункту 1.1 викласти в такій редакції:

"тимчасовий адміністратор надав висновок про неможливість приведення значень нормативів капіталу банку у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку".

5.2. Пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Під значною втратою активів або доходів слід уважати таке:

негативно класифіковані активи становлять 60 і більше відсотків регулятивного капіталу банку;

або збитки за результатами фінансового року становлять 50 і більше відсотків статутного капіталу банку;

або протягом трьох років підряд збитки за результатами фінансового року становлять 10 і більше відсотків статутного капіталу банку".

6. У тексті Положення слова "норматив адекватності основного капіталу" у всіх відмінках замінити словами "норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сумарних активів" у відповідних відмінках.

7. У додатку 2 до Положення слова "адекватності основного капіталу" замінити словами "співвідношення регулятивного капіталу до сумарних активів".

 

Заступник директора Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
 

 
 
 
Л. Н. Бердій
 

Опрос