Идет загрузка документа (136 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения дополнительной продажи акций акционерных обществ по номинальной стоимости

Фонд государственного имущества
Порядок, Приказ от 29.07.2008 № 878
Утратил силу

Про затвердження Порядку проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629)

Наказ Фонду державного майна України
від 29 липня 2008 року N 878

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2008 р. за N 783/15474

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Фонду державного майна України
від 8 травня 2012 року N 629
,
 від 3 лютого 2015 року N 127
,
 від 30 червня 2016 року N 1250
,
від 6 вересня 2017 року N 1415

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 10 квітня 2018 року N 497)

Відповідно до частини сьомої статті 17 Закону України "Про приватизацію державного майна" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629)

2. Директору Департаменту оперативного планування С. Корнійцю в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду О. Шмуляра.

 

Голова Фонду 

В. Семенюк-Самсоненко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

 

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕННЯ ДОДАТКОВОГО ПРОДАЖУ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ЗА НОМІНАЛЬНОЮ ВАРТІСТЮ

(У заголовку, тексті Порядку та додатках до нього слова "відкрите акціонерне товариство" у всіх відмінках та числах замінено словами "акціонерне товариство" у відповідних відмінках та числах, а абревіатуру "ВАТ" замінено абревіатурою "АТ"; у тексті Порядку та додатках до нього слова "органи приватизації" у всіх відмінках та числах замінено словами "державні органи приватизації" у відповідних відмінках та числах; посилання на додатки 1, 2, 3, 4, 5 до Порядку замінено посиланнями відповідно на додатки 2, 4, 5, 6, 7 згідно з наказом Фонду державного майна України від 8 травня 2012 року N 629)

(У тексті Порядку та додатках до нього: слова "перелік власників акцій" у всіх відмінках та числах замінено словами "перелік фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Фонду державного майна України від 3 лютого 2015 року N 127)

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок розроблено з метою виконання частини сьомої статті 17 Закону України "Про приватизацію державного майна" та відповідно до вимог Законів України "Про депозитарну систему України", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", Закону України від 15 квітня 2014 року N 1206-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу".

(пункт 1.1 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 03.02.2015 р. N 127)

1.2. Порядок установлює механізм проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств (далі - АТ), створених у процесі приватизації, співзасновниками яких є члени організації орендарів (члени трудового колективу підприємства - засновника господарського товариства, яке є орендарем). Якщо вартість майна, що вноситься орендарем (організацією орендарів або господарським товариством, створеним членами трудового колективу підприємства, що приватизується) до статутного капіталу товариства, становить менше 25 відсотків його статутного капіталу і з урахуванням вартості акцій, придбаних ними, не перевищує цього розміру, члени організації орендарів (члени трудового колективу підприємства - засновники господарського товариства, яке є орендарем) мають право на додаткове придбання за кошти акцій, що є в державній власності, за їх номінальною вартістю у межах 25 відсотків статутного капіталу товариства, але не більше 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на кожного члена організації орендарів (члена трудового колективу підприємства - засновника господарського товариства, яке є орендарем).

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

комісія з додаткового продажу акцій за номінальною вартістю (далі - комісія) - комісія для організації та проведення додаткового продажу акцій, яка створюється згідно з наказом державного органу приватизації;

(абзац другий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629)

договір доручення на додатковий продаж акцій за номінальною вартістю (далі - договір-доручення) - двосторонній договір про проведення продажу акцій за номінальною вартістю, який укладається державним органом приватизації з АТ;

(абзац третій пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 03.02.2015 р. N 127)

заява на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю - документ, складений заявником або його представником, що засвідчує бажання заявника придбати акції, які запропоновані до продажу за номінальною вартістю на умовах, що зазначені в цьому Порядку;

(абзац четвертий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з 
наказами Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629,
 від 03.02.2015 р. N 127)

приймання заяв на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю - процедура, яка передбачає реєстрацію в книзі реєстрації заяв кількості акцій після оплати їх вартості, які заявник бажає придбати;

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з 
наказом Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим
,
 абзац п'ятий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 03.02.2015 р. N 127)

емітент - юридична особа, яка від свого імені розміщує акції і бере на себе зобов'язання за ними перед їх власниками;

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 03.02.2015 р. N 127
,
 у зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий
 вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим
)

перелік фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю, - документ, складений емітентом, який включає усіх покупців, які придбали акції за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю, із зазначенням в цьому документі відомостей, які повинні відповідати відомостям про заявників, зазначеним у книзі реєстрації заяв;

(абзац сьомий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 03.02.2015 р. N 127)

завершення додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю - видання державним органом приватизації розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції списання акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації) та наказу про завершення додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю.

(пункт 1.3 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом 
Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629
,
абзац восьмий пункту 1.3 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 03.02.2015 р. N 127)

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДОДАТКОВОГО ПРОДАЖУ АКЦІЙ ЗА НОМІНАЛЬНОЮ ВАРТІСТЮ

2.1. Додатковий продаж акцій за номінальною вартістю розпочинається після проведення пільгового продажу акцій АТ і здійснюється, як правило, протягом трьох місяців у терміни, визначені планом розміщення акцій АТ. Державним органом приватизації відповідно до законодавства в плані розміщення акцій АТ можуть бути встановлені інші терміни проведення додаткового продажу акцій за номінальною вартістю.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629)

2.2. Організація та проведення додаткового продажу акцій за номінальною вартістю покладаються на комісію з додаткового продажу акцій за номінальною вартістю. Відповідний державний орган приватизації у 10-денний строк після завершення пільгового продажу акцій АТ видає наказ про додатковий продаж акцій за номінальною вартістю згідно з додатком 1, яким затверджує склад комісії та зобов'язує її провести додатковий продаж акцій за номінальною вартістю у встановлені терміни.

Комісія складається з 5 - 9 осіб. До складу комісії входять: голова комісії, який повинен бути представником державного органу приватизації, та члени комісії - представники державного органу приватизації та акціонерного товариства, запропоновані керівником виконавчого органу (далі - голова правління АТ). Від акціонерного товариства до складу комісії обов'язково повинні входити: голова правління АТ або його заступник, представники бухгалтерії, юридичної та кадрової служб. Усі зміни щодо складу комісії вносяться наказами державного органу приватизації.

(абзац другий пункту 2.2 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 03.02.2015 р. N 127)

Комісія припиняє свою роботу на підставі наказу відповідного державного органу приватизації після завершення додаткового продажу акцій за номінальною вартістю.

(пункт 2.2 у редакції наказу Фонду
державного майна України від 08.05.2012 р. N 629)

2.3. Голова комісії забезпечує:

контроль за дотриманням у роботі комісії вимог чинного законодавства;

контроль за організацією та проведенням додаткового продажу акцій за номінальною вартістю особам, які згідно з чинним законодавством мають право на придбання акцій за їх номінальною вартістю;

контроль за додержанням термінів додаткового продажу акцій в межах, установлених планом розміщення акцій АТ;

своєчасне оформлення і подання на затвердження до державного органу приватизації протоколу засідання комісії за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю;

(абзац п'ятий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629
,
у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 03.02.2015 р. N 127)

своєчасне надання до відповідного підрозділу державного органу приватизації у двох примірниках затвердженого протоколу засідання комісії за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю та переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю, для визначення розміру пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі товариства, та видачі розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції списання акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації);

(абзац шостий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629
,
у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 03.02.2015 р. N 127)

підготовку та здачу у місячний строк документів до архіву державного органу приватизації після завершення додаткового продажу акцій за номінальною вартістю.

(пункт 2.3 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629
,
 абзац сьомий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 03.02.2015 р. N 127)

2.4. Голова комісії забезпечує організацію та проведення додаткового продажу акцій за номінальною вартістю відповідно до плану розміщення акцій АТ.

2.5. Комісія протягом десяти днів з дня початку додаткового продажу, передбаченого в плані розміщення акцій АТ, розглядає та затверджує протокольно список осіб, що мають право на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю відповідно до вимог частини сьомої статті 17 Закону України "Про приватизацію державного майна", форма якого наведена в додатку 2.

(абзац перший пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629)

Голова комісії контролює правильність складання списку осіб, які мають право на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю, за встановленою формою.

Список повинен бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою державного органу приватизації.

(абзац третій пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
наказами Фонду державного майна України від 03.02.2015 р. N 127,
від 06.09.2017 р. N 1415)

Список осіб, що мають право на додаткове придбання акцій, формується на дату видачі наказу про додатковий продаж акцій за номінальною вартістю.

(пункт 2.5 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629)

2.6. Під час проведення додаткового продажу акцій за номінальною вартістю комісія:

контролює дотримання термінів проведення додаткового продажу акцій за номінальною вартістю;

розглядає звернення громадян з питань додаткового придбання акцій за номінальною вартістю, вирішує спірні питання та приймає відповідні рішення згідно з чинним законодавством України;

затверджує протокольно на підставі звернень громадян або правління АТ та наданих ними документів додатки до списку осіб, що мають право на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю;

(абзац четвертий пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629)

веде протоколи своїх засідань;

складає та підписує протоколи засідання комісії за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю, які подає на затвердження до відповідного державного органу приватизації;

(абзац шостий пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з 
наказами Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629,
 від 03.02.2015 р. N 127)

пропонує зміни до плану розміщення акцій АТ.

2.7. Голова правління АТ у 10-денний строк з дня затвердження списку осіб, що мають право на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю, повинен поінформувати цих осіб про початок продажу акцій, обов'язково зазначаючи умови, термін та місце приймання заяв.

2.8. Державний орган приватизації (в особі голови комісії) у 5-денний строк з дня створення комісії укладає з АТ (в особі голови правління) договір доручення згідно з додатком 3 до цього Порядку.

У договорі доручення державний орган приватизації доручає голові правління АТ як члену комісії:

забезпечити приймання та ведення обліку заяв на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю, які подаються за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку;

поінформувати фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю, щодо необхідності своєчасного оформлення розпоряджень про зарахування всієї кількості придбаних акцій на рахунки в цінних паперах, відкриті в обраних фізичними особами депозитарних установах;

сформувати перелік фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю.

Крім того, договором доручення державний орган приватизації уповноважує голову правління АТ здійснити такі заходи:

акумулювати грошові кошти в процесі додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю;

перерахувати грошові кошти на рахунок державного органу приватизації для обліку коштів від приватизації майна;

затвердити перелік фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю.

(пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 03.02.2015 р. N 127)

2.9. Пункт 2.9 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 03.02.2015 р. N 127
,
 у зв'язку з цим пункти 2.10 - 2.20
 вважати відповідно пунктами 2.9 - 2.19
)

2.9. Особи, внесені до списку осіб, що мають право на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю, реалізують своє право шляхом безпосереднього подання до комісії заяв на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю. Одночасно із заявою на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю до комісії надається довідка органів доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкова декларація), а також інформація про відкритий заявником рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі (номер та дата відкриття рахунку, код за ЄДРПОУ, найменування та місцезнаходження депозитарної установи, реквізити ліцензії на провадження депозитарної діяльності).

(пункт 2.9 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 03.02.2015 р. N 127
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду
 державного майна України від 30.06.2016 р. N 1250)

2.10. Приймання заяв на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю здійснюється протягом двох місяців з дати видання відповідним державним органом приватизації наказу про додатковий продаж акцій АТ за номінальною вартістю. Державним органом приватизації можуть бути продовжені терміни приймання заяв на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю. У зв'язку з цим відповідно до законодавства в плані розміщення акцій можуть бути продовжені терміни проведення додаткового продажу акцій за номінальною вартістю.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 2.10 згідно з
наказом Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629,
у зв'язку з цим пункти
2.10 - 2.18
 вважати відповідно пунктами 2.11 - 2.19)

2.11. Для додаткового придбання акцій АТ за номінальною вартістю заявник має право використати готівкові кошти шляхом їх переказу через установи банків або безготівкові кошти шляхом їх перерахування з власного рахунку (в тому числі з використанням платіжної картки) через установи банків.

Перерахування коштів за придбані акції відбувається відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" на відповідний рахунок АТ, відкритий для акумулювання коштів від приватизації.

(пункт 2.11 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 03.02.2015 р. N 127)

2.12. Пункт 2.12 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 03.02.2015 р. N 127
,
 у зв'язку з цим пункти 2.13 - 2.19
 вважати відповідно пунктами 2.12 - 2.18
)

2.12. Після оплати заявлених акцій та надання до комісії підтвердних документів заява реєструється в книзі реєстрації заяв на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю, форма якої встановлена в додатку 5 до цього Порядку. Книга реєстрації заяв повинна бути пронумерована, прошнурована.

(пункт 2.12 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 03.02.2015 р. N 127
,
із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду
 державного майна України від 06.09.2017 р. N 1415)

2.13. Комісія протягом п'яти робочих днів після закінчення встановленого терміну приймання заяв на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю:

(абзац перший пункту 2.13 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629)

аналізує заяви, що надійшли від осіб, які мають право на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю, на відповідність цих заяв вимогам чинного законодавства. У разі виявлення розбіжностей комісія інформує цих осіб та вживає заходів до усунення виявлених розбіжностей;

оформляє та підписує протокол засідання комісії за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю, форма якого наведена в додатку 6. Протокол повинен бути підписаний не менше ніж 2/3 складу комісії, у тому числі головою комісії та членами комісії, участь яких у її роботі є обов'язковою відповідно до пункту 2.2 цього розділу;

(абзац третій пункту 2.13 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 08.05.2012 р. N 629
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду
 державного майна України від 03.02.2015 р. N 127)

передає у п'яти примірниках підписаний протокол засідання комісії за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю на затвердження до відповідного державного органу приватизації.

(абзац четвертий пункту 2.13 із змінами, внесеними згідно з 
наказами Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629,
 від 03.02.2015 р. N 127)

Абзац п'ятий пункту 2.13 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 08.05.2012 р. N 629)

2.14. Відповідний державний орган приватизації у 5-денний строк розглядає протокол засідання комісії за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю та приймає рішення про його затвердження. Один примірник затвердженого протоколу державний орган приватизації передає до АТ, а чотири інших примірники залишає у себе.

(пункт 2.14 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629,
 від 03.02.2015 р. N 127)

2.15. У 10-денний строк після затвердження державним органом приватизації протоколу засідання комісії за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю голова правління АТ забезпечує:

(абзац перший пункту 2.15 із змінами, внесеними згідно з 
наказами Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629,
 від 03.02.2015 р. N 127)

проведення розрахунків з державним органом приватизації;

формування переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю (додаток 7), відповідно до протоколу засідання комісії за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю.

(абзац третій пункту 2.15 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 03.02.2015 р. N 127)

2.16. У 3-денний строк після проведення оплати за акції відповідно до затвердженого протоколу голова правління АТ за своїм підписом надає до державного органу приватизації три примірники переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю, складеного в алфавітному порядку, у паперовому вигляді та на електронному носії інформації (диску). Переліки повинні бути пронумеровані, прошнуровані. Два примірники державний орган приватизації залишає у себе, один повертає АТ.

(пункт 2.16 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 03.02.2015 р. N 127
,
із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду
 державного майна України від 06.09.2017 р. N 1415)

2.17. У 10-денний строк після отримання оплати за акції та переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю, державний орган приватизації видає розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції списання акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації).

(пункт 2.17 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 03.02.2015 р. N 127)

2.18. У 10-денний строк після отримання розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції списання акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації) на рахунки у цінних паперах власників акцій товариства - фізичних осіб державний орган приватизації видає наказ про завершення додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 2.18 згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 03.02.2015 р. N 127
,
 у зв'язку з цим пункт 2.18 вважати пунктом 2.19
)

2.19. Акції, не реалізовані під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю, підлягають розміщенню іншими способами відповідно до затвердженого в установленому порядку уточненого плану розміщення акцій.

(пункт 2.19 у редакції наказу Фонду
державного майна України від 08.05.2012 р. N 629)

III. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Емітент відповідає за збереження документів, які є підставою для здійснення облікової операції депозитарною установою щодо зміни власника акцій товариства - фізичної особи за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю, зокрема:

(абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 03.02.2015 р. N 127)

списку осіб, які мають право на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю;

(абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 03.02.2015 р. N 127)

розрахункових документів, які підтверджують проведення платежу за придбані акції;

(абзац третій пункту 3.1 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 03.02.2015 р. N 127)

заяв на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю та книг реєстрації цих заяв;

(абзац четвертий пункту 3.1 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 03.02.2015 р. N 127)

переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю.

(абзац п'ятий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 03.02.2015 р. N 127)

3.2. Контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав осіб, що мають право на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю у процесі додаткового продажу акцій за номінальною вартістю, здійснює Фонд державного майна України.

 

Заступник директора
Департаменту оперативного планування
 

 
І. Лепявко
 

 

НАКАЗ

м. __________

"___" _______________ року

N ___________

Про додатковий продаж акцій АТ
"____________________________"
за номінальною вартістю

З метою реалізації плану розміщення акцій (плану приватизації) АТ "______________________", затвердженого наказом _____________________ від "___" _____________ року N ______, та керуючись пунктом 2.2 розділу II Порядку проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 08 травня 2012 року N 629, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ____ травня 2012 року за N ________ (далі - Порядок),

НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію з додаткового продажу акцій АТ "_____________________________" у складі:

Голова комісії
________________________________________________                        _____________________
                                             (прізвище та ініціали)                                                                                               (посада)

Члени комісії:
_______________________________________________                        ______________________
                                            (прізвище та ініціали)                                                                                               (посада)
____________________________________________

2. Провести додатковий продаж акцій АТ "______________________" за номінальною вартістю згідно з планом розміщення акцій (планом приватизації) товариства за ціною ______ грн. за акцію сумарною номінальною вартістю _________ грн. кожному.

3. На уповноваженого представника ______________________________________________________
                                                                                                                     (державний орган приватизації)
покладаються повноваження відповідно до пункту 2.3 розділу II Порядку.

4. Видати довіреність __________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові голови комісії)
на право представляти інтереси __________________________________________________________
                                                                                                                   (державний орган приватизації)
під час додаткового продажу акцій АТ "__________________________________________________".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на __________________.

Керівник державного органу приватизації

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

(Порядок доповнено новим додатком 1 згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629,
у зв'язку з цим додаток 1 вважати додатком 2)

 

Список осіб, що мають право на додаткове придбання акцій АТ "_____________" за номінальною вартістю

Голова правління АТ

_________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Представник кадрової служби АТ

_________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Представник державного органу приватизації

_________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 03.02.2015 р. N 127)

 

ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ НА ДОДАТКОВИЙ ПРОДАЖ АКЦІЙ АТ "_____________" ЗА НОМІНАЛЬНОЮ ВАРТІСТЮ

____________________________________ ________________________________________ області
                                 (державний орган приватизації)
(далі - Довіритель) в особі голови комісії з додаткового продажу акцій ________________________, який діє на підставі довіреності від "___" _______________ ____ року N ______, і АТ "____________________" (далі - Повірений) в особі голови правління ________________________, який діє на підставі статуту, уклали цей договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Довіритель доручає, а Повірений бере на себе зобов'язання щодо здійснення додаткового продажу акцій АТ "___________________________" у кількості _________ шт., номінальною вартістю однієї акції ________ грн., за ціною ______ грн. за акцію особам, унесеним до списку осіб, що мають право на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю (далі - Список).

1.2. Договір є підставою для банківської установи, яка обслуговує Повіреного, на відкриття балансового рахунку для акумулювання грошових коштів.

1.3. Для виконання умов цього договору Повіреному надається право підпису відповідних розрахункових документів.

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. ДОВІРИТЕЛЬ:

2.1.1. Передає право на прийняття та облік в установленому порядку заяв на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю.

2.1.2. Надає право на здійснення розрахунків за придбані акції згідно з чинним законодавством.

2.1.3. Видає розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції списання акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації) на підставі одержаних від Повіреного документів, що підтверджують оплату за акції.

2.2. ПОВІРЕНИЙ зобов'язаний:

2.2.1. Здійснювати в установленому порядку приймання та облік заяв на додаткове придбання акцій за номінальною вартістю від осіб, унесених до Списку.

2.2.2. Акумулювати грошові кошти в процесі додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю. Кошти, сплачені громадянами за заявлені акції, повинні бути зараховані на акумуляційний рахунок Повіреного не пізніше дня закінчення приймання заяв.

2.2.3. Поінформувати фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю, щодо необхідності своєчасного оформлення розпоряджень про зарахування всієї кількості придбаних акцій на рахунки в цінних паперах, відкриті в обраних фізичними особами депозитарних установах.

2.2.4. Протягом 10 днів після затвердження протоколу засідання комісії за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю:

перерахувати грошові кошти Довірителю на його рахунок для обліку коштів від приватизації майна;

сформувати та затвердити перелік фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю, та передати його Довірителю у п'яти примірниках.

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.2. За несвоєчасне перерахування грошових коштів на рахунок для обліку коштів від приватизації майна Повірений сплачує за весь час прострочення пеню у розмірі, що обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

3.3. У разі порушення Повіреним підпунктів 2.2.1 - 2.2.4 пункту 2.2 розділу II цього договору він розривається в односторонньому порядку, про що Повіреному повідомляється письмово і зазначається про конкретні порушення, допущені в роботі. Робоча та фінансова документація передається згідно з описом відповідальному представнику державного органу приватизації. Кошти перераховуються на рахунок для обліку коштів від приватизації майна.

IV. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і втрачає чинність з дня завершення виконання Довірителем та Повіреним узятих на себе зобов'язань.

4.2. Строки та умови виконання договору підлягають перегляду у разі внесення змін у нормативно-правові акти щодо приватизації, які можуть вплинути на строки та умови виконання робіт за цим договором.

V. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

АТ "_______________________"

Фонд державного майна України
       (регіональне відділення)

____________________________
                    (місцезнаходження)

_____________________________
                      (місцезнаходження)

рахунок N _________________ у ______________________ банку
м. ______________ МФО _________

 

рахунок N ___________________ у ________________________ банку
м. _____________ МФО _________

 

Голова Правління

Голова комісії
з додаткового продажу акцій

____________
         (підпис)

____________________
       (прізвище та ініціали)

____________
         (підпис)

____________________
       (прізвище та ініціали)

 

 

М. П.

 

(Порядок доповнено новим додатком 3 згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629,
у зв'язку з цим додатки 2, 3, 4, 5
 вважати відповідно додатками 4, 5, 6, 7
,
додаток 3 із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Фонду державного майна України від 03.02.2015 р. N 127,
від 06.09.2017 р. N 1415)

 

 

У комісію з додаткового продажу акцій

АТ _________ за номінальною вартістю 

Додаток 4
до Порядку проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю 

ЗАЯВА
на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю

   

"___" ____________ ____ р.
       (дата заповнення заяви)
 

"___" ____________ ____ р.
         (дата прийняття заяви)
 

_____________________________________
    (підпис заявника або його уповноваженої особи)
 

_______________________/ _________________/
(підпис особи, яка приймає заяву)  (прізвище та ініціали)
 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Фонду державного майна України від 03.02.2015 р. N 127,
від 06.09.2017 р. N 1415)

 

КНИГА
реєстрації заяв на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю

Додаток 5 виключено
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 3 лютого 2015 року N 127
,
 у зв'язку з цим додатки 6, 7 вважати відповідно додатками 5, 6
)

 

КНИГА
реєстрації заяв на додаткове придбання акцій АТ "_____________" за номінальною вартістю

Голова правління АТ

__________________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)

(додаток 5 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 03.02.2015 р. N 127
,
із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду
 державного майна України від 06.09.2017 р. N 1415)

 

ПРОТОКОЛ N
засідання комісії за підсумками додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю

м. ____________ 

"___" ___________ ____ р. 

Присутні:  

голова комісії

члени комісії 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про підсумки додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю.

Приймання заяв на додаткове придбання акцій АТ за номінальною вартістю розпочато "___" ____________ ____ р. та проводилося згідно з Порядком проведення додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю та планом розміщення акцій (планом приватизації), затвердженим наказом ___________________________________ від "___" ____________ ____ р., N ___.

Запропоновано до продажу акцій
(штук) 

Номінальна вартість акції
(грн)  

Сплачено акцій
(штук)  

Вартість сплачених акцій (кошти на приватизаційному рахунку АТ

Залишок акцій
(штук) 

  

  

  

  

  

КОМІСІЯ УХВАЛИЛА:

1. Затвердити підсумки додаткового продажу акцій АТ за номінальною вартістю.

2. У 10-денний строк після затвердження протоколу державним органом приватизації перевести кошти, які були накопичені на приватизаційному рахунку АТ, на рахунок для обліку коштів від приватизації майна.

3. Голові правління АТ на підставі книги реєстрації заяв та цього протоколу скласти та затвердити перелік фізичних осіб, які придбали акції АТ під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю, і подати його до відповідного державного органу приватизації.

 

Голова комісії 

______________________
підпис 

/прізвище та ініціали/ 

Члени комісії: 

______________________
підпис 

/прізвище та ініціали/ 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 629,
 від 03.02.2015 р. N 127
,
від 06.09.2017 р. N 1415)

 

ПЕРЕЛІК
фізичних осіб, які придбали акції АТ "_____________" під час додаткового продажу акцій за номінальною вартістю

Голова правління АТ

_____________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)

(Порядок доповнено додатком 7 згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 03.02.2015 р. N 127
,
додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 06.09.2017 р. N 1415)

____________

Опрос