Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о предоставлении заключения Минпромполитики о том, что импортируемый товар не производится в Украине

Министерство промышленной политики Украины (2)
Положение, Приказ от 29.07.2008 № 469
Утратил силу

Про затвердження Положення про надання висновку Мінпромполітики про те, що імпортований товар не виробляється в Україні

Наказ Міністерства промислової політики України
від 29 липня 2008 року N 469

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 серпня 2008 р. за N 746/15437

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 3 грудня 2012 року N 1379)

Відповідно до пункту "о" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф", постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.98 N 1540 "Про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції" та пункту 12 додатка 1 до Порядку подання документів, які підтверджують право суб'єктів підприємницької діяльності на користування встановленими законодавством податковими пільгами під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України, затвердженого наказом Державної митної служби України від 22.06.2006 N 514, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за N 816/12690, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про надання висновку Мінпромполітики про те, що імпортований товар не виробляється в Україні, що додається.

2. Начальнику Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення роботи Міністра Юмашеву П. В. розмістити цей наказ на сайті Міністерства.

3. Департаменту загального машинобудування (Козирєв В. О.), Департаменту розвитку хімічної промисловості (Мєшков В. В.) узяти до виконання вимоги Положення;

4. Департаменту загального машинобудування (Козирєв В. О.) подати зазначений наказ на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Падалка В. Г.

 

Міністр 

В. С. Новицький 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. О. Гота
 

Голова Державної
митної служби України
 

 
В. І. Хорошковський
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про надання висновку Мінпромполітики про те, що імпортований товар не виробляється в Україні

1. Це Положення розроблено відповідно до пункту "о" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф", постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.98 N 1540 "Про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції" та пункту 12 додатка 1 до Порядку подання документів, які підтверджують право суб'єктів підприємницької діяльності на користування встановленими законодавством податковими пільгами під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться з митної території України, затвердженого наказом Державної митної служби України від 22.06.2006 N 514, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за N 816/2690.

2. Це Положення визначає порядок отримання суб'єктами господарювання (далі - заявник) висновку Мінпромполітики про те, що імпортований товар не виробляється в Україні (далі - висновок). Висновок видається на імпортований товар, який ввозиться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, яка виробляється в Україні.

3. Висновок надається на підставі переліків товарів, що виробляються підприємствами та організаціями України, з урахуванням висновку Торгово-промислової палати України або її регіональних відділень щодо виробництва в Україні товарів, аналогічним тим, що ввозяться.

4. Для отримання висновку заявник звертається з листом до Мінпромполітики, у якому зазначаються:

4.1 мета та підстава отримання висновку;

4.2 назва та місцезнаходження регіональної митниці (митниці), якій подається висновок;

4.3 повне найменування імпортованого товару, його марка або модель згідно з документацією постачальника;

4.4 найменування виробника та країни-постачальника;

4.5 код товару згідно з УКТ ЗЕД.

5. До листа додаються:

5.1 копія контракту на імпортований товар, що ввозиться на митну територію України;

5.2 копія свідоцтва про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції;

5.3 копія висновку Торгово-промислової палати України або її регіональних відділень щодо виробництва в Україні зазначеного товару.

6. У разі необхідності отримання висновку на запасні частини, комплектуючі вироби, спеціальне оснащення та витратні матеріали обов'язково зазначається найменування поліграфічного обладнання, для якого вони призначені.

7. Для більш повної характеристики товару Мінпромполітики додатково до інформації, поданої заявником, може запросити: описи, технічні характеристики, креслення, рекомендації виробника до імпортованого товару.

8. Лист оформлюється на бланку суб'єкта господарювання із зазначенням реквізитів заявника (вихідний номер та дата, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон), підписується керівником (заступником) заявника та скріплюється печаткою.

9. Мінпромполітики у 20-денний строк з дати надходження листа та необхідних для надання висновку документів розглядає лист і надає висновок заявнику.

10. У разі, якщо зазначений у листі товар не виробляється в Україні, Мінпромполітики за результатами розгляду листа видає заявнику висновок, у якому зазначаються:

10.1 вихідні реквізити листа заявника;

10.2 повне найменування імпортованого товару, марка або модель;

10.3 країна виробника та код товару згідно з УКТ ЗЕД;

10.4 інформація, що імпортований товар в Україні не виробляється.

11. Якщо товар виробляється в Україні, Мінпромполітики направляє заявнику лист з інформацією, що імпортований товар виробляється в Україні, при цьому вказуються найменування аналогічного вітчизняного товару, місцезнаходження та телефони його виробника.

12. Висновок готується відповідним структурним підрозділом Мінпромполітики, оформлюється на бланку Мінпромполітики, підписується заступником Міністра та реєструється структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції Мінпромполітики.

13. Мінпромполітики надсилає до Державної митної служби України завірену в установленому законодавством порядку картку із зразками підписів посадових осіб, уповноважених на підписання висновку.

14. У разі зміни переліку осіб, яким надано право підпису висновку, Мінпромполітики надсилає до Державної митної служби України нову завірену в установленому законодавством порядку картку із зразками підписів посадових осіб, уповноважених на підписання висновку.

 

Директор Департаменту
загального машинобудування
 

 
В. О. Козирєв
 

Опрос