Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка заполнения таможенной декларации при перемещении гражданами предметов через таможенную границу Украины

Государственная таможенная служба
Приказ от 04.06.2008 № 604
Утратил силу

Про затвердження Порядку заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України

Наказ Державної митної служби України
від 4 червня 2008 року N 604

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 липня 2008 р. за N 629/15320

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 28 травня 2012 року N 614)

Відповідно до статті 81 Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 748 "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів" (зі змінами) і з метою вдосконалення порядку декларування предметів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України, що додається.

2. Департаменту ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об'єктів митної інфраструктури (Ярощук Ю. М.) забезпечити:

видачу митним органам штампів "Під митним контролем" до набрання чинності наказом;

друкування та передання митним органам бланків декларації встановленої форми, виготовлених друкарським способом, у кількостях, що відповідають їхнім потребам, - постійно.

3. Начальникам регіональних митниць, митниць:

інформувати громадян про вимоги Порядку заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України, затвердженого цим наказом, шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на інформаційних стендах у місцях розташування підрозділів митних органів;

до набрання чинності цим наказом забезпечити видачу посадовим особам підпорядкованих підрозділів, які здійснюють митне оформлення предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, штампів "Під митним контролем".

4. Департаменту декларування та митних режимів (Науменко В. П.) та Юридичному департаменту (Бабюк В. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Прес-службі (Судак С. Д.) забезпечити висвітлення цього наказу в засобах масової інформації після його офіційного опублікування.

6. Департаменту міжнародної діяльності інформувати Міністерство закордонних справ України та митні органи суміжних з Україною держав про вимоги цього наказу після його офіційного опублікування.

7. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 08.10.99 N 645 "Про затвердження Порядку митного оформлення несупроводжуваного багажу, що переміщується через митний кордон України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.10.99 за N 739/4032.

8. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держмитслужби України Федорова О. О.

 

Голова Державної
митної служби України
 

 
В. І. Хорошковський
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр фінансів України 

В. М. Пинзеник 

 

Порядок заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правила заповнення митної декларації, яка застосовується під час здійснення митного оформлення предметів, що переміщуються громадянами через митний кордон України.

Цей Порядок не поширюється на випадки, для яких законодавством України передбачено застосування вантажної митної декларації, митної декларації CN 23, ярлика "Митниця CN 22" або митної декларації М 16.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

багаж, що відстав від громадянина (далі - БВГ), - супроводжуваний багаж або його частина, що:

на момент заповнення митної декларації громадянином не прибув у пункт призначення;

прибув у пункт призначення, але не був отриманий громадянином з будь-яких причин;

митна декларація (далі - декларація) - письмова заява громадянина (уповноваженої особи), яка подається митному органу та містить відомості щодо предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України (надходять на адресу громадян або відправляються громадянами), необхідні для їх митного контролю та митного оформлення. Форма декларації затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 748 "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів" (зі змінами);

товаросупровідні документи - документи, що прямують разом з предметами, що переміщуються через митний кордон України, та містять дані про ці предмети.

Інші терміни вживаються у цьому Порядку у значеннях, установлених:

Митним кодексом України - валютні цінності, ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України, вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території України, вільний обіг, громадяни, митний контроль, митне оформлення, переміщення товарів через митний кордон України в супроводжуваному багажі, переміщення товарів через митний кордон України в несупроводжуваному багажі, переміщення товарів через митний кордон України в ручній поклажі, підприємство, предмети, пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України, підприємство, товари, уповноважена особа;

Законом України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" - усне декларування, письмове декларування, особисті речі;

Законом України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" - дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння.

Правилами митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затвердженими наказом Держмитслужби України від 17.11.05 N 1118, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за N 1428/11708 - транспортні засоби.

1.3. Бланк декларації є бланком установленої форми, виготовленим друкарським способом. Забороняється використання копій бланків або інших бланків декларації, форма яких відрізняється від установленої.

1.4. Декларація застосовується для письмового декларування предметів, що:

підлягають обов'язковому письмовому декларуванню, у випадках, передбачених Митним кодексом та актами Кабінету Міністрів України;

переміщуються в обсягах, які підлягають оподаткуванню, визначених Митним кодексом та законами України;

належать до предметів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження;

тимчасово ввозяться (вивозяться) або переміщуються транзитом через митну територію України (за винятком випадків, установлених законами України або актами Кабінету Міністрів України);

переміщуються в БВГ;

переміщуються через митний кордон України у вантажних відправленнях або відправляються за межі України в міжнародних експрес-відправленнях (крім міжнародних експрес-відправлень документального характеру).

Митні органи в пунктах пропуску через митний кордон України розміщують для громадян інформацію:

про предмети, які підлягають обов'язковому письмовому декларуванню;

про предмети, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження, у тому числі необхідне подання дозвільних документів;

про обсяги товарів, які підлягають оподаткуванню;

про умови тимчасового ввезення/вивезення, а також ввезення предметів з метою транзиту;

про відповідальність за порушення митних правил.

Громадяни зобов'язані заповнити декларацію у випадках, установлених абзацом першим цього пункту, у тому числі на вимогу посадової особи митного органу.

На бажання громадянина декларація може бути заповнена і під час переміщення ним через митний кордон України інших предметів.

1.5. Декларація заповнюється власноручно громадянином, який досяг 16-річного віку (або вповноваженою ним особою), і засвідчується його особистим підписом до пред'явлення предметів для митного контролю. Відомості про предмети, що переміщуються через митний кордон України громадянами, які не досягли 16-річного віку та/або є недієздатними особами чи особами, цивільна дієздатність яких обмежена, зазначаються в деклараціях осіб, що їх супроводжують.

При декларуванні предметів уповноваженою особою у верхньому лівому кутку основного та/або зворотного боку декларації вчиняється запис "За дорученням" і зазначаються реквізити нотаріально посвідченого доручення (дата, серія та номер бланка /за наявності/), а також прізвище, ім'я, по батькові та серія і номер паспорта довірителя.

1.6. Декларація заповнюється в одному примірнику, крім випадків, установлених цим Порядком.

1.7. Пункти та підпункти декларації, що потребують відповіді "Так" чи "Ні", заповнюються шляхом проставлення X-подібної позначки у відповідній рамці. При проставленні відмітки в рамці "Так" уносяться необхідні дані до полів (таблиць), які деталізують відповідний пункт декларації.

Відомості, що не вмістилися на одному бланку декларації, зазначаються громадянином на окремих бланках декларації, у яких повторюються відомості пункту 1, а пункти (підпункти), що не використовуються, перекреслюються Z-подібною лінією. При цьому у верхньому лівому кутку основного аркуша декларації громадянином учиняється запис "Додатковий аркуш".

1.8. Посадові особи митних органів не мають права заповнювати декларацію, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в декларації, за винятком унесення до неї відомостей, що належать до компетенції митних органів.

1.9. Декларація не приймається до митного оформлення посадовою особою митного органу в разі:

заповнення декларації з порушенням вимог цього Порядку;

заповнення декларації олівцем;

заповнення декларації з виправленнями та/або підчищеннями.

У цих випадках громадянином (уповноваженою особою) заповнюється нова декларація з дотриманням вимог цього Порядку.

1.10. Разом з декларацією, заповненою відповідно до цього Порядку, для митного контролю та митного оформлення предметів громадянином (уповноваженою особою) залежно від мети переміщення, виду транспорту, найменування предмета, способу переміщення та інших факторів, що впливають на митні процедури, подаються такі документи:

1) документи, що посвідчують особу та підтверджують країну постійного проживання громадянина (уповноваженої особи):

паспорт або інший документ громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України. Громадянин (уповноважена особа), який не виїжджав за кордон, може подавати паспорт громадянина України;

документи, що підтверджують громадянство (підданство) громадянина;

документи, що підтверджують країну постійного проживання громадянина (з відповідними відмітками);

2) товарні чеки, ярлики, рахунки тощо, які можна ідентифікувати з наявними товарами, або інший документ, який підтверджує вартість товару (за наявності);

3) товарно-транспортні документи на перевезення предметів (залізнична накладна / УМВС /СМГС/, ЦІМ /CIM/, ЦІМ/УМВС / CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС/), авіаційна накладна (Air Waybill), коносамент (Bill of Lading), автомобільна накладна (CMR), багажні документи тощо;

4) документи, що підтверджують право на застосування пільгового режиму оподаткування;

5) документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення предметів, що переміщуються через митний кордон України;

6) документ контролю за переміщенням предметів;

7) документи, що підтверджують право вчиняти дії, пов'язані з пред'явленням предметів митним органам для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися зазначеними предметами;

8) документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб;

9) зобов'язання про зворотне ввезення/вивезення або транзит предметів.

1.11. З моменту прийняття декларації посадовою особою митного органу для оформлення вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення і за достовірність яких громадянин (уповноважена особа) несе відповідальність згідно з законодавством.

1.12. Факт здійснення передбачених законодавством видів контролю предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, у встановлених законодавством України випадках засвідчується шляхом проставлення посадовими особами органів контролю відміток (штампів, печаток) про результати контролю у поданих товаросупровідних документах або в декларації.

1.13. Декларація, оформлена посадовою особою митного органу відповідно до глави 3 цього Порядку, є підставою для вивезення/ввезення задекларованих у ній предметів громадянином, який здійснював їх переміщення, з метою, зазначеною у декларації, за умови дотримання законодавства з питань митної справи.

2. Порядок заповнення декларації громадянином

2.1. У полі для зазначення режиму переміщення громадянина та предметів через митний кордон України ставиться X-подібна позначка в потрібній рамці.

2.2. Пункт 1 "Відомості про особу" заповнюється шляхом унесення документально підтверджених даних про громадянина (уповноважену особу):

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності);

країна постійного проживання;

громадянство (підданство), крім осіб без громадянства;

серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

країна, з якої прибув та до якої прямує (згідно з документами, що підтверджують маршрут прямування, у разі їх наявності);

наявність (відсутність) дітей віком до 16 років, які супроводжуються громадянином і перетинають митний кордон України разом з ним, із зазначенням кількості (цифрами та словами) таких дітей.

2.3. Відомості про дітей віком до 16 років та/або недієздатних осіб чи осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, які супроводжуються громадянином, зазначаються у верхньому лівому кутку основного та/або зворотного боку митної декларації із зазначенням ступеня родинного зв'язку та/або факту недієздатності (обмеженої дієздатності) особи.

2.4. Пункт 2 "Відомості про наявність багажу"

2.4.1. У цьому пункті наводяться дані про ручну поклажу, супроводжуваний та несупроводжуваний багаж громадянина, у тому числі ручну поклажу та багаж осіб, яких він супроводжує.

2.4.2. У підпункті 2.1 "Супроводжуваний багаж, включаючи ручну поклажу" зазначаються дані про наявність (відсутність) супроводжуваного багажу та ручної поклажі, а також про загальну кількість їх місць.

Кількість місць БВГ (за наявності) зазначається в дужках після загальної кількості місць супроводжуваного багажу та ручної поклажі.

2.4.3. У підпункті 2.2 "Несупроводжуваний багаж (за вантажосупровідними документами)" зазначаються дані про наявність (відсутність) несупроводжуваного багажу (далі - НСБ) і про кількість його місць.

Заповнення підпункту 2.2 проводиться на підставі багажних документів, що засвідчують наявність такого багажу.

2.5. Пункт 3 "Відомості про наявність предметів"

2.5.1. Підпункт 3.1 "Сума валюти України та іноземної валюти готівкою, платіжні документи та інші цінні папери, банківські метали, кількість виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в будь-якому вигляді і стані" заповнюється громадянином за наявності валютних цінностей, що підлягають письмовому декларуванню.

Обсяги валютних цінностей, що підлягають письмовому декларуванню, установлюються Національним банком України. Митні органи в пунктах пропуску через митний кордон України розміщують відповідну інформацію Національного банку України для громадян.

На бажання громадянина в декларації можуть зазначатися дані про валютні цінності та вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що можуть переміщуватись через митний кордон України за умови усного декларування.

Якщо вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння переміщуються як товари, то відомості про них зазначаються в підпункті 4.1 декларації і до підпункту 3.1 не вносяться.

2.5.2. У графі "Найменування валюти, цінностей або виробів" підпункту 3.1 зазначається найменування валюти (валюти України, іноземної валюти), банківських металів, а також інших валютних цінностей, виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

При декларуванні виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у графі "Найменування валюти, цінностей або виробів" таблиці додатково зазначаються їх характерні ознаки, які дають можливість точно їх ідентифікувати при подальшому переміщенні через митний кордон України: матеріал, з якого вони виготовлені, проба тощо.

У графі "Сума/кількість" підпункту 3.1 зазначаються (цифрами та літерами):

для валюти України, іноземної валюти - сума;

для банківських металів - вага в грамах;

для інших валютних цінностей - зазначається їх кількість у штуках і номінальна вартість. Номінальна вартість зазначається у тому випадку, якщо вона зазначена в згаданих документах;

для виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння - кількість у штуках і вартість.

2.5.3. Заповнення підпунктів 3.2 - 3.12 проводиться громадянами з обов'язковим наданням відповіді за кожним підпунктом шляхом проставлення позначок у відповідних рамках "Так" - за наявності предметів, "Ні" - за їх відсутності.

2.6. Пункт 4 "Відомості про предмети"

2.6.1. У підпункті 4.1 "Відомості про предмети, зазначені в підпунктах 3.2 - 3.11" наводяться детальні відомості про предмети, зазначені в підпунктах 3.2 - 3.11.

У графі "N п/п" зазначаються номери підпунктів (3.2 - 3.11 відповідно), до яких належать задекларовані предмети.

У графі "Найменування та інші відмітні ознаки предмету, номер і дата видачі дозвільного документа та орган, що його видав" зазначаються точні дані про предмети (назва, характеристики предметів, відмітні ознаки тощо), необхідні для їх ідентифікації, а також реквізити:

дозвільних документів (найменування, номер і дата видачі дозвільного документа й орган, що його видав) - у разі декларування предметів з поданням дозвільних документів, які є підставою для пропуску предметів через митний кордон України;

документів, що є документальним підтвердженням для надання пільг в оподаткуванні (вид, номер і дата документа), - при здійсненні митного оформлення предметів з наданням пільг в оподаткуванні.

У графі "Кількість" зазначається кількість задекларованих предметів за кожним найменуванням (цифрами та літерами).

У графі "Вартість у національній валюті або доларах США" зазначається вартість задекларованих предметів, а у випадках, передбачених статтею 249 Митного кодексу України, - митна вартість товарів.

2.6.2. Відомості про особисті речі, що декларуються громадянином на його бажання або на вимогу посадової особи митного органу, зазначаються в підпункті 4.1 декларації. При цьому перед переліком особистих речей цей громадянин учиняє запис "Особисті речі". У цьому випадку відмітки до підпунктів 3.2 - 3.11 не вносяться.

2.6.3. Особливості заповнення підпунктів 4.1 та 4.2 декларації у разі переміщення через митний кордон України громадянами транспортних засобів установлюються відповідним наказом Держмитслужби.

2.7. Пункт "Дата заповнення та особистий підпис"

У цьому пункті громадянин (уповноважена особа) власноручно проставляє дату заповнення декларації, яка має збігатися з датою подання декларації до оформлення, та особистий підпис.

3. Дії посадової особи митного органу при внесенні до декларації відомостей, що належать до компетенції митних органів

3.1. Прийняття декларації до оформлення

3.1.1. Посадова особа митного органу перевіряє повноту та правильність заповнення декларації згідно з вимогами цього Порядку та відповідність даних, зазначених у ній, відомостям, що містяться у поданих разом з декларацією документах.

3.1.2. Після закінчення дій, передбачених підпунктом 3.1.1 глави 3 цього Порядку, посадова особа митного органу обводить дані, зазначені в пункті 3 та підпункті 4.1 декларації, суцільною лінією, яка унеможливлює внесення будь-яких доповнень, та перекреслює незаповнені рядки. Після цього посадовою особою митного органу в графі "Для службових позначок" або на вільному верхньому полі основного або зворотного аркуша декларації проставляється відбиток штампа "Під митним контролем", час прийняття декларації до оформлення та підпис цієї посадової особи митного органу, чим засвідчується прийняття декларації до митного оформлення.

3.2. Графа "Для службових позначок" заповнюється посадовою особою митного органу.

У графі "Для службових позначок" посадовою особою митного органу зазначаються відомості про:

валютні цінності (словами):

номер уніфікованої митної квитанції МД-1, якщо вона оформлювалася;

вартість (митну вартість) товарів, пропущених на підставі поданої декларації зі сплатою або без сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (за наявності НСБ або БВГ);

предмети, не пропущені через митний кордон України внаслідок заборон або обмежень або у зв'язку з несплатою податків і зборів (обов'язкових платежів), із зазначенням номера уніфікованої митної квитанції МД-1 про прийняття цих предметів на склад митного органу та номера картки відмови в митному оформленні та пропуску;

кількість додаткових аркушів декларації (за їх наявності);

інші відомості, що є суттєвими при проведенні митного контролю та митного оформлення предметів.

3.3. Завершення митного оформлення предметів, зазначених у декларації, засвідчується посадовою особою митного органу шляхом проставлення свого підпису та відбитка особистої номерної печатки в графі "Для службових позначок" декларації.

3.4. Додаткові аркуші декларації оформлюються таким самим чином, що й основний аркуш.

4. Особливості заповнення та використання декларації

4.1. Особливості заповнення та використання декларації при переміщенні громадянами валютних цінностей, що належать підприємству:

4.1.1. Валютні цінності, що належать підприємству, декларуються громадянином, який їх переміщує, окремо від власних валютних цінностей.

На валютні цінності, що належать підприємству, громадянин заповнює два примірники декларації. При цьому у верхньому лівому кутку основного та/або зворотного боку декларації, у якій задекларовані валютні цінності, що належать підприємству, громадянином зазначаються повна назва цього підприємства, його місцезнаходження та номер довіреності підприємства.

4.1.2. Один примірник оформленої належним чином декларації залишається в справах митного органу, другий - у громадянина (для подальшого передання підприємству) і не може бути підставою для переміщення громадянином цих валютних цінностей як власних.

4.1.3. Копія довіреності підприємства залишається у справах митного органу.

4.2. Заповнення та використання декларації при митному оформленні предметів, що ввозяться громадянами на митну територію України в НСБ (БВГ):

4.2.1. Громадянин - власник НСБ (БВГ) при в'їзді в Україну повинен заявити в декларації, яка заповнюється ним в пункті пропуску через митний кордон України в одному примірнику, відомості про наявність НСБ (БВГ) і про кількість його місць.

Оформлена належним чином декларація передається власнику НСБ (БВГ).

4.2.2. При отриманні НСБ (БВГ) громадянин - власник НСБ (БВГ) (уповноважена особа) подає посадовій особі митного органу декларацію, оформлену в пункті пропуску через митний кордон України, та декларацію, у якій задекларовані предмети, що переміщуються через митний кордон у НСБ (БВГ), заповнену ним у двох примірниках.

При ввезенні предметів у НСБ декларація, у якій задекларовані предмети, що переміщуються через митний кордон у НСБ, подається виключно у випадках, установлених пунктом 1.4 цього Порядку.

4.2.3. Після завершення митного оформлення декларація, оформлена в пункті пропуску через митний кордон України, і один примірник оформленої декларації, у якій задекларовані предмети, що переміщуються через митний кордон у НСБ (БВГ) (у випадках, установлених пунктом 1.4 цього Порядку), передаються громадянину (уповноваженій особі).

Копія декларації, оформленої в пункті пропуску, і другий примірник оформленої декларації, у якій задекларовані предмети, що переміщуються через митний кордон у НСБ (БВГ) (у випадках, установлених пунктом 1.4 цього Порядку), залишаються в справах митного органу.

4.3. Заповнення та використання декларації при митному оформленні предметів, що вивозяться громадянами за межі митної території України в НСБ:

4.3.1. При відправленні НСБ за межі України громадянин - власник НСБ (уповноважена особа) заповнює декларацію у двох примірниках, у кожному з яких зазначає відомості про вміст НСБ.

4.3.2. Після завершення митного оформлення предметів у НСБ перший примірник оформленої декларації залишається в справах митного органу, другий примірник - додається до товаросупровідних документів на НСБ.

4.4. Особливості заповнення та використання декларації при складанні протоколу про порушення митних правил:

4.4.1. При складанні протоколу про порушення митних правил декларація громадянина долучається до матеріалів справи про порушення митних правил.

4.4.2. Громадянин власноручно заповнює другий примірник декларації, зміст якої повністю збігається зі змістом декларації, що долучається до матеріалів справи. Заповнена громадянином декларація оформлюється посадовою особою митного органу та залишається у громадянина.

4.5. Особливості заповнення та використання декларації при вивезенні предметів, не пропущених через митний кордон України при їх увезенні:

4.5.1. У разі прийняття громадянином рішення про повернення в іншу державу предметів, не пропущених через митний кордон України при їх увезенні, громадянин (уповноважена особа) при виїзді з митної території України заповнює два примірники декларації на вивезення таких предметів і подає декларацію, заповнену при їх увезенні (у разі, якщо така декларація заповнювалася).

4.5.2. Після завершення митного оформлення предметів для вивезення один примірник декларації з відмітками посадової особи митного органу про завершення митного оформлення передається громадянину (уповноваженій особі), другий примірник разом з декларацією, заповненою при ввезенні предметів, залишається у справах митного органу.

4.5.3. Вивезення предметів, не пропущених через митний кордон України, здійснюється виключно в тому пункті пропуску, у якому ці предмети були заявлені до митного оформлення при ввезенні.

4.5.4. Повернення предметів за рішенням громадянина здійснюється у разі відсутності в його діях ознак порушень митних правил.

4.6. Особливості заповнення та використання декларації при митному оформленні транспортних засобів, що переміщуються громадянами, установлюються окремим наказом Держмитслужби України.

4.7. Особливості заповнення та використання декларації при митному оформленні предметів, що переміщуються громадянами у міжнародних експрес-відправленнях, установлюються окремим наказом Держмитслужби України.

4.8. Документи або їх копії (у встановлених законодавством випадках тільки оригінали документів), що подані для митного оформлення предметів і є підставою для їх пропуску (митного оформлення), залишаються у справах митного органу, крім випадків, установлених цим Порядком.

Будь-які документи або їх копії, що залишаються у справах митного органу, повинні бути засвідчені особистою номерною печаткою посадової особи митного органу, яка здійснила митне оформлення предметів.

4.9. Декларація, оформлена посадовою особою митного органу, передається громадянину (уповноваженій особі), крім випадків, установлених цим Порядком.

 

Директор Департаменту
декларування та митних режимів
 

 
В. П. Науменко
 

Опрос