Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о сертификации лиц, осуществляющих профессиональную деятельность с ценными бумагами в Украине

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 15.07.2008 № 773
Утратил силу

Про внесення змін до Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 15 липня 2008 року N 773

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 серпня 2008 р. за N 765/15456

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 29 липня 1998 року N 93
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 13 серпня 2013 року N 1464)

Відповідно до пункту 17 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.98 N 93, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.10.98 за N 631/3071 (зі змінами), такі зміни:

1.1. У пункті 3.6 глави 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.6. У разі змін у відомостях стосовно трудової діяльності особа, яка має сертифікат на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, якщо вона входить до переліку сертифікованих осіб ліцензіата, що безпосередньо здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів, повинна в місячний строк надати до відділу координації підготовки фахівців фондового ринку департаменту методології регулювання ринку цінних паперів Комісії таку інформацію";

підпункт "в" викласти в такій редакції:

"в) засвідчені в установленому порядку копію наказу, якщо особа прийнята на роботу за сумісництвом до юридичної особи, яка здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів, та копію трудової книжки".

1.2. У главі 4:

абзац перший пункту 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1. Сертифікат може бути анульований за таких підстав:";

підпункт "г" пункту 4.1 викласти в такій редакції:

"г) судового рішення, яке набрало законної сили відповідно до законодавства, щодо притягнення особи до відповідальності за порушення законодавства про цінні папери або яким передбачено анулювання фізичній особі сертифіката на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів";

доповнити главу новими пунктами 4.2 та 4.3 такого змісту:

"4.2. У разі анулювання сертифіката особа може подати документи на його отримання не раніше ніж через один рік у порядку, установленому пунктом 3.1 глави 3 цього Положення, на підставі нового кваліфікаційного посвідчення.

4.3. Саморегулівна організація фондового ринку надає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію щодо порушення особою, яка має сертифікат на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, законодавства про цінні папери".

У зв'язку з цим пункт 4.2 уважати пунктом 4.4.

1.3. Доповнити главу 5 новим пунктом 5.2 такого змісту:

"5.2. Особі, сертифікат якої анулюється згідно з пунктом 5.1 цієї глави, та іншим заінтересованим особам за три тижні до запланованої дати розгляду Комісією питання про анулювання сертифіката надсилається повідомлення про дату, час та місце зазначеного розгляду.

Особа має право бути присутньою на засіданні Комісії під час розгляду відповідного питання про анулювання сертифіката, про що вона повинна надіслати письмове повідомлення не пізніше як за сім днів до запланованої дати розгляду питання на засіданні Комісії.

У разі відсутності на дату розгляду питання на засіданні Комісії письмового повідомлення про намір бути присутньою на засіданні Комісії та/або заінтересованих осіб Комісія має право розглянути питання про анулювання сертифіката в установленому порядку".

У зв'язку з цим пункти 5.2 - 5.4 Положення вважати відповідно пунктами 5.3 - 5.5.

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренку забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Назаренка.

 

Т. в. о. Голови Комісії 

С. Бірюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

 

Опрос