Идет загрузка документа (96 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики обсчета платы за совместное использование технологических электрических сетей

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление, Методика от 12.06.2008 № 691

Про затвердження Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 12 червня 2008 року N 691

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 серпня 2008 р. за N 732/15423

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 19 вересня 2017 року N 1144
,
від 21 червня 2018 року N 546
(зміни, внесені пунктом 2 Змін, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21 червня 2018 року N 546, набирають чинності
 з дня, наступного за днем опублікування зазначеної постанови в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр")

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213 (із змінами), та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 N 452-р "Про впорядкування оплати послуг, що надаються власниками електричних мереж" Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Методику обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року.

3. Відділу регулювання відносин ліцензіатів із споживачами в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

В. о. Голови Комісії

К. Теличко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

 
 
К. О. Ващенко

Міністр палива та енергетики
України

 
Ю. Продан

Міністр економіки України

Б. Данилишин

Міністр з питань житлово-комунального
господарства України

 
О. Кучеренко

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України

 
В. Онищук

Голова Антимонопольного
комітету України

 
О. Костусєв

Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики

 
 
Л. Лосюк

 

МЕТОДИКА
обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж

(У тексті Методики, крім абзацу дев'ятого пункту 1.2 розділу I, абревіатуру "НКРЕ" замінено абревіатурою "НКРЕКП", слова та абревіатуру "територіальне представництво НКРЕ" у всіх відмінках, числах замінено словами та абревіатурою "структурний підрозділ НКРЕКП на території" у відповідних відмінках, числах, абревіатуру "ПДВ" замінено словами "податку на додану вартість" згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19 вересня 2017 року N 1144)

(У тексті Методики слова "власник мереж", "електропередавальна організація" у всіх відмінках замінено відповідно словами "основний споживач", "оператор системи" у відповідних відмінках, знак та слова "укладеного згідно з ПКЕЕ" виключено згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21 червня 2018 року N 546)

I. Загальні положення

1.1. Ця Методика встановлює методологію обрахування вартості обґрунтованих витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання, у тому числі порядок складення кошторису витрат основних споживачів на утримання їх технологічних електричних мереж, порядок розрахунку об'єму технологічного обладнання електричних мереж в умовних одиницях операторів системи, на території здійснення ліцензованої діяльності яких приєднані електроустановки основних споживачів, та основних споживачів, порядок визначення нормативів витрат на умовну одиницю та розподілу витрат на утримання мереж між суб'єктами господарювання, які використовують мережі, на частини, що відповідають платі за спільне використання відповідного суб'єкта господарювання.

Методика обов'язкова для застосування всіма юридичними та фізичними особами, які мають договірні відносини щодо спільного використання технологічних електричних мереж.

1.2. У цій Методиці наведені нижче терміни та визначення вживаються в такому значенні:

абзац другий пункту 1.2 виключено

 (згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21.06.2018 р. N 546,
у зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати відповідно абзацами другим - восьмим)

комплектна трансформаторна підстанція (далі - КТП) - підстанція, складена з шаф чи блоків з умонтованими в них трансформатором та іншим обладнанням розподільної установки, яку постачають складеною чи підготовленою до складання;

норматив витрат на умовну одиницю - відношення обґрунтованих витрат на обслуговування електричних мереж оператора системи до чисельної характеристики цих мереж за об'ємом умовних одиниць;

об'єм технологічних електричних мереж - числова характеристика технологічних електричних мереж відповідного суб'єкта господарювання в умовних одиницях, яка відображає питомі витрати на експлуатацію та утримання електричних мереж;

оператор системи - оператор системи розподілу або оператор системи передачі;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21.06.2018 р. N 546)

основний споживач - споживач та/або власник електричних технологічних мереж, який не є оператором системи розподілу, електричні мережі якого використовуються для розподілу електричної енергії іншим споживачам, а також для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21.06.2018 р. N 546,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий
 вважати відповідно абзацами сьомим - десятим)

радіостанції систем ультракоротких хвиль та коротких хвиль (далі - радіостанції систем УКХ та КХ) - один чи декілька радіопередавачів або радіоприймачів чи сукупність радіоприймачів та радіопередавачів разом з допоміжним устаткуванням, які забезпечують службу радіозв'язку на ультракоротких та коротких радіохвилях;

розподільчий (електричний) пункт (далі - РП) - електричний розподільчий пристрій, який не входить до складу підстанції;

трансформаторна підстанція (далі - ТП) - електрична підстанція, призначена для перетворення електричної енергії однієї напруги в енергію іншої напруги за допомогою трансформаторів.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ринок електричної енергії" та інших нормативно-правовими актах у сфері енергетики.

(абзац десятий пункту 1.2 у редакції постанови
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21.06.2018 р. N 546)

1.3. Витрати основного споживача визначаються щодо тих електричних мереж, які використовуються основним споживачем спільно з іншим користувачем та виділені на однолінійній схемі, яка є невід'ємним додатком до договору про спільне використання технологічних електричних мереж.

1.4. Перелік операційних витрат, що включаються до кошторису витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання основного споживача, визначається відповідно до розділу II "Порядок складення кошторису обґрунтованих річних витрат основного споживача на утримання електричних мереж спільного використання" цієї Методики за формою, наведеною в додатку 1.

1.5. Основний споживач має забезпечувати управління діяльністю з утримання технологічних електричних мереж спільного використання за принципом економічної доцільності та з метою досягнення оптимальної вартості послуг для їх користувачів.

1.6. У разі недотримання параметрів якості електричної енергії та зниження надійності електропостачання внаслідок неналежного утримання технологічних електричних мереж спільного використання власник цих мереж є відповідальним згідно із законодавством України та умовами договору про спільне використання технологічних електричних мереж.

1.7. Основний споживач має вести окремий бухгалтерський облік витрат, пов'язаних з утриманням та експлуатацією технологічних електричних мереж спільного використання.

Кошти, отримані власником електричних мереж як плата за спільне використання технологічних електричних мереж, обліковуються окремо та використовуються виключно на утримання цих мереж у належному технічному стані та їх експлуатацію.

1.8. Для підтвердження величини обґрунтованих витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання за розрахунковий період (базовий період) основний споживач складає кошторис витрат (без податку на додану вартість) на підставі бухгалтерських документів про фактичні витрати, що безпосередньо стосуються цього виду діяльності за попередній базовий період.

(абзац перший пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19.09.2017 р. N 1144)

Якщо технологічні електричні мережі спільного використання утримуються менше одного року, то кошторис витрат на утримання цих мереж збільшується за відповідними статтями витрат з урахуванням строку їх утримання.

Для обґрунтування статей витрат використовуються галузеві нормативи, установлені Міністерством палива та енергетики України для операторів системи.

Якщо для окремих видів витрат відсутні встановлені Міністерством палива та енергетики України галузеві нормативи для операторів системи, величина цих витрат установлюється залежно від значення нормативу, розрахованого виходячи з витраченого часу, трудомісткості робіт, кількості матеріалів, комплектуючих та їх звичайних цін тощо. Складові для розрахунку такого нормативу підтверджуються протоколами хронометричних спостережень або оприлюдненими статистичними даними або технічною документацією (паспортною документацією) заводів - виробників відповідного обладнання.

II. Порядок складення кошторису обґрунтованих річних витрат основного споживача на утримання електричних мереж спільного використання

2.1. Під час складення кошторису витрат з утримання технологічних електричних мереж спільного використання враховуються витрати, які належать до валових витрат виробництва та обігу: витрати, пов'язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем послуг, охороною праці тощо, які необхідні для утримання технологічних електричних мереж спільного використання. Кошторис витрат з утримання технологічних електричних мереж спільного використання складається без податку на додану вартість.

2.2. У переліку операційних витрат, що включаються до кошторису витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання основного споживача, наведені структура та зміст статей кошторису, а саме:

2.2.1. Матеріальні витрати:

сировина та матеріали, використані як основні та допоміжні матеріали в діяльності основного споживача з утримання (експлуатації та обслуговування) власних технологічних електричних мереж спільного використання;

витрати на капітальний та поточний ремонт власних технологічних електричних мереж спільного використання підрядним та господарчим способом (з розшифруванням статей витрат);

витрати на паливо для транспортних засобів, які використовуються на технологічні та інші операційні потреби з метою утримання (експлуатації та обслуговування) технологічних електричних мереж основного споживача;

витрати електроенергії на господарські потреби (за наявності);

витрати на малоцінні і швидкозношувані предмети, зокрема інструмент, спеціальний одяг, спеціальне взуття, інші засоби індивідуального захисту, мило та інші мийні засоби, пропорційно до відпрацьованого часу відповідно до встановлених норм часу, які застосовуються для операторів системи;

витрати на нове електрообладнання основного споживача, установлене взамін старого, що вийшло з ладу чи морально застаріло, але не більше відрахувань на амортизацію згідно з обліковою політикою основного споживача;

витрати на забезпечення охорони та збереження технологічних електричних мереж спільного використання та їх елементів, у тому числі засобів обліку, належних користувачу.

2.2.2. Відрахування на амортизацію основних засобів основного споживача за нормами, передбаченими законодавством та запровадженими основним споживачем відповідно до облікової політики.

2.2.3. Витрати на оплату праці робітників та фахівців, зайнятих у діяльності основного споживача з утримання (експлуатації та обслуговування) власних технологічних електричних мереж спільного використання:

до витрат на оплату основної заробітної плати (фонд основної заробітної плати) належать:

заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки) за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками для робітників та посадовими окладами для керівників, фахівців, технічних фахівців, уключаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво (тарифні ставки та оклади мають співвідноситись із тарифними ставками та окладами відповідних працівників оператора системи, на території здійснення ліцензованої діяльності якої перебувають технологічні електричні мережі спільного використання);

оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємств, за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру, уключаючи договори підряду, за умови, що розрахунки підприємством проводяться з працівниками, зайнятими виконанням робіт з утримання (експлуатації та обслуговування) технологічних електричних мереж власника. Розмір коштів для оплати праці таких працівників визначається виходячи з кошторису на виконання робіт (послуг) за договором;

до витрат на оплату додаткової заробітної плати робітникам та фахівцям (фонд додаткової заробітної плати) належать:

надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством;

премії за виробничі результати;

оплата відпусток;

надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством: за роботу у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах; за роботу в багатозмінному та безперервному режимі (у тому числі доплати за роботу у вихідні дні, що є робочими днями за графіком), у нічний час.

2.2.4. Відрахування на соціальні заходи відповідно до законодавства.

2.2.5. Інші операційні витрати, пов'язані з утриманням та обслуговуванням власних технологічних електричних мереж спільного використання:

витрати на охорону праці;

витрати, пов'язані з професійною підготовкою та перепідготовкою керівників, робітників, фахівців та інших працівників, зайнятих у діяльності основного споживача з утримання та обслуговування власних технологічних електричних мереж.

2.3. Розподіл окремих статей загальновиробничих та адміністративних витрат між різними видами діяльності основного споживача здійснюється шляхом організації окремого бухгалтерського обліку витрат за відповідними видами діяльності.

2.4. Для узгодження кошторису витрат основний споживач надає структурному підрозділу НКРЕКП на території такі матеріали:

складений основним споживачем кошторис витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання на поточний базовий період з розшифровкою усіх статей витрат;

(абзац другий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21.06.2018 р. N 546)

копію проекту договору про спільне використання технологічних електричних мереж, оформленого в установленому порядку;

однолінійну схему технологічних електричних мереж спільного використання, підтверджену оператором системи, на території здійснення ліцензованої діяльності якої приєднані електроустановки основного споживача;

розрахунок об'єму умовних одиниць технологічних електричних мереж спільного використання, виконаний основним споживачем, узгоджений оператором системи, на території здійснення ліцензованої діяльності якої приєднані електроустановки основного споживача.

(абзац п'ятий пункту 2.4 у редакції постанови
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19.09.2017 р. N 1144)

абзац шостий пункту 2.4 виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19.09.2017 р. N 1144,
у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом шостим)

За надання недостовірної інформації основний споживач є відповідальним згідно з чинним законодавством.

2.5. Кошторис витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання з обґрунтуванням щодо кожної статті витрат та розрахунок плати за спільне використання технологічних електричних мереж подаються основним споживачем щороку на погодження до відповідного структурного підрозділу НКРЕКП на території.

У разі обґрунтованих змін статей витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання, наслідком яких є зміна суми витрат за кошторисом більше ніж на 5 %, складу (конфігурації) електричних мереж, топології однолінійних схем, що відбулися протягом року, основний споживач зобов'язаний подати на погодження зміни до кошторису.

Кошторис витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання та/або зміни до нього розглядаються відповідним структурним підрозділом НКРЕКП на території не більше 30 календарних днів.

Узгоджений зі структурним підрозділом НКРЕКП на території кошторис витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання (та/або зміни до нього), який є невід'ємним додатком до договору про спільне використання технологічних електричних мереж, подається оператору системи основним споживачем (його уповноваженою особою) протягом 30 календарних днів від дати погодження безпосередньо або поштовим зв'язком (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

Кошторис витрат вважається поданим з дати його безпосереднього подання оператору системи або з дати відправлення рекомендованого листа.

Кошторис витрат діє протягом одного року від дати його подання основним споживачем (його уповноваженою особою) оператору системи. Якщо впродовж цього року основним споживачем не поданий оператору системи новий погоджений кошторис витрат на наступний рік, відшкодування витрат оператором системи основному споживачу припиняється.

У разі надання основним споживачем узгоджених зі структурним підрозділом НКРЕКП на території змін до діючого кошторису витрат відшкодування витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання із врахуванням вказаних змін здійснюється з 01 числа наступного календарного місяця від дати подання їх основним споживачем (його уповноваженою особою) оператору системи.

(пункт 2.5 у редакції постанови Національної комісії, що
здійснює державне  регулювання у сферах енергетики
 та комунальних послуг, від 19.09.2017 р. N 1144)

2.6. Спірні питання щодо елементів електричних мереж, які мають бути оцінені в умовних одиницях або витрати щодо яких мають бути включені до кошторису витрат на утримання електричних мереж, вирішуються Держенергонаглядом за участю представників оператора системи та основного споживача. Висновки у вигляді акта передаються до структурного підрозділу НКРЕКП на території.

Перевірки додержання основними споживачами порядку формування, встановлення і застосування цін за надання послуг із спільного використання технологічних електричних мереж, а також їх економічного обґрунтування здійснюються відповідно до законодавства України про ціни і ціноутворення.

2.7. Під час складення кошторису витрат та/або змін до нього основний споживач має дотримуватись відсоткового співвідношення операційних витрат, які включаються до кошторису витрат, наведеного в додатку 1 до цієї Методики.

У разі невідповідності операційних витрат, які включаються до кошторису витрат основного споживача, відсотковому співвідношенню витрат, наведеному в додатку 1, такий кошторис витрат НКРЕКП повертає основному споживачу без погодження.

Після усунення зауважень основний споживач має право звернутись щодо погодження кошторису повторно.

(розділ II доповнено новим пунктом 2.7 згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19.09.2017 р. N 1144,
у зв'язку з цим пункт 2.7 вважати пунктом 2.8)

2.8. Структурні підрозділи НКРЕКП на території перевіряють розрахунок об'єму умовних одиниць та співвідношення граничного рівня витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання з відповідною сумою витрат основного споживача за кошторисом.

У разі, якщо сума витрат за кошторисом перевищує граничний рівень витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання, кошторис погоджується на рівні витрат, визначених за об'ємом умовних одиниць електроустановок основного споживача, та нормативу витрат на умовну одиницю, які склались за результатами діяльності оператора системи, на території здійснення ліцензованої діяльності якої приєднані електроустановки основного споживача. У такому випадку основний споживач самостійно перерозподіляє погоджений обсяг коштів між статтями витрат, дотримуючись відсоткового співвідношення операційних витрат, наведеного в додатку 1 до цієї Методики.

(абзац другий пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19.09.2017 р. N 1144)

III. Розрахунок умовних одиниць технологічного обладнання електромереж операторів системи та основних споживачів

3.1. Система умовних одиниць електричних мереж і засобів диспетчерського та технологічного управління призначена для визначення об'ємів устаткування та пристроїв, закріплених за підприємством.

3.2. Трудомісткість умовних одиниць включає в себе середню трудомісткість технічного та ремонтного обслуговування або експлуатаційного обслуговування основного та допоміжного обладнання, передавальних пристроїв електромереж, а також трудозатрати служб, відділів, майстерень та апарату управління підприємств електричних мереж та інших суб'єктів господарської діяльності.

3.3. Система умовних одиниць складена з урахуванням фактичної середньої забезпеченості електромереж засобами механізації, транспорту та ремонтно-виробничими базами.

3.4. Трудозатрати з обслуговування та ремонту будівель і споруд не виділяються окремо, а враховані за всією номенклатурою позицій умовних одиниць.

3.5. Об'єм технологічних електричних мереж в умовних одиницях (додаток 2) визначається додаванням умовних одиниць, розрахованих відповідно до таблиць 3.1 - 3.6 додатка 3 до цієї Методики.

3.6. Об'єм повітряних ліній електропередачі 35 - 1150 кВ в умовних одиницях залежно від довжини, напруги, конструктивного виконання та матеріалу опор визначається за таблицею 3.1 додатка 3 до цієї Методики.

3.7. Об'єм повітряних ліній електропередачі 0,4 - 20 кВ в умовних одиницях залежно від довжини, напруги та матеріалу опор визначається відповідно до таблиці 3.2 додатка 3 до цієї Методики:

1) під час розрахунку умовних одиниць довжина відгалужень від повітряних ліній 0,4 кВ до вводів у будівлю не враховується;

2) умовні одиниці повітряних ліній 0,4 кВ ураховують трудозатрати на обслуговування та ремонт:

а) повітряних відгалужень від ліній до вводів у будівлю;

б) ліній із спільною підвіскою дротів;

3) умовні одиниці повітряних ліній 0,4 - 20 кВ ураховують трудозатрати оперативного персоналу мереж 0,4 - 20 кВ.

3.8. Об'єм кабельних ліній електропередачі 0,4 - 220 кВ в умовних одиницях залежно від напруги визначається відповідно до таблиці 3.3 додатка 3 до цієї Методики.

3.9. Об'єм підстанцій 35 - 1150 кВ, а також ТП, КТП, РП 0,4 - 20 кВ в умовних одиницях залежно від напруги визначається відповідно до таблиці 3.4 додатка 3 до цієї Методики.

3.10. Об'єм іншого обладнання в умовних одиницях визначається відповідно до таблиці 3.5 додатка 3 до цієї Методики.

3.11. Об'єм засобів диспетчерського та технологічного управління в умовних одиницях визначається відповідно до таблиці 3.6 додатка 3 до цієї Методики.

IV. Визначення граничних рівнів витрат за об'ємом умовних одиниць

4.1. Щороку оператори системи до 31 січня поточного календарного року подають до НКРЕКП:

перелік та величину операційних витрат оператора системи з передачі електричної енергії (утримання та експлуатація місцевих (локальних) електричних мереж), що враховуються при розрахунку нормативу витрат на умовну одиницю, відповідно до форми, наведеної в додатку 4 до цієї Методики (без урахування витрат з прибутку) за даними структури витрат до тарифу на передачу електричної енергії, який є чинним на дату надання інформації;

оцінку об'єму місцевих (локальних) електричних мереж в умовних одиницях, обчислену відповідно до розділу III "Розрахунок умовних одиниць технологічного обладнання електромереж операторів системи та основних споживачів" цієї Методики за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Методики.

За надання недостовірної інформації оператор системи, на території здійснення ліцензованої діяльності якої приєднані електроустановки основного споживача, є відповідальною згідно з чинним законодавством.

4.2. За отриманими даними НКРЕКП розраховує питомі витрати на утримання електричних мереж в об'ємі однієї умовної одиниці, які склалися за результатами господарської діяльності оператора системи.

Питомі витрати розраховуються за формулою

 

Bi

 

Hвит =

________

,

 

Yi

 

де Hвит - питомі витрати на утримання електричних мереж в об'ємі однієї умовної одиниці, які склалися за результатами господарської діяльності;

Bi - сума витрат з виробничої собівартості передачі електричної енергії для i-тої оператора системи, на території здійснення ліцензованої діяльності якої приєднані електроустановки основного споживача, що визначається відповідно до додатка 4;

Yi - об'єм місцевих (локальних) електричних мереж в умовних одиницях і-тої оператора системи, на території здійснення ліцензованої діяльності якої приєднані електроустановки основного споживача.

4.3. Норматив витрат на умовну одиницю технологічних електричних мереж спільного використання встановлюється, виходячи з питомих витрат оператора системи, але таким, що не перевищує більш ніж у 1,5 раза середнє значення питомих витрат по Україні, розраховане за даними інших операторів системи.

4.4. Норматив витрат на умовну одиницю доводиться до відома структурних підрозділів НКРЕКП на території не пізніше 1 березня поточного календарного року.

Для операторів системи, які не надали до 31 січня поточного календарного року інформацію згідно з пунктом 4.1 цієї Методики, норматив витрат на умовну одиницю встановлюється на рівні попереднього року.

4.5. Граничний рівень витрат на утримання технологічних електричних мереж основного споживача за нормативом витрат на одну умовну одиницю розраховується як добуток нормативу витрат на умовну одиницю, визначеного згідно з установленим цією Методикою порядком, на об'єм умовних одиниць його технологічних електричних мереж спільного використання.

V. Обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж

5.1. Загальна сума річних обґрунтованих витрат основного споживача визначається відповідно до розділу II "Порядок складення кошторису обґрунтованих річних витрат основного споживача на утримання електричних мереж спільного використання" цієї Методики (без податку на додану вартість).

5.2. Плата за спільне використання (без податку на додану вартість) технологічних електричних мереж розраховується як добуток значення загальної величини витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання на частку від ділення між обсягами віддачі електричної енергії з технологічних електричних мереж спільного використання до обсягу надходження в мережі спільного використання.

5.3. У разі використання технологічних електричних мереж основного споживача, електроустановки якого приєднані на напрузі 0,4 кВ і нижче, об'єм обладнання технологічних електричних мереж спільного використання менше однієї умовної одиниці або якщо елементи цих технологічних електричних мереж спільного використання не враховані в системі умовних одиниць, плата за спільне використання (без податку на додану вартість) технологічних електричних мереж визначається згідно з додатком 5 до цієї Методики.

5.4. Рахунок до оплати виставляється основним споживачем з урахуванням податку на додану вартість.

 

Начальник відділу регулювання
відносин ліцензіатів із споживачами

 
І. Городиський

 

Операційні витрати, що включаються до кошторису витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання основного споживача

N з/п

Перелік складових частин витрат

Одиниця виміру

Витрати

Співвідношення витрат, ± 5 %

1

Матеріальні витрати

тис. грн

 

20 %

1.1

сировина та матеріали

тис. грн

 

 

1.2

витрати на капітальний та поточний ремонт власних технологічних електричних мереж спільного використання господарчим та підрядним способом
(без заробітної плати)

тис. грн

 

 

1.3

паливо

тис. грн

 

 

1.4

електрична енергія

тис. грн

 

 

1.5

малоцінні і швидкозношувані предмети

тис. грн

 

 

1.6

витрати на нове електрообладнання

тис. грн

 

 

1.7

витрати на забезпечення охорони та збереження технологічних електричних мереж спільного використання та їх елементів

тис. грн

 

 

2

Амортизація

тис. грн

 

9 %

3

Витрати на оплату праці

тис. грн

 

52 %

3.1

на оплату основної заробітної плати

тис. грн

 

 

3.2

на оплату додаткової заробітної плати

тис. грн

 

 

4

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

 

11 %

5

Інші операційні витрати

тис. грн

 

8 %

5.1

на охорону праці

тис. грн

 

 

5.2

на навчання персоналу

тис. грн

 

 

6

Усього витрати

тис. грн

 

100 %

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, від 19.09.2017 р. N 1144)

 

Об'єм технологічних електричних мереж в умовних одиницях

N з/п

Елементи електричних мереж, іншого обладнання

Умовні одиниці

1

Повітряні лінії електропередачі 35 - 1150 кВ

 

2

Повітряні лінії електропередачі 0,4 - 20 кВ

 

3

Кабельні лінії 0,4 - 220 кВ

 

4

Підстанції 35 - 1150 кВ

 

5

ТП, КТП, РП 0,4 - 20 кВ

 

6

Інше обладнання

 

7

Засоби диспетчерського і технологічного управління

 

8

Усього

 

 

Система умовних одиниць

Таблиця 3.1

Об'єм повітряних ліній електропередачі 35 - 1150 кВ в умовних одиницях

напруга, кВ

кількість ланцюгів на опорі, шт.

кількість умовних одиниць на 100 км траси повітряної лінії (ПЛ)

матеріал опор

дерево

метал

залізобетон

1150

-

-

800

-

750

1

-

600

-

400 - 500

1

-

400

300

330

1

-

230

170

 

2

-

290

210

220

1

260

210

140

 

2

-

270

180

110 - 150

1

180

160

130

 

2

-

190

160

35

1

170

140

120

 

2

-

180

150

Таблиця 3.2

Об'єм повітряних ліній електропередачі 0,4 - 20 кВ в умовних одиницях

напруга, кВ

одиниця виміру

Кількість умовних одиниць на одиницю виміру

матеріал опор

дерево

дерево на залізобетонних пасинках

залізобетон, метал

1 - 20

100 км траси

160

140

110

0,4

100 км траси

260

220

150

Таблиця 3.3

Об'єм кабельних ліній електропередачі 0,4 - 220 кВ в умовних одиницях

напруга, кВ

одиниця виміру

Кількість умовних одиниць на одиницю виміру

220

100 км

3000

110

100 км

2300

20 - 35

100 км

470

3 - 10

100 км

350

до 1 кВ

100 км

270

Кабельні вводи враховані в умовних одиницях кабельних ліній напругою до 1 кВ.

Таблиця 3.4

Об'єм підстанцій 35 - 1150 кВ, а також ТП, КТП, РП 0,4 - 20 кВ в умовних одиницях

N з/п

найменування

одиниця виміру

кількість умовних одиниць на одиницю виміру

1150 кВ

750 кВ

400 - 500 кВ

330 кВ

220 кВ

110 - 150 кВ

35 кВ

1 - 20 кВ

1

Підстанція

п/ст

1000

600

500

250

210

105

75

-

2

Силовий трансформатор або реактор (одно- або трифазний), або вольтодобавочний трансформатор

одиниця обладнання

60

43

28

18

14

7,8

2,1

1,0

3

Повітряний вимикач

3 фази

180

130

88

66

43

26

11

5,5

4

Масляний вимикач

3 фази

-

-

-

-

23

14

6,4

3,1

5

Відокремлювач з короткозамикачем

одиниця обладнання

-

-

35

24

19

9,5

4,7

-

6

Вимикач навантаження

одиниця обладнання

-

-

-

-

-

-

-

2,3

7

Синхронний компенсатор потужністю до 50 МВАр

одиниця обладнання

-

-

-

-

-

-

-

26

8

Синхронний компенсатор потужністю 50 МВАр і більше

одиниця обладнання

-

-

-

-

-

-

-

48

9

Статичні конденсатори

100 конд.

-

-

-

-

-

-

2,4

2,4

10

Щоглова (стовпова) ТП

ТП

-

-

-

-

-

-

-

2,5

11

Однотрансформаторна ТП, КТП

ТП, КТП

-

-

-

-

-

-

-

2,3

12

Двотрансформаторна ТП, КТП

ТП, КТП

-

-

-

-

-

-

-

3,0

13

Однотрансформаторна підстанція 35/0,4 кВ

п/ст

-

-

-

-

-

-

3,5

-

1. У пункті 1 враховані трудозатрати оперативного персоналу підстанцій напругою 35 - 1150 кВ.

2. Умовні одиниці в пунктах 2 - 9 враховують трудозатрати на обслуговування та ремонт електрообладнання, не врахованого в номенклатурі умовних одиниць (трансформатори напруги, розрядники, акумуляторні батареї, збірні шини тощо) резервного обладнання.

3. Значення умовних одиниць у пункті 2 "Силові трансформатори 1 - 20 кВ" враховують тільки трансформатори власних потреб підстанцій 35 - 1150 кВ.

4. У пунктах 3 - 6 додатково враховані трудозатрати на обслуговування та ремонт пристроїв релейного захисту, автоматики і телемеханіки, а для повітряних вимикачів (пункт 3) - додаткові трудозатрати з обслуговування та ремонту компресорних установок.

5. Значення умовних одиниць у пунктах 4, 6 "Масляні вимикачі 1 - 20 кВ" та "Вимикачі навантаження 1 - 20 кВ" належать до комутаційних апаратів, встановлених у розподільчих пристроях 1 - 20 кВ підстанцій 35 - 1150 кВ, ТП, КТП та РП 1 - 20 кВ, а також до секціонуючих комутаційних апаратів на лініях 1 - 20 кВ.

6. Об'єм РП 1 - 20 кВ в умовних одиницях визначається за кількістю встановлених масляних вимикачів (пункт 4) та вимикачів навантаження (пункт 6). При встановленні в РП трансформаторів 1 - 20/0,4 кВ додаткові об'єми обслуговування визначаються за пунктом 11 або 12.

7. У пунктах 10 - 12 додатково враховані трудозатрати оперативного персоналу розподільчих мереж 0,4 - 20 кВ.

8. Устаткування та обладнання, яке згідно з технічною документацією виробника не потребує обслуговування протягом строку його експлуатації, у тому числі вакуумні вимикачі, не враховується під час здійснення розрахунку умовних одиниць.

Таблиця 3.5

Об'єм іншого обладнання в умовних одиницях

найменування обладнання

одиниця виміру

кількість умовних одиниць на одиницю виміру

Електронні однофазні прилади обліку електричної енергії

100 шт.

1,1

Електронні трифазні прилади обліку електричної енергії

100 шт.

8,6

Рядок виключено

 

 

Рядок виключено

 

 

Електрогодинник

100 шт.

50,3

Рядок виключено

 

 

Рядок виключено

 

 

Опори світильників при кабельному живленні

100 шт.

1,0

1. Умовні одиниці електронних приладів обліку електричної енергії враховуються тільки для підприємств, які виконують функції енергозбуту.

2. Умовні одиниці світильників зовнішнього освітлення, що закріплені за підприємствами, враховуються тільки щодо світильників зовнішнього освітлення міст та селищ міського типу.

3. Пункт 3 виключено

Таблиця 3.6

Об'єм засобів диспетчерського та технологічного управління в умовних одиницях

N з/п

найменування обладнання

одиниця виміру

кількість умовних одиниць на одиницю виміру

1

Магістральні кабелі ЗДТУ

100 км траси

357,0

2

Розподільчі кабелі ЗДТУ

100 км траси

87,1

3

Лінійні споруди технологічного управління

100 км траси

191,5

4

Апаратура технологічного управління по лінійно-кабельних спорудах

канал

6,09

5

Апаратура технологічного управління по високовольтних лініях електропередачі

канал

8,69

6

Апаратура диспетчерського і технологічного управління по об'єкту

змонтований номер

0,43

7

Апаратура радіорелейних ліній технологічного зв'язку

канал

9,0

8

Радіостанції систем УКХ та КХ

радіостанція

2,59

9

Апаратура селекторного зв'язку нарад

станція

6,1

10

Апаратура виробничого двостороннього гучномовного зв'язку

комплект

36,6

11

Апаратура радіопошукового зв'язку

установка

6,1

12

Апаратура передачі даних

канал

1,5

13

Електроживильні пристрої

установка

55,78

14

Первинні пристрої телемеханіки:

телесигналізація, телеуправління

10 сигналів

2,61

Телевимірювання

10 сигналів

6,97

15

Диспетчерський щит на енергооб'єкті

щит

175,0

1. За таблицею 2.6 визначається об'єм умовних одиниць тільки для засобів диспетчерського і технологічного управління.

2. При визначенні кількості умовних одиниць засобів диспетчерського і технологічного управління для радіальних та ланцюгових каналів по високовольтних лініях розрахункова кількість каналів приймається рівною кількості пунктів, що контролюються.

3. Телефонні апарати, гучномовці, електрогодинники, магнітофони, вимірювальна апаратура, апаратура пожежної й охоронної сигналізації тощо самостійно не враховуються, оскільки передбачені в умовних одиницях по основних пристроях.

4. Диспетчерський щит - це пристрій для оперативного візуального контролю та автоматичної реєстрації інформації про стан об'єктів, що входять у систему диспетчерського керування. Установлюється в диспетчерських пунктах енергетичних систем, промислових підприємств, на транспорті. Диспетчерський щит повинен бути виконаний у вигляді панелі з розташованими на ній контрольними приладами, світловими індикаторами, мнемонічними схемами, які відображають стан енергетичних об'єктів, а також їх реакцію на дії диспетчера. Диспетчерський щит повинен включати також можливість розвитку роботи з автоматикою для прийому та обробки інформації з наочною індикацією.

5. ЗДТУ - засоби диспетчерського та технологічного управління.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, від 19.09.2017 р. N 1144)

 

Операційні витрати оператора системи з передачі електричної енергії (утримання та експлуатація місцевих (локальних) електричних мереж), що враховуються при розрахунку нормативу витрат на умовну одиницю

Перелік складових частин витрат з ліцензованого виду діяльності, що включаються в розрахунок

Одиниця виміру

Передача

Усього

1 клас

2 клас

Операційні витрати оператора системи з передачі електричної енергії (утримання та експлуатація місцевих (локальних) електричних мереж):

тис. грн

 

 

 

Матеріальні витрати:

тис. грн

 

 

 

сировина та матеріали

тис. грн

 

 

 

паливо

тис. грн

 

 

 

витрати на ремонт господарчим та підрядним способом (без заробітної плати)

тис. грн

 

 

 

Витрати на оплату праці

тис. грн

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

 

 

 

Інші операційні витрати:

тис. грн

 

 

 

земельний податок

тис. грн

 

 

 

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

тис. грн

 

 

 

комунальний податок

тис. грн

 

 

 

витрати на охорону праці

тис. грн

 

 

 

витрати на службові відрядження

тис. грн

 

 

 

 

Розмір витрат на утримання технологічних електричних мереж спільного використання

N з/п

Річний обсяг передачі електричної енергії мережами спільного використання

Вартість спільного використання технологічних електричних мереж основного споживача, тис. грн

1

Понад 12000 кВт·год

0,1

2

Від 6000 кВт·год до 12000 кВт·год

0,05

3

Менше 6000 кВт·год

0,03

____________

Опрос