Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об организации повышения квалификации специалистов в сфере инвестиций и инновационной деятельности

Государственное агентство Украины по инвестициям и инновациям
Положение, Приказ от 04.08.2008 № 61
действует с 06.09.2008

Про організацію підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інвестицій та інноваційної діяльності

Наказ Державного агентства України з інвестицій та інновацій
від 4 серпня 2008 року N 61

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 серпня 2008 р. за N 782/15473

Відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про інноваційну діяльність" та підпункту 24 пункту 4 Положення про Державне агентство України з інвестицій та інновацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року N 749, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інвестицій та інноваційної діяльності, що додається.

2. Відділу кадрової роботи (Тарасенко Л. М.) за участю Департаменту інноваційного розвитку (Хименко О. А.) і Управління інвестиційних програм і проектів (Рибицький В. Б.):

розробити та подати в установленому порядку на затвердження критерії, за якими відбиратимуться недержавні навчальні заклади, на базі яких проводитиметься підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інвестицій та інноваційної діяльності;

забезпечити опублікування у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Державного агентства України з інвестицій та інновацій повідомлення про проведення відбору недержавних навчальних закладів, на базі яких проводитиметься підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інвестицій та інноваційної діяльності, та критеріїв такого відбору;

відповідно до затверджених критеріїв забезпечити відбір недержавних навчальних закладів, на базі яких проводитиметься підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інвестицій та інноваційної діяльності, та укладення з ними відповідних договорів.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови 

А. Заєць 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Гота
 

 

Положення
про організацію підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інвестицій та інноваційної діяльності

1. Це Положення визначає порядок організації Держінвестицій підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інвестицій та інноваційної діяльності - суб'єктів інвестиційної та інноваційної діяльності: фізичних осіб, працівників та представників юридичних осіб і відповідних об'єднань.

2. Підвищення кваліфікації у сфері інвестицій та інноваційної діяльності (далі - підвищення кваліфікації) спеціалістів організовується за їх згодою.

3. Держінвестицій на підставі затверджених ним критеріїв щороку відбирає недержавні навчальні заклади, на базі яких проводиться підвищення кваліфікації (далі - навчальні заклади), та укладає з ними договори про підвищення кваліфікації спеціалістів.

4. Підвищення кваліфікації можуть проводити навчальні заклади, які мають відповідні ліцензії на надання освітніх послуг.

5. Держінвестицій організовує підвищення кваліфікації шляхом:

проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед суб'єктів інвестиційної та інноваційної діяльності (далі - замовники навчання) щодо необхідності та можливостей проведення підвищення кваліфікації;

затвердження критеріїв відбору навчальних закладів;

опублікування у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Держінвестицій повідомлень про проведення відбору навчальних закладів та критеріїв такого відбору;

щорічного відбору навчальних закладів, що забезпечують належний рівень підвищення кваліфікації, та укладення з ними договорів про підвищення кваліфікації спеціалістів;

погодження навчальних планів та програм підвищення кваліфікації;

формування відповідних навчальних груп та направлення їх на підвищення кваліфікації;

участі працівників Держінвестицій у навчальному процесі підвищення кваліфікації та перевірці знань спеціалістів;

контролю за ефективністю підвищення кваліфікації спеціалістів у навчальних закладах відповідно до укладених договорів.

6. На підставі звернень замовників навчання Держінвестицій формує відповідні навчальні групи та забезпечує організацію підвищення кваліфікації в навчальних закладах.

7. Фінансування підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів замовників навчання на договірних засадах з навчальними закладами.

8. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до навчальних планів та програм, що розробляються та затверджуються навчальними закладами та погоджуються Держінвестицій.

9. Підвищення кваліфікації здійснюється за такими основними видами:

1) підвищення кваліфікації за навчальною програмою;

2) короткотермінове підвищення кваліфікації;

3) тематичне підвищення кваліфікації.

9.1. Підвищення кваліфікації за навчальною програмою проводиться з метою удосконалення та оновлення знань і умінь спеціалістів з правових, економічних, управлінських та інших питань, пов'язаних з провадженням інвестиційної та інноваційної діяльності. Тривалість підвищення кваліфікації за навчальною програмою не перевищує 72 годин.

9.2. Короткотермінове підвищення кваліфікації проводиться з метою здобуття додаткових знань і умінь з питань інвестиційної та інноваційної діяльності відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик спеціалістів. Тривалість короткотермінового підвищення кваліфікації становить не менше 20 годин.

9.3. Тематичне підвищення кваліфікації проводиться з метою здобуття додаткових знань, умінь з новітніх досягнень у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності. Тривалість тематичного підвищення кваліфікації становить не більше 20 годин.

10. Після проходження підвищення кваліфікації знання спеціалістів перевіряються екзаменаційними комісіями, які формуються навчальними закладами за участю працівників Держінвестицій, з метою оцінки засвоєних спеціалістами знань та контролю за ефективністю підвищення їх кваліфікації навчальними закладами.

 

Директор Юридичного
департаменту
 

 
В. Володін
 

Опрос