Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о центре специального обучения работников субъектов перевозки опасных грузов

Министерство транспорта и связи
Положение, Приказ от 16.07.2008 № 866
редакция действует с 08.01.2013

Про затвердження Положення про центр спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 16 липня 2008 року N 866

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 серпня 2008 р. за N 755/15446

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства інфраструктури України
від 28 листопада 2012 року N 713

На виконання пункту 4 Порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 N 1285, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про центр спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, що додається.

2. Департаменту безпеки у галузі (Гержод Ю. В.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до керівників державних департаментів транспорту, Державної авіаційної адміністрації, Держфлотінспекції України, Укрзалізниці, підприємств, установ і організацій, що входять до сфери управління Мінтрансзв'язку, та інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Шевченка В. В.

 

Міністр 

Й. Вінський 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

 

Положення про центр спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює вимоги до центрів спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів (далі - Центр навчання). Такі працівники суб'єктів перевезення небезпечних вантажів (далі - працівники) займаються класифікацією, пакуванням, маркуванням чи нанесенням знаків небезпеки та інформаційних табло на упаковки, оформленням транспортних документів, відправленням, перевезенням або прийманням небезпечних вантажів, проведенням вантажних та інших операцій, пов'язаних з перевезенням таких вантажів, або є уповноваженими з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів залізничним, річковим транспортом.

(пункт 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 28.11.2012 р. N 713)

2. Дія цього Положення не поширюється на Центри навчання, що здійснюють спеціальне навчання працівників суб'єктів перевезення радіоактивних матеріалів та працівників, що беруть участь у перевезенні небезпечних вантажів автомобільним транспортом.

3. Центр навчання може створюватися на базі навчальних закладів, учбових комбінатів, наукових організацій (підприємств, установ) різних форм власності, які відповідають вимогам, зазначеним у цьому Положенні.

4. Основним завданням Центру навчання є проведення спеціального навчання працівників, які виконують роботи, зазначені в пункті 1 цього розділу, з надання їм знань стосовно умов перевезення небезпечних вантажів, вимог нормативно-правових актів та нормативних документів, що діють у сфері перевезення небезпечних вантажів, відповідно до обов'язків у сфері перевезення небезпечних вантажів.

(пункт 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 28.11.2012 р. N 713)

5. Центр навчання повинен мати свідоцтво про визначення центру спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, видане центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту, у якому визначаються: кваліфікаційний рівень працівників, що навчатимуть в Центрі навчання, види робіт, які виконуються працівниками, вид транспорту та класи небезпечних вантажів.

6. Функції Центру навчання:

організація та проведення спеціального навчання працівників;

розроблення на основі типових програм і тематичних планів спеціального навчання, затверджених Міністерством інфраструктури України за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади, програм і тематичних планів спеціального навчання і забезпечення в повному обсязі та на належному рівні їх виконання;

(абзац третій пункту 6 розділу І у редакції наказу
Міністерства інфраструктури України від 28.11.2012 р. N 713)

здійснення підбору викладачів з відповідним рівнем кваліфікації та підготовки, організація їх спеціального навчання;

(абзац четвертий пункту 6 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 28.11.2012 р. N 713)

здійснення матеріально-технічного та науково-методичного забезпечення навчального процесу;

впровадження сучасних технологій навчання;

облік навчальної роботи.

7. У своїй діяльності Центр навчання керується законами України, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері перевезення небезпечних вантажів, та цим Положенням.

II. Вимоги до Центрів навчання

1. Вимоги до матеріально-технічної бази Центру навчання:

1.1. Для забезпечення проведення спеціального навчання працівників у розпорядженні Центру навчання повинні бути навчальні приміщення, лабораторії (у разі потреби), які оснащені: необхідними засобами навчання, електронно-обчислювальною, мультимедійною, офісною та копіювальною технікою, відповідними прикладними програмами з навчання, макетами тощо. Комплектація навчальних та інших приміщень повинна бути достатньою для здійснення навчання у галузі, на яку отримано право здійснювати навчання.

1.2. Приміщення, що використовуються для проведення навчання, повинні відповідати ДБН В.2.2-3-97 "Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів" (далі - ДБН В.2.2-3-97). Мінімальна площа навчальних приміщень, що використовується для проведення навчання, визначається з розрахунку не менше 2,4 кв. м на одного слухача.

2. Вимоги до навчально-методичної бази Центру навчання:

2.1. Центр навчання має бути забезпечений достатньою кількістю примірників міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, нормативно-правових актів та нормативних документів з питань перевезення небезпечних вантажів, технічною, технологічною та навчально-методичною літературою.

(підпункт 2.1 пункту 2 розділу ІІ у редакції наказу
Міністерства інфраструктури України від 28.11.2012 р. N 713)

2.2. До складу навчально-методичної бази повинні входити:

міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та нормативно-правові акти з питань перевезення небезпечних вантажів;

нормативно-технічні документи з питань утримання технічних засобів, типові технологічні процеси з перевезення, навантаження, вивантаження, пакування, маркування небезпечних вантажів тощо;

навчальні та наочні посібники, комп'ютерні навчальні програми, інтерактивні засоби навчання тощо, які використовуються в навчальному процесі;

програми і тематичні плани спеціального навчання;

методичні посібники з викладання кожного курсу спеціального навчання.

(підпункт 2.2 пункту 2 розділу ІІ у редакції наказу
Міністерства інфраструктури України від 28.11.2012 р. N 713)

3. Вимоги до викладачів Центрів навчання:

3.1. Прийняття на роботу викладачів здійснюється керівником Центру навчання згідно з чинним законодавством.

3.2. Викладачем Центру навчання може бути призначена особа, яка має:

вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямком діяльності галузі;

(абзац другий підпункту 3.2 пункту 3 розділу ІІ у редакції наказу 
Міністерства інфраструктури України від 28.11.2012 р. N 713)

досвід педагогічної роботи з питань, зазначених у тематичних планах із спеціального навчання, або досвід роботи у сфері перевезення небезпечних вантажів не менше п'яти років за напрямом навчання;

(абзац третій підпункту 3.2 пункту 3 розділу ІІ у редакції наказу 
Міністерства інфраструктури України від 28.11.2012 р. N 713)

документ, який підтверджує, що викладач пройшов спеціальне навчання, установлене для цієї категорії працівників.

(абзац четвертий підпункту 3.2 пункту 3 розділу ІІ у редакції наказу 
Міністерства інфраструктури України від 28.11.2012 р. N 713)

III. Планування роботи Центру навчання та облік навчальної роботи

1. Планування та облік навчальної роботи проводяться з метою:

планомірного ведення навчального процесу;

забезпечення послідовності теоретичного й практичного навчання;

обліку проведених занять;

обліку відвідування занять;

контролю за навчальним процесом.

2. Основними навчально-методичними документами при плануванні навчального процесу в Центрі навчання є:

план-графік навчального процесу;

розклад занять Центру навчання.

3. Основними документами обліку навчальної роботи є:

журнал обліку занять з навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів;

тематичний навчальний план та програма, методичні посібники з викладання кожного курсу спеціального навчання;

(абзац третій пункту 3 розділу ІІІ у редакції наказу 
Міністерства інфраструктури України від 28.11.2012 р. N 713)

журнал обліку проведення занять та їх відвідування;

(абзац четвертий пункту 3 розділу ІІІ у редакції наказу 
Міністерства інфраструктури України від 28.11.2012 р. N 713)

журнал обліку свідоцтв про проходження спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів, виданих працівникам суб'єктів перевезень небезпечних вантажів.

(пункт 3 розділу ІІІ доповнено абзацом п'ятим згідно з
наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2012 р. N 713)

4. Кількість працівників в учбовій групі не повинна перевищувати 20 осіб.

5. Академічна година становить 45 хвилин. Кількість щоденних навчальних годин не повинна перевищувати 8 навчальних годин.

(пункт 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 28.11.2012 р. N 713)

6. Центр здійснює планування своєї роботи за встановленими тематичними планами та програмами спеціального навчання та веде облік навчальної роботи.

(пункт 6 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 28.11.2012 р. N 713)

7. На замовлення Центр навчання може організовувати спеціальне навчання на матеріально-технічній базі підприємства, установи, організації за умови наявності навчального класу загальною площею не менше 2 кв. метрів на одного учня, обладнаного відповідними меблями, а також технічними засобами навчання та методичним забезпеченням, зазначеними Центром навчання у документах, наданих Міністерству інфраструктури України для визначення його центром спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів відповідно до Порядку визначення центру спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 16 липня 2008 року N 867, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2008 року за N 756/15447.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 7 згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 28.11.2012 р. N 713)

 

Директор департаменту
безпеки у галузі
 

 
Ю. В. Гержод
 

Опрос