Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы отчета об операциях с драгоценными металлами и драгоценными камнями и порядка его составления

Минфин
Порядок, Форма, Приказ от 07.07.2008 № 894
Утратил силу

Про затвердження форми звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням та порядку його складання

Наказ Міністерства фінансів України
від 7 липня 2008 року N 894

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 серпня 2008 р. за N 724/15415

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства фінансів України
від 27 червня 2013 року N 629

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 31 липня 2015 року N 686)

Відповідно до статті 19 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" та пункту 5 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1837, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням;

Порядок складання звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням.

2. Встановити, що цей Звіт заповнюється суб'єктами господарювання, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (далі - суб'єкти господарювання), і щокварталу подається до Державної пробірної служби України.

(пункт 2 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 27.06.2013 р. N 629)

3. Департаменту державного регулювання операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та пробірного нагляду (Мельник В. П.) забезпечити:

3.1. Контроль за додержанням суб'єктами господарювання вимог цього наказу та Порядку;

3.2. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

3.3. Розроблення та затвердження у місячний термін структури файла бази даних Звіту.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д. О.

  

Міністр 

В. Пинзеник 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Осауленко
 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. І. Приступа
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ Ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності)


Звітність

Звіт
про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням

за ___ кв. 20__ року
(період)

Подають 

Термін подання 

Суб'єкти господарювання, що здійснюють збирання, первинну обробку відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння. 

протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду 


Форма N 1-ДМ-ДК
квартальна (I, II, III, IV кв.)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 7 липня 2008 р. N 894
за погодженням з Держкомстатом 

Респондент:

___________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи; П. І. Б. фізичної особи - підприємця)

Місцезнаходження/Місце проживання суб'єкта господарювання:

___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                      (поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                         N будинку/корпусу, N квартири/офісу) 

Розділ I. Про залишки, надходження, витрати і реалізацію дорогоцінних металів у сировині

грам в перерахунку на вагу чистого металу

Дорогоцінні метали 

Код рядка 

Залишки на початок періоду - всього 

Надійшло з початку періоду 

Витрачено 

Реалізовано іншим суб'єктам господарювання 

Залишки на кінець періоду - всього 

Залишки дорогоцінних металів, що не підлягають зважуванню у незавершеному виробництві 

всього 

у тому числі 

всього 

у тому числі 

імпорт 

з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

на вироби 

втрати 

А 

Б 

10 

Золото 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Срібло 

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Платина 

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Іридій 

04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Родій 

05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Паладій 

06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рутеній 

07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Осмій 

08 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ II. Про залишки, надходження і витрати дорогоцінних металів, що отримані на давальницьких умовах

грам в перерахунку на вагу чистого металу

Дорогоцінні метали 

Код рядка 

Залишки на початок періоду 

Надійшло з початку періоду у сировині 

Витрачено у сировині 

Повернуто власникам 

Залишки на кінець періоду 

у сировині 

у виробах 

всього 

у тому числі 

всього 

у тому числі втрати 

у сировині 

у виробах 

у сировині 

у виробах 

від нерезидентів 

від фізичних осіб - резидентів 

А 

Б 

10 

11 

Золото 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Срібло 

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Платина 

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Іридій 

04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Родій 

05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Паладій 

06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рутеній 

07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Осмій 

08 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ III. Виключено

Розділ III. Про залишки, надходження, витрати і реалізацію алмазів (оброблених та необроблених)

карат 

Назва алмазів і виробів з них 

Код рядка 

Залишки на початок періоду 

Надійшло з початку періоду 

Витрачено 

Реалізовано іншим суб'єктам господарювання 

Повер-
нуто влас-
никам даваль-
ницької сиро-
вини 

Залишки на кінець періоду 

влас-
ність суб'єкта госпо-
дарю-
вання 

даваль-
ницька сиро-
вина 

власність суб'єкта господа-
рювання 

даваль-
ницька сиро-
вина 

власність суб'єкта господа-
рювання 

давальницька сировина 

власність суб'єкта господарювання 

влас-
ність суб'єкта госпо-
дарю-
вання 

даваль-
ницька сиро-
вина 

всього 

у тому числі імпорт 

всього 

у тому числі втрати 

всього 

у тому числі втрати 

всього 

у тому числі експорт 

маса 

сума у гривнях 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Алмази необроблені 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Алмази оброблені 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відходи від діамантового виробництва 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ V. Виключено

Розділ VI. Виключено

Розділ IV. Обіг дорогоцінного металу, виробів з нього, алмазів (оброблених та необроблених), виробів з них, отриманих на давальницьких умовах

Особа, власник давальницької сировини 

Вид продукції (відповідно до коду
01 - 16 рядка розділу) 

Обсяги отримання давальницької сировини (грам чистого металу або карат для алмазів оброблених та необроблених) 

Обсяги повернення сировини чи виробів 

Втрати при виробництві (грамів чистого металу або каратів для алмазів та діамантів) 

Найменування/П. І. Б. суб'єкта господарювання 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності), країна для нерезидентів 

Реєстраційний номер ліцензії 

кількість (в шт. для виробів та алмазів оброблених) 

вага (грамів чистого металу або каратів для алмазів оброблених та необроблених) 

А 

Б 

В 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за кодом 

  

  

  

  

  

Усього за кодом 

  

  

  

  

  

Усього за кодом 

  

  

  

  

  

"___" ____________20__ р. 

Керівник 

_______________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

  

________________________________________
(прізвище і N телефону виконавця) 

Головний бухгалтер 

_______________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

М. П. 

 

Директор Департаменту
державного регулювання операцій
з дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням та
пробірного нагляду
 

 
 
 
 
В. П. Мельник
 

(форма із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 629)

 

ПОРЯДОК
складання звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням

1. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог статті 4 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446, щодо встановлення Міністерством фінансів України особливостей звітності про операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням.

(пункт 1 глави 1 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 27.06.2013 р. N 629)

2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, які згідно із законодавством України здійснюють операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, що підлягають ліцензуванню (далі - суб'єкти господарювання).

У цьому Порядку терміни "дорогоцінні метали" і "дорогоцінне каміння" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними".

3. Суб'єкти господарювання заповнюють і подають звіт про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням (далі - Звіт) щоквартально окремо за кожний звітний період.

На непошкодженому паперовому носії формату А4 (кількість аркушів не обмежується) Звіт заповнюється машинописним текстом чи друкованими літерами без виправлень і уточнень. Указуються порядкові номери сторінок. Якщо в інформаційному рядку є незаповнені поля, вони заповнюються прочерками.

За наявності комп'ютерної техніки суб'єкти господарювання формують і подають Звіт в електронному вигляді (структура файла бази даних визначається Державною пробірною службою України), який передається на електронних носіях, та його роздруковану копію, завірену згідно з пунктом 6 глави 2 цього Порядку.

(абзац третій пункту 3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 629)

Звіт надсилається поштою на адресу Державної пробірної служби України.

(абзац четвертий пункту 3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 629)

4. Звіт подається протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду.

2. Порядок заповнення Звіту

1. Суб'єкти господарювання заповнюють розділи, з яких складається Звіт, на підставі даних поточного обліку щодо обігу дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також звітних даних про витрати дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, переданих суб'єктом господарювання, що звітує, іншим особам для виконання власних замовлень на давальницьких умовах станом на останній день звітного періоду.

Суб'єкти господарювання, що здійснюють:

збирання, первинну обробку відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, заповнюють розділи I - IV Звіту.

(абзац третій пункту 1 глави 2 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 629)

абзац четвертий пункту 1 глави 2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 27.06.2013 р. N 629)

абзац п'ятий пункту 1 глави 2 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 27.06.2013 р. N 629)

2. Щодо кожного з найменувань дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, виробів з них, перелічених у графі "А" розділів, заповнюються всі рядки із додержанням номенклатури та одиниць виміру.

3. Якщо будь-який вид дорогоцінного металу або дорогоцінного каміння не мав руху за звітний період, то графи надходження і витрат у відповідному рядку розділів прокреслюються і записуються тільки залишки.

4. Звітні дані щодо дорогоцінних металів та виробів з них подаються з точністю до одного грама (в перерахунку на вагу чистого металу), якщо інше не зазначено у відповідній графі Звіту.

5. Звітні дані щодо алмазів (оброблених та необроблених) зазначаються у каратах з точністю до однієї десятої карата, якщо інше не зазначено у відповідній графі Звіту.

6. Звіт підписується керівником суб'єкта господарювання та його головним бухгалтером (у разі наявності) і скріплюється печаткою (у разі наявності).

7. У Звіті обов'язково зазначаються дата його складання, прізвище виконавця та його контактний телефон.

3. Порядок складання розділу I "Про залишки, надходження, витрати і реалізацію дорогоцінних металів у сировині"

1. До зазначеного розділу включаються відомості про дорогоцінні метали, що містяться у відходах і брухті.

(пункт 1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 629)

2. До зазначеного розділу не включаються відомості про дорогоцінні метали, що містяться у складі матеріальних цінностей, що отримані від інших суб'єктів господарювання для виконання їх замовлень на давальницьких умовах.

Вага усіх сполук та виробів з дорогоцінних металів, не перелічених у графі А у відповідних рядках, записується в грамах у перерахунку на вагу чистого металу. Перерахунок здійснюється шляхом множення маси сполуки чи виробу в лігатурі на процент вмісту в ньому відповідного дорогоцінного металу та ділення одержаного результату на 100. Процентний вміст металу у сполуках та виробах встановлюється за документами постачальників та за даними вхідного контролю.

3. У графі 1 "Залишки на початок періоду - всього" наводиться вага залишків дорогоцінних металів на початок звітного періоду, що повинні дорівнювати показнику графи 9 за попередній звітний період.

4. У графі 2 "Надійшло з початку періоду - всього" наводиться загальна вага дорогоцінних металів, отриманих суб'єктом господарювання у звітному періоді.

5. У графі 3 "Надійшло з початку періоду - у тому числі - імпорт" наводиться загальна вага дорогоцінних металів, що імпортовані суб'єктом господарювання на територію України у звітному періоді.

6. У графі 4 "Надійшло з початку періоду - у тому числі - з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння" наводиться вага дорогоцінних металів, отриманих у звітному періоді суб'єктом господарювання з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

7. У графі 5 "Витрачено - всього" наводиться загальна вага дорогоцінних металів, яка витрачена за звітний період: на виготовлення виробів, технологічні відходи та брак, втрати, у тому числі наднормативні витрати; на науково-дослідні та дослідно-конструкторські, ремонтні, лабораторні та інші роботи.

Дорогоцінні метали у відходах, відпрацьованих виробах, невикористаних залишках, що підлягають повторному використанню у виробництві, враховуються у розділі I поряд із залишками сировини за графами 1, 9 і не підлягають списанню як витрати під час їх вибуття з виробництва.

8. У графі 6 "Витрачено - у тому числі - на вироби" наводиться вага дорогоцінних металів, що містяться: у готових виробах, виготовлених у звітному періоді, у тому числі виготовлених іншими суб'єктами господарювання із матеріалів замовника та отриманих останнім у звітному періоді.

9. У графі 7 "Витрачено - у тому числі - втрати" наводиться вага всіх видів безповоротних втрат, що утворились при виготовленні виробів, проведенні афінажу, науково-дослідних, навчальних, випробувальних, лабораторних, ремонтних та інших робіт.

10. У графі 8 "Реалізовано іншим суб'єктам господарювання" наводиться вага дорогоцінних металів, що її реалізовано у звітному періоді іншим суб'єктам господарювання.

11. У графі 9 "Залишки на кінець періоду - всього" наводиться вага залишків дорогоцінних металів на кінець звітного періоду, у тому числі: переданих підприємством, що звітує, для виконання своїх замовлень; у напівфабрикатах, знятих з виробництва або невикористаних; у відходах, відпрацьованих виробах, невикористаних залишках, які після переробки можуть бути повторно використані у виробництві.

12. У графі 10 "Залишки дорогоцінних металів, що не підлягають зважуванню у незавершеному виробництві" наводиться вага залишків дорогоцінних металів, що не підлягають зважуванню у незавершеному виробництві.

4. Порядок складання розділу II "Про залишки, надходження і витрати дорогоцінних металів, що отримані на давальницьких умовах"

1. До зазначеного розділу не включаються відомості про дорогоцінні метали, що містяться: у власній сировині суб'єкта господарювання, що звітує, у власній готовій продукції.

2. До зазначеного розділу включаються відомості про дорогоцінні метали у складі матеріальних цінностей, що отримані від інших суб'єктів господарювання для виконання їх замовлень та підлягають поверненню власникам.

3. Вага усіх сполук та виробів з дорогоцінних металів, не перелічених у відповідних рядках графи А, записується в грамах у перерахунку на вагу чистого металу. Перерахунок здійснюється шляхом множення маси сполуки чи виробу в лігатурі на процент вмісту в ньому відповідного дорогоцінного металу та ділення одержаного результату на 100. Процентний вміст металу у сполуках та виробах встановлюється за документами постачальників та за даними вхідного контролю.

4. У графі 1 "Залишки на початок періоду - у сировині" та графі 2 "Залишки на початок періоду - у виробах" наводяться залишки дорогоцінних металів та виробів з них, отримані суб'єктом господарювання, що звітує, на давальницьких умовах та повинні дорівнювати показникам граф 10, 11 цього розділу за попередній період.

5. У графі 3 "Надійшло з початку періоду у сировині - всього" наводиться загальна вага дорогоцінних металів, отриманих суб'єктом господарювання у звітному періоді на давальницьких умовах.

6. У графі 4 "Надійшло з початку періоду у сировині - у тому числі - від нерезидентів" наводиться загальна вага дорогоцінних металів, отриманих суб'єктом господарювання у звітному періоді на давальницьких умовах від нерезидентів.

7. У графі 5 "Надійшло з початку періоду у сировині - у тому числі - від фізичних осіб - резидентів" наводиться вага дорогоцінних металів, отриманих у звітному періоді суб'єктом господарювання, що звітує, від фізичних осіб - резидентів для виконання їх замовлення.

8. У графі 6 "Витрачено у сировині - всього" наводиться загальна вага дорогоцінних металів, яка витрачена за звітний період: на виготовлення виробів, втрати, у тому числі наднормативні витрати; на науково-дослідні та дослідно-конструкторські, ремонтні, лабораторні та інші роботи.

Дорогоцінні метали у відходах, відпрацьованих виробах, невикористаних залишках, що підлягають повторному використанню у виробництві, враховуються у розділі II поряд із залишками сировини за графами 1, 10, 11 і не підлягають списанню як витрати під час їх вибуття з виробництва.

9. У графі 7 "Витрачено у сировині - у тому числі втрати" наводиться вага всіх видів безповоротних втрат, що утворились при виготовленні виробів.

10. У графі 8 "Повернуто власникам - у сировині" та графі 9 "Повернуто власникам - у виробах" наводиться вага дорогоцінних металів та виробів з них, повернутих замовникам.

11. У графі 10 "Залишки на кінець періоду - у сировині" наводиться вага залишків дорогоцінних металів у різних видах сировини і напівфабрикатів (у зливках, дроті, анодах, солях, кислотах та інших з'єднаннях), а також в обрізках, відпрацьованих виробах та інших видах відходів, які можуть бути повторно використані на виготовлення виробів, проведення науково-дослідних та інших робіт.

12. У графі 11 "Залишки на кінець періоду - у виробах" наводиться вага залишків дорогоцінних металів, отриманих суб'єктом господарювання на давальницьких умовах, у готових виробах.

5. Главу 5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 27.06.2013 р. N 629,
у зв'язку з цим главу 6 вважати главою 5)

5. Порядок складання розділу III "Про залишки, надходження, витрати і реалізацію алмазів (оброблених та необроблених)"

(назва глави 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 629)

1. Усі алмази (оброблені та необроблені), які надійшли до суб'єкта господарювання, у тому числі у виробах зі вставками цього дорогоцінного каміння, повинні бути відображені у цьому розділі. Суб'єкти господарювання, які проводять рекуперацію, відображають рекуперовані алмази.

2. Звітні дані щодо операцій з алмазами наводяться за категоріями, вказаними у графі "А".

3. У графі 1 "Залишок на початок періоду - власність суб'єкта господарювання" наводиться вага власних залишків алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва в каратах, які є власністю суб'єкта господарювання, що звітує; рекуперованих алмазів, які підлягають переробці або підлягають здачі до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

4. У разі передачі алмазів у переробку на давальницьких умовах суб'єкт господарювання - замовник включає до графи 1 цього розділу залишки алмазів, які перебувають у суб'єкта господарювання - виробника.

5. У графі 2 "Залишки на початок періоду - давальницька сировина" наводиться вага залишків алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва в каратах, наданих суб'єкту господарювання, що звітує, на давальницьких умовах та не повернуті власнику.

6. Показники граф 1, 2 на початок звітного року повинні дорівнювати відповідно показникам граф 14, 15 цього розділу за попередній період.

7. У графі 3 "Надійшло з початку періоду - власність суб'єкта господарювання - всього" наводиться загальна вага алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва в каратах, отриманих суб'єктом господарювання, що звітує, у звітному періоді та є його власністю.

8. У графі 4 "Надійшло з початку періоду - власність суб'єкта господарювання - у тому числі імпорт" наводиться загальна вага алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва в каратах, імпортованих суб'єктом господарювання, що звітує, у звітному періоді.

9. У графі 5 "Надійшло з початку періоду - давальницька сировина" наводиться загальна вага алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва в каратах, які отримані суб'єктом господарювання, що звітує, у звітному періоді на давальницьких умовах.

10. У графі 6 "Витрачено - власність суб'єкта господарювання - всього" наводиться загальна вага власних алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва в каратах, використаних суб'єктом господарювання, що звітує, у звітному періоді для виготовлення виробів, у тому числі обробка алмазів та втрати при виробництві.

11. У графі 7 "Витрачено - власність суб'єкта господарювання - у тому числі втрати" наводиться загальна вага втрат, що виникли при виготовленні виробів або обробці алмазів, які є власністю суб'єкта господарювання, що звітує, у звітному періоді.

12. У графі 8 "Витрачено - давальницька сировина - всього" наводиться загальна вага алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва в каратах, що надійшли на давальницьких умовах і використані суб'єктом господарювання у звітному періоді при виготовленні виробів або обробці алмазів.

13. У графі 9 "Витрачено - давальницька сировина - у тому числі втрати" наводиться загальна вага втрат, що виникли при виготовленні виробів або обробці алмазів на давальницьких умовах у звітному періоді.

14. У графі 10 "Реалізовано іншим суб'єктам господарювання - власність суб'єкта господарювання - всього - маса" наводиться загальна вага в каратах алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва, а також виробів з них, реалізованих суб'єктом господарювання, що звітує, за звітний період іншим суб'єктам господарювання.

15. У графі 11 "Реалізовано іншим суб'єктам господарювання - власність суб'єкта господарювання - всього - сума у гривнях" наводиться загальна сума реалізації суб'єктом господарювання, що звітує, іншим суб'єктам господарювання алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва, а також виробів з них у національній валюті відповідно до даних бухгалтерського обліку суб'єкта господарювання, виходячи з їх договірної вартості.

16. У графі 12 "Реалізовано іншим суб'єктам господарювання - власність суб'єкта господарювання - у тому числі експорт" наводиться загальна вага в каратах алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва, а також виробів з них, експортованих суб'єктом господарювання за звітний період.

17. У графі 13 "Повернуто власникам давальницької сировини" наводиться загальна вага в каратах алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва, а також виробів з них, повернутих за звітний період власникам давальницької сировини суб'єктом господарювання, що звітує.

18. У графі 14 "Залишки на кінець періоду - власність суб'єкта господарювання" наводиться загальна вага в каратах залишків алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва, які є власністю суб'єкта господарювання, що звітує.

19. У графі 15 "Залишки на кінець періоду - давальницька сировина" наводиться загальна вага в каратах залишків алмазів оброблених та необроблених, відходів діамантового виробництва в каратах, виробів з них, які передані суб'єкту господарювання, що звітує, на давальницьких умовах і залишаються неповерненими на кінець звітного періоду власнику.

7. Главу 7 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 27.06.2013 р. N 629,
у зв'язку з цим главу 8 вважати главою 6)

6. Порядок заповнення розділу IV "Обіг дорогоцінного металу, виробів з нього, алмазів (оброблених та необроблених), виробів з них, отриманих на давальницьких умовах"

(назва глави 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 629)

1. Цей розділ заповнюється суб'єктом господарювання, що звітує, за операціями надання або повернення давальницької сировини чи виробів з неї.

2. Якщо протягом звітного періоду здійснювалось декілька поставок товару між однією особою та суб'єктом господарювання, що звітує, дані щодо зазначених операцій включаються до одного рядка цього розділу узагальнюючим підсумком незалежно від кількості проведених операцій і договорів.

3. Якщо протягом звітного періоду суб'єкт господарювання, що звітує, приймав на давальницьких умовах сировину від фізичних або юридичних осіб, які не мають ліцензій на збирання, первинну обробку відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, суб'єкт господарювання, що звітує, у графі "А" розділу IV зазначає "інші особи" та заповнює відповідні графи, вказуючи узагальнюючий підсумок за всіма операціями з ними. При формуванні цього рядка графи "Б" і "В" не заповнюються.

(пункт 3 глави 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 629)

4. У графі "В" зазначаються (в разі їх наявності) реєстраційні номери ліцензій суб'єктів господарювання на збирання, первинну обробку відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, які проводили операції із суб'єктом господарювання, що звітує.

(пункт 4 глави 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 629)

5. У графі 1 "Вид продукції (відповідно до коду 01 - 16 рядка розділу)" вказується код рядка розділів I - IV (графа "Б") відповідно до матеріальних цінностей, з якими здійснювалась торговельна операція. Наприклад, зливок срібла (метал) - код 02, ювелірний виріб зі срібла - код 10.

6. Рядки "Усього за кодом" заповнюються суб'єктом господарювання із зазначенням у графі 1 відповідного коду продукції та зазначенням у графах 2 - 4 узагальнюючого підсумку за всіма операціями з суб'єктами господарювання у звітному періоді за одним кодом.

7. У графах 2 "Обсяги отримання давальницької сировини (грам чистого металу або карат для алмазів оброблених та необроблених)", 4 "Обсяги повернення сировини чи виробів - вага (грам чистого металу або карат для алмазів оброблених та необроблених)", 5 "Втрати при виробництві (грам чистого металу або карат для алмазів та діамантів)" наводиться вага дорогоцінних металів і виробів з них у грамах у перерахунку на вагу чистого металу, вага алмазів і виробів з них зазначається в каратах.

8. У графі 5 "Втрати при виробництві (грам чистого металу або карат для алмазів та діамантів)" наводиться вага всіх видів безповоротних втрат і відходів, що виникли під час виробництва виробів із давальницької сировини.

 

Директор Департаменту
державного регулювання операцій
з дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням та
пробірного нагляду
 

 
 
 
 
В. П. Мельник
 

Опрос