Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 23.07.2008 № 211
редакция действует с 05.03.2012

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 23 липня 2008 року N 211

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 серпня 2008 р. за N 751/15442

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 1 жовтня 2008 року N 301
,
 від 25 січня 2012 року N 23

Відповідно до статті 36 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 7 та 59 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення вимог щодо визначення банками України справедливої вартості цінних паперів на організованому фондовому ринку та забезпечення зменшення ризиків банків за операціями з цінними паперами Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 25.01.2012 р. N 23)

2. Унести до пункту 1.7 глави 1 розділу II Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами), такі зміни:

2.1. У підпункті "а" слова "(зменшену на суму фактично сформованого резерву за пайовими цінними паперами у портфелі банку на продаж, які обліковуються за собівартістю)" виключити.

2.2. Підпункт "б" викласти в такій редакції:

"б) балансову вартість інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, а також балансову вартість вкладень у капітал інших установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу".

2.3. Підпункт "є" викласти в такій редакції:

"є) балансову вартість позалістингових цінних паперів у торговому портфелі банку (крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади, Національним банком та Державною іпотечною установою)".

2.4. Доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

"ж) балансову вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондових біржах (у тому числі, торгівля яких на фондових біржах заборонена законодавством України), у торговому портфелі банку;

з) балансову вартість цінних паперів недиверсифікованих інвестиційних фондів".

2.5. Доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Банк не включає до балансової вартості цінних паперів, на яку додатково зменшується загальний розмір регулятивного капіталу банку 1-го і 2-го рівнів, суму доходів, неотриманих понад 30 днів з дати їх нарахування".

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 25.01.2012 р. N 23)

4. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків України для керівництва та використання в роботі.

5. Банки зобов'язані сформувати резерв під операції з цінними паперами відповідно до цієї постанови до 1 березня 2009 року.

6. Постанова набирає чинності через 60 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, крім пункту 2, що набирає чинності з 01.03.2009.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 01.10.2008 р. N 301)

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В. Л. Кротюка, виконавчого директора - директора Дирекції з банківського регулювання та нагляду О. І. Кірєєва, департаменти безвиїзного банківського нагляду (В. І. Мазепа), інспектування банків (С. В. Фабер) і начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Т. в. о. Голови Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
 

 
 
С. Бірюк
 

Опрос