Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Форм сведений субъекта хозяйствования относительно наличия материально-технической базы и уровня образования и квалификации

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины
Форма, Приказ от 25.06.2008 № 121
Утратил силу

Про затвердження Форм відомостей суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та рівня освіти і кваліфікації

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України
від 25 червня 2008 року N 121

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 липня 2008 р. за N 640/15331

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 26 березня 2015 року N 113)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності", з метою вдосконалення державної системи ліцензування в галузі ветеринарної медицини НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Форму відомостей за підписом заявника - суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та необхідного для провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів рівня освіти і кваліфікації (додаток 1);

1.2. Форму відомостей за підписом заявника - суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та необхідного для провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами рівня освіти і кваліфікації (додаток 2);

1.3. Форму відомостей за підписом заявника - суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та необхідного для провадження господарської діяльності з ветеринарної практики рівня освіти і кваліфікації (додаток 3);

1.4. Форму відомостей за підписом заявника - суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та необхідного для провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (на об'єктах ветеринарного контролю) рівня освіти і кваліфікації (додаток 4).

2. Управлінню організації ветеринарної справи Державного комітету ветеринарної медицини (Маковський М. І.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова Комітету  

Г. Б. Іванов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
М. Приступа
 

В. о. Міністра аграрної
політики України
 

 
Б. К. Супіханов
 

 

ВІДОМОСТІ
суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та необхідного для провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів рівня освіти і кваліфікації

1. Загальні відомості про суб'єкта господарювання:

Найменування (повна назва) юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності 

  

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів 

  

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності 

  

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи 

  

Телефон, факс 

  

2. Вид господарської діяльності ________________________________________________________
                                                                                              (зазначити згідно зі ст. 9 Закону України "Про ліцензування
_____________________________________________________________________________________
                                                                       певних видів господарської діяльності") 

3. Місце провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів

Місце провадження діяльності, телефон, факс, електронна адреса

Назва установи

Наявність філій (місцезнаходження) 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
 

4. Матеріально-технічна база*: 

Наявність приміщення _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                   (зазначити реквізити документа, що посвідчує право користування приміщенням
_____________________________________________________________________________________
                                   (договору оренди, свідоцтва про право власності тощо), та його характеристику)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 

Наявність інженерного обладнання приміщення: 

Опалення ____________________________________________________________________________
                                                     (центральне, місцеве; тип, джерело енергопостачання (газове, електричне))

Вентиляція __________________________________________________________________________
                                                                                                           (механічна, природна)

Кондиціювання повітря _______________________________________________________________
                                                                                                                     (автономне, центральне)

Водопостачання __________________________холодне/гаряче______________________________
                                                                                                            (центральне, місцеве)

Наявність устаткування (приладів, апаратури): _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

____________
* У даному розділі зазначається інформація про:

наявність виробничих, складських, допоміжних приміщень із зазначенням їх площі, кількості обладнаних виробничих ліній та їх сумісності за виробничими зонами, наявність/відсутність атестата акредитації (відповідності, сертифікації);

перелік устаткування (прилади, апаратура), необхідного для здійснення діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів та контролю їх якості;

наявність спеціального виробничого устаткування (прилади, апаратура, засоби вимірювальної техніки) із зазначенням їх найменування, кількості, метрологічної повірки (дата останньої повірки, назва документів, N , дата, що підтверджує її). 

5. Наявність технічних умов, необхідних для виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів: 

N
з/п
 

Технічні умови 

Назва препарату 

Реєстраційне посвідчення 

6. Наявність документації з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, контролю якості, що забезпечує виконання обраних видів робіт**: 

N
з/п
 

Назва документів 

Дата затвердження
(при необхідності)
 

Показники, що реєструються 

  

  

  

  

____________
** У цьому розділі зазначається перелік документації (технологічні регламенти, виробничі інструкції, журнал вхідного контролю, журнал контролю якості у процесі виробництва, технологічні журнали, журнали стерилізації в разі виробництва в асептичних умовах). 

7. Рівень освіти та кваліфікації 

Освіта та кваліфікація спеціалістів ветеринарної медицини: 

N
з/п
 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Назва навчального закладу, який закінчено, рік його закінчення 

Номер та серія диплома 

Спеціальність 

Кваліфікація 

Займана посада 

N, дата наказу про призначення (трудового договору) 

  

  

  

  

  

  

  

  

8. Суб'єкт господарювання ознайомлений з вимогами законодавства України щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів і відповідає за достовірність даних, що зазначені в цій відомості на ________ арк.
                                                                                                                        (словами) 

Наведені вище відомості складені станом на ____________ 20__ р. 

Суб'єкт господарювання
_____________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові)  

 
_____________________
                     (підпис) 

М. П. 

  

 

ВІДОМОСТІ
суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та необхідного для провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами рівня освіти і кваліфікації

1. Загальні відомості про суб'єкта господарювання:

Найменування (повна назва) юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності 

  

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів 

  

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності 

  

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи 

  

Телефон, факс 

  

2. Вид господарської діяльності ________________________________________________________
                                                                                             (зазначити згідно зі ст. 9 Закону України "Про ліцензування
_____________________________________________________________________________________
                                                                      певних видів господарської діяльності") 

3. Місце провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами 

Місце провадження діяльності, телефон, факс, електронна адреса

Назва установи

Наявність філій (місцезнаходження) 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
 

4. Матеріально-технічна база*:

Наявність приміщення _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                (зазначити реквізити документа, що посвідчує право користування приміщенням
_____________________________________________________________________________________
                                   (договору оренди, свідоцтва про право власності тощо), та його характеристику)
_____________________________________________________________________________________ 

Наявність інженерного обладнання приміщення: 

Опалення ____________________________________________________________________________
                                                       (центральне, місцеве; тип, джерело енергопостачання (газове, електричне)

Вентиляція __________________________________________________________________________
                                                                                                         (механічна, природна)

Кондиціювання повітря _______________________________________________________________
                                                                                                                      (автономне, центральне)

Водопостачання __________________________холодне/гаряче_______________________________
                                                                                                           (центральне, місцеве)

Наявність устаткування (приладів, апаратури): _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

____________
* У даному розділі зазначається інформація про:

тип матеріально-технічної бази (ветеринарна аптека з правом виготовлення ветеринарних лікарських засобів; ветеринарна аптека; ветеринарний аптечний пункт; ветеринарний аптечний кіоск), наявність торговельних, складських, допоміжних приміщень із зазначенням їх площі;

перелік устаткування (прилади, апаратура), необхідного для здійснення діяльності з зберігання та реалізації ветеринарних медикаментів і препаратів;

наявність спеціального вимірювального устаткування (прилади, апаратура, засоби вимірювальної техніки) із зазначенням їх найменування, кількості, метрологічної повірки (дата останньої повірки, назва документів, N , дата, що підтверджує її). 

5. Наявність документів, необхідних для здійснення господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами**: 

N
з/п
 

Назва документів 

Дата затвердження
(при необхідності)
 

Показники, що реєструються 

  

  

  

  

____________
** У цьому розділі зазначається наявність документації (журнал придбання та реалізації ветеринарних медикаментів і препаратів, журнал знешкодження ВІП, журнал контролю параметрів мікроклімату). 

6. Рівень освіти та кваліфікації

Освіта та кваліфікація спеціалістів ветеринарної медицини, які здійснюють діяльність з оптової роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами: 

N
з/п
 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Назва навчального закладу, який закінчено, рік його закінчення 

Номер та серія диплома 

Спеціальність 

Кваліфікація 

Посада 

N, дата наказу про призначення (трудового договору) 

  

  

  

  

  

  

  

  

7. Суб'єкт господарювання ознайомлений з вимогами законодавства України про ліцензування господарської діяльності з проведення оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами і відповідає за достовірність даних, що зазначені в цій відомості на ______ арк.
                                                  (словами) 

Наведені вище відомості складені станом на ____________ 20__ р. 

Суб'єкт господарювання
_____________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові)  

 
_____________________
                       (підпис) 

М. П. 

  

 

ВІДОМОСТІ
суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та необхідного для провадження господарської діяльності з ветеринарної практики рівня освіти і кваліфікації

1. Загальні відомості про суб'єкта господарювання: 

Найменування (повна назва) юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності 

  

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів 

  

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності 

  

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи 

  

Телефон, факс 

  

2. Вид господарської діяльності ________________________________________________________
                                                                                               (зазначити згідно зі ст. 9 Закону України "Про ліцензування
_____________________________________________________________________________________
                                                                       певних видів господарської діяльності") 

3. Місце провадження господарської діяльності з ветеринарної практики 

Місце провадження діяльності, телефон, факс, електронна адреса

Назва установи

Наявність філій (місцезнаходження) 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
 

4. Матеріально-технічна база*: 

Наявність приміщення _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                     (зазначити реквізити документа, що посвідчує право користування приміщенням
_____________________________________________________________________________________
                                         (договору оренди, свідоцтва про право власності тощо), та його характеристику)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 

Наявність інженерного обладнання приміщення: 

Опалення ____________________________________________________________________________
                                                            (центральне, місцеве; тип, джерело енергопостачання (газове, електричне))

Вентиляція __________________________________________________________________________
                                                                                                            (механічна, природна)

Кондиціювання повітря _______________________________________________________________
                                                                                                           (автономне, центральне)

Водопостачання __________________________холодне/гаряче_______________________________
                                                                                                             (центральне, місцеве)

Наявність устаткування (приладів, апаратури): _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

____________
* У цьому розділі зазначається інформація про:

тип матеріально-технічної бази (клініка ветеринарної медицини; амбулаторія ветеринарної медицини; пункт ветеринарної медицини), наявність приміщень із зазначенням їх площі та спеціалізації (реєстратура; маніпуляційна; хірургічний кабінет; рентген-кабінет; стерилізаційна; ізолятор; інвентарна; кабінет спеціалістів; кімната для зберігання медикаментів; допоміжні (санітарно-побутові));

перелік устаткування (прилади, апаратура), необхідного для здійснення діяльності з ветеринарної практики. 

5. Наявність документів, необхідних для здійснення господарської діяльності з ветеринарної практики**: 

N
з/п
 

Назва документів 

Дата затвердження
(при необхідності)
 

Показники, що реєструються 

  

  

  

  

____________
** У цьому розділі зазначається перелік документації (амбулаторний журнал; журнал обліку викликів; журнали щодо профілактичних заходів, журнали щодо надходження, використання та залишків біопрепаратів, журнал щодо утилізації біопрепаратів, журнал обліку видачі ветеринарних документів). 

6. Рівень освіти та кваліфікації 

Освіта та кваліфікація спеціалістів ветеринарної медицини які здійснюють діяльність з ветеринарної практики: 

N
з/п
 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Назва навчального закладу, який закінчено, рік його закінчення 

Номер та серія диплома 

Спеціальність  

Кваліфікація  

Посада 

N, дата наказу про призначення (трудового договору) 

  

  

  

  

  

  

  

  

7. Суб'єкт господарювання ознайомлений з вимогами законодавства України про ліцензування господарської діяльності з ветеринарної практики і відповідає за достовірність даних, що зазначені в цій відомості на _______ арк.
                                      (словами) 

Наведені вище відомості складені станом на ____________ 20__ р. 

Суб'єкт господарювання
_____________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові)  

 
_____________________
                      (підпис) 

М. П. 

  

 

ВІДОМОСТІ
суб'єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та необхідного для провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (на об'єктах ветеринарного контролю) рівня освіти і кваліфікації

1. Загальні відомості про суб'єкта господарювання: 

Найменування (повна назва) юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності 

  

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів 

  

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності 

  

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи 

  

Телефон, факс 

  

2. Вид господарської діяльності ________________________________________________________
                                                                                            (зазначити згідно зі ст. 9 Закону України "Про ліцензування
_____________________________________________________________________________________
                                                                      певних видів господарської діяльності") 

3. Місце провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (на об'єктах ветеринарного контролю) 

Місце провадження діяльності, телефон, факс, електронна адреса

Назва установи

Наявність філій (місцезнаходження) 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
 

4. Матеріально-технічна база*: 

Наявність приміщення _______________________________________________________________
                                                                 (зазначити реквізити документа, що посвідчує право користування приміщенням
_____________________________________________________________________________________
                                            (договору оренди, свідоцтва про право власності тощо), та його характеристику)
_____________________________________________________________________________________ 

Наявність інженерного обладнання приміщення: 

Опалення ____________________________________________________________________________
                                                      (центральне, місцеве; тип, джерело енергопостачання (газове, електричне))

Вентиляція __________________________________________________________________________
                                                                                                       (механічна, природна)

Кондиціювання повітря _______________________________________________________________
                                                                                                                        (автономне, центральне)

Водопостачання __________________________холодне/гаряче_______________________________
                                                                                                             (центральне, місцеве) 

____________
* У цьому розділі зазначається інформація про:

наявність виробничих, складських, допоміжних приміщень із зазначенням їх кількості, оснащення та площі, наявність спеціально облаштованих місць зберігання отруйних, летких, вибухонебезпечних речовин;

перелік устаткування (прилади, апаратура), необхідного для здійснення діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних дератизаційних робіт, їх тип дії та технічні характеристики;

наявність спеціального вимірювального устаткування (прилади, апаратура, засоби вимірювальної техніки) із зазначенням їх найменування, кількості, метрологічної повірки (дата останньої повірки, назва документів, N , дата, що підтверджує її). 

5. Наявність документів, необхідних для здійснення господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт**: 

N
з/п
 

Назва документів 

Дата затвердження
(при необхідності)
 

Показники, що реєструються 

  

  

  

  

____________
** У цьому розділі зазначається перелік документації (журнали обліку проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт, журнали щодо здійснення контролю якості дезінфекційних робіт, журнал обліку приготування робочих розчинів, журнали щодо надходження, використання та залишків дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних речовин). 

6. Рівень освіти та кваліфікації

Освіта та кваліфікація спеціалістів ветеринарної медицини, які здійснення господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт: 

N
з/п
 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Назва навчального закладу, який закінчено, рік його закінчення 

Номер та серія диплома 

Спеціальність  

Кваліфікація  

Посада 

N, дата наказу про призначення (трудового договору) 

  

  

  

  

  

  

  

  

7. Суб'єкт господарювання ознайомлений з вимогами законодавства України про ліцензування господарської діяльності з дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (на об'єктах ветеринарного контролю) і відповідає за достовірність даних, що зазначені в цій довідці на _______
                                                                                                                                                           (словами)
арк.

Наведені вище відомості складені станом на ____________ 20__ р. 

Суб'єкт господарювання
_____________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові)  

 
_____________________
                     (підпис) 

М. П. 

  

____________

Опрос