Идет загрузка документа (225 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Минтопливэнерго Украины от 24 декабря 2004 года N 817

Министерство топлива и энергетики
Приказ от 25.06.2008 № 345
действует с 12.08.2008

Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго України від 24 грудня 2004 року N 817

Наказ Міністерства палива та енергетики України
від 25 червня 2008 року N 345

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 серпня 2008 р. за N 714/15405

На виконання вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", відповідно до Законів України "Про електроенергетику", "Про теплопостачання" і Положення про Міністерство палива та енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року N 1540, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Інструкції з організації проведення обстежень електричних, тепловикористовуючих установок, теплових мереж та оформлення їх результатів (далі - Інструкція), затвердженої наказом Мінпаливенерго від 24 грудня 2004 року N 817, зареєстрованої Міністерством юстиції України 20 січня 2005 року за N 71/10351, шляхом викладення її назви, самої Інструкцію та додатків до неї у новій редакції, що додаються.

2. Департаменту електроенергетики (Меженний С. Я.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Головному державному інспектору України з енергетичного нагляду (Лушкін В. А.) забезпечити проведення державними інспекторами обстежень електричних, теплових, тепловикористовуючих установок, мереж, дотримання встановлених режимів виробництва, постачання та споживання енергії відповідно до вимог цієї Інструкції.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лучнікова В. А.

 

Міністр 

Ю. Продан 

ПОГОДЖЕНО: 

 

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Гота
 

Перший заступник
Голови Антимонопольного
комітету України
 

 
 
О. Мельниченко
 

Заступник Міністра
промислової політики України
 

 
В. В. Севернюк
 

Заступник Міністра
економіки України
 

 
В. І. Мунтіян
 

В. о. Голови Національної
комісії регулювання
електроенергетики України
 

 
 
К. Теличко
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про електроенергетику" та "Про теплопостачання", Положення про Міністерство палива та енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1540, Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами) (далі - Положення), Положення про порядок накладення на суб'єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.99 N 1312, Порядку постачання електричної енергії споживачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.99 N 441 (із змінами).

1.2. Ця Інструкція визначає процедуру здійснення заходів державного енергетичного нагляду (обстеження, перевірки, огляди, інспектування тощо) щодо контролю технічного стану та організації експлуатації електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж, а також дотримання режимів виробництва, постачання і споживання електричної та теплової енергії (далі - енергія).

Вимоги цієї Інструкції поширюються на суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та підприємства, установи і організації - споживачів енергії, незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, які обстежуються (далі - суб'єкти господарювання). Дія цієї Інструкції спрямована на забезпечення сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України, галузі електроенергетики, сфери теплопостачання та належного функціонування електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж.

1.3. Ця Інструкція встановлює:

порядок організації, проведення планових та/або позапланових заходів (обстежень, перевірок, оглядів, інспектувань тощо) енергоустановок суб'єктів господарювання та оформлення їх результатів;

види заходів та планові строки їх виконання;

форми документів, які складаються при плануванні та організації проведення заходів з державного енергетичного нагляду, а також порядок їх оформлення;

перелік та форми документів, що складаються за результатами проведення планових та/або позапланових заходів (обстежень, перевірок, оглядів, інспектувань тощо), контролю за їх результатами, а також порядок їх заповнення;

порядок обліку та зберігання документів на робочих місцях державних інспекторів з енергетичного нагляду (далі - інспектори) та в підрозділах Держенергонагляду.

II. Нормативні посилання та визначення

2.1. У цій Інструкції є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Закон України "Про електроенергетику";

Закон України "Про теплопостачання";

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

Закон України "Про звернення громадян";

Положення про порядок накладення на суб'єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.99 N 1312;

Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами);

Правила користування тепловою енергією, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 N 1198 (далі - ПКТЕ);

Інструкцію про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, затверджену наказом Міністерства палива та енергетики України від 19.01.2004 N 26, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 04.02.2004 за N 154/8753;

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 N 28, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 (із змінами) (далі - ПКЕЕ);

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 N 258, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1143/13017 (далі - ПТЕЕС);

нормативний документ "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 N 296 (далі - ПТЕЕСіМ);

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 N 71, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за N 197/13464 (далі - ПТЕТУіМ).

2.2. У цій Інструкції терміни та поняття вживаються в такому значенні:

Акт - документ, складений посадовими особами Держенергонагляду, в якому зазначається стан виконання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

Електропередавальна організація - вживається у значенні, визначеному у ПКЕЕ.

Енергооб'єкт - вживається у значенні, визначеному у ПТЕЕСіМ.

Енергоустановка - вживається у значенні, визначеному у ПТЕЕСіМ.

Інспектування - процес контролю за організацією технічної експлуатації енергетичного устаткування та мереж, дотримання договірних відносин шляхом вивчення організаційно-розпорядчих документів суб'єктів господарської діяльності та аналізу повноти і достатності вжитих заходів відповідно до нормативно-правових актів та нормативних документів.

Мережа (електрична чи теплова) - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про електроенергетику".

Обстеження - захід з контролю технічного стану енергетичного устаткування та мереж, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів з метою визначення відповідності умов їх експлуатації вимогам нормативно-технічних та нормативно-правових актів (стандартів, норм, правил, методик, інструкцій, програм тощо), відповідності проектної, експлуатаційної, технічної, оперативної, договірної документації, режимів виробництва, постачання та споживання енергії вимогам законодавства.

Огляд - це частина процесу обстеження, яка полягає у візуальній оцінці технічного стану енергетичного устаткування та мереж за допомогою органолептичних методів.

Перевірка - вид позапланового заходу про виконання суб'єктом господарювання вимог приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами здійснення планових заходів.

Плановий захід - вид державного енергетичного нагляду, який здійснюється відповідно до затверджених у встановленому порядку квартальних (річних) планів робіт з установленою нормативними документами періодичністю, яка залежить від ступеня прийнятого ризику.

Подання - документ, складений посадовими особами Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (далі - Держенергонагляд), про невідповідність займаній посаді посадових осіб, відповідальних за електро- та теплогосподарство суб'єкта господарювання, дії чи бездіяльність яких призвели до порушення норм, правил, стандартів у галузі електроенергетики та сфері теплопостачання, або які не пройшли в установленому порядку перевірку знань правил технічної експлуатації енергоустановок.

Позаплановий захід - це вид здійснення державного енергетичного нагляду, необхідність проведення якого визначається законодавством України.

Припис - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Розпорядження або інший розпорядчий документ - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Соціально значимі споживачі - заклади медичного обслуговування населення, підприємства комунальної теплоенергетики, загальноосвітні школи та дошкільні заклади, заклади культури, спортивні заклади, підприємства обслуговування населення, об'єкти електрозв'язку, об'єкти органів державного управління, підприємства водопостачання та водовідведення, торговельні центри, готелі, житлові будинки.

Споживач електричної енергії - вживається у значенні, визначеному в ПКЕЕ.

Споживач теплової енергії - вживається у значенні, визначеному в ПТЕТУіМ.

Суб'єкт господарювання - вживається у значенні, визначеному Господарським кодексом України.

Суб'єкти відносин у сфері теплопостачання - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про теплопостачання".

Суб'єкти малого підприємництва - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про державну підтримку малого підприємництва".

Суб'єкти електроенергетики - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про електроенергетику".

Теплопостачальна організація - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про теплопостачання".

Теплова установка - вживається у значенні, визначеному в ПТЕТУіМ.

III. Загальні вимоги до здійснення державного енергетичного нагляду

3.1. Заходи державного енергетичного нагляду здійснюються з неухильним дотриманням вимог з охорони праці, промислової санітарії та пожежної безпеки.

Заходи державного енергетичного нагляду здійснюються в робочий час суб'єктів господарювання, встановлений правилами їх внутрішнього трудового розпорядку.

3.2. Заходи державного енергетичного нагляду поділяються на планові та позапланові.

3.3. Плановими заходами є обстеження:

3.3.1. Споживачів електричної енергії:

з питань технічного стану, організації експлуатації електроустановок та режимів споживання електричної енергії;

на відповідність рівня надійності електропостачання об'єктів споживачів, які мають струмоприймачі 1 категорії та особливої групи з надійності електропостачання, вимогам категорійності;

з виконання комплексу заходів із забезпечення стійкої роботи електроенергетичного господарства соціально важливих споживачів електричної енергії в осінньо-зимовий період та в умовах надзвичайних ситуацій.

При виконанні планових обстежень споживачів електричної енергії з питань технічного стану, організації експлуатації електроустановок та режимів споживання електричної енергії, а також обстежень на відповідність рівня надійності електропостачання об'єктів споживачів, які мають струмоприймачі 1 категорії та особливої групи з надійності електропостачання, вимогам категорійності обов'язково проводяться контрольні виміри фактичної електричної потужності в години ранкового або вечірнього максимуму навантаження об'єднаної енергосистеми України у споживачів, яким встановлюються граничні величини споживання електричної потужності.

За результатами вимірів складається акт з контролю електричної потужності, встановлений Методикою проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи України, затвердженою наказом Мінпаливенерго України від 19.05.2003 N 241, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 03.06.2003 за N 426/7747.

3.3.2. Електропередавальних організацій:

за комплексом робіт щодо технічного стану об'єктів електричних мереж, організації їх експлуатації (у тому числі виконання інвестиційних програм), дотримання режимів споживання (постачання) електричної енергії та потужності, енергозбутової роботи;

щодо виконання заходів з підготовки до роботи в грозовий період та під час повені;

з виконання комплексу заходів із забезпечення стійкої роботи розподільчих електричних мереж в осінньо-зимовий період та в умовах надзвичайних ситуацій.

3.3.3. Споживачів теплової енергії:

з питань технічного стану та експлуатації тепловикористовувальних установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, систем збору та повернення конденсату та дотримання режимів споживання теплової енергії;

з питань готовності будівель, споруд, теплових мереж і систем теплоспоживання до роботи в опалювальному сезоні.

3.3.4. Теплопостачальних організацій:

з питань технічного стану систем теплопостачання, організації експлуатації теплофікаційних установок, мереж і систем повернення конденсату (у тому числі виконання інвестиційних програм), стану договірної роботи, обліку виробленої та відпущеної теплової енергії та дотримання режимів постачання теплової енергії;

з питань готовності систем теплопостачання до опалювального сезону.

3.4. Позапланові заходи поділяються на перевірки, огляди, інспектування тощо та здійснюються:

3.4.1. У разі виявлення недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктами господарювання, у тому числі з питань дотримання суб'єктами господарювання режимів споживання електричної та теплової енергії, а також стану обліку енергії, а саме:

щодо оцінки технічного стану об'єктів розподільчих електричних мереж;

щодо технологічних порушень на об'єктах електричних мереж, які знаходяться в експлуатації;

щодо обсягів капітального ремонту об'єктів розподільчих електричних мереж, які знаходяться в експлуатації;

щодо обсягів технічного обслуговування об'єктів розподільчих електричних мереж, які знаходяться в експлуатації;

щодо виконання обсягів інвестиційних програм з нового будівництва, реконструкції та повної заміни електричних мереж та обладнання;

щодо наявності пошкоджених кабельних ліній електропередачі;

щодо наявності діючих електроустановок та мереж, які не мають власника;

щодо забезпечення нормативного рівня надійності електропостачання споживачів;

розгляду звернень споживачів;

організації систем обліку активної електричної енергії у споживачів та про встановлення в електричних мережах споживачів та електропередавальних організацій систем автоматизованого обліку електричної енергії та локального устаткування збору і обробки даних;

споживання електричної енергії споживачами, які розраховуються за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу;

щодо загальної характеристики споживачів електричної енергії (за договорами);

споживання електроенергії;

щодо погодинного електронавантаження за режимний день;

введення та демонтаж компенсувальних установок;

введення електронагрівального обладнання;

наявного неврахованого споживання електричної енергії, застосування відповідних санкцій за перевищення договірних величин споживання електричної енергії та потужності, про вжиті заходи до споживачів, що порушують ПКЕЕ;

споживання та оплату реактивної електроенергії споживачами;

погодинного споживання електричної потужності за режимний день;

погодинної генерації реактивної електричної потужності за режимний день;

погодинної увімкненої загальної реактивної потужності батарей статичних конденсаторів споживачів за режимний день;

щодо виконання обсягів інвестиційних програм суб'єктами господарської діяльності у сфері теплопостачання.

3.4.2. З метою перевірки виконання суб'єктами господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених за результатами здійснення заходів з державного енергетичного нагляду.

3.4.3. У разі неподання у встановлений термін суб'єктами господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів.

3.4.4. За поданням суб'єктом електроенергетики, суб'єктом відносин у сфері теплопостачання та споживачем електричної енергії письмової заяви до відповідного підрозділу Держенергонагляду про здійснення заходу державного енергетичного нагляду щодо:

підтвердження готовності до роботи нових чи реконструйованих енергоустановок (енергетичних об'єктів) суб'єктів господарювання;

участі в роботі комісій з перевірки знань працівників, відповідальних за електричне та (або) теплове господарство, а також працівників енергопостачальних організацій, які оформляють акти допуску на підключення енергоустановок споживачів до мереж, проводять огляд технічного стану енергоустановок побутових споживачів, а також виконують роботи, пов'язані з експлуатацією енергоустановок споживачів;

затвердження величини екологічної броні електропостачання споживача;

участі в комісії з розслідування причин і наслідків технологічних порушень, пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на енергоустановках суб'єктів господарювання.

3.4.5. За зверненнями фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства (позаплановий захід здійснюється тільки за наявності згоди Мінпаливенерго на його проведення).

3.4.6. За зверненнями громадян безпосередньо до Держенергонагляду.

3.5. Періодичність обстежень встановлюється згідно з Критеріями розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 N 75. Терміни проведення планових заходів з державного енергетичного нагляду зазначено в додатку 1 до цієї Інструкції. Термін обстежень суб'єктів господарювання встановлюється залежно від складу об'єктів, їх віддаленості тощо відповідним керівником структурного підрозділу Держенергонагляду, який видає направлення на здійснення заходу.

Щороку до 1 квітня Держенергонагляд готує звіт про виконання річного плану (квартальних планів) з державного енергетичного нагляду суб'єктів господарювання за попередній рік і оприлюднює його в установленому порядку в мережі Інтернет.

3.6. Облік щоденних робіт, планові та фактичні витрати робочого часу на їх проведення фіксуються інспектором, старшим інспектором, керівником відділення, відділу енергетичного нагляду відповідної інспекції, які здійснюють заходи державного енергетичного нагляду, в Журналі обліку щоденних робіт (додаток 2 до цієї Інструкції).

Зміст робіт, який зазначається у колонці 2 цього журналу, має відповідати виду планового (додаток 1 до цієї Інструкції) або позапланового заходу (пункт 3.4 цієї Інструкції). У разі, якщо робота не стосується заходів державного енергетичного нагляду, то у цій колонці журналу стисло визначається її зміст (розгляд технічних умов приєднання з назвою об'єкта, розгляд проектної документації на енергопостачання із зазначенням назви суб'єкта господарювання та його об'єктів, підготовка матеріалів за актом, приписом від "__" ______ N __, участь у технічному навчанні, виконання господарських робіт з їх розшифруванням тощо).

IV. Організація здійснення заходів державного енергетичного нагляду

4.1. Для здійснення планового або позапланового заходу відповідний структурний підрозділ Держенергонагляду видає наказ (додаток 3 до цієї Інструкції):

4.1.1. Наказ щодо здійснення планового заходу в електропередавальній організації видає керівник інспекції Держенергонагляду у відповідному регіоні.

4.1.2. Наказ щодо здійснення позапланового заходу в електропередавальній організації видає керівник відповідної інспекції Держенергонагляду у регіоні, Автономній Республіці Крим, області, містах Києві або Севастополі.

4.1.3. Наказ щодо здійснення планового або позапланового заходу в суб'єктів відносин у сфері теплопостачання чи споживачів електричної енергії видає керівник відповідної інспекції Держенергонагляду в регіоні, Автономній Республіці Крим, області, містах Києві або Севастополі, відділенні.

Наказ щодо здійснення планового заходу в теплопостачальних організаціях з тепловим навантаженням 100 Гкал/год та більше видає керівник інспекції Держенергонагляду у відповідному регіоні.

4.2. Планові заходи зі здійснення державного енергетичного нагляду, як правило, проводяться шляхом обстеження.

4.2.1. На підставі наказу на проведення обстеження суб'єкта господарювання готується направлення (додаток 4 до цієї Інструкції) (далі - Направлення на проведення заходу), яке видається інспектору керівником відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду та засвідчується печаткою.

4.2.2. Про проведення обстеження (огляду, перевірки інспектування) суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії інформують письмовим повідомленням про проведення заходу (додаток 5 до цієї Інструкції) (далі - Повідомлення) не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення заходу із зазначенням дати початку та завершення заходу державного енергетичного нагляду та його виду.

Повідомлення готується інспектором обстеження, реєструється в пронумерованому, прошнурованому і опечатаному Журналі обліку виданих Направлень та Повідомлень на проведення заходів державного енергетичного нагляду (розділ XI цієї Інструкції) та надсилається рекомендованим листом (з описом вкладень) чи телефонограмою або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання під розписку. При цьому слід враховувати термін поштового обігу: у межах міста - одна доба, у межах області - три доби.

Строк здійснення планового заходу не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законодавством.

4.2.3. Після прибуття на місце проведення заходу з державного енергетичного нагляду інспектор (інспектори) повинен (повинні):

пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі Направлення на проведення заходу та службове посвідчення, що засвідчує особу державного інспектора, і надати суб'єкту господарювання копію направлення;

запропонувати план проведення заходу, визначити з керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою порядок і пріоритетність проведення робіт, у разі потреби повідомити про наміри фіксування процесу здійснення планового чи позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо - та відеотехніки;

вирішити питання щодо уповноваженої особи суб'єкта господарювання, яка залучається до проведення заходу (це повинен бути керівник, його заступник або особа, відповідальна за електро- та/або теплогосподарство, чи інша особа, що має відповідну кваліфікацію і призначена керівником суб'єкта господарювання), та отримати копію наказу про призначення вищезазначеної уповноваженої особи;

унести запис щодо виду та термінів проведення планового заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності).

4.2.4. Планові заходи проводяться інспектором згідно з чинним законодавством відповідно до типових програм (методик), затверджених Держенергонаглядом.

4.2.5. Обстеження, як правило, здійснюється в два етапи - попередній та основний.

4.2.5.1. На попередньому етапі обстеження складається план його проведення та оформляється вступна частина Акта (додаток 6 до цієї Інструкції). Протягом попереднього етапу інспектор знайомиться з:

відповідними договорами щодо енергопостачання та додатками до них відповідно до своєї компетенції;

раніше складеними Актами, приписами, розпорядженнями або іншими розпорядчими документами, постановами про накладання штрафів (за наявності) тощо;

схемами енергопостачання та особливостями експлуатації енергоустановок, розміщенням приладів обліку енергії;

режимами енергопостачання (енергоспоживання), режимними заходами з регулювання електро- та теплоспоживання;

особливостями технології виробництва;

доведеними до споживача енергопостачальною організацією повідомленнями про залучення його навантаження до графіків обмежень споживання електричної енергії та потужності, графіків аварійного відключення споживачів електричної енергії та завданнями на підключення навантажень під дію протиаварійної автоматики.

На вимогу інспектора відповідно до абзацу третього частини п'ятої статті 9 Закону України "Про електроенергетику" та абзацу четвертого частини другої статті 14 Закону України "Про теплопостачання" уповноважена особа, яку залучено для проведення заходу, повинна надати йому вказану вище документацію та інші документи, необхідні для проведення заходу, у тому числі копію довідки органу статистики про внесення відповідного суб'єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Залежно від обсягу робіт та особливостей енергооб'єктів, за узгодженням із уповноваженою особою, інспектор уточнює раніше складений план обстеження, який визначає послідовність, строки проведення та час відвідування енергоустановок.

Під час повторних обстежень суб'єкта господарювання обсяг плану попереднього етапу обстеження може бути змінений інспектором з урахуванням матеріалів за результатами попередніх заходів з державного енергетичного нагляду.

4.2.5.2. На основному етапі обстеження інспектор відповідно до типової програми обстеження повинен:

провести інспектування відповідної технічної і оперативної документації, організаційно-розпорядчих документів щодо експлуатації енергоустановок, оцінити їх стан та відповідність вимогам чинних нормативних документів, проаналізувати повноту і достатність заходів із забезпечення експлуатації енергетичного устаткування, мереж тощо;

провести огляд енергоустановок;

перевірити документацію з дотримання режимів споживання електричної енергії, потужності, теплової енергії та теплового навантаження (у разі потреби провести контрольну перевірку);

розглянути матеріали щодо якості енергії та кількості повернення конденсату водяної пари (за наявності);

перевірити відповідність організації обліку електричної та/або теплової енергії вимогам нормативно-технічної документації;

перевірити відповідність схеми електропостачання вимогам категорійності струмоприймачів;

перевірити документацію, технічний стан і схеми підключення до електричних мереж резервних автономних джерел живлення (за наявності);

перевірити стан системних елементів протиаварійної автоматики, установлених в енергоустановках (за наявності);

перевірити документи щодо організації роботи з персоналом з питань навчання, інструктажів, перевірки знань з технології робіт, протиаварійної роботи тощо.

4.2.6. Обстежуючи енергоустановки, інспектор ознайомлюється з особливостями роботи нових чи реконструйованих енергоустановок, що введені в експлуатацію після попереднього обстеження.

Енергоустановки або їх елементи, які виготовляються суб'єктом електроенергетики, суб'єктом відносин у сфері теплопостачання та споживачем електричної енергії, які обстежуються, для використання у власних виробничих процесах, підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до вимог системи державної сертифікації в Україні.

4.2.7. Під час обстеження інспектор перевіряє стан схем розрахункового обліку активної, реактивної електричної енергії та теплової енергії, визначену повноту та достатність обліку енергії. При цьому перевіряється наявність необхідних пломб на елементах та пристроях відповідно до схем розрахункового обліку, дотримання термінів державної повірки.

4.2.8. Якщо енергоустановки, які перебувають на балансі суб'єкта електроенергетики, суб'єкта відносин у сфері теплопостачання та споживача електричної енергії, які обстежуються, повністю або частково передані в обслуговування сторонній організації, обстежуються всі енергоустановки, що перебувають на їх балансі; перевіряється наявність дозволу виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки сторонньої організації.

4.2.9. Обстеженню також підлягають енергоустановки, передані суб'єктом господарювання, що обстежується, в оренду.

4.2.10. Керівник суб'єкта господарювання зобов'язаний повідомити сторонні організації, які обслуговують його енергоустановки, та орендарів про строки та мету обстеження та забезпечити доступ до енергоустановок, переданих в оренду.

4.2.11. За рішенням керівника інспекції Держенергонагляду у відповідному регіоні проведення обстежень енергоємних споживачів електричної енергії з приєднаною потужністю 50000 кВА (кВт) і більше може здійснюватись із залученням персоналу інших обласних інспекцій. У цьому випадку відповідним наказом призначається керівник цього обстеження.

4.3. Позапланові заходи з державного енергетичного нагляду, як правило, проводяться шляхом перевірки, інспектування, огляду.

4.3.1. Позапланові заходи з державного енергетичного нагляду проводяться відповідно до підпунктів 4.2.1, 4.2.3 пункту 4.2 цієї Інструкції.

4.3.2. Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у Направленні на проведення заходу зі здійснення державного енергетичного нагляду.

Суб'єкта господарювання слід ознайомити з підставами проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного документа.

Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

4.4. У разі виявлення під час проведення заходів державного енергетичного нагляду енергоустановок, технічний стан яких може спричинити пожежу, вибухи, аварії та/або загрожує життю та здоров'ю обслуговувального персоналу і населення, інспектор повинен відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про електроенергетику" або статті 14 Закону України "Про теплопостачання" видати суб'єкту господарювання припис (додаток 7 до цієї Інструкції) (далі - Припис) щодо неприпустимості продовження експлуатації такої установки з вимогою негайного (протягом години) її відключення та провести опломбування органів керування установки після відключення.

У разі, коли шляхом припинення енергопостачання неможливо усунути передумови, що можуть спричинити пожежу, вибухи, аварії або які загрожують життю обслуговувального персоналу чи здоров'ю населення, керівник структурного підрозділу Держенергонагляду на підставі Акта, складеного інспектором, має відповідно до статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" видати суб'єкту господарювання розпорядження (додаток 8 до цієї Інструкції) (далі - Розпорядження) щодо зупинення виробництва, виготовлення або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг та застосувати штрафні санкції згідно з чинним законодавством.

4.5. У разі виявлення адміністративних правопорушень посадова особа Держенергонагляду оформляє у встановленому порядку протокол про адміністративне правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4.6. Якщо під час проведення заходів з державного енергетичного нагляду інспектором установлено, що енергетичне устаткування, яке перебуває в експлуатації, не задовольняє вимоги з надійності експлуатації та безпеки його обслуговування, інспектор зобов'язаний видати Припис щодо приведення цього устаткування до вимог нормативно-технічних документів.

У цьому випадку суб'єкт господарювання самостійно визначає спосіб приведення такого енергетичного обладнання до вимог чинних нормативно-технічних документів шляхом його повної заміни чи модернізації.

4.7. Під час здійснення заходу інспектор має виконувати свої обов'язки в рамках його повноважень, проявляючи при цьому об'єктивність та принциповість, дотримуючись установленого порядку та вимог з охорони праці, промислової санітарії та протипожежної безпеки.

4.8. У разі проведення заходу двома або більше інспекторами керівник відповідного підрозділу Держенергонагляду, який видав Направлення на проведення обстеження, призначає старшим одного з них, про що зазначається у направленні на проведення обстеження (огляду, інспектування, перевірки тощо).

4.9. За участі в заході працівників інших уповноважених органів відповідальним за проведення обстеження є державний інспектор з енергетичного нагляду, якщо керівником відповідного органу Держенергонагляду не буде прийнято інше рішення.

4.10. Проведення обстежень (перевірок, оглядів або інспектувань) енергетичного устаткування та мереж електропередавальних (теплопостачальних) організацій.

4.10.1. Огляд технічного стану енергетичного обладнання та мережі здійснюється вибірково. Результати обстежень підлягають порівнянню з узагальненим технічним станом мереж та обладнання, визначеним електропередавальною (теплопостачальною) організацією.

4.10.2. Пріоритет під час огляду надається енергетичним об'єктам, мережам та допоміжним об'єктам, а також енергоустановкам, розташованим у місцях масового скупчення людей або які відпрацювали нормативний строк експлуатації.

4.10.3. Планові обстеження електропередавальних (теплопостачальних) організацій здійснюються структурними підрозділами Держенергонагляду відповідно до затверджених у встановленому порядку квартальних (річних) планів.

4.10.4. У разі потреби до роботи з обстежень електропередавальних (теплопостачальних) організацій, розташованих у відповідному регіоні України, інспекцією Держенергонагляду в регіоні може залучатися персонал інших обласних (міських) інспекцій Держенергонагляду.

4.10.5. Перед початком обстеження електропередавальної організації за відповідним наказом інспекції Держенергонагляду в регіоні керівником обстеження призначається начальник (заступник начальника) відповідної інспекції Держенергонагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на території якої здійснює відповідну ліцензовану діяльність електропередавальна організація, що обстежується. У разі необхідності керівником обстеження може бути призначено відповідного керівника іншої інспекції.

4.10.6. До початку обстеження електропередавальної (теплопостачальної) організації інспекція Держенергонагляду в регіоні разом з відповідними інспекціями Держенергонагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі визначають структурні підрозділи електропередавальної (теплопостачальної) організації, у яких буде проводитись обстеження, та призначають відповідальних осіб, які будуть їх організовувати. Після повідомлення електропередавальної (теплопостачальної) організації про проведення заходу керівник обстеження вирішує з уповноваженою особою електропередавальної (теплопостачальної) організації всі питання щодо організації та проведення обстеження, а також визначає черговість надання необхідної документації.

4.10.7. Огляд мереж з питань відповідності їх технічного стану вимогам нормативних документів може здійснюватися шляхом рейду, який проводиться під час обстеження електропередавальної (теплопостачальної) організації та її структурних підрозділів. Рейд також може проводитися окремо як позаплановий захід.

Тривалість рейду визначається залежно від кількості об'єктів мереж, які намічено для огляду.

Територіальні підрозділи електропередавальної (теплопостачальної) організації, у яких будуть проводитись рейди, визначаються відповідною інспекцією Держенергонагляду в регіоні.

Для проведення рейду в першу чергу обираються територіальні підрозділи електропередавальних (теплопостачальних) організацій, у яких планувались та (або) виконувались роботи з реалізації інвестиційної програми, капітального ремонту або повної заміни, реконструкції чи модернізації мереж, зареєстровано найбільшу кількість технологічних порушень.

4.10.8. Проведення оглядів об'єктів електричних, теплових мереж здійснюється відповідно до встановленого в електропередавальній (теплопостачальній) організації порядку та вимог з охорони праці, промислової санітарії та протипожежної безпеки. Уповноважена особа електропередавальної (теплопостачальної) організації забезпечує проведення інспектором безпечного огляду обладнання електричних та (або) теплових мереж.

V. Оформлення Акта

5.1. За результатами здійснення планового або позапланового заходу (обстеження, перевірки, огляду або інспектування) державний інспектор складає Акт.

5.2. Текст Акта поділяється на вступну та констатуючу частини. Вступна частина Акта має містити:

відомості про структурний підрозділ Держенергонагляду, що здійснює заходи з державного енергетичного нагляду, його поштову адресу, телефон, факс, адресу електронної пошти;

місце та дату складення Акта;

тип заходу (плановий або позаплановий);

вид заходу (обстеження, перевірка, огляд, інспектування тощо);

предмет державного енергетичного нагляду відповідно до пунктів 3.3, 3.4 цієї Інструкції;

посаду, прізвище, ім'я, по батькові інспектора (керівника обстеження, перевірки, огляду або інспектування), який здійснює відповідний захід з державного енергетичного нагляду;

дату початку та закінчення обстеження, перевірки, огляду або інспектування;

найменування юридичної особи (її об'єктів) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, щодо яких здійснювався захід, їх місцезнаходження;

місцезнаходження суб'єкта господарювання, посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника;

посаду, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, присутньої під час заходу.

5.3. Констатуюча частина Акта відповідно до затвердженого в установленому порядку переліку питань здійснення заходу державного енергетичного нагляду відображає дані щодо стану виконання вимог законодавства, а в разі невиконання - опис виявленого порушення з посиланням на відповідні вимоги законодавства, а також інші відомості, необхідні для здійснення заходів з державного енергетичного нагляду.

5.4. В Акті зазначаються тільки відомості, підтверджені особистим оглядом енергоустановок та документацією, що розглядалася.

5.5. Акт оформляється у двох примірниках розбірливим почерком або в друкованому вигляді, один залишається у суб'єкта господарювання, другий - в інспектора. Акт підписується в останній день перевірки інспектором(ами), який(і) здійснював(ли) захід, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом. Підпис керівника суб'єкта господарювання скріплюється печаткою. При цьому узгоджуються строки виконання заходів з усунення виявлених порушень.

5.6. У випадку незгоди керівника суб'єкта господарювання зі змістом Акта він підписує Акт із зауваженнями. За наявності таких зауважень перед підписанням Акта керівником суб'єкта господарювання робиться відмітка "із зауваженнями", а текст його зауважень щодо змісту Акта за його підписом, скріпленим печаткою суб'єкта господарювання, додається до кожного примірника Акта та є його невід'ємною частиною.

У разі відмови суб'єкта господарювання (уповноваженої ним особи) підписати Акт інспектор зазначає про це в Акті.

Один примірник Акта вручається суб'єкту господарювання або вповноваженій ним особі, а другий - зберігається у відповідному структурному підрозділі Держенергонагляду.

5.7. Зауваження суб'єкта господарювання протягом п'яти робочих днів розглядаються керівником структурного підрозділу Держенергонагляду, який видав Направлення на проведення заходу (обстеження, перевірки, огляду, інспектування) суб'єкта господарювання. При цьому приймається рішення - затвердити висновки інспектора або погодитися із зауваженнями суб'єкта господарювання. Письмове рішення Держенергонагляду щодо зауважень до змісту Акта є його додатком. Воно направляється суб'єкту господарювання рекомендованим листом з описом вкладень або вручається керівнику (уповноваженій особі) суб'єкта господарювання під розписку.

5.8. Залежно від виявлених під час проведення заходу порушень вимог законодавства інспектор, у разі потреби, готує та надає керівнику відповідного структурного підрозділу інспекції Держенергонагляду (в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі, відділення) пропозиції щодо необхідності видачі суб'єкту господарювання Розпорядження про усунення виявлених порушень.

VI. Розпорядчі документи Держенергонагляду

6.1. На підставі Акта, оформленого за результатами проведеного заходу, видається відповідний розпорядчий документ.

6.2. Розпорядчими документами Держенергонагляду є Припис, Розпорядження, Подання про невідповідність займаній посаді працівників електротехнічного або теплотехнічного профілю (додаток 9 до цієї Інструкції) (далі - Подання) тощо.

Розпорядчий документ відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду щодо усунення порушень, виявлених інспектором під час здійснення заходу, має містити такі відомості:

дату складання;

тип заходу (плановий чи позаплановий);

вид заходу (перевірка, обстеження, інспектування, огляд тощо);

термін усунення порушень;

найменування підрозділу Держенергонагляду, а також посаду, прізвище, ім'я та по батькові інспектора, який здійснив захід;

найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, а також прізвище, ім'я та по батькові його керівника чи уповноваженої ним особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід;

прізвище, ім'я та по батькові інших осіб, які взяли участь у заході.

Розпорядження може передбачати застосування до суб'єкта господарювання санкцій, передбачених Законами України "Про електроенергетику" та/або "Про теплопостачання".

VII. Оформлення Припису

7.1. У разі виявлення під час заходу з державного енергетичного нагляду порушень вимог чинного законодавства інспектор на підставі Акта протягом п'яти робочих днів з дня завершення заходу складає та видає суб'єкту господарювання Припис.

Припис складається із приписної та прикінцевої частин та, як правило, оформлюється в друкованому вигляді або розбірливим почерком в двох примірниках. Припис складається та підписується інспектором (керівником проведення заходу), який здійснював захід. Перший примірник видається суб'єкту господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, другий - залишається в інспектора.

У разі виявлення під час заходу з державного енергетичного нагляду в суб'єкта господарювання порушень з боку електропередавальної організації щодо незабезпечення надійності електропостачання електроустановок споживача електричної енергії на підставі Акта видається Припис керівнику електропередавальної організації.

7.2. У разі оформлення Припису безпосередньо в суб'єкта господарювання обидва примірники вручаються його керівнику для підпису, один з яких залишається у суб'єкта господарювання. Підпис керівника суб'єкта господарювання скріплюється печаткою.

7.3. У разі, якщо Припис складається в інспекції Держенергонагляду, він направляється інспектором, який проводив обстеження, керівнику суб'єкта господарювання рекомендованим листом (з описом вкладень) з повідомленням про отримання через відділення поштового зв'язку, про що інспектором зазначається у Приписі, проставляються вихідний номер та дата супровідного листа. Копія поштової квитанції про відправлення Припису та повідомлення про його отримання суб'єктом господарювання додається до Припису, який залишається в інспектора.

7.4. У Приписі зазначається чітке формулювання заходів, необхідних для усунення виявлених порушень законодавства. При цьому робиться обов'язкове посилання на конкретний пункт нормативно-правового акта та/або нормативно-технічного документа із зазначенням конкретного строку виконання кожного заходу.

7.5. Зміст Припису, формулювання заходів Припису, визначених інспектором для виправлення виявлених під час обстеження порушень вимог законодавства, терміни виконання вказаних у Приписі заходів слід визначити так, щоб кінцевий термін дії Припису, як правило, не перевищував трьох місяців.

У разі, якщо низка заходів потребує термінів виконання понад три місяці, видається два або декілька Приписів залежно від кількості заходів із значними термінами виконання.

7.6. Терміни виконання заходів Припису (із зазначенням числа, місяця та року) мають бути стислими; потрібно врахувати важливість заходу для забезпечення безпеки працівників та обладнання, а також характер порушень. Не слід зазначати в Приписі термін "негайно", оскільки в невідкладних випадках (загроза виникнення аварії, пожежі або загроза життю та здоров'ю працівників чи населення) інспектор повинен вимагати припинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб'єктом господарювання.

7.7. У прикінцевій частині Припису наводиться інформація щодо порядку надання інспектору (відповідному структурному підрозділу Держенергонагляду) відомостей про виконання вимог Припису та повідомлення про повне виконання заходів приписної частини, підписи інспекторів, що оформили Припис, та керівника суб'єкта господарювання.

VIII. Оформлення Розпорядження

8.1. У разі виявлення під час здійснення заходу з державного енергетичного нагляду порушень вимог законодавства, які загрожують життю людей чи створюють передумови до виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру, видається Розпорядження щодо усунення порушень. Розпорядження Держенергонагляду також може видаватися за результатами здійснення позапланового заходу з державного енергетичного нагляду. Розпорядження складається інспектором, підписується керівником відповідного структурного підрозділу інспекції Держенергонагляду, що видав направлення на проведення заходу державного енергетичного нагляду, та видається суб'єкту господарювання. При цьому керівником відповідного структурного підрозділу інспекції Держенергонагляду, що видав направлення на проведення заходу державного енергетичного нагляду, приймається рішення щодо застосування до суб'єкта господарювання санкцій, передбачених законом, та заповнюється відповідна частина розпорядження.

8.2. Приписна частина Розпорядження оформляється відповідно до пункту 7.4 цієї Інструкції.

8.3. Розпорядження відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду щодо усунення порушень вимог законодавства складається у двох примірниках. Один примірник не пізніше п'яти робочих днів з дня складання акта надається суб'єкту господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи залишається у відповідному структурному підрозділі Держенергонагляду.

8.4. У разі відмови суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від отримання Розпорядження щодо усунення порушень вимог законодавства воно направляється рекомендованим листом (з описом вкладень), а на копії Розпорядження, яка залишається у відповідному структурному підрозділі Держенергонагляду, проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення.

IX. Оформлення Подання

9.1. Подання про невідповідність займаній посаді посадових осіб, відповідальних за електро- та теплогосподарство суб'єкта господарювання, дії чи бездіяльність яких призвели до порушення вимог законодавства, норм, правил і стандартів у галузі електроенергетики чи у сфері теплопостачання або які не пройшли в установленому порядку перевірку знань правил технічної експлуатації енергоустановок, складається та підписується інспектором чи керівником проведення заходу, який здійснював захід. Перший примірник подання видається суб'єкту господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, другий - залишається в інспектора.

9.2. Подання оформлюється на бланку і направляється (надається) суб'єкту господарювання відповідно до пунктів 7.2 та 7.3 цієї Інструкції.

X. Контроль за виконанням розпорядчих документів Держенергонагляду

10.1. Контроль за виконанням Приписів, Розпоряджень та Подань є одним з основних обов'язків інспектора Держенергонагляду. Перевірка виконання Приписів, Розпоряджень та Подань є позаплановим заходом і здійснюється інспектором (інспекторами), якому (яким) це доручено.

10.2. Основними формами роботи інспектора з питань контролю за виконанням вимог Приписів, Розпоряджень та Подань є:

аналіз ужитих заходів суб'єкта господарювання, їх достатність та об'єктивність;

аналіз письмових повідомлень суб'єкта господарювання на адресу структурного підрозділу Держенергонагляду;

аналіз причин, які спонукали керівника суб'єкта господарювання звернутися до відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду з проханням продовжити терміни виконання вимог Приписів, Розпоряджень та Подань, оцінка об'єктивності причин їх невиконання в установлені терміни на підставі аналізу вжитих заходів суб'єктом господарювання;

перевірка виконання відповідних вимог Приписів, Розпоряджень та Подань безпосередньо в суб'єкта господарювання.

10.3. Перевірка виконання вимог Приписів, Розпоряджень та Подань безпосередньо в суб'єкта господарювання повинна проводитись, як правило, не пізніше двох календарних місяців після закінчення встановленого терміну виконання найбільш тривалого заходу. При цьому перевірка виконання здійснюється інспектором шляхом особистого огляду енергоустановок та інспектування технічної або організаційно-розпорядчої документації.

10.4. За наявності повідомлення керівника суб'єкта господарювання про виконання вимог Приписів, Розпоряджень та Подань у повному обсязі перевірка може проводитись за рішенням керівника відповідного структурного підрозділу інспекції при здійсненні наступного заходу державного енергетичного нагляду.

10.5. Вимоги повинні бути виконані в повному обсязі після закінчення встановленого терміну виконання Приписів, Розпоряджень та Подань.

У разі, якщо суб'єкт господарювання не в змозі виконати вимоги, установлені Приписом, Розпорядженням чи Поданням, з причин, які неможливо передбачити заходами щодо їх виконання, керівник суб'єкта господарювання не пізніше ніж за 10 днів до закінчення встановленого терміну виконання відповідного заходу звертається до відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду з метою отримання письмового дозволу на подовження термінів виконання, що оформлюється у довільній формі. Звернення розглядається керівником відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду, який видав Направлення на проведення заходу з державного енергетичного нагляду. Керівнику суб'єкта господарювання в п'ятиденний строк з дати отримання такого звернення надсилається обґрунтоване рішення, яке доводиться до відома інспектора Держенергонагляду, що видав Припис, підготував Розпорядження чи Подання.

Облік звернень керівників суб'єктів господарювання про перенесення термінів виконання заходів Припису, Розпорядження, Подання та письмових відповідей відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду на ці звернення реєструється в Журналі обліку звернень суб'єктів господарювання з питань перенесення термінів виконання Приписів, Розпоряджень, Подань та прийнятих за ними рішень (розділ XII цієї Інструкції). Ці звернення після прийняття рішення щодо них та копії письмових відповідей керівника відповідного підрозділу Держенергонагляду на ці звернення перебувають у справах суб'єктів господарювання на робочому місці інспектора.

10.6. За результатами проведеного позапланового заходу (перевірка виконання вимог Припису, Розпорядження та (або) Подання) складаються Акт, акт перевірки (додаток 10 до цієї Інструкції) (далі - Акт перевірки) або Протокол (додаток 11 до цієї Інструкції) (далі - Протокол).

10.6.1. У разі, якщо вимоги Припису, Розпорядження та (або) Подання виконано в повному обсязі, оформляється Акт, у якому робиться запис "Вимоги Припису, Розпорядження чи Подання від "__" _______ 20__ року N __ виконано в повному обсязі".

10.6.2. У разі невиконання суб'єктом електроенергетики або споживачем електричної енергії у встановлені терміни вимог Припису, Розпорядження та (або) Подання оформляється Акт перевірки, у якому робиться запис "Не виконано вимоги Припису, Розпорядження та/або Подання від "__" _______20__ року N __ у частині: ..." і перераховуються вимоги Припису, Розпорядження та (або) Подання, які не виконано.

10.6.3. У разі невиконання суб'єктом відносин у сфері теплопостачання у встановлені терміни вимог Припису, Розпорядження та (або) Подання оформляється Протокол, у якому робиться запис "Не виконано вимоги Припису, Розпорядження та/або Подання від "__" _______ 20___ року N ___ у частині: ..." і перераховуються вимоги Припису, Розпорядження та (або) Подання, які не виконано.

10.6.4. До Акта перевірки (Протоколу) долучаються пояснення керівника, іншої відповідальної посадової особи.

Обидва примірники Акта перевірки (Протоколу) підписуються інспектором та керівником суб'єкта господарювання. Підпис керівника суб'єкта господарювання скріплюється печаткою. Перші примірники Акта перевірки (Протоколу) вручаються керівнику суб'єкта господарювання, другі примірники залишаються в інспектора.

Акт перевірки (Протокол) передається інспектором до структурного підрозділу Держенергонагляду. Керівник структурного підрозділу Держенергонагляду, який видав Направлення на проведення заходу з державного енергетичного нагляду, протягом п'яти робочих днів з дати його підписання керівником суб'єкта господарювання або отримання повідомлення поштового відділення зв'язку про його отримання керівником суб'єкта господарювання видає Розпорядження про усунення порушень законодавства, а за потреби відповідне Подання.

10.7. Керівник структурного підрозділу Держенергонагляду, який видав Направлення на здійснення заходу, протягом 15 днів з дня отримання відповідних документів приймає рішення щодо накладення штрафних санкцій в установленому порядку.

10.8. Рішення про накладення штрафу оформляється постановою про накладення штрафу за порушення законодавства про електроенергетику (далі - Постанова), форма якої встановлена Положенням про порядок накладення на суб'єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.99 N 1312, яка виноситься інспекцією Держенергонагляду у регіоні або інспекцією Держенергонагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Постанова оформлюється в двох примірниках.

10.9. Після оформлення Постанови відповідальна особа реєструє Акт перевірки (Протокол) та Постанову в Журналі обліку Актів перевірки, Протоколів та Постанов про накладення штрафів (розділ XII цієї Інструкції) та надсилає один примірник Постанови керівнику суб'єкта господарювання не пізніше трьох робочих днів з дати її винесення рекомендованим листом (з описом вкладень) з повідомленням про отримання. Копія поштової квитанції про відправлення постанови та повідомлення про її отримання суб'єктом господарювання додаються до Постанови, яка залишається в структурному підрозділі Держенергонагляду.

10.10. Припис, Розпорядження та (або) Подання знімаються з контролю у разі:

наявності відповідного Акта щодо повного виконання суб'єктом господарювання вимог Припису, Розпорядження та (або) Подання;

письмового повідомлення суб'єкта господарювання щодо повного виконання вимог Припису, Розпорядження, Подання та відповідної письмової пропозиції інспектора;

оформлення Розпорядження на заміну попереднього розпорядчого документа;

припинення у встановленому законодавством порядку господарської діяльності на об'єкті, що контролюється.

10.11. Зняття Припису та (або) Подання з контролю здійснюється шляхом позначення в графах 14, 15 Журналу обліку Актів, Приписів, Розпоряджень та Подань (розділ XII цієї Інструкції) на підставі резолюції керівника відповідного підрозділу Держенергонагляду на бланку цього Припису та (або) Подання про зняття його (їх) з контролю.

10.12. Зняття Розпорядження з контролю здійснюється за рішенням керівника відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду, який видав Розпорядження, шляхом здійснення відповідного запису на бланку Розпорядження та зазначення про це у відповідному журналі обліку (розділ XII цієї Інструкції).

10.13. Зняті з контролю Приписи, Розпорядження та Подання зберігаються у справі суб'єкта господарювання відповідно до вимог розділу XII цієї Інструкції.

XI. Оформлення документів щодо недопуску суб'єктом господарювання інспектора для виконання заходів державного енергетичного нагляду та відмови його від отримання документів, складених за результатами проведеного заходу

11.1. У разі створення суб'єктом господарювання перешкод у здійсненні інспектором заходів державного нагляду (у тому числі недопуск) у констатуючій частині Акта (пункт 4.3 цієї Інструкції) робиться відповідний запис. Цей Акт надається керівнику відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду для вжиття заходів згідно з чинним законодавством.

На підставі вищезазначеного Акта керівник відповідного структурного підрозділу інспекції Держенергонагляду (у регіоні, Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі, їх відділеннях) відповідно до розділу VIII цієї Інструкції видає суб'єкту господарювання Розпорядження щодо порушення законодавства із застосуванням санкцій, передбачених законодавством (у тому числі щодо зупинення виробництва, виготовлення або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг).

11.2. У разі відмови керівника суб'єкта господарської діяльності від підпису Акта, Припису, Розпорядження, Подання, Акта перевірки, Протоколу інспектор робить про це відповідний запис і реєструє у канцелярії суб'єкта господарювання, що обстежується (перевіряється, оглядається, інспектується тощо).

11.3. Якщо реєстрація зазначених документів у канцелярії суб'єкта господарювання унеможливлена, інспектор надсилає не пізніше п'яти робочих днів з дати відмови керівника суб'єкта господарювання від підписання цих документів керівнику суб'єкта господарювання рекомендованим листом (з описом вкладень) з повідомленням про його отримання, про що інспектор робить запис в Акті, Приписі, Розпорядженні тощо. Копія поштової квитанції про відправлення Акта, Припису, Розпорядження тощо та повідомлення про їх отримання суб'єктом господарювання додається до цих документів, копії яких залишаються у справі суб'єкта господарювання, яка зберігається у відповідному підрозділі Держенергонагляду.

XII. Ведення обліку та зберігання документації

12.1. Акти, Приписи, Розпорядження, Акти перевірки, Протоколи, Постанови про накладення штрафів, листування із суб'єктом господарювання та інші документи і матеріали, що стосуються даного суб'єкта господарювання, зберігаються у справі суб'єкта господарювання на робочому місці інспектора.

Зазначені документи реєструються у відповідних структурних підрозділах Держенергонагляду, керівники яких видали Направлення на проведення заходу державного енергетичного нагляду.

Періодична перевірка цих документів у структурних підрозділах Держенергонагляду стосовно відповідності їх оформлення вимогам цієї Інструкції та іншим нормативним документам здійснюється їх керівниками.

12.2. Розпорядчим документом відповідного підрозділу інспекції Держенергонагляду призначається особа зі складу адміністративного чи інженерно-технічного персоналу, відповідальна за облік направлень (наказів), повідомлень, Актів, Приписів, Подань, Розпоряджень, Постанов, Актів перевірки, Протоколів, звернень суб'єктів господарювання та прийнятих за ними рішень.

Облік ведеться у вигляді пронумерованих, прошнурованих і опечатаних журналів, форми яких додаються:

Журнал обліку щоденних робіт;

Журнал обліку виданих Направлень та Повідомлень на проведення заходів державного енергетичного нагляду (додаток 12 до цієї Інструкції);

Журнал обліку Актів, Приписів, Розпоряджень та Подань (додаток 13 до цієї Інструкції);

Журнал обліку Актів перевірки, Протоколів та Постанов про накладення штрафів (додаток 14 до цієї Інструкції);

Журнал обліку звернень суб'єктів господарювання з питань перенесення термінів виконання Приписів, Розпоряджень і Подань та прийнятих за ними рішень (додаток 15 до цієї Інструкції);

Журнал реєстрації телефонограм (додаток 16 до цієї Інструкції);

Журнал реєстрації Протоколів та Постанов у справах про адміністративні правопорушення (додаток 17 до цієї Інструкції).

12.3. Усі документи, їх копії, журнали обліку, бланки документів, на які поширюються вимоги цієї Інструкції, зберігаються на робочих місцях відповідних працівників у структурних підрозділах Держенергонагляду.

 

Директор Департаменту
з питань електроенергетики
 

 
С. Я. Меженний
 

 

ТЕРМІНИ
проведення планових заходів з державного енергетичного нагляду

N п/п 

Ступінь ризику 

Суб'єкти господарювання 

Вид планового заходу 

КОД 

Періодичність (не частіше) 

Плановий термін здійснення заходу 

Граничні норми часу 

людино-дні (до) 

робочі дні (до)*** 

Електроенергетична частина 

 

Електропередавальні організації 

Обстеження за комплексом робіт щодо технічного стану об'єктів електричних мереж, організації їх експлуатації, дотримання режимів споживання (постачання) електричної енергії та потужності, енергозбутової роботи 

КОЕ 

1 раз на 3 роки 

лютий-
червень 

 

15 

 

Обстеження щодо виконання заходів з підготовки до роботи в грозовий період, під час повені* 

ГПЕ 

1 раз на рік 

лютий-
травень 

Обстеження з виконання комплексу заходів із забезпечення стійкої роботи розподільчих електричних мереж в осінньо-зимовий період та в умовах надзвичайних ситуацій 

ОЗПЕ 

1 раз на рік 

серпень-
жовтень 

 

Високий 

Споживачі електричної енергії 

 

КОД 

періодичність (не частіше) 

плановий термін здійснення заходу 

установлена потужність, кВА (кВт) 

установлена потужність, кВА (кВт) 

 

до 15 

16 - 50 

51 - 
149 

150 -
749 

750 -
2000 

2001 -
10000 

10001 -
20000 

20001 -
30000 

30001 -
50000 

більше 50000 

Обстеження з питань технічного стану, організації експлуатації електроустановок та режимів споживання електричної енергії 

Установлена потужність 150 кВт і більше 

1 категорія 

ТЕС-1 

1 раз на 3 роки 

протягом року 

Х 

Х 

Х 

4,0 

5,0 

6,0 

5,0 

8,0 

12,0 

15,0 

Установлена потужність до 150 кВт 

1 категорія 

ТЕС-2 

1 раз на 5 років 

протягом року 

2,0 

3,0 

4,0 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Із сезонним характером роботи 

ТЕС-3 

1 раз на рік 

до початку сезонної роботи 

2,0 

2,0 

3,0 

3,0 

4,0 

4,0 

5,0 

8,0 

12,0 

15,0 

З обслугововання та експлуатації житлового фонду 

ТЕС-4 

1 раз на 3 роки 

протягом року 

5,0 

6,0 

7,0 

8,0 

5,0 

8,0 

12,0 

15,0 

Обстеження на відповідність рівня надійності електропостачання вимогам категорійності струмоприймачів споживачів, які мають струмоприймачі 1 категорії та особливої групи з надійності електропостачання** 

ОНС 

1 раз на рік 

I - III квартал 

2,0 

2,0 

2,0 

3,0 

3,0 

4,0 

5,0 

8,0 

12,0 

15,0 

Обстеження з виконання комплексу заходів із забезпечення стійкої роботи електроенергетичного господарства соціально важливих споживачів електричної енергії (навчальні, дошкільні, лікувальні заклади та підприємства з експлуатації житлового фонду тощо) в осінньо-зимовий період та в умовах надзвичайних ситуацій 

ОЗПС 

1 раз на рік 

липень-
листопад 

2,0 

2,0 

2,0 

3,0 

3,0 

4,0 

5,0 

8,0 

12,0 

15,0 

 

 

 

 

 

Середній 

Споживачі електричної енергії 

Обстеження з питань технічного стану, організації експлуатації електроустановок та режимів споживання електричної енергії 

Установлена потужність 150 кВт і більше 

II категорія 

ТЕС-5 

1 раз на 4 роки 

протягом року 

Х 

Х 

Х 

4,0 

5,0 

6,0 

5,0 

8,0 

12,0 

15,0 

Установлена потужність до 150 кВт 

II категорія 

ТЕС-6 

1 раз на 5 років 

протягом року 

2,0 

3,0 

4,0 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

Незначний 

Споживачі електричної енергії 

Обстеження з питань технічного стану, організації експлуатації електроустановок та режимів споживання електричної енергії 

Установлена потужність 150 кВт і більше 

III категорія 

ТЕС-7 

1 раз на 6 років 

протягом року 

Х 

Х 

Х 

4,0 

5,0 

6,0 

5,0 

8,0 

12,0 

15,0 

Установлена потужність до 150 кВт 

III категорія 

ТЕС-8 

1 раз на 7 років 

протягом року 

2,0 

3,0 

4,0 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

____________
* - У рік проведення КОЕ обстеження ГПЕ слід планувати одночасно з ним.

** - У рік проведення ТЕС 1 та 2 обстеження ОНС не плануються.

*** - Заходи державного енергетичного нагляду здійснюються бригадним методом. Необхідна кількість інспекторів визначається керівником підрозділу.

Теплоенергетична частина

N з/п 

Ступінь ризику 

Суб'єкти господарювання 

Вид планового заходу 

Код 

Періодичність проведення перевірок 

Терміни проведення заходу 

Високий 

Підприємства, організації та їх виробничі об'єкти, що здійснюють господарську діяльність з виробництва теплової енергії* 

Обстеження з питань технічного стану систем теплопостачання, організації експлуатації теплофікаційних установок, мереж, систем повернення конденсату, стану договірної роботи, обліку виробленої та відпущеної теплової енергії та дотримання режимів постачання 

ВДТР 

1 раз на 3 роки 

січень - червень; листопад - грудень 

Обстеження з питань готовності систем теплопостачання до опалювального сезону 

ВДО 

1 раз на рік 

липень - жовтень 

Підприємства та організації та їх виробничі об'єкти, що здійснюють господарську діяльність з передачі та постачання теплової енергії магістральними та місцевими розподільчими мережами 

Обстеження з питань технічного стану систем теплопостачання, організації експлуатації теплофікаційних установок, мереж, систем повернення конденсату, стану договірної роботи, обліку виробленої та відпущеної теплової енергії та дотримання режимів постачання 

ВМТР 

1 раз на 3 роки 

січень - червень; листопад - грудень 

Обстеження з питань готовності систем теплопостачання до опалювального сезону 

ВМО 

1 раз на рік 

липень - жовтень 

Споживачі теплової енергії з навантаженням понад 5 Гкал 

Обстеження з питань технічного стану та експлуатації тепловикористовуючих установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору та повернення конденсату, дотримання режимів споживання теплової енергії 

ВПТР 

1 раз на 6 років 

січень - червень; листопад - грудень 

Балансоутримувачі житлових будинків та споруд житлового комплексу 

Обстеження з питань технічного стану та експлуатації тепловикористовуючих установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору та повернення конденсату та дотримання режимів споживання теплової енергії 

ВЖТ 

1 раз на 5 років 

січень - червень; листопад - грудень 

Обстеження з питань готовності будівель, споруд, теплових мереж та систем теплоспоживання до роботи в опалювальному сезоні 

ВЖО 

1 раз на рік 

вересень - листопад 

Споживачі теплової енергії важливого соціального значення (медичні, лікувальні, геронтологічні, дошкільні та навчальні заклади) 

Обстеження з питань технічного стану та експлуатації тепловикористовуючих установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору та повернення конденсату та дотримання режимів споживання теплової енергії 

ВСТ 

1 раз на 4 роки 

січень - червень; листопад - грудень 

Обстеження з питань готовності будівель, споруд, теплових мереж та систем теплоспоживання до роботи в опалювальному сезоні 

ВСО 

1 раз на рік 

липень - жовтень 

Середній 

Підприємства та організації та їх виробничі об'єкти, у власності або оперативному управлінні яких є системи автономного, децентралізованого та помірно-централізованого теплопостачання 

Обстеження з питань технічного стану систем теплопостачання, організації експлуатації теплофікаційних установок, мереж, систем повернення конденсату, стану договірної роботи, обліку виробленої та відпущеної теплової енергії та дотримання режимів постачання 

СДТР 

1 раз на 5 років 

січень - червень; листопад - грудень 

Обстеження з питань готовності систем теплопостачання до опалювального сезону 

СДО 

1 раз на 3 роки 

липень - жовтень 

Незначний 

Промислові та непромислові споживачі теплової енергії з тепловим навантаженням до 5 Гкал 

Обстеження з питань технічного стану та експлуатації тепловикористовуючих установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору та повернення конденсату 

НСТ 

1 раз на 7 років 

січень - червень; листопад - грудень 

____________
* До цієї категорії належать об'єкти, які входять до структури цього суб'єкта та здійснюють господарську діяльність з виробництва та постачання теплової енергії.

Граничні норми часу на проведення обстеження об'єктів господарювання у сфері теплопостачання в людино-днях (до)

N з/п 

Ступінь ризику 

Суб'єкти господарювання 

Вид планового заходу 

Код 

Теплове навантаження об'єкта, Гкал/год 

до 1,0 

1,0 - 5,0 

5,0 - 10,0 

10,0 - 20,0 

20,0 - 100,0 

понад 100,0 

Високий 

Підприємства, організації та їх виробничі об'єкти, що здійснюють господарську діяльність з виробництва теплової енергії* 

Обстеження з питань технічного стану систем теплопостачання, організації експлуатації теплофікаційних установок, мереж, систем повернення конденсату, стану договірної роботи, обліку виробленої та відпущеної теплової енергії та дотримання режимів постачання 

ВДТР 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

Обстеження з питань готовності систем теплопостачання до опалювального сезону 

ВДО 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

Підприємства, організації та їх виробничі об'єкти, що здійснюють господарську діяльність з передачі та постачання теплової енергії магістральними та місцевими розподільчими мережами 

Обстеження з питань технічного стану систем теплопостачання, організації експлуатації теплофікаційних установок, мереж, систем повернення конденсату, стану договірної роботи, обліку виробленої та відпущеної теплової енергії та дотримання режимів постачання 

ВМТР 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

Обстеження з питань готовності систем теплопостачання до опалювального сезону 

ВМО 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

Споживачі теплової енергії з навантаженням понад 5 Гкал 

Обстеження з питань технічного стану та експлуатації тепловикористовуючих установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору та повернення конденсату, дотримання режимів споживання теплової енергії 

ВПТР 

Х 

Х 

2 

3 

4 

5 

Балансоутримувачі житлових будинків та споруд житлового комплексу 

Обстеження з питань технічного стану та експлуатації тепловикористовуючих установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору та повернення конденсату та дотримання режимів споживання теплової енергії 

ВЖТ 

1 

2 

2 

4 

5 

Х 

Обстеження з питань готовності будівель, споруд, теплових мереж та систем теплоспоживання до роботи в опалювальному сезоні 

ВЖО 

1 

2 

2 

4 

5 

Х 

Споживачі теплової енергії важливого соціального значення (медичні, лікувальні, геронтологічні, дошкільні та навчальні заклади) 

Обстеження з питань технічного стану та експлуатації тепловикористовуючих установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору та повернення конденсату та дотримання режимів споживання теплової енергії 

ВСТ 

1 

2 

2 

4 

5 

Х 

Обстеження з питань готовності будівель, споруд, теплових мереж та систем теплоспоживання до роботи в опалювальному сезоні 

ВСО 

1 

2 

2 

4 

5 

Х 

Середній 

Підприємства, організації та їх виробничі об'єкти, у власності або оперативному управлінні яких є системи автономного, децентралізованого та помірно-централізованого теплопостачання 

Обстеження з питань технічного стану систем теплопостачання, організації експлуатації теплофікаційних установок, мереж, систем повернення конденсату, стану договірної роботи, обліку виробленої та відпущеної теплової енергії та дотримання режимів постачання 

СДТР 

2 

2 

3 

4 

Х 

Х 

Обстеження з питань готовності систем теплопостачання до опалювального сезону 

СДО 

2 

2 

3 

4 

Х 

Х 

Незначний 

Промислові та непромислові споживачі теплової енергії з тепловим навантаженням до 5 Гкал 

Обстеження з питань технічного стану та експлуатації тепловикористовуючих установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та систем збору та повернення конденсату 

НСТ 

1 

2 

х 

х 

х 

х 

____________
* До цієї категорії належать об'єкти, які входять до структури цього суб'єкта та здійснюють господарську діяльність з виробництва та постачання теплової енергії.

 

Титульна сторінка

Міністерство палива та енергетики України
Держенергонагляд

____________________________________________________________________________________
(інспекція Держенергонагляду в регіоні)

_____________________________________________________________________________________
(інспекція Держенергонагляду в областях, містах Києві та Севастополі)

_____________________________________________________________________________________
(група, територіально відокремлена група, відділення)

ЖУРНАЛ
ОБЛІКУ ЩОДЕННИХ РОБІТ

_________________________________________
(посада працівника, що здійснює обстеження) 

_________________________________________
(П. І. Б.) 

Розпочато ___________________________________
Закінчено ___________________________________

Робочі сторінки

Дата 

Зміст робіт 

Код обстеження 

Час початку роботи 

Час закінчення роботи 

Витрати робочого часу* 

за нормою 

фактично 

Журнал слід пронумерувати, прошнурувати і опечатати.

____________
* Витрати робочого часу обліковуються в днях (або його частках).

 

____________________________________
____________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

НАКАЗ

____________

м.

N __________

Про організацію виконання заходу з державного енергетичного нагляду
на енергетичних об'єктах __________________________
                                                              (назва суб'єкта господарювання)

Відповідно до вимог:

статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 9 Закону України "Про електроенергетику", статті 14 Закону України "Про теплопостачання", Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами і доповненнями);

Інструкції з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів, затвердженої наказом Мінпаливенерго України від ___________ N ___________, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України __________ за N ___________,

НАКАЗУЮ:

1. У строк з "___" _________ 20__ р. до "___" _________ 20__ р. провести
_________________________________________________________________ енергетичних об'єктів
                      /назва заходу (обстеження, перевірка, інспектування, огляд тощо)/
____________________________________________________________________________________
                                                                             (назва суб'єкта господарювання)
____________________________________________________________________________________
                                                                              (предмет державного нагляду)

_____________________________________________
(керівник структурного підрозділу Держенергонагляду)

М. П. 

________________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

____________________________________
____________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

Направлення на проведення заходу

N _____

"___" ___________ 20__ р.

Видано: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
         (перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові)

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статтею 9 Закону України "Про електроенергетику", статтею 14 Закону України "Про теплопостачання", Положенням про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами і доповненнями), Ви направляєтесь для проведення заходу:
_____________________________________________________________________________________
       (найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові
_____________________________________________________________________________________
                                           фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід)
_____________________________________________________________________________________
    (місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється
                                                                                                      захід)
на підставі наказу ______________________________________________________________________
                                                                 (номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід)
тип заходу ____________________________________________________________________________
                                                                                           (плановий або позаплановий)
вид заходу ____________________________________________________________________________
                                                                        (обстеження, перевірка, огляд, інспектування)
предмет державного нагляду - господарська діяльність з виробництва, транспортування або постачання енергії, або пов'язана зі споживанням електричної енергії для власних потреб з метою виробництва, надання послуг
      (непотрібне закреслити)
вид планових або позапланових робіт з енергетичного нагляду (без скорочень) __________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Захід провести:
з "___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р.

тип, вид, предмет та строк здійснення попереднього
заходу _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________
(керівник структурного підрозділу Держенергонагляду)

М. П. 

________________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

 

____________________________________
____________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

 
 
від _____________ N ________ 

Керівнику
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід) 

Повідомлення
про проведення заходу

Повідомляю, що в порядку здійснення державного енергетичного нагляду відповідно до статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 9 Закону України "Про електроенергетику", статті 14 Закону України "Про теплопостачання", Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами і доповненнями), з "___" _____________ 20__ р. до "___" ___________ 20__ р. на енергетичних об'єктах _________________________________________________ здійснюватиметься:
                                                                                        (назва суб'єкта господарювання)
тип заходу ____________________________________________________________________________
                                                                                           (плановий або позаплановий)
вид заходу ____________________________________________________________________________
                                                                          (обстеження, перевірка, огляд, інспектування)
предмет державного нагляду ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                      /вид планових або позапланових робіт з енергетичного нагляду (без скорочень)/

Відповідно до частини одинадцятої статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Вам необхідно розпорядчим документом призначити уповноважену (их) особу (осіб), у присутності якої (их) буде проводитись захід та яка (і) зобов'язана (і) забезпечити підготовку і надання інформації.

Керівник суб'єкта господарювання зобов'язаний повідомити сторонні організації, які обслуговують його енергоустановки, та орендарів про строки та мету проведення обстеження, забезпечити доступ до енергоустановок, переданих в оренду. 

_______________________________________________
(керівник структурного підрозділу Держенергонагляду) 

________________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(лінія відриву)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Повідомлення від ___________ N _____________

надіслано:________________________________________
(факсограмою, телефонограмою, рекомендованим листом)

Повідомлення від ____________N___________ вручено особисто: ____________________________

_________________   ___________________________________________________________________
        (підпис, печатка)                 (прізвище, ім'я та по батькові керівника чи уповноваженої особи суб'єкта господарювання)

Дата отримання повідомлення "___" ____________ 20__ р. 

 

____________________________________
____________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

АКТ N _____

Населений пункт ______________________________________________________________________
                                                                                         (населений пункт, район, область)

"___" ____________ 20__ р.

Мною (нами), державним інспектором (старшим державним інспектором(ами) з енергетичного нагляду ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 9 Закону України "Про електроенергетику", статті 14 Закону України "Про теплопостачання" та Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами і доповненнями), у період з "__" _________ 20__ р. до "___" ________ 20__ р. проведено захід з державного енергетичного нагляду на енергетичних об'єктах _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                       (назва суб'єкта господарювання та/або його підрозділів, їх місцезнаходження)

у присутності уповноваженої особи суб'єкта господарювання
_____________________________________________________________________________________
                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
тип заходу ____________________________________________________________________________
                                                                               (плановий або позаплановий)
вид заходу ____________________________________________________________________________
                                                             (обстеження, перевірка, огляд, інспектування)
предмет державного нагляду_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                    /вид планових або позапланових робіт з енергетичного нагляду (без скорочень)/

Форма власності суб'єкта господарювання ________________________________________________

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

При цьому встановлено:

1. Стан виконання суб'єктом господарювання вимог законодавства у галузі електроенергетики та сфері теплопостачання.

1.1. Характеристика енергоустаткування, що знаходиться в експлуатації.

1.2. Наявність персоналу, що обслуговує енергоустаткування.

1.3. Організація експлуатації енергоустаткування.

1.4. Висновки щодо відповідності діяльності суб'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері виробництва, постачання,   транспортування та споживання енергії.

За результатами здійсненого заходу виявлено невиконання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а саме:

N
 з/п 

Детальний опис виявленого порушення 

Посилання на відповідну вимогу законодавства 

 

      1. Організація експлуатації 

 

 

  1.1. Персонал 

 

 

  1.2. Технічне обслуговування, ремонт та модернізація 

 

 

  1.3. Технічна документація 

 

 

  1.4. Приймання в експлуатацію устаткування та споруд 

 

 

2. Оперативно-диспетчерське керування 

 

 

3. Технологічні порушення 

 

Перелік використаних нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів під час здійснення заходу

N
з/п 

Повна назва нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів  

Скорочена назва нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт на ______ аркушах склав (ли) державний інспектор(и) /старший державний інспектор(и)/ з енергетичного нагляду

__________________________
(підпис) 

_____________________________________________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(підпис) 

______________________________________________
(прізвище, ініціали) 

Уповноважена особа суб'єкта господарювання

__________________________
(підпис) 

_____________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) 

З Актом ознайомлений і отримав керівник суб'єкта господарювання

__________________________
(підпис, печатка) 

_____________________________________________
(прізвище, ініціали) 

Відмітка про реєстрацію Акта в канцелярії суб'єкта господарювання

Дата ______ вхідний номер реєстрації ______
Підпис працівника, який здійснив реєстрацію ______

Позначка про надсилання Акта суб'єкта господарювання поштою

Акт відправлено через поштове відділення N _____ _____________ ________________
                                                                                                                (дата)              (підпис інспектора)

Поштове повідомлення про отримання суб'єктом
 господарювання Акта _______ ________________
                                                          (дата)                 (підпис) 

 

____________________________________
____________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

ПРИПИС N ____

"___" ____________ 20__ р.

На підставі статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 9 Закону України "Про електроенергетику", статті 14 Закону України "Про теплопостачання"
  (непотрібне викреслити)
та Акта від "_______" __________________ 20__ р. N _______________
тип заходу ____________________________________________________________________________
                                                                                                (плановий або позаплановий)
вид заходу ____________________________________________________________________________
                                                                               (обстеження, перевірка, огляд, інспектування)
предмет державного енергетичного нагляду _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                           /вид планових або позапланових робіт з енергетичного нагляду (без скорочень)/
_____________________________________________________________________________________
 (посада керівника, найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо
                                                                                     діяльності яких здійснено захід)
_____________________________________________________________________________________
                                             (прізвище, ім'я, по батькові керівника (власника) суб'єкта господарювання)

приписується: 

N
 з/п 

Заходи щодо усунення виявлених порушень чинного законодавства 

Посилання на відповідну вимогу законодавства 

Термін усунення порушення
(дата, місяць, рік) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План заходів щодо виконання Припису надати до "___" ____________ 20_____ р. за адресою: __________________________________________________________________________

Письмову інформацію про виконання кожного пункту Припису подавати не пізніше трьох робочих днів після закінчення терміну його виконання листом чи за факсом (тел./факс ________________).

Про виконання Припису в цілому повідомити до "___" ____________ 20__ р. за адресою: ___________________________________________________________________________

За ухилення від виконання або несвоєчасне виконання Припису суб'єкти господарювання та його посадові особи несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

Державний інспектор
(старший державний інспектор)
з енергетичного нагляду 

 
 
_____________
(підпис) 

 
 
______________________
(прізвище, ініціали) 

Державний інспектор
(старший державний інспектор)
з енергетичного нагляду 

 
 
_____________
(підпис) 

 
 
______________________
(прізвище, ініціали) 

Державний інспектор
(старший державний інспектор)
з енергетичного нагляду 

 
 
_____________
(підпис) 

 
 
______________________
(прізвище, ініціали)

Припис отримав керівник суб'єкта господарювання 

 
_____________
(підпис) 

 
______________________
(прізвище, ініціали) 

                                 М. П.
"___" ____________ 20__ р. 

 

 

Відмітка про реєстрацію Припису в канцелярії суб'єкта господарювання

Дата _______ вхідний номер реєстрації ______ Підпис працівника, який здійснив реєстрацію ______

Позначка про надсилання Припису суб'єкта господарювання поштою

Припис відправлено із супровідним листом від "___" _______ 20___ р. N _____________

через поштове відділення N _____ _____________________ ________________
                                                                                                        (дата)                          (підпис інспектора)

Поштове повідомлення про отримання суб'єктом господарювання
Припису отримано ____________ _____________
                                                         (дата)          (підпис інспектора) 

 

____________________________________
____________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ____

"___" ____________ 20__ р.

На підставі статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 9 Закону України "Про електроенергетику", статті 14 Закону України "Про теплопостачання"
   (непотрібне викреслити)
                та Акта від "_______" __________________ 20__ р. N _______________
тип заходу ____________________________________________________________________________
                                                                                     (плановий або позаплановий)
вид заходу ____________________________________________________________________________
                                                                   (обстеження, перевірка, огляд, інспектування)
предмет державного енергетичного нагляду ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                      /вид планових або позапланових робіт з енергетичного нагляду (без скорочень)/
проведеного державним(и) інспектором(ами) (старшим(и) державним(и) інспектором(ами) з енергетичного нагляду _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка здійснила захід)
за участю _____________________________________________________________________________
           (посада, прізвище, ім'я, по батькові працівників інших уповноважених органів, які взяли участь у здійсненні заходу)
_____________________________________________________________________________________
                 (найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, щодо діяльності якого здійснювався захід)
_____________________________________________________________________________________
                                   (прізвище, ім'я, по батькові керівника (власника) суб'єкта господарювання)

зобов'язую:  

N
з/п 

Заходи щодо усунення виявлених порушень чинного законодавства 

Посилання на відповідну вимогу законодавства 

Термін усунення порушення
(дата, місяць, рік) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п 

Заходи щодо усунення виявлених порушень чинного законодавства 

Посилання на відповідну вимогу законодавства 

Термін усунення порушення
(дата, місяць, рік) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План заходів щодо виконання Розпорядження надати до "___" __________ 20__ р. за адресою: _________________________________________________________________

Письмову інформацію про виконання кожного пункту Розпорядження подавати не пізніше трьох робочих днів після закінчення терміну його виконання листом чи за факсом (тел./факс ________________).

Про виконання Розпорядження в цілому повідомити до "___" _________ 20__ р. за адресою: ________________________________________________________________

Відповідно до статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" невиконання цього Розпорядження тягне за собою застосування штрафних санкцій до суб'єкта господарювання.

Відповідно до частини дев'ятої статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Накласти на __________________________________________________________________________
                                   (повне найменування суб'єкта господарської діяльності, його підпорядкованість, місцезнаходження;
______________________________________________________________________________________
                       номер розрахункового рахунку та назва установи банку; посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
штраф у розмірі ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ гривень.

Зазначена сума штрафу сплачується протягом 30 днів з дня прийняття постанови до Державного бюджету України. 

_____________________________________
(керівник органу Держенергонагляду) 

________________
(підпис)  

_____________________
(прізвище, ініціали) 

Розпорядження отримав керівник
суб'єкта господарювання 

 
_________________
(підпис) 

 
______________________
(прізвище, ініціали) 

                                          М. П.
"___" ____________ 20__ р. 

 

 

Відмітка про реєстрацію Розпорядження в канцелярії суб'єкта господарювання

Дата _______ вхідний номер реєстрації ______
Підпис працівника, який здійснив реєстрацію ______

Позначка про надсилання Розпорядження суб'єкта господарювання поштою

Розпорядження відправлено із супровідним листом від "___" ____________ 20__ р. N __________

через поштове відділення N _____ _____________________ ________________
                                                                       (дата)                (підпис інспектора)

Поштове повідомлення про отримання суб'єктом господарювання
Розпорядження отримано _____________ _______________
                                                        (дата)             (підпис інспектора) 

 

____________________________________
____________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

"__" ______ 20__ р. N _____ 

Керівнику
______________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарської діяльності, фізичної особи - підприємця)  

ПОДАННЯ
про невідповідність займаній посаді працівників електротехнічного або теплотехнічного профілю

Особа, відповідальна за електричне господарство (теплове господарство) (її заступники) підпорядкованого Вам _________________________________________________________________,
                                                           (повне найменування суб'єкта господарської діяльності, фізичної особи-підприємця)
що знаходиться _______________________________________________________________________,
                                                                                                   (місцезнаходження)
_________________________________    __________________________________________________
                                    (посада)                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)

порушила вимоги норм, правил і стандартів в галузі електроенергетики та/або сфері теплопостачання, які зазначені в Акті від __________ 20__ р. N __________, а саме: ______________________________________________________________________________________
                                                                   (перелік порушень чинного законодавства)
______________________________________________________________________________________

На підставі викладеного, керуючись вимогами Законів України "Про електроенергетику" та "Про теплопостачання", підпунктом 5.2.18 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 N 258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1143/13017, або вимогами підпункту 5.1.3 та підпункту 5.2.11 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 N 71, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за N 197/13464,
                           (непотрібне викреслити)

вимагаю:

1. Розглянути Подання та вжити заходів щодо усунення зазначеного вище порушення вимог норм, правил і стандартів у галузі електроенергетики, сфері теплопостачання,
                                                       (необхідне підкреслити)
причин цього порушення і умов, що йому сприяють.

2. Особа, відповідальна за електричне господарство (теплове господарство), ____________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
не відповідає займаній посаді та має бути усунена від виконання обов'язків відповідального за електричне господарство (теплове господарство).
                              (необхідне підкреслити)

3. Вимоги Подання мають бути виконані у місячний термін.
Про виконання Подання повідомити інспекцію Держенергонагляду
______________________________________________________________________________________
                                                       (найменування структурного підрозділу Держенергонагляду)
за адресою _____________________________________________ до ____________ 20__ р.

Державний інспектор (старший державний інспектор)
з енергетичного нагляду                                           __________________   ________________
                                                                                                                                      (підпис)                        (прізвище, ініціали) 

Відмітка про реєстрацію Подання в канцелярії суб'єкта господарювання

Дата _______ вхідний номер реєстрації ______

Підпис працівника, який здійснив реєстрацію ______

Позначка про надсилання Подання суб'єкта господарювання поштою

Подання відправлено із супроводжувальним листом від "___" _______ 20__ р. N ____
через поштове відділення N _____ _____________________ ________________
                                                                                                        (дата)                         (підпис інспектора)

Поштове повідомлення про отримання суб'єктом господарювання
Подання отримано _____________ _______________
                                                          (дата)               (підпис інспектора) 

 

__________________________________
__________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

АКТ ПЕРЕВІРКИ N _____

Населений пункт ______________________________________________________________________
                                                                                     (населений пункт, район, область)

"___" ____________ 20__ р.

Мною (нами), державним інспектором (старшим державним інспектором (ами) з енергетичного нагляду _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
відповідно до статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 9 Закону України "Про електроенергетику", статті 14 Закону України "Про теплопостачання" та Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами і доповненнями), у період з "__" ______ 20__ р. по "__" ________ 20__ р. проведено захід з державного енергетичного нагляду на енергетичних об'єктах _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                      (назва суб'єкта господарювання та/або його підрозділів, їх місцезнаходження)

                                у присутності уповноваженої особи суб'єкта господарювання:
_____________________________________________________________________________________
                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
тип заходу позаплановий
вид заходу перевірка
предмет державного нагляду перевірка виконання вимог_____________________________________
                                                                                                                                          (Припису, Розпорядження, Подання)
_____________________________________________________________________________________
                                                        (дата та номер видачі Припису, Розпорядження, Подання)

Форма власності суб'єкта господарювання ________________________________________________

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

При цьому встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Акт на ______ аркушах склав (ли) державний інспектор (и) /старший державний інспектор (и)/ з енергетичного нагляду

___________________________
підпис) 

______________________________________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ініціали) 

Уповноважена особа суб'єкта господарювання

__________________________
(підпис) 

_____________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) 

З Актом ознайомлений і отримав керівник суб'єкта господарювання

__________________________
(підпис, печатка) 

_____________________________________________
(прізвище, ініціали) 

Відмітка про реєстрацію Акта в канцелярії суб'єкта господарювання

Дата ______ вхідний номер реєстрації ______

Підпис працівника, який здійснив реєстрацію ______

Позначка про надсилання Акта суб'єкта господарювання поштою

Акт відправлено через поштове відділення N _____ _____________ ________________
                                                                                                                                  (дата)                 (підпис інспектора)

Поштове повідомлення про отримання суб'єктом
господарювання Акта _______ ________________
                                                       (дата)                 (підпис) 

 

__________________________________
__________________________________
(бланк структурного підрозділу Держенергонагляду)

ПРОТОКОЛ N _____

Населений пункт ______________________________________________________________________
                                                                                          (населений пункт, район, область)

"___" ____________ 20__ р.

Мною (нами), державним інспектором (старшим державним інспектором (ами) з енергетичного нагляду ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
відповідно до статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 14 Закону України "Про теплопостачання", статті 9 Закону України "Про електроенергетику" та Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 929 (із змінами і доповненнями), у період з "__" _________ 20__ р. по "__" ________ 20__ р. проведено захід з державного енергетичного нагляду на енергетичних об'єктах _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                        (назва суб'єкта господарювання та/або його підрозділів, їх місцезнаходження)
у присутності уповноваженої особи суб'єкта господарювання:
_____________________________________________________________________________________
                                                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
тип заходу позаплановий
вид заходу перевірка
предмет державного нагляду перевірка виконання вимог_____________________________________
                                                                                                                  (Припису, Розпорядження, Подання)
_____________________________________________________________________________________
                                                          (дата та номер видачі Припису, Розпорядження, Подання)
Форма власності суб'єкта господарювання _________________________________________________
Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

При цьому встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 

Протокол на ______ аркушах склав (ли) державний інспектор(и) /старший державний інспектор(и)/ з енергетичного нагляду

___________________________
(підпис) 

______________________________________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(підпис) 

_______________________________________________
(прізвище, ініціали) 

Уповноважена особа суб'єкта господарювання

__________________________
(підпис) 

_____________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) 

З Протоколом ознайомлений і отримав керівник суб'єкта господарювання

__________________________
(підпис, печатка) 

_____________________________________________
(прізвище, ініціали) 

Позначка про реєстрацію Протоколу в канцелярії суб'єкта господарювання

Дата __________________ вхідний номер реєстрації __________________
Підпис працівника, який здійснив реєстрацію _______________________

Відмітка про надсилання Протоколу суб'єкту господарювання поштою

Протокол відправлено через поштове відділення N _____ _____________ _______________
                                                                                                                                               (дата)               (підпис інспектора)

Поштове повідомлення про отримання суб'єктом
господарювання Протоколу ____________ ___________
                                                                              (дата)                (підпис) 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВИДАНИХ НАПРАВЛЕНЬ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ НА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ

Направлення на проведення заходу 

Повідомлення про проведення заходу 

дата 

реєстраційний номер направлення на проведення заходу 

прізвище, ініціали інспектора (ів), який (і) направляється (ються) для проведення заходу 

повна назва суб'єкта господарювання 

тип, вид та предмет заходу державного енергетичного нагляду 

дата та підпис інспектора про отримання направлення 

терміни проведення заходу 

дата початку 

дата завершення 

реєстраційний номер 

дата та спосіб відправлення 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ АКТІВ, ПРИПИСІВ, РОЗПОРЯДЖЕНЬ ТА ПОДАНЬ

Акти 

Приписи, Розпорядження та Подання 

дата складання 

реєстраційний номер 

повна назва суб'єкта господарювання, його місцезнаходження 

акт склав інспектор, прізвище, ініціали 

вид, тип та предмет заходу державного енергетичного нагляду 

дата та спосіб вручення Акта керівнику суб'єкта господарювання 

дата складання 

реєстраційний номер 

дата та спосіб вручення Припису, Розпорядження, Подання керівнику суб'єкта господарювання 

кінцевий термін виконання 

перелік відключеного обладнання (необхідністю), найменування, потужність (кВт) 

дата письмового повідомлення керівника суб'єкта господарювання про повне виконання Припису, Розпорядження, Подання 

дата перевірки виконання Припису, Розпорядження, Подання 

знято з контролю 

дата 

причина 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: Індексація реєстраційних номерів при веденні записів у журналі: ПР - приписи, РП - розпорядження, ПД - подання.

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ АКТІВ ПЕРЕВІРКИ, ПРОТОКОЛІВ ТА ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ ШТРАФІВ

Назва документа, на підставі якого розглядається справа щодо накладення штрафних санкцій
(Акт перевірки чи Протокол) 

Дата складання Акта перевірки (Протоколу) 

Реєстраційний номер Акта перевірки (Протоколу) 

Повна назва суб'єкта господарювання, його місцезнаходження 

Номер Припису, Розпорядження, Подання, дата його складання та останній термін виконання 

Акт перевірки (Протокол) склав інспектор
(прізвище, ініціали) 

Дата та спосіб вручення Акта перевірки (Протоколу) керівнику суб'єкта господарювання 

Дата прийняття Постанови 

Номер Постанови 

Сума штрафу (гривень) згідно з прийнятою Постановою 

Дата та спосіб вручення Постанови керівнику суб'єкта господарювання 

Відмітка про оплату, дата оплати, номер платіжного доручення 

10 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ЗВЕРНЕНЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ З ПИТАНЬ ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕРМІНІВ ВИКОНАННЯ ПРИПИСІВ, РОЗПОРЯДЖЕНЬ І ПОДАНЬ ТА ПРИЙНЯТИХ ЗА НИМИ РІШЕНЬ

Запит суб'єкта господарювання 

Рішення щодо запиту суб'єкта господарювання 

дата 

вхідний реєстраційний номер звернення суб'єкта господарювання 

вихідний реєстраційний номер звернення суб'єкта господарювання 

повна назва суб'єкта господарювання, його місцезнаходження 

дата складання та номер припису, розпорядження, подання, термін виконання якого суб'єкт господарювання просить змінити 

дата 

вихідний реєстраційний номер відповіді 

коротке резюме по суті відповіді 

прізвище, ініціали інспектора Держенергонагляду, у якого зберігається звернення та рішення щодо нього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ТЕЛЕФОНОГРАМ

N з/п 

Дата 

Посада, П. І. Б. особи, що передала телефонограму 

Зміст повідомлення та назва суб'єкта господарювання, якому передано телефонограму 

Номер телефону суб'єкта господарювання 

Посада, П. І. Б. особи, що прийняла телефонограму 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ПРОТОКОЛІВ ТА ПОСТАНОВ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Розпочатий "    "______ 200 _ р.

Закінчений "   " _______ 200 _ р.

Зразок журналу

Ліва сторінка журналу

Реквізити Протоколу 

Посада, прізвище та ініціали укладача Протоколу 

Реквізити Постанови 

Посада, прізвище та ініціали укладача Постанови 

Найменування підприємства, установи, організації, на території яких виявлено правопорушення 

Прізвище, ім'я та по батькові правопорушника 

Місцезнаходження (місце проживання) правопорушника 

дата 

дата 

Права сторінка журналу

Стисла суть правопорушення за протоколом 

Результати розгляду 

Дата вручення постанови або повідомлення про отримання отримання 

Відмітка про сплату (номер платіжного документа, дата) 

Дата надіслання листа про передачу справи до суду 

Примітка 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

____________

Опрос