Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Методике определения удельного веса государственного сектора в экономике

Госкомстат, Фонд государственного имущества, Министерство экономики Украины (3)
Приказ от 01.04.2008 № 100/87/370
Утратил силу

Про затвердження Змін до Методики визначення питомої ваги державного сектору в економіці

Наказ Міністерства економіки України,
Державного комітету статистики України,
Фонду державного майна України
від 1 квітня 2008 року N 100/87/370

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 липня 2008 р. за N 671/15362

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
 Державного комітету статистики України,
 Фонду державного майна України від 4 листопада 2003 року N 307/375/1963
згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
 Державної служби статистики України,
 Фонду державного майна України
 від 18 лютого 2015 року N 146/53/219)

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство економіки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2007 N 777, пункту 7 Положення про Державний комітет статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 924, пункту 6 Тимчасового положення про Фонд державного майна України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 07.07.92 N 2558-XII, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Методики визначення питомої ваги державного сектору в економіці, затвердженої наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Державного комітету статистики України, Фонду державного майна України від 04.11.2003 N 307/375/1963, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.11.2003 за N 1068/8389, що додаються.

2. Директору департаменту реформування відносин власності Міністерства економіки України (Гоцулов М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Міністр економіки України 

Б. М. Данилишин 

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

Голова Фонду державного
майна України
 

 
В. П. Семенюк-Самсоненко
 

 

Зміни
до Методики визначення питомої ваги державного сектору в економіці

1. У пункті 1:

1.1. Абзац другий викласти в такій редакції:

"суб'єкти, які діють на основі виключно державної власності: державні підприємства, казенні підприємства, державні акціонерні компанії (товариства) (за Державним класифікатором України ДК 002:2004 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" (далі - КОПФГ), коди 140, 145, 235 відповідно) та дочірні підприємства (за КОПФГ код 160), засновниками яких є суб'єкти господарювання з вищенаведеними кодами КОПФГ";

1.2. Абзац четвертий викласти в такій редакції:

"суб'єкти, державна частка у статутному фонді яких становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів".

2. У пункті 3:

2.1. У абзаці третьому слова "у діючих цінах" виключити;

2.2. У абзаці шостому слово "чисельність" замінити словом "кількість"; слова "облікового складу" виключити.

3. У пункті 4 слова "суб'єктів господарювання недержавної форми власності" замінити словами "господарських організацій".

4. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Державний комітет статистики України відповідно до переліку форм фінансової та державної статистичної звітності (додаток 1) та переліку видів економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності (додаток 2) подає до Міністерства економіки України до 1 липня (за I квартал), до 1 жовтня (за I півріччя), до 1 січня (за 9 місяців), до 20 липня (за рік) показники, зазначені у пункті 3, крім показника "середньооблікова кількість штатних працівників", який надається за рік, в цілому за суб'єктами господарювання та окремо за суб'єктами господарювання державного сектору (з них окремо за державними та казенними підприємствами)".

5. У пункті 6:

5.1. Слова "всіх форм власності в Україні" виключити.

5.2. У підпункті 6.2 слова "у діючих цінах" виключити.

5.3. Підпункт 6.5 викласти в такій редакції:

"6.5. Питома вага середньооблікової кількості штатних працівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки в середньообліковій кількості штатних працівників суб'єктів господарювання за відповідний період".

6. У пункті 7 цифри "6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5" замінити словами та цифрами: "6.1, 6.2, 6.3, 6.4 (за I квартал, перше півріччя, 9 місяців) та підпунктів 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 (за рік)".

7. У пункті 8 слова "всіх форм власності" виключити.

8. У пункті 9 слова "та з питань європейської інтеграції" виключити.

9. У додатку 1 до Методики:

9.1. У колонці "Показник":

у рядку 2 слова "у діючих цінах" виключити;

у рядку 5 слово "чисельність" замінити словом "кількість"; слова "облікового складу" виключити;

9.2. У колонці "Назва та індекс статистичного спостереження":

у рядках 1, 2 слово "підприємств" замінити словом "підприємства";

рядок 5 викласти в такій редакції:

"форма N 1-підприємство (річна, коротка - річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства".

10. Додаток 2 до Методики викласти в такій редакції:

ПЕРЕЛІК
видів економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності

1. Сільське господарство, мисливство, лісове господарство.

2. Рибальство, рибництво

3. Промисловість:

добувна промисловість;

переробна промисловість;

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води.

4. Будівництво.

5. Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку.

6. Діяльність готелів та ресторанів.

7. Діяльність транспорту та зв'язку.

8. Фінансова діяльність.

9. Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям.

10. Освіта.

11.Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги.

12. Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту.".

 

Заступник директора департаменту
реформування відносин власності
Міністерства економіки України
 

 
 
О. А. Максимов
 

Директор департаменту міжгалузевої
статистики підприємств Державного
комітету статистики України
 

 
 
І. М. Жук
 

Директор Департаменту обліку
корпоративних прав держави
Фонду державного майна України 

 
 
А. І. Сачівко
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Міністра
фінансів України
 

 
І. Уманський
 

Опрос