Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке проведения служебного расследования в Службе безопасности Украины

СБУ
Приказ, Инструкция от 16.07.2008 № 547
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі безпеки України

Наказ Служби безпеки України
від 16 липня 2008 року N 547

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 серпня 2008 р. за N 709/15400

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Служби безпеки України
 від 20 серпня 2009 року N 541
,
 
наказами Центрального управління Служби безпеки України
від 22 листопада 2011 року N 431
,
 від 16 серпня 2012 року N 373

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Центрального управління Служби безпеки України
 від 4 лютого 2016 року N 45)

Відповідно до Закону України "Про Службу безпеки України", Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24.03.99 N 551-XIV, Закону України "Про пожежну безпеку", Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 N 950, Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 23.06.95 N 243/95-ВР, Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1561-12, Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893, з метою встановлення єдиного порядку проведення службового розслідування у Службі безпеки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення службового розслідування у Службі безпеки України, що додається.

2. Начальнику Управління планування та інспекторського контролю забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України.

 

Т. в. о. Голови Служби 

В. Наливайченко 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок проведення службового розслідування у Службі безпеки України

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає підстави, порядок призначення і проведення службового розслідування стосовно військовослужбовців Служби безпеки України (далі - СБУ), оформлення його результатів та прийняття за ним рішення.

1.2. Термін, що вживається у цій Інструкції, має таке значення:

службове розслідування - це комплекс заходів, які здійснюються у межах компетенції, з метою уточнення причин, встановлення обставин та умов, що сприяли вчиненню правопорушення, відповідальність за яке передбачена законодавством України, та ступеня вини особи (осіб), яка вчинила це правопорушення.

(абзац другий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Центрального управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431)

1.3. Порядок проведення службового розслідування стосовно державних службовців затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 N 950.

З'ясування обставин порушення трудової дисципліни працівниками СБУ здійснюється відповідно до вимог Кодексу законів про працю України та правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Службове розслідування за фактами заподіяння державі матеріальної шкоди проводиться з дотриманням вимог Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 23.06.95 N 243/95-ВР.

1.5. За фактами розголошення державної таємниці, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень законодавства про державну таємницю службове розслідування проводиться з дотриманням вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці.

1.6. Дія цієї Інструкції не поширюється на порядок проведення розслідувань нещасних випадків з військовослужбовцями СБУ, що проводяться у порядку, визначеному наказом СБУ від 12.12.2002 N 443 "Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків з військовослужбовцями Служби безпеки України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за N 11/7332.

1.7. Якщо під час службового розслідування буде з'ясовано, що вчинене військовослужбовцем правопорушення містить ознаки кримінального правопорушення, службова особа, яка призначила службове розслідування, зобов'язана вжити заходів у порядку, установленому Кримінальним процесуальним кодексом України.

(пункт 1.7 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 16.08.2012 р. N 373)

1.8. Службове розслідування не проводиться, якщо причини та умови, що сприяли вчиненню правопорушення, ступінь вини, розмір заподіяної матеріальної шкоди та інші обставини встановлено під час перевірки, ревізії, інвентаризації, а також кримінального провадження.

(пункт 1.8 із змінами, внесеними згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 16.08.2012 р. N 373)

2. Підстави для проведення службового розслідування

2.1. Підставами для проведення службового розслідування можуть бути факти:

невиконання або неналежного виконання під час службової діяльності вимог чинного законодавства, наказів начальників (керівників) чи інших розпорядчих документів, що негативно вплинуло на стан виконання покладених на СБУ завдань або створило загрозу здоров'ю чи життю людей, призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків, порушень громадського порядку, прав та законних інтересів осіб, заподіяння шкоди державі, підприємству, установі, організації чи об'єднанню громадян;

недотримання положень чинного законодавства, що призвело до створення передумов або розголошення державної таємниці, втрати її матеріальних носіїв та інших правопорушень у сфері охорони державної таємниці;

порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок поводження з конфіденційною інформацією, яка є власністю держави, та іншою інформацією з обмеженим доступом, захист якої гарантується Конституцією України, розголошення або втрата їх матеріальних носіїв;

порушення порядку застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів чи заходів фізичного впливу;

порушення правил несення вартової чи чергової служби, що призвело до тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків;

дорожньо-транспортної пригоди, вчиненої за участю осіб, які керували транспортними засобами СБУ або власними під час виконання службових обов'язків;

(абзац сьомий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Центрального управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431)

надзвичайних подій, пожеж на об'єктах СБУ.

Службове розслідування може також проводитися з метою уточнення причин та умов, що сприяли правопорушенню, та встановлення ступеня вини службових осіб.

2.2. Службове розслідування може бути призначено та проведено також на вимогу військовослужбовця СБУ з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.

2.3. Забороняється призначення службових розслідувань за відсутності підстав, визначених цією Інструкцією.

(главу 2 доповнено пунктом 2.3 згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431)

3. Порядок призначення службового розслідування

3.1. Службове розслідування призначається начальником (керівником), який має право віддавати накази та накладати на підлеглого дисциплінарне стягнення.

Інші службові особи мають право в разі потреби звертатись з клопотанням за підпорядкованістю про призначення службового розслідування.

Службове розслідування може бути проведено особисто начальником (керівником), яким воно призначено, чи доручено іншій службовій особі або декільком особам (комісії), одна з яких призначається її головою.

Повноваження службової особи (осіб), якій (яким) доручено проведення службового розслідування, обмежуються терміном проведення службового розслідування.

Службове розслідування проводиться за участю безпосереднього начальника військовослужбовця, який вчинив дисциплінарне правопорушення.

3.2. Проведення службового розслідування, призначеного стосовно начальників функціональних підрозділів Центрального управління СБУ, доручається керівникам Головної інспекції, Управління роботи з особовим складом та інших підрозділів Центрального управління СБУ.

(главу 3 доповнено новим пунктом 3.2 згідно з наказом 
Центрального управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431,
 у зв'язку з цим пункти 3.2 - 3.4 вважати відповідно пунктами 3.3 - 3.5)

3.3. У наказі зазначаються підстави для призначення службового розслідування, мета і терміни його проведення, особа (якщо вона встановлена), стосовно якої воно буде проводитись, дані про правопорушення, а також службова особа (особи), якій (яким) доручено його проведення.

3.4. Підстави для призначення службового розслідування можуть міститися в рапортах співробітників СБУ, матеріалах перевірок, письмових зверненнях громадян України, іноземців та осіб без громадянства, запитах і зверненнях народних депутатів України, заявах або повідомленнях інших правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій та їх службових (посадових) осіб, об'єднань громадян, засобів масової інформації або бути в інших документах, отриманих в установленому законодавством України порядку.

Службове розслідування не проводиться за анонімними повідомленнями, заявами, скаргами.

3.5. Заборонено проводити службове розслідування особам, які є підлеглими військовослужбовця, правопорушення якого підлягає розслідуванню, а також особам, які можуть бути причетними до правопорушення або зацікавленим у наслідках розслідування.

4. Термін проведення службового розслідування

4.1. Службове розслідування має бути завершене протягом одного місяця з дня його призначення. У необхідних випадках цей термін може бути продовжено службовою особою, яка призначила службове розслідування, але не більш як на один місяць.

Початок службового розслідування визначається датою підписання наказу про його призначення.

Завершення службового розслідування визначається датою затвердження службовою особою, яка його призначила, висновку за результатами службового розслідування.

4.2. Термін проведення службового розслідування не включає час ознайомлення військовослужбовця, стосовно якого воно проводиться, з висновком службового розслідування, а також час перебування такого військовослужбовця у відпустці, службовому відрядженні, на лікуванні або відсутності з інших документально підтверджених поважних причин.

(пункт 4.2 у редакції наказу Служби
 безпеки України від 20.08.2009 р. N 541)

Розрахунок часу, який не включається у термін проведення службового розслідування, викладається у доповідній записці, яка разом із документом, що містить підстави для зміни терміну завершення службового розслідування, доповідається службовій особі, яка призначила службове розслідування.

(пункт 4.2 доповнено абзацом другим згідно з наказом 
Центрального управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431)

Про зміну терміну завершення службового розслідування службова особа (особи), яка (які) проводить (проводять) службове розслідування, інформує (інформують) підрозділ, який здійснює контроль за додержанням терміну проведення службового розслідування.

(пункт 4.2 доповнено абзацом третім згідно з наказом 
Центрального управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431)

5. Завдання, організація роботи та повноваження осіб під час проведення службового розслідування

5.1. Службове розслідування має встановити:

обставини (час, місце) і наслідки правопорушення (події), з приводу якого було призначено розслідування;

осіб, винних у правопорушенні, та осіб, дії чи бездіяльність яких сприяли негативним наслідкам або створювали загрозу для їх спричинення;

наявність причинного зв'язку між неправомірним діянням (бездіяльністю) особи (осіб), з приводу якого було призначено службове розслідування, та його наслідками;

причини правопорушення та умови, що сприяли правопорушенню;

вимоги законів чи інших нормативно-правових актів, розпорядчих документів або службових обов'язків, які було порушено;

ступінь провини кожної з осіб, причетних до правопорушення, та мотиви протиправної поведінки військовослужбовця і його ставлення до скоєного.

5.2. Службова особа (особи), якій (яким) доручено проведення службового розслідування, діє відповідно до вимог чинного законодавства України і відповідає за повноту, всебічність, об'єктивність і неупередженість зроблених висновків, а також нерозголошення відомостей, що стосуються чи можуть вплинути на проведення службового розслідування, зачіпають права і законні інтереси чи свободи військовослужбовця, стосовно якого воно проводиться.

5.3. Службовій особі (особам), якій (яким) доручено проведення службового розслідування, надається право:

викликати військовослужбовців, стосовно яких проводиться службове розслідування, а також інших осіб з числа співробітників СБУ, осіб, які не є співробітниками (за їх згодою), котрі обізнані або мають стосунок до фактів або діянь (бездіяльності), що стали підставою для призначення службового розслідування, опитувати та одержувати від них усні або письмові пояснення, інші документальні матеріали, що стосуються службового розслідування;

(абзац другий пункту 5.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Центрального управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431)

залучати в разі потреби відповідних фахівців і отримувати від них консультації, а також письмові висновки з питань, що можуть сприяти проведенню службового розслідування;

ознайомлюватися і вивчати в установленому порядку відповідні документи, що стосуються службового розслідування, знімати з них копії, а у разі потреби - вилучати їх оригінали з додержанням вимог законодавства у сфері охорони інформації з обмеженим доступом і діловодства та долучати до матеріалів службового розслідування із залишенням копії вилученого документа у підрозділі, де вилучено оригінал;

(абзац четвертий пункту 5.3 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431)

отримувати та збирати згідно з чинним законодавством України матеріали, предмети, речі, що мають стосунок до службового розслідування, у тому числі від інших органів державної влади, юридичних і фізичних осіб за запитом службової особи, яка призначила службове розслідування;

(абзац п'ятий пункту 5.3 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Центрального управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431)

оглядати предмети, речі та документи із складанням про це акта;

(пункт 5.3 доповнено абзацом шостим згідно з наказом 
Центрального управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431)

запаковувати та долучати до письмових пояснень або рапортів опитаних осіб отримані в ході службового розслідування матеріали, предмети і речі;

(пункт 5.3 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом 
Центрального управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431)

доступу на територію та у приміщення адміністративних будівель Центрального управління, регіональних органів, органів військової контррозвідки, закладів, установ СБУ та Штабу Антитерористичного центру при СБУ.

(пункт 5.3 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом 
Центрального управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431)

В акті про проведення огляду зазначаються дата, час і місце його проведення; посади, військові звання, прізвища та ініціали осіб, які брали у ньому участь; хід та результати проведеної дії. Акт підписується учасниками проведення огляду. Для фіксації предмета огляду особа (особи), яка (які) проводить (проводять) службове розслідування, може (можуть) використовувати фото- та/або відеотехніку, здійснювати друк виявлених у ході службового розслідування файлів з електронних носіїв інформації, копіювання документів із внесенням про це відповідного запису до акта огляду. Фотокартки (плівки), роздруковані документи та зняті копії упаковуються та долучаються до акта огляду.

(пункт 5.3 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом 
Центрального управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431)

5.4. За згодою особи, яка опитується, її усні пояснення можуть фіксуватися технічними засобами. Надані в ході опитування відомості фіксуються в письмовому поясненні або рапорті опитуваної особи, яке (який) нею підписується та долучається до матеріалів службового розслідування.

(пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431)

5.5. Як фахівець може залучатись будь-яка особа, яка володіє науковими, технічними та іншими спеціальними знаннями, для надання висновку, пояснення, консультації, роз'яснення з досліджуваних питань та в разі потреби має відповідний допуск до відомостей, що становлять державну таємницю.

5.6. Співробітники СБУ зобов'язані всебічно сприяти проведенню службового розслідування, надавати правдиві пояснення по суті предмета службового розслідування та поставлених їм питань, пред'являти відповідні документи чи матеріали.

5.7. Військовослужбовець, стосовно якого проводиться службове розслідування, має право:

знати підстави проведення стосовно нього службового розслідування;

брати участь у службовому розслідуванні, у т. ч. надавати усні чи письмові пояснення, робити заяви, подавати документи, вимагати додаткового вивчення пояснень осіб, причетних до службового розслідування, а також проведення опитування інших осіб, яким відомі обставини, що досліджуються під час службового розслідування;

звертатись з клопотанням про витребування й залучення до матеріалів розслідування нових документів, видань, інших матеріальних носіїв інформації;

висловлювати письмові зауваження щодо проведення службового розслідування, дій або бездіяльності службової особи (осіб), яка його проводить, заявляти про дострокове припинення її (їх) повноважень;

звертатися з обґрунтованим клопотанням у письмовій формі до начальника (керівника), який приймав рішення про призначення службового розслідування, про виведення зі складу комісії з проведення службового розслідування осіб, які особисто заінтересовані в результатах такого розслідування. Про прийняте за результатами розгляду клопотання рішення письмово повідомляється військовослужбовець;

(пункт 5.7 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 наказом Служби безпеки України від 20.08.2009 р. N 541,
у зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий
 уважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим)

відмовлятися давати будь-які пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначено чинним законодавством України;

ознайомлюватися зі змістом матеріалів службового розслідування;

оскаржувати рішення, прийняте за результатами службового розслідування, у строки і в порядку, що визначені чинним законодавством України.

5.8. Відмова військовослужбовця надати пояснення оформляється довідкою службової особи, яка проводить службове розслідування, і засвідчується підписами присутніх при цьому осіб.

5.9. Службова особа (особи), яка (які) проводить (проводять) службове розслідування, зобов'язана (зобов'язані) ознайомити військовослужбовця, стосовно якого воно призначено, з його правами, передбаченими цією Інструкцією, про що скласти і підписати довідку.

(главу 5 доповнено пунктом 5.9 згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431)

5.10. Втручання будь-яких осіб у хід службового розслідування з метою перешкоджання об'єктивному, повному та всебічному дослідженню його предмета забороняється. Про наявність таких фактів особа, яка проводить службове розслідування, рапортом доповідає особі, яка призначила службове розслідування.

(главу 5 доповнено пунктом 5.10 згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431)

5.11. У разі виявлення під час службового розслідування інших правопорушень, не пов'язаних з предметом розслідування, службова особа, яка його проводить, доповідає про це службовій особі, яка призначила це службове розслідування, а у подальшому діє відповідно до законодавства України.

(главу 5 доповнено пунктом 5.11 згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431)

5.12. Службова особа, яка призначила службове розслідування, має право:

контролювати його хід особисто, доручити такий контроль керівництву підрозділу, до завдань якого віднесено проведення відповідних розслідувань;

ознайомлюватися з отриманими проміжними матеріалами;

надавати вказівки, спрямовані на об'єктивне, повне та всебічне дослідження предмета службового розслідування;

робити обґрунтовані зауваження щодо змісту висновку за результатами службового розслідування та наданих у ньому пропозицій.

(главу 5 доповнено пунктом 5.12 згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431)

6. Усунення від виконання службових обов'язків

6.1. Службове розслідування у випадках, передбачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, може проводитись з усуненням військовослужбовця, стосовно якого воно проводиться, від виконання службових обов'язків, про що видається відповідний наказ із зазначенням причин усунення.

Якщо військовослужбовець, стосовно якого приймається рішення про усунення на період проведення службового розслідування від виконання службових обов'язків, займає керівну посаду, то одночасно з прийняттям цього рішення відповідним начальником (керівником) покладається тимчасове виконання обов'язків за цією посадою на іншу особу.

(пункт 6.1 доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Служби безпеки України від 20.08.2009 р. N 541)

6.2. Термін усунення не повинен перевищувати тривалості службового розслідування та часу, визначеного для прийняття рішення за його результатами.

6.3. Військовослужбовці, усунуті на період проведення службового розслідування від виконання службових обов'язків і стосовно яких за результатами службового розслідування прийнято рішення про продовження ними військової служби на займаній посаді, приступають до виконання службових обов'язків за посадою на підставі відповідного наказу.

(Інструкцію доповнено новим пунктом 6.3 згідно з
 наказом Служби безпеки України від 20.08.2009 р. N 541,
у зв'язку з цим пункт 6.3 уважати пунктом 6.4)

6.4. На час усунення від виконання службових обов'язків за військовослужбовцем, стосовно якого проводиться службове розслідування, зберігається право на забезпечення всіма видами матеріального та грошового забезпечення за посадою, що він обіймав, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

6.5. Витяги з наказів про усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків на період проведення службового розслідування та про поновлення виконання службових обов'язків долучаються до матеріалів службового розслідування.

(главу 6 доповнено пунктом 6.5 згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431)

7. Оформлення результатів службового розслідування

7.1. За результатами службового розслідування складається висновок, у якому зазначаються:

посада, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, термін військової служби і перебування на займаній посаді особи, стосовно якої проведено службове розслідування;

підстави для призначення службового розслідування;

заходи, здійснені в процесі службового розслідування, й одержані при цьому результати, які підтверджують чи спростовують відомості, що стали підставою для його призначення;

обставини, причини, умови та наслідки скоєного військовослужбовцем правопорушення, рівень заподіяної шкоди та негативного впливу на службову діяльність;

вимоги законів чи інших нормативно-правових, а також розпорядчих документів, які були порушені;

ступінь та форма (навмисно чи з необережності) вини або невинуватість причетних осіб, обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність чи знімають вину;

заперечення, заяви та клопотання особи, стосовно якої проводилось службове розслідування, мотиви їх відхилення чи підстави для задоволення;

висновок щодо наявності чи відсутності в діянні військовослужбовця дисциплінарного правопорушення та в чому воно (за наявності такого) полягало з обов'язковим посиланням на отримані матеріали чи документи;

пропозиції щодо притягнення осіб, які вчинили правопорушення, до відповідальності без зазначення конкретного виду стягнення або зняття з військовослужбовця, стосовно якого проводилось службове розслідування, безпідставних звинувачень чи підозр;

вжиті або запропоновані заходи для усунення негативних наслідків скоєного правопорушення та умов, що йому сприяли.

У разі виявлення ознак кримінального чи адміністративного правопорушення службова особа (особи), яка (які) проводить (проводять) службове розслідування, вносить службовій особі, яка його призначила, пропозицію щодо спрямування висновку та матеріалів до відповідного правоохоронного органу для прийняття рішення згідно із законодавством України.

(пункт 7.1 доповнено абзацом дванадцятим згідно з наказом 
Центрального управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431
,
 абзац дванадцятий пункту 7.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Центрального управління Служби безпеки України від 16.08.2012 р. N 373)

7.2. Висновок за результатами службового розслідування підписується особою (особами), якою (якими) воно проводилось.

Кожен член комісії має право викласти свою окрему думку в письмовому рапорті на ім'я службової особи, яка призначила службове розслідування. Вказаний рапорт приєднується до висновку і є його невід'ємною частиною.

У разі відсутності під час підписання висновку службового розслідування члена комісії причина його відсутності зазначається у висновку.

(пункт 7.2 доповнено абзацом третім згідно з
 наказом Служби безпеки України від 20.08.2009 р. N 541)

7.3. Перед поданням висновку разом з матеріалами службового розслідування на затвердження службова особа (особи), яка (які) його проводила (проводили), з'ясовує (з'ясовують) у військовослужбовця, стосовно якого воно проводилося, наміри ознайомитись зі змістом висновку та матеріалами службового розслідування.

(абзац перший пункту 7.3 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431)

Особа, стосовно якої проводилось службове розслідування, має право ознайомитися з усіма чи окремими матеріалами службового розслідування, що стосуються її особисто, крім випадків, передбачених вимогами чинного законодавства у сфері охорони державної таємниці. Під час ознайомлення з висновком особа може письмово викласти свої заперечення або заявити клопотання.

Факт ознайомлення з матеріалами службового розслідування та (чи) висновком за його результатами фіксується в аркуші ознайомлення з відповідними матеріалами та (чи) висновком особистим підписом особи, стосовно якої проводилося службове розслідування. Відмова від ознайомлення з матеріалами службового розслідування та (чи) висновком за його результатами фіксується у рапорті особи, стосовно якої проведено службове розслідування, на ім'я начальника (керівника), який призначив службове розслідування, з відображенням причин прийняття такого рішення.

(абзац третій пункту 7.3 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431)

У разі відмови особи, стосовно якої проводилося службове розслідування, засвідчити особистим підписом факт ознайомлення з матеріалами та (чи) висновком, особою, яка проводить службове розслідування, робиться про це запис в аркуші ознайомлення, який засвідчується підписом (підписами) присутнього (присутніх) при цьому члену (членів) комісії.

(пункт 7.3 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом 
Центрального управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431)

7.4. Висновок про результати службового розслідування подається на розгляд та затвердження службовій особі, яка його призначила, разом з усіма матеріалами розслідування, запереченнями і клопотаннями.

8. Прийняття рішення за результатами розслідування

8.1. Службова особа, яка призначила службове розслідування, розглядає висновок і матеріали службового розслідування, як правило, проводить бесіду з військовослужбовцем, стосовно якого воно проводилось, і затверджує висновок за результатами службового розслідування.

8.2. У випадку незгоди службової особи, яка призначила службове розслідування, з висновками і пропозиціями комісії (не підтверджуються відповідними документами, у процесі розслідування мали місце порушення, що дають підстави брати під сумнів об'єктивність його результатів, та інше) вона доручає голові комісії вжити додаткових заходів у межах терміну, установленого для проведення службового розслідування, або призначає нове, здійснення якого доручає іншій (іншим) службовій (службовим) особам. Таке розслідування проводиться у порядку, визначеному цією Інструкцією.

(пункт 8.2 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431)

8.3. Якщо вину військовослужбовця повністю доведено, службова особа, яка призначила службове розслідування, приймає рішення про його притягнення до дисциплінарної відповідальності та визначає вид дисциплінарного стягнення, а також особу, якій доручає підготувати проект відповідного наказу.

Вид дисциплінарного стягнення зазначається особисто службовою особою, яка призначила службове розслідування, на висновку за його результатами.

8.4. Накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця, стосовно якого проводилось службове розслідування, здійснюється у порядку і в спосіб, що визначені Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

8.5. Військовослужбовець, стосовно якого проводилось службове розслідування, має право оскаржити рішення щодо накладення на нього дисциплінарного стягнення у порядку, визначеному законодавством України.

8.6. Висновки разом з усіма матеріалами службового розслідування зберігаються з дотриманням вимог діловодства.

Примірники висновку надсилаються службовим особам, яких стосуються наведені у висновку пропозиції, а також до підрозділів кадрового забезпечення для долучення до особової справи військовослужбовця. Висновок щодо порушення вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці надсилається до Управління режиму, документального забезпечення і контролю СБУ.

(абзац другий пункту 8.6 у редакції наказу Центрального
 управління Служби безпеки України від 22.11.2011 р. N 431)

У випадку, коли службове розслідування проводилося на вимогу військовослужбовця з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри, за його зверненням начальником (керівником), який призначив службове розслідування, військовослужбовцю надається копія висновку службового розслідування, за винятком випадків, якщо цей висновок містить інформацію з обмеженим доступом.

(пункт 8.6 доповнено абзацом третім згідно з
 наказом Служби безпеки України від 20.08.2009 р. N 541)

 

Перший заступник начальника
Управління планування та
інспекторського контролю
 

 
 
І. Вінницький
 

Опрос