Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Медицинской службе МЧС Украины

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Положение, Приказ от 17.06.2008 № 464
Утратил силу

Про затвердження Положення про Медичну службу МНС України

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 17 червня 2008 року N 464

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2008 р. за N 787/15478

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 12 травня 2015 року N 548)

Відповідно до Законів України "Про правові засади цивільного захисту", "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", "Про аварійно-рятувальні служби", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанови Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1539 "Про затвердження Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи", з метою ефективного використання медичних сил та засобів при організації медичного забезпечення особового складу органів і підрозділів МНС України, мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру, забезпечення оперативного медичного реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх медико-санітарних наслідків НАКАЗУЮ:

1. Утворити Медичну службу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи як сукупність медичних органів, підрозділів, служб, формувань, закладів та окремих медичних посад системи МНС України.

2. Затвердити Положення про Медичну службу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, що додається.

3. Департаменту охорони здоров'я та медико-біологічного захисту (Громазін О. А.) та Управлінню правового забезпечення (Сухомлин О. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Болотських М. В.

 

Міністр  

В. Шандра 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Виконуючий обов'язки
Міністра охорони
здоров'я України
 

 
 
В. Бідний
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Медичну службу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

I. Загальні положення

1.1. Медична служба Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - Медична служба МНС України) утворюється з метою ефективного керівництва та оптимального використання за призначенням медичних органів, підрозділів, служб, формувань, закладів та окремих медичних посад сфери управління МНС України.

1.2. Медична служба МНС України - служба, на яку покладається організація і проведення заходів з медичного забезпечення особового складу та працівників МНС України, участь у проведенні заходів медичного і біологічного захисту населення за надзвичайних ситуацій та ліквідації їх медико-санітарних наслідків.

1.3. Медичне забезпечення особового складу МНС України - це комплекс лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних, організаційно-методичних, протиепідемічних заходів та заходів медичного постачання, спрямованих на збереження життя і здоров'я особового складу та працівників Міністерства, забезпечення оперативного медичного реагування на надзвичайні ситуації, надання своєчасної медичної допомоги рятувальникам та проведення їх медико-психологічної реабілітації.

1.4. Медична служба МНС України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МНС України, МОЗ України, а також цим Положенням.

1.5. Організаційно-методичне керівництво Медичною службою МНС України покладено на медичну управлінську структуру центрального апарату МНС України, керівник якої очолює Медичну службу МНС України. Він призначається на посаду і звільняється з посади Міністром у порядку, установленому законодавством, і підпорядковується безпосередньо одному із заступників Міністра.

1.6. Медична служба МНС України здійснює свою діяльність у взаємодії із структурними підрозділами системи МНС України, медичними структурами МОЗ України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадськими організаціями.

1.7. Медичні працівники Медичної служби МНС України повинні мати відповідний рівень підготовки, який визначається при проведенні атестації у встановленому порядку, а за станом здоров'я бути спроможними виконувати обов'язки за умов надзвичайних ситуацій. Під час їх перебування у зоні надзвичайної ситуації (осередку ураження) вони користуються правами і соціальними гарантіями відповідно до чинного законодавства, яке регламентує діяльність аварійно-рятувальних служб та підрозділів, до штату яких вони входять.

1.8. Заклади охорони здоров'я сфери управління МНС України мають бути ліцензовані та акредитовані.

1.9. Фінансування витрат, пов'язаних із функціонуванням Медичної служби МНС України, здійснюється у межах асигнувань, передбачених Державним бюджетом України на утримання МНС України.

II. Основні завдання Медичної служби МНС України

2. Основними завданнями Медичної служби МНС України є:

2.1. Планування, організація і здійснення заходів щодо збереження здоров'я і працездатності особового складу і працівників органів і підрозділів МНС України, зокрема проведення лікувально-профілактичної, санітарно-гігієнічної, протиепідемічної роботи, медичного постачання, а також оздоровчо-реабілітаційних заходів та військово-лікарської експертизи.

2.2. Розробка нормативних і методичних документів з організації медичного забезпечення особового складу та працівників МНС України, організаційно-методичне керівництво діяльністю медичними структурами МНС України та визначення основних напрямків їх роботи.

2.3. Забезпечення реалізації державної політики у сфері медичного та біологічного захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного і військового характеру, участь у розробці та плануванні заходів щодо запобігання цим надзвичайним ситуаціям, здійснення реагування та участь у ліквідації їх медико-санітарних наслідків, у тому числі пов'язаних із терористичними проявами, у межах своєї компетенції.

2.4. Участь у погодженні планів локалізації та ліквідації аварій на об'єктах підвищеної небезпеки.

2.5. Участь у виконанні медичних завдань мобілізаційної готовності, територіальної оборони та в заходах антитерористичного спрямування.

2.6. Участь у прогнозуванні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та їх впливу на організацію медичного забезпечення особового складу органів і підрозділів МНС України під час залучення його до проведення аварійно-рятувальних робіт, а також організація і своєчасне надання йому медико-санітарної допомоги.

2.7. Організація і проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, спрямованих на попередження виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб серед особового складу аварійно-рятувальних (пошуково-рятувальних, спеціальних, спеціалізованих) підрозділів, навчальних закладів та участь у підтримці санітарно-епідеміологічного благополуччя населення у зоні надзвичайної ситуації.

2.8. Організація і проведення санаторно-курортного лікування та медико-психологічної реабілітації особового складу, який брав участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.9. Організація і проведення психофізіологічного відбору та професійного добору, військово-лікарської експертизи рядового, начальницького складу та інших працівників МНС України.

2.10. Організація і здійснення постачання лікарських засобів, виробів медичного призначення і медичної техніки медичним підрозділам, службам, формуванням і закладам Медичної служби МНС України та створення встановленого обсягу відповідних запасів.

2.11. Формування обсягів замовлень на матеріально-технічні засоби, які необхідні для потреб Медичної служби МНС України.

2.12. Участь, у межах компетенції, у плануванні, залученні сил і засобів територіальних органів охорони здоров'я, Державної служби медицини катастроф, медичної служби Цивільної оборони.

2.13. Методичне керівництво і контроль за зберіганням і використанням регіональних та місцевих резервів лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання для запобігання і ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

2.14. Участь у перевірках відповідно до чинного законодавства стану готовності органів управління, сил і засобів установ і закладів охорони здоров'я, державної санітарно-епідеміологічної служби до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2.15. Здійснення, у межах компетенції, моніторингу за санітарно-епідемічною ситуацією, яка складається у разі загрози та/або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аналіз її розвитку і прогнозування медико-санітарних наслідків.

2.16. Участь в організації медичного забезпечення спортивних змагань та інших організаційно-масових заходів, які проводяться в органах і підрозділах МНС України.

2.17. Участь у здійсненні заходів щодо якісного добору та розстановки медичних кадрів, їх призначення та перепризначення на медичні посади в органах і підрозділах МНС України.

2.18. Проведення спеціальної підготовки й організація підвищення кваліфікації певних категорій медичних фахівців Медичної служби МНС України.

2.19. Проведення медичної підготовки серед особового складу органів і підрозділів МНС України.

2.20. Проведення санітарно-просвітницької роботи та пропаганди здорового способу життя серед особового складу органів і підрозділів МНС України.

2.21. Взаємодія з територіальними органами охорони здоров'я, їх медичними закладами, а також медичними закладами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади при проведенні заходів цивільного захисту.

2.22. Забезпечення у межах своєї компетенції реалізації державної політики стосовно державної таємниці.

2.23. Узагальнення досвіду організації медичного забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту та впровадження його в практичну діяльність.

2.24. Упровадження у практику досягнень науки і техніки з питань медичного забезпечення особового складу, запобігання та мінімізації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.

Успішне виконання цих завдань досягається високим рівнем професійної підготовки особового складу Медичної служби МНС України, сталим і ефективним управлінням її силами та засобами.

III. Організація управління Медичною службою МНС України

3.1. Управління Медичною службою МНС України - це організація та контроль за медичним забезпеченням особового складу та працівників МНС України, підтримання їх у постійній готовності до виконання завдань за призначенням, а також керівництво ними під час виконання цих завдань.

3.2. Ефективність управління Медичною службою МНС України, використання її можливостей і успішне виконання завдань у зазначені терміни та за будь-яких умов досягається:

безперервним збором, вивченням і оцінкою даних обстановки, які необхідні для організації медичного забезпечення;

прийняттям рішень, плануванням заходів з медичного забезпечення і постановкою завдань підлеглим;

керівництвом підготовкою підрозділів, формувань і установ Медичної служби МНС України;

організацією і здійсненням заходів, спрямованих на підвищення готовності Медичної служби МНС України до виконання завдань за призначенням;

забезпеченням взаємодії між підрозділами, формуваннями і установами Медичної служби МНС України і структурними підрозділами Державної служби медицини катастроф, медичної служби Цивільної оборони та медичними закладами інших органів виконавчої влади;

здійсненням постійного контролю за виконанням виданих розпорядчих документів.

3.3. Медична служба МНС України здійснює управління медичними закладами, органами, підрозділами, службами, формуваннями та фахівцями окремих медичних посад через керівників організаційних структур, до складу яких вони входять.

3.4. При організації медичного забезпечення органів і підрозділів МНС України керівники організаційних структур Медичної служби МНС України залежно від обстановки, що склалась, можуть самостійно приймати рішення про використання підпорядкованих медичних сил і засобів з наступною доповіддю начальнику Медичної служби МНС України.

3.5. Складовими Медичної служби МНС України є:

медична управлінська структура центрального апарату МНС України;

медичні служби головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

медичні служби навчальних закладів (центрів), аварійно-рятувальних (спеціальних, спеціалізованих) загонів (центрів);

медичні структури та окремі медичні посади спеціальних та спеціалізованих аварійно-рятувальних служб (підприємств);

мобільний госпіталь;

санаторно-курортний заклад з медичним центром медико-психологічної реабілітації;

підрозділи медичного постачання;

медичні формування (на надзвичайні ситуації та особливий період);

інші медичні підрозділи лікувально-профілактичного та організаційно-методичного напрямку діяльності.

3.6. Медичну службу головного управління (управління) МНС України в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі очолює начальник, який є керівником структурного підрозділу охорони здоров'я та медико-біологічного захисту. Він безпосередньо підпорядковується начальнику головного управління (управління) або одному із його заступників відповідно до розподілу функціональних обов'язків. До складу медичної служби головного управління (управління) МНС України в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі входять медичні підрозділи (формування) та окремі посади медичних спеціалістів органів і підрозділів цивільного захисту обласного, районного та міського рівнів.

3.7. Медичну службу навчального закладу (центру), аварійно-рятувального (спеціального, спеціалізованого) загону (центру) очолює начальник, який безпосередньо підпорядковується керівникові навчального закладу (центру), аварійно-рятувального (спеціального, спеціалізованого) загону (центру). До складу медичної служби навчального закладу (центру), аварійно-рятувального (спеціального, спеціалізованого) загону (центру) входять медичні підрозділи та окремі посади медичних спеціалістів інших підрозділів.

3.8. Медичні структури та окремі медичні посади спеціальних та спеціалізованих аварійно-рятувальних служб (підприємств) підпорядковуються керівникам аварійно(пошуково)-рятувальних підрозділів, до складу яких вони входять. Заступник начальника аварійно-рятувальної служби (підприємства) з медичного забезпечення підпорядковується керівнику служби (підприємства).

3.9. Мобільний госпіталь МНС України може перебувати у складі організаційних структур Міністерства або як самостійний заклад (при виконанні завдань за призначенням). Начальник госпіталю підпорядковується керівнику організаційної структури, у складі якої він перебуває, або його заступникові з медичного забезпечення. Порядок підпорядкування начальника госпіталю при виконанні завдань за призначенням визначається окремим наказом.

3.10. Керівник санаторно-курортного закладу з організаційно-методичних питань підпорядковується начальнику Медичної служби МНС України. Начальник медичного центру медико-психологічної реабілітації підпорядковується керівнику санаторію.

3.11. Підрозділи медичного постачання підпорядковані керівникам медичних організаційних структур, до складу яких вони входять. Начальник медичного складу Центральної бази зберігання матеріально-технічних засобів МНС України підпорядковується начальнику цієї бази.

3.12. Медичні формування створюються для надання медичної допомоги особовому складу аварійно-рятувальних (спеціальних, спеціалізованих, зведених тощо) загонів, аварійно-рятувальних служб при ліквідації надзвичайних ситуацій природного, техногенного та військового характеру, а також постраждалому населенню в зоні ураження. Начальник медичного формування підпорядковується керівнику загону.

3.13. Організаційні засади, структура, функціонування (порядок залучення до дій за призначенням) закладів, органів, підрозділів і формувань Медичної служби МНС України визначаються відповідними статутами та положеннями. Діяльність посадових осіб Медичної служби МНС України визначається посадовими інструкціями.

3.14. Організаційно-штатна структура Медичної служби МНС України визначається наказами МНС України.

IV. Організація спеціальної підготовки та вдосконалення кваліфікації особового складу Медичної служби МНС України

4.1. Спеціальна підготовка особового складу Медичної служби МНС України є складовою частиною службової підготовки органів і підрозділів цивільного захисту. Ії рівень є основним показником готовності органу, підрозділу цивільного захисту до виконання завдань за призначенням.

4.2. Спеціальна підготовка особового складу Медичної служби МНС України планується диференційовано з різними категоріями медичних працівників і проводиться під час планових занять, методично-навчальних зборів, командно-штабних тренувань, тактико-спеціальних навчань та робочого стажування.

4.3. Підвищення кваліфікації медичних працівників органів, підрозділів, закладів та медичних спеціалістів на окремих посадах Медичної служби МНС України здійснюється у вищих навчальних медичних закладах післядипломної освіти.

V. Обов'язки керівника Медичної служби МНС України

5.1. Організовує роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Медичну службу МНС України завдань і здійснення ним своїх функцій, розподіляє обов'язки між своїми заступниками та керівниками структурних підрозділів.

5.2. Визначає завдання органам, підрозділам, закладам (формуванням) Медичної служби МНС України та пріоритетні напрямки її удосконалення і розвитку.

5.3. Організовує і здійснює методичне керівництво розробкою нормативних, навчально-методичних та інших документів з питань організації медичного забезпечення органів і підрозділів МНС України.

5.4. Здійснює контроль за функціонуванням і утриманням органів управління, підрозділів, формувань і закладів Медичної служби МНС України в готовності до виконання завдань за призначенням.

5.5. Організовує відбір, розстановку, навчання й виховання особового складу Медичної служби МНС України, забезпечує додержання службової дисципліни.

5.6. Подає керівництву МНС України пропозиції щодо вдосконалення організаційно-штатної структури Медичної служби МНС України.

5.7. Організовує практичне впровадження заходів, спрямованих на медичне забезпечення особового складу та працівників МНС України, і здійснює контроль за їх виконанням.

5.8. Забезпечує взаємодію Медичної служби МНС України з медичними структурами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

5.9. Організовує і здійснює контроль за спеціальною підготовкою та вдосконаленням кваліфікації медичних спеціалістів Медичної служби МНС України.

5.10. Забезпечує в межах компетенції виконання державної політики у сфері охорони здоров'я особового складу МНС України та медико-біологічного захисту населення за надзвичайних ситуацій.

5.11. Аналізує і узагальнює підсумки діяльності Медичної служби МНС України та надає пропозиції керівництву МНС України щодо її удосконалення.

5.12. Надає пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування утримання Медичної служби МНС України, здійснює контроль за доцільністю використання коштів на медичне та санаторно-курортне забезпечення осіб рядового і начальницького складу МНС України та членів їх сімей, закупівлю медичного майна та медичної техніки, організовує контроль за їх утриманням, використанням та списанням.

5.13. Здійснює заходи, спрямовані на соціальний захист особового складу Медичної служби МНС України.

VI. Права керівника Медичної служби МНС України

6.1. Бере участь за дорученням керівництва Міністерства в нарадах, конференціях, семінарах центральних органів виконавчої влади та інших державних установ з питань, що належать до компетенції (функцій) Медичної служби МНС України.

6.2. Отримує в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, об'єднань, установ і організацій усіх форм власності необхідні статистичні та оперативні дані, пов'язані з діяльністю Медичної служби МНС України.

6.3. Уносить на розгляд колегії МНС України пропозиції для удосконалення медико-санітарного забезпечення особового складу і працівників МНС України, а також у межах компетенції - щодо організації медичного та біологічного захисту населення за надзвичайних ситуацій.

6.4. Уносить пропозиції щодо службових відряджень працівників Медичної служби МНС України, а також ініціює, у разі потреби, позапланові службові відрядження.

6.5. Надає пропозиції, у межах своєї компетенції, керівництву Міністерства про заохочення або стягнення працівників Медичної служби МНС України.

6.6. Організовує у встановленому порядку взаємодію, інформаційне забезпечення та обмін досвідом з аналогічними службами інших країн.

 

Директор Департаменту
охорони здоров'я та
медико-біологічного захисту
 

 
 
О. А. Громазін
 

Опрос