Идет загрузка документа (207 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении цен на работы (услуги), выполняемые центральными государственными архивными учреждениями на договорных основах

Государственный комитет архивов
Приказ от 06.05.2008 № 82
действует с 19.08.2008

Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах

Наказ Державного комітету архівів України
від 6 травня 2008 року N 82

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 серпня 2008 р. за N 730/15421

Відповідно до статті 35 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.98 N 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів" (із змінами), пункту 1 Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 24.01.2001 N 6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 за N 179/5370, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити ціни на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах (додаються).

2. У разі змін у законодавстві з оплати праці працівників бюджетної сфери проводити перерахунок цін на роботи (послуги), що надаються центральними державними архівними установами, щоб розмір плати за надані архівною установою послуги відповідав фактичним видаткам на їх виконання.

3. Якщо при наданні платної послуги використовуються технологічні матеріали (кіно-, фотоплівки, відеокасети, фотопапір, диски, хімікати та інші), до ціни послуги архівної установи враховується їх вартість за закупівельною ціною.

4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держкомархіву України від 19.01.2004 N 9 "Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.02.2004 за N 145/8744.

5. Відповідальність за додержання цін центральними державними архівними установами покласти на їх директорів.

 

Голова
Державного комітету
 

 
О. А. Удод
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр культури
і туризму України
 

 
В. В. Вовкун
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

 

Ціни
на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах

N
з/п 

Найменування видів робіт (послуг) 

Одиниця виміру 

Ціна,
грн, коп. 

1. Роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів і справ підприємств, установ і організацій 

1.1. Упорядкування документів і справ 

1.1.1 

Складання історичних довідок на фонди установ, організацій та підприємств: 

 

 

1.1.1.1 

за період понад 10 років 

1 історична довідка 

360-34 

1.1.1.2 

за період від 5 до 10 років 

- " - 

216-21 

1.1.1.3 

за період від 1 до 5 років 

- " - 

108-98 

1.1.2 

Підготовка робочих інструкцій з упорядкування документів і справ установ загальнодержавного значення 

1 інструкція 

290-61 

1.1.3 

Складання планів упорядкування документів і справ установ 

1 план 

145-30 

1.1.4 

Підготовка до впорядкування науково-технічної документації: 

 

 

1.1.4.1 

текстової 

500 одиниць зберігання 

77-32 

1.1.4.2 

графічної 

100 одиниць зберігання 

54-06 

1.1.5 

Підготовка до описування документів особового походження 

1 архівний фонд* 

108-10 

____________
* Обсягом 7 тис. аркушів (35 кг документів) до початку описування, а за підсумками описування - близько 200 одиниць зберігання (з розрахунку 50 аркушів в одній справі). 

1.1.6 

Розробка схем систематизації для фондів і установ 

1 схема 

108-10 

1.1.7 

Розробка схем систематизації справ фондів особового походження 

- " - 

72-07 

1.1.8 

Визначення й уточнення фондової належності документів і справ: 

 

 

1.1.8.1 

управлінської, творчої, науково-технічної документації 

1 одиниця зберігання 

0-72 

1.1.8.2 

документів особового походження** 

1 документ 

0-90 

____________
** За умов зберігання документів у стані розсипу. 

1.1.9 

Систематизація справ до проведення експертизи цінності документів і справ*: 

 

 

____________
* За умови безсистемного зберігання документів в установі. 

1.1.9.1 

за фондами 

10 одиниць зберігання 

0-48 

1.1.9.2 

усередині фондів - за роками або структурними частинами 

- " - 

1-12 

1.1.10 

Систематизація документів за основними групами в межах фондів особового походження 

1 документ
100 аркушів 

0-36
3-60 

1.1.11 

Проведення експертизи наукової і практичної цінності: 

 

 

1.1.11.1 

управлінської документації: 

 

 

1.1.11.1.1 

з поаркушним переглядом документів 

1 одиниця зберігання 

1-44 

1.1.11.1.2 

без поаркушного перегляду документів 

10 одиниць зберігання 

3-28 

1.1.11.2 

творчої документації 

1 одиниця зберігання 

2-40 

1.1.11.3 

науково-технічної документації: 

 

 

1.1.11.3.1 

текстової: 

 

 

1.1.11.3.1.1 

з поаркушним переглядом документів 

1 одиниця зберігання 

1-44 

1.1.11.3.1.2 

без поаркушного перегляду документів 

10 одиниць зберігання 

1-80 

1.1.11.3.2 

графічної 

10 аркушів 

1-80 

1.1.11.4 

документів особового походження 

10 документів 

2-12 

1.1.11.5 

документів на особовий склад (у тому числі особових справ): 

50 аркушів 

1-06 

1.1.11.5.1 

з поаркушним переглядом документів 

1 одиниця зберігання 

0-80 

1.1.11.5.2 

без поаркушного перегляду документів 

10 одиниць зберігання 

1-25 

1.1.12 

Текстологічна робота в процесі описування документів особового походження: 

 

 

1.1.12.1 

I група складності** 

1 архівний фонд* 

252-24 

1.1.12.2 

II група складності*** 

- " - 

396-38 

1.1.12.3 

III група складності**** 

- " - 

540-52 

1.1.13 

Атрибуція в процесі описування документів особового походження: 

 

 

1.1.13.1 

I група складності** 

- " - 

216-21 

1.1.13.2 

II група складності*** 

- " - 

314-31 

1.1.13.3 

III група складності**** 

- " - 

432-41 

____________
* Обсягом до початку описування 7 тис. аркушів (35 кг документів), а за підсумками описування - близько 200 одиниць зберігання (з розрахунку 50 аркушів в 1 одиниці зберігання). 
** I група складності документів: машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст. 
*** II група складності документів: машинописний або рукописний текст з правками та вставками, що утруднюють прочитання до 50 % тексту. 
**** III група складності документів: машинописний та рукописний текст з великою кількістю поправок (понад 50 % тексту), чорнові варіанти, розрізнені уривки, фрагменти документів, документи зі слабоконтрастним текстом, фізично пошкоджені. 

1.1.14 

Формування справ із розсипу документів та переформування справ: 

 

 

1.1.14.1 

з управлінською документацією 

10 аркушів 

0-45 

1.1.14.2 

з творчою документацією 

- " - 

0-51 

1.1.14.3 

з науково-технічною документацією: 

 

 

1.1.14.3.1 

текстовою 

10 одиниць зберігання 

3-60 

1.1.14.3.2 

графічною 

10 аркушів 

1-20 

1.1.14.4 

з документів особового походження 

1 одиниця зберігання 

0-72 

1.1.14.5 

на особовий склад 

50 аркушів 

1-68 

1.1.15 

Систематизація аркушів у справі: 

 

 

1.1.15.1 

машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст 

100 аркушів 

3-00 

1.1.15.2 

машинописний або рукописний текст з правками та вставками, що утруднюють прочитання 

- " - 

4-50 

1.1.16 

Систематизація науково-технічної документації за частинами, стадіями проектів, етапами проблем (тем) тощо: 

 

 

1.1.16.1 

текстової документації 

10 одиниць зберігання 

0-90 

1.1.16.2 

графічної документації 

10 аркушів 

1-80 

1.1.17 

Систематизація графічної документації всередині справ 

- " - 

1-69 

1.1.18 

Складання заголовків справ: 

 

 

1.1.18.1 

управлінської документації 

1 заголовок 

1-20 

1.1.18.2 

творчої документації 

- " - 

2-40 

1.1.18.3 

науково-технічної документації 

- " - 

0-72 

1.1.18.4 

документів особового походження 

- " - 

1-44 

1.1.18.5 

на особові справи 

10 заголовків 

2-81 

1.1.19 

Написання анотацій документів 

1 анотація 

1-44 

1.1.20 

Складання внутрішніх описів документів у справах: 

 

 

1.1.20.1 

з управлінською документацією 

1 заголовок 

0-48 

1.1.20.2 

з текстовою науково-технічною, творчою документацією та особового походження 

- " - 

0-60 

1.1.20.3 

з графічною науково-технічною документацією 

10 заголовків 

3-36 

1.1.20.4 

у комплексах особових справ, історій хвороб та аналогічних матеріалів 

- " - 

2-25 

1.1.21 

Описування книг: 

 

 

1.1.21.1 

з автографами 

1 опис 

0-55 

1.1.21.2 

без автографів 

10 описів 

3-37 

1.1.22 

Систематизація карток на справи: 

 

 

1.1.22.1 

за структурною і предметно-тематичною ознаками 

10 карток 

0-90 

1.1.22.2 

за номінальною, хронологічною ознаками або за алфавітом 

- " - 

0-60 

1.1.23 

Редагування заголовків справ: 

 

 

1.1.23.1 

з частковим перегляданням справ 

10 заголовків 

2-40 

1.1.23.2 

без переглядання справ 

- " - 

1-44 

1.1.24 

Проставлення архівних шифрів на картках 

10 карток 

0-67 

1.1.25 

Фальцювання креслень у справах: 

 

 

1.1.25.1 

формату більше А-4 

10 аркушів 

1-12 

1.1.25.2 

формату більше А-I 

- " - 

3-53 

1.1.26 

Розброшуровування неправильно сформованих справ, вилучення скріпок 

1 справа 

0-42 

1.1.27 

Підшивання справ: 

 

 

1.1.27.1 

з управлінською, творчою, науково-технічною текстовою документацією 

1 одиниця зберігання 

0-65 

1.1.27.2 

з нестандартними аркушами, графічною документацією 

- " - 

1-69 

1.1.27.3 

документів особового походження 

- " - 

1-12 

1.1.28 

Розміщення справ, що не підлягають підшиванню, у папки з клапанами 

- " - 

0-42 

1.1.29 

Нумерація аркушів у справах: 

 

 

1.1.29.1 

обсягом до 150 аркушів 

- " - 

1-35 

1.1.29.2 

обсягом до 50 аркушів 

50 аркушів 

1-35 

1.1.29.3 

не стандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ 

100 аркушів 

3-06 

1.1.29.4 

графічної документації 

- " - 

3-37 

1.1.30 

Перенумеровування аркушів у справах: 

 

 

1.1.30.1 

обсягом до 150 аркушів 

- " - 

1-98 

1.1.30.2 

обсягом до 50 аркушів 

50 аркушів 

1-53 

1.1.30.3 

не стандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ 

100 аркушів 

3-75 

1.1.30.4 

графічної документації 

100 аркушів 

4-49 

1.1.31 

Перевіряння нумерації у справах: 

 

 

1.1.31.1 

обсягом до 150 аркушів 

- " - 

0-56 

1.1.31.2 

обсягом до 50 аркушів 

50 аркушів 

0-56 

1.1.31.3 

не стандартних за форматом і якістю аркушів, розшитих справ 

100 аркушів 

1-35 

1.1.31.4 

графічної документації 

10 аркушів 

0-67 

1.1.32 

Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів: 

 

 

1.1.32.1 

при наявності друкарської обкладинки або титулу установи 

1 обкладинка 

0-48 

1.1.32.2 

при відсутності друкарської обкладинки або титулу установи 

- " - 

0-67 

1.1.32.3 

особових справ 

10 обкладинок 

2-41 

1.1.33 

Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів 

10 аркушів 

1-50 

1.1.34 

Систематизація справ усередині фондів установ 

10 одиниць зберігання 

0-67 

1.1.35 

Систематизація справ у межах фондів особового походження: 

 

 

1.1.35.1 

за розділами опису 

- " - 

0-90 

1.1.35.2 

усередині розділів опису 

- " - 

0-90 

1.1.36 

Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ 

 

 

1.1.36.1 

без проставлення штемпелів 

- " - 

0-96 

1.1.36.2 

з проставленням штемпелів 

- " - 

1-20 

1.1.37 

Картонування справ 

- " - 

0-37 

1.1.38 

Перекартонування справ 

- " - 

0-67 

1.1.39 

Написання ярликів 

10 ярликів 

2-25 

1.1.40 

Наклеювання ярликів на коробки: 

10 ярликів 

1-59 

1.1.41 

Формування в'язок справ, що підлягають зберіганню 

10 одиниць зберігання 

0-90 

1.1.42 

Розміщення коробок або в'язок на стелажах 

10 коробок (в'язок) 

2-25 

1.1.43 

Переміщення справ у процесі упорядкування з архівосховища, структурних підрозділів установ у робочу кімнату* 

10 одиниць зберігання 

0-67 

____________
* Ціна застосовується в розрахунках при транспортуванні справ з одного поверху установи на інший. 

1.1.44 

Видавання та підкладення справ співробітникам установ у період упорядкування документів з оформленням результатів 

- " - 

0-67 

1.1.45 

Складання описів справ: 

 

 

1.1.45.1 

на друкарській машинці 

1 заголовок 

0-48 

1.1.45.2 

з унесенням до опису іншомовних слів (латинський шрифт, до 20 знаків іншомовного тексту в кожному заголовку) 

- " - 

0-84 

1.1.45.3 

рукописних 

10 заголовків 

3-37 

1.1.46 

Складання передмов до описів фондів установ 

1 передмова 

360-34 

1.1.47 

Складання списків скорочених слів до описів 

1 список, що включає до 30 найменувань 

9-01 

1.1.48 

Складання покажчиків до описів: 

 

 

1.1.48.1 

спеціальних предметних 

10 карток на поняття 

3-00 

1.1.48.2 

коротких географічних 

- " - 

2-57 

1.1.48.3 

"глухих" іменних 

- " - 

2-57 

1.1.49 

Складання перевідних таблиць шифрів справ до описів 

10 одиниць зберігання 

0-80 

1.1.50 

Оформлення описів 

1 опис 

36-04 

1.1.51 

Складання топографічних покажчиків 

10 карток 

2-40 

1.1.52 

Систематизація справ, що не підлягають зберіганню, за групами 

10 одиниць зберігання 

2-25 

1.1.53 

Складання актів про виділення до знищення тих документів і справ, які не підлягають зберіганню 

1 позиція акта 

0-90 

1.1.54 

Формування в'язок справ, що не підлягають зберіганню 

10 од. зберігання 

0-48 

1.1.55 

Складання переліків (актів, довідок) на відсутні документи установ 

1 перелік 

72-07 

1.1.56 

Приймання-здавання справ установ після завершення робіт з упорядкування документів і справ 

10 одиниць зберігання 

1-29 

1.1.57 

Складання актів про завершення упорядкування документів і справ установ 

1 акт 

72-07 

1.1.58 

Складання актів про повернення документів власнику 

- " - 

36-04 

1.1.59 

Складання актів про непоправні пошкодження документів 

- " - 

18-02 

1.1.60 

Проведення нарад за підсумками робіт з упорядкування документів установ з керівниками структурних підрозділів або особами, відповідальними за архів і діловодство установи 

1 нарада 

54-05 

1.1.61 

Каталогізація документів: 

 

 

1.1.61.1 

відбір справ за описами 

10 заголовків 

0-21 

1.1.61.2 

складання карток за заголовками справ в описах 

1 картка 

0-51 

1.1.61.3 

складання тематичних карток при груповому описуванні однорідних справ опису 

- " - 

1-13 

1.1.61.4 

виявлення документів за справами 

1 одиниця зберігання 

3-00 

1.1.61.5 

складання карток на виявлені документи 

1 картка 

1-13 

1.1.61.6 

індексування карток систематичного каталогу 

100 карток 

20-02 

1.1.61.7 

систематизація карток систематичного каталогу 

- " - 

7-20 

1.1.61.8 

складання дублетних карток 

- " - 

39-65 

1.1.61.9 

об'єднання інформації на тематичних картках 

1 запис 

0-31 

1.1.61.10 

редагування тематичних карток: 

10 карток 

1-39 

1.1.61.10.1 

з індексуванням карток 

- " - 

2-49 

1.1.61.10.2 

з перегляданням справ 

1 картка 

0-51 

1.1.61.11 

складання алфавітних карток 

- " - 

0-22 

1.1.61.12 

складання іменних карток 

- " - 

0-72 

1.1.61.13 

написання розподільних карток 

1 розподільна картка 

0-34 

1.1.62 

Кодування документної інформації: 

 

 

1.1.62.1 

за 5 заданими параметрами 

1 значення 

3-60 

1.1.62.2 

більш як за 5 заданими параметрами 

- " - 

5-41 

1.1.63 

Забезпечення збереженості документів: 

 

 

1.1.63.1 

Відбір, підготовка і передання справ до лабораторії забезпечення збереженості документів для оправлення, дезінфекції та дезінсекції: 

10 одиниць зберігання 

2-93 

1.1.63.1.1 

документів з основою, що руйнується 

1 одиниця зберігання
100 аркушів 

3-37
2-25 

1.1.63.1.2 

з нумерацією аркушів справ 

- " - 

2-25
1-35 

1.1.63.1.3 

з перевіркою нумерації аркушів справ 

- " - 

1-12
0-75 

1.1.63.1.4 

справ, що мають особливості в оформленні документів: 

 

 

1.1.63.1.4.1 

радянського періоду 

- " - 

2-11
1-23 

1.1.63.1.4.2 

дорадянського періоду 

- " - 

2-81
1-87 

1.1.63.1.4.3 

особового походження 

- " - 

1-69
3-37 

1.1.63.2 

Підготовка документів з паперовою основою до мікрофільмування: 

 

 

1.1.63.2.1 

виявлення справ для мікрофільмування 

100 описових статей описування 

2-18 

1.1.63.2.2 

виявлення документів для мікрофільмування 

100 аркушів 

3-28 

1.1.63.2.3 

підготовка справ для мікрофільмування: 

- " - 

1-64 

1.1.63.2.3.1 

без виявлення дублетних примірників документів 

1 одиниця зберігання
100 аркушів 

1-12
1-47 

1.1.63.2.3.2 

з виявленням дублетних примірників документів 

1 одиниця зберігання
100 аркушів 

2-10
1-87 

1.1.63.2.4 

оформлення замовлень на мікрофільмування 

10 одиниць зберігання
100 аркушів 

3-21
0-21 

1.1.63.3 

Перевіряння наявності мікрофільмів зі страхового фонду і з фонду користування (з оформленням результатів перевірки) 

1 акт перевіряння на 100 бюксів 

33-18 

1.1.63.4 

Перевіряння якості мікрофільмів страхового фонду, фонду користування: 

 

 

1.1.63.4.1 

з переглядом на монтажному столі 

1000 кадрів 

1-28 

1.1.63.4.2 

без перегляду на монтажному столі 

- " - 

2-25 

1.1.63.5 

Приймання справ після мікрофільмування, реставрації, оправлення, дезінфекції та дезінсекції 

1 одиниця зберігання 

0-40 

1.1.63.6 

Приймання унікальних документів (справ) після мікрофільмування, реставрації, оправлення, дезінфекції та дезінсекції 

- " - 

1-12 

1.1.63.7 

Проставлення відмітки про мікрофільмування в описах справ 

100 описових статей 

5-35 

1.1.63.8 

Виявлення унікальних документів: 

 

 

1.1.63.8.1 

управлінської і науково-технічної документації 

1 одиниця зберігання
10 заголовків документів

0-90
0-60

1.1.63.8.2 

документів особового походження 

1 одиниця зберігання
100 заголовків документів 

1-03
9-74 

1.1.63.9 

Проставлення відмітки "УД" (унікальні документи) на справах 

10 одиниць зберігання 

0-75 

1.1.63.10 

Перевіряння фізичного і санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на державне зберігання, з оформленням результатів перевіряння 

1 акт на 100 одиниць зберігання 

12-01 

1.1.63.11 

Перевіряння наявності і стану справ в архівному підрозділі установи 

- " - 

30-19 

1.1.63.12 

Знепилювання справ 

100 одиниць зберігання 

3-37 

1.1.63.13 

Дострокове приймання документів НАФ України на державне зберігання: 

 

 

1.1.63.13.1 

за період від 1 до 5 років 

- " - 

1484-34 

1.1.63.13.2 

за період від 5 до 10 років 

- " - 

2920-29 

1.1.63.13.3 

за період від 10 до 15 років 

- " - 

4357-64 (додаток 1) 

1.1.63.13.4 

Прийом документів на державне зберігання 

- " - 

22-47 

1.1.63.13.5 

Видача документів із архівосховища під час використання 

- " - 

22-47 

1.1.63.14 

Депоноване зберігання документів, що не належать державі: 

 

 

1.1.63.14.1 

за один рік 

- " - 

Ціна встановлюється за розрахунком (додаток 2) 

1.1.64 

Підготовка номенклатур справ установ: 

 

 

1.1.64.1 

проведення організаційної роботи в установах 

1 установа 

27-03 

1.1.64.2 

складання планів робіт з розроблення номенклатур справ установ 

1 план 

36-04 

1.1.64.3 

розроблення схем побудови номенклатур справ установ 

1 схема 

108-10 

1.1.64.4 

визначення наукової і практичної цінності документів з метою встановлення строків їх подальшого зберігання: 

 

 

1.1.64.4.1 

з поаркушним перегляданням 

1 одиниця зберігання 

1-44 

1.1.64.4.2 

без поаркушного переглядання справ 

10 одиниць зберігання 

3-28 

1.1.64.5 

складання заголовків справ і документів 

1 заголовок 

1-20 

1.1.64.6 

групування документів за ознаками формування справ 

10 документів 

1-80 

1.1.64.7 

систематизація карток на справи з заголовками: 

 

 

1.1.64.7.1 

за структурною і тематичною ознаками 

10 карток 

0-90 

1.1.64.7.2 

за номінальною, хронологічною ознаками або алфавітом 

- " - 

0-42 

1.1.64.8 

редагування заголовків 

10 заголовків 

2-88 

1.1.64.9 

погодження статей номенклатур справ з установами 

1 стаття 

0-45 

1.1.64.10 

індексування статей номенклатур справ 

10 статей 

2-25 

1.1.64.11 

складання вказівок про застосування номенклатур справ 

1 вказівка 

108-10 

1.1.64.12 

оформлення номенклатур справ 

1 номенклатура 

36-04 

1.1.65 

Складання статистичних звітів про організацію відомчого зберігання документів НАФ України в установах 

1 звіт 

108-10 

1.1.66 

Погодження документів з питань організації діловодства і архівної справи: 

 

 

1.1.66.1 

номенклатур справ 

1 стаття номенклатури 

0-20 

1.1.66.2 

описів справ 

1 стаття опису 

0-17 

1.1.66.3 

актів про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню 

1 позиція акта 

0-30 

1.1.66.4 

анотованих переліків документів 

1 стаття переліку 

0-45 

1.1.67 

Надання консультаційно-практичної допомоги працівникам діловодства: 

 

 

1.1.67.1 

у державній архівній установі 

1 консультація 

9-02 

1.1.67.2 

в установі фондоутворювача 

- " - 

18-02 

1.1.67.3 

за телефоном 

- " - 

1-68 

1.1.68 

Участь працівників архівних установ у підготовці та проведенні нарад і семінарів з питань роботи служб діловодства та архівних підрозділів установ 

1 нарада (семінар) 

180-17 

1.2. Роботи та послуги з технічного оформлення робіт 

1.2.1 

Передрук документів на машинописних пристроях: 

 

 

1.2.1.1 

I група складності 

100 машинописних сторінок 

80-25 

1.2.1.2 

II група складності 

- " - 

105-33 

1.2.2 

Передрук описів, номенклатур справ на машинописних пристроях: 

 

 

1.2.2.1 

I група складності 

100 машинописних сторінок 

198-27 

1.2.2.2 

II група складності 

- " - 

259-27 

1.2.3 

Звірення документів після надрукування: 

 

 

1.2.3.1 

I група складності 

- " - 

74-90 

1.2.3.2 

II група складності 

- " - 

112-35 

1.2.4 

Звірення після надрукування описів, номенклатур справ, переліків документів: 

 

 

1.2.4.1 

на управлінську документацію 

10 заголовків 

1-23 

1.2.4.2 

на творчу, науково-технічну, особового походження документацію 

- " - 

1-69 

1.2.4.3 

особових справ 

- " - 

1-06 

1.2.5 

Просте оправлення справ 

1 одиниця зберігання 

2-25 

2. Роботи (послуги) із забезпечення збереженості архівних документів з паперовою основою 

2.1. Роботи (послуги) з реставрації, ремонту та консерваційно-профілактичного оброблення документів, друкованих видань і мікрофільмів, копій документів страхового фонду 

2.1.1 

Приймання справ на реставрацію і ремонт 

10 аркушів 

0-36 

2.1.2 

Реставрація документів: 

 

 

2.1.2.1 

I групи складності 

1 аркуш 

1-19
0-66 

2.1.2.2 

II групи складності 

- " - 

0-44 

2.1.2.3 

III групи складності 

- " - 

0-32 

2.1.2.4 

IV групи складності 

- " - 

0-20 

2.1.3 

Реставрація крупноформатних документів (карт, планів, креслень): 

 

 

2.1.3.1 

з посадкою на марлю 

1 кв. метр 

20-02 

2.1.3.2 

з посадкою на мікалентний папір 

- " - 

9-01 

2.1.4 

Реставрація документів на кальці 

- " - 

20-02 

2.1.5 

Реставрація газет: 

 

 

2.1.5.1 

I групи складності 

1 аркуш 

1-68 

2.1.5.2 

II групи складності 

- " - 

0-55 

2.1.6 

Ремонт документів: 

 

 

2.1.6.1 

складний 

- " - 

0-19 

2.1.6.2 

дрібний 

- " - 

0-10 

2.1.7 

Ремонт друкованих видань: 

 

 

2.1.7.1 

газет: 

 

 

2.1.7.1.1 

формат 25 х 40 см 

1 аркуш 

0-14 

2.1.7.1.2 

формат, що перевищує 25 х 40 см 

- " - 

0-29 

2.1.7.2 

книг, журналів 

- " - 

0-07 

2.1.8 

Дезінфекція документів: 

 

 

2.1.8.1 

у спеціальних камерах 

1 справа 

0-86 

2.1.8.2 

методом вологої обробки з поаркушним очищенням 

10 аркушів 

0-24 

2.1.9 

Консерваційно-профілактичне оброблення плівки: оброблення негативної плівки на проявній машині (проявлення, фіксування і промивання) 

1 метр 

0-12 

2.2. У сфері забезпечення збереженості архівних документів (палітурні та картонажні роботи): 

2.2.1 

Приймання справ і документів на оправлення 

10 справ 

1-10 

2.2.2 

Брошурування з формуванням блоків документів: 

 

 

2.2.2.1 

I групи складності 

10 аркушів 

0-68 

2.2.2.2 

II групи складності 

- " - 

0-38 

2.2.2.3 

III групи складності 

- " - 

0-18 

2.2.2.4 

IV групи складності 

- " - 

0-13 

2.2.3 

Оправлення справ і книг (складне з матер'яним корінцем з обклеюванням обкладинки): 

 

 

2.2.3.1 

товщина корінця до 6 см 

1 справа 

2-27 

2.2.3.2 

товщина корінця, що перевищує 6 см, або газети, журналу форматом понад 40 см 

- " - 

3-86 

2.2.4 

Оправлення справ у суцільнокроєну картонну обкладинку чи цупкий папір 

- " - 

1-40 

2.2.5 

Оправлення справ із збереженням попереднього оформлення: 

 

 

2.2.5.1 

оправлення справ у попередні обкладинки, що потребують часткового ремонту 

1 справа 

5-76 

2.2.5.2 

те саме без ремонту обкладинки 

- " - 

1-44 

2.2.6 

Підшивання справ: 

 

 

2.2.6.1 

що містять до 25 арк. 

- " - 

0-48 

2.2.6.2 

що містять до 50 арк. 

- " - 

0-72 

2.2.6.3 

що містять до 100 арк. 

- " - 

1-15 

2.2.6.4 

що містять до 150 арк. 

- " - 

1-69 

2.2.6.5 

що містять понад 150 арк. або з нестандартними сторінками 

- " - 

2-22 

2.2.7 

Виготовлення коробок: 

 

 

2.2.7.1 

коробка архівна з картону, розміром: 

1 коробка 

1-20 

 

30 х 41 х 18 см 

 

 

 

25 х 37 х 18 см 

 

 

 

25 х 35 х 18 см 

 

 

2.2.7.2 

коробка картотечна, розміром до 16 х 40 х 15 см 

 

 

2.2.7.2.1 

з кришкою 

- " - 

1-80 

2.2.7.2.2 

без кришки 

- " - 

1-03 

2.2.7.3 

коробка для мікрофільму з кришкою, розміром 7 х 7 х 3,5 см 

- " - 

1-69 

2.2.7.4 

мікротека на 70 комірок 

1 мікротека 

0-96 

2.2.8 

Ремонт архівних картонних коробок з покриттям їх папером чи ледерином на папері: 

 

 

2.2.8.1 

дуже зруйнованих 

1 коробка 

1-15 

2.2.8.2 

мало зруйнованих 

- " - 

0-72 

2.2.9 

Виготовлення папок: 

 

 

2.2.9.1 

для адреса 

1 папка 

9-01 

2.2.9.2 

з трьома клапанами та зав'язками (обкладинка з картону, покриття з паперу, корінці з техтканини), розміром від 23 х 32 х 6 до 30 х 40 х 10 см 

1 папка 

2-77 

2.2.9.3 

з гребінцями, розміром 23 х 32 х 4 см 

- " - 

0-69 

2.2.10 

Виготовлення папок-обкладинок: 

 

 

2.2.10.1 

з електрокартону з клапанами, розміром до 30 х 40 см 

- " - 

0-33 

2.2.10.2 

з карткового паперу з клапанами, розміром до 30 х 40 см 

- " - 

0-16 

2.2.10.3 

з карткового паперу без клапанів, розміром до 30 х 40 см 

- " - 

0-06 

2.2.11 

Виклеювання паспарту, розміром до 40 х 50 см 

1 штука 

0-44 

2.2.12 

Наклеювання: 

 

 

2.2.12.1 

фотокопій на паспарту 

- " - 

1-10 

2.2.12.2 

плакатів, гравюр, портретів, фотокопій та ін. на картон 

- " - 

2-14 

2.2.13 

Виготовлення конвертів: 

 

 

2.2.13.1 

нестандартні, розміром до 30 х 40 см 

- " - 

0-30 

2.2.13.2 

для зберігання негативів фотодокументів 

- " - 

0-11 

3. Роботи (послуги) у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах 

3.1. Роботи (послуги) з використання архівних документів 

3.1.1 

Тематичне виявлення документів: 

 

 

3.1.1.1 

Відбір справ за описами (каталогами) при тематичному виявленні 

 

 

3.1.1.1.1 

машинописними 

10 заголовків 

0-21 

3.1.1.1.2 

рукописними XIX - XX ст. 

- " - 

0-36 

3.1.1.1.3 

палеографічними 

- " - 

0-60 

3.1.1.2 

Складання карток за заголовками справ в описах (каталогах) 

1 картка 

0-51 

3.1.1.3 

Виявлення документів за справами: 

 

 

3.1.1.3.1 

машинописний, рукописний розбірливий текст 

1 одиниця зберігання 

3-06 

3.1.1.3.2 

розбірливий текст з палеографічними особливостями 

- " - 

3-06 

3.1.1.3.3 

важкопрочитуваний згасаючий текст 

- " - 

7-72 

3.1.1.4 

Виявлення документів за мікрофільмами: 

 

 

3.1.1.4.1 

машинописний, рукописний розбірливий текст 

- " - 

6-01 

3.1.1.4.2 

розбірливий текст з палеографічними особливостями 

- " - 

9-01 

3.1.1.4.3 

важкопрочитуваний згасаючий текст 

- " - 

12-87 

3.1.1.5 

Виявлення відомостей за енциклопедіями й іншими довідниками 

1 друкований аркуш 

0-36 

3.1.1.6 

Виявлення документів за періодичними виданнями: 

 

 

3.1.1.6.1 

за журналами 

- " - 

0-90 

3.1.1.6.2 

за газетами 

- " - 

1-44 

3.1.1.7 

Складання карток на виявлені документи: 

 

 

3.1.1.7.1 

машинописний, рукописний розбірливий текст 

1 картка 

1-13 

3.1.1.7.2 

розбірливий текст з палеографічними особливостями 

- " - 

1-57 

3.1.1.7.3 

важкопрочитуваний згасаючий текст 

- " - 

1-68 

3.1.1.8 

Складання алфавітних карток 

10 карток 

2-88 

3.1.1.9 

Складання іменних карток за документами: 

 

 

3.1.1.9.1 

період до 1918 р. включно* 

1 картка 

1-44 

3.1.1.9.2 

період після 1918 р.* 

- " - 

0-72 

____________
* Для документів, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Львів, тут і далі замість 1918 р. межевим слід уважати 1940 рік. 

3.1.1.10 

Складання карток на географічні об'єкти за документами: 

 

 

3.1.1.10.1 

період до 1918 р. включно 

- " - 

0-72 

3.1.1.10.2 

період після 1918 р. 

- " - 

0-48 

3.1.1.11 

Написання анотацій документів 

1 анотація 

1-47 

3.1.1.12 

Систематизація карток на виявлені документи: 

 

 

3.1.1.12.1 

за структурною і тематичною ознаками 

10 карток 

0-90 

3.1.1.12.2 

за номінальною, хронологічною, алфавітною і географічною ознаками 

- " - 

0-45 

3.1.1.13 

Складання дублетних карток 

1 картка 

0-42 

3.1.1.14 

Об'єднання інформації на тематичних картках 

1 запис 

0-31 

3.1.1.15 

Об'єднання інформації на іменних, алфавітних картках, картках на географічні об'єкти 

10 записів 

2-25 

3.1.1.16 

Редагування (уніфікація) тематичних карток: 

 

 

3.1.1.16.1 

без перегляду справ 

10 карток 

1-44 

3.1.1.16.2 

з індексацією карток 

1 картка 

0-25 

3.1.1.16.3 

з переглядом справ 

1 картка 

0-51 

3.1.1.17 

Написання роздільників 

1 картка роздільника 

0-36 

3.1.1.18 

Нумерація карток 

100 карток 

1-44 

3.1.1.19 

Складання передмов до тематичних переліків документів 

1 передмова 

37-48 

3.1.1.20 

Оформлення тематичних переліків документів 

1 перелік 

36-04 

3.1.2 

Складання тематичних оглядів 

1 друкований аркуш 

385-62 

3.1.3 

Підготовка історичних довідок з історії населених пунктів, фабрик, заводів, установ, організацій, військових підрозділів та ін.*  

0,5 друкованого аркуша  

180-17  

3.1.4 

Підготовка довідок генеалогічного характеру* 

1 довідка на одну особу 

193-04 

3.1.5 

Виконання запитів**: 

 

 

3.1.5.1 

громадян: 

 

 

3.1.5.1.1 

за документами архіву 

1 запит 

101-12 

3.1.5.1.2 

за документами, що зберігаються в інших установах 

- " - 

134-81 

3.1.5.2 

юридичних осіб: 

 

 

3.1.5.2.1 

за документами архіву 

- " - 

324-31 

3.1.5.2.2 

за документами, що зберігаються в інших установах 

- " - 

432-41 

3.1.6 

Виконання тематичних запитів про встановлення (підтвердження) окремих фактів подій, відомостей*** 

- " - 

18-02 

____________
* Без вартості робіт із виявлення документів. 
** Без вартості робіт із виявлення документів та вартості поштових послуг. 
*** При відсутності у заявника точних пошукових даних про дату, місце події (факту) вартість робіт збільшується на 1 грн. 37 коп. за додатковий перегляд архівних документів за кожний рік, місце події. 

3.1.7 

Підготовка довідок з видачею архівних довідок про встановлення (підтвердження) майнових прав* 

1 архівна довідка 

12-00 

3.1.8 

Підготовка тематичних добірок документів (обсягом 0,3 друк. аркуша): 

 

 

3.1.8.1 

за документами періоду до 1918 р. включно 

1 добірка документів 

54-05 

3.1.8.2 

за документами періоду після 1918 р. 

- " - 

36-04 

3.1.9 

Підготовка тематичних комплектів документів**: 

 

 

3.1.9.1 

комплект до 30 копій 

1 комплект 

54-05 

3.1.9.2 

комплект до 75 копій 

- " - 

72-07 

3.1.10 

Підготовка радіопередач***: 

 

 

3.1.10.1 

тривалістю до 5 хвилин 

1 радіопередача 

108-10 

3.1.10.2 

тривалістю до 10 хвилин 

- " - 

144-14 

3.1.11 

Підготовка телепередач*** тривалістю до 10 хвилин: 

 

 

____________
* При відсутності у заявника точних пошукових даних про дату, місце події (факту) вартість робіт збільшується на 1 грн. 37 коп. за додатковий перегляд архівних документів за кожний рік, місце події. 
** Без вартості робіт з виявлення документів та виготовлення копій документів. 
*** Без вартості робіт з виявлення. 

3.1.11.1 

за документами періоду до 1918 р. включно 

1 телепередача 

360-34 

3.1.11.2 

за документами періоду після 1918 р. 

- " - 

270-26 

3.1.12 

Проведення екскурсій і занять в приміщенні архівної установи для груп не більше 15 чоловік: 

 

 

3.1.12.1 

оглядових 

1 екскурсія 

124-28 

3.1.12.2 

тематичних 

- " - 

180-17 

3.1.12.3 

за темою, запропонованою замовником 

- " - 

396-38 

3.1.12.4 

демонстрація документів та їх коментування під час фото-, відео, кінозйомок у приміщенні архівної установи* 

1 демонстрація 

18-02 

3.1.13 

Підготовка виставок документів**: 

 

 

____________
* Без вартості робіт з виявлення документів та видання їх з архівосховищ та анотування. 
** Без вартості робіт з виявлення документів та виготовлення копій документів. 

3.1.13.1 

до 25 експонатів 

1 виставка 

249-69 

3.1.13.2 

до 50 експонатів 

- " - 

360-34 

3.1.13.3 

до 100 експонатів 

- " - 

432-41 

3.1.14 

Надання архівних документів для користування в читальному залі: 

 

 

3.1.14.1 

Надання у користування в читальному залі документів та мікрофотокопій понад встановлені обсяги і строки: 

 

 

3.1.14.1.1 

справи 

1 справа 

4-21 

3.1.14.1.2 

описів 

1 опис 

1-12 

3.1.14.1.3 

мікрофільмів 

1 бюкс 

0-84 

3.1.14.2 

Надання у користування в читальному залі документів, що не належать державі, територіальним громадам (за згодою власника документів) 

1 справа 

2-40 

3.1.15 

Підготовка документальних публікацій поза планом науково-дослідної роботи архівних установ: 

 

 

3.1.15.1 

Підготовка методичних посібників 

1 друкований аркуш 

1035-67 

3.1.15.2 

Складання бібліографічного опису 

1 бібліографічна картка 

1-29 

3.1.15.3 

Вивчення літератури за темою публікації 

1 друкований аркуш 

19-30 

3.1.15.4 

Підготовка плану-проспекту збірника 

0,5 друкованого аркуша плану 

463-29 

3.1.15.5 

Перегляд описів і каталогів за темою публікації: 

 

 

3.1.15.5.1 

машинописних 

100 заголовків 

2-41 

3.1.15.5.2 

рукописних 

- " - 

3-86 

3.1.15.5.3 

палеографічних 

- " - 

6-43 

3.1.15.6 

Виявлення документів за опублікованими джерелами 

1 друкований аркуш 

0-39 

3.1.15.7 

Виявлення документів за періодичними виданнями: 

 

 

3.1.15.7.1 

за журналами 

- " - 

0-97 

3.1.15.7.2 

за газетами 

- " - 

1-54 

3.1.15.8 

Виявлення документів за справами для підготовки документальних публікацій: 

 

 

3.1.15.8.1 

машинописний, рукописний розбірливий текст 

10 аркушів* 

0-31 

3.1.15.8.2 

розбірливий текст із палеографічними особливостями 

- " -* 

1-54 

3.1.15.8.3 

важкопрочитуваний, згасаючий текст, біографічні документи 

- " -* 

0-77 

3.1.15.8.4 

важкопрочитуваний, згасаючий текст, творчі документи 

- " -* 

2-57 

____________
* Текст з одного боку документа. 

3.1.15.9 

Виявлення документів за мікрофільмами: 

 

 

3.1.15.9.1 

машинописний, рукописний розбірливий текст 

10 кадрів 

0-77 

3.1.15.9.2 

розбірливий текст з палеографічними особливостями 

- " - 

1-93 

3.1.15.9.3 

важкопрочитуваний малоконтрастний текст 

- " - 

2-57 

3.1.15.9.4 

малоконтрастний текст з палеографічними особливостями 

- " - 

5-15 

3.1.15.10 

Складання карток на виявлені документи 

1 картка 

1-29 

3.1.15.11 

Відбір документів для публікацій: 

 

 

3.1.15.11.1 

попередній (за картками) 

10 карток 

1-29 

3.1.15.11.2 

остаточний (за копіями документів) 

1 друкований аркуш збірника 

9-65 

3.1.15.12 

Для підготовки документальних публікацій формування розділів збірника 

- " - 

38-61 

3.1.15.13 

Вибір і передавання тексту, складання текстуальних приміток за документами: 

 

 

3.1.15.13.1 

машинописний, рукописний розбірливий текст 

- " - 

77-21 

3.1.15.13.2 

розбірливий текст з палеографічними особливостями 

- " - 

115-82 

3.1.15.13.3 

важкопрочитуваний малоконтрастний текст 

- " - 

135-13 

3.1.15.13.4 

малоконтрастний текст з палеографічними особливостями 

- " - 

154-43 

3.1.15.14 

Археографічне оформлення документів: 

 

 

3.1.15.14.1 

період до 1918 р. включно 

- " - 

38-61 

3.1.15.14.2 

період після 1918 р. 

- " - 

21-23 

3.1.15.15 

Складання приміток щодо змісту документів: 

 

 

3.1.15.15.1 

наукового характеру 

- " - 

115-84 

3.1.15.15.2 

науково-популярного характеру 

- " - 

69-49 

3.1.15.16 

Складання хроніки подій: 

 

 

3.1.15.16.1 

період до 1918 р. включно 

1 друкований аркуш хроніки 

900-86 

3.1.15.16.2 

період після 1918 р. 

- " - 

540-50 

3.1.15.17 

Складання іменного покажчика: 

 

 

3.1.15.17.1 

глухого 

1 друкований аркуш покажчика 

9-01 

3.1.15.17.2 

короткого 

- " - 

432-41 

3.1.15.17.3 

розгорнутого 

- " - 

900-86 

3.1.15.18 

Складання географічного покажчика: 

 

 

3.1.15.18.1 

короткого 

- " - 

18-02 

3.1.15.18.2 

розгорнутого 

1 друкований аркуш покажчика 

36-04 

3.1.15.19 

Складання предметного покажчика: 

 

 

3.1.15.19.1 

загального 

- " - 

25-74 

3.1.15.19.2 

спеціального 

 

 

3.1.15.19.2.1 

глухого 

- " - 

432-41 

3.1.15.19.2.2 

розгорнутого 

- " - 

900-86 

3.1.15.20 

Написання історичної частини передмови до збірника: 

 

 

3.1.15.20.1 

період до 1918 р. включно 

1 друкований аркуш 

1242-80 

3.1.15.20.2 

період після 1918 р. 

- " - 

1035-67 

3.1.15.21 

Написання археографічної частини передмови до збірника 

- " - 

414-27 

3.1.15.22 

Складання переліку документів, що не публікуються у збірнику 

1 заголовок 

1-20 

3.1.15.23 

Складання переліку використаних джерел: 

 

 

3.1.15.23.1 

архівних фондів 

1 друкований аркуш переліку 

4-40 

3.1.15.23.2 

друкованих видань 

10 друкованих аркушів переліку 

21-98 

3.1.15.24 

Складання переліку документів, що публікуються у збірнику 

1 друкований аркуш переліку 

72-07 

3.1.15.25 

Складання списків скорочень 

1 друкований аркуш списку 

5-41 

3.1.15.26 

Складання змісту 

1 зміст 

36-04 

3.1.15.27 

Авторська правка рукопису збірника 

1 друкований аркуш збірника 

48-26 

3.1.15.28 

Редагування рукопису збірника 

- " - 

57-91 

3.1.15.29 

Правка верстки збірника 

- " - 

9-66 

3.1.15.30 

Перегляд сигнального примірника збірника для підготовки документальних публікацій 

- " - 

5-79 

3.2. Роботи (послуги) з виготовлення копій документів з паперовими або плівковими носіями, цифрових, на копіювально-розмножувальних апаратах 

3.2.1 

Надання архівних документів для копіювання технічними засобами державних архівних установ: 

 

41-43 

3.2.2 

Виготовлення одиничних копій з архівних документів на електрографічних апаратах: 

 

 

3.2.2.1 

складні 

1 копія 

0-14 

3.2.2.2 

прості 

10 копій 

0-96 

3.2.3 

Копіювання на папері машинописних, рукописних чи друкованих оригіналів електрографічним способом, розміром до 21 х 30 см 

10 сторінок копії 

0-67 

3.2.4 

Приймання справ на суцільне мікрофільмування 

10 справ 

1-10 

3.2.5 

Суцільне мікрофільмування справ і документів: 

 

 

3.2.5.1 

I групи складності 

10 кадрів 

0-75 

3.2.5.2 

II групи складності 

- " - 

0-41 

3.2.5.3 

III групи складності 

- " - 

0-26 

3.2.5.4 

IV групи складності 

- " - 

0-17 

3.2.5.5 

V групи складності 

- " - 

0-15 

3.2.5.6 

VI групи складності 

- " - 

0-13 

3.2.6 

Вибіркове мікрофільмування для фоторепродукційних робіт: 

 

 

3.2.6.1 

I групи складності 

- " - 

0-96 

3.2.6.2 

II групи складності 

- " - 

0-56 

3.2.7 

Оброблення плівки на проявній машині типу 60П-4: 

 

 

3.2.7.1 

негативної 

10 метрів 

1-25 

3.2.7.2 

позитивної 

- " - 

0-71 

3.2.7.3 

контратипної 

- " - 

0-71 

3.2.8 

Монтаж негатива 

- " - 

0-84 

3.2.9 

Підготовка до друку: 

 

 

3.2.9.1 

негатива 

- " - 

0-26 

3.2.9.2 

позитива 

- " - 

0-26 

3.2.10 

Друкування плівки на копіювальному апараті 

 

 

3.2.10.1 

позитивної 

- " - 

0-52 

3.2.10.2 

контратипної 

- " - 

0-52 

3.2.11 

Перевіряння якості: 

 

 

3.2.11.1 

виготовлених негативів 

100 кадрів 

0-62 

3.2.11.2 

виготовлених позитивів 

- " - 

0-32 

3.2.11.3 

виготовлених контратипів 

- " - 

0-32 

3.2.12 

Перевіряння якості негатива після друкування позитива 

- " - 

0-19 

3.2.13 

Оформлення та упакування мікрофільмів 

- " - 

0-32 

3.2.14 

Виготовлення чорно-білих фотокопій з негативів мікрофільмів: 

 

 

3.2.14.1 

розміром 6 х 9 

1 відбиток 

0-17 

3.2.14.2 

розміром 9 х 12 

- " - 

0-19 

3.2.14.3 

розміром 13 х 18 

- " - 

0-22 

3.2.14.4 

розміром 18 х 24 

- " - 

0-26 

3.2.14.5 

розміром 24 х 30 

- " - 

0-34 

3.2.14.6 

розміром 30 х 40 

1 відбиток 

0-45 

3.2.14.7 

розміром 40 х 50 

- " - 

0-67 

3.2.14.8 

розміром 50 х 60 

- " - 

1-12 

3.2.15 

Виготовлення мікрофіш (формат 105 х 148 мм): 

 

 

3.2.15.1 

негатив 

10 кадрів 

0-37 

3.2.15.2 

позитив 

10 мікрофіш 

1-12 

3.2.16 

Вибіркове виготовлення мікрофіш з одиничних документів: 

 

 

3.2.16.1 

негатив 

10 кадрів 

0-72 

3.2.16.2 

позитив 

10 мікрофіш 

1-92 

3.3. Наукове консультування 

3.3.1 

Перевірка правильності посилання в публікаціях документів, монографіях, дисертаційних роботах і встановлення ідентифікації текстів 

100 машинописних сторінок 

144-10 

3.3.2 

Наукове консультування з історії питання, історичної епохи або періоду про персоналії, склад і зміст документів, що зберігаються в інших державних архівах, та з інших питань аналогічного характеру: 

 

 

3.3.2.1 

усне: 

 

 

3.3.2.1.1 

що не потребує додаткового вивчення питання 

тривалість консультації до 1 академічної години 

13-81 

3.3.2.1.2 

що потребує додаткового вивчення питання 

- " - 

41-43 

3.3.2.2 

з підготовкою письмової відповіді (інформаційного документа) 

1 довідка обсягом 5 машинописних сторінок 

82-85 

3.3.3 

Підготовка фактографічної довідки, письмової відповіді на запит із зазначенням шифрів документів, на які надійшов запит: 

 

 

3.3.3.1  

за систематичними і предметно-тематичними каталогами і картотеками  

1 пошукова адреса  

6-01  

3.3.3.2 

за предметними (у тому числі іменними) каталогами і картотеками 

- " - 

3-60 

3.3.4 

Замовлення справ телефоном (оформлення вимог на видавання справ за телефонним запитом користувача) 

1 вимога 

3-37 

3.3.5 

Видавання (або приймання) справ із архівосховищ: 

 

 

3.3.5.1 

за період до XVIII ст., унікальних, великоформатних, обсягом понад 250 аркушів 

1 одиниця зберігання 

0-51 

3.3.5.2 

за період після XVIII ст. 

10 одиниць зберігання 

2-64 

3.3.5.3 

картографічних і аналогічних документів 

1 одиниця зберігання 

0-90 

3.3.5.4 

описів 

10 описів 

1-80 

3.3.5.5 

мікрофільмів: 

 

 

3.3.5.5.1 

при зберіганні на стелажах типу "ялинка" 

10 одиниць зберігання
10 бюксів 

2-12
1-20 

3.3.5.5.2 

при зберіганні на стандартних стелажах 

10 одиниць зберігання
10 бюксів 

2-40
2-12 

3.3.6 

Надання документів для експонування на виставках, у телепередачах, для кінозйомок та інших засобів використання за межами архівної установи: 

 

41-43 

3.3.7 

Звірка текстів документів після надрукування через 1,5 інтервалу: 

 

 

3.3.7.1 

I група складності (оригінал машинописний або розбірливий рукописний) 

1 машинописна сторінка 

0-59 

3.3.7.2 

II група складності (оригінал машинописний або рукописний з правками і вставками до 50 % тексту) 

- " - 

0-73 

3.3.7.3 

III група складності (оригінал нерозбірливий з поправками і вставками понад 50 % тексту; машинописні копії із згасаючим малоконтрастним текстом; тексти, що містять слова давніми мовами народів колишнього СРСР, іншомовні сучасні та давні слова) 

- " - 

0-98 

3.3.7.4 

IV група складності (оригінал з палеографічними особливостями тексту, табличні тексти) 

- " - 

1-46 

3.3.8 

Звірка текстів переліків документів після надрукування: 

 

 

3.3.8.1 

I група складності (оригінал машинописний або розбірливий рукописний) 

10 описових статей 

1-29 

3.3.8.2 

IV група складності (оригінали, що містять слова давніми мовами народів колишнього СРСР, іншомовні сучасні та давні слова) 

- " - 

1-80 

3.3.9 

Підготовка довідок:* 

 

 

____________
* Без вартості поштових послуг 

3.3.9.1 

оформлення анкет-заяв за запитами громадян 

1 анкета-заява 

3-60 

3.3.9.2 

підготовка та відправлення простого запиту 

1 запит 

144-14 

3.3.9.3 

підготовка та відправлення складного запиту 

- " - 

216-21 

3.3.10 

Переклад текстів документів: 

 

 

3.3.10.1 

створених давніми мовами 

1 аркуш 

72-07 

3.3.10.2 

створених сучасними західноєвропейськими мовами (2000 знаків) 

- " - 

36-04 

3.4. Демонстрація документів та їх коментування на виставках в архівних установах 

3.4.1 

Відвідання виставок документів, організованих у приміщеннях державних архівів: 

 

 

3.4.1.1 

з демонстрацією унікальних документів, не менше 30 % експозиції: 

 

 

3.4.1.1.1 

індивідуальне відвідування без екскурсійного обслуговування: 

 

 

 

- учасники Другої світової війни, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (I та II кат.), інваліди з дитинства, фондоутворювачі, члени національних спілок письменників, художників, композиторів, театральних діячів, літературних критиків, мистецтвознавців, співробітники музейних закладів та архівних установ, студенти зі спеціальності "музейної та архівної справи" 

1 відвідування 

Безоплатно 

  

- пенсіонери, військовослужбовці строкової служби, студенти, учні технікумів, ПТУ, шкіл 

- " - 

4-50 

  

- інші відвідувачі 

- " - 

9-00 

3.4.1.1.2 

екскурсійне обслуговування групи до 15 чоловік 

1 екскурсія 

144-14 

3.4.1.2 

з демонстрацією інших документів: 

 

 

3.4.1.2.1 

індивідуальне відвідування без екскурсійного обслуговування: 

 

 

  

- учасники Другої світової війни, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (I та II кат.), інваліди з дитинства, фондоутворювачі, члени національних спілок письменників, художників, композиторів, театральних діячів, літературних критиків, мистецтвознавців, співробітники музейних закладів та архівних установ, студенти зі спеціальності "музейної та архівної справи" 

1 відвідування 

Безоплатно 

  

- пенсіонери, військовослужбовці строкової служби, студенти, учні технікумів, ПТУ, шкіл 

- " - 

1-50 

  

- інші відвідувачі 

- " - 

3-00 

3.4.1.2.2 

екскурсійне обслуговування групи до 15 чоловік 

1 екскурсія 

36-04 

4. Роботи (послуги), що виконуються на договірних засадах у Центральному державному кінофотофоноархіві України ім. Г. С. Пшеничного

4.1 

Виготовлення копій кінодокументів з плівковими носіями (копії з кінодокументів): 

 

 

4.1.1 

організація відбору кінодокументів за монтажними листами 

1 монтажний лист 

0-36 

4.1.2 

перенесення закладок з позитива на вихідний матеріал 

1 од. зберігання 

3-37 

4.1.3 

Підготовка до копіювання: 

 

 

4.1.3.1 

Негатива: 

 

 

4.1.3.1.1 

без прикладання фонограми 

10 метрів 

0-26 

4.1.3.1.2 

з прикладанням фонограми 

- " - 

0-29 

4.1.3.2 

проміжного позитива 

- " - 

0-13 

4.1.3.3 

фонограми з підбором синхронності 

- " - 

0-31 

4.1.4 

Реставраційне і профілактичне оброблення кінодокументів: 

 

 

4.1.4.1 

на реставраційній машині УФЦ 

- " - 

0-07 

4.1.4.2 

на реставраційній машині 45П-6 

10 метрів 

0-32 

4.1.4.3 

чищення кінодокументів спиртом 

- " - 

0-10 

4.1.5 

Складання плівкового світлового паспорта: 

 

 

4.1.5.1 

з негатива на позитив 

- " - 

0-24 

4.1.5.2 

з негатива на проміжний позитив 

- " - 

0-29 

4.1.5.3 

з проміжного позитива на контратип 

- " - 

0-16 

4.1.6 

Копіювання кінодокументів на апараті "Дебрі" 

- " - 

0-26 

4.1.7 

Проявлення кінодокументів на машині 40П-3: 

 

 

4.1.7.1 

позитива, проміжного позитива 

- " - 

0-21 

4.1.7.2 

контратипа 

- " - 

0-36 

4.1.7.3 

фрагментів 

- " - 

0-29 

4.1.8 

Підготовка копій для передання до читального залу 

- " - 

0-14 

4.1.9 

Видача замовлень користувачам, складання актів про виконання робіт 

- " - 

0-20 

4.1.10 

Контроль технічного стану кінодокументів після копіювання 

- " - 

0-07 

4.1.11 

Видача кінодокументів із сховища, приймання, розміщення на місця постійного зберігання, ведення облікової документації 

1 одиниця зберігання 

0-94 

4.2. 

Виготовлення відеокопій з кінодокументів у форматі VHS, S-VHS, B-SP (відеокопії з кінодокументів): 

 

 

4.2.1 

Організація відбору кінодокументів за монтажними листами 

1 монтажний лист 

0-36 

4.2.2 

Відеозапис у форматі VHS, S-VHS, B-SP: 

 

 

4.2.2.1 

фрагментів 

1 хвилина звучання 

0-67 

4.2.2.2 

повністю 

- " - 

0-28 

4.2.3 

Підготовка відеокопій для передання до читального залу 

1 хвилина звучання 

0-28 

4.2.4 

Видача замовлень користувачам складання актів про виконання робіт 

- " - 

0-56 

4.2.5 

Контроль технічного стану кінодокументів після копіювання 

10 метрів 

0-07 

4.2.6 

Видача кінодокументів із сховища, приймання, розміщення на місця постійного зберігання, ведення облікової документації 

1 одиниця зберігання 

0-94 

4.3 

Надання для перегляду кіно- та відеодокументів: 

 

 

4.3.1 

Організація відбору кінодокументів за монтажними листами 

1 монтажний лист 

0-36 

4.3.2 

Організація перегляду кінодокументів на звукомонтажному столі 

1 одиниця зберігання 

3-37 

4.3.3 

Забезпечення роботи кінопроекції 

10 метрів 

0-42 

4.3.4 

Контроль технічного стану кінодокументів після повернення з читального залу 

- " - 

0-07 

4.3.5 

Видача кінодокументів із сховища, приймання, розміщення на місця постійного зберігання, ведення облікової документації 

1 одиниця зберігання 

0-94 

4.4 

Надання кінодокументів для експонування на виставках, у телепередачах, для кінозйомок та інших способів використання за межами архівної установи: 

 

 

4.4.1 

Видача кінодокументів із сховища, оформлення актів видачі в тимчасове користування 

- " - 

0-37 

4.4.2 

Контроль технічного стану кінодокументів перед видачею та після повернення 

10 метрів 

0-11 

4.4.3 

Приймання кінодокументів, виданих з архіву, розміщення на місцях постійного зберігання, ведення облікової документації 

1 одиниця зберігання 

0-54 

4.5 

Виготовлення копій документів з плівковими носіями (фотодокументи)*: 

 

 

____________
* Виготовлення фотовідбитків з КД архіву - розцінки підвищуються на 50 %. 

4.5.1 

Друкування чорно-білих фотовідбитків: 

 

 

4.5.1.1 

9 х 12 

1 відбиток 

0-25 

4.5.1.2 

13 х 18 

- " - 

0-29 

4.5.1.3 

18 х 24 

- " - 

0-38 

4.5.1.4 

24 х 30 

- " - 

0-48 

4.5.1.5 

30 х 40 

- " - 

0-58 

4.5.1.6 

40 х 50 

- " - 

0-96 

4.5.1.7 

50 х 60 

- " - 

1-15 

4.5.2 

Просушування і глянсування фотовідбитків 

- " - 

1-15 

4.5.3 

Видача фотодокументів із сховища, приймання, розміщення на місця постійного зберігання, ведення облікової документації 

1 одиниця зберігання 

0-34 

4.6 

Виготовлення копій документів з плівковими носіями (фотодокументи): 

 

 

4.6.1 

Організація прослуховування фонодокументів з метою визначення фрагментів для копіювання 

1 година звучання 

11-24 

4.6.2 

Виготовлення з фонодокументів копій на магнітній плівці за замовленням 

- " - 

28-09 

4.6.3 

Підготовка копій для передання до читального залу 

- " - 

11-24 

4.6.4 

Видача замовлень користувачам 

- " - 

4-51 

4.6.5 

Контроль технічного і фізичного стану фонодокументів після копіювання: 

 

 

4.6.5.1 

Тривалість звучання до 20 хвилин 

- " - 

13-48 

4.6.5.2 

Тривалість звучання понад 20 хвилин 

1 година звучання 

11-24 

4.6.6 

Видача фонодокументів із сховища, приймання, розміщення на місцях постійного зберігання, ведення облікової документації 

1 одиниця зберігання 

0-22 

4.7 

Підготовка виставок документів, демонстрування та проведення екскурсій і занять у приміщенні архівної установи: 

 

 

4.7.1 

Підготовка плану, тексту, проведення екскурсії 

1 екскурсія 

115-82 

4.7.2 

Забезпечення роботи кінопроекції 

10 метрів 

0-42 

4.7.3 

Контроль технічного стану кінодокументів після повернення з читального залу 

- " - 

0-08 

4.7.4 

Видача кінодокументів із сховища, приймання, розміщення на місця постійного зберігання, ведення облікової документації 

1 одиниця зберігання 

0-93 

 

Начальник управління
формування та зберігання
Національного архівного
фонду Держкомархіву України
 

 
 
 
С. В. Сельченкова
 

Начальник управління
організаційно-правового та
фінансового забезпечення
Держкомархіву України
 

 
 
 
Т. П. Прись
 

Начальник управління
інформації та міжнародного
співробітництва
Держкомархіву України
 

 
 
 
Ю. А. Прилепішева
 

В. о. начальника
фінансово-економічного відділу
Держкомархіву України
 

 
 
В. А. Стадник
 

 

Розрахунок вартості робіт по достроковому прийому документів НАФ України на державне зберігання (до пункту 1.1.63.13).

I. Підготовка документів до прийому на державне зберігання, прийом справ, розміщення в архівосховищі

N
з/п 

Індекс за даними Цінами 

Одиниця виміру 

Ціна за 100 одиниць зберігання 

Примітка 

1.1.63.10 

100 одиниць зберігання 

12-01 

 

1.1.63.12 

100 одиниць зберігання 

3-37 

 

1.1.63.13.4 

100 одиниць зберігання 

22-47 

 

1.1.37 

10 коробок 

3-75 

10 одиниць зберігання в одній коробці 

1.1.39 

10 ярликів 

2-25 

За 10 ярликів 

1.1.40 

10 ярликів 

1-59 

За 10 ярликів 

1.1.42 

10 коробок 

2-25 

За 10 коробок 

                               Всього: за 100 одиниць зберігання                              47-69 

II. Видавання (приймання) справ з архівосховища в процесі користування документами (з розрахунку одного разу користування кожною справою протягом одного року)

1.1.63.13.4 

100 одиниць зберігання 

22-47 

 

1.1.63.13.5 

100 одиниць зберігання 

22-47 

 

Всього: за 1 рік       (п. 1 + п. 2 х 1 рік)       = 44-94
             за 5 років   (п. 1 + п. 2 х 5 років)   = 224-70 
             за 10 років (п. 1 + п. 2 х 10 років) = 449-40
             за 15 років (п. 1 + п. 2 х 15 років) = 674-10

III. Вартість зберігання 100 одиниць зберігання в держархіві (з розрахунку вартості зберігання 1 одиниця зберігання протягом року (2 грн. 42,39 коп.), що встановлена при розрахунку нормативу бюджетного фінансування).

Всього: за 1 рік       = 100 х 2-42,39 х 1 = 242-39 грн
             за 5 років   = 100 х 2-42,39 х 5 = 1211-95 грн
             за 10 років = 100 х 2-42,39 х 10 = 2423-90 грн
             за 15 років = 100 х 2-42,39 х 15 = 3635-85 грн

IV. Загальна вартість послуги: за 100 од. зберігання (сума розділів I, II, III)

за період від 1 до 5 років     = 1484-34
за період від 5 до 10 років   = 2920-99
за період від 10 до 15 років = 4357-64

 

Розрахунок вартості робіт депонованого зберігання у державних архівах документів, що не належать державі (до підпункту 1.1.63.14.1).

I. Підготовка документів до прийому в державний архів (приймання справ, розміщення в архівосховищі)

N
з/п 

Індекс за даними Цінами 

Одиниця виміру 

Ціна за 100 одиниць зберігання 

Примітка 

1.1.63.10 

100 одиниць зберігання 

12-01 

 

1.1.63.12 

100 одиниць зберігання 

3-37 

 

1.1.63.13.4 

100 одиниць зберігання 

22-47 

 

1.1.58 

Акт 

36-04 

 

1.1.37 

100 одиниць зберігання (10 коробок) 

3-75 

 

1.1.39 

100 одиниць зберігання (ярликів) 

2-25 

 

1.1.40 

100 одиниць зберігання (10 ярликів) 

1-59 

 

1.1.42 

100 одиниць зберігання (10 коробок) 

2-25 

 

1.1.63.13.4 

100 одиниць зберігання 

22-47 

 

10 

1.1.58 

Акт 

36-04 

 

                      Всього: за 100 одиниць зберігання                                   142-24 

II. Видавання (приймання) справ у процесі надання документів для користування (з розрахунку одного разу користування кожною справою протягом одного року)

3.1.14.1 

100 справ 

42-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Вартість зберігання 100 одиниць зберігання в держархіві (з розрахунку вартості зберігання 1 одиниця зберігання протягом року (2 грн 42,39 коп.), що встановлена при розрахунку нормативу бюджетного фінансування).

Всього: за 1 рік = 100 х (вартість зберігання 1 одиниці зберігання) = 242-39.

IV. Вартість оренди приміщення для розміщення 100 одиниць зберігання в державному архіві.

V. Загальна вартість послуги: за 100 одиниць зберігання: вартість послуги 100 одиниць зберігання за 1 рік (сума розділів I, II, III, IV) + вартість послуги за кожен наступний рік (сума розділів II, III, IV).

____________

Опрос