Идет загрузка документа (335 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам

Минобороны
Перечень, Приказ, Инструкция от 11.06.2008 № 260
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам

Наказ Міністра оборони України
від 11 червня 2008 року N 260

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 липня 2008 р. за N 638/15329

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністра оборони України
 від 1 червня 2009 року N 263
,
 від 13 жовтня 2009 року N 511
,
 від 17 листопада 2009 року N 573
,
 від 6 липня 2010 року N 347
,
 від 23 грудня 2010 року N 686
,
наказами Міністерства оборони України 
від 11 грудня 2012 року N 838
,
від 15 жовтня 2013 року N 701
(зміни, передбачені 
пунктом 3 Змін, затверджених наказом
 Міністерства оборони України від 15 жовтня 2013 року N 701,
набирають чинності з
1 січня 2014 року),
 від 28 квітня 2014 року N 274
,
 від 21 серпня 2014 року N 559
,
 від 1 липня 2015 року N 300
,
 від 13 жовтня 2015 року N 560
,
 від 30 березня 2016 року N 170
,
 від 11 серпня 2016 року N 420
,
 від 23 березня 2017 року N 165

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 7 червня 2018 року N 260,
який застосовується з
1 березня 2018 року)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 року N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, що додається.

2. Установити, що цей наказ застосовується з 1 січня 2008 року.

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

Міністр оборони України 

Ю. І. Єхануров 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
В. М. Онищук
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок та умови виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України, ліцеїстам та вихованцям військових оркестрів, а також порядок виплати військовослужбовцям Збройних Сил України одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

1.2. Грошове забезпечення військовослужбовців визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання.

До складу грошового забезпечення входять:

посадовий оклад, оклад за військовим званням;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія);

одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Розміри посадових окладів, окладів за військовими званнями, додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців установлюються відповідно до чинного законодавства.

1.3. Грошове забезпечення згідно з цією Інструкцією виплачується:

1.3.1. Військовослужбовцям, які займають посади, передбачені штатами та штатними розписами (далі - штати) у апараті Міністерства оборони України, Генеральному штабі Збройних Сил України, органах військового управління, з'єднаннях, військових частинах, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, установах та організаціях Збройних Сил України (далі - військові частини).

(підпункт 1.3.1 пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 11.12.2012 р. N 838)

1.3.2. Військовослужбовцям, які навчаються у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів (далі - військові навчальні заклади).

1.3.3. Особам, які навчаються у військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, а також проходять підготовку у військових оркестрах.

1.3.4. Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні відповідних командирів (начальників) (далі - перебувають у розпорядженні), а також які звільнені від посад без зарахування у розпорядження, у тому числі у зв'язку зі скороченням штатних посад (далі - звільнені від посад).

1.4. Військовослужбовцям, тимчасово прикомандированим до інших військових частин, грошове забезпечення в цих військових частинах виплачується, якщо прикомандирування дозволено Міністром оборони України, його першим заступником та заступниками, начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України, командувачами видів Збройних Сил України відповідно до повноважень.

1.5. За виконання службових обов'язків понад установлений службовий час, у вихідні, святкові та неробочі дні грошове забезпечення військовослужбовцям додатково не виплачується.

1.6. Грошове забезпечення військовослужбовцям за час перебування їх у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років, не виплачується.

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами оплачується згідно з законодавством України.

1.7. Розмір грошового забезпечення, що належить військовослужбовцю не за повний місяць, а за декілька днів, визначається виходячи з кількості календарних днів у цьому місяці.

1.8. Грошове забезпечення, виплачене за правилами і нормами, які діяли на момент виплати, поверненню не підлягає, якщо право на нього повністю або частково військовослужбовцем надалі втрачене, окрім випадку, передбаченого пунктом 28.4 цієї Інструкції.

1.9. Грошове забезпечення виплачується в межах асигнувань, передбачених у кошторисі військової частини на грошове забезпечення військовослужбовців.

Грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується за місцем штатної служби в поточному місяці за минулий.

Військовослужбовцям, які виключаються зі списків особового складу військової частини, грошове забезпечення виплачується до дня виключення включно.

Виходячи з наявного фонду грошового забезпечення в кошторисі Міністерства оборони України, за рішенням Міністра оборони України грошове забезпечення за грудень може бути виплачене в грудні.

(пункт 1.9 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 11.08.2016 р. N 420)

1.10. Грошове забезпечення, що належить військовослужбовцю і своєчасно не виплачене йому або виплачене в меншому, ніж належало, розмірі, виплачується за весь період, протягом якого військовослужбовець мав право на нього, але не більше ніж за три роки, що передували зверненню за одержанням грошового забезпечення.

Виплата одноразових додаткових видів грошового забезпечення здійснюється, якщо звернення про їх отримання надійшли до закінчення трьох років із дня виникнення права на їх отримання.

1.11. Військовослужбовцям, рішення про звільнення яких з військової служби або переміщення на нижчеоплачувану посаду визнані незаконними та які у зв'язку з цим поновлені на військовій службі (посаді), за рішенням повноважного органу, який прийняв рішення про таке поновлення, виплачується грошове забезпечення за час вимушеного прогулу або різниця за час виконання військового обов'язку на нижчеоплачуваній посаді, що вони недоотримали внаслідок незаконного звільнення (переміщення).

1.12. У разі виникнення спірних питань щодо нарахування належного грошового забезпечення фінансові органи до з'ясування (уточнення) у фінансовому органі вищого рівня порядку виплати здійснюють виплату безспірно належного військовослужбовцю грошового забезпечення.

1.13. Військовослужбовцям, відрядженим до органів державної влади, на підприємства, в установи, організації, у вищі навчальні заклади (далі - державні органи, установи та організації) із залишенням на військовій службі, прикомандированим до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування або сформованих ними органів (далі - Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування) із залишенням на військовій службі, а також направленим для проходження служби в інші військові формування, правоохоронні органи, правоохоронні органи спеціального призначення, спеціально уповноважений орган з питань цивільного захисту, спеціалізований державний орган транспорту, орган кримінально-виконавчої системи, державні органи та податкову міліцію (далі - військові формування та правоохоронні органи), якщо вони до дня відрядження (прикомандирування, направлення) не отримали грошового забезпечення за поточний місяць, виплата належного грошового забезпечення здійснюється до дня виключення зі списків особового складу у зв'язку з відрядженням (прикомандируванням, направленням) включно з урахуванням часу, необхідного для проїзду до нового місця служби.

Грошове забезпечення (заробітна плата) цим військовослужбовцям виплачується за місцем відрядження, служби (прикомандирування) у порядку та розмірах, визначених законодавством.

1.14. Роз'яснення з питань застосування норм цієї Інструкції та інших нормативно-правових актів з питань виплати грошового забезпечення надаються директором Департаменту фінансів Міністерства оборони України та іншими посадовими особами в межах їх компетенції відповідно до законодавства України.

II. Правила виплати грошового забезпечення за період відпусток

2.1. Військовослужбовцям, які відповідно до законодавства України мають право на відпустки із збереженням грошового забезпечення (щорічні основні відпустки, додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки у зв'язку з хворобою для лікування, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, що надаються в особливий період, інші додаткові відпустки, визначені відповідними законами України), грошове забезпечення виплачується за весь період цих відпусток.

(пункт 2.1 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 21.08.2014 р. N 559)

2.2. У разі надання військовослужбовцям відпусток (додаткових відпусток) без збереження грошового забезпечення (заробітної плати), що визначені Законом України "Про відпустки" або іншими законами України, за час перебування у цих відпустках (додаткових відпустках) грошове забезпечення не виплачується.

(пункт 2.2 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 23.03.2017 р. N 165)

III. Оклади за військовими званнями

3.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, оклади за військовими званнями виплачуються з дня підписання наказу про присвоєння відповідних звань.

Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, і військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби з присвоєнням офіцерських звань, оклади за військовими званнями офіцерського складу не виплачуються.

3.2. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, прийнятим на військову службу за контрактом, у тому числі із запасу (крім військовослужбовців строкової військової служби, які прийняті на військову службу за контрактом), оклади за військовими званнями виплачуються з дня зарахування до списків особового складу військової частини.

Особам офіцерського складу, призваним на військову службу за призовом із запасу, оклади за військовими званнями виплачуються з дня відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату.

(пункт 3.2 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 01.06.2009 р. N 263)

3.3. Військовослужбовцям, які в період проходження строкової військової служби прийняті на військову службу за контрактом, оклади за військовими званнями виплачуються з дня підписання контракту, але не раніше дня призначення на відповідні посади.

IV. Посадові оклади осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом

4.1. Посадові оклади особам офіцерського складу виплачуються за займаними посадами в розмірах, передбачених у штаті військової частини.

4.2. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, призначеним на посади, що підлягають комплектуванню відповідною категорією військовослужбовців, посадові оклади виплачуються залежно від займаних посад і тарифних розрядів.

Тарифні розряди за посадами осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, передбачаються у штаті військової частини. При цьому в штаті військової частини тарифний розряд зазначених категорій військовослужбовців для встановлення окладу позначається дробом у чисельнику.

4.3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, призначеним на посади, за якими посадові оклади встановлені від мінімуму до максимуму, конкретні розміри посадових окладів установлюються або змінюються (підвищуються або знижуються) у межах зазначених розмірів відповідно до наказу командира військової частини (командирам військових частин - наказів вищих командирів /начальників/) залежно від складності та обсягу роботи.

(пункт 4.3 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 01.06.2009 р. N 263
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 23.12.2010 р. N 686,
,
 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 01.07.2015 р. N 300)

Зміна встановленого розміру (збільшення або зменшення) посадового окладу в межах від мінімуму до максимуму здійснюється відповідно до законодавства з першого числа наступного півріччя (з 01 січня або з 01 липня).

(пункт 4.3 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 11.08.2016 р. N 420)

4.4. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, посадові оклади за займаними посадами виплачуються з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання посадовими особами, яким надано право призначення військовослужбовців на посади, наказу по особовому складу про призначення їх на відповідні посади. Дата, коли військовослужбовець став до виконання обов'язків за посадою, визначається у наказі командира військової частини.

4.5. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, призначеним на посади офіцерського складу, з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання наказу про призначення, виплачуються посадові оклади, передбачені в штатах для осіб офіцерського складу за цими посадами.

4.6. Особам офіцерського складу, прийнятим на військову службу за контрактом із запасу, з дня зарахування до списків особового складу військової частини та до дня вступу до виконання обов'язків за посадою, на яку вони призначені, виплачується мінімальний посадовий оклад, передбачений за первинною типовою офіцерською посадою "командир взводу" (з урахуванням пункту 9.1 цієї Інструкції).

Особам офіцерського складу, призваним на військову службу за призовом із запасу, з дня відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату та до дня вступу до виконання обов'язків за посадою, на яку вони призначені, виплачується мінімальний посадовий оклад, передбачений за первинною типовою офіцерською посадою "командир взводу" (з урахуванням пункту 9.1 цієї Інструкції).

(пункт 4.6 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 01.06.2009 р. N 263)

4.7. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, до дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, виплачуються:

прийнятим із числа військовослужбовців строкової військової служби - посадові оклади в розмірах за раніше займаними посадами;

прийнятим із числа військовослужбовців, які закінчили військові коледжі, навчальні центри та навчальні підрозділи з підготовки осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, військових навчальних закладів, - мінімальний посадовий оклад за I тарифним розрядом;

прийнятим на військову службу за контрактом - мінімальний посадовий оклад за I тарифним розрядом із дня зарахування до списків особового складу військової частини.

4.8. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, з дня присвоєння офіцерського звання, у тому числі після закінчення військових навчальних закладів екстерном, крім окладів за військовими званнями офіцерського складу, виплачуються:

тим, які на день присвоєння офіцерського звання займають посади офіцерського складу, - оклади, установлені за цими посадами для осіб офіцерського складу в максимальних розмірах, передбачених штатами;

тим, які на день присвоєння офіцерського звання займають посади осіб рядового, сержантського та старшинського складу, що проходять військову службу за контрактом, - мінімальний посадовий оклад, передбачений за первинною офіцерською посадою "командир взводу", а з дня вступу до виконання обов'язків за посадою офіцерського складу, але не раніше дня підписання наказу про призначення, - оклад за цією посадою (з урахуванням пунктів 7.9, 9.1, 9.3, 9.5 і 9.6 цієї Інструкції).

4.9. У разі якщо законами України та іншими нормативно-правовими актами передбачається збереження посадових окладів за попередньою посадою, про таке збереження зазначається в наказах відповідного командира (начальника) про призначення.

(пункт 4.9 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 23.12.2010 р. N 686)

4.10. За особами офіцерського складу, особами рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, із числа осіб, віднесених до першої або другої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і осіб, віднесених до третьої категорії, призначених у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на посади з меншими посадовими окладами, на новій посаді зберігаються посадові оклади за попередньою посадою відповідно до законодавства України.

4.11. Військовослужбовцям, які отримують посадові оклади в підвищених розмірах, щомісячні додаткові види грошового забезпечення та одноразові додаткові види грошового забезпечення (крім виплат, установлених пунктами 28.1 та 32.1 цієї Інструкції) виплачуються з урахуванням підвищених окладів.

V. Посадові оклади військовослужбовців строкової військової служби

5.1. Військовослужбовцям строкової військової служби посадові оклади виплачуються залежно від займаних посад і тарифних розрядів, передбачених у штатах.

5.2. Особам, призваним на строкову військову службу, із дня відправлення у військову частину з військового комісаріату і до набуття права на одержання посадових окладів відповідно до пунктів 5.3, 6.5, 6.8 і 6.12 цієї Інструкції виплачуються оклади за I тарифним розрядом.

5.3. У разі призначення військовослужбовців строкової військової служби з одних посад на інші посадові оклади за новими посадами виплачуються із дня підписання наказу про призначення.

5.4. Особам рядового, сержантського та старшинського складу, направленим для проходження строкової військової служби у зв'язку з розірванням контракту, із дня розірвання контракту виплачуються посадові оклади військовослужбовців строкової військової служби за займаними посадами та припиняється виплата грошового забезпечення, установленого для осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

(розділ V доповнено пунктом 5.4 згідно з наказом
 Міністра оборони України від 23.12.2010 р. N 686)

VI. Правила виплати посадових окладів та окладів за військовими званнями слухачам, ад'юнктам і докторантам, курсантам, а також посадових окладів ліцеїстам та вихованцям військових оркестрів

6.1. Слухачам військових навчальних закладів за період навчання виплачуються:

6.1.1. З числа осіб офіцерського складу, які перед зарахуванням на навчання перебувають на військовій службі, - оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах до зарахування на навчання, та оклади за військовими званнями.

6.1.2. З числа осіб офіцерського складу, прийнятих (призваних) на військову службу із запасу з одночасним направленням на навчання у військові навчальні заклади або на курси підвищення кваліфікації, - мінімальні посадові оклади, передбачені за первинною типовою офіцерською посадою "командир взводу", та оклади за військовими званнями.

6.2. Слухачам курсів підвищення кваліфікації за період навчання виплачуються:

з числа осіб офіцерського складу, які перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, - оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах, і оклади за військовими званнями;

з числа осіб офіцерського складу, прийнятих (призваних) на військову службу із запасу з одночасним направленням на навчання, - мінімальні посадові оклади, передбачені за первинною офіцерською посадою "командир взводу", і оклади за військовими званнями.

6.3. Курсантам військових навчальних закладів із числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходили військову службу за контрактом або відслужили встановлені строки строкової військової служби, прийнятим на військову службу із запасу з одночасним направленням на навчання у військові навчальні заклади або на курси підвищення кваліфікації, за період навчання виплачуються мінімальні посадові оклади за І тарифним розрядом осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, і оклади за військовими званнями.

6.4. Курсантам військових навчальних закладів із числа осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, посадові оклади встановлюються залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня та курсу навчання.

6.5. Курсантам із числа військовослужбовців строкової військової служби посадові оклади виплачуються за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах до зарахування на навчання, але не нижче посадових окладів, передбачених для курсантів із числа осіб, які не перебували перед зарахуванням на навчання на військовій службі.

Курсантам із числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, виплачуються посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах до зарахування на навчання, та оклади за військовими званнями.

6.6. Курсантам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, посадові оклади встановлюються залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня та курсу навчання і на підставі документів (копій документів), які підтверджують відсутність батьків або ухилення їх від утримання дітей.

6.7. Курсантам, які залишилися без батьків у період навчання у військовому навчальному закладі, посадові оклади встановлюються залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня та курсу навчання після надходження (подання) до навчального закладу відповідних документів з 1 числа місяця, наступного за місяцем, у якому вони залишилися без батьків.

6.8. Посадові оклади, передбачені для курсантів військових навчальних закладів із числа військовослужбовців строкової військової служби та осіб, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, з 1 числа місяця, наступного за екзаменаційною сесією семестру, та до 1 числа місяця, що настає після закінчення наступної екзаменаційної сесії, підвищуються:

(абзац перший пункту 6.8 у редакції наказу
Міністерства оборони України від 11.12.2012 р. N 838)

особам, які мають за результатами чергової екзаменаційної сесії тільки відмінні оцінки, - на 50 відсотків;

особам, які мають за результатами чергової екзаменаційної сесії відмінні та добрі оцінки, - на 25 відсотків.

Диференційовані оцінки за заліки, стажування (практику), курсові роботи (проекти, завдання) під час визначення права курсантів на підвищення окладів на 50 або 25 відсотків враховуються нарівні з оцінками, отриманими на іспитах.

Курсантам, які з поважних причин повністю або частково не склали заліки та іспити, підвищені на 50 чи 25 відсотків посадові оклади виплачуються до 1 числа місяця, наступного за місяцем, у якому їм установлені індивідуальні строки складання заліків та іспитів.

Курсантам, залишеним з поважних причин на повторне навчання на тому самому курсі, посадові оклади на повторному році навчання до результатів чергової іспитової сесії виплачуються з урахуванням оцінок останньої іспитової сесії, яку вони склали.

Підвищені згідно з цим пунктом посадові оклади виплачуються на підставі наказів начальника військового навчального закладу, що видаються за результатами чергової іспитової сесії.

6.9. Оклади за військові звання та посадові оклади слухачам і курсантам із числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу та посадові оклади курсантам із числа осіб, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, виплачуються з початку навчального року.

За період із дня зарахування на навчання і до початку навчального року виплачуються:

6.9.1. Слухачам із числа осіб офіцерського складу, які перед зарахуванням на навчання перебували на військовій службі, - оклади за останніми штатними посадами, що вони займали у військових частинах, та оклади за військовими званнями.

6.9.2. Слухачам із числа осіб офіцерського складу, прийнятим (призваним) на військову службу із запасу, - мінімальні посадові оклади, передбачені за первинною офіцерською посадою "командир взводу", та оклади за військовими званнями.

6.9.3. Курсантам із числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, і військовослужбовцям строкової служби - посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, - і оклади за військовими званнями.

6.9.4. Курсантам, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, - посадові оклади за I тарифним розрядом, що встановлені для військовослужбовців строкової військової служби.

6.10. Курсантам військових коледжів вищих військових навчальних закладів та відділень військової підготовки вищих навчальних закладів з підготовки осіб сержантського і старшинського складу із дня підписання наказу про зарахування виплачуються:

особам, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, - посадові оклади залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня та курсу навчання;

особам із числа військовослужбовців строкової військової служби - посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах до зарахування на навчання, але не нижче посадових окладів, передбачених для курсантів із числа осіб, які не перебували перед зарахуванням на навчання на військовій службі;

особам, які призвані на військову службу із запасу і направлені на навчання, - мінімальні посадові оклади за I тарифним розрядом, передбачені для осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, і оклади за військовими званнями;

особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах, і оклади за військовими званнями.

6.11. За період до зарахування на навчання у військові коледжі вищих військових навчальних закладів та відділення військової підготовки вищих навчальних закладів з підготовки осіб сержантського і старшинського складу виплачуються:

особам, які перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, - оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах, а солдатам (матросам), сержантам і старшинам, які проходять військову службу за контрактом, - і оклади за військовими званнями.

6.12. Курсантам навчальних частин, підрозділів, шкіл, курсів, навчальних загонів та навчальних центрів з підготовки сержантів, старшин і спеціалістів-солдатів, матросів виплачуються посадові оклади:

зарахованим на навчання безпосередньо після призову на військову службу - посадові оклади за I тарифним розрядом, передбачені для військовослужбовців строкової служби;

зарахованим на навчання з військових частин - за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах.

6.13. Військовослужбовцям, які закінчили військові навчальні заклади або курси підвищення кваліфікації, за період до дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, крім окладів за військовими званнями, виплачуються:

6.13.1. Тим, які мали в період навчання офіцерські звання, - посадові оклади, які вони одержували на день закінчення військового навчального закладу.

6.13.2. Тим, які не мали в період навчання офіцерських звань, - мінімальний посадовий оклад, передбачений за первинною офіцерською посадою "командир взводу".

Слухачам військових навчальних закладів, які в період навчання замість грошового забезпечення отримували стипендії, за період із дня, наступного за днем видання наказу про закінчення військового навчального закладу, і до дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, грошове забезпечення виплачується за нормами, установленими підпунктами 6.1.1, 6.1.2 цієї Інструкції.

Військовослужбовцям, зазначеним у підпунктах 6.13.1 і 6.13.2 цієї Інструкції, посадові оклади та оклади за військовими званням виплачуються з урахуванням пунктів 9.1, 9.3, 9.5 і 9.6 цієї Інструкції.

Військовослужбовцям, які звільняються з військової служби безпосередньо після закінчення військових навчальних закладів з присвоєнням офіцерських звань запасу, посадові оклади та оклади за військовими званнями, передбачені цим пунктом, не виплачуються.

6.14. Військовослужбовцям, які закінчили військові коледжі вищих військових навчальних закладів та відділення військової підготовки вищих навчальних закладів з підготовки осіб сержантського і старшинського складу та отримали військові звання сержантського і старшинського складу, за період до дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, на яку призначені, крім окладів за військовими званнями, виплачуються мінімальні посадові оклади за I тарифним розрядом, передбачені для осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

6.15. Особам офіцерського складу, зарахованим до ад'юнктур і докторантур військових навчальних закладів і науково-дослідних установ, крім окладів за військовими званнями, виплачуються посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали до зарахування на навчання, але не вище:

6.15.1. Зарахованим до докторантур військових навчальних закладів - окладу начальника кафедри, у штат якої його призначено, або начальника кафедри, до якої його прикріплено згідно з наказом.

6.15.2. Зарахованим до докторантур науково-дослідних установ - окладу начальника відділу (підрозділу), до якого його прикріплено згідно з наказом.

6.15.3. Зарахованим до ад'юнктур військових навчальних закладів - окладу заступника начальника кафедри, у штат якої його призначено, або начальника кафедри, до якої його прикріплено згідно з наказом.

6.15.4. Зарахованим до ад'юнктур науково-дослідних установ - окладу старшого наукового співробітника відділу (підрозділу), до якого його прикріплено згідно з наказом.

6.16. Військовослужбовцям, відрахованим з військових навчальних закладів, ад'юнктур чи докторантур, з дня відрахування виплачуються:

6.16.1. Військовослужбовцям, які перед зарахуванням до військових навчальних закладів займали посади у військових частинах (крім військовослужбовців строкової військової служби, які були відраховані як такі, що не оволоділи програмою навчання, або через небажання навчатись чи недисциплінованість), - оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах до зарахування на навчання.

6.16.2. Військовослужбовцям, які не мають офіцерських звань і не перебували перед зарахуванням до військового навчального закладу на військовій службі, а також військовослужбовцям строкової військової служби, які були відраховані як такі, що не оволоділи програмою навчання, або через небажання навчатись чи недисциплінованість, - оклади за I тарифним розрядом, передбачені для військовослужбовців строкової військової служби.

6.16.3. Особам офіцерського складу, відрахованим з ад'юнктур чи докторантур, - оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах до зарахування на навчання, але не більше окладів, які вони одержували в ад'юнктурі чи докторантурі.

Посадові оклади та оклади за військовими званнями військовослужбовцям, зазначеним у підпунктах 6.16.2 і 6.16.3 цієї Інструкції, виплачуються із застосуванням у конкретних випадках пунктів 9.1, 9.4 - 9.7 цієї Інструкції.

6.17. Військовослужбовцям, відрахованим з військових коледжів вищих військових навчальних закладів та відділень військової підготовки вищих навчальних закладів з підготовки осіб сержантського і старшинського складу, із дня відрахування виплачуються:

6.17.1. Військовослужбовцям, які перед зарахуванням на навчання займали посади у військових частинах (крім військовослужбовців строкової військової служби, які були відраховані як такі, що не оволоділи програмою навчання, або через небажання навчатись чи недисциплінованість), - оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах, а особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, - і оклади за військовими званнями.

6.17.2. Військовослужбовцям, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, а також військовослужбовцям строкової служби, відрахованим як такі, що не оволоділи програмою навчання, або через небажання навчатись чи недисциплінованість, - посадові оклади за I тарифним розрядом, що встановлені для військовослужбовців строкової служби.

Посадові оклади та оклади за військовими званнями військовослужбовцям, зазначеним у підпункті 6.17.1 цієї Інструкції, виплачуються з урахуванням пунктів 9.1 і 9.4 цієї Інструкції.

6.18. Слухачам військових навчальних закладів, зарахованим на навчання з інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, з початку навчального року виплачуються:

6.18.1. Військовослужбовцям з числа осіб офіцерського складу - посадові оклади та оклади за військовими званнями і відсоткова надбавка за вислугу років на загальних підставах.

6.18.2. Особам начальницького складу - оклади за останніми основними посадами, оклади за спеціальними званнями і відсоткова надбавка за вислугу років у встановлених для них розмірах.

6.19. Ліцеїстам військових ліцеїв із числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без опіки батьків, вихованцям військових оркестрів посадові оклади виплачуються з дня зарахування на навчання до військового ліцею (на підготовку до військового оркестру).

6.20. Випускникам військових ліцеїв із числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без опіки батьків, вихованцям військових оркестрів посадові оклади виплачуються до дня закінчення канікулярної відпустки, передбаченої для них після закінчення ліцею, а вихованцям військових оркестрів, зарахованим після досягнення призовного віку на строкову військову службу, - до дня зарахування на строкову військову службу.

Особам, відрахованим з військових ліцеїв, військових оркестрів, посадові оклади виплачуються до дня відрахування з ліцею, військового оркестру.

VII. Правила виплати посадових окладів військовослужбовцям за час тимчасового виконання обов'язків за посадою

7.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (крім зазначених у пунктах 7.10 і 7.11 цієї Інструкції), допущеним установленим порядком наказом командира (начальника) до тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою строком до шести місяців або до тимчасового виконання обов'язків за невакантною посадою строком до чотирьох місяців у тій самій військовій частині, за час виконання обов'язків за цими посадами виплачуються оклади за посадами, що тимчасово виконуються (з урахуванням пункту 7.3 цієї Інструкції).

Строк тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами не обмежується, якщо ці посади займають:

військовослужбовці, призначені на посади у складі військових підрозділів, що направляються за кордон, а також направлені на навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації) за кордон строком до одного року без виключення зі списків особового складу військових частин, з яких вони вибули;

військовослужбовці, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками).

7.2. Строк тимчасового виконання обов'язків за посадою обчислюється з дня, з якого військовослужбовець став до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання командиром військової частини наказу про його допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадою, і до дня звільнення з посади включно. До цього строку не зараховуються періоди перебування у відпустці, службовому відрядженні (якщо воно не пов'язане з виконанням обов'язків за посадою, що тимчасово виконується), на навчанні, лікуванні або у відпустці для лікування у зв'язку із хворобою.

7.3. Посадові оклади військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) за час тимчасового виконання обов'язків за посадами виплачуються з дотриманням таких умов:

7.3.1. Військовослужбовцю, допущеному до тимчасового виконання обов'язків за невакантною посадою, оклад за цією посадою виплачується, якщо військовослужбовець, який постійно займає посаду, а також його заступники-військовослужбовці і помічники-військовослужбовці незалежно від їх функціональних обов'язків тимчасово вибули з військової частини або в установленому порядку звільнені від службових обов'язків.

(підпункт 7.3.1 пункту 7.3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства оборони України від 11.12.2012 р. N 838)

7.3.2. Військовослужбовцям, які обіймають посади начальників штабів військових частин і підрозділів, заступникам і помічникам командирів і начальників усіх найменувань незалежно від їх функціональних обов'язків у разі тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами безпосередніх командирів і начальників виплачуються оклади за основними посадами. У разі тимчасового виконання зазначеними військовослужбовцями обов'язків за вакантними посадами безпосередніх командирів і начальників виплачуються оклади за посадами, що тимчасово виконуються, на загальних підставах.

7.3.3. У разі тимчасового виконання військовослужбовцем обов'язків за посадою, за якою встановлений оклад у розмірі від мінімуму до максимуму, оклад за цією посадою виплачується в розмірі, установленому наказом командира військової частини залежно від складності та обсягу роботи, але не нижче розміру раніше встановленого окладу за займаною штатною посадою.

7.3.4. Особам сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за штатними посадами молодших офіцерів, виплачуються мінімальні посадові оклади, передбачені в штатах для осіб молодшого офіцерського складу на цих посадах.

(підпункт 7.3.4 пункту 7.3 у редакції наказу
 Міністерства борони України від 30.03.2016 р. N 170)

7.3.5. Особам рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за штатними посадами осіб рядового складу, виплачуються посадові оклади за посадами осіб рядового складу, що тимчасово виконуються, а особам сержантського і старшинського складу, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за штатними посадами осіб сержантського і старшинського складу, - за посадами осіб сержантського і старшинського складу, що тимчасово виконуються.

Особам рядового складу режимно-секретних органів і спеціальних органів зв'язку (шифрувальної служби та засекреченого зв'язку), які проходять військову службу за контрактом та мають допуск до державної таємниці відповідної форми, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за штатними посадами осіб сержантського і старшинського складу в цих органах, виплачуються посадові оклади за посадами осіб сержантського і старшинського складу, що тимчасово виконуються.

Особам рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним у встановленому порядку в особливий період до тимчасового виконання обов'язків за штатними посадами осіб сержантського і старшинського складу, за якими штатами воєнного часу передбачені військові звання до старшого сержанта (головного старшини) включно, виплачуються посадові оклади за посадами осіб сержантського і старшинського складу, що тимчасово виконуються.

(підпункт 7.3.5 пункту 7.3 у редакції наказів
 Міністерства борони України від 30.03.2016 р. N 170,
 від 23.03.2017 р. N 165)

7.4. Особам рядового складу, які проходять строкову військову службу, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за штатними посадами осіб рядового складу, виплачуються посадові оклади за посадами осіб рядового складу, що тимчасово виконуються, а особам сержантського і старшинського складу, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за штатними посадами осіб сержантського і старшинського складу, - за посадами осіб сержантського і старшинського складу, що тимчасово виконуються.

Особам рядового складу режимно-секретних органів і спеціальних органів зв'язку (шифрувальної служби та засекреченого зв'язку), які проходять строкову військову службу та мають допуск до державної таємниці відповідної форми, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за штатними посадами осіб сержантського і старшинського складу в цих органах, виплачуються посадові оклади за посадами осіб сержантського і старшинського складу, що тимчасово виконуються.

Особам рядового складу, які проходять строкову військову службу, допущеним у встановленому порядку в особливий період до тимчасового виконання обов'язків за штатними посадами осіб сержантського і старшинського складу, за якими штатами воєнного часу передбачені військові звання до старшого сержанта (головного старшини) включно, виплачуються посадові оклади за посадами осіб сержантського і старшинського складу, що тимчасово виконуються.

Особам рядового складу, які проходять строкову військову службу, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за штатними посадами осіб рядового, сержантського і старшинського складу, виплачуються посадові оклади в розмірах, установлених для військовослужбовців строкової військової служби.

(пункт 7.4 у редакції наказів Міністерства
 борони України від 30.03.2016 р. N 170
,
 від 23.03.2017 р. N 165)

7.5. За періоди перебування військовослужбовців, допущених до тимчасового виконання обов'язків за посадами, у відпустці зі збереженням грошового забезпечення, службовому відрядженні (якщо воно не пов'язане з виконанням обов'язків за посадою, що тимчасово виконується), на навчанні, лікуванні або у відпустці для лікування у зв'язку із хворобою виплачуються оклади за основними посадами.

7.6. Різниця в окладах за основною посадою і посадою, що тимчасово виконується, виплачується одночасно з виплатою грошового забезпечення, а військовослужбовцям, направленим до нового місця служби (навчання) або звільненим з військової служби, - під час вибуття з військової частини.

(пункт 7.6 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 11.08.2016 р. N 420)

7.7. Військовослужбовцям, крім зазначених у пунктах 7.8 і 7.10 цієї Інструкції, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами в іншій військовій частині, оклади за посадами, що тимчасово виконуються, не виплачуються.

7.8. Особам офіцерського складу, які займають посади лікарів, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами лікарів в іншій військовій частині, оклади за посадами, що тимчасово виконуються, виплачуються в порядку, установленому пунктами 7.2, 7.3 і 7.6 цієї Інструкції.

7.9. Військовослужбовцям, призначеним на вакантні посади з більшими окладами, які вони тимчасово виконували, оклади за цими посадами виплачуються з того дня, з якого вони стали до тимчасового виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадою.

7.10. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які перебувають у розпорядженні, допущеним наказом відповідного командира (начальника), у розпорядженні якого вони перебувають, до тимчасового виконання обов'язків за вакантними посадами за їх спеціальністю, за час фактичного виконання обов'язків за цими посадами, але не більше ніж за два місяці, виплачуються оклади за посадами, що тимчасово виконуються (з урахуванням підпунктів 7.3.3 та 9.5.6 цієї Інструкції).

У такому самому порядку виплачуються оклади військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні, допущеним в інтересах бойової підготовки до тимчасового виконання обов'язків за вакантними посадами за їх спеціальністю наказом командира військової частини, у якій військовослужбовці проходили службу до звільнення з посади і продовжують перебувати після зарахування у розпорядження.

7.11. Військовослужбовцям, допущеним у період перебування у розпорядженні до тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами, посадові оклади за невакантними посадами, що тимчасово виконуються, не виплачуються.

(розділ VII у редакції наказу Міністра
 оборони України від 01.06.2009 р. N 263)

VIII. Правила виплати посадових окладів у зв'язку з переходом військової частини на новий штат

8.1. У разі переходу військової частини на новий штат особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що будуть призначатися на посади за новим штатом, допущеним наказом командира військової частини до виконання обов'язків за посадами за новим штатом (а командирам військових частин - наказом вищого командира /начальника/), оклади за цими посадами виплачуються із дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня оголошення в наказі командира військової частини про перехід на новий штат і дня отримання військовою частиною нового штату.

Якщо найменування посад не змінилися, а змінились оклади за ними, то встановлені нові оклади виплачуються з дня оголошення в наказі командира військової частини про перехід на новий штат, але не раніше дня отримання військовою частиною нового штату.

8.2. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним у зв'язку з переходом військової частини на новий штат до виконання обов'язків за новими для них посадами в період, коли вони перебувають у відпустці, на лікуванні (у тому числі у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою), у службовому відрядженні чи на навчанні із збереженням посад за місцем служби, до дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за цими посадами, виплачуються оклади за основними посадами, які вони займали раніше, із застосуванням до тих, хто перебуває на лікуванні в лікарняних закладах і у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, термінів, передбачених пунктами 10.1 і 10.2 цієї Інструкції.

(абзац перший пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 28.04.2014 р. N 274)

При цьому за цей період щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, морське грошове забезпечення, премії) виплачуються за основними посадами, які вони займали раніше.

8.3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним у зв'язку з переходом військової частини на новий штат до виконання обов'язків за новими для них посадами, які після того, як стали до їх виконання, вибули у відпустку (із збереженням грошового забезпечення), на лікування, у службове відрядження або на навчання із збереженням посад за місцем служби, виплачуються оклади за цими посадами.

8.4. Військовослужбовцям строкової військової служби, призначеним у зв'язку з переходом військової частини на новий штат на посади рядового, сержантського і старшинського складу, оклади за цими посадами виплачуються з дня підписання наказу про призначення, але не раніше дня оголошення в наказі командира військової частини про перехід на новий штат і дня одержання військовою частиною нового штату.

(пункт 8.4 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 01.06.2009 р. N 263)

8.5. Викладені у пунктах 8.2 - 8.4 цієї Інструкції правила виплати посадових окладів застосовуються також у разі внесення змін до штату.

IX. Правила виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у разі звільнення від посад (скорочення штатної посади) та у період перебування у розпорядженні

9.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, звільненим від посад, які вони займають (у тому числі у зв'язку з переходом військової частини на новий штат, частковою зміною штату), із дня, наступного за днем звільнення від займаних посад (скорочення штатної посади), протягом двох місяців виплачується грошове забезпечення, яке військовослужбовець отримував за штатною посадою на день звільнення з посади (скорочення).

Грошове забезпечення у цьому випадку обчислюється виходячи з окладу за військове звання, посадового окладу, надбавки за вислугу років, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород та морського грошового забезпечення).

Після закінчення двох місяців грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується тільки за рішенням Міністра оборони України.

(абзац третій пункту 9.1 у редакції наказів
Міністерства оборони України від 11.12.2012 р. N 838
,
 від 21.08.2014 р. N 559)

Абзац четвертий пункту 9.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 21.08.2014 р. N 559
,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий
 вважати абзацами четвертим - шостим
)

Клопотання про продовження строків виплати грошового забезпечення подаються за підпорядкованістю командирами військових частин, у списках яких вони перебувають.

Після закінчення перших двох місяців (та в разі неприйняття відповідних рішень щодо продовження виплати грошового забезпечення) військовослужбовцям виплачуються тільки оклади за військовими званнями. 

(абзац п'ятий пункту 9.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 23.12.2010 р. N 686)

Військовослужбовцям, які відсторонені від посад та у зв'язку з цим зараховані у розпорядження відповідного командира (начальника), грошове забезпечення виплачується в порядку, визначеному пунктом 11.2 цієї Інструкції.

(пункт 9.1 доповнено абзацом шостим згідно з
 наказом Міністра оборони України від 01.06.2009 р. N 263)

9.2. Днем звільнення військовослужбовця з посади, яку він займає, уважається день закінчення здавання справ і складання обов'язків за посадою в межах строків, установлених Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України і Положенням про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 16 липня 1997 року N 300, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за N 615/2419 (зі змінами).

Якщо тривалість здавання справ і складання обов'язків за посадою не визначена, то вона встановлюється командиром військової частини, але не більше 10 днів. Строк здавання справ і складання обов'язків за посадою новопризначеній посадовій особі обчислюється з дня прибуття її у військову частину.

Днем звільнення з посади військовослужбовців розформованих військових частин уважається день закінчення здавання справ і складання обов'язків за посадою в межах установлених строків, але не пізніше дня закінчення розформування військової частини, визначеного директивою вищого штабу.

Днем звільнення з посади (скорочення штатної посади) у разі часткової зміни штату вважається день закінчення здавання справ і складання обов'язків за посадою в межах установлених строків, але не пізніше дня, установленого відповідними директивами та змінами до штатів, визначених вищим штабом.

9.3. Для військовослужбовців, які закінчили військові навчальні заклади, ад'юнктури чи докторантури військових навчальних закладів і науково-дослідних установ, строк, визначений абзацом першим пункту 9.1 цієї Інструкції, починається:

для військовослужбовців, які не мали в період навчання офіцерських звань, - із дня, наступного за днем видання наказу Міністра оборони України про присвоєння офіцерських звань;

для осіб офіцерського складу - із дня, наступного за днем видання відповідним начальником наказу про закінчення військового навчального закладу, ад'юнктури чи докторантури.

9.4. У разі відрахування військовослужбовців з військових навчальних закладів, ад'юнктур чи докторантур днем зарахування їх у розпорядження вважається день, наступний за днем видання відповідним начальником наказу про відрахування.

9.5. Під час визначення права на грошове забезпечення в передбачені абзацом першим пункту 9.1 цієї Інструкції строки не зараховуються періоди перебування військовослужбовців:

9.5.1. На лікуванні в лікарняних закладах.

(підпункт 9.5.1 пункту 9.5 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 28.04.2014 р. N 274)

9.5.2. У санаторно-курортних закладах, куди військовослужбовці після перебування на лікуванні в лікарняних закладах направлені згідно з висновком військово-лікарської комісії.

(підпункт 9.5.2 пункту 9.5 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 28.04.2014 р. N 274)

9.5.3. На лікуванні в лікарняних закладах хворих на туберкульоз та санаторному лікуванні в санаторно-курортних закладах у зв'язку із захворюванням на відкриту форму туберкульозу.

(підпункт 9.5.3 пункту 9.5 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 28.04.2014 р. N 274)

9.5.4. У відпустці для лікування у зв'язку з хворобою згідно з висновком військово-лікарської комісії.

9.5.5. Під арештом у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності, у разі закриття кримінальної справи або винесення виправдувального вироку - з дня арешту і до дня звільнення включно.

9.5.6. На вакантних посадах, до яких військовослужбовці тимчасово допускалися (пункт 7.10 цієї Інструкції), - із дня, з якого вони стали до тимчасового виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадами, і до дня звільнення з посади включно, але не більше ніж за два місяці.

(підпункт 9.5.6 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 01.06.2009 р. N 263)

9.5.7. У щорічній основній відпустці.

9.6. Виплата особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, грошового забезпечення, на одержання якого вони втратили право, поновлюється:

9.6.1. Призначеним на посади - із дня видання наказу про призначення, при цьому за період з дня видання наказу про призначення і до дня, з якого військовослужбовці стали до виконання обов'язків за посадою, грошове забезпечення виплачується за основними посадами, які раніше займались. Це грошове забезпечення виплачується після вступу військовослужбовців на посаду.

9.6.2. Направленим на лікування в лікарняні заклади, зазначені в пункті 9.5 цієї Інструкції, - із дня направлення, при цьому грошове забезпечення виплачується до дня повернення до місця, де вони перебувають у списках особового складу (до лікування) включно, а тим, хто вибув у відпустку для лікування у зв'язку з хворобою за висновками військово-лікарської комісії, - до дня закінчення відпустки включно.

(підпункт 9.6.2 пункту 9.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 28.04.2014 р. N 274)

9.6.3. Слухачам та курсантам, зарахованим у військові навчальні заклади на стаціонарне навчання або очну ад'юнктуру чи докторантуру, - із дня направлення на навчання.

9.6.4. Особам, які вибули у щорічну основну відпустку, - із дня вибуття у відпустку, зазначеного в наказі командира військової частини, при цьому грошове забезпечення виплачується до дня закінчення відпустки включно.

9.7. Військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з посад, які вони займали, оклади за останніми основними посадами виплачуються до призначення на інші посади, направлення на навчання у військові навчальні заклади або звільнення з військової служби, але не більше ніж за поточний місяць. Після цього виплачуються оклади за I тарифним розрядом, що встановлені для військовослужбовців строкової військової служби.

9.8. Військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з посад у зв'язку з позбавленням сержантських чи старшинських військових звань або за недисциплінованість, із дня звільнення й до дня призначення на посади чи звільнення з військової служби виплачуються оклади за I тарифним розрядом, що встановлені для військовослужбовців строкової військової служби.

9.9. Військовослужбовцям, які встановленим порядком були відряджені із залишенням на військовій службі до державних органів, установ та організацій з дня їх повернення до Міністерства оборони України, але не раніше дня, до якого їм виплачено грошове забезпечення в зазначених органах, і до дня, з якого військовослужбовці стали до виконання обов'язків за новими посадами, на які призначені, зараховані на навчання у військові навчальні заклади, грошове забезпечення виплачується виходячи з посадового окладу за посадою, яку вони займали в державних органах, установах та організаціях, окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, у порядку, визначеному пунктами 9.1, 9.5 і 9.6 цієї Інструкції.

Військовослужбовцям, які встановленим порядком були прикомандировані із залишенням на військовій службі до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування з дня їх повернення до Міністерства оборони України, але не раніше дня, до якого їм виплачена заробітна плата в зазначених органах, і до дня, з якого військовослужбовці стали до виконання обов'язків за новими посадами, на які призначені, зараховані на навчання у військові навчальні заклади, грошове забезпечення виплачується виходячи з посадового окладу за останньою штатною посадою, яку вони займали до прикомандирування до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, у порядку, визначеному пунктами 9.1, 9.5 і 9.6 цієї Інструкції.

X. Правила виплати грошового забезпечення військовослужбовцям за час хвороби

10.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у тому числі тим, хто перебуває в розпорядженні, та тим, хто на день вибуття на лікування звільнений від посад, за весь період звільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку з хворобою, безперервного перебування на лікуванні в лікарняних закладах та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою згідно з висновком військово-лікарської комісії, але не більше чотирьох місяців з дня вибуття з військової частини (крім випадків, коли законодавством України передбачені більш тривалі терміни перебування на лікуванні), виплачується грошове забезпечення за останніми штатними посадами, які вони займали.

(абзац перший пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 28.04.2014 р. N 274)

Грошове забезпечення у цьому разі обчислюється виходячи з окладу за військове звання, посадового окладу, надбавки за вислугу років, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород та морського грошового забезпечення).

10.2. Грошове забезпечення військовослужбовцям, зазначеним у пункті 10.1 цієї Інструкції, після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні й у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою виплачується, якщо таке перебування передбачене законодавством та продовжене рішенням командира з'єднання, керівника органу військового управління вищого рівня на підставі висновку лікарняного закладу (військово-лікарської комісії).

(пункт 10.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 28.04.2014 р. N 274)

10.3. Військовослужбовцям строкової військової служби, які перебувають на лікуванні в лікарняних закладах чи у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, посадові оклади виплачуються за весь період перебування на лікуванні та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою.

(пункт 10.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 28.04.2014 р. N 274)

10.4. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), на яких у період їх перебування на лікуванні чи у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою надійшли накази про звільнення з військової служби, грошове забезпечення виплачується в порядку, передбаченому пунктом 37.2 цієї Інструкції.

(розділ X у редакції наказу Міністра
 оборони України від 01.06.2009 р. N 263)

XI. Правила виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, усуненим від виконання службових обов'язків, відстороненим від виконання службових повноважень, повноважень на посаді або відстороненим від посад, а також тим, які перебувають під арештом та в дисциплінарних частинах

(назва розділу ХІ у редакції наказу
Міністерства оборони України від 11.12.2012 р. N 838)

11.1. Військовослужбовцям, які відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України усунуті від виконання службових обов'язків, відсторонені від виконання службових повноважень або повноважень на посаді, з наступного після усунення (відсторонення) дня за період, протягом якого вони не виконували службові обов'язки (службові повноваження або повноваження на посаді), виплачуються посадові оклади, оклади за військовими званнями та надбавка за вислугу років.

У разі скасування наказів про усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків (якщо за результатами службового розслідування підстави прийняття такого рішення не підтвердилися) або наказів про відсторонення від виконання службових повноважень (у разі закриття провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення) за період, протягом якого військовослужбовці не виконували службові обов'язки (службові повноваження), виплачуються щомісячні додаткові види грошового забезпечення, на отримання яких вони втратили право у зв'язку з усуненням (відстороненням) від виконання службових обов'язків (службових повноважень).

(пункт 11.1 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 11.12.2012 р. N 838)

11.2. Військовослужбовцям, відстороненим від посад відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, з наступного після відсторонення від посад дня за період, протягом якого вони не перебували на посаді, виплачуються оклади за військовими званнями та надбавка за вислугу років.

У разі скасування постановами слідчих (прокурорів) постанов про відсторонення від посад військовослужбовцям за період, протягом якого вони не перебували на посадах внаслідок відсторонення від посад, грошове забезпечення, на отримання якого вони втратили право, не виплачується.

11.3. Військовослужбовцям, заарештованим за постановою слідчих або судових органів, виплата грошового забезпечення призупиняється з дня арешту.

У разі, якщо до військовослужбовців, відсторонених від посад, яких утримували під вартою, обрано інший запобіжний захід, а не утримання під вартою, з дня прибуття до військової частини (установи, організації) і до дня отримання військовою частиною повідомлення суду про набрання вироком законної сили про засудження військовослужбовців до позбавлення волі грошове забезпечення виплачується в порядку, передбаченому пунктом 11.2 цієї Інструкції.

11.4. У разі постановлення виправдувального вироку суду, закриття кримінальної справи (відмови в порушенні кримінальної справи) за відсутністю події злочину, відсутністю у діянні складу злочину або недоведеністю участі обвинуваченого в учиненні злочину військовослужбовцям, які були відсторонені від посад, поновлюється виплата посадових окладів та додаткових видів грошового забезпечення, на отримання яких вони втратили право у зв'язку з відстороненням від посад, з дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою.

При цьому грошове забезпечення, яке втратили військовослужбовці внаслідок незаконних дій, відшкодовується їм у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду".

11.5. У разі винесення обвинувального вироку суду про умовне засудження військовослужбовцям, які були відсторонені від посад, із дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, поновлюється виплата посадових окладів та додаткових видів грошового забезпечення, на отримання яких вони втратили право у зв'язку з відстороненням від посад.

11.6. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), засудженим до арешту з відбуванням покарання на гауптвахті, за час відбування арешту виплачуються оклади за військовими званнями. Інші види грошового забезпечення за цей період не виплачуються.

Військовослужбовцям строкової військової служби, засудженим до арешту з відбуванням покарання на гауптвахті, за час відбування арешту грошове забезпечення не виплачується.

11.7. Військовослужбовцям, засудженим до відбування покарання у дисциплінарному батальйоні, грошове забезпечення виплачується:

військовослужбовцям строкової військової служби - з розрахунку посадового окладу, встановленого за першим тарифним розрядом для військовослужбовців строкової служби, із дня набрання вироком законної сили і до дня призначення на посади після відбування покарання чи до звільнення з військової служби;

іншим військовослужбовцям - з розрахунку окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років із дня набрання вироком законної сили і до дня закінчення строку відбування покарання.

(пункт 11.7 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 01.07.2015 р. N 300)

XII. Правила виплати грошового забезпечення в разі захоплення в полон чи заручниками, смерті (загибелі) військовослужбовців або якщо вони визнані безвісно відсутніми чи оголошені померлими

12.1. У разі смерті (загибелі) військовослужбовця належні, але не отримані ним до дня смерті (загибелі) посадовий оклад, оклад за військовим званням і щомісячні додаткові види грошового забезпечення (у тому числі за весь місяць, у якому військовослужбовець помер (загинув)) виплачуються членам його сім'ї, зазначеним у пункті 12.3 цього розділу.

Якщо таких осіб немає, належні суми грошового забезпечення виплачуються іншим спадкоємцям відповідно до законодавства України.

12.2. За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно), а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інших видів грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років і норм грошового забезпечення відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення сім'ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року N 884.

(пункт 12.2 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 23.03.2017 р. N 165)

12.3. Грошове забезпечення виплачується таким членам сімей військовослужбовців:

дружині (чоловіку), а в разі якщо її (його) немає, - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі та не мають дітей.

12.4. Членам сімей військовослужбовців, зазначених у пункті 12.1 цього розділу, також виплачуються одноразові додаткові види грошового забезпечення, право на отримання яких виникло у військовослужбовців до дня смерті (загибелі). Не отримані військовослужбовцем у рік смерті (загибелі) суми грошової допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань виплачуються членам його сім'ї за їх зверненням.

(пункт 12.4 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 23.03.2017 р. N 165)

12.5. Грошове забезпечення членам сім'ї військовослужбовця, який помер (загинув), виплачується, якщо звернення за одержанням надійшло до закінчення трьох років із дня смерті (загибелі).

(пункт 12.5 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 23.03.2017 р. N 165)

(розділ XII у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 01.07.2015 р. N 300)

XIII. Правила виплати надбавки за вислугу років

13.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, за вислугу років на військовій службі виплачується надбавка у відсотках посадового окладу (за основною чи тимчасово займаною посадою) з урахуванням окладу за військовим званням у таких розмірах на місяць:

від 1 до 2 років - 5 відсотків;

від 2 до 5 років - 10 відсотків;

від 5 до 10 років - 20 відсотків;

від 10 до 15 років - 25 відсотків;

від 15 до 20 років - 30 відсотків;

від 20 до 25 років - 35 відсотків;

від 25 і більше років - 40 відсотків.

13.2. До вислуги років військовослужбовців для виплати їм відсоткової надбавки зараховуються в календарному обчисленні періоди (без урахування часу відбування такого покарання, як арешт /крім випадків, передбачених статтею 55 Кримінально-виконавчого кодексу України/, а також часу самовільного залишення військової частини або місця служби на строк понад 10 діб незалежно від причини залишення):

(пункт 13.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 01.06.2009 р. N 263)

13.2.1. Військової служби осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців надстрокової військової служби, військовослужбовців-жінок, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, на посадах у Збройних Силах України, Службі безпеки України, Державній спеціальній службі транспорту України, Службі зовнішньої розвідки, військах цивільної оборони, інших військових формуваннях, правоохоронних органах, правоохоронних органах спеціального призначення, Об'єднаних збройних силах держав - учасниць Співдружності незалежних держав (далі - СНД), військах та інших військових формуваннях СНД та СРСР.

13.2.2. Служби на посадах осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої системи України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, податкової міліції, інших правоохоронних органів, у тому числі СНД та СРСР.

13.2.3. Роботи (служби) осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців надстрокової служби, військовослужбовців-жінок, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, осіб рядового і начальницького складу в державних органах, установах, організаціях та органах місцевого самоврядування, якщо вони направлені в ці органи в установленому порядку із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, органах кримінально-виконавчої системи, податковій міліції.

13.2.4. Виконання депутатських повноважень із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, органах кримінально-виконавчої системи, податковій міліції.

13.2.5. Роботи (служби) військовослужбовців та осіб рядового та начальницького складу в судових органах та органах прокуратури на посадах суддів, прокурорів, слідчих.

13.2.6. Перебування у розпорядженні та час, коли військовослужбовці не перебували на посадах внаслідок звільнення від посад.

13.2.7. Перебування на навчанні у військових навчальних закладах на посадах курсантів та слухачів. При цьому період навчання курсантів, відрахованих з військових навчальних закладів, а потім поновлених на навчанні, а також переведених з одного військового навчального закладу до іншого військового навчального закладу, ураховується до вислуги років для виплати надбавки, але не більше встановленого терміну навчання у військовому навчальному закладі, який вони закінчили.

(підпункт 13.2.7 пункту 13.2 у редакції наказу
Міністерства оборони України від 11.12.2012 р. N 838)

13.2.8. Коли військовослужбовці не перебували на військовій службі внаслідок незаконного звільнення та потім були поновлені на військовій службі.

13.2.9. Строкової військової служби.

13.3. Під час обчислення вислуги років для виплати військовослужбовцям надбавки за вислугу років днем початку служби вважається:

для військовослужбовців строкової військової служби: день прибуття до військового комісаріату для відправлення у військову частину - до 21 травня 2006 року; день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату - з 21 травня 2006 року;

для військовозобов'язаних і жінок: день від'їзду до місця служби, зазначений у розпорядженні, виданому військовим комісаріатом, - до 9 серпня 1999 року (після цієї дати - у порядку, зазначеному в абзаці шостому цього пункту);

для осіб офіцерського складу, прийнятих (призваних) із запасу: день прибуття до військового комісаріату для відправлення у військову частину - до 21 травня 2006 року (після цієї дати для прийнятих на військову службу за контрактом - у порядку, зазначеному в абзаці шостому цього пункту);

для осіб офіцерського складу, призваних із запасу після 17 грудня 2008 року, - день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату;

для громадян, прийнятих на військову службу за контрактом, - день зарахування до списків особового складу військової частини (військового закладу, установи тощо);

для курсантів військових навчальних закладів з числа громадян, які не проходили військову службу, та військовозобов'язаних - день призначення на посаду курсанта військового навчального закладу.

Закінченням проходження військової служби вважається день, з якого наказом командира військової частини військовослужбовець виключений зі списків особового складу військової частини.

Військовослужбовцям, призваним або прийнятим на військову службу із запасу, вислуга років обчислюється з урахуванням попередньої служби, обчисленої відповідно до підпунктів 13.2.1 - 13.2.9 цієї Інструкції.

(пункт 13.3 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 01.06.2009 р. N 263)

13.4. Періоди служби (крім періодів, зазначених у підпунктах 13.2.6, 13.2.7 та 13.2.9 цієї Інструкції) на посадах, зазначених у цьому пункті цієї Інструкції, для обчислення вислуги років на виплату відсоткової надбавки зараховуються на пільгових умовах:

13.4.1. За два місяці - місяць служби на посадах льотного складу за умови виконання норм нальоту, установлених Міністром оборони України для зарахування вислуги років на пенсію на пільгових умовах; парашутистів-випробувачів, які виконують парашутні стрибки, катапультування та входять до складу екіпажів літальних апаратів, за умови виконання польотів, стрибків з парашутом та катапультувань за методиками льотних випробувань.

При цьому обчислення вислуги років для встановлення розміру відсоткової надбавки за службу на посадах льотного складу провадиться не раніше ніж з 1 жовтня 1946 року; у штабах, управліннях об'єднань і вище, військових навчальних закладах - не раніше ніж з 1 січня 1990 року, а на посадах парашутистів-випробувачів - з 17 січня 1988 року.

13.4.2. За півтора місяця - місяць служби осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом та військовослужбовців надстрокової військової служби в органах військового управління, управліннях об'єднань та з'єднань, військових частинах повітряно-десантних, аеромобільних військ і високомобільних десантних військ, військ спеціального призначення, у військових навчальних закладах, які готують осіб офіцерського складу для аеромобільних військ і високомобільних десантних військ, у десантно-штурмових з'єднаннях і частинах (підрозділах), розвідувальних десантних підрозділах Сухопутних військ Збройних Сил України, розвідувальних десантних (спеціального призначення) частинах і підрозділах морської піхоти, пошуково-рятувальній і парашутно-десантній службах авіації.

(абзац перший підпункту 13.4.2 пункту 13.4 у редакції
 наказу Міністерства оборони України від 15.10.2013 р. N 701)

Обчислення вислуги років у порядку, передбаченому цим пунктом, провадиться:

у з'єднаннях, частинах і підрозділах повітряно-десантних військ - не раніше ніж з 3 серпня 1951 року;

у частинах спеціального призначення - не раніше ніж з 1 січня 1958 року;

у десантно-штурмових з'єднаннях, частинах (підрозділах), розвідувальних десантних підрозділах - не раніше ніж з 14 березня 1980 року;

у пошуково-рятувальній і парашутно-десантній службах авіації - не раніше ніж з 1 січня 1990 року;

у з'єднаннях, частинах і підрозділах аеромобільних військ - не раніше ніж з 1 липня 1992 року;

в органах управління аеромобільних військ і спеціального призначення - не раніше ніж з 1 січня 1994 року;

у військових навчальних закладах, які готують осіб офіцерського складу для аеромобільних військ, - не раніше ніж з 1 січня 1994 року;

в органах військового управління, військових частинах і підрозділах високомобільних десантних військ, військових навчальних закладах, які готують осіб офіцерського складу для високомобільних десантних військ, - не раніше ніж з 01 жовтня 2012 року.

(підпункт 13.4.2 пункту 13.4 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 15.10.2013 р. N 701,
у зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим)

Під час обчислення вислуги років військовослужбовцям в органах військового управління, управліннях об'єднань та з'єднань, військових навчальних закладах і військових частинах, військова служба в яких пов'язана з виконанням стрибків з парашутом, ураховуються періоди служби за умови виконання річних норм стрибків з парашутом, передбачених планами бойової підготовки, але не менше річних норм, установлених Міністром оборони України для обчислення вислуги років на пенсію на пільгових умовах.

13.4.3. За півтора місяця - місяць служби осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом та військовослужбовців надстрокової військової служби після 1 жовтня 1946 року:

у передбачених штатами управліннях груп, ланок, загонів, дивізіонів, бригад та центрів, до складу яких входять кораблі, морські судна або самохідні рейдові судна (далі - управління з'єднань кораблів /суден/), які постійно розміщені на кораблях і морських суднах, - на посадах військовослужбовців, які передбачені в штатах управлінь з'єднань;

на кораблях, морських суднах, самохідних рейдових суднах, у тому числі тих, які будуються і ремонтуються, - на посадах військовослужбовців, які передбачені в штатах корабля (судна);

в управліннях з'єднань кораблів (суден), які не розміщені на кораблях і морських суднах, - за умови щорічного плавання на кораблях і морських суднах, які перебувають у строю, не менше 60 днів за межами зовнішнього рейду або не менше 60 днів на ходових заводських (державних) випробуваннях кораблів і суден, які будуються і ремонтуються, якщо ці кораблі й судна мали ходові години.

13.4.4. За півтора місяця - місяць служби осіб офіцерського складу, зарахованих у чинний резерв Першого Головного управління Комітету державної безпеки СРСР і направлених у представництва при органах безпеки Республіки Афганістан, за наявності відповідних записів в особовій справі.

13.5. Якщо військовослужбовець перебував на льотній роботі неповний календарний рік, то норма нальоту годин для зарахування цього періоду до вислуги років у пільговому обчисленні визначається пропорційно часу фактичного перебування на льотній роботі.

13.6. Військовослужбовцям, які отримали тяжкі травми під час здійснення польотів на літаках, вертольотах чи стрибків з парашутом, служба на відповідних посадах у році, у якому отримана травма, зараховується до вислуги років у пільговому обчисленні. Підставою для пільгового обчислення вислуги років у зазначених випадках є довідка військово-лікарської комісії.

У разі перенавчання військовослужбовців льотного складу на нову льотну спеціальність чи на нові для них типи літаків, вертольотів перший календарний рік перенавчання зараховується для обчислення вислуги років за два роки.

13.7. Військовослужбовцям, що займають посади, за якими вислуга років для виплати відсоткової надбавки обчислюється у пільговому порядку, періоди служби протягом року зараховуються до вислуги років у календарному обчисленні.

Після закінчення календарного року вислуга років військовослужбовців за наявності відповідної підстави для обчислення її у пільговому порядку перераховується з урахуванням пільгового обчислення служби в минулому році й оголошується наказом командира військової частини. Вислуга років зазначених військовослужбовців у випадках призначення їх до кінця року на посади, за якими пільгове обчислення вислуги років не встановлено, або звільнення з військової служби чи направлення на навчання без збереження посад за місцем служби перераховується безпосередньо після настання таких випадків і оголошується наказами відповідних командирів.

Якщо виявиться, що з урахуванням пільгового обчислення вислуги років відсоткова надбавка за окремі місяці року підлягає виплаті військовослужбовцю у більшому розмірі, ніж вона фактично виплачувалася, то йому виплачується різниця.

13.8. Періоди служби, які підлягають зарахуванню до вислуги років згідно з пунктами 13.4 - 13.7 цієї Інструкції в пільговому порядку, обчислюються з того дня, з якого військовослужбовець став до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня підписання наказу про призначення, і до дня звільнення з посади включно з урахуванням часу перебування в установленій відпустці, на лікуванні, у службовому відрядженні та на навчанні за спеціальністю у випадках збереження посад за місцем служби.

(пункт 13.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 23.12.2010 р. N 686)

13.9. Вислуга років для виплати військовослужбовцям надбавки обчислюється кадровим (стройовим) органом спільно з фінансовим органом військової частини на підставі особової справи військовослужбовця та інших документів (за їх наявності), що підтверджують проходження військової служби, і щороку до початку нового року оголошується наказом командира військової частини, а командиру військової частини - наказом вищого командира (начальника). Календарна та пільгова вислуга років у наказі зазначаються окремо.

Військовослужбовцям, які прибули до військової частини для проходження служби, а їх особові справи на день прибуття не надійшли до військової частини, виплата надбавки здійснюється на підставі інформації про вислугу років, зазначеної у грошовому атестаті (розрахунковій книжці). Після надходження до військової частини особової справи військовослужбовця вислуга років для виплати йому надбавки оголошується наказом командира військової частини.

Періоди служби, обчислені на пільгових умовах відповідно до порядку, що діяв до введення цієї Інструкції, перерахунку в бік зменшення не підлягають.

Про періоди, які не зараховуються до вислуги років військовослужбовців для виплати їм відсоткової надбавки за вислугу років (пункт 13.2 цієї Інструкції), оголошується в наказі командира військової частини та здійснюються записи до особової справи. Витяги із зазначених наказів командирів військових частин долучаються до особових справ військовослужбовців.

(пункт 13.9 доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністра оборони України від 01.06.2009 р. N 263)

13.10. Військовослужбовцям, які відслужили встановлені для виплати відсоткової надбавки за вислугу років строки, ця надбавка виплачується в усіх випадках, коли вони мають право на отримання посадового окладу та окладу за військовим званням (з урахуванням пункту 11.6 цієї Інструкції). При цьому військовослужбовцям, які одержують тільки оклади за військовими званнями, відсоткова надбавка виплачується до цих окладів.

XIV. Правила виплати надбавки за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя

14.1. Військовослужбовцям строкової військової служби виплачується надбавка за особливі умови служби, пов'язані з підвищеним ризиком для життя (далі - надбавка за особливі умови служби), у таких розмірах на місяць:

14.1.1. Двадцять п'ять відсотків посадового окладу - військовослужбовцям строкової військової служби постійного складу дисциплінарних військових частин.

14.1.2. Сорок відсотків посадового окладу - тим, які проходять службу:

в екіпажах танків, самохідно-артилерійських установок, зенітних самохідних установок, бойових машин піхоти, бойових розвідувальних і десантних машин, самохідних гаубиць; на посадах, що входять до складу обслуги самохідних пускових установок зенітних ракетних комплексів і самохідних станцій виявлення і наведення цих комплексів; у навчальних танкових частинах і підрозділах на посадах старших інструкторів та інструкторів з водіння танків і самохідно-артилерійських установок, які входять за штатом до складу екіпажів цих бойових машин як старші механіки-водії або механіки-водії; на посадах командирів, старших механіків-водіїв, механіків-водіїв, навідників та заряджаючих танків і самохідних артилерійських установок у підрозділах зберігання й обслуговування бронетанкової техніки;

у високомобільних десантних військах, частинах спеціального призначення, десантно-штурмових підрозділах, розвідувальних десантних (спеціального призначення) частинах і підрозділах Військово-Морських Сил Збройних Сил України, служба в яких пов'язана з виконанням стрибків з парашутом;

(абзац третій підпункту 14.1.2 пункту 14.1 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства оборони України від 15.10.2013 р. N 701)

в екіпажах надводних кораблів (суден), зарахованих до складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі - надводні кораблі /судна/), і дизель-електричних підводних човнів, що перебувають у строю, ремонті чи на консервації;

в екіпажах надводних кораблів (суден) і дизель-електричних підводних човнів, що будуються, - із дня початку навчання згідно з наказом командира (начальника) з'єднання (центру) на таких самих надводних кораблях (суднах) і підводних човнах, що перебувають у строю, а тим, хто не навчається, - із дня початку ходових заводських випробувань корабля (судна), підводного човна;

на посадах льотного складу та виконують польоти в складі екіпажів літаків і вертольотів.

14.2. Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, виплачується надбавка за особливі умови служби в таких розмірах на місяць:

14.2.1. П'ятнадцять відсотків посадового окладу - особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, на посадах:

в екіпажах танків, самохідно-артилерійських установок, зенітних самохідних установок, бойових машин піхоти, бойових розвідувальних і десантних машин, самохідних гаубиць; на посадах, що належать до обслуги самохідних пускових установок зенітних ракетних комплексів і самохідних станцій виявлення і наведення цих комплексів;

у навчальних танкових частинах і підрозділах на посадах старших інструкторів та інструкторів по водінню танків і самохідно-артилерійських установок, які входять за штатом в обслугу екіпажів цих бойових машин як старші механіки-водії або механіки-водії;

командирів і старших механіків-водіїв танків і гаубичних самохідно-артилерійських установок у підрозділах зберігання та обслуговування бронетанкової техніки.

14.2.2. П'ятнадцять відсотків посадового окладу - особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, на посадах:

в авіаційних частинах згідно із затвердженим Міністром оборони України переліком посад наземних авіаційних спеціалістів, які забезпечують безпеку польотів літаків і вертольотів;

в екіпажах надводних кораблів (крім зазначених у підпункті 14.2.4 цієї Інструкції) і суден, які перебувають у строю чи в ремонті, а також в управліннях їх з'єднань, постійно розміщених у встановленому порядку на кораблях і суднах;

в екіпажах надводних кораблів (крім зазначених у підпункті 14.2.4 цієї Інструкції) і суден, що будуються, - з дня початку навчання згідно з наказом командира з'єднання на таких самих кораблях і суднах, що перебувають у строю, а тим, хто не навчається, - з дня початку ходових заводських випробувань;

в управліннях з'єднань надводних кораблів (крім зазначених у підпункті 14.2.4 цієї Інструкції), які не розміщені на кораблях і суднах, - за дні плавання на кораблях і суднах. Днями плавання у цій Інструкції вважаються: для кораблів і морських суден, які перебувають у пункті постійної дислокації, - дні, коли кораблі та морські судна виходили в море за межі зовнішнього рейду, кордони якого визначаються командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України; для кораблів і морських суден, які перебувають поза пунктом постійної дислокації, - період із дня їх виходу з пункту постійної дислокації до дня повернення до акваторії внутрішнього рейду за місцем постійної дислокації включно.

14.2.3. П'ятнадцять відсотків посадового окладу - особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, бойових обслуг у військових частинах і підрозділах, які несуть бойове чергування з протиповітряної оборони, а також тим, які безпосередньо залучені до несення бойового чергування по протичовновій обороні та спеціального чергування по протипідводно-диверсійній обороні згідно із затвердженим Міністром оборони України переліком військових частин, підрозділів та посад військовослужбовців, які несуть бойове чергування з протиповітряної оборони, бойового чергування по протичовновій обороні та спеціального чергування по протипідводно-диверсійній обороні та забезпечують недоторканність повітряного простору та простору в межах територіального моря України, а також виконують функцію з прикриття важливих об'єктів.

14.2.4. Двадцять відсотків посадового окладу - особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, на посадах:

в екіпажах ракетних катерів (корветів), десантних і сторожових кораблів (катерів) на повітряній подушці, які перебувають у строю чи в ремонті;

в управліннях з'єднань кораблів і катерів, зазначених в абзаці другому цього підпункту, - за час фактичного несення служби (виконання завдань) на цих кораблях і катерах;

в екіпажах ракетних катерів (корветів), десантних і сторожових кораблів (катерів) на повітряній подушці, що будуються, - з дня початку навчання згідно з наказом командира (начальника) з'єднання (центру) на таких самих кораблях і катерах (корветах), що перебувають у строю, а тим, хто не навчається, - з дня початку ходових заводських випробувань.

Військовослужбовцям управлінь з'єднань кораблів і катерів, зазначених в абзаці другому цього підпункту, постійно розміщених в установленому порядку на інших надводних кораблях і суднах, виплачується надбавка за особливі умови служби в розмірі 15 відсотків посадового окладу (з урахуванням абзацу третього цього підпункту);

наземного інженерно-технічного складу (згідно з Переліком посад військовослужбовців наземного інженерно-технічного складу), які розробляють, погоджують програми та методики випробувань, беруть участь у складі комісій з проведення державних випробувань дослідних зразків авіаційної техніки, у підготовці й проведенні випробувань, забезпеченні безпеки польотів за методикою льотних випробувань авіаційних комплексів та іншого бортового і навісного обладнання літальних апаратів.

14.2.5. Двадцять п'ять відсотків посадового окладу - особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, на посадах:

у дисциплінарних військових частинах;

в органах військового управління, з'єднаннях, військових частинах високомобільних десантних військ і спеціального призначення, у військових навчальних закладах, що готують осіб офіцерського складу для високомобільних десантних військ, десантно-штурмових підрозділах (згідно з переліком органів управлінь, з'єднань, військових частин і підрозділів, затвердженим Міністром оборони України), у пошуково-рятувальній і парашутно-десантній службах авіації - за умови виконання в минулому році річних норм стрибків з парашутом (або наявності права на встановлення пільгового заліку вислуги років за минулий рік для призначення пенсії), передбачених затвердженими в установленому порядку планами бойової підготовки, але не менше річних норм, визначених Міністром оборони України для обчислення вислуги років для виходу на пенсію на пільгових умовах, а парашутистам-випробувачам - за умови проведення протягом року льотних випробувань;

(абзац третій підпункту 14.2.5 пункту 14.2 із змінами, внесеними
 згідно з
наказами Міністерства оборони України від 11.12.2012 р. N 838,
від 15.10.2013 р. N 701
,
у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 01.07.2015 р. N 300)

в екіпажах дизель-електричних підводних човнів, які перебувають у строю (включаючи другі екіпажі) чи в ремонті;

в екіпажах дизель-електричних підводних човнів, що будуються, - із дня початку навчання згідно з наказом командира з'єднання на таких самих підводних човнах, що перебувають у строю, а тим, хто не навчається, - із дня початку ходових заводських випробувань.

14.2.6. Тридцять відсотків посадового окладу - особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які займають посади у військових частинах А1594, А2245, - за умови виконання в минулому році річних норм стрибків з парашутом (або наявності права на встановлення пільгового заліку вислуги років за минулий рік для призначення пенсії), передбачених затвердженими в установленому порядку планами бойової підготовки, але не менше річних норм, визначених Міністром оборони України для обчислення вислуги років для виходу на пенсію на пільгових умовах.

(підпункт 14.2.6 пункту 14.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 17.11.2009 р. N 573
,
 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 23.03.2017 р. N 165)

14.2.7. Тридцять п'ять відсотків посадового окладу - особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які займають посади льотного складу і виконують польоти за планами бойової (навчально-льотної) підготовки у складі екіпажів літаків, вертольотів (повітряних пунктів управління, літаючих лабораторій).

Абзац другий підпункту 14.2.7 виключено

(згідно з наказом Міністра
 оборони України від 13.10.2009 р. N 511)

Абзац третій підпункту 14.2.7 виключено

(згідно з наказом Міністра
 оборони України від 13.10.2009 р. N 511)

Абзац четвертий підпункту 14.2.7 виключено

(згідно з наказом Міністра
 оборони України від 13.10.2009 р. N 511,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом другим)

Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, звільненим з льотної роботи на підставі постанови військово-лікарської комісії, надбавка за особливі умови служби виплачується до дня звільнення від льотної роботи, визначеного в постанові військово-лікарської комісії, про що оголошується в наказі командира військової частини.

14.2.8. Сорок п'ять відсотків посадового окладу - особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, на посадах льотно-випробного складу, які входять до складу екіпажу літальних апаратів і виконують польоти за методикою льотних випробувань авіаційної техніки, озброєння, навігаційних комплексів та іншого бортового і навісного обладнання літальних апаратів.

14.3. Військовослужбовцям, які мають декілька підстав на право одержувати надбавки за особливі умови служби (наприклад, таким, що входять до екіпажу танка чи літака), виплачується одна - найбільша надбавка.

У разі, якщо військовослужбовці, яким установлена надбавка за особливі умови служби відповідно до підпунктів 14.2.1, 14.2.2, 14.2.4, 14.2.6 та 14.2.7 цієї Інструкції, залучені для несення бойового чергування з протиповітряної оборони, бойового чергування по протичовновій обороні та спеціального чергування по протипідводно-диверсійній обороні, загальний розмір надбавки за особливі умови служби збільшується на п'ять відсотків, за умови, якщо вони проходять службу у військових частинах і на посадах, визначених у переліку, зазначеному в підпункті 14.2.3 цієї Інструкції).

14.4. Військовослужбовцям, які займають посади, що належать до екіпажів танків, гаубичних самохідно-артилерійських установок, зенітно-самохідних установок, бойових машин десанту, бойових розвідувальних машин, літаків (вертольотів), обслуги самохідних пускових установок зенітно-ракетних комплексів і самохідних станцій виявлення і наведення цих комплексів, наземних авіаційних спеціалістів, які забезпечують безпеку польотів літаків (вертольотів), надбавку за особливі умови служби виплачувати за умови, якщо у військовій частині є відповідна бронетанкова, авіаційна чи зенітно-ракетна техніка і військовослужбовці працюють, навчають або навчаються на цій техніці.

У період перебування зазначеної техніки в ремонті виплата надбавки не припиняється, якщо військовослужбовці продовжують працювати, навчати чи навчатися на іншій бронетанковій, авіаційній або зенітно-ракетній техніці.

У військових частинах, які підлягають розформуванню або переходу на новий штат і штатна військова техніка яких повинна здаватися (передаватися) до інших військових частин (баз зберігань), виплата надбавки за особливі умови служби військовослужбовцям не припиняється до дня, наступного за днем звільнення від обов'язків за посадою, але не пізніше дня закінчення розформування або переходу на новий штат військової частини, визначеного директивою вищого штабу.

14.5. Надбавка за особливі умови служби у відповідних розмірах, установлених пунктами 14.1 і 14.2 цієї Інструкції, виплачується також військовослужбовцям:

14.5.1. Курсантам коледжів, навчальних загонів та центрів - за час практики і стажування на кораблях і суднах.

14.5.2. Управлінь морських районів (баз), центрів, які мають підпорядковані кораблі, катери і морські судна, управлінь з'єднань кораблів змішаного складу, до яких входять підводні човни, надводні кораблі, бойові ракетні катери (корвети), - за дні плавання.

14.5.3. Управлінь з'єднань кораблів, що будуються і ремонтуються, які залучаються до участі в ходових заводських і державних випробуваннях надводних кораблів і суден, а також військових представництв Міністерства оборони України і членам комісії державного приймання, які беруть участь у проведенні ходових заводських (державних) випробувань надводних кораблів, суден і дизель-електричних підводних човнів, - за дні випробувань і приймання, протягом яких ці кораблі (судна, підводні човни) мали ходові години.

14.5.4. Тимчасово направленим з таких самих кораблів, підводних човнів і суден для виконання службових завдань чи підготовки за спеціальністю на кораблі, підводні човни і судна, що перебувають у строю.

14.6. Військовослужбовцям, які одержують надбавку за особливі умови служби, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата цієї надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання обов'язків за посадами надбавка не виплачується.

Зазначеним військовослужбовцям, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата надбавки встановлена за дні фактичного плавання на кораблях і суднах чи несення служби безпосередньо на бойових ракетних катерах (корветах), надбавка виплачується тільки за дні плавання чи несення служби.

14.7. Військовослужбовцям, які не мають права на одержання надбавки за особливі умови служби, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими встановлена виплата надбавки, ця надбавка виплачується з урахуванням пунктів 7.2 і 7.5 цієї Інструкції.

При цьому військовослужбовцям строкової військової служби, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами офіцерського складу, старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом із числа прапорщиків (мічманів), надбавка виплачується в розмірах, установлених для військовослужбовців строкової військової служби.

14.8. Надбавка за особливі умови служби (пункти 14.1 і 14.2 цієї Інструкції) виплачується: особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення; військовослужбовцям строкової військової служби - із дня видання наказу про призначення.

Виплата військовослужбовцям надбавки за особливі умови служби припиняється із дня, наступного за днем звільнення від обов'язків за посадою чи вступу в тимчасове виконання обов'язків за посадою, за якою виплата надбавки не встановлена.

Військовослужбовцям, які тимчасово вибувають з військової частини зі збереженням посад за місцем служби, надбавка за особливі умови служби виплачується в порядку, установленому пунктом 34.1 цієї Інструкції.

14.9. Надбавка за особливі умови служби виплачується за місцем штатної служби одночасно з виплатою грошового забезпечення.

Військовослужбовцям, які вибувають з військової частини, належна сума надбавки за особливі умови служби виплачується до дня звільнення від обов'язків за посадою включно.

(пункт 14.9 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 11.08.2016 р. N 420)

14.10. Підставою для виплати надбавки за особливі умови служби військовослужбовцям у випадках, передбачених абзацом п'ятим підпункту 14.1.2, абзацом четвертим підпункту 14.2.2, абзацом четвертим підпункту 14.2.4, абзацом п'ятим підпункту 14.2.5 цієї Інструкції, а також військовослужбовцям управлінь з'єднань є накази командирів відповідних з'єднань, що видаються один раз на місяць, а іншим військовослужбовцям - витяги з вахтових журналів.

XV. Правила виплати надбавки за виконання особливо важливих завдань

15.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, виплачується надбавка за виконання особливо важливих завдань в розмірах до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

15.2. Військовослужбовцям, зазначеним у пункті 15.1 цього розділу, які проходять службу в апараті Міністерства оборони України, Генеральному штабі Збройних Сил України, органах військового управління, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України та Генеральному штабу Збройних Сил України, командуваннях видів Збройних Сил України і за своїми функціональними обов'язками та положеннями про відповідні структурні підрозділи безпосередньо розробляють, проводять експертизу проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, наказів Міністерства оборони України (за винятком наказів організаційно-розпорядчого характеру), надбавка за виконання особливо важливих завдань виплачується в розмірах до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

(абзац перший пункту 15.2 у редакції наказу
Міністерства оборони України від 11.12.2012 р. N 838)

Розробкою нормативно-правового акта, яка дає право на виплату надбавки за виконання особливо важливих завдань у розмірах, визначених цим пунктом, уважається як самостійна, так і спільна з іншими визначеними виконавцями підготовка, опрацювання проекту акта, організація його погодження (візування), здійснення фінансово-економічного та правового обґрунтування, супроводження та здійснення інших заходів, спрямованих на прийняття та введення в дію нормативно-правового акта.

Експертизою нормативно-правового акта, яка дає право на виплату надбавки за виконання особливо важливих завдань у розмірах, визначених цим пунктом, уважається юридична (правова) та фахова експертиза проекту акта, що надійшов на погодження (візування) до структурного підрозділу (органу військового управління).

15.3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які залучаються Антитерористичним центром та його координаційними групами при регіональних органах Служби безпеки України до проведення заходів щодо запобігання терористичним проявам та їх припинення, за період виконання ними спеціальних завдань, пов'язаних з антитерористичною діяльністю, надбавка за виконання особливо важливих завдань виплачується в розмірах до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

15.4. Розміри надбавки за виконання особливо важливих завдань установлюються за рішенням Міністра оборони України виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі Міністерства оборони України, яке оформлюється наказом Міністра оборони України.

15.5. Військовослужбовцям, зазначеним у пункті 15.2 цього розділу, надбавка за виконання особливо важливих завдань виплачується за умови:

проходження служби у відповідному структурному підрозділі (органі військового управління), на який положенням про цей структурний підрозділ (орган військового управління) покладено завдання щодо розробки проектів нормативно-правових актів та здійснення експертизи таких актів;

якщо функціональними обов'язками за посадою передбачені завдання щодо безпосередньої розробки проектів нормативно-правових актів та здійснення експертизи таких актів;

фактичної розробки та (або) експертизи проектів нормативно-правових актів у звітному періоді, за який здійснюється виплата надбавки.

Перелік типових посад військовослужбовців, зазначених у пункті 15.2 цього розділу, а також порядок звітування за розробку та (або) експертизу проектів нормативно-правових актів у періоді, за який здійснюється виплата надбавки, затверджуються наказом Міністерства оборони України.

(пункт 15.5 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 01.07.2015 р. N 300)

15.6. Військовослужбовцям, які отримують підвищені посадові оклади, надбавка за виконання особливо важливих завдань виплачується з урахуванням підвищених посадових окладів.

15.7. Командири (начальники) військових частин (установ та організацій) у разі несвоєчасного або неякісного виконання завдань за місяць, у якому військовослужбовцями було допущено несвоєчасне або неякісне виконання завдань (а військовослужбовцями, зазначеними в пункті 15.2 цієї Інструкції, крім цього, несвоєчасну та неякісну розробку проектів нормативно-правових актів, експертизу таких актів), мають право зменшувати розмір надбавки за виконання особливо важливих завдань або скасовувати (відміняти) її.

Рішення про зменшення розміру надбавки або її скасування (відміну) оформлюється наказом командира (начальника) військової частини (установи, організації) на підставі поданих за командою рапортів безпосередніх командирів (начальників) з клопотанням про зменшення розміру надбавки або її скасування (відміну).

У наказі про зменшення розміру надбавки або її скасування (відміну) зазначаються конкретні причини, які стали підставою для прийняття такого рішення.

15.8. Надбавка за виконання особливо важливих завдань не виплачується у місяці, у якому наказом відповідного командира (начальника) на військовослужбовця накладене таке дисциплінарне стягнення:

попередження про неповну службову відповідність;

пониження в посаді;

пониження військового звання на один ступінь;

позбавлення військового звання;

звільнення з військової служби у зв'язку зі службовою невідповідністю;

позбавлення військового звання прапорщик (мічман), старший прапорщик (старший мічман);

позбавлення сержантського (старшинського) звання, військового звання старший солдат (старший матрос).

У разі винесення судом постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, надбавка не виплачується за місяць, в якому така постанова надійшла у військову частину.

(абзац дев'ятий пункту 15.8 у редакції наказу
Міністра оборони України від 23.12.2010 р. N 686
,
наказу Міністерства оборони
 України від 01.07.2015 р. N 300)

Військовослужбовцям, засудженим за вчинення злочину, за місяць, у якому обвинувальний вирок суду набрав законної сили, або за місяць, у якому він надійшов у військову частину, надбавка не виплачується.

(абзац десятий пункту 15.8 у редакції наказу 
Міністра оборони України від 23.12.2010 р. N 686)

15.9. Надбавка за виконання особливо важливих завдань виплачується за місцем штатної служби одночасно з виплатою грошового забезпечення.

Військовослужбовцям, які вибувають з військової частини, надбавка за виконання особливо важливих завдань виплачується до дня звільнення від обов'язків за посадою включно.

(пункт 15.9 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 11.08.2016 р. N 420)

15.10. Військовослужбовцям, які одержують надбавку за виконання особливо важливих завдань у розмірах, визначених пунктом 15.2 цієї Інструкції, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата цієї надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання обов'язків за посадами надбавка виплачується в розмірах, визначених пунктом 15.1 цієї Інструкції.

15.11. Військовослужбовцям, які отримують надбавку за виконання особливо важливих завдань у розмірах, визначених пунктом 15.1 цієї Інструкції, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, передбаченими пунктом 15.2 цієї Інструкції, за період тимчасового виконання обов'язків за посадами надбавка виплачується в розмірах, визначених пунктом 15.2 цієї Інструкції, з урахуванням пунктів 7.2, 7.5, 15.6 і 15.14 цієї Інструкції.

(пункт 15.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства оборони України від 11.12.2012 р. N 838)

15.12. Надбавка за виконання особливо важливих завдань виплачується з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення.

Виплата військовослужбовцям цієї надбавки припиняється з дня, наступного за днем звільнення від обов'язків за посадою (пункт 9.2 цієї Інструкції).

15.13. Військовослужбовцям, які тимчасово вибувають з військової частини зі збереженням посад за місцем служби, надбавка за виконання особливо важливих завдань виплачується в порядку, установленому пунктом 34.1 цієї Інструкції.

15.14. Підставою для виплати військовослужбовцям надбавки за виконання особливо важливих завдань є:

військовослужбовцям, зазначеним у пункті 15.1 цього розділу, - наказ командира військової частини (командирам військових частин - накази вищих командирів /начальників/) про вступ до виконання обов'язків за посадою (основною чи тимчасово виконуваною), у якому зазначається розмір надбавки;

військовослужбовцям, зазначеним у пункті 15.2 цього розділу, - наказ командира військової частини (командирам військових частин - накази вищих командирів /начальників/) про виплату надбавки за безпосереднє розроблення, експертизу проектів нормативно-правових актів, у якому зазначається строк виплати та розмір надбавки.

Підставою для виплати військовослужбовцям, зазначеним у пунктах 15.1 та 15.2 цього розділу, надбавки в розмірах, передбачених у пункті 15.3 цього розділу, за період виконання ними спеціальних завдань, пов'язаних з антитерористичною діяльністю, є наказ командира військової частини (командирам військових частин - накази вищих командирів /начальників/), виданий на підставі рішення Антитерористичного центру та його координаційних груп при регіональних органах Служби безпеки України про залучення до виконання спеціальних завдань.

(пункт 15.14 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 11.12.2012 р. N 838)

15.15. Військовослужбовцям, які одночасно мають декілька підстав для отримання надбавки за виконання особливо важливих завдань відповідно до пунктів 15.2, 15.3 цієї Інструкції, виплачується надбавка за тією підставою, що передбачає більший розмір надбавки.

XVI. Правила виплати надбавки за особливі умови служби військовослужбовцям закладів охорони здоров'я та науково-дослідних установ Збройних Сил України

(назва розділу XVI у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 28.04.2014 р. N 274)

16.1. Військовослужбовцям усіх категорій, які займають посади в нижчеперелічених штатних закладах охорони здоров'я з небезпечними для здоров'я та важкими умовами служби, виплачується надбавка за особливі умови служби в розмірі 15 відсотків посадового окладу на місяць:

(пункт 16.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 28.04.2014 р. N 274)

16.1.1. У клініках інфекційних хвороб військово-медичних клінічних центрів усіх найменувань, туберкульозних та інфекційних відділеннях військово-медичних клінічних центрів усіх найменувань, військових госпіталів, лазаретів, центрів медичної реабілітації та санаторного лікування, військових санаторіїв (крім посад, зазначених у пункті 16.3 цієї Інструкції).

16.1.2. У відділеннях, палатах, створених за рішенням директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, та ізоляторах для туберкульозних (крім посад, зазначених у пункті 16.3 цієї Інструкції), інфекційних і гельмінтологічних хворих військово-медичних клінічних центрів, військових госпіталів і лазаретів.

(підпункт 16.1.2 пункту 16.1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства оборони України від 11.12.2012 р. N 838)

16.1.3. У відділеннях і палатах для опікових і спінальних хворих госпіталів, військово-медичних клінічних центрів усіх найменувань, клінік, лазаретів та відділеннях для спінальних хворих санаторіїв.

16.1.4. У неврологічних (ангіоневрологічних) відділеннях для хворих з порушеннями мозкового кровообігу.

(підпункт 16.1.4 пункту 16.1 у редакції наказу
Міністерства оборони України від 11.12.2012 р. N 838)

16.1.5. У відділеннях госпіталів, військово-медичних клінічних центрів та клінік, де застосовують апарат "Штучна нирка".

16.1.6. У патологоанатомічних лабораторіях і відділеннях.

16.1.7. У центрах судових експертиз.

16.1.8. В алергологічних кабінетах.

16.2. Надбавка за особливі умови служби в розмірі, установленому пунктом 16.1 цієї Інструкції, також виплачується штатним військовослужбовцям:

16.2.1. Які постійно працюють у сфері іонізуючих випромінювань чи з радіоактивними речовинами в рентгенівських, рентгенофлюорографічних, радіологічних, рентгенорадіологічних, токсико-радіологічних, санітарно-токсико-радіологічних, радіаційно-токсикологічних, радіоізотопної діагностики і спеціальних відділах, відділеннях, кабінетах, лабораторіях чи на станціях, радіологічних центрах.

Якщо у військовій частині є штатний рентгенівський кабінет, а посада рентгенолога штатом не передбачена і виконання його функцій наказом командира військової частини покладено на іншого лікаря-офіцера військової частини, то цьому лікарю надбавка виплачується на загальних підставах.

16.2.2. Які займають посади медичного складу в епідеміологічних, лабораторних, санітарно-гігієнічних, санітарно-епідеміологічних, санітарно-епідеміологічного нагляду відділах регіональних санітарно-епідеміологічних управлінь (крім посад, зазначених у підпункті 16.2.1 цього пункту).

(підпункт 16.2.2 пункту 16.2 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 28.04.2014 р. N 274)

16.2.3. Центрального санітарно-епідеміологічного управління Міністерства оборони України - за час безпосередньої роботи в осередках інфекційних хвороб (крім чуми і холери), відрядженим в осередки за наказами відповідних начальників.

(підпункт 16.2.3 пункту 16.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 28.04.2014 р. N 274)

16.2.4. Начальникам та заступникам начальників регіональних санітарно-епідеміологічних управлінь.

(підпункт 16.2.4 пункту 16.2 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 28.04.2014 р. N 274)

16.2.5. Лікарям-лаборантам і лаборантам госпіталів, військово-медичних клінічних центрів і лазаретів, які виконують дослідження з туберкульозних та інфекційних відділень, або тим, які беруть аналізи у психічно хворих.

16.2.6. Лікарям, фельдшерам і лаборантам окремих медичних батальйонів і рот, санітарно-контрольних пунктів, що виконують бактеріологічні та вірусологічні дослідження.

16.2.7. Начальникам аптек, відділень (відділів, центрів) медичного постачання військових госпіталів, військово-медичних клінічних центрів, центрів медичної реабілітації та санаторного лікування, військових санаторіїв (крім посад, зазначених у пункті 16.3 цієї Інструкції).

(підпункт 16.2.7 пункту 16.2 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 28.04.2014 р. N 274)

16.2.8. Лікарям відділень гіпербаричної та гіпобаричної оксигенації, відділень (кабінетів) невідкладної медичної допомоги, лікарям анестезіологам-реаніматологам (у тому числі начальникам, старшим ординаторам та ординаторам цих відділень) військово-медичних клінічних центрів, госпіталів, клінік, лазаретів, поліклінік, медичних батальйонів, медичним сестрам-анестезіологам (старшим медичним сестрам-анестезіологам) хірургічних відділень та відділень (кабінетів) невідкладної медичної допомоги клінік військово-медичних клінічних центрів, госпіталів, лазаретів і поліклінік, що утримуються на самостійних штатах, фельдшерам, медичним сестрам незалежно від назви посад і молодшим медичним сестрам по догляду за хворими відділень (палат, груп) анестезіології-реанімації та інтенсивної терапії.

(підпункт 16.2.8 пункту 16.2 у редакції наказу 
Міністра оборони України від 23.12.2010 р. N 686)

16.2.9. Лікарям Євпаторійського центрального дитячого клінічного санаторію, які безпосередньо зайняті лікуванням психоневрологічних хворих.

(підпункт 16.2.9 пункту 16.2 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 28.04.2014 р. N 274)

16.2.10. Які займають посади медичного складу у відділеннях і палатах гнійної хірургії для лікування хворих з хірургічними гнійними захворюваннями та ускладненнями.

16.2.11. Які займають посади медичного складу у відділеннях і палатах, призначених виключно для хворих на шкірно-венеричні захворювання.

16.2.12. Які займають посади лікарів-хірургів усіх найменувань, лікарів-ендоскопістів, лікарів-анестезіологів та оперують хворих у лікарняних, амбулаторно-поліклінічних та санаторно-курортних закладах.

(підпункт 16.2.12 пункту 16.2 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 28.04.2014 р. N 274)

16.3. Військовослужбовцям, які займають посади в лабораторіях особливо небезпечних інфекцій регіональних санітарно-епідеміологічних управлінь, виплачується надбавка за особливі умови служби в розмірі 50 відсотків посадового окладу на місяць.

(пункт 16.3 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 28.04.2014 р. N 274)

16.4. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, що займають посади начальників лабораторного центру Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь", начальників відділів (відділень, лабораторій), наукових співробітників, викладачів, ординаторів, лікарів, лаборантів і санітарів у нижчезазначених штатних закладах охорони здоров'я і науково-дослідних установах (підрозділах) Міністерства оборони України, які працюють з вірусом СНІД чи забезпечують діагностику, лікування і безпосереднє обслуговування хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих, виплачується щомісячна надбавка за особливі умови служби в розмірі 60 відсотків посадового окладу за основною чи тимчасово займаною посадою:

16.4.1. В клініці інфекційних хвороб Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" та інфекційних відділеннях інших військових госпіталів (військово-медичних клінічних центрів) - за час лікування хворих на СНІД.

16.4.2. У лабораторіях інфекційної імунології госпіталів, військово-медичних клінічних центрів і поліклінік.

(пункт 16.4 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 01.07.2015 р. N 300)

16.5. Військовослужбовцям медичного складу, зайнятим на роботі в психіатричних і психоневрологічних клініках, відділеннях, кабінетах, палатах та ізоляторах для психічних хворих госпіталів, військово-медичних клінічних центрів, лазаретів і поліклінік, надбавка за особливі умови служби виплачується в розмірі 20 відсотків посадового окладу на місяць.

(пункт 16.5 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 01.07.2015 р. N 300)

16.6. Військовослужбовцям закладів охорони здоров'я, зазначених у пунктах 16.1, 16.2 і 16.5 цієї Інструкції, які мають право на одержання надбавки за особливі умови служби за двома і більше підставами, тобто в розмірах, передбачених пунктами 16.1 і 16.5 цієї Інструкції, надбавка за особливі умови служби виплачується в розмірі 25 відсотків посадового окладу на місяць.

(пункт 16.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 28.04.2014 р. N 274)

16.7. Військовослужбовцям, які одержують надбавку за особливі умови служби в розмірах, установлених пунктами 16.1 - 16.6 цієї Інструкції, і допущені до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата зазначеної надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання обов'язків за посадами надбавка не виплачується.

16.8. Військовослужбовцям, які не мають права на одержання надбавки в розмірах, установлених пунктами 16.1 - 16.6 цієї Інструкції, і допущені до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими встановлена виплата надбавки, ця надбавка виплачується з урахуванням пунктів 7.2 і 7.5 цієї Інструкції.

16.9. Надбавка за особливі умови служби в розмірах, установлених пунктами 16.1 - 16.6 цієї Інструкції, виплачується:

особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, - з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня підписання наказу про призначення;

військовослужбовцям строкової військової служби - із дня підписання наказу про призначення.

16.10. Виплата надбавки за особливі умови служби військовослужбовцям закладів охорони здоров'я і науково-дослідних установ, військових частин і підрозділів Збройних Сил України припиняється із дня, наступного за днем звільнення з посад (пункт 9.2 цієї Інструкції), чи вступу до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата надбавки не передбачена.

(абзац перший пункту 16.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 28.04.2014 р. N 274)

Військовослужбовцям, які тимчасово вибувають з військової частини зі збереженням посад за місцем служби, надбавка виплачується в порядку, установленому пунктом 34.1 цієї Інструкції.

16.11. Надбавка за особливі умови служби виплачується за місцем штатної служби одночасно з виплатою грошового забезпечення.

Військовослужбовцям, які вибувають із закладів охорони здоров'я, надбавка за особливі умови служби виплачується до дня звільнення від обов'язків за посадою включно.

(пункт 16.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 28.04.2014 р. N 274
,
 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 11.08.2016 р. N 420)

16.12. Військовослужбовцям, зайнятим безпосередньо лікуванням чи обслуговуванням хворих на чуму та холеру, за час виконання цих робіт в осередках епідемій виплачується доплата до грошового забезпечення в розмірі трьох, а зайнятим на інших роботах з ліквідації осередків вогнищ чуми та холери - у розмірі двох посадових окладів пропорційно відпрацьованому часу.

16.13. Персональний список військовослужбовців, які мають право на одержання надбавки, оголошується наказом начальника закладу охорони здоров'я або науково-дослідної установи, командира військової частини (а командирів /начальників/ військових частин /закладів охорони здоров'я або науково-дослідних установ/ - наказом вищого командира /начальника/).

(пункт 16.13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 28.04.2014 р. N 274)

XVII. Правила виплати надбавки за знання та використання іноземної мови

17.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (крім військовослужбовців розвідувального органу Міністерства оборони України), які володіють іноземною мовою на рівні, не нижчому стандартизованого мовленнєвого рівня (далі - СМР) "функціональний", та займають посади, що потребують знання та використання іноземної мови, виплачується надбавка за знання та використання іноземної мови у відсотках посадового окладу в таких розмірах на місяць:

однієї європейської мови - 10 відсотків;

однієї східної мови, угро-фінської або африканської мови - 15 відсотків;

двох і більше мов - 25 відсотків.

Абзац п'ятий пункту 17.1 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 15.10.2013 р. N 701)

Абзац шостий пункту 17.1 виключено 

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 15.10.2013 р. N 701)

(пункт 17.1 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 23.12.2010 р. N 686)

Виплата надбавки здійснюється за умови:

(пункт 17.1 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 15.10.2013 р. N 701)

призначення військовослужбовця на посаду, що віднесена до переліку посад військовослужбовців, служба на яких передбачає знання іноземних мов на рівні, не нижчому СМР "функціональний" (далі - перелік посад);

(пункт 17.1 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 15.10.2013 р. N 701)

використання іноземної мови в службовій діяльності в минулому півріччі. Про використання військовослужбовцями іноземної мови в службовій діяльності в минулому півріччі оголошується наказами відповідних командирів (начальників) у першому місяці поточного півріччя.

(пункт 17.1 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 15.10.2013 р. N 701)

Порядок складання переліків посад, пов'язаних з необхідністю знання та використання іноземної мови, їх затвердження та уточнення, а також критерії використання іноземної мови в службовій діяльності визначаються Міністерством оборони України.

(пункт 17.1 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 15.10.2013 р. N 701)

17.2. Документи, що підтверджують володіння військовослужбовцем іноземною мовою, уважаються дійсними для призначення і виплати надбавки, якщо в них рівень володіння іноземною мовою визначено у формі СМР за чотирма складовими (аудіювання, говоріння, читання, письмо) відповідно до СМР Міністерства оборони України або до мовного стандарту НАТО "СТАНАГ 6001".

Показники СМР, що зазначені в документах про рівень володіння військовослужбовцем іноземною мовою, повинні відповідати рівню знання іноземної мови, установленому для посади переліком посад.

(пункт 17.2 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 23.12.2010 р. N 686)

17.3. Надбавка за знання та використання іноземної мови виплачується за місцем штатної служби одночасно з виплатою грошового забезпечення.

(абзац перший пункту 17.3 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 11.08.2016 р. N 420)

Підставою для виплати військовослужбовцям протягом півріччя надбавки за знання та використання іноземної мови є наказ командира військової частини (командирам військових частин - накази вищих командирів (начальників)) про використання іноземної мови у службовій діяльності в минулому півріччі.

Надбавка за знання та використання іноземної мови виплачується військовослужбовцям, які використовували іноземну мову в минулому півріччі та які:

займають посади, визначені в переліку посад, і володіють іноземними мовами, - з першого числа місяця, наступного за півріччям;

призначені на посади, визначені в переліку посад, і володіють іноземними мовами, - із дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання наказу командира (начальника) про призначення;

володіють іноземною мовою, а посада, яку вони займають, віднесена до переліку посад - із дня такого віднесення посад, але не раніше дня видання наказу командира (начальника) про виплату надбавки;

мають документи про рівень знання іноземної мови та склали іспити (мовне тестування) з рівнем володіння іноземною мовою (підтвердили рівень володіння іноземною мовою), не нижчим СМР "функціональний", - із дня видання наказу відповідного командира (начальника) про результати складання іспиту.

Військовослужбовцям, які вибули до нового місця служби у зв'язку з призначенням на посади, віднесені до переліку посад, виплата надбавки за знання та використання іноземної мови здійснюється з урахуванням фактичного використання іноземної мови в минулому півріччі за попереднім місцем служби, підтвердженого відповідним наказом командира (начальника).

(пункт 17.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністра оборони України від 23.12.2010 р. N 686
,
у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 15.10.2013 р. N 701)

17.4. Військовослужбовцям, які отримують надбавку та допущені до тимчасового виконання вакантних посад, за якими виплата надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання посади надбавка не виплачується.

17.5. Військовослужбовцям, які тимчасово вибувають з військової частини із збереженням посад за місцем служби, надбавка за знання та використання іноземної мови виплачується в порядку, установленому пунктом 34.1 цієї Інструкції.

17.6. Виплата військовослужбовцям надбавки за знання та використання іноземної мови припиняється із дня, наступного за днем звільнення від посади (пункт 9.2 цієї Інструкції).

XVIII. Правила виплати надбавки за роботу з особовим складом та курсантської посадової надбавки

18.1. Особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що займають штатні посади головного старшини бригади, полку, батальйону, дивізіону та старшини батальйону (дивізіону), ескадрильї, роти, батареї, команди, а також відповідного їм військового підрозділу зі штатною чисельністю військовослужбовців строкової військової служби 20 та більше осіб, виплачується надбавка за роботу з особовим складом у розмірі 15 відсотків посадового окладу.

18.2. Надбавка за роботу з особовим складом виплачується військовослужбовцям із дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення.

Виплата військовослужбовцям зазначеної надбавки припиняється із дня, наступного за днем звільнення від посади (пункт 9.2 цієї Інструкції).

18.3. Військовослужбовцям, які тимчасово вибувають з військової частини зі збереженням посад за місцем служби, надбавка за роботу з особовим складом виплачується в порядку, установленому пунктом 34.1 цієї Інструкції.

18.4. Військовослужбовцям, які одержують надбавку за роботу з особовим складом, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата цієї надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання цих посад надбавка не виплачується.

18.5. Курсантам (крім курсантів з числа осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом) військових навчальних закладів, призначеним наказом відповідного начальника за стройовим розподілом на посади чи допущеним до виконання обов'язків за вакантними посадами, із дня видання наказу про призначення (вступу до тимчасового виконання обов'язків за вакантними посадами) виплачується курсантська посадова надбавка у відсотках посадового окладу в таких розмірах на місяць:

виконуючим обов'язки командира відділення - 10 відсотків;

виконуючим обов'язки заступника командира взводу (командира групи) - 15 відсотків;

виконуючим обов'язки старшини роти (батареї), командира навчального взводу - 20 відсотків.

18.6. Виплата зазначеної надбавки припиняється із дня видання наказу:

про звільнення курсантів від виконання обов'язків за посадами, визначеними в пункті 18.5 цієї Інструкції;

про присвоєння курсантам першого офіцерського звання.

XIX. Правила виплати надбавки за кваліфікацію

19.1. Військовослужбовцям (крім льотчиків і штурманів, льотчиків і штурманів інструкторського складу), які мають кваліфікацію (класність), присвоєну в установленому порядку, займають посади, за якими може присвоюватися класна кваліфікація, виплачується надбавка за кваліфікацію у відсотках посадового окладу в таких розмірах на місяць:

19.1.1. Особам офіцерського складу (крім військових льотчиків і штурманів, військових льотчиків і штурманів інструкторського складу), особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що мають: 2 клас - 5 відсотків, 1 клас - 8 відсотків, клас майстра - 11 відсотків.

19.1.2. Військовослужбовцям строкової військової служби, які мають: 2 клас - 5 відсотків, 1 клас - 10 відсотків.

19.1.3. Особам офіцерського складу - військовим льотчикам і штурманам, військовим льотчикам і штурманам інструкторського складу, які мають: 2 клас - 8 відсотків, 1 клас - 12 відсотків, клас снайпера - 15 відсотків.

Переліки спеціальностей і посад військовослужбовців, за якими може присвоюватися класна кваліфікація, визначаються Міністром оборони України.

19.2. Надбавка за кваліфікацію військовослужбовцям, які мають відповідну класну кваліфікацію, виплачується:

особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, за якими встановлена виплата надбавки, але не раніше дня видання наказу про призначення на ці посади;

військовослужбовцям строкової військової служби - із дня видання наказу про призначення на посади, за якими встановлена виплата надбавки.

Військовослужбовцям, які займають посади, за якими встановлена виплата надбавки, і яким присвоєна класна кваліфікація в період виконання обов'язків за цими посадами, надбавка виплачується із дня видання наказу про присвоєння кваліфікації.

У разі підвищення або пониження класу кваліфікації надбавка в нових розмірах виплачується із дня видання наказу про присвоєння наступного класу або пониження в кваліфікації.

19.3. Надбавка за кваліфікацію при дотриманні умов, зазначених у пункті 19.1 цієї Інструкції, виплачується також військовослужбовцям, які мають класну кваліфікацію і займають посади з подвійним або потрійним найменуваннями (сумісні посади), якщо хоча б за одним з цих найменувань передбачене присвоєння класної кваліфікації.

Військовослужбовцям, які мають класну кваліфікацію за двома і більше спеціальностями, надбавка виплачується за спеціальністю, яка відповідає займаній штатній посаді.

19.4. Особам старшинського складу з числа прапорщиків (мічманів), які проходять військову службу за контрактом, що призначені на посади офіцерського складу, надбавка за кваліфікацію, яку вони отримували до дня призначення, виплачується і в період виконання обов'язків за цими посадами, якщо вони підтверджують чи підвищують присвоєну їм класну кваліфікацію.

19.5. Виплата військовослужбовцям надбавки за кваліфікацію зберігається на періоди:

19.5.1. Навчання в навчальних військових частинах (центрах) з підготовки сержантів (старшин) і кваліфікованих солдатів (матросів), якщо воно пов'язане з підвищенням кваліфікації за спеціальністю, за якою присвоєно клас кваліфікації.

19.5.2. Перенавчання військовослужбовців льотно-підйомного складу на нові для них типи літаків, вертольотів.

19.5.3. Проходження в установленому порядку служби на кораблях і суднах дублерами чи виконання службового завдання у складі підрозділу поза пунктом постійного розквартирування.

19.5.4. Перебування у відпустці (із збереженням грошового забезпечення), на лікуванні, у службовому відрядженні, а також звільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку з хворобою - у випадках збереження за місцем служби посад, за якими встановлена виплата надбавки за кваліфікацію.

19.5.5. Тимчасового виконання обов'язків за вакантними і невакантними посадами, за якими встановлена виплата надбавки.

19.6. Військовослужбовцям, у тому числі зазначеним у пункті 19.5 цієї Інструкції, які не склали у визначені терміни іспити на підтвердження класної кваліфікації з поважних причин, надбавка за кваліфікацію виплачується на підставі наказу командира військової частини до проведення наступних іспитів.

Військовослужбовцям, які мали перед зарахуванням на навчання у військові навчальні заклади клас кваліфікації і після прибуття до місця служби після закінчення навчання протягом року склали іспити на підтвердження (присвоєння) класної кваліфікації в установленому порядку, виплата надбавки за класну кваліфікацію за підтвердженим (присвоєним) класом здійснюється з дотриманням правил, передбачених пунктами 19.1 і 19.2 цієї Інструкції.

19.7. Військовослужбовцям, які мають відповідну класну кваліфікацію, але не мають права на одержання надбавки за кваліфікацію за займаними посадами і допущені до тимчасового виконання обов'язків за вакантними посадами, за якими передбачена виплата надбавки за кваліфікацію, надбавка виплачується (з урахуванням пункту 19.6 цієї Інструкції) за посадами, що тимчасово виконуються. Період тимчасового виконання обов'язків за посадою, за якою виплачується надбавка, визначається в порядку, установленому пунктом 7.2 цієї Інструкції.

Військовослужбовцям, зазначеним у цьому пункті, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами, надбавка за кваліфікацію не виплачується.

19.8. Виплата військовослужбовцям надбавки за кваліфікацію припиняється з дня, наступного за днем:

19.8.1. Звільнення з посад, за якими встановлена виплата надбавки (у тому числі у зв'язку з вибуттям до військового навчального закладу на навчання).

19.8.2. Видання наказу про позбавлення класної кваліфікації чи пониження кваліфікації до 3 класу.

19.8.3. Вступу до тимчасового виконання обов'язків за вакантними і невакантними посадами, за якими виплата надбавки не встановлена.

19.8.4. Закінчення встановленого для підтвердження присвоєної кваліфікації строку з неповажних причин.

XX. Правила виплати надбавки за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу

20.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які мають кваліфікаційну категорію, присвоєну в установленому порядку, займають посади і працюють за спеціальністю, за якою може бути присвоєна кваліфікаційна категорія, виплачується надбавка у відсотках посадового окладу в таких розмірах на місяць:

20.1.1. Особам офіцерського складу, які займають посади хірургів, травматологів, ортопедів-комбустіологів, урологів, нейрохірургів, серцево-судинних хірургів, торакальних хірургів, абдомінальних хірургів, проктологів, щелепно-лицьових хірургів, акушерів-гінекологів, офтальмологів, оториноларингологів, рентгенологів, які здійснюють хірургічні втручання із застосуванням рентгенівської апаратури в умовах стаціонару, ендоскопістів, що здійснюють лікувальні заходи, трансфузіологів, лікарів підводних човнів та надводних кораблів у міжпохідний період, які оперують у стаціонарі, хірургів, які оперують у поліклініці і яким за результатами атестації присвоєні друга, перша чи вища кваліфікаційні категорії, - відповідно 10, 15, 20 відсотків.

20.1.2. Особам офіцерського складу, які займають посади (крім тих, які займають посади, передбачені в підпункті 20.1.1 цього пункту) у закладах охорони здоров'я, медичних службах з'єднань і військових частин, навчальних військово-медичних закладах (підрозділах), науково-дослідних установах, підрозділах екологічної служби Збройних Сил України, Головній інспекції Міністерства оборони України, а також в органах управління медичної служби Міністерства оборони України та Збройних Сил України і мають другу, першу або вищу кваліфікаційні категорії, - відповідно 5, 10 або 15 відсотків.

(підпункт 20.1.2 пункту 20.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 11.12.2012 р. N 838
,
 у редакції
наказів Міністерства
 оборони України від 28.04.2014 р. N 274
,
 від 01.07.2015 р. N 300)

20.1.3. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що займають посади молодших спеціалістів з медичною або фармацевтичною освітою, яким за результатами атестації присвоєні друга, перша чи вища кваліфікаційні категорії, - відповідно 5, 10, 15 відсотків.

(підпункт 20.1.3 пункту 20.1 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 01.07.2015 р. N 300)

20.2. Переліки посад і спеціальностей, за якими військовим лікарям, провізорам та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що займають посади молодших спеціалістів з медичною або фармацевтичною освітою, може присвоюватися кваліфікаційна категорія і виплачуватися надбавка до посадового окладу, визначені додатками 1 та 2 до Інструкції про порядок присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України медичних і фармацевтичних спеціальностей, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 16 березня 2015 року N 115, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 року за N 379/26824.

(пункт 20.2 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 01.07.2015 р. N 300)

20.3. Надбавка за кваліфікаційну категорію виплачується військовослужбовцям з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, за якими встановлена виплата надбавки, але не раніше дня підписання наказу про призначення на ці посади і до дня звільнення з цих посад чи підписання наказу про зняття кваліфікаційної категорії, вступу до виконання обов'язків за посадами, за якими виплата надбавки не встановлена, закінчення встановленого строку переатестації.

Військовослужбовцям, які отримали кваліфікаційну категорію в період виконання обов'язків за посадами, за якими може бути присвоєна кваліфікаційна категорія, надбавка виплачується із дня підписання наказу про присвоєння кваліфікаційної категорії.

У разі підвищення чи пониження кваліфікаційної категорії надбавка в нових розмірах виплачується з дня підписання наказу про присвоєння (пониження) кваліфікаційної категорії.

20.4. Військовослужбовцям, які тимчасово вибувають з військової частини зі збереженням посад за місцем служби, надбавка за кваліфікаційну категорію виплачується в порядку, установленому пунктом 34.1 цієї Інструкції.

XXI. Правила виплати надбавки за почесні звання

21.1. Надбавка за почесні звання виплачується в таких розмірах на місяць:

особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які проходять службу на посадах у апараті Міністерства оборони України, Генеральному штабі Збройних Сил України, органах військового управління, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України та Генеральному штабу Збройних Сил України, територіальних управліннях, органах військового управління (від управління армійського корпусу, повітряного командування та вищих) та військових комісаріатах, за почесне звання "заслужений" - 5 відсотків посадового окладу;

(абзац другий пункту 21.1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства оборони України від 11.12.2012 р. N 838)

іншим особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, за почесне звання "заслужений" - 20 відсотків, за почесне звання "народний" - 40 відсотків посадового окладу.

21.2. Надбавка за почесні звання "народний" і "заслужений" виплачується військовослужбовцям, зазначеним у пункті 21.1 цієї Інструкції, якщо виконання ними службових обов'язків за посадами (у тому числі посадами, які виконуються тимчасово) збігається за профілем з наявним почесним званням.

21.3. Надбавка за почесне звання військовослужбовцям виплачується на підставі наказу командира військової частини (командирам військових частин - наказу вищого командира /начальника/) про її виплату:

військовослужбовцям, які до призначення на посади мали почесні звання, - із дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення;

військовослужбовцям, яким присвоєно почесне звання вперше, - із дня набрання чинності Указу Президента про присвоєння почесного звання.

21.4. Підставою для видання наказу про виплату надбавки за почесне звання є засвідчена копія посвідчення про наявність почесного звання.

21.5. Військовослужбовцям, які мають почесні звання та займають посади, які за профілем не збігаються з наявним почесним званням (у тому числі особам, які перебувають у розпорядженні, та тим, які звільнені від посад), допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, які за профілем збігаються з наявним почесним званням, ця надбавка виплачується за період тимчасового виконання обов'язків за посадами.

21.6. Виплата надбавки припиняється із дня, наступного за днем звільнення з посади, або із дня вступу до тимчасового виконання обов'язків за посадами, які за профілем не збігаються з наявним почесним званням.

21.7. Військовослужбовцям, які тимчасово вибувають з військової частини зі збереженням посад за місцем служби, надбавка за почесні звання виплачується в порядку, установленому пунктом 34.1 цієї Інструкції.

XXII. Правила виплати надбавки за спортивні звання

22.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які мають спортивні звання, виплачується надбавка у відсотках посадового окладу в таких розмірах на місяць:

за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - 20 відсотків;

за спортивне звання "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків;

за спортивне звання "майстер спорту" - 10 відсотків.

22.2. Надбавка за спортивне звання виплачується, якщо військовослужбовці є чи були членами національної збірної команди України або були членами національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не менше ніж один рік, а їх діяльність відповідає за профілем спортивним званням.

22.3. За наявності двох або більше звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням.

22.4. Надбавка за спортивне звання виплачується на підставі наказу командира військової частини про виплату зазначеної надбавки із дня, з якого військовослужбовці стали до виконання обов'язків за посадами, які за профілем збігаються з наявним спортивним званням, але не раніше дня видання наказу про призначення, і припиняється із дня, наступного за днем звільнення від посади чи вступу до тимчасового виконання обов'язків за посадою, яка за профілем не збігається з наявним спортивним званням.

Підставами для видання наказу є:

довідка Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, відповідних органів державного управління з фізичної культури, спорту і туризму України, СРСР, держав СНД та Балтії про термін перебування військовослужбовця членом національної збірної команди України, СРСР, країн СНД та Балтії;

засвідчена копія посвідчення про наявність спортивного звання.

Надбавка виплачується з дня надання вищезгаданих документів на підставі наказу командира військової частини про виплату зазначеної надбавки.

22.5. Військовослужбовцям, які тимчасово вибувають з військової частини зі збереженням посад за місцем служби, надбавка за спортивні звання виплачується в порядку, установленому пунктом 34.1 цієї Інструкції.

XXIII. Правила виплати надбавки за службу у високогірних місцевостях

23.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що проходять військову службу у військових частинах і підрозділах, постійно дислокованих у високогірних місцевостях України на висоті 1200 метрів над рівнем моря і вище (у разі, якщо їм не встановлено підвищення посадових окладів за військову службу на території гірських населених пунктів), виплачується надбавка за службу у високогірних місцевостях у розмірі 25 відсотків посадового окладу за основною або тимчасово виконуваною посадою.

23.2. Перелік військових частин і підрозділів, постійно дислокованих у високогірних місцевостях України на висоті 1200 метрів над рівнем моря і вище, затверджується Міністром оборони України.

23.3. Надбавка за службу у високогірних місцевостях виплачується:

23.3.1. Новоприбулим у зазначені високогірні місцевості у зв'язку з призначенням на посади, зміною постійної дислокації військової частини чи підрозділу:

в одиночному порядку - із дня зарахування наказом до списків особового складу військової частини;

у складі військової частини чи підрозділу - із дня прибуття в пункт постійної дислокації, про що оголошується наказом командира військової частини.

23.3.2. Тим, які вибувають із зазначених високогірних місцевостей:

в одиночному порядку без збереження посад за місцем служби - до дня виключення наказом зі списків особового складу військової частини включно;

у складі підрозділу у зв'язку зі зміною постійної дислокації чи у складі військової частини тимчасово - до дня вибуття з пункту постійної дислокації включно, про що оголошується наказом командира військової частини.

23.4. Військовослужбовцям, які тимчасово вибувають з військової частини зі збереженням посад за місцем служби, надбавка за службу у високогірних місцевостях виплачується в порядку, установленому пунктом 34.1 цієї Інструкції.

XXIV. Правила виплати надбавки за охорону таємниць у пресі

24.1. Особам офіцерського складу, які додатково до основної посади виконують функції з охорони таємниць у пресі у військових частинах, штабах, інших військових закладах, де не видаються штатні газети, але функціонують типографії і провадиться видавнича діяльність, залежно від річного обсягу видавничої діяльності (кількість обліково-видавничих аркушів) виплачується надбавка за охорону таємниць у пресі у відсотках посадового окладу в таких розмірах на місяць:

24.1.1. В органах військового управління, у військових частинах, установах та організаціях Збройних Сил України - від 3 до 5 відсотків. У таких самих розмірах виплачується надбавка особам офіцерського складу, які виконують додаткові функції з охорони таємниць у пресі в гарнізонах.

24.1.2. У Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського - від 3 до 12 відсотків.

(підпункт 24.1.2 пункту 24.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 06.07.2010 р. N 347
,
у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 15.10.2013 р. N 701)

24.1.3. У військових навчальних закладах, науково-дослідних і науково-випробувальних (випробувальних) установах Збройних Сил України, де є поліграфічна база або редакційно-видавничі відділи (відділення), - від 3 до 10 відсотків.

Особам офіцерського складу, на яких покладено тимчасове виконання роботи з охорони таємниць у пресі та інших засобах масової інформації на період перебування спеціально призначених для виконання цієї роботи осіб офіцерського складу у відпустках, на лікуванні, у відрядженнях і на навчанні, виплачується надбавка до посадових окладів на загальних підставах.

24.2. Під час визначення розмірів надбавки за охорону таємниць у пресі, передбачених підпунктами 24.1.1 - 24.1.3 цієї Інструкції, ураховуються такі норми річного обсягу друкованої продукції, що підлягає контролю: до 100 обліково-видавничих аркушів - 3 відсотки, від 100 до 150 аркушів - 5 відсотків, від 150 до 200 аркушів - 7 відсотків, від 200 до 250 аркушів - 10 відсотків, понад 250 аркушів - 12 відсотків.

24.3. Виплата надбавки за охорону таємниць у пресі провадиться на підставі наказу командира (начальника) про призначення офіцера для роботи з охорони таємниць у пресі. Розмір надбавки зазначається в наказі після кожного нового призначення осіб офіцерського складу залежно від річного обсягу видавничої діяльності, а також у разі зміни цього обсягу за підсумками року.

24.4. Надбавка за охорону таємниць у пресі виплачується за місцем штатної служби офіцера одночасно з виплатою грошового забезпечення.

(пункт 24.4 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 11.08.2016 р. N 420)

24.5. Військовослужбовцям, які вибувають з військової частини, належна сума надбавки виплачується до дня звільнення від обов'язків за посадою включно.

XXV. Правила виплати доплати за науковий ступінь і доплати за вчене звання

25.1. Доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності виплачується, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню:

особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які проходять службу на посадах у апараті Міністерства оборони України, Генеральному штабі Збройних Сил України, органах військового управління, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України та Генеральному штабу Збройних Сил України, територіальних управліннях, органах військового управління (від управління армійського корпусу, повітряного командування та вищих) та військових комісаріатах, - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

(абзац другий пункту 25.1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства оборони України від 11.12.2012 р. N 838)

іншим особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - у розмірі відповідно 15 і 25 відсотків посадового окладу.

За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

25.2. Особам офіцерського складу, які мають вчене звання та займають у військових навчальних закладах, науково-дослідних і науково-випробувальних установах посади, пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю, визначені Переліком посад осіб офіцерського складу військових навчальних закладів і науково-дослідних (науково-випробувальних) установ Збройних Сил України, за якими передбачена доплата за вчене звання (додаток до цієї Інструкції), виплачується доплата за вчене звання у таких розмірах на місяць:

які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника), - 25 відсотків посадового окладу;

які мають вчене звання професора, - 33 відсотки посадового окладу.

За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

Особам офіцерського складу, крім керівного складу, до якого належать посади, указані в розділі "Командування" штату військового навчального закладу або науково-дослідної (випробувальної) установи, та науково-педагогічного (педагогічного) складу військових навчальних закладів і науково-дослідних установ, доплата за вчене звання виплачується за умови безпосередньої участі в розробці наукової тематики за планами науково-дослідних (випробувальних) робіт або проведенні планових занять з курсантами (слухачами, студентами).

25.3. Особам офіцерського складу, які мають науковий ступінь і вчене звання та одержували доплату за науковий ступінь та (або) доплату за вчене звання за останніми штатними посадами до зарахування на навчання в докторантуру військових навчальних закладів та науково-дослідних (випробувальних) установ, виплата цих доплат зберігається за весь період навчання в докторантурі зазначених навчальних закладів та установ.

25.4. Доплата за науковий ступінь і доплата за вчене звання виплачуються:

25.4.1. Особам офіцерського складу, які до дня призначення на посади мають науковий ступінь та (або) вчене звання, - з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, за якими встановлена виплата доплат, але не раніше дня видання наказу про призначення.

25.4.2. Особам офіцерського складу, які займають посади, за якими встановлені виплати доплат, і які одержали науковий ступінь та (або) вчене звання в період виконання обов'язків за цими посадами, у тому числі вперше:

у разі присудження наукових ступенів кандидата або доктора наук - із дня рішення спеціалізованої вченої ради після прийняття рішення Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України про видачу відповідного диплома;

у разі присвоєння вчених звань професора, доцента або старшого наукового співробітника - із дня рішення вченої (науково-технічної) ради після прийняття рішення Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України про видачу відповідного атестата.

(підпункт 25.4.2 пункту 25.4 у редакції наказу
Міністерства оборони України від 11.12.2012 р. N 838)

25.4.3. Особам офіцерського складу - докторантам, які мають науковий ступінь і (або) вчене звання та одержували доплати за вчене звання і (або) за науковий ступінь за останньою штатною посадою до зарахування на навчання, - із дня прибуття до докторантури військового навчального закладу та науково-дослідної (випробувальної) установи, але не раніше початку навчального року, та до дня видання відповідним керівником наказу про закінчення (відрахування) докторантури.

25.5. Особам офіцерського складу, які мають науковий ступінь та (або) вчене звання і займають посади, за якими не передбачена виплата доплат, та тим, які перебувають у розпорядженні, звільненим від посад, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за вакантними посадами, за якими встановлена виплата доплат, ці доплати виплачуються за період тимчасового виконання обов'язків за посадами.

Особам офіцерського складу, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами, доплати за науковий ступінь та (або) за вчене звання не виплачуються.

25.6. Виплата особам офіцерського складу доплат за науковий ступінь та (або) за вчене звання припиняється із дня, наступного за днем звільнення з посади, або вступу до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата доплат не встановлена.

25.7. Військовослужбовцям, які тимчасово вибувають з військової частини зі збереженням посад за місцем служби, доплати за науковий ступінь та (або) за вчене звання виплачуються в порядку, установленому пунктом 34.1 цієї Інструкції.

XXVI. Правила виплати винагороди за стрибки з парашутом

26.1. За здійснені військовослужбовцями стрибки з парашутом (десантування з технікою) з літаків і вертольотів, передбачені планом бойової підготовки, а також експериментальні стрибки, виконані за рішенням начальника Генерального штабу Збройних Сил України або командувачів видів Збройних Сил України, виплачується винагорода в таких розмірах:

Категорії військовослужбовців 

Винагорода за кожен стрибок
(у відсотках мінімального посадового окладу за первинною офіцерською посадою командира взводу) 

1 стрибок 

2 - 25 стрибків 

26 - 50 стрибків 

51 - 100 стрибки 

101 і наступні стрибки 

1. Військовослужбовцям строкової військової служби 

2. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (крім тих, хто має звання інструктора з парашутно-десантної підготовки) 

10 

3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які мають звання інструктора з парашутно-десантної підготовки 

  

  

10 

11 

26.2. Військовослужбовцям, які мають звання "майстер парашутного спорту", "майстер міжнародного класу" або "заслужений майстер парашутного спорту", винагорода за стрибки з парашутом виплачується в розмірах, передбачених пунктом 26.1 цієї Інструкції, а за кожен стрибок з літака чи вертольота, починаючи з 201 до 1000 стрибка, - у розмірі 12 відсотків за кожен стрибок, починаючи з 1001, - у розмірі 13 відсотків мінімального посадового окладу командира взводу.

26.3. За кожен ускладнений стрибок з парашутом, але не більше ніж за два фактори ускладнення, а випусковому, який зробив стрибок з парашутом, не більше ніж за три фактори ускладнення розмір винагороди, установлений пунктами 26.1 і 26.2 цієї Інструкції, збільшується на 2 відсотки мінімального посадового окладу командира взводу за кожне ускладнення.

До ускладнених належать стрибки:

виконувача обов'язків випускового (під час здійснення стрибка);

із затримкою розкриття парашута не менше ніж на 20 секунд, у тому числі зі стабілізацією падіння;

на обмежений майданчик;

у складних метеоумовах (коли висота нижнього краю хмар нижча заданої висоти викиду);

коли швидкість вітру біля землі більше 5 м/с;

на майданчики приземлення (які перевищують рівень моря на 500 м);

уночі, з приземленням на воду (крім стрибків у водолазному спорядженні) або на ліс;

зі зброєю (крім пістолета), з радіостанцією;

з вантажним контейнером вагою понад 4 кг, не враховуючи табельного спорядження;

слідом за технікою, що десантується;

з висоти менше 500 м і понад 4000 м;

з літака (вертольота) зі швидкістю польоту більше 200 км/год.

26.4. Розміри винагороди, установлені пунктами 26.1 і 26.2 цієї Інструкції, збільшуються:

за стрибки з парашутом, здійснені способом катапультування, і стрибки на воду - на 4 відсотки від мінімального посадового окладу командира взводу;

за десантування всередині техніки або разом з нею - на 20 відсотків від мінімального посадового окладу командира взводу.

26.5. У разі здійснення експериментальних стрибків додатково виплачується від 3 до 10 відсотків мінімального розміру посадового окладу командира взводу залежно від складності стрибків.

Розмір додаткової винагороди за кожен експериментальний стрибок визначається начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України або командувачами видів Збройних Сил України під час затвердження ними звіту про зроблений стрибок.

26.6. Військовослужбовцям спортивно-парашутних команд при військових частинах винагорода за стрибки з парашутом, які виконані протягом поточного року за планом бойової підготовки, виплачується за перші 50 стрибків - за нормами, установленими пунктами 26.1 - 26.4 цієї Інструкції, а за 51-й і наступні оплачувані стрибки - у половинному розмірі цих норм.

26.7. Винагорода військовослужбовцям 1 та 2 категорій, зазначених у таблиці пункту 26.1 цієї Інструкції, виплачується не більше ніж за 2 стрибки, а військовослужбовцям 3 категорії - не більше ніж за 3 стрибки, здійснені в один день.

На експериментальні стрибки та стрибки, здійснені військовослужбовцями, зазначеними в пункті 26.2 цієї Інструкції, це обмеження не поширюється.

Протягом календарного року винагорода виплачується за стрибки з парашутом, здійснені відповідно до плану бойової підготовки, але не більше ніж у межах річних норм оплачуваних стрибків, установлених для окремих категорій військовослужбовців посадовими особами, зазначеними в пункті 26.1 цієї Інструкції, а для військовослужбовців спортивно-парашутних команд при військових частинах - у межах норм оплачуваних стрибків, установлених Міністром оборони України.

26.8. Винагорода за стрибки з парашутом виплачується військовою частиною, у якій здійснені стрибки, на підставі наказу командира військової частини із зазначенням у ньому дати здійснення кожного стрибка, факторів ускладнення (пункт 26.3 цієї Інструкції) і яким за ліком є стрибок.

Для визначення розміру винагороди враховуються всі підтверджені документами стрибки з парашутом, здійснені військовослужбовцем, у тому числі в період до призову на військову службу.

26.9. Винагорода не виплачується за стрибки з парашутом, здійснені: не за планом бойової підготовки, понад 2 або 3 стрибки на день (пункт 26.7 цієї Інструкції), під час проведення святкових заходів, понад установлену для даної категорії військовослужбовців річну норму оплачуваних стрибків.

26.10. Військовозобов'язаним та резервістам, призваним за встановленим порядком на збори, які виконують у період цих зборів стрибки з парашутом (десантування з технікою), винагорода за стрибки з парашутом підлягає виплаті в розмірах і порядку, установлених цією Інструкцією для відповідних категорій військовослужбовців.

XXVII. Правила виплати морського грошового забезпечення

27.1. Військовослужбовцям плаваючого складу, які проходять службу на надводних кораблях, підводних човнах (далі - кораблі), суднах, що зараховані в кампанію, в управліннях їх з'єднань, постійно розташованих на кораблях і суднах, які перебувають у кампанії, а також військовослужбовцям неплаваючого складу, які направлені для несення бойової служби або виконання службових завдань на кораблі, суднах Військово-Морських Сил Збройних Сил України, що перебувають у кампанії, виплачується морське грошове забезпечення у таких розмірах: у разі внутрішнього плавання - 40 відсотків, у разі закордонного плавання - 60 відсотків посадового окладу за основною посадою або такою, що тимчасово виконується.

27.2. Морське грошове забезпечення виплачується:

27.2.1. Військовослужбовцям, які займають посади на кораблях і суднах, - із дня оголошення цього корабля або судна в кампанії і до дня виключення з кампанії.

Порядок зарахування кораблів і суден у кампанію та виключення з кампанії визначається наказом командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

27.2.2. Військовослужбовцям, які займають посади в управліннях з'єднань кораблів, - за час постійного розташування на кораблях (суднах) своїх з'єднань, які перебувають у кампанії, але не раніше ніж з дня видання командиром (начальником) з'єднання (центру) наказу про розташування цих військовослужбовців на кораблях (суднах).

Необхідність постійного розміщення управлінь з'єднань на кораблях визначається виходячи із завдань з підтримки бойової готовності цих з'єднань. Перелік управлінь з'єднань кораблів, які підлягають постійному розміщенню на кораблях (суднах), затверджується командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України і оголошується його наказами.

27.2.3. Військовослужбовцям, які направлені на кораблі (судна) для несення бойової служби або виконання службового завдання (крім випадків, зазначених у пунктах 27.5 і 27.6 цієї Інструкції), у тому числі направленим з вищих управлінь (органів військового управління) або як керівники і посередники на навчання, - за дні плавання на кораблях і суднах, що перебувають у кампанії.

27.3. Військовослужбовцям, які призначені на кораблі й судна, що перебувають у кампанії, або в управління з'єднань кораблів, які постійно розміщені на кораблях (суднах), що перебувають у кампанії, морське грошове забезпечення виплачується із дня зарахування наказом у списки особового складу після прибуття на корабель або судно.

27.4. Військовослужбовцям, які проходять службу на кораблях і суднах, що перебувають у кампанії, а також в управліннях з'єднань кораблів, постійно розміщених на кораблях (суднах), які перебувають у кампанії, за час виконання службових завдань на інших кораблях і суднах, що перебувають у кампанії, морське грошове забезпечення виплачується на загальних підставах з військовослужбовцями цих кораблів і суден.

27.5. Морське грошове забезпечення за встановленими нормами виплачується на загальних підставах з військовослужбовцями кораблів (суден), що перебувають у кампанії, також військовослужбовцям:

27.5.1. Екіпажів кораблів і суден, що будуються або перебувають в ремонті, управлінь з'єднань зазначених кораблів і суден, направлених у встановленому порядку на кораблі й судна, які перебувають у кампанії, для підготовки за спеціальністю.

27.5.2. Слухачам і курсантам військових навчальних закладів, курсантам навчальних частин, підрозділів, коледжів, курсів, навчальних загонів та центрів, направленим на кораблі та судна, що перебувають у кампанії, для проходження навчальної практики і стажування, а також військовослужбовцям постійного складу цих закладів та підрозділів, які прибули на зазначені кораблі й судна на стажування, для керівництва практикою чи стажуванням слухачів і курсантів або як командири навчальних підрозділів слухачів і курсантів.

27.5.3. Направленим відповідно до наказу командира (начальника) з'єднання (центру) на кораблі й судна, які перебувають у кампанії, для виконання обов'язків тимчасово відсутніх членів екіпажу.

27.5.4. Військовослужбовцям строкової військової служби, які проходять у встановленому порядку службу на кораблях і суднах, що перебувають у кампанії, як дублери, а також військовослужбовцям строкової військової служби, направленим на ці кораблі й судна для підготовки за спеціальністю.

27.5.5. Других екіпажів підводних човнів у період несення служби безпосередньо на підводних човнах, які перебувають у кампанії, - за час несення служби на цих підводних човнах. У цьому разі виплата морського грошового забезпечення військовослужбовцям основного екіпажу підводного човна припиняється із дня передачі човна другому екіпажу.

27.6. Морське грошове забезпечення також виплачується військовослужбовцям:

27.6.1. Які беруть участь у ходових заводських і державних випробуваннях кораблів (суден), у тому числі після ремонту, а також дослідних випробуваннях за спеціальними вказівками, - за дні, протягом яких корабель (судно) мав ходові години.

27.6.2. Кораблів (суден), які не перебувають у кампанії, що переводяться з одного пункту постійного базування в інший на підставі директиви Міністра оборони України, а на час тимчасового базування на підставі директиви командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України, - із дня виходу корабля з одного пункту і до дня прибуття в інший пункт (включно), якщо тривалість переходу становить 24 години і більше.

27.7. Військовослужбовцям, які проходять службу на кораблях і суднах, що перебувають у кампанії, а також направленим на ці кораблі й судна для проходження служби як дублери, для підготовки за спеціальністю, виконання обов'язків тимчасово відсутніх членів екіпажу, несення бойової служби або виконання інших службових завдань, морське грошове забезпечення за нормами закордонного плавання виплачується із дня залишення кораблем (судном) останнього порту України і до дня повернення у перший порт України включно незалежно від того, чи заходив корабель (судно) до іноземних портів.

Період, за який морське грошове забезпечення виплачується за нормами закордонного плавання, оголошується наказом командира (начальника) з'єднання (центру).

27.8. Військовослужбовцям кораблів і суден, зарахованих у кампанію, і управлінь з'єднань кораблів, постійно розміщених на кораблях (суднах), що перебувають у кампанії, морське грошове забезпечення не виплачується за періоди:

27.8.1. Перебування у службових відрядженнях, якщо виконання завдання не пов'язане з перебуванням на кораблях і суднах, що перебувають у кампанії, у відпустках тривалістю понад три доби.

27.8.2. Перебування під арештом на гауптвахті.

27.8.3. Відсутності на кораблі або судні понад три доби у зв'язку з перебуванням на лікуванні або звільненням від виконання службових обов'язків через хворобу.

27.8.4. Розміщення управління з'єднання кораблів або окремих підрозділів (військовослужбовців) цього управління в берегових приміщеннях.

(пункт 27.8 доповнено підпунктом 27.8.4 згідно з
наказом Міністра оборони України від 23.12.2010 р. N 686)

27.9. Військовослужбовцям кораблів і суден, зарахованих у кампанію, і управлінь з'єднань кораблів, постійно розміщених на кораблях (суднах), що перебувають у кампанії, морське грошове забезпечення не виплачується за періоди перебування кораблів і суден (у тому числі без виключення з кампанії) у ремонті, на переобладнанні, модернізації та докуванні, а також на обсушуванні та у відстої з поставленням до стінок виробничих підприємств усіх форм власності тривалістю понад 10 днів.

За час перебування кораблів і суден, зарахованих у кампанію, в аварійному або навігаційному ремонті строком не більше 10 днів виплата морського грошового забезпечення не призупиняється.

27.10. Виплата морського грошового забезпечення військовослужбовцям припиняється із дня, наступного за днем:

27.10.1. Вибуття з корабля або судна з виключенням зі списків особового складу у зв'язку зі звільненням із займаних посад.

27.10.2. Тимчасового вибуття з корабля або судна у відпустку або на лікування (у тому числі звільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку із хворобою) тривалістю понад 3 доби, у службове відрядження, на навчання тощо.

27.10.3. Виключення корабля або судна з кампанії.

27.10.4. Переведення управління з'єднання кораблів або окремих підрозділів (військовослужбовців) цього управління з кораблів, що перебувають у кампанії, на кораблі, що не перебувають у кампанії, на рейдові судна, до берегових військових частин або берегових приміщень.

(підпункт 27.10.4 пункту 27.10 у редакції
 наказу Міністра оборони України від 23.12.2010 р. N 686)

27.10.5. Підходу корабля або судна до стінки виробничого підприємства для поставлення у доковий, підтримувальний, поточний або середній ремонт незалежно від часу початку ремонту, але не пізніше наступного дня після виключення з кампанії.

27.10.6. Підходу корабля або судна до стінки виробничого підприємства на строк понад 10 днів без виключення з кампанії для усунення несправностей матеріальної частини, виявлених під час навігаційного ремонту.

27.10.7. Підходу корабля або судна до стінки виробничого підприємства для поставлення на міжпоходовий або аварійний ремонт, на переобладнання та модернізацію або докування без виключення з кампанії.

27.10.8. Підйому корабля або судна для обсушування (поставлення судна у відстій) на строк понад 10 днів без виключення з кампанії.

Періоди перебування кораблів і суден у ремонті, на переобладнанні, модернізації, докуванні, обсушуванні (у відстої) оголошуються наказом командира з'єднання.

27.11. У всіх випадках, коли військовослужбовці кораблів, суден і управлінь їх з'єднань утрачають право на одержання морського грошового забезпечення, командир корабля (судна) або начальник штабу з'єднання, яке розміщене на кораблях (судах), зобов'язані письмово повідомити про це начальника фінансово-економічного органу, де особовий склад перебуває на грошовому забезпеченні, із складанням відомості руху особового складу.

27.12. Військовослужбовцям морське грошове забезпечення виплачується за місцем штатної служби одночасно з виплатою грошового забезпечення.

(абзац перший пункту 27.12 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 11.08.2016 р. N 420)

Військовослужбовцям, які вибувають з кораблів і суден, належне морське грошове забезпечення виплачується під час вибуття.

27.13. Підставою для виплати морського грошового забезпечення військовослужбовцям за період несення служби або виконання службових завдань на кораблях і суднах, у списках яких вони не перебувають (підпункт 27.2.3, пункти 27.4 - 27.6 цієї Інструкції), є витяги з вахтових журналів, засвідчені командиром або старшим помічником командира корабля (судна) і скріплені гербовою печаткою корабля (судна). У витягах зазначаються номер і дата наказу про зарахування корабля (судна) у кампанію, дата прибуття військовослужбовця на корабель (судно) та вибуття з корабля (судна), а також дні плавання на кораблі (судні) за межами зовнішнього рейду та сума виплаченої військовослужбовцю іноземної валюти або право на її одержання.

XXVIII. Правила виплати одноразової допомоги на початкове обзаведення

28.1. Військовослужбовцям, які прослужили не менше шести місяців на строковій військовій службі і прийнятим на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу, та військовослужбовцям, прийнятим безпосередньо після закінчення строкової військової служби на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу, після вступу до виконання обов'язків за посадами, на які вони призначені, виплачується одноразова допомога на початкове обзаведення в таких розмірах:

на строк до 3 років включно - посадовий оклад і оклад за військовим званням;

на строк понад 3 роки - два посадові оклади та два оклади за військовим званням.

У разі продовження військової служби за новим контрактом одноразова допомога на початкове обзаведення не виплачується.

28.2. Військовослужбовцям, прийнятим на військову службу із запасу, одноразова допомога на початкове обзаведення не виплачується.

28.3. Одноразова допомога на початкове обзаведення військовослужбовцям нараховується від окладу за основною посадою, яку займає військовослужбовець на день виникнення права на допомогу, та окладу за військовим званням. При цьому посадові оклади беруться до розрахунку без підвищень, передбачених законодавством України.

28.4. Одноразова допомога на початкове обзаведення підлягає стягненню з військовослужбовців, зазначених у пункті 28.1 цієї Інструкції, у сумі, обчисленій пропорційно часу в повних календарних місяцях, який залишився до закінчення дії контракту, у разі звільнення з військової служби до закінчення строку служби за першим контрактом у зв'язку:

а) зі службовою невідповідністю;

б) з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади;

в) з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

г) із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем.

XXIX. Правила виплати винагороди за бойове чергування

29.1. Військовослужбовцям чергових бойових обслуг командних пунктів, пунктів наведення авіації, підрозділів військових частин, кораблів, екіпажів літаків і бойових вертольотів та інших підрозділів, які несуть бойове чергування з протиповітряної оборони України, за час бойового чергування виплачується винагорода за бойове чергування.

29.2. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, винагорода за бойове чергування виплачується в таких розмірах на місяць (у тому числі за неповний календарний місяць):

екіпажів винищувальної авіації, які залучаються до несення бойового чергування вночі, - 4 відсотки посадового окладу за кожне чергування, але не більше 30 відсотків;

екіпажів винищувальної авіації, які залучаються до несення бойового чергування вдень, іншим категоріям особового складу, які згідно з пунктом 29.1 цієї Інструкції мають право на винагороду, - 3 відсотки посадового окладу за кожне чергування, але не більше 30 відсотків.

29.3. Військовослужбовцям строкової військової служби, які залучаються до несення бойових чергувань, винагорода за бойове чергування виплачується в розмірі 25 відсотків посадового окладу на місяць.

29.4. Винагорода за бойове чергування військовослужбовцям нараховується від посадових окладів за основною або тимчасовою посадою.

29.5. Винагорода за бойове чергування виплачується за місцем штатної служби одночасно з виплатою грошового забезпечення на підставі наказів відповідних командирів (начальників) про призначення на бойове чергування та про виплату винагороди.

(абзац перший пункту 29.5 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 11.08.2016 р. N 420)

Військовослужбовцям, що вибувають з військової частини (підрозділу), сума винагороди виплачується під час вибуття.

29.6. Винагорода не виплачується військовослужбовцям, які її отримали за попереднім місцем служби, за місяць, у якому вони прибули для подальшого проходження служби в іншу військову частину (підрозділ), у якій військовослужбовцям установлена виплата цієї винагороди.

29.7. Особи, які допустили порушення порядку несення бойового чергування, можуть бути позбавлені винагороди за той місяць, у якому було допущене це порушення, наказом командира (начальника), що видає наказ про призначення їх на бойове чергування.

XXX. Правила виплати грошової допомоги для оздоровлення

30.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та набули право на щорічну основну відпустку, один раз на рік надається грошова допомога для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення.

(пункт 30.1 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 11.08.2016 р. N 420)

30.2. Грошова допомога для оздоровлення надається військовослужбовцям за місцем штатної служби в разі вибуття їх у щорічну основну відпустку повної тривалості або у другу частину щорічної основної відпустки (у тому числі в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулий рік) або без вибуття у відпустку (за їх заявою протягом поточного року) на підставі наказу командира військової частини, а командиру (начальнику) - на підставі наказу вищого командира (начальника) із зазначенням у ньому суми грошової допомоги.

(пункт 30.2 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 01.07.2015 р. N 300)

30.3. Розмір грошової допомоги для оздоровлення визначається виходячи з посадових окладів, окладів за військовими званнями та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород та морського грошового забезпечення), на які військовослужбовець має право за займаною ним штатною посадою згідно з законодавством України на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

Випускникам військових навчальних закладів, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, розмір грошової допомоги визначається виходячи з посадових окладів, окладів за військовими званнями, надбавки за вислугу років, надбавки за виконання особливо важливих завдань та премії.

Під час виплати зазначеної допомоги військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні, та тим, які на день підписання наказу про надання цієї допомоги звільнені від посад, до місячного грошового забезпечення, з якого визначається грошова допомога для оздоровлення, включаються посадовий оклад, оклад за військовим званням і щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород та морського грошового забезпечення) з урахуванням зміни вислуги років і норм грошового забезпечення, які отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами, що ними займалися.

(абзац третій пункту 30.3 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 01.07.2015 р. N 300)

30.4. Військовослужбовцям, прийнятим (призваним) на військову службу із запасу, грошова допомога для оздоровлення перший раз надається в календарному році, у якому вони стали до виконання обов'язків за посадами, на які призначені.

30.5. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби в кінці календарного року з наданням при звільненні щорічної основної чи додаткової відпустки, яка закінчується в наступному календарному році, грошова допомога для оздоровлення в новому році не надається.

30.6. Військовослужбовцям, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років, грошова допомога для оздоровлення надається в році вибуття у відпустку та в році, у якому вони стали до виконання обов'язків за посадою після прибуття з цієї відпустки.

30.7. У разі переміщення військовослужбовців по службі в інші військові частини в наказі командира частини про виключення зі списків особового складу зазначаються відомості про надання грошової допомоги на оздоровлення.

Витяг з наказу разом з особовою справою надсилається у військову частину за новим місцем служби.

30.8. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого проходження військової служби і зараховані до Збройних Сил України з інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту України, грошова допомога на оздоровлення в році їх прибуття виплачується тільки в разі ненадання цієї допомоги за попереднім місцем служби.

У такому самому порядку здійснюється виплата допомоги військовослужбовцям, які прибули до Збройних Сил України після відрядження до державних органів, установ та організацій або прикомандирування до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування із залишенням на військовій службі.

(розділ XXX із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 11.12.2012 р. N 838
,
 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 21.08.2014 р. N 559)

XXXI. Преміювання військовослужбовців

31.1. Командири (начальники) військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України мають право преміювати осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, за їх особистий внесок у загальні результати служби.

Командир військової частини має право позбавляти військовослужбовців премії повністю або частково.

Преміювання здійснюється згідно з інструкцією про преміювання військовослужбовців, яка розробляється у військових частинах виходячи зі специфіки та особливостей виконання завдань конкретної військової частини і затверджується вищим командуванням. Конкретні показники позбавлення військовослужбовців премії повністю або частково встановлюються в межах випадків, передбачених пунктом 31.5 цієї Інструкції.

31.2. Розміри премії, але не менше 10 відсотків посадових окладів, установлюються за рішенням Міністра оборони України виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі Міністерства оборони України, та особливостей проходження служби.

Для визначення розміру премії враховуються:

норми грошового забезпечення відповідно до законодавства;

спискова чисельність військовослужбовців.

Орієнтовна спискова чисельність військовослужбовців у розрізі бюджетних програм та категорій особового складу визначається Генеральним штабом Збройних Сил України за станом на початок року та за кожен місяць року та доводиться до відома Департаменту фінансів Міністерства оборони України протягом тижня після затвердження Державного бюджету України на відповідний рік.

Протягом року залежно від стану використання фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі Міністерства оборони України, розмір премії може бути переглянутий.

(абзац шостий пункту 31.2 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 11.08.2016 р. N 420)

31.3. Преміювання здійснюється в межах фонду грошового забезпечення, затвердженого для військової частини в кошторисі.

31.4. Виплата премії військовослужбовцям здійснюється щомісяця за місцем штатної служби одночасно з виплатою грошового забезпечення на підставі наказу командира військової частини (командирам військових частин - наказу вищих командирів (начальників)), який видається до 05 числа місяця, наступного за місяцем преміювання.

(пункт 31.4 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 11.08.2016 р. N 420)

31.5. Командир військової частини позбавляє військовослужбовців премії частково на:

10 % - у разі накладення на військовослужбовця дисциплінарного стягнення "догана";

20 % - у разі накладення на військовослужбовця дисциплінарного стягнення "сувора догана";

40 % - у разі накладення на військовослужбовця двох дисциплінарних стягнень "догана" ("сувора догана");

50 % - у разі накладення на військовослужбовця трьох дисциплінарних стягнень "догана" ("сувора догана").

Командир військової частини позбавляє премії частково за календарний місяць, у якому накладено дисциплінарне стягнення, або за місяць, у якому у військову частину надійшло повідомлення про накладання дисциплінарного стягнення вищим командиром (начальником).

(пункт 31.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 11.12.2012 р. N 838
,
у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 11.08.2016 р. N 420)

31.6. Командир військової частини позбавляє військовослужбовців премії повністю:

за невихід на службу без поважних причин;

за вживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) на території військової частини як у службовий, так і в позаслужбовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (у стані наркотичного сп'яніння);

абзац четвертий пункту 31.6 виключено

(згідно з наказом Міністерства
оборони України від 11.12.2012 р. N 838,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий
вважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим)

у разі накладення дисциплінарного стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність, пониження в посаді, пониження військового звання на один ступінь, позбавлення військового звання (за місяць, у якому накладено дисциплінарне стягнення, або за місяць, у якому у військову частину надійшло повідомлення про накладання дисциплінарного стягнення вищим командиром /начальником/);

у разі винесення судом постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією (за місяць, у якому така постанова надійшла у військову частину);

(абзац п'ятий пункту 31.6 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 01.07.2015 р. N 300)

у разі накладення на військовослужбовця у календарному місяці більше трьох дисциплінарних стягнень, крім дисциплінарного стягнення "зауваження" (за місяць, у якому накладено дисциплінарне стягнення, або за місяць, у якому у військову частину надійшло повідомлення про накладення дисциплінарного стягнення вищим командиром (начальником));

(пункт 31.6 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 11.08.2016 р. N 420)

у разі відрахування з ад'юнктури або докторантури вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу або науково-дослідної установи через невиконання індивідуального навчального плану (індивідуального плану наукової роботи) або недисциплінованість (за місяць, у якому було здійснено відрахування);

(пункт 31.6 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 23.03.2017 р. N 165)

у разі неуспішного закінчення ад'юнктури або докторантури вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу або науково-дослідної установи (за місяць, у якому закінчилося навчання).

(пункт 31.6 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 23.03.2017 р. N 165)

31.7. Військовослужбовці не преміюються за той розрахунковий місяць, у якому вони допустили порушення чи проступок (за винятком випадків, передбачених абзацами четвертим - шостим пункту 31.6 розділу XXXI цієї Інструкції).

(абзац перший пункту 31.7 у редакції наказів
 Міністерства оборони України від 01.07.2015 р. N 300,
 від 11.08.2016 р. N 420)

Рішення про виплату премії, зменшення її розміру або позбавлення в повному розмірі оформлюється наказом командира військової частини на підставі поданих за командою в кінці місяця клопотань безпосередніх командирів (начальників) про виплату (позбавлення повністю або частково) премії підлеглим військовослужбовцям. У рапортах з клопотанням про позбавлення премії (повністю або частково) зазначаються конкретні причини, які стали підставою для цього.

Забороняється позбавляти премії військовослужбовців протягом кількох місяців за одне допущене порушення.

Військовослужбовцям, безпосередньо підпорядкованим командиру військової частини, у разі позбавлення їх премії повністю або частково конкретні причини, які стали підставою для цього, обов'язково доводяться до їх відома командиром військової частини під час особистої співбесіди.

31.8. Премія військовослужбовцям виплачується з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, і до дня звільнення від виконання обов'язків за посадами, у тому числі й у разі тимчасового виконання обов'язків за посадами, до яких вони допущені наказами відповідних командирів (начальників). Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що навчаються у військових навчальних закладах, премія виплачується із дня зарахування на навчання до дня його закінчення, а також за час перебування у відпустці, що надається після закінчення військового навчального закладу.

31.9. Військовослужбовцям, які проходять військову службу на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, в організаціях Збройних Сил України, що перебувають на самостійному балансі, та які утримуються за рахунок господарської діяльності цих підприємств (організацій), виплата премії здійснюється відповідно до колективного договору (положення про преміювання) цих підприємств та організацій.

31.10. Премія не виплачується військовослужбовцям:

які звільняються з військової служби за службовою невідповідністю, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем (з місяця, у якому надійшов витяг з наказу про звільнення);

абзац третій пункту 31.10 виключено 

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 01.07.2015 р. N 300,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім)

у разі скоєння у військовій частині аварій, подій, пов'язаних із загибеллю людей з вини військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків, чи злочинів (командиру та іншим посадовим особам, які не вживали заходів для запобігання аваріям, подіям і злочинам).

31.11. Військовослужбовцям, які тимчасово вибувають з військової частини зі збереженням посад за місцем служби, премія виплачується в порядку, установленому пунктом 34.1 цієї Інструкції.

(розділ XXXI у редакції наказу Міністра
 оборони України від 23.12.2010 р. N 686)

31.12. Особам офіцерського складу - випускникам військових навчальних закладів (з числа курсантів, які до зарахування на навчання у військові навчальні заклади не перебували на військовій службі або перебували на строковій військовій службі) із дня закінчення навчання у військовому навчальному закладі до дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, на яку вони призначені, відповідно до законодавства, але не більше двох місяців, виплачується премія.

Розмір премії зазначеній категорії військовослужбовців установлюється за рішенням Міністра оборони України, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі Міністерства оборони України.

(розділ XXXI доповнено пунктом 31.12 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 11.08.2016 р. N 420)

31.13. Ад'юнктам або докторантам, які успішно захистили дисертації до закінчення строку навчання в ад'юнктурі або підготовки в докторантурі, виконали індивідуальні навчальні плани (індивідуальні плани наукової роботи) і відраховуються з ад'юнктури або докторантури, виплачується премія в підвищеному розмірі (за місяць, у якому відбувався захист дисертації).

Розмір премії зазначеній категорії військовослужбовців установлюється за рішенням Міністра оборони України, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі Міністерства оборони України.

(розділ XXXI доповнено пунктом 31.13 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 23.03.2017 р. N 165)

XXXII. Правила виплати винагороди за тривалість безперервної військової служби

32.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, одноразово, залежно від тривалості безперервної календарної військової служби, виплачується винагорода в таких розмірах:

строк безперервної календарної
військової служби 

розмір винагороди
(посадовий оклад і оклад за військовим званням) 

15 років 

1,0; 

20 років 

1,5; 

25 років 

2,0; 

30 років 

2,5; 

35 років і кожні наступні 5 років 

3,0. 

Винагорода за тривалість безперервної військової служби виплачується за місцем штатної служби за наказом командира військової частини, а командирам військових частин (начальникам) - за наказами вищих командирів (начальників).

У наказі на підставі особової справи військовослужбовця визначаються строк його безперервної календарної військової служби та розмір винагороди.

32.2. До строку безперервної календарної служби військовослужбовців для виплати цієї винагороди зараховуються в календарному порядку періоди безперервної служби, визначені в пункті 13.2 цієї Інструкції.

32.3. Строк безперервної календарної служби для виплати військовослужбовцям винагороди за тривалість безперервної військової служби обчислюється в порядку, визначеному пунктом 13.3 цієї Інструкції.

32.4. Строк безперервної календарної служби військовослужбовців, звільнених у запас, а потім знову прийнятих (призваних) на службу, обчислюється без урахування попередньої служби до звільнення в запас.

Військовослужбовцям у строк безперервної календарної військової служби для виплати винагороди зараховується час наданої їм відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років.

(абзац другий пункту 32.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 23.12.2010 р. N 686)

32.5. Строк безперервної календарної військової служби військовослужбовців для виплати винагороди за тривалість безперервної військової служби обчислюється кадровим (стройовим) органом військової частини спільно з фінансовим органом на підставі особової справи військовослужбовця.

32.6. У разі переміщення військовослужбовців по службі в інші військові частини в грошовому атестаті (розрахунковій книжці) зазначається, у якому розмірі та за який період військовослужбовцю останній раз виплачена винагорода за тривалість безперервної військової служби.

32.7. Для підтвердження законності виплати винагороди за тривалість безперервної військової служби до роздавальної відомості додається завірений витяг з особової справи військовослужбовця про проходження ним військової служби.

32.8. Винагорода за тривалість безперервної військової служби військовослужбовцям нараховується від окладу за основною посадою, яку займає військовослужбовець на день виникнення права на винагороду, та окладу за військовим званням. При цьому посадові оклади беруться до розрахунку без підвищень, передбачених законодавством України.

Під час виплати винагороди військовослужбовцям, які на день виникнення права на винагороду перебувають у розпорядженні, та тим, які звільнені від посад, до розрахунку беруться посадові оклади за останніми штатними посадами (з урахуванням зміни норм грошового забезпечення), що вони займали.

Військовослужбовцям, які на день виникнення права на винагороду перебувають у відпустці, на лікуванні, у відрядженні (у тому числі за кордоном), а також тим, які перебувають за кордоном у складі миротворчих контингентів і миротворчого персоналу, винагорода виплачується після повернення до військової частини виходячи з розмірів окладів за військовими званнями та посадових окладів за останньою штатною посадою, які діяли на день виникнення права на винагороду.

(пункт 32.8 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністра оборони України від 23.12.2010 р. N 686)

XXXIII. Правила виплати матеріальної допомоги

33.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, для вирішення соціально-побутових питань один раз на рік надається матеріальна допомога в розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення.

33.2. Матеріальна допомога надається військовослужбовцям за їх заявою за місцем штатної служби на підставі наказу командира військової частини, а командиру (начальнику) - на підставі наказу вищого командира (начальника) із зазначенням у ньому розміру допомоги.

33.3. Розмір матеріальної допомоги установлюється за рішенням Міністра оборони України виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі Міністерства оборони України.

До місячного грошового забезпечення, з якого визначається матеріальна допомога, включаються посадові оклади, оклади за військовими званнями та щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород та морського грошового забезпечення), на які військовослужбовець має право за займаною ним штатною посадою згідно з законодавством України на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

Під час виплати зазначеної допомоги військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні, та тим, які на день підписання наказу про надання цієї допомоги звільнені від посад, до місячного грошового забезпечення, з якого визначається матеріальна допомога, включаються оклад за військовим званням, посадовий оклад та щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород та морського грошового забезпечення) з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами, що ними займалися.

33.4. Випускникам військових навчальних закладів, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, і військовослужбовцям строкової військової служби в році присвоєння першого офіцерського звання, звання прапорщика (мічмана) матеріальна допомога надається у військових частинах, до яких вони направлені для подальшого проходження служби, після вступу до виконання обов'язків за посадами, на які вони призначені.

33.5. Військовослужбовцям, прийнятим (призваним) на військову службу із запасу, матеріальна допомога перший раз надається в календарному році, у якому вони стали до виконання обов'язків за посадами, на які призначені.

33.6. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби в кінці календарного року з наданням при звільненні чергової відпустки, яка закінчується в наступному календарному році, матеріальна допомога в новому році не надається.

33.7. Військовослужбовцям, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років, матеріальна допомога може надаватися тільки в році вибуття у відпустку та в році, у якому вони стали до виконання обов'язків за посадою після прибуття з цієї відпустки.

(пункт 33.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 23.12.2010 р. N 686)

33.8. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого проходження військової служби і зараховані до Збройних Сил України з інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту України, матеріальна допомога в році їх прибуття виплачується тільки в разі ненадання їм цієї допомоги за попереднім місцем служби.

(абзац перший пункту 33.8 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 11.12.2012 р. N 838)

У такому самому порядку здійснюється виплата допомоги військовослужбовцям, які прибули до Збройних Сил України після відрядження до державних органів, установ та організацій або прикомандирування до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування із залишенням на військовій службі.

33.9. У разі переміщення військовослужбовців по службі в інші військові частини в грошовому атестаті (розрахунковій книжці) зазначається, у якому розмірі та за який період військовослужбовцю виплачена матеріальна допомога.

Якщо матеріальна допомога не надавалася, робиться запис: "Матеріальна допомога за ______ рік не виплачувалася".

XXXIV. Особливі умови виплати грошового забезпечення

(назва розділу XXXIV із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністра оборони України від 23.12.2010 р. N 686)

34.1. Військовослужбовцям, які мають право на одержання за основними посадами додаткових видів грошового забезпечення, установлених пунктами 14.1, 14.2, 14.5, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1 - 16.6, 17.1, 18.1, 21.1, 22.1, 23.1, 25.1, 25.2, 31.1 цієї Інструкції, які тимчасово вибули з військових частин зі збереженням посад за місцем служби, виплата цих додаткових видів грошового забезпечення не припиняється в разі вибуття:

(пункт 34.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністра оборони України від 01.06.2009 р. N 263
,
наказом Міністерства оборони
 України від 01.07.2015 р. N 300)

34.1.1. У відпустку зі збереженням грошового забезпечення - за час перебування у відпустці.

34.1.2. На лікування - за час перебування на лікуванні (з урахуванням пунктів 10.1, 10.2 цієї Інструкції) та звільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку з хворобою.

34.1.3. У службове відрядження одиночним порядком, у тому числі на збори, курси, навчання, або в складі підрозділу - за час перебування у відрядженні.

34.2. Вагітним військовослужбовцям-жінкам, які відповідно до медичного висновку до вибуття їх у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, призначені на рівнозначні (у тому числі з меншим обсягом роботи) і нижчі посади за станом здоров'я, зберігається виплата грошового забезпечення за попередньою посадою, але не більше ніж до дня прибуття з відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

(пункт 34.2 у редакції наказу Міністра
 оборони України від 01.06.2009 р. N 263)

34.3. Виплата додаткових видів грошового забезпечення, не передбачених цією Інструкцією, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

34.4. Військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини або місця служби на строк понад 10 діб, незалежно від причини залишення виплата грошового забезпечення призупиняється з дня самовільного залишення військової частини або місця служби та поновлюється з дня повернення. Про призупинення та поновлення виплати грошового забезпечення оголошується наказом командира військової частини.

(розділ XXXIV доповнено пунктом 34.4 згідно з
наказом Міністра оборони України від 23.12.2010 р. N 686)

34.5. Особам офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які займають посади слухачів, ад'юнктів і докторантів, курсантів вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих військових навчальних закладів, за період навчання виплачується грошове забезпечення, яке військовослужбовець отримував за штатною посадою перед зарахуванням на навчання.

Грошове забезпечення у цьому випадку обчислюється виходячи з окладу за військове звання, посадового окладу (з урахуванням пункту 6.15 розділу VI цієї Інструкції), надбавки за вислугу років, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами, що ними займалися.

Особам офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і займають посади слухачів, та перед зарахуванням на навчання були відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів, грошове забезпечення виплачується за правилами та нормами, встановленими для військовослужбовців Збройних Сил України. Розміри посадових окладів таких військовослужбовців не можуть перевищувати розмір максимального посадового окладу начальника профільної кафедри.

(розділ XXXIV доповнено пунктом 34.5 згідно з
наказом Міністерства оборони України від 13.10.2015 р. N 560)

XXXV. Правила виплати підвищених посадових окладів за кваліфікацію

35.1. Підвищення посадових окладів за кваліфікацію здійснюється в таких розмірах:

35.1.1. Особам офіцерського складу, які займають посади льотчика-випробувача та штурмана-випробувача, виконують польоти за методикою льотних випробувань авіаційної техніки, озброєння, навігаційних комплексів та іншого бортового і навісного обладнання літальних апаратів, мають клас кваліфікації випробувача:

3 клас - на 7 відсотків;

2 клас - на 15 відсотків;

1 клас - на 20 відсотків.

35.1.2. Особам офіцерського складу та особам старшинського складу з числа прапорщиків (мічманів), які проходять військову службу за контрактом (крім осіб офіцерського складу, які займають посади льотчика-випробувача та штурмана-випробувача), які виконують польоти за методикою льотних випробувань авіаційної техніки, озброєння, навігаційних комплексів та іншого бортового і навісного обладнання літальних апаратів, мають кваліфікацію випробувача:

3 клас - на 5 відсотків;

2 клас - на 10 відсотків;

1 клас - на 15 відсотків.

35.2. Підвищення посадового окладу за кваліфікацію здійснюється від посадового окладу за основною або тимчасово виконуваною посадою.

35.3. Підвищені посадові оклади військовослужбовцям, зазначеним у пункті 35.1 цієї Інструкції, виплачуються із дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, за якими встановлена виплата підвищених посадових окладів, але не раніше дня підписання наказу про призначення на ці посади.

Військовослужбовцям, які займають посади, за якими встановлено підвищення посадового окладу за кваліфікацію, і отримали клас кваліфікації в період виконання обов'язків за цими посадами, підвищені посадові оклади за кваліфікацію виплачуються із дня видання наказу про присвоєння класу кваліфікації.

У разі зміни класу кваліфікації підвищені посадові оклади за кваліфікацію виплачуються із дня видання наказу про присвоєння наступного класу кваліфікації.

35.4. Виплата військовослужбовцям підвищених посадових окладів за кваліфікацію зберігається на періоди:

35.4.1. Навчання на курсах, у навчальних центрах з підготовки спеціалістів льотно-випробного складу, якщо навчання пов'язане з підвищенням кваліфікації за спеціальністю, за якою присвоєно клас кваліфікації.

35.4.2. Перенавчання військовослужбовців льотно-випробного складу на нові для них типи літаків, вертольотів.

35.4.3. Перебування у відпустці зі збереженням грошового забезпечення, на лікуванні, у службовому відрядженні, а також звільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку з хворобою - у разі збереження за місцем служби посад, за якими встановлена виплата підвищених посадових окладів за кваліфікацію.

35.4.4. Тимчасового виконання обов'язків за вакантними і невакантними посадами, за якими встановлено підвищення посадового окладу за кваліфікацію, якщо в період виконання обов'язків за цими посадами військовослужбовці працюють за спеціальністю льотно-випробного складу, за якою присвоєно клас кваліфікації.

35.5. Військовослужбовцям льотно-випробного складу, які займають посади і мають відповідний клас, але не мають права на одержання підвищених посадових окладів за кваліфікацію, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за вакантними посадами, за якими встановлено підвищення посадових окладів за кваліфікацію, ці оклади виплачуються, якщо військовослужбовець працював за спеціальністю льотно-випробного складу, за якою йому присвоєно клас кваліфікації. Період тимчасового виконання обов'язків за посадою, за якою виплачуються підвищені посадові оклади за кваліфікацію, визначається в порядку, установленому пунктом 7.1 цієї Інструкції.

Військовослужбовцям, зазначеним у пункті 35.5 цієї Інструкції, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами, підвищені посадові оклади за кваліфікацію не виплачуються.

35.6. Виплата військовослужбовцям підвищених посадових окладів за кваліфікацію припиняється із дня, наступного за днем:

35.6.1. Звільнення від обов'язків за посадами, за якими встановлена виплата підвищених посадових окладів за кваліфікацію.

35.6.2. Вступу до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата підвищених посадових окладів за кваліфікацію не встановлена, чи посад, не пов'язаних з роботою за спеціальністю, за якою присвоєна кваліфікація.

XXXVI. Правила виплати підвищених посадових окладів за військову службу на території гірських населених пунктів та на острові Зміїний

36.1. Військовослужбовцям, які проходять військову службу:

у військових частинах (підрозділах), розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, посадові оклади підвищуються на 25 відсотків;

на острові Зміїний, посадові оклади підвищуються на 50 відсотків.

36.2. Підвищені посадові оклади виплачуються:

36.2.1. Військовослужбовцям, які прибули для проходження військової служби у військові частини (підрозділи), розташовані на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острів Зміїний, у зв'язку з призначенням на посаду або зі зміною постійної дислокації військової частини (підрозділу):

одиночним порядком - із дня зарахування наказом до списків особового складу військової частини (підрозділу);

у складі військової частини (підрозділу) - із дня прибуття до пункту постійної дислокації, про що оголошується наказом командира військової частини.

36.2.2. Військовослужбовцям, які вибули з військових частин (підрозділів), розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та з острова Зміїний:

одиночним порядком без збереження посад за місцем служби - до дня виключення наказом зі списків особового складу військової частини (підрозділу) включно;

у складі військової частини (підрозділу) у зв'язку зі зміною постійної дислокації або у складі військової частини (підрозділу) тимчасово - до дня вибуття з пункту постійної дислокації включно, про що оголошується наказом командира військової частини.

36.3. За військовослужбовцями, які тимчасово вибули з військових частин (підрозділів), розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та з острова Зміїний, зберігається право на отримання підвищених посадових окладів за час перебування на лікуванні, у відпустці зі збереженням грошового забезпечення, у службовому відрядженні, а також за час звільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку з хворобою.

36.4. За військовослужбовцями, які вибули з військових частин (підрозділів), розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та з острова Зміїний на навчання в навчальні заклади, на курси підвищення кваліфікації зі збереженням посад за місцем служби, зберігається право на отримання підвищених посадових окладів за час перебування на навчанні та за час дороги до місця навчання і назад.

36.5. Дія зазначених у цьому розділі правил поширюється на військовослужбовців, які постійно несуть службу на території населеного пункту, який має статус гірського, незалежно від того, проживають вони в цьому населеному пункті чи ні.

XXXVII. Правила виплати військовослужбовцям грошового забезпечення у разі звільнення з військової служби

37.1. У разі звільнення з військової служби посадові оклади, оклади за військовими званнями та щомісячні додаткові види грошового забезпечення виплачуються:

37.1.1. Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які до дня отримання військовою частиною наказу або повідомлення про звільнення з військової служби займають посади, на які були призначені, - до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше ніж за один місяць з дня одержання військовою частиною наказу чи письмового повідомлення про звільнення (з урахуванням пункту 37.2 цієї Інструкції).

У межах установлених цим підпунктом строків, зазначеним військовослужбовцям, які не здали справи і не склали обов'язки за посадою до дня одержання військовою частиною наказу (повідомлення) про звільнення, грошове забезпечення виплачується за період здавання справ і обов'язків за посадою.

37.1.2. Військовослужбовцям строкової військової служби, курсантам військових навчальних закладів (крім курсантів із числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом) - за весь місяць, у якому вони звільнені, а курсантська посадова надбавка і морське грошове забезпечення - не більше ніж до дня виключення зі списків особового складу включно.

37.1.3. Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які до дня одержання військовою частиною наказу (повідомлення) про звільнення перебувають у розпорядженні, звільнені від посад, - до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше ніж за 5 днів із дня одержання військовою частиною наказу або письмового повідомлення про звільнення (з урахуванням пункту 9.1 та пункту 37.2 цієї Інструкції). При цьому особам офіцерського складу, які перед звільненням тимчасово виконують обов'язки за вакантними посадами, грошове забезпечення виплачується також за час здавання справ за посадою в межах установлених строків.

37.1.4. Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, позбавленим військового звання:

за вироком суду - до дня, зазначеного у вироку суду про початок строку відбування покарання, включно;

у порядку дисциплінарного стягнення - до дня підписання відповідного наказу про позбавлення військового звання, а якщо законодавством установлено строки здавання посади - до дня виключення зі списків особового складу включно, але не пізніше дня затвердження акта про здавання і прийняття посади включно. При цьому з дня підписання наказу про позбавлення військового звання здійснюється виплата тільки мінімального посадового окладу за посадою та надбавки за вислугу років, але не більше встановленого законодавством терміну здавання посади.

(пункт 37.1 доповнено підпунктом 37.1.4 згідно з
 наказом Міністра оборони України від 01.06.2009 р. N 263)

37.1.5. Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які звільняються з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту, - до дня виключення наказом зі списків особового складу включно, але не більше ніж до дня закінчення строку контракту, а в разі продовження його дії - до дня закінчення такого продовження за підставами, визначеними законодавством.

(пункт 37.1 доповнено підпунктом 37.1.5 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 11.12.2012 р. N 838)

37.2. Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що перебувають до дня одержання військовою частиною наказу або повідомлення про звільнення з військової служби на лікуванні в лікарняному закладі чи у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, грошове забезпечення виплачується до дня повернення до місця служби включно, але не більше загального терміну перебування на лікуванні в лікарняних закладах чи у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, визначеного пунктом 10.1 розділу X цієї Інструкції, а тим, які перебувають у щорічній основній чи додатковій відпустці (зі збереженням грошового забезпечення), - до дня закінчення відпустки включно.

(абзац перший пункту 37.2 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 28.04.2014 р. N 274)

При цьому військовослужбовцям, які не здали до вибуття на лікування або у відпустку справи і не склали обов'язки за посадою, грошове забезпечення виплачується також за період здавання справ і обов'язків за посадою в межах установлених строків, а військовослужбовцям, які не використали до вибуття на лікування щорічну основну відпустку, - і за час відпустки, що надається за їх бажанням у разі звільнення, у порядку, передбаченому пунктами 37.5 і 37.6 цієї Інструкції.

37.3. Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, на яких витяг з наказу про звільнення надійшов у період, коли вони перебували у щорічній основній чи щорічній додатковій відпустці (зі збереженням грошового забезпечення) і в цей період захворіли, у разі продовження відпустки на час перебування на лікуванні в лікарняному закладі або на час хвороби на підставі довідки лікарняного закладу грошове забезпечення також виплачується і за період продовженої відпустки.

(пункт 37.3 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 28.04.2014 р. N 274)

37.4. Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, на яких у військову частину надійшов наказ або повідомлення про звільнення з військової служби та які в період здавання справ і обов'язків за посадою в межах установлених строків захворіли, у разі продовження встановлених строків здавання справ і обов'язків за посадою на час перебування військовослужбовців на лікуванні в лікарняному закладі грошове забезпечення також виплачується і за період продовжених строків.

(пункт 37.4 у редакції наказів Міністерства
 оборони України від 11.12.2012 р. N 838
,
 від 28.04.2014 р. N 274)

37.5. Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, звільненим з військової служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, яким щорічна основна відпустка за поточний рік не надавалася, на їх бажання надається відпустка з наступним звільненням з військової служби та виплачується грошове забезпечення:

тим, які мають вислугу до 10 календарних років, - за 30 календарних днів;

тим, які мають вислугу від 10 до 15 календарних років, - за 35 календарних днів;

тим, які мають вислугу від 15 до 20 календарних років, - за 40 календарних днів;

тим, які мають вислугу 20 і більше календарних років, - за 45 календарних днів.

(абзац п'ятий пункту 37.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 01.06.2009 р. N 263)

У разі, якщо військовослужбовець використав частину відпустки, то йому на його бажання надається друга частина відпустки та виплачується грошове забезпечення за цей час.

37.6. Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, звільненим з військової служби (крім звільнених за віком, станом здоров'я, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів), яким щорічна основна відпустка за поточний рік не надавалася, на їх бажання надається відпустка з наступним звільненням з військової служби. Грошове забезпечення виплачується за час відпустки, яка надається пропорційно часу, прослуженому в році звільнення, за кожний повний місяць служби з такого розрахунку:

тим, які мають вислугу до 10 календарних років, - 2,5 календарних дня;

тим, які мають вислугу від 10 до 15 календарних років, - 2,9 календарних дня;

тим, які мають вислугу від 15 до 20 календарних років, - 3,3 календарних дня;

(абзац четвертий пункту 37.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 01.06.2009 р. N 263)

тим, які мають вислугу 20 і більше календарних років, - 3,8 календарних дня.

(абзац п'ятий пункту 37.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 01.06.2009 р. N 263)

Одержана в результаті розрахунку тривалість відпустки округлюється в бік збільшення до повного дня.

У разі, якщо військовослужбовець використав частину відпустки, то йому на його бажання, якщо він має право на неї, надається друга частина відпустки та виплачується грошове забезпечення за цей час.

37.7. Грошове забезпечення за період відпустки з подальшим виключенням зі списків особового складу, наданої в разі звільнення військовослужбовців, виплачується до дня закінчення відпустки включно на підставі наказу командира військової частини.

37.8. Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, накази про звільнення яких підписані в минулому році, але які не виключені зі списків військової частини, відпустка за період служби в поточному році не надається і грошове забезпечення за цей час не виплачується.

37.9. Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, звільненим з військової служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, які щорічну основну відпустку за поточний рік не використали, у разі, якщо їм не надавалася відпустка з подальшим виключенням зі списків особового складу, виплачується грошова компенсація за невикористані дні щорічної основної відпустки з розрахунку:

тим, які мають вислугу до 10 календарних років, - за 30 календарних днів;

тим, які мають вислугу від 10 до 15 календарних років, - за 35 календарних днів;

тим, які мають вислугу від 15 до 20 календарних років, - за 40 календарних днів;

тим, які мають вислугу 20 і більше календарних років, - за 45 календарних днів.

(абзац п'ятий пункту 37.9 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 01.06.2009 р. N 263)

У разі, якщо військовослужбовець використав частину відпустки, а друга частина відпустки з подальшим виключенням зі списків особового складу не надавалася, йому виплачується компенсація за невикористані дні другої частини відпустки.

37.10. Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, звільненим з військової служби (крім звільнених за віком, станом здоров'я, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів), які щорічну основну відпустку за поточний рік не використали, у разі, якщо їм не надавалася відпустка з подальшим виключенням зі списків особового складу, виплачується грошова компенсація за невикористані дні щорічної основної відпустки, яка надається пропорційно часу, прослуженому в році звільнення, за кожний повний місяць служби з такого розрахунку:

тим, які мають вислугу до 10 календарних років, - 2,5 календарних дня;

тим, які мають вислугу від 10 до 15 календарних років, - 2,9 календарних дня;

тим, які мають вислугу від 15 до 20 календарних років, - 3,3 календарних дня;

(абзац четвертий пункту 37.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 01.06.2009 р. N 263)

тим, які мають вислугу 20 і більше календарних років, - 3,8 календарних дня.

(абзац п'ятий пункту 37.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністра оборони України від 01.06.2009 р. N 263)

Одержана в результаті розрахунку тривалість відпустки округлюється в бік збільшення до повного дня.

У разі, якщо військовослужбовець використав частину відпустки, а друга частина відпустки, якщо він має на неї право, з подальшим виключенням зі списків особового складу не надавалася, йому виплачується компенсація за невикористані дні другої частини відпустки.

37.11. Особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, зазначеним у пунктах 37.9 та 37.10 цієї Інструкції, що мають право на щорічні додаткові відпустки відповідно до законодавства України, виплачується компенсація за всі календарні дні невикористаної додаткової відпустки, яка надається в повному обсязі або пропорційно часу, прослуженому в році звільнення.

При цьому особам, які одночасно мають право на дві додаткові відпустки зі збереженням грошового забезпечення, компенсація виплачується за однією на їх вибір.

37.12. Виплата грошової компенсації за невикористані дні щорічної основної відпустки (пункти 37.9 та 37.10 цього розділу) здійснюється одночасно з виплатою грошової допомоги для оздоровлення, якщо вона не була виплачена раніше.

(пункт 37.12 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 01.07.2015 р. N 300)

37.13. Розрахунок грошового забезпечення за час щорічної основної відпустки, визначеної в пунктах 37.5 та 37.6 цієї Інструкції, та грошової компенсації, визначеної в пунктах 37.9 - 37.11 цієї Інструкції, здійснюється виходячи з окладу за військовим званням, посадового окладу та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород та морського грошового забезпечення) з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які військовослужбовець отримував за останньою штатною посадою, що ним займалася.

37.14. У разі звільнення осіб офіцерського складу та осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, до закінчення календарного року, за який вони вже використали щорічну основну та щорічну додаткову відпустки, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я або у зв'язку зі скороченням штатів чи проведенням організаційних заходів, на підставі наказу відповідного командира (начальника) провадиться відрахування з їхнього грошового забезпечення за дні щорічної основної та щорічної додаткової відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після їх звільнення.

Розрахунок суми грошового забезпечення, яка підлягає відрахуванню з грошового забезпечення, здійснюється виходячи з грошового забезпечення, яке отримав військовослужбовець за дні щорічної основної та щорічної додаткової відпустки, пропорційно дням, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після їх звільнення.

Грошова допомога на оздоровлення до розрахунку не включається.

У разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не провадяться.

37.15. Військовослужбовцям, які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України і до визнання яких ветеранами військової служби чи набуття права на пенсію за вислугу років залишилося менше ніж шість місяців, та які на їх бажання не пізніше дня розформування військової частини або скорочення посади відповідно до законодавства України зараховані на цей період у розпорядження відповідного командира (начальника) із збереженням щомісячного грошового забезпечення за останньою штатною посадою, грошове забезпечення виплачується до дня визнання їх ветеранами військової служби чи набуття права на пенсію.

XXXVIII. Грошова допомога військовослужбовцям у разі звільнення з військової служби

38.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які звільняються зі служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. У разі звільнення з військової служби за віком, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, а також у зв'язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років, одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби виплачується за наявності вислуги 10 років і більше.

(пункт 38.1 у редакції наказів Міністерства
 оборони України від 11.12.2012 р. N 838
,
 від 21.08.2014 р. N 559
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 23.03.2017 р. N 165)

38.2. Особам офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу та звільняються зі служби за власним бажанням, особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які звільняються зі служби через сімейні обставини або з інших поважних причин, визначених Переліком сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року N 413, та мають вислугу 10 років і більше, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

(пункт 38.2 у редакції наказів Міністерства
 оборони України від 11.12.2012 р. N 838
,
від 15.10.2013 р. N 701)

38.3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, звільненим з військової служби за службовою невідповідністю, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", а також тим, які станом на 16 березня 2014 року проходили службу на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і в установленому порядку не продовжили її проходження за межами тимчасово окупованої території України, одноразова грошова допомога не виплачується.

(пункт 38.3 у редакції наказів Міністерства
 оборони України від 15.10.2013 р. N 701
,
 від 21.08.2014 р. N 559)

38.4. У разі повторного звільнення військовослужбовців з військової служби одноразова грошова допомога виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, які при попередньому звільненні не набули права на отримання одноразової грошової допомоги, установленої Законом України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

38.5. Строк календарної служби осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, для визначення розміру одноразової грошової допомоги обчислюється згідно з пунктами 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (із змінами).

(пункт 38.5 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 11.12.2012 р. N 838)

38.6. Військовослужбовцям, які звільняються з підстав, зазначених у пунктах 38.1 та 38.2 цієї Інструкції, до їх місячного грошового забезпечення, з якого нараховується одноразова грошова допомога, включаються:

звільненим з посад, на які вони були призначені, - оклад за штатною посадою, оклад за військовим званням і щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород та морського грошового забезпечення);

які на день звільнення з військової служби перебували в розпорядженні відповідних командирів (начальників) та тим, які до дня звільнення з військової служби були звільнені від посад (у тому числі у зв'язку зі скороченням штатних посад), - посадовий оклад, оклад за військовим званням на день звільнення з військової служби, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород та морського грошового забезпечення), що отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами відповідно до законодавства України.

Військовослужбовцям льотно-підйомного складу, які звільнені з льотної роботи на підставі постанови військово-лікарської комісії та які у зв'язку з цим звільняються з військової служби, для обчислення одноразової грошової допомоги включається надбавка за особливі умови служби (підпункт 14.2.7 та пункт 14.3 цієї Інструкції).

38.7. Військовослужбовцям строкової військової служби та курсантам військових навчальних закладів, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, звільненим з військової служби (навчання), виплачується грошова допомога в розмірі 8 посадових окладів. Зазначеним особам з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки батьків, - 12 посадових окладів.

38.8. Грошова допомога, визначена пунктом 38.7 цієї Інструкції, не виплачується:

38.8.1. Військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби у зв'язку із засудженням до позбавлення волі чи обмеження волі, у тому числі зі звільненням від відбування покарання.

38.8.2. Курсантам, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань: відрахованим з військових навчальних закладів до досягнення призовного віку; які проходять підготовку на посади офіцерського складу, у разі дострокового припинення (розірвання) контракту через небажання продовжувати навчання, через недисциплінованість, у разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського складу після закінчення навчання.

38.8.3. Вихованцям військових оркестрів, у тому числі тим, які займають перед звільненням посади музикантів.

38.9. Військовослужбовцям, які отримують посадові оклади в підвищених розмірах, одноразова грошова допомога, визначена пунктами 38.1 та 38.2 цієї Інструкції, та грошова допомога, визначена пунктом 38.7 цієї Інструкції, виплачується з урахуванням підвищених окладів.

 

Заступник Міністра
оборони України
 

 
І. Л. Монтрезор
 

 

ПЕРЕЛІК
посад осіб офіцерського складу військових навчальних закладів і науково-дослідних (науково-випробувальних) установ Збройних Сил України, за якими передбачена доплата за вчене звання

1. Військові навчальні заклади Збройних Сил України та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів України:

начальник та його заступники, крім заступників, діяльність яких безпосередньо не пов'язана з педагогічним або науковим процесом;

начальник управління (навчально-методичного, науково-організаційного) та його заступники;

начальник відділу з гуманітарних питань та його заступник;

начальник відділу, відділення, групи (навчального, навчально-методичного, науково-дослідного, наукового, науково-методичного, науково-випробувального, науково-організаційного) та їх заступники;

старший офіцер, офіцер управління (навчально-методичного, науково-організаційного);

начальник центру (відділу, відділення, бюро) військово-наукової (військово-технічної, науково-технічної) інформації;

начальник відділення навчального відділу;

начальник групи навчального, науково-дослідного та науково-організаційного відділів (частин, відділень);

старший офіцер навчального (науково-організаційного) відділу;

старший помічник начальника навчального, науково-дослідного та науково-організаційного відділів;

начальник науково-організаційного (навчально-методичного) відділення;

начальник центру (наукового, науково-методичного, науково-дослідного, навчально-наукового, підготовки офіцерів для багатонаціональних штабів, перепідготовки та підвищення кваліфікації, імітаційного моделювання, дистанційного навчання) та його заступники;

начальник управління, відділу, відділення центру (наукового, науково-методичного, науково-дослідного, навчально-наукового, підготовки офіцерів для багатонаціональних штабів, перепідготовки та підвищення кваліфікації, імітаційного моделювання, дистанційного навчання) та його заступники;

старший інженер (старший інженер-програміст) центру (імітаційного моделювання, дистанційного навчання);

інженер-математик (інженер-програміст) центру (імітаційного моделювання, дистанційного навчання);

начальник навчальних командних пунктів та його заступник;

начальник відділення навчальних командних пунктів;

начальник науково-дослідної (науково-випробувальної, науково-методичної) лабораторії;

головний науковий співробітник;

провідний науковий співробітник;

старший науковий співробітник;

науковий співробітник;

начальник відділу військово-наукової інформації (прогнозування);

начальник групи пошуку та аналітичного узагальнення інформації;

начальник групи прогнозування;

начальник відділу проблем національної безпеки;

секретар вченої ради;

секретар вченої ради (спеціалізованої кандидатської, докторської);

начальник науково-обчислювального (обчислювального) центру;

начальник відділення науково-обчислювального (обчислювального) центру;

начальник інформаційно-обчислювального відділу;

начальник групи інформаційно-обчислювального відділу;

начальник інформаційно-обчислювального центру;

начальник відділу інформаційно-обчислювального центру;

начальник відділення інформаційно-обчислювального центру;

начальник відділення науково-дослідної лабораторії, начальник лабораторії (обчислювальної) факультету;

начальник курсів комп'ютерного навчання;

начальник центру військово-медичної інформації;

начальник факультету та його заступник;

начальник факультету, який утримується за окремим штатом, та його заступники;

начальник предметно-методичної (навчально-методичної, науково-організаційної) комісії;

начальник кафедри та його заступник;

професор;

доцент;

начальник групи - старший викладач;

старший викладач (старший викладач - начальник служби);

викладач (викладач - начальник служби);

начальник відділення військової підготовки та його заступник;

начальник циклової комісії відділення військової підготовки;

старший викладач відділення військової підготовки;

викладач відділення військової підготовки;

заступник начальника відділу проблем національної безпеки;

начальник групи аналізу та узагальнення проблем національної безпеки;

начальник групи політичних та стратегічних проблем;

начальник групи воєнно-технічних, економічних та екологічних проблем;

начальник відділу проблем управлінської діяльності керівного складу Збройних Сил України та його заступник;

начальник групи аналізу та прогнозування управлінської діяльності;

начальник групи розробки методологічних основ управлінської діяльності;

начальник групи оперативно-стратегічного обґрунтування вимог до системи комплексів автоматизованих робочих місць;

начальник центру оперативної підготовки та його заступник;

начальник відділу центру оперативної підготовки;

заступник начальника відділу - начальник відділення центру оперативної підготовки;

начальник відділення - провідний науковий співробітник центру оперативної підготовки;

начальник відділення центру оперативної підготовки;

асистент;

начальник (директор) військового ліцею (ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою) та його заступники, крім заступників, діяльність яких безпосередньо не пов'язана з педагогічним або науковим процесом.

2. Науково-дослідні (науково-випробувальні) установи та підрозділи:

начальник установи (підрозділу) та його заступник;

начальник соціально-психологічної служби;

начальник управління (частини) та його заступник;

начальник центру (відділу) воєнно-наукової (військово-технічної) інформації та його заступник;

начальник науково-дослідного відділу та його заступник;

начальник науково-випробувального відділу та його заступник;

начальник науково-організаційного відділу та його заступник;

начальник відділу аналізу та узагальнення інформації та його заступник;

начальник довідково-інформаційного відділу та його заступник;

начальник відділу військово-наукової (військово-технічної) інформації та його заступник;

начальник науково-дослідної (науково-випробувальної) лабораторії;

начальник групи наукової установи (підрозділу);

старший офіцер відділу;

головний консультант;

консультант;

головний науковий співробітник;

провідний науковий співробітник;

старший науковий співробітник;

науковий співробітник;

молодший науковий співробітник;

офіцер відділу;

вчений секретар.

____________

Опрос